dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
fintech
 Vandaag 23-10-2017
18025 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4excasso
5inkomen
6ouwe jongens krentenbroo...
7hypotheekrenteaftrek
8out-of-pocket kosten
9generatie Y
10pensioen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-10financieringsronde
23-10groeikapitaal
23-10Financial Stability Bo...
23-10lease
23-10gearing
23-10financiële innovatie
23-10Fintech 100
23-10fintech
21-10Akerlof, George
21-10Yellen, Janet Louise
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. gesloten boek
 203. Global AgeWatch Index
 204. gouden handdruk
 205. gouden ketting
 206. gouden parachute
 207. grenssalaris
 208. groen beleggen
 209. groenfonds
 210. groenregeling
 211. groensparen
 212. H-woord
 213. harde (pensioen)rechten
 214. herbalanceren
 215. herbeleggen
 216. herbeleggingsreserve
 217. herstelplan
 218. hoog/laag pensioen
 219. hoog/laag-constructie
 220. hypotheekrenteaftrek
 221. immunisatie
 222. in bonis
 223. indexatie
 224. indexatieambitie
 225. indexatiedepot
 226. indexbeleggen
 227. indexkoppeling
 228. indexsprong
 229. inflatie
 230. inflatiecorrectie
 231. inflatierisico
 232. invaren
 233. ISDAfix
 234. jaarruimte
 235. Japanese Government Pension Investment Fund
 236. JGPIF
 237. kapitaal
 238. kapitaaldekking
 239. kapitaaldekkingsratio
 240. kapitaaldekkingsstelsel
 241. kapitaalmarkt
 242. koerswinst
 243. koopkracht
 244. koopkrachtplaatje
 245. koopkrachtrisico
 246. koopsom
 247. koopsompolis
 248. kortlevenrisico
 249. kostenspiegel
 250. kredietafslag
 251. kredietrisico-afslag
 252. langlevenrisico
 253. langlevenschok
 254. leeftijdscohort
 255. leeftijdsterugstelling
 256. levenscyclus
 257. levenscyclusbeleggen
 258. levenscyclusfonds
 259. levensloopregeling
 260. life cycle-beleggen
 261. life event
 262. lifecycle
 263. lijfrente
 264. lineaire methode (pensioenen)
 265. loon
 266. loon-prijsspiraal
 267. loonbelasting
 268. loongolf
 269. loonheffing
 270. loonindexatie
 271. loonmatiging
 272. loonoffer
 273. loonronde
 274. loonstaat
 275. malus
 276. marktwaarde dekkingsgraad
 277. matching portefeuille
 278. Mercurius
 279. middelloonpensioen
 280. middelloonregeling
 281. Mijnpensioenoverzicht.nl
 282. mortaliteit
 283. multi-OPF
 284. MVEV
 285. na-indexatie
 286. nabestaandenpensioen
 287. National Wealth Fund
 288. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 289. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 290. netto loon
 291. netto pensioensparen
 292. (n)FTK
 293. niet-actieven
 294. nieuw Financieel Toetsingskader
 295. nominaal
 296. nominaal pensioencontract
 297. nominale dekkingsgraad
 298. nominale stelsel
 299. nominale waarde
 300. NOPD
 301. nulcouponlening
 302. NWF
 303. obligatie
 304. ODV
 305. offensieve portefeuille
 306. omkeerregel
 307. omslagstelsel
 308. ondernemingspensioenfonds
 309. onderpand
 310. onderwaterpensioen
 311. ongemengd bestuur
 312. opbouwkeuzevoet
 313. OPF
 314. opplussen
 315. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 316. OSEB
 317. oudedagsparen in eigen beheer
 318. Oudedagsverplichting
 319. oudedagsvoorziening
 320. ouderdomsarmoede
 321. ouderdomspensioen
 322. overflowbepaling
 323. overlevingspensioen
 324. overrente
 325. overreserve
 326. Pan-Europees Pensioenproduct
 327. paritair
 328. particuliere belegger
 329. partnerpensioen
 330. passief beheer
 331. passief beleggen
 332. passief portefeuillebeheer
 333. passieve belegger
 334. PEB
 335. pensioen
 336. pensioen BV
 337. pensioen in eigen beheer
 338. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 339. Pensioen- en Verzekeringskamer
 340. pensioen3daagse
 341. pensioenaanspraak
 342. pensioenarmoede
 343. pensioenbeleggingen
 344. pensioenbewustzijn
 345. pensioenbreuk
 346. pensioenbrief
 347. pensioenclausule
 348. pensioendatum
 349. Pensioenfederatie
 350. pensioenfonds
 351. pensioengat
 352. pensioengebouw
 353. pensioengerechtigde
 354. pensioengerechtigde leeftijd
 355. pensioengevend inkomen
 356. pensioengevend salaris
 357. pensioengrondslag
 358. pensioeninleg
 359. pensioenjaar
 360. pensioenkeuring
 361. Pensioenkijker.nl
 362. pensioenkloof
 363. pensioenknip
 364. pensioenkoepel
 365. pensioenkorting
 366. pensioenleeftijd
 367. pensioenonbewust
 368. pensioenopbouw
 369. pensioenovereenkomst
 370. pensioenpijlers
 371. pensioenpijn
 372. pensioenpot
 373. pensioenpotje
 374. pensioenpremie
 375. pensioenpromotie
 376. Pensioenrapporteur
 377. pensioenreglement
 378. pensioensalaris
 379. pensioensparen
 380. pensioenstichting
 381. pensioenstoplicht
 382. pensioenthermometer
 383. pensioentoezegging
 384. pensioentrekker
 385. pensioenuitruil
 386. pensioenuitvoerder
 387. pensioenverevening
 388. pensioenverplichting
 389. pensioenverzekering
 390. Pensioenwet
 391. pension fund shortfall
 392. pension funding gap
 393. pensionado
 394. people's capitalism
 395. Pepp
 396. performance
 397. personal finance
 398. personeelsparticipatie
 399. personele unie
 400. pieb
 401. portefeuille
 402. premie-egalisatiedepot
 403. premiedemping
 404. premiepauze
 405. premiepensioeninstelling
 406. premievrije aanspraken
 407. premievrije pensioenopbouw
 408. premievrijstelling
 409. prepensioen
 410. prior service cost
 411. professionele belegger
 412. promotie
 413. reëel pensioencontract
 414. reële dekkingsgraad
 415. regeling voor vervroegd uittreden
 416. rekenrente
 417. rendement
 418. rente
 419. rentebescherming
 420. rentecurve
 421. rentestandskorting
 422. rentetermijnstructuur
 423. repartitiestelsel
 424. returnportefeuille
 425. rijping
 426. risicobron
 427. risicobudget
 428. ruilrente
 429. rvu
 430. schatkistbiljet
 431. Schatkistbons (België)
 432. schatkistcertificaat
 433. schatkistpapier
 434. schatkistpromesse
 435. sectorallocatie (beleggen)
 436. Security Financial Stabilisation Fund
 437. sinking giant
 438. slapend pensioen
 439. slaper
 440. slapersrecht
 441. Sociale Verzekeringsbank
 442. spaarbankboekje
 443. spaarboekje
 444. spaarloon
 445. spaarloonregeling
 446. spreiding
 447. staatslening
 448. staatsobligatie
 449. staatsschuld
 450. staatsschuldmeter
 451. staatsschuldquote
 452. stakingswinst
 453. sterftekans
 454. sterfterisico
 455. sterftetabel
 456. sterftetafel
 457. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 458. Stichting Pensioenkijker.nl
 459. Stichting van de Arbeid
 460. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 461. stock picking
 462. swaprente
 463. T-rendement
 464. TBI
 465. TBI-dekkingsgraad
 466. technische voorzieningen
 467. The Pension Rating Agency
 468. toekomstbestendig indexeren
 469. toekomstbestendig pesioenstelsel
 470. toeslag
 471. toeslagverlening
 472. TPRA
 473. TPRA Ranking Report
 474. tweede pijler
 475. U-rendement
 476. UFR
 477. uitfaseren
 478. uitkeringsregeling (pensioenen)
 479. uitruilen
 480. uitvoeringsovereenkomst
 481. Ultiem Funeste Regelgeving
 482. ultimate forward rate
 483. Unie van Beroepspensioenfondsen
 484. uniform pensioenoverzicht
 485. unisekstafel
 486. UPO
 487. valutarisico
 488. vast pensioen
 489. vastrentende waarden
 490. VDG
 491. verantwoordingsorgaan
 492. vereist eigen vermogen
 493. vereiste dekkingsgraad
 494. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 495. Vereniging van Fondsen in Nederland
 496. vergeten pensioen
 497. vergrijzing
 498. vermogensbeheer
 499. vermogensbeheerder
 500. vermogensfonds
 501. vermogensstructuur
 502. vervroegde uittreding
 503. VEV
 504. VFI
 505. VFI Code Goed Bestuur
 506. visitatiecommissie
 507. vlakke rentecurve
 508. vlakke rentestructuur
 509. volatiliteit
 510. volatility
 511. volkskapitalisme
 512. volksverzekering
 513. voorziening pensioenverplichtingen
 514. vrije reserve
 515. vroegpensioen
 516. vut-fonds
 517. vut-regeling
 518. vutter
 519. waardeoverdracht
 520. waardevast pensioen
 521. weduwen- en wezenaandeel
 522. weduwen- en wezenpensioen
 523. weduwenpensioen
 524. welvaartsvast pensioen
 525. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 526. wezenpensioen
 527. wiskundige reserve
 528. Witteveenkader
 529. woekerpensioen
 530. woekerpolis
 531. wortelformule
 532. worteltoets
 533. Wvb
 534. yield
 535. yield curve
 536. yield curve risico
 537. yield-to-maturity
 538. Z-score
 539. zachte (pensioen)rechten
 540. zelfstandige zonder pensioen
 541. zero bond
 542. zero-coupon (obligatie)
 543. zilveren economie
 544. zinkende reus
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet