dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
wereldwijde witwasmachine
 Vandaag 23-03-2017
17381 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-03Eumedion
23-03opkoopfonds
23-03onderhandse lening
23-03rekeningafschrift
23-03obligatie
23-03ontschulden
23-03note
23-03Belgische Vereniging v...
23-03wereldwijde witwasmach...
23-03Global Laundromat
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborgfonds
 8.waarborgsom
 9.waarde
 10.waarde in bewoonde staat
 11.waarde in het economisch verkeer
 12.waarde investeerder
 13.waarde-investeerder
 14.waardeaandeel
 15.waardebeleggen
 16.waardebelegger
 17.waardecreatie
 18.waardegewogen index
 19.waardeketen
 20.waardeoverdracht
 21.waardepapier
 22.waardering
 23.waarderingsgrondslag
 24.waarderingsratio
 25.waarderingsrisico
 26.waardestaat
 27.waardevast
 28.waardevast pensioen
 29.waarnemingsperiode
 30.waarschijnlijkheidsrekening
 31.waarschijnlijkheidsverdeling
 32.waarschuworder
 33.WACC
 34.wachtgeld
 35.wachtrekening
 36.wachttijd
 37.wafelhuisindex
 38.wafer
 39.waferstepper
 40.Waffle House Index
 41.waiver
 42.Wajong
 43.wajongere
 44.wall crossing
 45.wall of debt
 46.Wall Street
 47.Wall Street firms
 48.Wall Street Journal
 49.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 50.Walmart-effect
 51.walvis (wet)
 52.WaMu
 53.wanbetaler
 54.wanbetaling
 55.wankelbank
 56.wanprestatie
 57.wantrapreneur
 58.WAO
 59.war for talent
 60.war loan
 61.ware
 62.warehousing
 63.warenwet
 64.warme grond
 65.warrant
 66.warrant ratio
 67.warrantlening
 68.Warsaw Stock Exchange
 69.WAS
 70.wash sale
 71.wash trade
 72.wash-out round
 73.washing
 74.Washington Concensus
 75.Washington's Birthday
 76.watch list
 77.watchdog
 78.waterfall payment
 79.watermerk
 80.watervalbetaling
 81.wave
 82.WAZ
 83.WBCSD
 84.Wbp
 85.Wbso
 86.Wcam
 87.WCED
 88.WCI
 89.WDCI
 90.wealth effect
 91.wealth forecasting
 92.wealth gap
 93.wealth management
 94.wealth management product
 95.wearables
 96.weather derivatives
 97.Wechselreiterei
 98.wedde
 99.weddestrook
 100.wederbeleggingsrisico
 101.wederbeleggingsvergoeding
 102.wederuitvoer
 103.wedge
 104.weduwen- en wezenaandeel
 105.weduwen- en wezenpensioen
 106.weduwenpensioen
 107.Week van de Belegger
 108.Week van het Geld
 109.weekend-effect
 110.weeklies
 111.weekloon
 112.weekopties
 113.weekstaat
 114.weekstaat ECB
 115.weelde-effect
 116.weerderivaten
 117.weerrisico
 118.weerstand
 119.weerstandskas
 120.weerstandslijn
 121.weerstandsvermogen
 122.WEF
 123.wegenbelasting
 124.weggeefbonus
 125.weginfleren
 126.weging
 127.wegingscoëfficiënt
 128.wegingsfactor
 129.wegneembeding
 130.wegsluisoma
 131.wegsluizen
 132.wegwerparbeid
 133.weighted average cost of capital
 134.welkomstbonus
 135.Wells Fargo
 136.welstand
 137.welvaart
 138.welvaartseffect
 139.welvaartsenveloppe
 140.welvaartskloof
 141.welvaartspeil
 142.welvaartsstaat
 143.welvaartsvast
 144.welvaartsvast pensioen
 145.welzijn
 146.wentelkrediet
 147.wentelperiode
 148.WEO
 149.Wereldbank
 150.wereldbevolkingsdag
 151.wereldeconomie
 152.Wereldhandelsorganisatie
 153.wereldmunt
 154.wereldpopulatiedag
 155.Wereldstatistiekdag
 156.wereldvaluta
 157.Wereldvoedselorganisatie
 158.wereldwijde witwasmachine
 159.werkelijke individuele consumptie
 160.werkelijke individuele verbruik
 161.werkende armen
 162.werkgarantie
 163.werkgelegenheid
 164.werkgelegenheidsvallen
 165.werkgeversbijdrage
 166.werkgeversorganisatie
 167.werkgeversvereniging
 168.werkgroep
 169.werkkapitaal
 170.werkloosheid
 171.werkloosheidscijfer
 172.werkloosheidsgraad
 173.werkloosheidspercentage
 174.werkloosheidsval
 175.Werkloosheidswet
 176.werkloze
 177.werkloze beroepsbevolking
 178.werkmaatschappij
 179.werknemersaandelenplan
 180.werknemersbijdrage
 181.werknemersparticipatie
 182.werknemersvereniging
 183.werkstaking
 184.werkverband
 185.werkverschaffing
 186.werkvloer
 187.werkvoorraad
 188.werkzame beroepsbevolking
 189.werkzoekende
 190.Wertpapier
 191.Wertpapierkennnummer
 192.West Texas Intermediate
 193.Wet aanpak schijnconstructies
 194.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 195.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 196.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 197.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 198.Wet bescherming persoonsgegevens
 199.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 200.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 201.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 202.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 203.Wet financiële dienstverlening
 204.Wet Financiering Decentrale Overheden
 205.Wet financiering sociale verzekeringen
 206.Wet giraal effectenverkeer
 207.Wet handhaving consumentenbescherming
 208.Wet Hof
 209.Wet houdbare overheidsfinanciën
 210.wet Huis voor klokkenluiders
 211.Wet identificatie bij dienstverlening
 212.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 213.Wet langdurige zorg
 214.Wet maatschappelijke ondersteuning
 215.Wet marktmisbruik
 216.Wet melding ongebruikelijke transacties
 217.Wet melding zeggenschap
 218.Wet meldplicht datalekken
 219.Wet MOT
 220.Wet normering topinkomens
 221.Wet op de Dividendbelasting
 222.Wet op het accountantsberoep
 223.Wet op het financieel toezicht
 224.Wet openbaarheid bestuur
 225.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 226.Wet sociale werkvoorziening
 227.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 228.Wet toezicht accountantsorganisaties
 229.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 230.Wet toezicht effectenverkeer
 231.Wet toezicht financiële verslaggeving
 232.Wet toezicht kredietunies
 233.Wet toezicht kredietwezen
 234.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 235.Wet van Benford
 236.wet van de grote aantallen
 237.wet van de grote getallen
 238.wet van de grote ronde getallen
 239.wet van de onbedoelde gevolgen
 240.wet van de remmende voorsprong
 241.Wet van Engel
 242.Wet van Hotelling
 243.Wet van Moore
 244.Wet van Okun
 245.wet van Say
 246.Wet van Stein
 247.Wet Verbetering Poortwachter
 248.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 249.Wet waardering Onroerende Zaken
 250.Wet werk en bijstand
 251.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 252.Wet Werk en Zekerheid
 253.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 254.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 255.wettelijk monopolie
 256.wettelijke aansprakelijkheid
 257.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 258.wettelijke controle
 259.wettelijke rente
 260.wettelijke reserve
 261.wettig betaalmiddel
 262.WEW
 263.wezenpensioen
 264.WFC
 265.Wfd
 266.WFE
 267.WFIC
 268.Wfsv
 269.Wft
 270.Wft-examen
 271.WGC
 272.Wge
 273.WGRG
 274.Whaley (optie-)model
 275.whammy
 276.Whc
 277.whipsaw (-effect)
 278.whisper number
 279.whistleblower
 280.whistleblower procedures
 281.whistleblower protection
 282.white Brexit
 283.white collars
 284.white elephant
 285.white knight
 286.white list
 287.white shoe bank
 288.white space investment
 289.wholesale
 290.wholesale price index
 291.wholesale-markt
 292.WIA
 293.Wid
 294.wiebeltax
 295.wieg tot wieg
 296.wietaandeel
 297.WIFS
 298.wig
 299.WIG20
 300.wijze mannen
 301.Wijzen, de
 302.Wijzer in geldzaken
 303.wijzigingen (fiscaal)
 304.wild card option
 305.wild randomness
 306.wildwestbordje
 307.willig
 308.win-win situatie
 309.win/loss size ratio
 310.wind-up
 311.wind-down plan
 312.windfall profit
 313.windfall revenue
 314.windfall tax
 315.windhandel
 316.windlening
 317.wind-obligatie
 318.window
 319.window dressing
 320.winkelverkopen
 321.winner-takes-all markt
 322.winner's curse
 323.winst
 324.winst nemen
 325.winst per aandeel
 326.winst per verwaterd aandeel
 327.winst uit onderneming
 328.winst voor interest en belastingen
 329.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 330.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 331.winst- en verliesrekening
 332.winstalarm
 333.winstbegrippen
 334.winstbelasting
 335.winstbepaling
 336.winstbestemming
 337.winstbewijs
 338.winstbonus
 339.winstcapaciteit
 340.winstcentrum
 341.winstcijferseizoen
 342.winstdeelneming
 343.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 344.winstdelende obligatie
 345.winstdelende optie
 346.winstdeling
 347.winstdoel
 348.winstdrainage
 349.winstegalisatie
 350.winstexplosie
 351.winstgevendheid
 352.winstinflatie
 353.winstinhouding
 354.winstkwaliteit
 355.winstmanipulatie
 356.winstmarge
 357.winstmaximering
 358.winstmomentum
 359.winstneming
 360.winstopslag
 361.winstquote
 362.winstrecessie
 363.winstrendement
 364.winstreserve
 365.winstrisico
 366.winstsprong
 367.winststuring
 368.winsttaxatie
 369.winstuitkering
 370.winstuitkeringspercentage
 371.winstval
 372.winstvennootschap
 373.winstverdeling
 374.winstverschuiving
 375.winstverwachting
 376.winstverwatering
 377.winstwaarschuwing
 378.Winter Forecast
 379.winterraming
 380.wipeout bonds
 381.WIPO
 382.wire house
 383.wire stripping
 384.Wirtschaftswunder
 385.wisdom of the crowd
 386.wiskundige reserve
 387.wissel
 388.wisselagent
 389.wisselarbitrage
 390.wisseldisconto
 391.wisselkoers
 392.wisselkoerseffecten
 393.wisselkoersinterventie
 394.wisselkoersregime
 395.wisselkoersrisico
 396.wisselkoersstelsel
 397.wisselkoersverlies
 398.wisselkoersverzekering
 399.wisselkoerswinst
 400.wisselmarkt
 401.wisselplicht
 402.wisselrisico
 403.wisselruiterij
 404.wisseltermijncontract
 405.wisseltransactie
 406.wit geld
 407.withholding tax
 408.witte balk
 409.witte biotech
 410.witte boorden
 411.witte brexit
 412.witte kassa
 413.witte olifant
 414.witte ridder
 415.witteboordencriminaliteit
 416.witten
 417.Witteveenkader
 418.witwassen
 419.wizzard van Wall Street
 420.WKM
 421.WKN
 422.Wlz
 423.WM/Reuters fixing
 424.WMD
 425.Wmo
 426.Wmz
 427.WNT
 428.Wob
 429.WOCCU
 430.woco
 431.WODC
 432.woekerpensioen
 433.woekerpolis
 434.woekerrente
 435.woekerswap
 436.wokkels
 437.wolkenkrabberindicator
 438.wollige logica
 439.Women in Financial Services
 440.Women in Work Index
 441.won
 442.wonderbelegger
 443.Wonga
 444.woningbouwcorporatie
 445.woningcorporatie
 446.woningschuld
 447.woningsprijsindex
 448.wonk
 449.Woodstock of Capitalism
 450.Woodstock van het kapitalisme
 451.woonbonus
 452.woonkrediet
 453.woonlandbeginsel
 454.woonlasten
 455.woonlastenbeschermer
 456.woonlastenverzekering
 457.woonquote
 458.Working Group on Financial Markets
 459.working poor
 460.workout date
 461.World Business Council for Sustainable Development
 462.World Container Index
 463.World Council of Credit Unions
 464.world currency
 465.World Economic Forum
 466.World Economic League Table
 467.World Economic Outlook
 468.World Energy Outlook
 469.World Factbook
 470.World Federation of Exchanges
 471.World Federation of Investors
 472.World Franchise Council
 473.World Gold Council
 474.World Happiness Report
 475.World Intellectual Property Organization
 476.World Investment Report
 477.world population day
 478.World Press Freedom Index
 479.World Statistics Day
 480.World Trade Organization
 481.World Wealth Report
 482.Worldwatch Institute
 483.World’s Safest Banks
 484.worm
 485.worst case
 486.worst case analyse
 487.worst-in-class
 488.wortelformule
 489.worteltoets
 490.WOZ
 491.WOZ-waarde
 492.WPA
 493.WPI
 494.WPK
 495.WPKN
 496.wrakkencentrale
 497.wrap account
 498.wrap fee
 499.wrapper
 500.write-down
 501.write-off
 502.write-up
 503.writer
 504.wrong way issue
 505.WRR
 506.WSE
 507.WSJ
 508.Wsnp
 509.Wsw
 510.Wta
 511.Wtb
 512.Wte
 513.Wtfv
 514.WTI
 515.Wtk
 516.WTO
 517.Wtv
 518.wurgcontract
 519.wurghypotheek
 520.wurglening
 521.Wvb
 522.WW
 523.WWB
 524.Wwft
 525.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer
Gratis download
Nieuw & actueel in 2016 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet