dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Kladderadatsch
 Vandaag 24-04-2017
17459 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5AFM-mannetje
6excasso
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
24-04Panama Papers
24-04infokap
24-04informeel kapitaal
24-04reus
24-04Markets in Financial I...
24-04MiFID II
24-04complexe producten
24-04financiële levenscycl...
24-04libertarisme
24-04Tea Party
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborgfonds
 8.waarborgsom
 9.waarde
 10.waarde in bewoonde staat
 11.waarde in het economisch verkeer
 12.waarde investeerder
 13.waarde-investeerder
 14.waardeaandeel
 15.waardebeleggen
 16.waardebelegger
 17.waardecreatie
 18.waardegewogen index
 19.waardeketen
 20.waardeoverdracht
 21.waardepapier
 22.waardering
 23.waarderingsgrondslag
 24.waarderingsratio
 25.waarderingsrisico
 26.waardestaat
 27.waardevast
 28.waardevast pensioen
 29.waarnemingsperiode
 30.waarschijnlijkheidsrekening
 31.waarschijnlijkheidsverdeling
 32.waarschuworder
 33.WACC
 34.wachtgeld
 35.wachtrekening
 36.wachttijd
 37.wafelhuisindex
 38.wafer
 39.waferstepper
 40.Waffle House Index
 41.waiver
 42.Wajong
 43.wajongere
 44.wall crossing
 45.wall of debt
 46.Wall Street
 47.Wall Street firms
 48.Wall Street Journal
 49.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 50.Walmart-effect
 51.walvis (wet)
 52.WaMu
 53.wanbetaler
 54.wanbetaling
 55.wandelvergoeding
 56.wankelbank
 57.wanprestatie
 58.wantrapreneur
 59.WAO
 60.war for talent
 61.war loan
 62.ware
 63.warehousing
 64.warenwet
 65.warme grond
 66.warme sanering
 67.warrant
 68.warrant ratio
 69.warrantlening
 70.Warsaw Stock Exchange
 71.WAS
 72.wash sale
 73.wash trade
 74.wash-out round
 75.washing
 76.Washington Concensus
 77.Washington's Birthday
 78.watch list
 79.watchdog
 80.waterfall payment
 81.watermerk
 82.watervalbetaling
 83.wave
 84.WAZ
 85.WBCSD
 86.Wbp
 87.Wbso
 88.Wcam
 89.WCED
 90.WCI
 91.WDCI
 92.wealth effect
 93.wealth forecasting
 94.wealth gap
 95.wealth management
 96.wealth management product
 97.wearables
 98.weather derivatives
 99.Wechselreiterei
 100.wedde
 101.weddestrook
 102.wederbeleggingsrisico
 103.wederbeleggingsvergoeding
 104.wederuitvoer
 105.wedge
 106.weduwen- en wezenaandeel
 107.weduwen- en wezenpensioen
 108.weduwenpensioen
 109.Week van de Belegger
 110.Week van het Geld
 111.weekend-effect
 112.weeklies
 113.weekloon
 114.weekopties
 115.weekstaat
 116.weekstaat ECB
 117.weelde-effect
 118.weerderivaten
 119.weerrisico
 120.weerstand
 121.weerstandskas
 122.weerstandslijn
 123.weerstandsvermogen
 124.WEF
 125.wegenbelasting
 126.weggeefbonus
 127.weginfleren
 128.weging
 129.wegingscoëfficiënt
 130.wegingsfactor
 131.wegneembeding
 132.wegsluisoma
 133.wegsluizen
 134.wegwerparbeid
 135.weighted average cost of capital
 136.welkomstbonus
 137.Wells Fargo
 138.welstand
 139.welvaart
 140.welvaartseffect
 141.welvaartsenveloppe
 142.welvaartskloof
 143.welvaartspeil
 144.welvaartsstaat
 145.welvaartsvast
 146.welvaartsvast pensioen
 147.welzijn
 148.wentelkrediet
 149.wentelperiode
 150.WEO
 151.Wereldbank
 152.wereldbevolkingsdag
 153.wereldeconomie
 154.Wereldhandelsorganisatie
 155.wereldmunt
 156.wereldpopulatiedag
 157.Wereldstatistiekdag
 158.wereldvaluta
 159.Wereldvoedselorganisatie
 160.wereldwijde witwasmachine
 161.werkelijke individuele consumptie
 162.werkelijke individuele verbruik
 163.werkende armen
 164.werkgarantie
 165.werkgelegenheid
 166.werkgelegenheidsvallen
 167.werkgeversbijdrage
 168.werkgeversorganisatie
 169.werkgeversvereniging
 170.werkgroep
 171.werkkapitaal
 172.werkloosheid
 173.werkloosheidscijfer
 174.werkloosheidsgraad
 175.werkloosheidspercentage
 176.werkloosheidsval
 177.Werkloosheidswet
 178.werkloze
 179.werkloze beroepsbevolking
 180.werkmaatschappij
 181.werknemersaandelenplan
 182.werknemersbijdrage
 183.werknemersparticipatie
 184.werknemersvereniging
 185.werkstaking
 186.werkverband
 187.werkverschaffing
 188.werkvloer
 189.werkvoorraad
 190.werkzame beroepsbevolking
 191.werkzoekende
 192.Wertpapier
 193.Wertpapierkennnummer
 194.West Texas Intermediate
 195.Wet aanpak schijnconstructies
 196.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 197.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 198.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 199.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 200.Wet bescherming persoonsgegevens
 201.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 202.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 203.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 204.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 205.Wet financiële dienstverlening
 206.Wet Financiering Decentrale Overheden
 207.Wet financiering sociale verzekeringen
 208.Wet giraal effectenverkeer
 209.Wet handhaving consumentenbescherming
 210.Wet Hof
 211.Wet houdbare overheidsfinanciën
 212.wet Huis voor klokkenluiders
 213.Wet identificatie bij dienstverlening
 214.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 215.Wet langdurige zorg
 216.Wet maatschappelijke ondersteuning
 217.Wet marktmisbruik
 218.Wet melding ongebruikelijke transacties
 219.Wet melding zeggenschap
 220.Wet meldplicht datalekken
 221.Wet MOT
 222.Wet normering topinkomens
 223.Wet op de Dividendbelasting
 224.Wet op het accountantsberoep
 225.Wet op het financieel toezicht
 226.Wet openbaarheid bestuur
 227.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 228.Wet sociale werkvoorziening
 229.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 230.Wet toezicht accountantsorganisaties
 231.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 232.Wet toezicht effectenverkeer
 233.Wet toezicht financiële verslaggeving
 234.Wet toezicht kredietunies
 235.Wet toezicht kredietwezen
 236.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 237.Wet van Benford
 238.wet van de grote aantallen
 239.wet van de grote getallen
 240.wet van de grote ronde getallen
 241.wet van de onbedoelde gevolgen
 242.wet van de remmende voorsprong
 243.Wet van Engel
 244.Wet van Hotelling
 245.Wet van Moore
 246.Wet van Okun
 247.wet van Say
 248.Wet van Stein
 249.Wet Verbetering Poortwachter
 250.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 251.Wet waardering Onroerende Zaken
 252.Wet werk en bijstand
 253.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 254.Wet Werk en Zekerheid
 255.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 256.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 257.wettelijk monopolie
 258.wettelijke aansprakelijkheid
 259.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 260.wettelijke controle
 261.wettelijke rente
 262.wettelijke reserve
 263.wettig betaalmiddel
 264.WEW
 265.wezenpensioen
 266.WFC
 267.Wfd
 268.WFE
 269.WFIC
 270.Wfsv
 271.Wft
 272.Wft-examen
 273.WGC
 274.Wge
 275.WGRG
 276.Whaley (optie-)model
 277.whammy
 278.Whc
 279.whipsaw (-effect)
 280.whisper number
 281.whistleblower
 282.whistleblower procedures
 283.whistleblower protection
 284.white Brexit
 285.white collars
 286.white elephant
 287.white knight
 288.white list
 289.white shoe bank
 290.white space investment
 291.wholesale
 292.wholesale price index
 293.wholesale-markt
 294.WIA
 295.Wid
 296.wiebeltax
 297.wieg tot wieg
 298.wietaandeel
 299.WIFS
 300.wig
 301.WIG20
 302.wijze mannen
 303.Wijzen, de
 304.Wijzer in geldzaken
 305.wijzigingen (fiscaal)
 306.wild card option
 307.wild randomness
 308.wildwestbordje
 309.willig
 310.win-win situatie
 311.win/loss size ratio
 312.wind-up
 313.wind-down plan
 314.windfall profit
 315.windfall revenue
 316.windfall tax
 317.windhandel
 318.windlening
 319.wind-obligatie
 320.window
 321.window dressing
 322.winkelverkopen
 323.winner-takes-all markt
 324.winner's curse
 325.winst
 326.winst nemen
 327.winst per aandeel
 328.winst per verwaterd aandeel
 329.winst uit onderneming
 330.winst voor interest en belastingen
 331.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 332.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 333.winst- en verliesrekening
 334.winstalarm
 335.winstbegrippen
 336.winstbelasting
 337.winstbepaling
 338.winstbestemming
 339.winstbewijs
 340.winstbonus
 341.winstcapaciteit
 342.winstcentrum
 343.winstcijferseizoen
 344.winstdeelneming
 345.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 346.winstdelende obligatie
 347.winstdelende optie
 348.winstdeling
 349.winstdoel
 350.winstdrainage
 351.winstegalisatie
 352.winstexplosie
 353.winstgevendheid
 354.winstinflatie
 355.winstinhouding
 356.winstkwaliteit
 357.winstmanipulatie
 358.winstmarge
 359.winstmaximering
 360.winstmomentum
 361.winstneming
 362.winstopslag
 363.winstquote
 364.winstrecessie
 365.winstrendement
 366.winstreserve
 367.winstrisico
 368.winstsprong
 369.winststuring
 370.winsttaxatie
 371.winstuitkering
 372.winstuitkeringspercentage
 373.winstval
 374.winstvennootschap
 375.winstverdeling
 376.winstverschuiving
 377.winstverwachting
 378.winstverwatering
 379.winstwaarschuwing
 380.Winter Forecast
 381.winterraming
 382.wipeout bonds
 383.WIPO
 384.wire house
 385.wire stripping
 386.Wirtschaftswunder
 387.wisdom of the crowd
 388.wiskundige reserve
 389.wissel
 390.wisselagent
 391.wisselarbitrage
 392.wisseldisconto
 393.wisselkoers
 394.wisselkoerseffecten
 395.wisselkoersinterventie
 396.wisselkoersregime
 397.wisselkoersrisico
 398.wisselkoersstelsel
 399.wisselkoersverlies
 400.wisselkoersverzekering
 401.wisselkoerswinst
 402.wisselmarkt
 403.wisselplicht
 404.wisselrisico
 405.wisselruiterij
 406.wisseltermijncontract
 407.wisseltransactie
 408.wit geld
 409.withholding tax
 410.witte balk
 411.witte biotech
 412.witte boorden
 413.witte brexit
 414.witte kassa
 415.witte olifant
 416.witte ridder
 417.witteboordencriminaliteit
 418.witten
 419.Witteveenkader
 420.witwassen
 421.wizzard van Wall Street
 422.WKM
 423.WKN
 424.Wlz
 425.WM/Reuters fixing
 426.WMD
 427.Wmo
 428.Wmz
 429.WNT
 430.Wob
 431.WOCCU
 432.woco
 433.WODC
 434.woekerpensioen
 435.woekerpolis
 436.woekerrente
 437.woekerswap
 438.wokkels
 439.wolkenkrabberindicator
 440.wollige logica
 441.Women in Financial Services
 442.Women in Work Index
 443.won
 444.wonderbelegger
 445.Wonga
 446.woningbouwcorporatie
 447.woningcorporatie
 448.woningschuld
 449.woningsprijsindex
 450.wonk
 451.Woodstock of Capitalism
 452.Woodstock van het kapitalisme
 453.woonbonus
 454.woonkrediet
 455.woonlandbeginsel
 456.woonlasten
 457.woonlastenbeschermer
 458.woonlastenverzekering
 459.woonquote
 460.Working Group on Financial Markets
 461.working poor
 462.workout date
 463.World Business Council for Sustainable Development
 464.World Container Index
 465.World Council of Credit Unions
 466.world currency
 467.World Economic Forum
 468.World Economic League Table
 469.World Economic Outlook
 470.World Energy Outlook
 471.World Factbook
 472.World Federation of Exchanges
 473.World Federation of Investors
 474.World Franchise Council
 475.World Gold Council
 476.World Happiness Report
 477.World Intellectual Property Organization
 478.World Investment Report
 479.world population day
 480.World Press Freedom Index
 481.World Statistics Day
 482.World Trade Organization
 483.World Wealth Report
 484.Worldwatch Institute
 485.World’s Safest Banks
 486.worm
 487.worst case
 488.worst case analyse
 489.worst-in-class
 490.wortelformule
 491.worteltoets
 492.WOZ
 493.WOZ-waarde
 494.WPA
 495.WPI
 496.WPK
 497.WPKN
 498.wrakkencentrale
 499.wrap account
 500.wrap fee
 501.wrapper
 502.write-down
 503.write-off
 504.write-up
 505.writer
 506.wrong way issue
 507.WRR
 508.WSE
 509.WSJ
 510.Wsnp
 511.Wsw
 512.Wta
 513.Wtb
 514.Wte
 515.Wtfv
 516.WTI
 517.Wtk
 518.WTO
 519.Wtv
 520.wurgcontract
 521.wurghypotheek
 522.wurglening
 523.Wvb
 524.WW
 525.WWB
 526.Wwft
 527.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer
Gratis download
Nieuw & actueel in 2016 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet