dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
reflatiehandel
 Vandaag 25-02-2017
17298 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-02BV Nederland
25-02gig economy
24-02cv-bv structuur
23-02reflatiehandel
23-02wereldeconomie
23-02winstuitkeringspercent...
23-02trailing twelve months
23-02hybride mismatch
23-02brexit
23-02holding company
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborgfonds
 8.waarborgsom
 9.waarde
 10.waarde in bewoonde staat
 11.waarde in het economisch verkeer
 12.waarde investeerder
 13.waarde-investeerder
 14.waardeaandeel
 15.waardebeleggen
 16.waardebelegger
 17.waardecreatie
 18.waardegewogen index
 19.waardeketen
 20.waardeoverdracht
 21.waardepapier
 22.waardering
 23.waarderingsgrondslag
 24.waarderingsratio
 25.waarderingsrisico
 26.waardestaat
 27.waardevast
 28.waardevast pensioen
 29.waarnemingsperiode
 30.waarschijnlijkheidsrekening
 31.waarschijnlijkheidsverdeling
 32.waarschuworder
 33.WACC
 34.wachtgeld
 35.wachtrekening
 36.wachttijd
 37.wafelhuisindex
 38.wafer
 39.waferstepper
 40.Waffle House Index
 41.waiver
 42.Wajong
 43.wajongere
 44.wall crossing
 45.wall of debt
 46.Wall Street
 47.Wall Street firms
 48.Wall Street Journal
 49.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 50.Walmart-effect
 51.walvis (wet)
 52.WaMu
 53.wanbetaler
 54.wanbetaling
 55.wankelbank
 56.wanprestatie
 57.wantrapreneur
 58.WAO
 59.war for talent
 60.war loan
 61.ware
 62.warehousing
 63.warenwet
 64.warme grond
 65.warrant
 66.warrant ratio
 67.warrantlening
 68.Warsaw Stock Exchange
 69.WAS
 70.wash sale
 71.wash trade
 72.wash-out round
 73.washing
 74.Washington Concensus
 75.Washington's Birthday
 76.watch list
 77.watchdog
 78.waterfall payment
 79.watermerk
 80.watervalbetaling
 81.wave
 82.WAZ
 83.WBCSD
 84.Wbp
 85.Wbso
 86.Wcam
 87.WCED
 88.WCI
 89.WDCI
 90.wealth effect
 91.wealth forecasting
 92.wealth gap
 93.wealth management
 94.wealth management product
 95.wearables
 96.weather derivatives
 97.Wechselreiterei
 98.wedde
 99.weddestrook
 100.wederbeleggingsrisico
 101.wederbeleggingsvergoeding
 102.wederuitvoer
 103.wedge
 104.weduwen- en wezenaandeel
 105.weduwen- en wezenpensioen
 106.weduwenpensioen
 107.Week van de Belegger
 108.Week van het Geld
 109.weekend-effect
 110.weeklies
 111.weekloon
 112.weekopties
 113.weekstaat
 114.weekstaat ECB
 115.weelde-effect
 116.weerderivaten
 117.weerrisico
 118.weerstand
 119.weerstandskas
 120.weerstandslijn
 121.weerstandsvermogen
 122.WEF
 123.wegenbelasting
 124.weggeefbonus
 125.weginfleren
 126.weging
 127.wegingscoëfficiënt
 128.wegingsfactor
 129.wegneembeding
 130.wegsluisoma
 131.wegsluizen
 132.wegwerparbeid
 133.weighted average cost of capital
 134.welkomstbonus
 135.Wells Fargo
 136.welstand
 137.welvaart
 138.welvaartseffect
 139.welvaartsenveloppe
 140.welvaartskloof
 141.welvaartspeil
 142.welvaartsstaat
 143.welvaartsvast
 144.welvaartsvast pensioen
 145.welzijn
 146.wentelkrediet
 147.wentelperiode
 148.WEO
 149.Wereldbank
 150.wereldbevolkingsdag
 151.wereldeconomie
 152.Wereldhandelsorganisatie
 153.wereldmunt
 154.wereldpopulatiedag
 155.Wereldstatistiekdag
 156.wereldvaluta
 157.Wereldvoedselorganisatie
 158.werkelijke individuele consumptie
 159.werkelijke individuele verbruik
 160.werkende armen
 161.werkgarantie
 162.werkgelegenheid
 163.werkgelegenheidsvallen
 164.werkgeversbijdrage
 165.werkgeversorganisatie
 166.werkgeversvereniging
 167.werkgroep
 168.werkkapitaal
 169.werkloosheid
 170.werkloosheidscijfer
 171.werkloosheidsgraad
 172.werkloosheidspercentage
 173.werkloosheidsval
 174.Werkloosheidswet
 175.werkloze
 176.werkloze beroepsbevolking
 177.werkmaatschappij
 178.werknemersaandelenplan
 179.werknemersbijdrage
 180.werknemersparticipatie
 181.werknemersvereniging
 182.werkstaking
 183.werkverband
 184.werkverschaffing
 185.werkvloer
 186.werkvoorraad
 187.werkzame beroepsbevolking
 188.werkzoekende
 189.Wertpapier
 190.Wertpapierkennnummer
 191.West Texas Intermediate
 192.Wet aanpak schijnconstructies
 193.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 194.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 195.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 196.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 197.Wet bescherming persoonsgegevens
 198.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 199.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 200.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 201.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 202.Wet financiële dienstverlening
 203.Wet Financiering Decentrale Overheden
 204.Wet financiering sociale verzekeringen
 205.Wet giraal effectenverkeer
 206.Wet handhaving consumentenbescherming
 207.Wet Hof
 208.Wet houdbare overheidsfinanciën
 209.wet Huis voor klokkenluiders
 210.Wet identificatie bij dienstverlening
 211.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 212.Wet langdurige zorg
 213.Wet maatschappelijke ondersteuning
 214.Wet marktmisbruik
 215.Wet melding ongebruikelijke transacties
 216.Wet melding zeggenschap
 217.Wet meldplicht datalekken
 218.Wet MOT
 219.Wet normering topinkomens
 220.Wet op de Dividendbelasting
 221.Wet op het accountantsberoep
 222.Wet op het financieel toezicht
 223.Wet openbaarheid bestuur
 224.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 225.Wet sociale werkvoorziening
 226.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 227.Wet toezicht accountantsorganisaties
 228.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 229.Wet toezicht effectenverkeer
 230.Wet toezicht financiële verslaggeving
 231.Wet toezicht kredietunies
 232.Wet toezicht kredietwezen
 233.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 234.Wet van Benford
 235.wet van de grote aantallen
 236.wet van de grote getallen
 237.wet van de grote ronde getallen
 238.wet van de onbedoelde gevolgen
 239.wet van de remmende voorsprong
 240.Wet van Engel
 241.Wet van Hotelling
 242.Wet van Moore
 243.Wet van Okun
 244.wet van Say
 245.Wet van Stein
 246.Wet Verbetering Poortwachter
 247.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 248.Wet waardering Onroerende Zaken
 249.Wet werk en bijstand
 250.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 251.Wet Werk en Zekerheid
 252.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 253.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 254.wettelijk monopolie
 255.wettelijke aansprakelijkheid
 256.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 257.wettelijke controle
 258.wettelijke rente
 259.wettelijke reserve
 260.wettig betaalmiddel
 261.WEW
 262.wezenpensioen
 263.WFC
 264.Wfd
 265.WFE
 266.WFIC
 267.Wfsv
 268.Wft
 269.Wft-examen
 270.WGC
 271.Wge
 272.WGRG
 273.Whaley (optie-)model
 274.whammy
 275.Whc
 276.whipsaw (-effect)
 277.whisper number
 278.whistleblower
 279.whistleblower procedures
 280.whistleblower protection
 281.white Brexit
 282.white collars
 283.white elephant
 284.white knight
 285.white list
 286.white shoe bank
 287.white space investment
 288.wholesale
 289.wholesale price index
 290.wholesale-markt
 291.WIA
 292.Wid
 293.wiebeltax
 294.wieg tot wieg
 295.wietaandeel
 296.WIFS
 297.wig
 298.WIG20
 299.wijze mannen
 300.Wijzen, de
 301.Wijzer in geldzaken
 302.wijzigingen (fiscaal)
 303.wild card option
 304.wild randomness
 305.wildwestbordje
 306.willig
 307.win-win situatie
 308.win/loss size ratio
 309.wind-up
 310.wind-down plan
 311.windfall profit
 312.windfall revenue
 313.windfall tax
 314.windhandel
 315.windlening
 316.wind-obligatie
 317.window
 318.window dressing
 319.winkelverkopen
 320.winner-takes-all markt
 321.winner's curse
 322.winst
 323.winst nemen
 324.winst per aandeel
 325.winst per verwaterd aandeel
 326.winst uit onderneming
 327.winst voor interest en belastingen
 328.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 329.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 330.winst- en verliesrekening
 331.winstalarm
 332.winstbegrippen
 333.winstbelasting
 334.winstbepaling
 335.winstbestemming
 336.winstbewijs
 337.winstbonus
 338.winstcapaciteit
 339.winstcentrum
 340.winstcijferseizoen
 341.winstdeelneming
 342.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 343.winstdelende obligatie
 344.winstdelende optie
 345.winstdeling
 346.winstdoel
 347.winstdrainage
 348.winstegalisatie
 349.winstexplosie
 350.winstgevendheid
 351.winstinflatie
 352.winstinhouding
 353.winstkwaliteit
 354.winstmanipulatie
 355.winstmarge
 356.winstmaximering
 357.winstmomentum
 358.winstneming
 359.winstopslag
 360.winstquote
 361.winstrecessie
 362.winstrendement
 363.winstreserve
 364.winstrisico
 365.winstsprong
 366.winststuring
 367.winsttaxatie
 368.winstuitkering
 369.winstuitkeringspercentage
 370.winstval
 371.winstvennootschap
 372.winstverdeling
 373.winstverschuiving
 374.winstverwachting
 375.winstverwatering
 376.winstwaarschuwing
 377.Winter Forecast
 378.winterraming
 379.wipeout bonds
 380.WIPO
 381.wire house
 382.wire stripping
 383.Wirtschaftswunder
 384.wisdom of the crowd
 385.wiskundige reserve
 386.wissel
 387.wisselagent
 388.wisselarbitrage
 389.wisseldisconto
 390.wisselkoers
 391.wisselkoerseffecten
 392.wisselkoersinterventie
 393.wisselkoersregime
 394.wisselkoersrisico
 395.wisselkoersstelsel
 396.wisselkoersverlies
 397.wisselkoersverzekering
 398.wisselkoerswinst
 399.wisselmarkt
 400.wisselplicht
 401.wisselrisico
 402.wisselruiterij
 403.wisseltermijncontract
 404.wisseltransactie
 405.wit geld
 406.withholding tax
 407.witte balk
 408.witte biotech
 409.witte boorden
 410.witte brexit
 411.witte kassa
 412.witte olifant
 413.witte ridder
 414.witteboordencriminaliteit
 415.witten
 416.Witteveenkader
 417.witwassen
 418.wizzard van Wall Street
 419.WKM
 420.WKN
 421.Wlz
 422.WM/Reuters fixing
 423.WMD
 424.Wmo
 425.Wmz
 426.WNT
 427.Wob
 428.WOCCU
 429.woco
 430.WODC
 431.woekerpensioen
 432.woekerpolis
 433.woekerrente
 434.woekerswap
 435.wokkels
 436.wolkenkrabberindicator
 437.Women in Financial Services
 438.Women in Work Index
 439.won
 440.wonderbelegger
 441.Wonga
 442.woningbouwcorporatie
 443.woningcorporatie
 444.woningschuld
 445.woningsprijsindex
 446.wonk
 447.Woodstock of Capitalism
 448.Woodstock van het kapitalisme
 449.woonbonus
 450.woonkrediet
 451.woonlandbeginsel
 452.woonlasten
 453.woonlastenbeschermer
 454.woonlastenverzekering
 455.woonquote
 456.Working Group on Financial Markets
 457.working poor
 458.workout date
 459.World Business Council for Sustainable Development
 460.World Container Index
 461.World Council of Credit Unions
 462.world currency
 463.World Economic Forum
 464.World Economic League Table
 465.World Economic Outlook
 466.World Energy Outlook
 467.World Factbook
 468.World Federation of Exchanges
 469.World Federation of Investors
 470.World Franchise Council
 471.World Gold Council
 472.World Happiness Report
 473.World Intellectual Property Organization
 474.World Investment Report
 475.world population day
 476.World Press Freedom Index
 477.World Statistics Day
 478.World Trade Organization
 479.World Wealth Report
 480.Worldwatch Institute
 481.World’s Safest Banks
 482.worm
 483.worst case
 484.worst case analyse
 485.worst-in-class
 486.wortelformule
 487.worteltoets
 488.WOZ
 489.WOZ-waarde
 490.WPA
 491.WPI
 492.WPK
 493.WPKN
 494.wrakkencentrale
 495.wrap account
 496.wrap fee
 497.wrapper
 498.write-down
 499.write-off
 500.write-up
 501.writer
 502.wrong way issue
 503.WRR
 504.WSE
 505.WSJ
 506.Wsnp
 507.Wsw
 508.Wta
 509.Wtb
 510.Wte
 511.Wtfv
 512.WTI
 513.Wtk
 514.WTO
 515.Wtv
 516.wurgcontract
 517.wurghypotheek
 518.wurglening
 519.Wvb
 520.WW
 521.WWB
 522.Wwft
 523.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer
Gratis download
Nieuw & actueel in 2016 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet