dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
pump and dump
 Vandaag 30-03-2017
17404 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8out-of-pocket kosten
9hedge fund
10AFM-mannetje
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
29-03Theresa May Day
29-03activistische belegger
28-03grijze zwaan
28-03Trumpoline
28-03materieel belang
28-03synthetisch aandeel
28-03Sociaal en Cultureel P...
28-03sell-out
28-03on watch
28-03credit spread
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. achterbalkon
 8. actief beheer
 9. actieve deelnemer
 10. actieven
 11. activa
 12. actuarieel
 13. Actuarieel Genootschap
 14. actuarieel rendement
 15. actuariële grondslagen
 16. actuariële korting
 17. actuaris
 18. actuele dekkingsgraad
 19. Aegon Retirement Readiness Index
 20. afkoop
 21. afkopen
 22. afkopen van een pensioen
 23. aflossen
 24. aflossing
 25. aflossingskoers
 26. aflossingsperiode
 27. AFM
 28. afstempelen (van een effect)
 29. afstempelen (van pensioenen)
 30. AG-tafels
 31. ageing giants
 32. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 33. algemeen nut beogende instelling
 34. Algemeen Pensioenfonds
 35. Algemene nabestaandenwet
 36. Algemene Ouderdomswet
 37. Algemene Pensioen Groep
 38. alternatieve beleggingen
 39. ambitieovereenkomst
 40. ANBI
 41. ANBO
 42. AOW
 43. AOW-gat
 44. AOW-leeftijd
 45. APF
 46. arbeidsovereenkomst
 47. arbeidsvoorwaarden à la carte
 48. ARRI
 49. aspirant-deelnemer
 50. asset-allocatie
 51. asset-categorie
 52. asset-liability management
 53. asset management
 54. asset mix
 55. attributie-analyse
 56. audit
 57. audit committee
 58. audit trail
 59. Autoriteit Financiële Markten
 60. babyboom-generatie
 61. backservice
 62. backserviceverplichtingen
 63. banksparen
 64. bedrijfsobligatie
 65. bedrijfspensioenfonds
 66. bedrijfstakpensioenfonds
 67. begunstiging
 68. beheerkosten
 69. beheervergoeding
 70. beklemd vermogen
 71. belangenmelding
 72. belastingaftrek
 73. beleggen
 74. belegger
 75. belegging
 76. beleggingsbeleid
 77. beleggingsfonds
 78. beleggingshorizon
 79. beleggingsinstrumenten
 80. beleggingsmix
 81. beleggingsobject
 82. beleggingsportefeuille
 83. beleggingsprofiel
 84. beleggingsresultaat
 85. beleggingsstijl
 86. beleggingsstrategie
 87. beleidsdekkingsgraad
 88. benchmark
 89. benchmarking
 90. berekeningsgrondslag
 91. beroepspensioenfonds
 92. beschikbare premieregeling
 93. bestemmingsdepot
 94. bèta
 95. bewaargeving
 96. bewaarloon
 97. bewaarneming
 98. beweeglijkheid
 99. bijsparen
 100. bijstempelen
 101. brugpensioen
 102. bruteren
 103. bruto loon
 104. buffervrijval
 105. cafetariasysteem
 106. carrièresprong
 107. casinopensioen
 108. CBF
 109. CDC
 110. Centraal Bureau Fondsenwerving
 111. closed book
 112. cohortfondsen
 113. collectief pensioen
 114. collectief vaste premieregeling
 115. collectieve beschikbare premieregeling
 116. collectieve pensioenregeling
 117. Collective Defined Contribution
 118. combinatieregeling
 119. coming-servicepensioen
 120. commodities
 121. commodity
 122. contant maken
 123. contante waarde
 124. converteerbare obligatie
 125. convertible
 126. correlatie
 127. coupon
 128. couponopbrengst
 129. credit rating
 130. credit rating agency
 131. DB
 132. db-regeling
 133. DC
 134. deelnemer
 135. deelnemersbewijs
 136. deelnemersbijdrage
 137. deelnemersjaar
 138. deelnemersjaren
 139. deelnemersraad
 140. deeltijdbaan
 141. deeltijdpensioen
 142. defined contribution
 143. defiscalisering
 144. deflatie
 145. dekkingseis
 146. dekkingsgraad
 147. dekkingspercentage
 148. dekkingstekort
 149. dekkingsverplichting
 150. dekkingswaarde
 151. delay discounting
 152. demotie
 153. derde pijler
 154. disconteringsvoet
 155. dividend
 156. DNB-dekkingsgraad
 157. doelvermogen
 158. doorsneepremie
 159. doorsneepremie-systematiek
 160. driepijlersysteem
 161. duurzaamheid
 162. duurzaamheidsindex
 163. economische dekkingsgraad
 164. eenmalige pensioenuitkering
 165. eerste pijler
 166. ego-pensioen
 167. eindloon
 168. eindloonregeling
 169. eindloonsysteem
 170. employee benefits
 171. employee stock option plan
 172. employees stock purchase plan
 173. excedentpensioen
 174. excedentregeling
 175. exitkorting
 176. factor A
 177. Federatie Financieel Planners
 178. FEFFS
 179. financieel onafhankelijk
 180. financieel planner
 181. Financieel Rijbewijs
 182. Financieel Toetsingskader
 183. financiële canon
 184. financiële geletterdheid
 185. financiële planning
 186. flexibele pensionering
 187. flexpensioen
 188. forfaitair rendement
 189. franchise
 190. FTK
 191. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 192. garantiepensioen
 193. geïndexeerd pensioen
 194. geld- en kapitaalmarkt
 195. geldmarkt
 196. gematigde eindloonregeling
 197. gemengd bestuur
 198. generatietoets
 199. gesloten boek
 200. Global AgeWatch Index
 201. gouden handdruk
 202. gouden ketting
 203. gouden parachute
 204. grenssalaris
 205. groen beleggen
 206. groenfonds
 207. groenregeling
 208. groensparen
 209. H-woord
 210. harde (pensioen)rechten
 211. herbalanceren
 212. herbeleggen
 213. herbeleggingsreserve
 214. herstelplan
 215. hoog/laag pensioen
 216. hoog/laag-constructie
 217. hypotheekrenteaftrek
 218. immunisatie
 219. in bonis
 220. indexatie
 221. indexatieambitie
 222. indexatiedepot
 223. indexbeleggen
 224. indexkoppeling
 225. indexsprong
 226. inflatie
 227. inflatiecorrectie
 228. inflatierisico
 229. invaren
 230. ISDAfix
 231. jaarruimte
 232. Japanese Government Pension Investment Fund
 233. JGPIF
 234. kapitaal
 235. kapitaaldekking
 236. kapitaaldekkingsratio
 237. kapitaaldekkingsstelsel
 238. kapitaalmarkt
 239. koerswinst
 240. koopkracht
 241. koopkrachtplaatje
 242. koopkrachtrisico
 243. koopsom
 244. koopsompolis
 245. kortlevenrisico
 246. kostenspiegel
 247. kredietafslag
 248. kredietrisico-afslag
 249. langlevenrisico
 250. langlevenschok
 251. leeftijdscohort
 252. leeftijdsterugstelling
 253. levenscyclus
 254. levenscyclusbeleggen
 255. levenscyclusfonds
 256. levensloopregeling
 257. life cycle-beleggen
 258. life event
 259. lifecycle
 260. lijfrente
 261. lineaire methode (pensioenen)
 262. loon
 263. loon-prijsspiraal
 264. loonbelasting
 265. loongolf
 266. loonheffing
 267. loonindexatie
 268. loonmatiging
 269. loonoffer
 270. loonronde
 271. loonstaat
 272. malus
 273. marktwaarde dekkingsgraad
 274. matching portefeuille
 275. Mercurius
 276. middelloonpensioen
 277. middelloonregeling
 278. Mijnpensioenoverzicht.nl
 279. mortaliteit
 280. multi-OPF
 281. MVEV
 282. na-indexatie
 283. nabestaandenpensioen
 284. National Wealth Fund
 285. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 286. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 287. netto loon
 288. netto pensioensparen
 289. (n)FTK
 290. niet-actieven
 291. nieuw Financieel Toetsingskader
 292. nominaal
 293. nominaal pensioencontract
 294. nominale dekkingsgraad
 295. nominale stelsel
 296. nominale waarde
 297. NOPD
 298. nulcouponlening
 299. NWF
 300. obligatie
 301. ODV
 302. offensieve portefeuille
 303. omkeerregel
 304. omslagstelsel
 305. ondernemingspensioenfonds
 306. onderpand
 307. onderwaterpensioen
 308. ongemengd bestuur
 309. opbouwkeuzevoet
 310. OPF
 311. opplussen
 312. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 313. OSEB
 314. oudedagsparen in eigen beheer
 315. Oudedagsverplichting
 316. oudedagsvoorziening
 317. ouderdomsarmoede
 318. ouderdomspensioen
 319. overflowbepaling
 320. overlevingspensioen
 321. overrente
 322. overreserve
 323. paritair
 324. particuliere belegger
 325. partnerpensioen
 326. passief beheer
 327. passief beleggen
 328. passief portefeuillebeheer
 329. passieve belegger
 330. PEB
 331. pensioen
 332. pensioen BV
 333. pensioen in eigen beheer
 334. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 335. Pensioen- en Verzekeringskamer
 336. pensioen3daagse
 337. pensioenaanspraak
 338. pensioenarmoede
 339. pensioenbeleggingen
 340. pensioenbewustzijn
 341. pensioenbreuk
 342. pensioenbrief
 343. pensioenclausule
 344. pensioendatum
 345. Pensioenfederatie
 346. pensioenfonds
 347. pensioengat
 348. pensioengebouw
 349. pensioengerechtigde
 350. pensioengerechtigde leeftijd
 351. pensioengevend inkomen
 352. pensioengevend salaris
 353. pensioengrondslag
 354. pensioeninleg
 355. pensioenjaar
 356. pensioenkeuring
 357. Pensioenkijker.nl
 358. pensioenkloof
 359. pensioenknip
 360. pensioenkoepel
 361. pensioenkorting
 362. pensioenleeftijd
 363. pensioenonbewust
 364. pensioenopbouw
 365. pensioenovereenkomst
 366. pensioenpijlers
 367. pensioenpijn
 368. pensioenpot
 369. pensioenpotje
 370. pensioenpremie
 371. pensioenpromotie
 372. Pensioenrapporteur
 373. pensioenreglement
 374. pensioensalaris
 375. pensioensparen
 376. pensioenstichting
 377. pensioenstoplicht
 378. pensioenthermometer
 379. pensioentoezegging
 380. pensioentrekker
 381. pensioenuitruil
 382. pensioenuitvoerder
 383. pensioenverevening
 384. pensioenverplichting
 385. pensioenverzekering
 386. Pensioenwet
 387. pension fund shortfall
 388. pension funding gap
 389. people's capitalism
 390. performance
 391. personal finance
 392. personeelsparticipatie
 393. personele unie
 394. pieb
 395. portefeuille
 396. premie-egalisatiedepot
 397. premiedemping
 398. premiepauze
 399. premiepensioeninstelling
 400. premievrije aanspraken
 401. premievrije pensioenopbouw
 402. premievrijstelling
 403. prepensioen
 404. prior service cost
 405. professionele belegger
 406. promotie
 407. reëel pensioencontract
 408. reële dekkingsgraad
 409. regeling voor vervroegd uittreden
 410. rekenrente
 411. rendement
 412. rente
 413. rentebescherming
 414. rentecurve
 415. rentestandskorting
 416. rentetermijnstructuur
 417. repartitiestelsel
 418. returnportefeuille
 419. rijping
 420. risicobron
 421. risicobudget
 422. ruilrente
 423. rvu
 424. schatkistbiljet
 425. Schatkistbons (België)
 426. schatkistcertificaat
 427. schatkistpapier
 428. schatkistpromesse
 429. sectorallocatie (beleggen)
 430. Security Financial Stabilisation Fund
 431. sinking giant
 432. slapend pensioen
 433. slaper
 434. slapersrecht
 435. Sociale Verzekeringsbank
 436. spaarbankboekje
 437. spaarboekje
 438. spaarloon
 439. spaarloonregeling
 440. spreiding
 441. staatslening
 442. staatsobligatie
 443. staatsschuld
 444. staatsschuldmeter
 445. staatsschuldquote
 446. stakingswinst
 447. sterftekans
 448. sterfterisico
 449. sterftetabel
 450. sterftetafel
 451. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 452. Stichting Pensioenkijker.nl
 453. Stichting van de Arbeid
 454. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 455. stock picking
 456. swaprente
 457. T-rendement
 458. TBI
 459. TBI-dekkingsgraad
 460. technische voorzieningen
 461. The Pension Rating Agency
 462. toekomstbestendig indexeren
 463. toekomstbestendig pesioenstelsel
 464. toeslag
 465. toeslagverlening
 466. TPRA
 467. TPRA Ranking Report
 468. tweede pijler
 469. U-rendement
 470. UFR
 471. uitfaseren
 472. uitkeringsregeling (pensioenen)
 473. uitruilen
 474. uitvoeringsovereenkomst
 475. Ultiem Funeste Regelgeving
 476. ultimate forward rate
 477. Unie van Beroepspensioenfondsen
 478. uniform pensioenoverzicht
 479. unisekstafel
 480. UPO
 481. valutarisico
 482. vast pensioen
 483. vastrentende waarden
 484. VDG
 485. verantwoordingsorgaan
 486. vereist eigen vermogen
 487. vereiste dekkingsgraad
 488. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 489. Vereniging van Fondsen in Nederland
 490. vergrijzing
 491. vermogensbeheer
 492. vermogensbeheerder
 493. vermogensfonds
 494. vermogensstructuur
 495. vervroegde uittreding
 496. VEV
 497. VFI
 498. VFI Code Goed Bestuur
 499. visitatiecommissie
 500. vlakke rentecurve
 501. vlakke rentestructuur
 502. volatiliteit
 503. volatility
 504. volkskapitalisme
 505. volksverzekering
 506. voorziening pensioenverplichtingen
 507. vrije reserve
 508. vroegpensioen
 509. vut-fonds
 510. vut-regeling
 511. vutter
 512. waardeoverdracht
 513. waardevast pensioen
 514. weduwen- en wezenaandeel
 515. weduwen- en wezenpensioen
 516. weduwenpensioen
 517. welvaartsvast pensioen
 518. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 519. wezenpensioen
 520. wiskundige reserve
 521. Witteveenkader
 522. woekerpensioen
 523. woekerpolis
 524. wortelformule
 525. worteltoets
 526. Wvb
 527. yield
 528. yield curve
 529. yield curve risico
 530. yield-to-maturity
 531. Z-score
 532. zachte (pensioen)rechten
 533. zelfstandige zonder pensioen
 534. zero bond
 535. zero-coupon (obligatie)
 536. zilveren economie
 537. zinkende reus
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet