dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
sectortafels
 Vandaag 22-04-2018
18466 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-04Akkoord van Parijs
22-04sectortafels
21-04Klimaatakkoord (Nederl...
21-04global stocktake
21-04uitgavenkader
21-04begrotingsregels
21-04vitaal nationaal belan...
21-04oververhitting (van de...
21-04Financial Intelligence...
21-04vitale sectoren
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.wedkantoor
 109.weduwen- en wezenaandeel
 110.weduwen- en wezenpensioen
 111.weduwenpensioen
 112.Week van de Belegger
 113.Week van het Geld
 114.weekend-effect
 115.weeklies
 116.weekloon
 117.weekopties
 118.weekstaat
 119.weekstaat ECB
 120.weelde-effect
 121.weerderivaten
 122.weerrisico
 123.weerstand
 124.weerstandskas
 125.weerstandslijn
 126.weerstandsvermogen
 127.WEF
 128.wegenbelasting
 129.weggeefbonus
 130.weginfleren
 131.weging
 132.wegingscoëfficiënt
 133.wegingsfactor
 134.wegloopcompensatie
 135.wegneembeding
 136.wegsluisoma
 137.wegsluizen
 138.wegwerparbeid
 139.weighted average cost of capital
 140.welkomstbonus
 141.Wells Fargo
 142.welstand
 143.welvaart
 144.welvaartseffect
 145.welvaartsenveloppe
 146.welvaartskloof
 147.welvaartspeil
 148.welvaartsstaat
 149.welvaartsvast
 150.welvaartsvast pensioen
 151.welzijn
 152.wentelkrediet
 153.wentelperiode
 154.WEO
 155.Wereldbank
 156.wereldbevolkingsdag
 157.wereldeconomie
 158.Wereldhandelsorganisatie
 159.wereldinkomen
 160.wereldmunt
 161.wereldpopulatiedag
 162.Wereldstatistiekdag
 163.wereldvaluta
 164.Wereldvoedselorganisatie
 165.wereldwijde witwasmachine
 166.werkelijke individuele consumptie
 167.werkelijke individuele verbruik
 168.werkende armen
 169.werkgarantie
 170.werkgelegenheid
 171.werkgelegenheidsvallen
 172.werkgeversbijdrage
 173.werkgeversorganisatie
 174.werkgeversvereniging
 175.werkgroep
 176.werkkapitaal
 177.werklandbeginsel
 178.werkloosheid
 179.werkloosheidscijfer
 180.werkloosheidsgraad
 181.werkloosheidspercentage
 182.werkloosheidsval
 183.Werkloosheidswet
 184.werkloze
 185.werkloze beroepsbevolking
 186.werkmaatschappij
 187.werknemer
 188.werknemersaandelenplan
 189.werknemersbijdrage
 190.werknemersparticipatie
 191.werknemersvereniging
 192.werknemersverzekeringen
 193.werkonbekwaam
 194.werkstaking
 195.werkverband
 196.werkverschaffing
 197.werkvloer
 198.werkvoorraad
 199.werkzame beroepsbevolking
 200.werkzoekende
 201.Wertpapier
 202.Wertpapierkennnummer
 203.West Texas Intermediate
 204.Wet aanpak schijnconstructies
 205.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 206.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 207.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 208.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 209.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 210.Wet bescherming persoonsgegevens
 211.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 212.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 213.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 214.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 215.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 216.Wet financiële dienstverlening
 217.Wet Financiering Decentrale Overheden
 218.Wet financiering sociale verzekeringen
 219.Wet giraal effectenverkeer
 220.Wet handhaving consumentenbescherming
 221.Wet Hillen
 222.Wet Hof
 223.Wet houdbare overheidsfinanciën
 224.wet Huis voor klokkenluiders
 225.Wet identificatie bij dienstverlening
 226.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 227.Wet langdurige zorg
 228.Wet maatschappelijke ondersteuning
 229.Wet marktmisbruik
 230.Wet melding ongebruikelijke transacties
 231.Wet melding zeggenschap
 232.Wet meldplicht datalekken
 233.Wet milieubeheer
 234.Wet MOT
 235.Wet normering topinkomens
 236.Wet op de Dividendbelasting
 237.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 238.Wet op het accountantsberoep
 239.Wet op het financieel toezicht
 240.Wet openbaarheid bestuur
 241.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 242.Wet sociale werkvoorziening
 243.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 244.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 245.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 246.Wet toezicht accountantsorganisaties
 247.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 248.Wet toezicht effectenverkeer
 249.Wet toezicht financiële verslaggeving
 250.Wet toezicht kredietunies
 251.Wet toezicht kredietwezen
 252.Wet toezicht trustkantoren
 253.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 254.Wet van Benford
 255.wet van de afnemende meeropbrengsten
 256.wet van de grote aantallen
 257.wet van de grote getallen
 258.wet van de grote ronde getallen
 259.wet van de onbedoelde gevolgen
 260.wet van de remmende voorsprong
 261.Wet van Engel
 262.Wet van Hotelling
 263.Wet van Moore
 264.Wet van Okun
 265.wet van Say
 266.Wet van Stein
 267.Wet Verbetering Poortwachter
 268.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 269.Wet waardering Onroerende Zaken
 270.Wet werk en bijstand
 271.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 272.Wet Werk en Zekerheid
 273.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 274.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 275.wettelijk monopolie
 276.wettelijke aansprakelijkheid
 277.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 278.wettelijke controle
 279.wettelijke licentie
 280.wettelijke rente
 281.wettelijke reserve
 282.wettig betaalmiddel
 283.WEW
 284.wezenpensioen
 285.WFC
 286.Wfd
 287.WFE
 288.WFIC
 289.Wfsv
 290.Wft
 291.Wft-examen
 292.WGC
 293.Wge
 294.WGRG
 295.Whaley (optie-)model
 296.whammy
 297.Whc
 298.whipsaw (-effect)
 299.whisper number
 300.whistleblower
 301.whistleblower procedures
 302.whistleblower protection
 303.white Brexit
 304.white collars
 305.white elephant
 306.white knight
 307.white list
 308.white paper
 309.white shoe bank
 310.white space investment
 311.white team
 312.wholesale
 313.wholesale price index
 314.wholesale-markt
 315.WIA
 316.Wid
 317.wiebeltax
 318.wieg tot wieg
 319.wietaandeel
 320.wiethype
 321.WIFS
 322.wig
 323.WIG20
 324.wijze mannen
 325.Wijzen, de
 326.Wijzer in geldzaken
 327.wijzigingen (fiscaal)
 328.wild card option
 329.wild randomness
 330.wildwestbordje
 331.willig
 332.win-win situatie
 333.win/loss size ratio
 334.wind-up
 335.wind-down plan
 336.windfall profit
 337.windfall revenue
 338.windfall tax
 339.windhandel
 340.windlening
 341.wind-obligatie
 342.window
 343.window dressing
 344.winkelverkopen
 345.winner-takes-all markt
 346.winner's curse
 347.winst
 348.winst nemen
 349.winst per aandeel
 350.winst per verwaterd aandeel
 351.winst uit onderneming
 352.winst voor interest en belastingen
 353.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 354.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 355.winst- en verliesrekening
 356.winstalarm
 357.winstbegrippen
 358.winstbelasting
 359.winstbepaling
 360.winstbestemming
 361.winstbewijs
 362.winstbonus
 363.winstcapaciteit
 364.winstcentrum
 365.winstcijferseizoen
 366.winstdeelneming
 367.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 368.winstdelende obligatie
 369.winstdelende optie
 370.winstdeling
 371.winstdoel
 372.winstdrainage
 373.winstegalisatie
 374.winstexplosie
 375.winstgevendheid
 376.winstinflatie
 377.winstinhouding
 378.winstkwaliteit
 379.winstmanipulatie
 380.winstmarge
 381.winstmaximering
 382.winstmomentum
 383.winstneming
 384.winstopslag
 385.winstquote
 386.winstrecessie
 387.winstrendement
 388.winstreserve
 389.winstrisico
 390.winstsprong
 391.winststuring
 392.winsttaks
 393.winsttaxatie
 394.winstuitkering
 395.winstuitkeringspercentage
 396.winstval
 397.winstvennootschap
 398.winstverdeling
 399.winstverschuiving
 400.winstverwachting
 401.winstverwatering
 402.winstwaarschuwing
 403.Winter Forecast
 404.winterraming
 405.wipeout bonds
 406.WIPO
 407.wire house
 408.wire stripping
 409.Wirtschaftswunder
 410.wisdom of the crowd
 411.wiskundige reserve
 412.wissel
 413.wisselagent
 414.wisselarbitrage
 415.wisseldisconto
 416.wisselgeld
 417.wisselkoers
 418.wisselkoerseffecten
 419.wisselkoersinterventie
 420.wisselkoersregime
 421.wisselkoersrisico
 422.wisselkoersstelsel
 423.wisselkoersverlies
 424.wisselkoersverzekering
 425.wisselkoerswinst
 426.wisselmarkt
 427.wisselplicht
 428.wisselrisico
 429.wisselruiterij
 430.wisseltermijncontract
 431.wisseltransactie
 432.wit geld
 433.witboek
 434.withholding tax
 435.witte balk
 436.witte biotech
 437.witte boorden
 438.witte brexit
 439.witte kassa
 440.witte olifant
 441.witte ridder
 442.witteboordencriminaliteit
 443.witten
 444.Witteveenkader
 445.witwassen
 446.Wiv
 447.wizzard van Wall Street
 448.WKM
 449.WKN
 450.Wlz
 451.Wm
 452.WM/Reuters fixing
 453.WMD
 454.Wmo
 455.Wmz
 456.WNT
 457.Wob
 458.WOCCU
 459.woco
 460.WODC
 461.woekerpensioen
 462.woekerpolis
 463.woekerprijs
 464.woekerrente
 465.woekerswap
 466.wokkels
 467.wolkenkrabberindicator
 468.wollige logica
 469.Women in Financial Services
 470.Women in Work Index
 471.won
 472.wonderbelegger
 473.Wonga
 474.woningbouwcorporatie
 475.woningcorporatie
 476.woningschuld
 477.woningsprijsindex
 478.wonk
 479.Woodstock of Capitalism
 480.Woodstock van het kapitalisme
 481.woonbonus
 482.woonkrediet
 483.woonlandbeginsel
 484.woonlasten
 485.woonlastenbeschermer
 486.woonlastenverzekering
 487.woonplaatsbeginsel
 488.woonquote
 489.woordwolk
 490.word cloud
 491.Working Group on Financial Markets
 492.working poor
 493.workout date
 494.World Business Council for Sustainable Development
 495.World Competitiveness Scoreboard
 496.World Container Index
 497.World Council of Credit Unions
 498.world currency
 499.World Economic Forum
 500.World Economic League Table
 501.World Economic Outlook
 502.World Energy Outlook
 503.World Factbook
 504.World Federation of Exchanges
 505.World Federation of Investors
 506.World Franchise Council
 507.World Gold Council
 508.World Happiness Report
 509.World Intellectual Property Organization
 510.World Investment Report
 511.world population day
 512.World Press Freedom Index
 513.World Statistics Day
 514.World Trade Organization
 515.World Wealth Report
 516.Worldwatch Institute
 517.World’s Safest Banks
 518.worm
 519.worst case
 520.worst case analyse
 521.worst-in-class
 522.wortelformule
 523.worteltoets
 524.WOZ
 525.WOZ-waarde
 526.WPA
 527.WPI
 528.WPK
 529.WPKN
 530.wrakkencentrale
 531.wrap account
 532.wrap fee
 533.wrapper
 534.write-down
 535.write-off
 536.write-up
 537.writer
 538.wrong way issue
 539.WRR
 540.Wrzo
 541.WSE
 542.WSJ
 543.Wsnp
 544.Wsw
 545.Wta
 546.Wtb
 547.Wte
 548.Wtfv
 549.WTI
 550.Wtk
 551.WTO
 552.Wts
 553.Wtv
 554.wurgcontract
 555.wurghypotheek
 556.wurglening
 557.Wvb
 558.WW
 559.WWB
 560.Wwft
 561.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet