dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Eurogroep
 Vandaag 23-06-2018
18644 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-06Eurogroep
22-06Tobin's Q
21-06Dow Jones Industrial A...
20-06neutrale rente
19-06micropensioen
19-06kruimelpensioen
19-06minipensioen
18-06tweedehands markt
18-06viaticale regelingen
18-06tweedehands levensverz...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.wereldbevolkingsdag
 158.wereldeconomie
 159.Wereldhandelsorganisatie
 160.wereldinkomen
 161.wereldmunt
 162.wereldpopulatiedag
 163.wereldspeler
 164.Wereldstatistiekdag
 165.wereldvaluta
 166.Wereldvoedselorganisatie
 167.wereldwijde witwasmachine
 168.werkelijke individuele consumptie
 169.werkelijke individuele verbruik
 170.werkende armen
 171.werkgarantie
 172.werkgelegenheid
 173.werkgelegenheidsvallen
 174.werkgeversbijdrage
 175.werkgeversorganisatie
 176.werkgeversvereniging
 177.werkgroep
 178.werkkapitaal
 179.werklandbeginsel
 180.werkloosheid
 181.werkloosheidscijfer
 182.werkloosheidsgraad
 183.werkloosheidspercentage
 184.werkloosheidsval
 185.Werkloosheidswet
 186.werkloze
 187.werkloze beroepsbevolking
 188.werkmaatschappij
 189.werknemer
 190.werknemersaandelenplan
 191.werknemersbijdrage
 192.werknemersparticipatie
 193.werknemersvereniging
 194.werknemersverzekeringen
 195.werkonbekwaam
 196.werkstaking
 197.werkverband
 198.werkverschaffing
 199.werkvloer
 200.werkvoorraad
 201.werkzame beroepsbevolking
 202.werkzoekende
 203.Wertpapier
 204.Wertpapierkennnummer
 205.West Texas Intermediate
 206.Wet aanpak schijnconstructies
 207.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 208.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 209.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 210.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 211.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 212.Wet bescherming persoonsgegevens
 213.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 214.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 215.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 216.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 217.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 218.Wet financiële dienstverlening
 219.Wet Financiering Decentrale Overheden
 220.Wet financiering sociale verzekeringen
 221.Wet giraal effectenverkeer
 222.Wet handhaving consumentenbescherming
 223.Wet Hillen
 224.Wet Hof
 225.Wet houdbare overheidsfinanciën
 226.wet Huis voor klokkenluiders
 227.Wet identificatie bij dienstverlening
 228.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 229.Wet langdurige zorg
 230.Wet maatschappelijke ondersteuning
 231.Wet marktmisbruik
 232.Wet melding ongebruikelijke transacties
 233.Wet melding zeggenschap
 234.Wet meldplicht datalekken
 235.Wet milieubeheer
 236.Wet MOT
 237.Wet normering topinkomens
 238.Wet op de Dividendbelasting
 239.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 240.Wet op het accountantsberoep
 241.Wet op het financieel toezicht
 242.Wet openbaarheid bestuur
 243.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 244.Wet sociale werkvoorziening
 245.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 246.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 247.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 248.Wet toezicht accountantsorganisaties
 249.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 250.Wet toezicht effectenverkeer
 251.Wet toezicht financiële verslaggeving
 252.Wet toezicht kredietunies
 253.Wet toezicht kredietwezen
 254.Wet toezicht trustkantoren
 255.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 256.Wet van Benford
 257.wet van de afnemende meeropbrengsten
 258.wet van de grote aantallen
 259.wet van de grote getallen
 260.wet van de grote ronde getallen
 261.wet van de onbedoelde gevolgen
 262.wet van de remmende voorsprong
 263.Wet van Engel
 264.Wet van Hotelling
 265.Wet van Moore
 266.Wet van Okun
 267.wet van Say
 268.Wet van Stein
 269.Wet Verbetering Poortwachter
 270.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 271.Wet waardering Onroerende Zaken
 272.Wet werk en bijstand
 273.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 274.Wet Werk en Zekerheid
 275.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 276.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 277.wettelijk monopolie
 278.wettelijke aansprakelijkheid
 279.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 280.wettelijke controle
 281.wettelijke licentie
 282.wettelijke rente
 283.wettelijke reserve
 284.wettig betaalmiddel
 285.WEW
 286.wezenpensioen
 287.WFC
 288.Wfd
 289.WFE
 290.WFIC
 291.Wfsv
 292.Wft
 293.Wft-examen
 294.WGC
 295.Wge
 296.WGRG
 297.Whaley (optie-)model
 298.whammy
 299.Whc
 300.whipsaw (-effect)
 301.whisper number
 302.whistleblower
 303.whistleblower procedures
 304.whistleblower protection
 305.white Brexit
 306.white collars
 307.white elephant
 308.white knight
 309.white list
 310.white paper
 311.white shoe bank
 312.white space investment
 313.white team
 314.wholesale
 315.wholesale price index
 316.wholesale-markt
 317.WIA
 318.Wid
 319.wiebeltax
 320.wieg tot wieg
 321.wietaandeel
 322.wiethype
 323.WIFS
 324.wig
 325.WIG20
 326.wijze mannen
 327.Wijzen, de
 328.Wijzer in geldzaken
 329.wijzigingen (fiscaal)
 330.wild card option
 331.wild randomness
 332.wilde staking
 333.wildwestbordje
 334.willig
 335.win-win situatie
 336.win/loss size ratio
 337.wind-up
 338.wind-down plan
 339.windfall profit
 340.windfall revenue
 341.windfall tax
 342.windhandel
 343.windlening
 344.wind-obligatie
 345.window
 346.window dressing
 347.winkelverkopen
 348.winner-takes-all markt
 349.winner's curse
 350.winst
 351.winst nemen
 352.winst per aandeel
 353.winst per verwaterd aandeel
 354.winst uit onderneming
 355.winst voor interest en belastingen
 356.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 357.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 358.winst- en verliesrekening
 359.winstalarm
 360.winstbegrippen
 361.winstbelasting
 362.winstbepaling
 363.winstbestemming
 364.winstbewijs
 365.winstbonus
 366.winstcapaciteit
 367.winstcentrum
 368.winstcijferseizoen
 369.winstdeelneming
 370.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 371.winstdelende obligatie
 372.winstdelende optie
 373.winstdeling
 374.winstdoel
 375.winstdrainage
 376.winstegalisatie
 377.winstexplosie
 378.winstgevendheid
 379.winstinflatie
 380.winstinhouding
 381.winstklem
 382.winstkwaliteit
 383.winstmanipulatie
 384.winstmarge
 385.winstmaximering
 386.winstmomentum
 387.winstneming
 388.winstopslag
 389.winstquote
 390.winstrecessie
 391.winstrendement
 392.winstreserve
 393.winstrisico
 394.winstsprong
 395.winststuring
 396.winsttaks
 397.winsttaxatie
 398.winstuitkering
 399.winstuitkeringspercentage
 400.winstval
 401.winstvennootschap
 402.winstverdeling
 403.winstverschuiving
 404.winstverwachting
 405.winstverwatering
 406.winstwaarschuwing
 407.Winter Forecast
 408.winterraming
 409.wipeout bonds
 410.WIPO
 411.wire house
 412.wire stripping
 413.Wirtschaftswunder
 414.wisdom of the crowd
 415.wiskundige reserve
 416.wissel
 417.wisselagent
 418.wisselarbitrage
 419.wisseldisconto
 420.wisselgeld
 421.wisselkoers
 422.wisselkoerseffecten
 423.wisselkoersinterventie
 424.wisselkoersregime
 425.wisselkoersrisico
 426.wisselkoersstelsel
 427.wisselkoersverlies
 428.wisselkoersverzekering
 429.wisselkoerswinst
 430.wisselmarkt
 431.wisselplicht
 432.wisselrisico
 433.wisselruiterij
 434.wisseltermijncontract
 435.wisseltransactie
 436.wit geld
 437.witboek
 438.withholding tax
 439.witte balk
 440.witte biotech
 441.witte boorden
 442.witte brexit
 443.witte kassa
 444.witte olifant
 445.witte ridder
 446.witteboordencriminaliteit
 447.witten
 448.Witteveenkader
 449.witwassen
 450.Wiv
 451.wizzard van Wall Street
 452.WKM
 453.WKN
 454.Wlz
 455.Wm
 456.WM/Reuters fixing
 457.WMD
 458.Wmo
 459.Wmz
 460.WNT
 461.Wob
 462.WOCCU
 463.woco
 464.WODC
 465.woekerpensioen
 466.woekerpolis
 467.woekerprijs
 468.woekerrente
 469.woekerswap
 470.wokkels
 471.wolkenkrabberindicator
 472.wollige logica
 473.Women in Financial Services
 474.Women in Work Index
 475.won
 476.wonderbelegger
 477.Wonga
 478.woningbouwcorporatie
 479.woningcorporatie
 480.woningschuld
 481.woningsprijsindex
 482.wonk
 483.Woodstock of Capitalism
 484.Woodstock van het kapitalisme
 485.woonbonus
 486.woonkrediet
 487.woonlandbeginsel
 488.woonlasten
 489.woonlastenbeschermer
 490.woonlastenverzekering
 491.woonplaatsbeginsel
 492.woonquote
 493.woordwolk
 494.word cloud
 495.Working Group on Financial Markets
 496.working poor
 497.workout date
 498.World Business Council for Sustainable Development
 499.World Competitiveness Scoreboard
 500.World Container Index
 501.World Council of Credit Unions
 502.world currency
 503.World Economic Forum
 504.World Economic League Table
 505.World Economic Outlook
 506.World Energy Outlook
 507.World Factbook
 508.World Federation of Exchanges
 509.World Federation of Investors
 510.World Franchise Council
 511.World Gold Council
 512.World Happiness Report
 513.World Intellectual Property Organization
 514.World Investment Report
 515.world population day
 516.World Press Freedom Index
 517.World Statistics Day
 518.World Trade Organization
 519.World Wealth Report
 520.Worldwatch Institute
 521.World’s Safest Banks
 522.worm
 523.worst case
 524.worst case analyse
 525.worst-in-class
 526.wortelformule
 527.worteltoets
 528.WOZ
 529.WOZ-waarde
 530.WPA
 531.WPI
 532.WPK
 533.WPKN
 534.wrakkencentrale
 535.wrap account
 536.wrap fee
 537.wrapper
 538.write-down
 539.write-off
 540.write-up
 541.writer
 542.wrong way issue
 543.WRR
 544.Wrzo
 545.WSE
 546.WSJ
 547.Wsnp
 548.Wsw
 549.Wta
 550.Wtb
 551.Wte
 552.Wtfv
 553.WTI
 554.Wtk
 555.WTO
 556.Wts
 557.Wtv
 558.wurgcontract
 559.wurghypotheek
 560.wurglening
 561.Wvb
 562.WW
 563.WWB
 564.Wwft
 565.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet