dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
paradijsbelasting
 Vandaag 20-05-2019
19152 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-05 Bananasplit-kartel
20-05Three way Banana-split...
20-05belastingparadijs
20-05paradijsbelasting
16-05Invest-NL
13-05staartbelegging
10-05Taoiseach
07-05dry powder
07-05kapitaalmobiliteit
07-05remittances
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. collectiviteitskring
 122. combinatieregeling
 123. coming-servicepensioen
 124. commodities
 125. commodity
 126. contant maken
 127. contante waarde
 128. converteerbare obligatie
 129. convertible
 130. correlatie
 131. coupon
 132. couponopbrengst
 133. credit rating
 134. credit rating agency
 135. DB
 136. db-regeling
 137. DC
 138. deelnemer
 139. deelnemersbewijs
 140. deelnemersbijdrage
 141. deelnemersjaar
 142. deelnemersjaren
 143. deelnemersraad
 144. deeltijdbaan
 145. deeltijdpensioen
 146. defined contribution
 147. defiscalisering
 148. deflatie
 149. dekkingseis
 150. dekkingsgraad
 151. dekkingspercentage
 152. dekkingstekort
 153. dekkingsverplichting
 154. dekkingswaarde
 155. delay discounting
 156. demotie
 157. derde pijler
 158. disconteringsvoet
 159. dividend
 160. DNB-dekkingsgraad
 161. doelvermogen
 162. doorsneepremie
 163. doorsneepremie-systematiek
 164. driepijlersysteem
 165. duurzaamheid
 166. duurzaamheidsindex
 167. economische dekkingsgraad
 168. eenmalige pensioenuitkering
 169. eerste pijler
 170. ego-pensioen
 171. eindloon
 172. eindloonregeling
 173. eindloonsysteem
 174. employee benefits
 175. employee stock option plan
 176. employees stock purchase plan
 177. excedentpensioen
 178. excedentregeling
 179. exitkorting
 180. factor A
 181. Federatie Financieel Planners
 182. FEFFS
 183. financieel onafhankelijk
 184. financieel planner
 185. Financieel Rijbewijs
 186. Financieel Toetsingskader
 187. financiële canon
 188. financiële geletterdheid
 189. financiële planning
 190. flexibele pensionering
 191. flexpensioen
 192. forfaitair rendement
 193. franchise
 194. FTK
 195. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 196. garantiepensioen
 197. geïndexeerd pensioen
 198. geld- en kapitaalmarkt
 199. geldmarkt
 200. gematigde eindloonregeling
 201. gemengd bestuur
 202. generatietoets
 203. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 204. gesloten boek
 205. gettovergoeding
 206. glijpad
 207. Global AgeWatch Index
 208. gouden handdruk
 209. gouden ketting
 210. gouden parachute
 211. grenssalaris
 212. grenswerker
 213. groen beleggen
 214. groenfonds
 215. groenregeling
 216. groensparen
 217. H-woord
 218. harde (pensioen)rechten
 219. herbalanceren
 220. herbeleggen
 221. herbeleggingsreserve
 222. herstelplan
 223. hoog/laag pensioen
 224. hoog/laag-constructie
 225. hypotheekrenteaftrek
 226. immunisatie
 227. in bonis
 228. indexatie
 229. indexatieambitie
 230. indexatiedepot
 231. indexatiepotentieel
 232. indexbeleggen
 233. indexkoppeling
 234. indexsprong
 235. inflatie
 236. inflatiecorrectie
 237. inflatierisico
 238. invaren
 239. ISDAfix
 240. jaarruimte
 241. Japanese Government Pension Investment Fund
 242. JGPIF
 243. kapitaal
 244. kapitaaldekking
 245. kapitaaldekkingsratio
 246. kapitaaldekkingsstelsel
 247. kapitaalmarkt
 248. kapitaalovereenkomst
 249. koerswinst
 250. koopkracht
 251. koopkrachtplaatje
 252. koopkrachtrisico
 253. koopsom
 254. koopsompolis
 255. kortlevenrisico
 256. kostenspiegel
 257. kredietafslag
 258. kredietrisico-afslag
 259. kruimelpensioen
 260. langlevenrisico
 261. langlevenschok
 262. leeftijdscohort
 263. leeftijdsterugstelling
 264. levenscyclus
 265. levenscyclusbeleggen
 266. levenscyclusfonds
 267. levensloopregeling
 268. life cycle-beleggen
 269. life event
 270. lifecycle
 271. lijfrente
 272. lineaire methode (pensioenen)
 273. loon
 274. loon-prijsspiraal
 275. loonbelasting
 276. loongolf
 277. loonheffing
 278. loonindexatie
 279. loonmatiging
 280. loonoffer
 281. loonronde
 282. loonstaat
 283. lump sum
 284. malus
 285. marktwaarde dekkingsgraad
 286. matching portefeuille
 287. Mercurius
 288. micropensioen
 289. middelloonpensioen
 290. middelloonregeling
 291. Mijnpensioenoverzicht.nl
 292. mini-pensioen
 293. minipensioen
 294. mortaliteit
 295. multi-OPF
 296. MVEV
 297. na-indexatie
 298. nabestaandenpensioen
 299. National Wealth Fund
 300. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 301. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 302. netto loon
 303. netto pensioensparen
 304. (n)FTK
 305. niet-actieven
 306. nieuw Financieel Toetsingskader
 307. nominaal
 308. nominaal pensioencontract
 309. nominale dekkingsgraad
 310. nominale stelsel
 311. nominale waarde
 312. NOPD
 313. nulcouponlening
 314. NWF
 315. obligatie
 316. ODV
 317. offensieve portefeuille
 318. omkeerregel
 319. omslagstelsel
 320. ondernemingspensioenfonds
 321. onderpand
 322. onderwaterpensioen
 323. ongemengd bestuur
 324. ontschotten
 325. opbouwbasis
 326. opbouwkeuzevoet
 327. OPF
 328. opplussen
 329. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 330. OSEB
 331. oudedagsparen in eigen beheer
 332. Oudedagsverplichting
 333. oudedagsvoorziening
 334. ouderdomsarmoede
 335. ouderdomspensioen
 336. overflowbepaling
 337. overlevingspensioen
 338. overrente
 339. overreserve
 340. Pan-Europees Pensioenproduct
 341. paritair
 342. particuliere belegger
 343. partnerpensioen
 344. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 345. passief beheer
 346. passief beleggen
 347. passief portefeuillebeheer
 348. passieve belegger
 349. PEB
 350. pensioen
 351. pensioen BV
 352. pensioen in eigen beheer
 353. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 354. Pensioen- en Verzekeringskamer
 355. pensioen3daagse
 356. pensioenaanspraak
 357. pensioenarmoede
 358. pensioenbeleggingen
 359. pensioenbewustzijn
 360. pensioenbreuk
 361. pensioenbrief
 362. pensioenclausule
 363. pensioendatum
 364. Pensioenfederatie
 365. pensioenfonds
 366. pensioengat
 367. pensioengebouw
 368. pensioengerechtigde
 369. pensioengerechtigde leeftijd
 370. pensioengevend inkomen
 371. pensioengevend salaris
 372. pensioengrondslag
 373. pensioeninleg
 374. pensioenjaar
 375. pensioenkeuring
 376. Pensioenkijker.nl
 377. pensioenkloof
 378. pensioenknip
 379. pensioenkoepel
 380. pensioenkorting
 381. pensioenleeftijd
 382. pensioenonbewust
 383. pensioenopbouw
 384. pensioenovereenkomst
 385. pensioenpijlers
 386. pensioenpijn
 387. pensioenpot
 388. pensioenpotje
 389. pensioenpremie
 390. pensioenpromotie
 391. Pensioenrapporteur
 392. pensioenreglement
 393. pensioensalaris
 394. pensioensparen
 395. pensioenstichting
 396. pensioenstoplicht
 397. pensioenthermometer
 398. pensioentoezegging
 399. pensioentrekker
 400. pensioenuitruil
 401. pensioenuitvoerder
 402. pensioenval
 403. pensioenverevening
 404. pensioenverplichting
 405. pensioenverzekering
 406. Pensioenwet
 407. pension fund shortfall
 408. pension funding gap
 409. pensionado
 410. people's capitalism
 411. Pepp
 412. performance
 413. personal finance
 414. personeelsparticipatie
 415. personele unie
 416. pieb
 417. portefeuille
 418. premie-egalisatiedepot
 419. premiedekkingsgraad
 420. premiedemping
 421. premieovereenkomst
 422. premiepauze
 423. premiepensioeninstelling
 424. premievrije aanspraken
 425. premievrije pensioenopbouw
 426. premievrijstelling
 427. prepensioen
 428. prior service cost
 429. professionele belegger
 430. promotie
 431. reëel pensioencontract
 432. reële dekkingsgraad
 433. regeling voor vervroegd uittreden
 434. rekenrente
 435. rendement
 436. rente
 437. rentebescherming
 438. rentecurve
 439. rentestandskorting
 440. rentetermijnstructuur
 441. repartitiestelsel
 442. returnportefeuille
 443. rijping
 444. risicobasis
 445. risicobron
 446. risicobudget
 447. ruilrente
 448. rvu
 449. schatkistbiljet
 450. Schatkistbons (België)
 451. schatkistcertificaat
 452. schatkistpapier
 453. schatkistpromesse
 454. sectorallocatie (beleggen)
 455. Security Financial Stabilisation Fund
 456. sinking giant
 457. slapend pensioen
 458. slaper
 459. slapersrecht
 460. Sociale Verzekeringsbank
 461. spaarbankboekje
 462. spaarboekje
 463. spaarloon
 464. spaarloonregeling
 465. spreiding
 466. staatslening
 467. staatsobligatie
 468. staatsschuldmeter
 469. staatsschuldquote
 470. stakingswinst
 471. sterftekans
 472. sterfterisico
 473. sterftetabel
 474. sterftetafel
 475. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 476. Stichting Pensioenkijker.nl
 477. Stichting van de Arbeid
 478. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 479. stock picking
 480. swaprente
 481. T-rendement
 482. TBI
 483. TBI-dekkingsgraad
 484. technische voorzieningen
 485. The Pension Rating Agency
 486. toekomstbestendig indexeren
 487. toekomstbestendig pesioenstelsel
 488. toeslag
 489. toeslagverlening
 490. TPRA
 491. TPRA Ranking Report
 492. tweede pijler
 493. U-rendement
 494. UFR
 495. uitfaseren
 496. uitkeringsovereenkomst
 497. uitkeringsregeling (pensioenen)
 498. uitruilen
 499. uitvoeringsovereenkomst
 500. Ultiem Funeste Regelgeving
 501. ultimate forward rate
 502. Unie van Beroepspensioenfondsen
 503. uniform pensioenoverzicht
 504. unisekstafel
 505. UPO
 506. valutarisico
 507. vast pensioen
 508. vastrentende waarden
 509. VDG
 510. verantwoordingsorgaan
 511. vereist eigen vermogen
 512. vereiste dekkingsgraad
 513. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 514. Vereniging van Fondsen in Nederland
 515. vergeten pensioen
 516. vergrijzing
 517. vermogensbeheer
 518. vermogensbeheerder
 519. vermogensfonds
 520. vermogensstructuur
 521. vervroegde uittreding
 522. VEV
 523. VFI
 524. VFI Code Goed Bestuur
 525. visitatiecommissie
 526. vlakke rentecurve
 527. vlakke rentestructuur
 528. volatiliteit
 529. volatility
 530. volkskapitalisme
 531. volksverzekering
 532. voorziening pensioenverplichtingen
 533. VPL (regeling)
 534. vrije reserve
 535. vroegpensioen
 536. vut-fonds
 537. vut-regeling
 538. vutter
 539. waardeoverdracht
 540. waardevast pensioen
 541. weduwen- en wezenaandeel
 542. weduwen- en wezenpensioen
 543. weduwenpensioen
 544. welvaartsvast pensioen
 545. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 546. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 547. wezenpensioen
 548. wiskundige reserve
 549. Witteveenkader
 550. woekerpensioen
 551. woekerpolis
 552. wortelformule
 553. worteltoets
 554. Wvb
 555. yield
 556. yield curve
 557. yield curve risico
 558. yield-to-maturity
 559. Z-score
 560. zachte (pensioen)rechten
 561. zelfstandige zonder pensioen
 562. zero bond
 563. zero-coupon (obligatie)
 564. zilveren economie
 565. zinkende reus
 566. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet