dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Memorial Day
 Vandaag 29-05-2017
17570 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5hypotheekrenteaftrek
6excasso
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
28-05STAK
28-05Stichting Administrati...
28-05administratiekantoor
28-05ultimate beneficial ow...
28-05uiteindelijke belanghe...
28-05annuïteitenaflossing
28-05annuïteit
28-05annuïteitspolis
27-05payout annuities
26-05gifpil
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.Warsaw Stock Exchange
 72.WAS
 73.wash sale
 74.wash trade
 75.wash-out round
 76.washing
 77.Washington Concensus
 78.Washington's Birthday
 79.watch list
 80.watchdog
 81.waterfall payment
 82.watermerk
 83.watervalbetaling
 84.wave
 85.WAZ
 86.WBCSD
 87.Wbp
 88.Wbso
 89.Wcam
 90.WCED
 91.WCI
 92.WDCI
 93.wealth effect
 94.wealth forecasting
 95.wealth gap
 96.wealth management
 97.wealth management product
 98.wearables
 99.weather derivatives
 100.Wechselreiterei
 101.wedde
 102.weddestrook
 103.wederbeleggingsrisico
 104.wederbeleggingsvergoeding
 105.wederuitvoer
 106.wedge
 107.weduwen- en wezenaandeel
 108.weduwen- en wezenpensioen
 109.weduwenpensioen
 110.Week van de Belegger
 111.Week van het Geld
 112.weekend-effect
 113.weeklies
 114.weekloon
 115.weekopties
 116.weekstaat
 117.weekstaat ECB
 118.weelde-effect
 119.weerderivaten
 120.weerrisico
 121.weerstand
 122.weerstandskas
 123.weerstandslijn
 124.weerstandsvermogen
 125.WEF
 126.wegenbelasting
 127.weggeefbonus
 128.weginfleren
 129.weging
 130.wegingscoëfficiënt
 131.wegingsfactor
 132.wegneembeding
 133.wegsluisoma
 134.wegsluizen
 135.wegwerparbeid
 136.weighted average cost of capital
 137.welkomstbonus
 138.Wells Fargo
 139.welstand
 140.welvaart
 141.welvaartseffect
 142.welvaartsenveloppe
 143.welvaartskloof
 144.welvaartspeil
 145.welvaartsstaat
 146.welvaartsvast
 147.welvaartsvast pensioen
 148.welzijn
 149.wentelkrediet
 150.wentelperiode
 151.WEO
 152.Wereldbank
 153.wereldbevolkingsdag
 154.wereldeconomie
 155.Wereldhandelsorganisatie
 156.wereldmunt
 157.wereldpopulatiedag
 158.Wereldstatistiekdag
 159.wereldvaluta
 160.Wereldvoedselorganisatie
 161.wereldwijde witwasmachine
 162.werkelijke individuele consumptie
 163.werkelijke individuele verbruik
 164.werkende armen
 165.werkgarantie
 166.werkgelegenheid
 167.werkgelegenheidsvallen
 168.werkgeversbijdrage
 169.werkgeversorganisatie
 170.werkgeversvereniging
 171.werkgroep
 172.werkkapitaal
 173.werkloosheid
 174.werkloosheidscijfer
 175.werkloosheidsgraad
 176.werkloosheidspercentage
 177.werkloosheidsval
 178.Werkloosheidswet
 179.werkloze
 180.werkloze beroepsbevolking
 181.werkmaatschappij
 182.werknemersaandelenplan
 183.werknemersbijdrage
 184.werknemersparticipatie
 185.werknemersvereniging
 186.werkstaking
 187.werkverband
 188.werkverschaffing
 189.werkvloer
 190.werkvoorraad
 191.werkzame beroepsbevolking
 192.werkzoekende
 193.Wertpapier
 194.Wertpapierkennnummer
 195.West Texas Intermediate
 196.Wet aanpak schijnconstructies
 197.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 198.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 199.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 200.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 201.Wet bescherming persoonsgegevens
 202.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 203.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 204.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 205.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 206.Wet financiële dienstverlening
 207.Wet Financiering Decentrale Overheden
 208.Wet financiering sociale verzekeringen
 209.Wet giraal effectenverkeer
 210.Wet handhaving consumentenbescherming
 211.Wet Hof
 212.Wet houdbare overheidsfinanciën
 213.wet Huis voor klokkenluiders
 214.Wet identificatie bij dienstverlening
 215.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 216.Wet langdurige zorg
 217.Wet maatschappelijke ondersteuning
 218.Wet marktmisbruik
 219.Wet melding ongebruikelijke transacties
 220.Wet melding zeggenschap
 221.Wet meldplicht datalekken
 222.Wet MOT
 223.Wet normering topinkomens
 224.Wet op de Dividendbelasting
 225.Wet op het accountantsberoep
 226.Wet op het financieel toezicht
 227.Wet openbaarheid bestuur
 228.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 229.Wet sociale werkvoorziening
 230.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 231.Wet toezicht accountantsorganisaties
 232.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 233.Wet toezicht effectenverkeer
 234.Wet toezicht financiële verslaggeving
 235.Wet toezicht kredietunies
 236.Wet toezicht kredietwezen
 237.Wet toezicht trustkantoren
 238.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 239.Wet van Benford
 240.wet van de grote aantallen
 241.wet van de grote getallen
 242.wet van de grote ronde getallen
 243.wet van de onbedoelde gevolgen
 244.wet van de remmende voorsprong
 245.Wet van Engel
 246.Wet van Hotelling
 247.Wet van Moore
 248.Wet van Okun
 249.wet van Say
 250.Wet van Stein
 251.Wet Verbetering Poortwachter
 252.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 253.Wet waardering Onroerende Zaken
 254.Wet werk en bijstand
 255.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 256.Wet Werk en Zekerheid
 257.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 258.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 259.wettelijk monopolie
 260.wettelijke aansprakelijkheid
 261.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 262.wettelijke controle
 263.wettelijke rente
 264.wettelijke reserve
 265.wettig betaalmiddel
 266.WEW
 267.wezenpensioen
 268.WFC
 269.Wfd
 270.WFE
 271.WFIC
 272.Wfsv
 273.Wft
 274.Wft-examen
 275.WGC
 276.Wge
 277.WGRG
 278.Whaley (optie-)model
 279.whammy
 280.Whc
 281.whipsaw (-effect)
 282.whisper number
 283.whistleblower
 284.whistleblower procedures
 285.whistleblower protection
 286.white Brexit
 287.white collars
 288.white elephant
 289.white knight
 290.white list
 291.white shoe bank
 292.white space investment
 293.wholesale
 294.wholesale price index
 295.wholesale-markt
 296.WIA
 297.Wid
 298.wiebeltax
 299.wieg tot wieg
 300.wietaandeel
 301.WIFS
 302.wig
 303.WIG20
 304.wijze mannen
 305.Wijzen, de
 306.Wijzer in geldzaken
 307.wijzigingen (fiscaal)
 308.wild card option
 309.wild randomness
 310.wildwestbordje
 311.willig
 312.win-win situatie
 313.win/loss size ratio
 314.wind-up
 315.wind-down plan
 316.windfall profit
 317.windfall revenue
 318.windfall tax
 319.windhandel
 320.windlening
 321.wind-obligatie
 322.window
 323.window dressing
 324.winkelverkopen
 325.winner-takes-all markt
 326.winner's curse
 327.winst
 328.winst nemen
 329.winst per aandeel
 330.winst per verwaterd aandeel
 331.winst uit onderneming
 332.winst voor interest en belastingen
 333.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 334.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 335.winst- en verliesrekening
 336.winstalarm
 337.winstbegrippen
 338.winstbelasting
 339.winstbepaling
 340.winstbestemming
 341.winstbewijs
 342.winstbonus
 343.winstcapaciteit
 344.winstcentrum
 345.winstcijferseizoen
 346.winstdeelneming
 347.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 348.winstdelende obligatie
 349.winstdelende optie
 350.winstdeling
 351.winstdoel
 352.winstdrainage
 353.winstegalisatie
 354.winstexplosie
 355.winstgevendheid
 356.winstinflatie
 357.winstinhouding
 358.winstkwaliteit
 359.winstmanipulatie
 360.winstmarge
 361.winstmaximering
 362.winstmomentum
 363.winstneming
 364.winstopslag
 365.winstquote
 366.winstrecessie
 367.winstrendement
 368.winstreserve
 369.winstrisico
 370.winstsprong
 371.winststuring
 372.winsttaxatie
 373.winstuitkering
 374.winstuitkeringspercentage
 375.winstval
 376.winstvennootschap
 377.winstverdeling
 378.winstverschuiving
 379.winstverwachting
 380.winstverwatering
 381.winstwaarschuwing
 382.Winter Forecast
 383.winterraming
 384.wipeout bonds
 385.WIPO
 386.wire house
 387.wire stripping
 388.Wirtschaftswunder
 389.wisdom of the crowd
 390.wiskundige reserve
 391.wissel
 392.wisselagent
 393.wisselarbitrage
 394.wisseldisconto
 395.wisselkoers
 396.wisselkoerseffecten
 397.wisselkoersinterventie
 398.wisselkoersregime
 399.wisselkoersrisico
 400.wisselkoersstelsel
 401.wisselkoersverlies
 402.wisselkoersverzekering
 403.wisselkoerswinst
 404.wisselmarkt
 405.wisselplicht
 406.wisselrisico
 407.wisselruiterij
 408.wisseltermijncontract
 409.wisseltransactie
 410.wit geld
 411.withholding tax
 412.witte balk
 413.witte biotech
 414.witte boorden
 415.witte brexit
 416.witte kassa
 417.witte olifant
 418.witte ridder
 419.witteboordencriminaliteit
 420.witten
 421.Witteveenkader
 422.witwassen
 423.wizzard van Wall Street
 424.WKM
 425.WKN
 426.Wlz
 427.WM/Reuters fixing
 428.WMD
 429.Wmo
 430.Wmz
 431.WNT
 432.Wob
 433.WOCCU
 434.woco
 435.WODC
 436.woekerpensioen
 437.woekerpolis
 438.woekerrente
 439.woekerswap
 440.wokkels
 441.wolkenkrabberindicator
 442.wollige logica
 443.Women in Financial Services
 444.Women in Work Index
 445.won
 446.wonderbelegger
 447.Wonga
 448.woningbouwcorporatie
 449.woningcorporatie
 450.woningschuld
 451.woningsprijsindex
 452.wonk
 453.Woodstock of Capitalism
 454.Woodstock van het kapitalisme
 455.woonbonus
 456.woonkrediet
 457.woonlandbeginsel
 458.woonlasten
 459.woonlastenbeschermer
 460.woonlastenverzekering
 461.woonquote
 462.Working Group on Financial Markets
 463.working poor
 464.workout date
 465.World Business Council for Sustainable Development
 466.World Container Index
 467.World Council of Credit Unions
 468.world currency
 469.World Economic Forum
 470.World Economic League Table
 471.World Economic Outlook
 472.World Energy Outlook
 473.World Factbook
 474.World Federation of Exchanges
 475.World Federation of Investors
 476.World Franchise Council
 477.World Gold Council
 478.World Happiness Report
 479.World Intellectual Property Organization
 480.World Investment Report
 481.world population day
 482.World Press Freedom Index
 483.World Statistics Day
 484.World Trade Organization
 485.World Wealth Report
 486.Worldwatch Institute
 487.World’s Safest Banks
 488.worm
 489.worst case
 490.worst case analyse
 491.worst-in-class
 492.wortelformule
 493.worteltoets
 494.WOZ
 495.WOZ-waarde
 496.WPA
 497.WPI
 498.WPK
 499.WPKN
 500.wrakkencentrale
 501.wrap account
 502.wrap fee
 503.wrapper
 504.write-down
 505.write-off
 506.write-up
 507.writer
 508.wrong way issue
 509.WRR
 510.WSE
 511.WSJ
 512.Wsnp
 513.Wsw
 514.Wta
 515.Wtb
 516.Wte
 517.Wtfv
 518.WTI
 519.Wtk
 520.WTO
 521.Wtv
 522.wurgcontract
 523.wurghypotheek
 524.wurglening
 525.Wvb
 526.WW
 527.WWB
 528.Wwft
 529.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer
Gratis download
Nieuw & actueel in 2016 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet