dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
onderwereldbankier
 Vandaag 16-08-2018
18741 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-08Internationale Bank vo...
16-08IBRD
16-08International Bank for...
16-08Wereldbank
16-08internationale financi...
16-08International Developm...
16-08ontwikkelingsbank
16-08European Bank for Reco...
16-08cliff-edge brexit
16-08cliff edge
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.Wereldbankgroep
 158.wereldbevolkingsdag
 159.wereldeconomie
 160.Wereldhandelsorganisatie
 161.wereldinkomen
 162.wereldmunt
 163.wereldpopulatiedag
 164.wereldspeler
 165.Wereldstatistiekdag
 166.wereldvaluta
 167.Wereldvoedselorganisatie
 168.wereldwijde witwasmachine
 169.werkelijke individuele consumptie
 170.werkelijke individuele verbruik
 171.werkende armen
 172.werkgarantie
 173.werkgelegenheid
 174.werkgelegenheidsvallen
 175.werkgeversbijdrage
 176.werkgeversorganisatie
 177.werkgeversvereniging
 178.werkgroep
 179.werkkapitaal
 180.werklandbeginsel
 181.werkloosheid
 182.werkloosheidscijfer
 183.werkloosheidsgraad
 184.werkloosheidspercentage
 185.werkloosheidsval
 186.Werkloosheidswet
 187.werkloze
 188.werkloze beroepsbevolking
 189.werkmaatschappij
 190.werknemer
 191.werknemersaandelenplan
 192.werknemersbijdrage
 193.werknemersparticipatie
 194.werknemersvereniging
 195.werknemersverzekeringen
 196.werkonbekwaam
 197.werkstaking
 198.werkverband
 199.werkverschaffing
 200.werkvloer
 201.werkvoorraad
 202.werkzame beroepsbevolking
 203.werkzoekende
 204.Wertpapier
 205.Wertpapierkennnummer
 206.West Texas Intermediate
 207.Wet aanpak schijnconstructies
 208.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 209.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 210.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 211.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 212.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 213.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 214.Wet bescherming persoonsgegevens
 215.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 216.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 217.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 218.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 219.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 220.Wet financiële dienstverlening
 221.Wet Financiering Decentrale Overheden
 222.Wet financiering sociale verzekeringen
 223.Wet giraal effectenverkeer
 224.Wet handhaving consumentenbescherming
 225.Wet Hillen
 226.Wet Hof
 227.Wet houdbare overheidsfinanciën
 228.wet Huis voor klokkenluiders
 229.Wet identificatie bij dienstverlening
 230.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 231.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 232.Wet langdurige zorg
 233.Wet maatschappelijke ondersteuning
 234.Wet marktmisbruik
 235.Wet melding ongebruikelijke transacties
 236.Wet melding zeggenschap
 237.Wet meldplicht datalekken
 238.Wet milieubeheer
 239.Wet MOT
 240.Wet normering topinkomens
 241.Wet op de Dividendbelasting
 242.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 243.Wet op het accountantsberoep
 244.Wet op het financieel toezicht
 245.Wet openbaarheid bestuur
 246.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 247.Wet sociale werkvoorziening
 248.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 249.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 250.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 251.Wet toezicht accountantsorganisaties
 252.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 253.Wet toezicht effectenverkeer
 254.Wet toezicht financiële verslaggeving
 255.Wet toezicht kredietunies
 256.Wet toezicht kredietwezen
 257.Wet toezicht trustkantoren
 258.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 259.Wet van Benford
 260.wet van de afnemende meeropbrengsten
 261.wet van de grote aantallen
 262.wet van de grote getallen
 263.wet van de grote ronde getallen
 264.wet van de onbedoelde gevolgen
 265.wet van de remmende voorsprong
 266.Wet van Engel
 267.Wet van Hotelling
 268.Wet van Moore
 269.Wet van Okun
 270.wet van Say
 271.Wet van Stein
 272.Wet Verbetering Poortwachter
 273.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 274.Wet waardering Onroerende Zaken
 275.Wet werk en bijstand
 276.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 277.Wet Werk en Zekerheid
 278.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 279.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 280.wettelijk monopolie
 281.wettelijke aansprakelijkheid
 282.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 283.wettelijke controle
 284.wettelijke licentie
 285.wettelijke rente
 286.wettelijke reserve
 287.wettig betaalmiddel
 288.WEW
 289.wezenpensioen
 290.WFC
 291.Wfd
 292.WFE
 293.WFIC
 294.Wfsv
 295.Wft
 296.Wft-examen
 297.WGC
 298.Wge
 299.WGRG
 300.Whaley (optie-)model
 301.whammy
 302.Whc
 303.whipsaw (-effect)
 304.whisper number
 305.whistleblower
 306.whistleblower procedures
 307.whistleblower protection
 308.white Brexit
 309.white collars
 310.white elephant
 311.white knight
 312.white list
 313.white paper
 314.white shoe bank
 315.white space investment
 316.white team
 317.wholesale
 318.wholesale price index
 319.wholesale-markt
 320.WIA
 321.Wid
 322.wiebeltax
 323.WIEG
 324.wieg tot wieg
 325.wietaandeel
 326.wiethype
 327.WIFS
 328.wig
 329.WIG20
 330.wijze mannen
 331.Wijzen, de
 332.Wijzer in geldzaken
 333.wijzigingen (fiscaal)
 334.wild card option
 335.wild randomness
 336.wilde staking
 337.wildwestbordje
 338.willig
 339.Wilshire 5000 Index
 340.win-win situatie
 341.win/loss size ratio
 342.wind-up
 343.wind-down plan
 344.windfall profit
 345.windfall revenue
 346.windfall tax
 347.windhandel
 348.windlening
 349.wind-obligatie
 350.window
 351.window dressing
 352.winkelverkopen
 353.winner-takes-all markt
 354.winner's curse
 355.winst
 356.winst nemen
 357.winst per aandeel
 358.winst per verwaterd aandeel
 359.winst uit onderneming
 360.winst voor interest en belastingen
 361.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 362.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 363.winst- en verliesrekening
 364.winstalarm
 365.winstbegrippen
 366.winstbelasting
 367.winstbepaling
 368.winstbestemming
 369.winstbewijs
 370.winstbonus
 371.winstcapaciteit
 372.winstcentrum
 373.winstcijferseizoen
 374.winstdeelneming
 375.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 376.winstdelende obligatie
 377.winstdelende optie
 378.winstdeling
 379.winstdoel
 380.winstdrainage
 381.winstegalisatie
 382.winstexplosie
 383.winstgevendheid
 384.winstinflatie
 385.winstinhouding
 386.winstklem
 387.winstkwaliteit
 388.winstmanipulatie
 389.winstmarge
 390.winstmaximering
 391.winstmomentum
 392.winstneming
 393.winstopslag
 394.winstquote
 395.winstrecessie
 396.winstrendement
 397.winstreserve
 398.winstrisico
 399.winstsprong
 400.winststuring
 401.winsttaks
 402.winsttaxatie
 403.winstuitkering
 404.winstuitkeringspercentage
 405.winstval
 406.winstvennootschap
 407.winstverdeling
 408.winstverschuiving
 409.winstverwachting
 410.winstverwatering
 411.winstwaarschuwing
 412.Winter Forecast
 413.winterraming
 414.wipeout bonds
 415.WIPO
 416.wire house
 417.wire stripping
 418.Wirtschaftswunder
 419.wisdom of the crowd
 420.wiskundige reserve
 421.wissel
 422.wisselagent
 423.wisselarbitrage
 424.wisseldisconto
 425.wisselgeld
 426.wisselkoers
 427.wisselkoerseffecten
 428.wisselkoersinterventie
 429.wisselkoersregime
 430.wisselkoersrisico
 431.wisselkoersstelsel
 432.wisselkoersverlies
 433.wisselkoersverzekering
 434.wisselkoerswinst
 435.wisselmarkt
 436.wisselplicht
 437.wisselrisico
 438.wisselruiterij
 439.wisseltermijncontract
 440.wisseltransactie
 441.wit geld
 442.witboek
 443.withholding tax
 444.witte balk
 445.witte biotech
 446.witte boorden
 447.witte brexit
 448.witte kassa
 449.witte olifant
 450.witte ridder
 451.witteboordencriminaliteit
 452.witten
 453.Witteveenkader
 454.witwassen
 455.Wiv
 456.wizzard van Wall Street
 457.WKM
 458.WKN
 459.Wlz
 460.Wm
 461.WM/Reuters fixing
 462.WMD
 463.Wmo
 464.Wmz
 465.WNT
 466.Wob
 467.WOCCU
 468.woco
 469.WODC
 470.woekerpensioen
 471.woekerpolis
 472.woekerprijs
 473.woekerrente
 474.woekerswap
 475.wokkels
 476.wolkenkrabberindicator
 477.wollige logica
 478.Women in Financial Services
 479.Women in Work Index
 480.won
 481.wonderbelegger
 482.Wonga
 483.woningbouwcorporatie
 484.woningcorporatie
 485.woningschuld
 486.woningsprijsindex
 487.wonk
 488.Woodstock of Capitalism
 489.Woodstock van het kapitalisme
 490.woonbonus
 491.woonkrediet
 492.woonlandbeginsel
 493.woonlasten
 494.woonlastenbeschermer
 495.woonlastenverzekering
 496.woonplaatsbeginsel
 497.woonquote
 498.woordwolk
 499.word cloud
 500.Working Group on Financial Markets
 501.working poor
 502.workout date
 503.World Business Council for Sustainable Development
 504.World Competitiveness Scoreboard
 505.World Container Index
 506.World Council of Credit Unions
 507.world currency
 508.World Economic Forum
 509.World Economic League Table
 510.World Economic Outlook
 511.World Energy Outlook
 512.World Factbook
 513.World Federation of Exchanges
 514.World Federation of Investors
 515.World Franchise Council
 516.World Gold Council
 517.World Happiness Report
 518.World Intellectual Property Organization
 519.World Investment Report
 520.world population day
 521.World Press Freedom Index
 522.World Statistics Day
 523.World Trade Organization
 524.World Wealth Report
 525.Worldwatch Institute
 526.World’s Safest Banks
 527.worm
 528.worst case
 529.worst case analyse
 530.worst-in-class
 531.wortelformule
 532.worteltoets
 533.WOZ
 534.WOZ-waarde
 535.WPA
 536.WPI
 537.WPK
 538.WPKN
 539.wrakkencentrale
 540.wrap account
 541.wrap fee
 542.wrapper
 543.write-down
 544.write-off
 545.write-up
 546.writer
 547.wrong way issue
 548.WRR
 549.Wrzo
 550.WSE
 551.WSJ
 552.Wsnp
 553.Wsw
 554.Wta
 555.Wtb
 556.Wte
 557.Wtfv
 558.WTI
 559.Wtk
 560.WTO
 561.Wts
 562.Wtv
 563.wurgcontract
 564.wurghypotheek
 565.wurglening
 566.Wvb
 567.WW
 568.WWB
 569.Wwft
 570.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet