dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
price discovery
 Vandaag 24-01-2018
18260 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-01concurrentiebeding
23-01winstdeling
23-01werknemersvereniging
23-01arbeidsovereenkomst
23-01collectieve arbeidsove...
23-01Nederlandse Federatie ...
23-01College Belastingadvis...
23-01RB
23-01Register Belastingadvi...
23-01avr
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.weduwen- en wezenaandeel
 109.weduwen- en wezenpensioen
 110.weduwenpensioen
 111.Week van de Belegger
 112.Week van het Geld
 113.weekend-effect
 114.weeklies
 115.weekloon
 116.weekopties
 117.weekstaat
 118.weekstaat ECB
 119.weelde-effect
 120.weerderivaten
 121.weerrisico
 122.weerstand
 123.weerstandskas
 124.weerstandslijn
 125.weerstandsvermogen
 126.WEF
 127.wegenbelasting
 128.weggeefbonus
 129.weginfleren
 130.weging
 131.wegingscoëfficiënt
 132.wegingsfactor
 133.wegloopcompensatie
 134.wegneembeding
 135.wegsluisoma
 136.wegsluizen
 137.wegwerparbeid
 138.weighted average cost of capital
 139.welkomstbonus
 140.Wells Fargo
 141.welstand
 142.welvaart
 143.welvaartseffect
 144.welvaartsenveloppe
 145.welvaartskloof
 146.welvaartspeil
 147.welvaartsstaat
 148.welvaartsvast
 149.welvaartsvast pensioen
 150.welzijn
 151.wentelkrediet
 152.wentelperiode
 153.WEO
 154.Wereldbank
 155.wereldbevolkingsdag
 156.wereldeconomie
 157.Wereldhandelsorganisatie
 158.wereldinkomen
 159.wereldmunt
 160.wereldpopulatiedag
 161.Wereldstatistiekdag
 162.wereldvaluta
 163.Wereldvoedselorganisatie
 164.wereldwijde witwasmachine
 165.werkelijke individuele consumptie
 166.werkelijke individuele verbruik
 167.werkende armen
 168.werkgarantie
 169.werkgelegenheid
 170.werkgelegenheidsvallen
 171.werkgeversbijdrage
 172.werkgeversorganisatie
 173.werkgeversvereniging
 174.werkgroep
 175.werkkapitaal
 176.werkloosheid
 177.werkloosheidscijfer
 178.werkloosheidsgraad
 179.werkloosheidspercentage
 180.werkloosheidsval
 181.Werkloosheidswet
 182.werkloze
 183.werkloze beroepsbevolking
 184.werkmaatschappij
 185.werknemer
 186.werknemersaandelenplan
 187.werknemersbijdrage
 188.werknemersparticipatie
 189.werknemersvereniging
 190.werkonbekwaam
 191.werkstaking
 192.werkverband
 193.werkverschaffing
 194.werkvloer
 195.werkvoorraad
 196.werkzame beroepsbevolking
 197.werkzoekende
 198.Wertpapier
 199.Wertpapierkennnummer
 200.West Texas Intermediate
 201.Wet aanpak schijnconstructies
 202.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 203.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 204.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 205.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 206.Wet bescherming persoonsgegevens
 207.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 208.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 209.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 210.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 211.Wet financiële dienstverlening
 212.Wet Financiering Decentrale Overheden
 213.Wet financiering sociale verzekeringen
 214.Wet giraal effectenverkeer
 215.Wet handhaving consumentenbescherming
 216.Wet Hillen
 217.Wet Hof
 218.Wet houdbare overheidsfinanciën
 219.wet Huis voor klokkenluiders
 220.Wet identificatie bij dienstverlening
 221.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 222.Wet langdurige zorg
 223.Wet maatschappelijke ondersteuning
 224.Wet marktmisbruik
 225.Wet melding ongebruikelijke transacties
 226.Wet melding zeggenschap
 227.Wet meldplicht datalekken
 228.Wet milieubeheer
 229.Wet MOT
 230.Wet normering topinkomens
 231.Wet op de Dividendbelasting
 232.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 233.Wet op het accountantsberoep
 234.Wet op het financieel toezicht
 235.Wet openbaarheid bestuur
 236.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 237.Wet sociale werkvoorziening
 238.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 239.Wet toezicht accountantsorganisaties
 240.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 241.Wet toezicht effectenverkeer
 242.Wet toezicht financiële verslaggeving
 243.Wet toezicht kredietunies
 244.Wet toezicht kredietwezen
 245.Wet toezicht trustkantoren
 246.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 247.Wet van Benford
 248.wet van de afnemende meeropbrengsten
 249.wet van de grote aantallen
 250.wet van de grote getallen
 251.wet van de grote ronde getallen
 252.wet van de onbedoelde gevolgen
 253.wet van de remmende voorsprong
 254.Wet van Engel
 255.Wet van Hotelling
 256.Wet van Moore
 257.Wet van Okun
 258.wet van Say
 259.Wet van Stein
 260.Wet Verbetering Poortwachter
 261.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 262.Wet waardering Onroerende Zaken
 263.Wet werk en bijstand
 264.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 265.Wet Werk en Zekerheid
 266.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 267.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 268.wettelijk monopolie
 269.wettelijke aansprakelijkheid
 270.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 271.wettelijke controle
 272.wettelijke licentie
 273.wettelijke rente
 274.wettelijke reserve
 275.wettig betaalmiddel
 276.WEW
 277.wezenpensioen
 278.WFC
 279.Wfd
 280.WFE
 281.WFIC
 282.Wfsv
 283.Wft
 284.Wft-examen
 285.WGC
 286.Wge
 287.WGRG
 288.Whaley (optie-)model
 289.whammy
 290.Whc
 291.whipsaw (-effect)
 292.whisper number
 293.whistleblower
 294.whistleblower procedures
 295.whistleblower protection
 296.white Brexit
 297.white collars
 298.white elephant
 299.white knight
 300.white list
 301.white paper
 302.white shoe bank
 303.white space investment
 304.white team
 305.wholesale
 306.wholesale price index
 307.wholesale-markt
 308.WIA
 309.Wid
 310.wiebeltax
 311.wieg tot wieg
 312.wietaandeel
 313.wiethype
 314.WIFS
 315.wig
 316.WIG20
 317.wijze mannen
 318.Wijzen, de
 319.Wijzer in geldzaken
 320.wijzigingen (fiscaal)
 321.wild card option
 322.wild randomness
 323.wildwestbordje
 324.willig
 325.win-win situatie
 326.win/loss size ratio
 327.wind-up
 328.wind-down plan
 329.windfall profit
 330.windfall revenue
 331.windfall tax
 332.windhandel
 333.windlening
 334.wind-obligatie
 335.window
 336.window dressing
 337.winkelverkopen
 338.winner-takes-all markt
 339.winner's curse
 340.winst
 341.winst nemen
 342.winst per aandeel
 343.winst per verwaterd aandeel
 344.winst uit onderneming
 345.winst voor interest en belastingen
 346.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 347.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 348.winst- en verliesrekening
 349.winstalarm
 350.winstbegrippen
 351.winstbelasting
 352.winstbepaling
 353.winstbestemming
 354.winstbewijs
 355.winstbonus
 356.winstcapaciteit
 357.winstcentrum
 358.winstcijferseizoen
 359.winstdeelneming
 360.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 361.winstdelende obligatie
 362.winstdelende optie
 363.winstdeling
 364.winstdoel
 365.winstdrainage
 366.winstegalisatie
 367.winstexplosie
 368.winstgevendheid
 369.winstinflatie
 370.winstinhouding
 371.winstkwaliteit
 372.winstmanipulatie
 373.winstmarge
 374.winstmaximering
 375.winstmomentum
 376.winstneming
 377.winstopslag
 378.winstquote
 379.winstrecessie
 380.winstrendement
 381.winstreserve
 382.winstrisico
 383.winstsprong
 384.winststuring
 385.winsttaks
 386.winsttaxatie
 387.winstuitkering
 388.winstuitkeringspercentage
 389.winstval
 390.winstvennootschap
 391.winstverdeling
 392.winstverschuiving
 393.winstverwachting
 394.winstverwatering
 395.winstwaarschuwing
 396.Winter Forecast
 397.winterraming
 398.wipeout bonds
 399.WIPO
 400.wire house
 401.wire stripping
 402.Wirtschaftswunder
 403.wisdom of the crowd
 404.wiskundige reserve
 405.wissel
 406.wisselagent
 407.wisselarbitrage
 408.wisseldisconto
 409.wisselgeld
 410.wisselkoers
 411.wisselkoerseffecten
 412.wisselkoersinterventie
 413.wisselkoersregime
 414.wisselkoersrisico
 415.wisselkoersstelsel
 416.wisselkoersverlies
 417.wisselkoersverzekering
 418.wisselkoerswinst
 419.wisselmarkt
 420.wisselplicht
 421.wisselrisico
 422.wisselruiterij
 423.wisseltermijncontract
 424.wisseltransactie
 425.wit geld
 426.witboek
 427.withholding tax
 428.witte balk
 429.witte biotech
 430.witte boorden
 431.witte brexit
 432.witte kassa
 433.witte olifant
 434.witte ridder
 435.witteboordencriminaliteit
 436.witten
 437.Witteveenkader
 438.witwassen
 439.Wiv
 440.wizzard van Wall Street
 441.WKM
 442.WKN
 443.Wlz
 444.Wm
 445.WM/Reuters fixing
 446.WMD
 447.Wmo
 448.Wmz
 449.WNT
 450.Wob
 451.WOCCU
 452.woco
 453.WODC
 454.woekerpensioen
 455.woekerpolis
 456.woekerprijs
 457.woekerrente
 458.woekerswap
 459.wokkels
 460.wolkenkrabberindicator
 461.wollige logica
 462.Women in Financial Services
 463.Women in Work Index
 464.won
 465.wonderbelegger
 466.Wonga
 467.woningbouwcorporatie
 468.woningcorporatie
 469.woningschuld
 470.woningsprijsindex
 471.wonk
 472.Woodstock of Capitalism
 473.Woodstock van het kapitalisme
 474.woonbonus
 475.woonkrediet
 476.woonlandbeginsel
 477.woonlasten
 478.woonlastenbeschermer
 479.woonlastenverzekering
 480.woonplaatsbeginsel
 481.woonquote
 482.woordwolk
 483.word cloud
 484.Working Group on Financial Markets
 485.working poor
 486.workout date
 487.World Business Council for Sustainable Development
 488.World Competitiveness Scoreboard
 489.World Container Index
 490.World Council of Credit Unions
 491.world currency
 492.World Economic Forum
 493.World Economic League Table
 494.World Economic Outlook
 495.World Energy Outlook
 496.World Factbook
 497.World Federation of Exchanges
 498.World Federation of Investors
 499.World Franchise Council
 500.World Gold Council
 501.World Happiness Report
 502.World Intellectual Property Organization
 503.World Investment Report
 504.world population day
 505.World Press Freedom Index
 506.World Statistics Day
 507.World Trade Organization
 508.World Wealth Report
 509.Worldwatch Institute
 510.World’s Safest Banks
 511.worm
 512.worst case
 513.worst case analyse
 514.worst-in-class
 515.wortelformule
 516.worteltoets
 517.WOZ
 518.WOZ-waarde
 519.WPA
 520.WPI
 521.WPK
 522.WPKN
 523.wrakkencentrale
 524.wrap account
 525.wrap fee
 526.wrapper
 527.write-down
 528.write-off
 529.write-up
 530.writer
 531.wrong way issue
 532.WRR
 533.WSE
 534.WSJ
 535.Wsnp
 536.Wsw
 537.Wta
 538.Wtb
 539.Wte
 540.Wtfv
 541.WTI
 542.Wtk
 543.WTO
 544.Wtv
 545.wurgcontract
 546.wurghypotheek
 547.wurglening
 548.Wvb
 549.WW
 550.WWB
 551.Wwft
 552.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet