dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
procyclisch (beleid of gedrag)
 Vandaag 23-04-2018
18467 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-04steenrijk maar geldarm
23-04reduce
23-04brokerage
23-04Financial Intelligence...
23-04uitgavenkader
23-04vitaal nationaal belan...
23-04oververhitting (van de...
23-04procyclisch (beleid of...
23-04procyclical
22-04Akkoord van Parijs
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. Global AgeWatch Index
 206. gouden handdruk
 207. gouden ketting
 208. gouden parachute
 209. grenssalaris
 210. grenswerker
 211. groen beleggen
 212. groenfonds
 213. groenregeling
 214. groensparen
 215. H-woord
 216. harde (pensioen)rechten
 217. herbalanceren
 218. herbeleggen
 219. herbeleggingsreserve
 220. herstelplan
 221. hoog/laag pensioen
 222. hoog/laag-constructie
 223. hypotheekrenteaftrek
 224. immunisatie
 225. in bonis
 226. indexatie
 227. indexatieambitie
 228. indexatiedepot
 229. indexbeleggen
 230. indexkoppeling
 231. indexsprong
 232. inflatie
 233. inflatiecorrectie
 234. inflatierisico
 235. invaren
 236. ISDAfix
 237. jaarruimte
 238. Japanese Government Pension Investment Fund
 239. JGPIF
 240. kapitaal
 241. kapitaaldekking
 242. kapitaaldekkingsratio
 243. kapitaaldekkingsstelsel
 244. kapitaalmarkt
 245. koerswinst
 246. koopkracht
 247. koopkrachtplaatje
 248. koopkrachtrisico
 249. koopsom
 250. koopsompolis
 251. kortlevenrisico
 252. kostenspiegel
 253. kredietafslag
 254. kredietrisico-afslag
 255. kruimelpensioen
 256. langlevenrisico
 257. langlevenschok
 258. leeftijdscohort
 259. leeftijdsterugstelling
 260. levenscyclus
 261. levenscyclusbeleggen
 262. levenscyclusfonds
 263. levensloopregeling
 264. life cycle-beleggen
 265. life event
 266. lifecycle
 267. lijfrente
 268. lineaire methode (pensioenen)
 269. loon
 270. loon-prijsspiraal
 271. loonbelasting
 272. loongolf
 273. loonheffing
 274. loonindexatie
 275. loonmatiging
 276. loonoffer
 277. loonronde
 278. loonstaat
 279. malus
 280. marktwaarde dekkingsgraad
 281. matching portefeuille
 282. Mercurius
 283. micropensioen
 284. middelloonpensioen
 285. middelloonregeling
 286. Mijnpensioenoverzicht.nl
 287. mortaliteit
 288. multi-OPF
 289. MVEV
 290. na-indexatie
 291. nabestaandenpensioen
 292. National Wealth Fund
 293. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 294. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 295. netto loon
 296. netto pensioensparen
 297. (n)FTK
 298. niet-actieven
 299. nieuw Financieel Toetsingskader
 300. nominaal
 301. nominaal pensioencontract
 302. nominale dekkingsgraad
 303. nominale stelsel
 304. nominale waarde
 305. NOPD
 306. nulcouponlening
 307. NWF
 308. obligatie
 309. ODV
 310. offensieve portefeuille
 311. omkeerregel
 312. omslagstelsel
 313. ondernemingspensioenfonds
 314. onderpand
 315. onderwaterpensioen
 316. ongemengd bestuur
 317. opbouwkeuzevoet
 318. OPF
 319. opplussen
 320. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 321. OSEB
 322. oudedagsparen in eigen beheer
 323. Oudedagsverplichting
 324. oudedagsvoorziening
 325. ouderdomsarmoede
 326. ouderdomspensioen
 327. overflowbepaling
 328. overlevingspensioen
 329. overrente
 330. overreserve
 331. Pan Europees Pensioenproduct
 332. Pan-Europees Pensioenproduct
 333. paritair
 334. particuliere belegger
 335. partnerpensioen
 336. passief beheer
 337. passief beleggen
 338. passief portefeuillebeheer
 339. passieve belegger
 340. PEB
 341. pensioen
 342. pensioen BV
 343. pensioen in eigen beheer
 344. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 345. Pensioen- en Verzekeringskamer
 346. pensioen3daagse
 347. pensioenaanspraak
 348. pensioenarmoede
 349. pensioenbeleggingen
 350. pensioenbewustzijn
 351. pensioenbreuk
 352. pensioenbrief
 353. pensioenclausule
 354. pensioendatum
 355. Pensioenfederatie
 356. pensioenfonds
 357. pensioengat
 358. pensioengebouw
 359. pensioengerechtigde
 360. pensioengerechtigde leeftijd
 361. pensioengevend inkomen
 362. pensioengevend salaris
 363. pensioengrondslag
 364. pensioeninleg
 365. pensioenjaar
 366. pensioenkeuring
 367. Pensioenkijker.nl
 368. pensioenkloof
 369. pensioenknip
 370. pensioenkoepel
 371. pensioenkorting
 372. pensioenleeftijd
 373. pensioenonbewust
 374. pensioenopbouw
 375. pensioenovereenkomst
 376. pensioenpijlers
 377. pensioenpijn
 378. pensioenpot
 379. pensioenpotje
 380. pensioenpremie
 381. pensioenpromotie
 382. Pensioenrapporteur
 383. pensioenreglement
 384. pensioensalaris
 385. pensioensparen
 386. pensioenstichting
 387. pensioenstoplicht
 388. pensioenthermometer
 389. pensioentoezegging
 390. pensioentrekker
 391. pensioenuitruil
 392. pensioenuitvoerder
 393. pensioenval
 394. pensioenverevening
 395. pensioenverplichting
 396. pensioenverzekering
 397. Pensioenwet
 398. pension fund shortfall
 399. pension funding gap
 400. pensionado
 401. people's capitalism
 402. Pepp
 403. performance
 404. personal finance
 405. personeelsparticipatie
 406. personele unie
 407. pieb
 408. portefeuille
 409. premie-egalisatiedepot
 410. premiedemping
 411. premiepauze
 412. premiepensioeninstelling
 413. premievrije aanspraken
 414. premievrije pensioenopbouw
 415. premievrijstelling
 416. prepensioen
 417. prior service cost
 418. professionele belegger
 419. promotie
 420. reëel pensioencontract
 421. reële dekkingsgraad
 422. regeling voor vervroegd uittreden
 423. rekenrente
 424. rendement
 425. rente
 426. rentebescherming
 427. rentecurve
 428. rentestandskorting
 429. rentetermijnstructuur
 430. repartitiestelsel
 431. returnportefeuille
 432. rijping
 433. risicobron
 434. risicobudget
 435. ruilrente
 436. rvu
 437. schatkistbiljet
 438. Schatkistbons (België)
 439. schatkistcertificaat
 440. schatkistpapier
 441. schatkistpromesse
 442. sectorallocatie (beleggen)
 443. Security Financial Stabilisation Fund
 444. sinking giant
 445. slapend pensioen
 446. slaper
 447. slapersrecht
 448. Sociale Verzekeringsbank
 449. spaarbankboekje
 450. spaarboekje
 451. spaarloon
 452. spaarloonregeling
 453. spreiding
 454. staatslening
 455. staatsobligatie
 456. staatsschuldmeter
 457. staatsschuldquote
 458. stakingswinst
 459. sterftekans
 460. sterfterisico
 461. sterftetabel
 462. sterftetafel
 463. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 464. Stichting Pensioenkijker.nl
 465. Stichting van de Arbeid
 466. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 467. stock picking
 468. swaprente
 469. T-rendement
 470. TBI
 471. TBI-dekkingsgraad
 472. technische voorzieningen
 473. The Pension Rating Agency
 474. toekomstbestendig indexeren
 475. toekomstbestendig pesioenstelsel
 476. toeslag
 477. toeslagverlening
 478. TPRA
 479. TPRA Ranking Report
 480. tweede pijler
 481. U-rendement
 482. UFR
 483. uitfaseren
 484. uitkeringsregeling (pensioenen)
 485. uitruilen
 486. uitvoeringsovereenkomst
 487. Ultiem Funeste Regelgeving
 488. ultimate forward rate
 489. Unie van Beroepspensioenfondsen
 490. uniform pensioenoverzicht
 491. unisekstafel
 492. UPO
 493. valutarisico
 494. vast pensioen
 495. vastrentende waarden
 496. VDG
 497. verantwoordingsorgaan
 498. vereist eigen vermogen
 499. vereiste dekkingsgraad
 500. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 501. Vereniging van Fondsen in Nederland
 502. vergeten pensioen
 503. vergrijzing
 504. vermogensbeheer
 505. vermogensbeheerder
 506. vermogensfonds
 507. vermogensstructuur
 508. vervroegde uittreding
 509. VEV
 510. VFI
 511. VFI Code Goed Bestuur
 512. visitatiecommissie
 513. vlakke rentecurve
 514. vlakke rentestructuur
 515. volatiliteit
 516. volatility
 517. volkskapitalisme
 518. volksverzekering
 519. voorziening pensioenverplichtingen
 520. vrije reserve
 521. vroegpensioen
 522. vut-fonds
 523. vut-regeling
 524. vutter
 525. waardeoverdracht
 526. waardevast pensioen
 527. weduwen- en wezenaandeel
 528. weduwen- en wezenpensioen
 529. weduwenpensioen
 530. welvaartsvast pensioen
 531. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 532. wezenpensioen
 533. wiskundige reserve
 534. Witteveenkader
 535. woekerpensioen
 536. woekerpolis
 537. wortelformule
 538. worteltoets
 539. Wvb
 540. yield
 541. yield curve
 542. yield curve risico
 543. yield-to-maturity
 544. Z-score
 545. zachte (pensioen)rechten
 546. zelfstandige zonder pensioen
 547. zero bond
 548. zero-coupon (obligatie)
 549. zilveren economie
 550. zinkende reus
 551. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet