dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
zuinige vier
 Vandaag 24-02-2018
18355 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
24-02zuinige vier
23-02flexwerker
23-02uurloner
23-02stukloon
23-02Frugal Four
23-02acceptgiro
23-02chipknip
23-02iDEAL
23-02Currence
23-02Betaalvereniging Neder...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. Global AgeWatch Index
 206. gouden handdruk
 207. gouden ketting
 208. gouden parachute
 209. grenssalaris
 210. groen beleggen
 211. groenfonds
 212. groenregeling
 213. groensparen
 214. H-woord
 215. harde (pensioen)rechten
 216. herbalanceren
 217. herbeleggen
 218. herbeleggingsreserve
 219. herstelplan
 220. hoog/laag pensioen
 221. hoog/laag-constructie
 222. hypotheekrenteaftrek
 223. immunisatie
 224. in bonis
 225. indexatie
 226. indexatieambitie
 227. indexatiedepot
 228. indexbeleggen
 229. indexkoppeling
 230. indexsprong
 231. inflatie
 232. inflatiecorrectie
 233. inflatierisico
 234. invaren
 235. ISDAfix
 236. jaarruimte
 237. Japanese Government Pension Investment Fund
 238. JGPIF
 239. kapitaal
 240. kapitaaldekking
 241. kapitaaldekkingsratio
 242. kapitaaldekkingsstelsel
 243. kapitaalmarkt
 244. koerswinst
 245. koopkracht
 246. koopkrachtplaatje
 247. koopkrachtrisico
 248. koopsom
 249. koopsompolis
 250. kortlevenrisico
 251. kostenspiegel
 252. kredietafslag
 253. kredietrisico-afslag
 254. kruimelpensioen
 255. langlevenrisico
 256. langlevenschok
 257. leeftijdscohort
 258. leeftijdsterugstelling
 259. levenscyclus
 260. levenscyclusbeleggen
 261. levenscyclusfonds
 262. levensloopregeling
 263. life cycle-beleggen
 264. life event
 265. lifecycle
 266. lijfrente
 267. lineaire methode (pensioenen)
 268. loon
 269. loon-prijsspiraal
 270. loonbelasting
 271. loongolf
 272. loonheffing
 273. loonindexatie
 274. loonmatiging
 275. loonoffer
 276. loonronde
 277. loonstaat
 278. malus
 279. marktwaarde dekkingsgraad
 280. matching portefeuille
 281. Mercurius
 282. micropensioen
 283. middelloonpensioen
 284. middelloonregeling
 285. Mijnpensioenoverzicht.nl
 286. mortaliteit
 287. multi-OPF
 288. MVEV
 289. na-indexatie
 290. nabestaandenpensioen
 291. National Wealth Fund
 292. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 293. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 294. netto loon
 295. netto pensioensparen
 296. (n)FTK
 297. niet-actieven
 298. nieuw Financieel Toetsingskader
 299. nominaal
 300. nominaal pensioencontract
 301. nominale dekkingsgraad
 302. nominale stelsel
 303. nominale waarde
 304. NOPD
 305. nulcouponlening
 306. NWF
 307. obligatie
 308. ODV
 309. offensieve portefeuille
 310. omkeerregel
 311. omslagstelsel
 312. ondernemingspensioenfonds
 313. onderpand
 314. onderwaterpensioen
 315. ongemengd bestuur
 316. opbouwkeuzevoet
 317. OPF
 318. opplussen
 319. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 320. OSEB
 321. oudedagsparen in eigen beheer
 322. Oudedagsverplichting
 323. oudedagsvoorziening
 324. ouderdomsarmoede
 325. ouderdomspensioen
 326. overflowbepaling
 327. overlevingspensioen
 328. overrente
 329. overreserve
 330. Pan-Europees Pensioenproduct
 331. paritair
 332. particuliere belegger
 333. partnerpensioen
 334. passief beheer
 335. passief beleggen
 336. passief portefeuillebeheer
 337. passieve belegger
 338. PEB
 339. pensioen
 340. pensioen BV
 341. pensioen in eigen beheer
 342. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 343. Pensioen- en Verzekeringskamer
 344. pensioen3daagse
 345. pensioenaanspraak
 346. pensioenarmoede
 347. pensioenbeleggingen
 348. pensioenbewustzijn
 349. pensioenbreuk
 350. pensioenbrief
 351. pensioenclausule
 352. pensioendatum
 353. Pensioenfederatie
 354. pensioenfonds
 355. pensioengat
 356. pensioengebouw
 357. pensioengerechtigde
 358. pensioengerechtigde leeftijd
 359. pensioengevend inkomen
 360. pensioengevend salaris
 361. pensioengrondslag
 362. pensioeninleg
 363. pensioenjaar
 364. pensioenkeuring
 365. Pensioenkijker.nl
 366. pensioenkloof
 367. pensioenknip
 368. pensioenkoepel
 369. pensioenkorting
 370. pensioenleeftijd
 371. pensioenonbewust
 372. pensioenopbouw
 373. pensioenovereenkomst
 374. pensioenpijlers
 375. pensioenpijn
 376. pensioenpot
 377. pensioenpotje
 378. pensioenpremie
 379. pensioenpromotie
 380. Pensioenrapporteur
 381. pensioenreglement
 382. pensioensalaris
 383. pensioensparen
 384. pensioenstichting
 385. pensioenstoplicht
 386. pensioenthermometer
 387. pensioentoezegging
 388. pensioentrekker
 389. pensioenuitruil
 390. pensioenuitvoerder
 391. pensioenval
 392. pensioenverevening
 393. pensioenverplichting
 394. pensioenverzekering
 395. Pensioenwet
 396. pension fund shortfall
 397. pension funding gap
 398. pensionado
 399. people's capitalism
 400. Pepp
 401. performance
 402. personal finance
 403. personeelsparticipatie
 404. personele unie
 405. pieb
 406. portefeuille
 407. premie-egalisatiedepot
 408. premiedemping
 409. premiepauze
 410. premiepensioeninstelling
 411. premievrije aanspraken
 412. premievrije pensioenopbouw
 413. premievrijstelling
 414. prepensioen
 415. prior service cost
 416. professionele belegger
 417. promotie
 418. reëel pensioencontract
 419. reële dekkingsgraad
 420. regeling voor vervroegd uittreden
 421. rekenrente
 422. rendement
 423. rente
 424. rentebescherming
 425. rentecurve
 426. rentestandskorting
 427. rentetermijnstructuur
 428. repartitiestelsel
 429. returnportefeuille
 430. rijping
 431. risicobron
 432. risicobudget
 433. ruilrente
 434. rvu
 435. schatkistbiljet
 436. Schatkistbons (België)
 437. schatkistcertificaat
 438. schatkistpapier
 439. schatkistpromesse
 440. sectorallocatie (beleggen)
 441. Security Financial Stabilisation Fund
 442. sinking giant
 443. slapend pensioen
 444. slaper
 445. slapersrecht
 446. Sociale Verzekeringsbank
 447. spaarbankboekje
 448. spaarboekje
 449. spaarloon
 450. spaarloonregeling
 451. spreiding
 452. staatslening
 453. staatsobligatie
 454. staatsschuldmeter
 455. staatsschuldquote
 456. stakingswinst
 457. sterftekans
 458. sterfterisico
 459. sterftetabel
 460. sterftetafel
 461. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 462. Stichting Pensioenkijker.nl
 463. Stichting van de Arbeid
 464. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 465. stock picking
 466. swaprente
 467. T-rendement
 468. TBI
 469. TBI-dekkingsgraad
 470. technische voorzieningen
 471. The Pension Rating Agency
 472. toekomstbestendig indexeren
 473. toekomstbestendig pesioenstelsel
 474. toeslag
 475. toeslagverlening
 476. TPRA
 477. TPRA Ranking Report
 478. tweede pijler
 479. U-rendement
 480. UFR
 481. uitfaseren
 482. uitkeringsregeling (pensioenen)
 483. uitruilen
 484. uitvoeringsovereenkomst
 485. Ultiem Funeste Regelgeving
 486. ultimate forward rate
 487. Unie van Beroepspensioenfondsen
 488. uniform pensioenoverzicht
 489. unisekstafel
 490. UPO
 491. valutarisico
 492. vast pensioen
 493. vastrentende waarden
 494. VDG
 495. verantwoordingsorgaan
 496. vereist eigen vermogen
 497. vereiste dekkingsgraad
 498. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 499. Vereniging van Fondsen in Nederland
 500. vergeten pensioen
 501. vergrijzing
 502. vermogensbeheer
 503. vermogensbeheerder
 504. vermogensfonds
 505. vermogensstructuur
 506. vervroegde uittreding
 507. VEV
 508. VFI
 509. VFI Code Goed Bestuur
 510. visitatiecommissie
 511. vlakke rentecurve
 512. vlakke rentestructuur
 513. volatiliteit
 514. volatility
 515. volkskapitalisme
 516. volksverzekering
 517. voorziening pensioenverplichtingen
 518. vrije reserve
 519. vroegpensioen
 520. vut-fonds
 521. vut-regeling
 522. vutter
 523. waardeoverdracht
 524. waardevast pensioen
 525. weduwen- en wezenaandeel
 526. weduwen- en wezenpensioen
 527. weduwenpensioen
 528. welvaartsvast pensioen
 529. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 530. wezenpensioen
 531. wiskundige reserve
 532. Witteveenkader
 533. woekerpensioen
 534. woekerpolis
 535. wortelformule
 536. worteltoets
 537. Wvb
 538. yield
 539. yield curve
 540. yield curve risico
 541. yield-to-maturity
 542. Z-score
 543. zachte (pensioen)rechten
 544. zelfstandige zonder pensioen
 545. zero bond
 546. zero-coupon (obligatie)
 547. zilveren economie
 548. zinkende reus
 549. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet