dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
reflatiehandel
 Vandaag 25-02-2017
17298 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-02BV Nederland
25-02gig economy
24-02cv-bv structuur
23-02reflatiehandel
23-02wereldeconomie
23-02winstuitkeringspercent...
23-02trailing twelve months
23-02hybride mismatch
23-02brexit
23-02holding company
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. achterbalkon
 8. actief beheer
 9. actieve deelnemer
 10. actieven
 11. activa
 12. actuarieel
 13. Actuarieel Genootschap
 14. actuarieel rendement
 15. actuariële grondslagen
 16. actuariële korting
 17. actuaris
 18. actuele dekkingsgraad
 19. Aegon Retirement Readiness Index
 20. afkoop
 21. afkopen
 22. afkopen van een pensioen
 23. aflossen
 24. aflossing
 25. aflossingskoers
 26. aflossingsperiode
 27. AFM
 28. afstempelen (van een effect)
 29. afstempelen (van pensioenen)
 30. AG-tafels
 31. ageing giants
 32. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 33. algemeen nut beogende instelling
 34. Algemeen Pensioenfonds
 35. Algemene nabestaandenwet
 36. Algemene Ouderdomswet
 37. Algemene Pensioen Groep
 38. alternatieve beleggingen
 39. ambitieovereenkomst
 40. ANBI
 41. ANBO
 42. AOW
 43. AOW-gat
 44. AOW-leeftijd
 45. APF
 46. arbeidsovereenkomst
 47. arbeidsvoorwaarden à la carte
 48. ARRI
 49. aspirant-deelnemer
 50. asset-allocatie
 51. asset-categorie
 52. asset-liability management
 53. asset management
 54. asset mix
 55. attributie-analyse
 56. audit
 57. audit committee
 58. audit trail
 59. Autoriteit Financiële Markten
 60. babyboom-generatie
 61. backservice
 62. backserviceverplichtingen
 63. banksparen
 64. bedrijfsobligatie
 65. bedrijfspensioenfonds
 66. bedrijfstakpensioenfonds
 67. begunstiging
 68. beheerkosten
 69. beheervergoeding
 70. beklemd vermogen
 71. belangenmelding
 72. belastingaftrek
 73. beleggen
 74. belegger
 75. belegging
 76. beleggingsbeleid
 77. beleggingsfonds
 78. beleggingshorizon
 79. beleggingsinstrumenten
 80. beleggingsmix
 81. beleggingsobject
 82. beleggingsportefeuille
 83. beleggingsprofiel
 84. beleggingsresultaat
 85. beleggingsstijl
 86. beleggingsstrategie
 87. beleidsdekkingsgraad
 88. benchmark
 89. benchmarking
 90. berekeningsgrondslag
 91. beroepspensioenfonds
 92. beschikbare premieregeling
 93. bestemmingsdepot
 94. bèta
 95. bewaargeving
 96. bewaarloon
 97. bewaarneming
 98. beweeglijkheid
 99. bijsparen
 100. bijstempelen
 101. brugpensioen
 102. bruteren
 103. bruto loon
 104. buffervrijval
 105. cafetariasysteem
 106. carrièresprong
 107. casinopensioen
 108. CBF
 109. CDC
 110. Centraal Bureau Fondsenwerving
 111. closed book
 112. cohortfondsen
 113. collectief pensioen
 114. collectief vaste premieregeling
 115. collectieve beschikbare premieregeling
 116. collectieve pensioenregeling
 117. Collective Defined Contribution
 118. combinatieregeling
 119. coming-servicepensioen
 120. commodities
 121. commodity
 122. contant maken
 123. contante waarde
 124. converteerbare obligatie
 125. convertible
 126. correlatie
 127. coupon
 128. couponopbrengst
 129. credit rating
 130. credit rating agency
 131. DB
 132. db-regeling
 133. DC
 134. deelnemer
 135. deelnemersbewijs
 136. deelnemersbijdrage
 137. deelnemersjaar
 138. deelnemersjaren
 139. deelnemersraad
 140. deeltijdbaan
 141. deeltijdpensioen
 142. defined contribution
 143. defiscalisering
 144. deflatie
 145. dekkingseis
 146. dekkingsgraad
 147. dekkingspercentage
 148. dekkingstekort
 149. dekkingsverplichting
 150. dekkingswaarde
 151. delay discounting
 152. demotie
 153. derde pijler
 154. disconteringsvoet
 155. dividend
 156. DNB-dekkingsgraad
 157. doelvermogen
 158. doorsneepremie
 159. doorsneepremie-systematiek
 160. driepijlersysteem
 161. duurzaamheid
 162. duurzaamheidsindex
 163. economische dekkingsgraad
 164. eenmalige pensioenuitkering
 165. eerste pijler
 166. ego-pensioen
 167. eindloon
 168. eindloonregeling
 169. eindloonsysteem
 170. employee benefits
 171. employee stock option plan
 172. employees stock purchase plan
 173. excedentpensioen
 174. excedentregeling
 175. exitkorting
 176. factor A
 177. Federatie Financieel Planners
 178. FEFFS
 179. financieel onafhankelijk
 180. financieel planner
 181. Financieel Rijbewijs
 182. Financieel Toetsingskader
 183. financiële canon
 184. financiële geletterdheid
 185. financiële planning
 186. flexibele pensionering
 187. flexpensioen
 188. forfaitair rendement
 189. franchise
 190. FTK
 191. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 192. garantiepensioen
 193. geïndexeerd pensioen
 194. geld- en kapitaalmarkt
 195. geldmarkt
 196. gematigde eindloonregeling
 197. gemengd bestuur
 198. generatietoets
 199. gesloten boek
 200. Global AgeWatch Index
 201. gouden handdruk
 202. gouden ketting
 203. gouden parachute
 204. grenssalaris
 205. groen beleggen
 206. groenfonds
 207. groenregeling
 208. groensparen
 209. H-woord
 210. harde (pensioen)rechten
 211. herbalanceren
 212. herbeleggen
 213. herbeleggingsreserve
 214. herstelplan
 215. hoog/laag pensioen
 216. hoog/laag-constructie
 217. hypotheekrenteaftrek
 218. immunisatie
 219. in bonis
 220. indexatie
 221. indexatieambitie
 222. indexatiedepot
 223. indexbeleggen
 224. indexkoppeling
 225. indexsprong
 226. inflatie
 227. inflatiecorrectie
 228. inflatierisico
 229. invaren
 230. ISDAfix
 231. jaarruimte
 232. Japanese Government Pension Investment Fund
 233. JGPIF
 234. kapitaal
 235. kapitaaldekking
 236. kapitaaldekkingsratio
 237. kapitaaldekkingsstelsel
 238. kapitaalmarkt
 239. koerswinst
 240. koopkracht
 241. koopkrachtplaatje
 242. koopkrachtrisico
 243. koopsom
 244. koopsompolis
 245. kortlevenrisico
 246. kostenspiegel
 247. kredietafslag
 248. kredietrisico-afslag
 249. langlevenrisico
 250. langlevenschok
 251. leeftijdscohort
 252. leeftijdsterugstelling
 253. levenscyclus
 254. levenscyclusbeleggen
 255. levenscyclusfonds
 256. levensloopregeling
 257. life cycle-beleggen
 258. life event
 259. lifecycle
 260. lijfrente
 261. lineaire methode (pensioenen)
 262. loon
 263. loon-prijsspiraal
 264. loonbelasting
 265. loongolf
 266. loonheffing
 267. loonindexatie
 268. loonmatiging
 269. loonoffer
 270. loonronde
 271. loonstaat
 272. malus
 273. marktwaarde dekkingsgraad
 274. matching portefeuille
 275. Mercurius
 276. middelloonpensioen
 277. middelloonregeling
 278. Mijnpensioenoverzicht.nl
 279. mortaliteit
 280. multi-OPF
 281. MVEV
 282. na-indexatie
 283. nabestaandenpensioen
 284. National Wealth Fund
 285. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 286. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 287. netto loon
 288. netto pensioensparen
 289. (n)FTK
 290. niet-actieven
 291. nieuw Financieel Toetsingskader
 292. nominaal
 293. nominaal pensioencontract
 294. nominale dekkingsgraad
 295. nominale stelsel
 296. nominale waarde
 297. NOPD
 298. nulcouponlening
 299. NWF
 300. obligatie
 301. ODV
 302. offensieve portefeuille
 303. omkeerregel
 304. omslagstelsel
 305. ondernemingspensioenfonds
 306. onderpand
 307. onderwaterpensioen
 308. ongemengd bestuur
 309. opbouwkeuzevoet
 310. OPF
 311. opplussen
 312. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 313. OSEB
 314. oudedagsparen in eigen beheer
 315. Oudedagsverplichting
 316. oudedagsvoorziening
 317. ouderdomsarmoede
 318. ouderdomspensioen
 319. overflowbepaling
 320. overlevingspensioen
 321. overrente
 322. overreserve
 323. paritair
 324. particuliere belegger
 325. partnerpensioen
 326. passief beheer
 327. passief beleggen
 328. passief portefeuillebeheer
 329. passieve belegger
 330. PEB
 331. pensioen
 332. pensioen BV
 333. pensioen in eigen beheer
 334. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 335. Pensioen- en Verzekeringskamer
 336. pensioen3daagse
 337. pensioenaanspraak
 338. pensioenarmoede
 339. pensioenbeleggingen
 340. pensioenbewustzijn
 341. pensioenbreuk
 342. pensioenbrief
 343. pensioenclausule
 344. pensioendatum
 345. Pensioenfederatie
 346. pensioenfonds
 347. pensioengat
 348. pensioengebouw
 349. pensioengerechtigde leeftijd
 350. pensioengevend inkomen
 351. pensioengevend salaris
 352. pensioengrondslag
 353. pensioeninleg
 354. pensioenjaar
 355. pensioenkeuring
 356. Pensioenkijker.nl
 357. pensioenkloof
 358. pensioenknip
 359. pensioenkoepel
 360. pensioenkorting
 361. pensioenleeftijd
 362. pensioenonbewust
 363. pensioenopbouw
 364. pensioenovereenkomst
 365. pensioenpijlers
 366. pensioenpijn
 367. pensioenpot
 368. pensioenpotje
 369. pensioenpremie
 370. pensioenpromotie
 371. Pensioenrapporteur
 372. pensioenreglement
 373. pensioensalaris
 374. pensioensparen
 375. pensioenstichting
 376. pensioenstoplicht
 377. pensioenthermometer
 378. pensioentoezegging
 379. pensioenuitruil
 380. pensioenuitvoerder
 381. pensioenverevening
 382. pensioenverplichting
 383. pensioenverzekering
 384. Pensioenwet
 385. pension fund shortfall
 386. pension funding gap
 387. people's capitalism
 388. performance
 389. personal finance
 390. personeelsparticipatie
 391. personele unie
 392. pieb
 393. portefeuille
 394. premie-egalisatiedepot
 395. premiedemping
 396. premiepauze
 397. premiepensioeninstelling
 398. premievrije aanspraken
 399. premievrije pensioenopbouw
 400. premievrijstelling
 401. prepensioen
 402. prior service cost
 403. professionele belegger
 404. promotie
 405. reëel pensioencontract
 406. reële dekkingsgraad
 407. regeling voor vervroegd uittreden
 408. rekenrente
 409. rendement
 410. rente
 411. rentebescherming
 412. rentecurve
 413. rentestandskorting
 414. rentetermijnstructuur
 415. repartitiestelsel
 416. returnportefeuille
 417. rijping
 418. risicobron
 419. risicobudget
 420. ruilrente
 421. rvu
 422. schatkistbiljet
 423. Schatkistbons (België)
 424. schatkistcertificaat
 425. schatkistpapier
 426. schatkistpromesse
 427. sectorallocatie (beleggen)
 428. Security Financial Stabilisation Fund
 429. sinking giant
 430. slapend pensioen
 431. slaper
 432. slapersrecht
 433. Sociale Verzekeringsbank
 434. spaarbankboekje
 435. spaarboekje
 436. spaarloon
 437. spaarloonregeling
 438. spreiding
 439. staatslening
 440. staatsobligatie
 441. staatsschuld
 442. staatsschuldmeter
 443. staatsschuldquote
 444. stakingswinst
 445. sterftekans
 446. sterfterisico
 447. sterftetabel
 448. sterftetafel
 449. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 450. Stichting Pensioenkijker.nl
 451. Stichting van de Arbeid
 452. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 453. stock picking
 454. swaprente
 455. T-rendement
 456. TBI
 457. TBI-dekkingsgraad
 458. technische voorzieningen
 459. The Pension Rating Agency
 460. toekomstbestendig indexeren
 461. toekomstbestendig pesioenstelsel
 462. toeslag
 463. toeslagverlening
 464. TPRA
 465. TPRA Ranking Report
 466. tweede pijler
 467. U-rendement
 468. UFR
 469. uitfaseren
 470. uitkeringsregeling (pensioenen)
 471. uitruilen
 472. uitvoeringsovereenkomst
 473. Ultiem Funeste Regelgeving
 474. ultimate forward rate
 475. Unie van Beroepspensioenfondsen
 476. uniform pensioenoverzicht
 477. unisekstafel
 478. UPO
 479. valutarisico
 480. vast pensioen
 481. vastrentende waarden
 482. VDG
 483. verantwoordingsorgaan
 484. vereist eigen vermogen
 485. vereiste dekkingsgraad
 486. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 487. Vereniging van Fondsen in Nederland
 488. vergrijzing
 489. vermogensbeheer
 490. vermogensbeheerder
 491. vermogensfonds
 492. vermogensstructuur
 493. vervroegde uittreding
 494. VEV
 495. VFI
 496. VFI Code Goed Bestuur
 497. visitatiecommissie
 498. vlakke rentecurve
 499. vlakke rentestructuur
 500. volatiliteit
 501. volatility
 502. volkskapitalisme
 503. volksverzekering
 504. voorziening pensioenverplichtingen
 505. vrije reserve
 506. vroegpensioen
 507. vut-fonds
 508. vut-regeling
 509. vutter
 510. waardeoverdracht
 511. waardevast pensioen
 512. weduwen- en wezenaandeel
 513. weduwen- en wezenpensioen
 514. weduwenpensioen
 515. welvaartsvast pensioen
 516. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 517. wezenpensioen
 518. wiskundige reserve
 519. Witteveenkader
 520. woekerpensioen
 521. woekerpolis
 522. wortelformule
 523. worteltoets
 524. Wvb
 525. yield
 526. yield curve
 527. yield curve risico
 528. yield-to-maturity
 529. Z-score
 530. zachte (pensioen)rechten
 531. zelfstandige zonder pensioen
 532. zero bond
 533. zero-coupon (obligatie)
 534. zilveren economie
 535. zinkende reus
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet