dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
President's Day
 Vandaag 18-02-2019
18957 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-02instant payments
18-02Big Tech
16-02ambachtelijk bier
16-02CRAFT
16-02Nederlandse Brouwers
16-02craft beer
14-02conference call
14-02customer due diligence
14-02locked-up-geldleners
14-02lock in
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

depositogarantiestelsel


Afgekort: DGS.

Sinds de invoering van bankenunie op 4-11-2014 zal het depositogarantiestelsel centraal door de Europese Centrale Bank (ECB) worden geregeld. De onderstaande teksten zijn dus vooral te lezen als een 'voorgeschiedenis'.

 1. Algemeen - Een regeling om de belangen van de rekeninghouders te waarborgen. Een depositogarantiestelsel beschermt particulieren en kleinere ondernemingen die een tegoed hebben bij een bank voor het geval die bank betalingsproblemen krijgt.
  Banken werken met geld dat de rekeninghouders de bank hebben toevertrouwd. Mede om de belangen van de rekeninghouders te beschermen, staan de banken onder toezicht van zogenaamde toezichthouders, in veel gevallen de centrale bank

 2. Eurozone - De 'Richtlijn inzake de depositogarantiestelsels' van de Europese Unie van 30 mei 1994 verplicht de lidstaten van de EU een garantieregeling in het leven te roepen en geeft de minimumnormen waaraan die regelingen moeten voldoen. De regelingen kunnen per land sterk verschillen, zowel in omvang van de garantie als de wijze waarop de regeling gefinancierd wordt.

 3. Nederland - De Nederlandse Depositogarantieregeling (afgekort DGS) is de opvolger van de Collectieve Garantieregeling. Per 1 januari 2007 is de Wet toezicht kredietwezen 1992 ingetrokken en daarmee is ook de Collectieve Garantieregeling komen te vervallen; toen is de Wet op het financieel toezicht (Wft) van kracht geworden, waarvan de Depositogarantieregeling deel uitmaakt.
  Alle Nederlandse banken die een vergunning hebben van de Nederlandse centrale bank, De Nederlandsche Bank (DNB), vallen onder het Nederlandse depositogarantiestelsel. In aanmerking komen komen creditsaldi op rekeningen en schulden op naam (zoals bijvoorbeeld schulden belichaamd in spaarbankboekjes en obligaties op naam) in aanmerking voor vergoeding onder het depositogarantiestelsel. Aandelen, ander kapitaal dat tot het eigen vermogen van de bank wordt gerekend en obligaties aan toonder vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Andersoortige vorderingen komen niet voor vergoeding in aanmerking.
  Het depositogarantiestelsel garandeert een bedrag van maximaal € 100.000 per persoon per instelling (ongeacht het aantal rekeningen).

  Het Nederlandse depositogarantiestelsel is een omslagstelsel; DNB betaalt spaarders zo nodig binnen drie maanden het gegarandeerde bedrag, maar verhaalt vervolgens het bedrag op andere banken, dit naar rato van hun bedrijfsomvang; dit komt erop neer dat gezonde banken feitelijk opdraaien voor het vergoede spaargeld bij een failliete bank in Nederland.

  Internet: www.dnb.nl.

 4. België - In België is er een depositogarantiestelsel dat opereert onder de naam 'Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten'. Zie: Beschermingsfonds (België).Zie ook: bank, bankrekening, banktegoed, Collectieve Garantieregeling, Beschermingsfonds (België), Association pour la Garantie des Dépôts Luxembourg, run op een bank, faillissement, betalingsonmacht, noodregeling, spaargarantie, bankenbuffer, banktestament, scheidbare bank, resolutieschema, masterplan (eurocrisis), bankenunie, Icesave, Parlementaire Enquêtecommissie Financieel Stelsel, Dijsselbloemdoctrine.Mail dit begrip Tip anderen

 Voorgaand begrip:
Alle begrippen
Letter D.
Volgend begrip:
 

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet