dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
break-up fee
 Vandaag 27-06-2017
17659 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
27-06break-up fee
26-06flappentap
25-06stop loss prijs
25-06ontslag
25-06collectief ontslag
25-06time-based pricing
25-06demand pricing
25-06dynamic pricing
25-06surge-pricing
25-06massaontslag
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: V4-VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-
VN-VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-VW-VZ-
 
 1.V-vormige recessie
 2.V4
 3.V4-landen
 4.VA backed mortgage
 5.VA loan
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.VAEX
 10.vage logica
 11.vagebonderend kapitaal
 12.vakantiedeal
 13.vakantiegeld
 14.vakantietoeslag
 15.vakbond
 16.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 17.Vakcentrale voor Professionals
 18.vakorganisatie
 19.vallend mes
 20.valley
 21.valley of death
 22.Vallstein Benchmark
 23.VALOR
 24.Valorennummer
 25.vals signaal
 26.valse beweging
 27.valsemunterij
 28.valsheid in geschrifte
 29.valuation mulitple
 30.value added
 31.value at risk
 32.value-at-risk-model
 33.value basis
 34.value broker
 35.value chain
 36.value creation
 37.value date
 38.value driver
 39.value investing
 40.value investment ratio
 41.value investor
 42.value line index
 43.value new business
 44.value share
 45.value spot
 46.value trap
 47.value weighted index
 48.valuta
 49.valuta-arbitrage
 50.valutabeheer
 51.valutablok
 52.valutaclausule
 53.valutacode
 54.valutacommissaris
 55.valutadagen
 56.valutadatum
 57.valuta-effect
 58.valuta-exposure
 59.valutafraude
 60.valuta-future
 61.valuta-interventie
 62.valutakoers
 63.valutakoersinterventie
 64.valutakoersrisico
 65.valutamanagement
 66.valutamand
 67.valutamandje
 68.valutamanipulatie
 69.valutamanipulator
 70.valutamarkt
 71.valuta-oorlog
 72.valuta-optie
 73.valutapaar
 74.valutapositie
 75.valutarekening
 76.valutareserves
 77.valutarisico
 78.valutaspeculatie
 79.valutastrijd
 80.valuta-swap
 81.valutateken
 82.valutatermijncontract
 83.valutatermijnmarkt
 84.valuta-unie
 85.valutaveiling
 86.valutaverlies
 87.valutawinst
 88.valutering
 89.valutering effectennota
 90.valutering vreemde valuta
 91.vampierinktvis
 92.vampire squid
 93.van de beurs halen
 94.van jou
 95.van Oss Effectengids
 96.vanaf-prijs
 97.Vancouver Stock Exchange
 98.vangen
 99.vangnet
 100.vangnetconstructie
 101.VAR
 102.variabale rate mortgage
 103.variabele
 104.variabele beloning
 105.variabele kosten
 106.variabele rente
 107.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 108.variabelrentende waarden
 109.variable leg
 110.variantie
 111.variatiemarge
 112.variation margin
 113.varkensbuiken
 114.varkenscyclus
 115.vast
 116.vast pensioen
 117.vaste activa
 118.vaste indexatie
 119.vaste kosten
 120.vaste lasten
 121.vaste poot
 122.vaste rente
 123.vaste schuld (van het Rijk)
 124.vaste verrekenprijs
 125.vaste wisselkoers
 126.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 127.vastetermijnkrediet
 128.vastgoed
 129.vastgoedbeheerorganisatie
 130.vastgoedfonds
 131.vastrentend fonds
 132.vastrentende waarden
 133.VAT
 134.vat
 135.Vaticaanbank
 136.vault
 137.vault money
 138.VB
 139.VBA
 140.VBDO
 141.VBI
 142.VBO
 143.VBO Makelaar
 144.VC
 145.VC's
 146.VCG
 147.VCO
 148.VCP
 149.VCS
 150.VCU
 151.VDAX
 152.VDAX-new
 153.VDG
 154.VEB
 155.VEB NCVB
 156.Veblen-goed
 157.vechtmarkt
 158.veelverdiener
 159.vega
 160.VEH
 161.vehikel
 162.veilige haven (beleggingsalternatief)
 163.veilige vijf
 164.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 165.veiligheidscode
 166.veiling
 167.veiling bij opbod en afslag
 168.veilingfonds
 169.veilingobligatie
 170.velocity
 171.velocity ratio
 172.venale waarde
 173.Venator Bond
 174.vendor
 175.vendor loan
 176.vennoot
 177.vennootschap
 178.vennootschap onder firma
 179.vennootschappelijk vermogen
 180.vennootschappelijke jaarrekening
 181.vennootschapsbelasting
 182.venture
 183.venture capital
 184.venture capital-maatschappij
 185.venture capitalist
 186.VEOV
 187.verantwoordelijkheidsheffing
 188.Verantwoordingsdag
 189.verantwoordingsobligatie
 190.verantwoordingsorgaan
 191.verbeterplan accountants
 192.verbijzondering
 193.verbod tot handel
 194.Verbond van Verzekeraars
 195.verbonden rekeningen
 196.verborgen belasting
 197.verborgen economie
 198.verborgen reserve
 199.verborgen werkloosheid
 200.verbranden
 201.verbrandingsgraad
 202.verbrekingsvergoeding
 203.verbruikleen
 204.verbruiksbelasting
 205.verbruiksgoederen
 206.verdampen
 207.verdeeld
 208.verdeelrecht
 209.verdeelsleutel (ECB)
 210.verdeeltaks
 211.verdiencapaciteit
 212.verdienmodel
 213.verdienstelijking
 214.verdisconteren
 215.verdisconteringsvoet
 216.verdoken belasting
 217.Verdrag van Maastricht
 218.Verdrag van Rome
 219.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 220.verdringingseffect
 221.verdringingsmarkt
 222.verdrukte midden
 223.verdwijnlening
 224.vereffenaar
 225.vereffening
 226.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 227.vereist eigen vermogen
 228.vereiste dekkingsgraad
 229.Verenigde Naties
 230.Verenigde Oostindische Compagnie
 231.Verenigde Staten van Europa
 232.vereniging
 233.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 234.Vereniging Consument & Geldzaken
 235.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 236.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 237.Vereniging Eigen Huis
 238.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 239.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 240.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 241.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 242.Vereniging Payroll Ondernemingen
 243.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 244.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 245.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 246.Vereniging van Beleggingsanalisten
 247.Vereniging van Compliance Officers
 248.Vereniging van Effectenbezitters
 249.vereniging van eigenaren
 250.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 251.Vereniging van Fondsen in Nederland
 252.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 253.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 254.Vereniging van Registercontrollers
 255.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 256.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 257.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 258.Vereniging Vastgoed Participanten
 259.Vereniging voor de Effectenhandel
 260.vereniging zonder winstoogmerk
 261.verevening
 262.vergadering van aandeelhouders
 263.vergelijkende kostenmaatstaf
 264.vergelijkingssite
 265.vergrijzing
 266.vergroening
 267.vergunningplicht
 268.verhaal
 269.verhandelbaarheid
 270.verhandelbaarheidsrisico
 271.verhandelbare optie
 272.verhandelbare schuldbekentenis
 273.verhandelingsplatform
 274.verhandelingsreglement
 275.verhoging
 276.verhuisbelasting
 277.verificatie
 278.verificatievergadering
 279.verjaring
 280.verjaring van een coupon
 281.verjaring van een hoofdsom
 282.verjubelen
 283.verkapt dividend
 284.verkapte werkloosheid
 285.verkiezingsdag
 286.verklaring omtrent gedrag
 287.verklaring van de bankier
 288.verklaring van erfrecht
 289.verklaring van geen bezwaar
 290.verklaring van goed gedrag
 291.verklaring van rechtsherstel
 292.verkoop en terughuur
 293.verkoop op afbetaling
 294.verkoopaanbeveling
 295.verkoopkosten
 296.verkoopmaatschappij
 297.verkoopmarge
 298.verkoopoptie
 299.verkooprecht
 300.verkoopwaardig
 301.verkoperskeur
 302.verkopersmarkt
 303.verkort bericht
 304.verkrappen
 305.verkrapping van de geldmarkt
 306.verkrijgingsprijs
 307.verlaging nominale waarde
 308.verlegging
 309.verleggingsregeling
 310.verlengbare obligatie
 311.verlengingsprovisie
 312.verlies
 313.verlies nemen
 314.verlies- en winstrekening
 315.verliesaversie
 316.verliescompensatie
 317.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 318.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 319.verliesvennootschap
 320.verliesverjonging
 321.verlieswaarschuwing
 322.verlonen
 323.verloopstaat
 324.verlopen rente
 325.vermogen
 326.Vermogend Nederland
 327.vermogensaanwasbelasting
 328.vermogensbeheer
 329.vermogensbeheerder
 330.vermogensbehoefte
 331.vermogensbelasting
 332.vermogensbeslag
 333.vermogensbestanddeel
 334.vermogenseffect
 335.vermogensfonds
 336.vermogensgroei
 337.vermogenskosten
 338.vermogenskostenvoet
 339.vermogenskrimp
 340.vermogensmarkt
 341.vermogensongelijkheid
 342.vermogensoverzicht
 343.vermogensrendementsheffing
 344.vermogensscheiding
 345.vermogensstructuur
 346.vermogenstitel
 347.vermogenstoets
 348.vermogensverschaffer
 349.vermogensvorm
 350.vermogenswinst
 351.vermogenswinstbelasting
 352.verpachter
 353.verpakte leningen
 354.verpande rekening
 355.verpanding
 356.verpandingsverbod
 357.verplicht actief kiezen
 358.verplicht bod
 359.verplicht converteerbare obligatielening
 360.verplicht openbaar bod
 361.verplichte kasreserve
 362.verplichte roulatie
 363.verplichte vrijstellingsvermelding
 364.verplichtstelling
 365.verrassingsindex
 366.verrassingsindicator
 367.verrekenbare bronbelasting
 368.verrekenen
 369.verrekening
 370.verrekeningscontract
 371.verrekenkamer
 372.verrekenprijs
 373.verrichtingen op effecten
 374.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 375.verruimen
 376.verruiming van de geldmarkt
 377.verschenen rente
 378.verscherpte come along clausule
 379.verschijndag
 380.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 381.verslaan van de markt
 382.verslagperiode
 383.versnelde bookbuilding
 384.verspringing per punt
 385.verstaatsen
 386.versterkte aflossing
 387.verstoring van de markt
 388.verticaal toezicht
 389.vertical disallowance
 390.verticale fusie
 391.verticale integratie
 392.verticale markt
 393.verticale prijsbinding
 394.verticale spread
 395.vertiteling
 396.vertragingsrente
 397.vertrekbonus
 398.vertrekoverschot
 399.vertrekpremie
 400.vertrekregeling
 401.vertrouwen
 402.vertrouwenscrisis
 403.vertrouwensgeld
 404.vertrouwensindex
 405.vertrouwensindicator
 406.Vertrouwensmonitor Banken
 407.vertrouwensorder
 408.verubericering
 409.vervaldag
 410.vervaldatum
 411.vervangingsgoed
 412.vervangingsinvestering
 413.vervangingsratio
 414.vervangingsrisico
 415.vervangingswaarde
 416.vervreemden
 417.vervreemdingsverbod
 418.vervroegd aflosbare obligatie
 419.vervroegde aflossing
 420.vervroegde uitoefening
 421.vervroegde uittreding
 422.verwachtingswaarde
 423.verwaterd aandeel
 424.verwaterde winst per aandeel
 425.verwaterde WPA
 426.verwatering
 427.verwerpen (van een erfenis)
 428.verwerven
 429.verwijlintrest
 430.verwijlrente
 431.verwisseling
 432.verwisselingsverhouding
 433.verwisselkantoor
 434.very fine
 435.verzadigde markt
 436.verzamelbewijs
 437.verzamelcoupure
 438.verzameldepot
 439.verzamelinkomen
 440.verzamelstuk
 441.verzegeld bod
 442.verzekeraar
 443.verzekerde
 444.verzekering
 445.verzekeringnemer
 446.verzekeringsadviseur
 447.verzekeringsbedrog
 448.verzekeringsfraude
 449.Verzekeringskamer
 450.verzekeringsmaatschappij
 451.verzekeringsverplichting
 452.verzelfstandiging
 453.verzet
 454.verzilveren
 455.verzilverhypotheek
 456.verzilverproduct
 457.verzonken kosten
 458.verzorgingsstaat
 459.verzuim
 460.verzuim-bv
 461.verzuimboete
 462.verzwijging
 463.vestigingsdatum
 464.vestigingsklimaat
 465.vestigingsland
 466.vestigingsoverschot
 467.vestigingsperiode
 468.vesting scheme
 469.Veteran's Day
 470.vetpot
 471.vettaks
 472.vette vinger
 473.VEUO
 474.VEV
 475.VF
 476.VFB
 477.VFF
 478.VFFP
 479.VFI
 480.VFI Code Goed Bestuur
 481.VFN
 482.Vgb
 483.VGP
 484.VIA
 485.viability plan
 486.viager
 487.viatical
 488.viaticale regelingen
 489.Vickrey-veiling
 490.vierde industriële revolutie
 491.vierde macht
 492.vierentwintig op zeven
 493.vierentwintig zeven
 494.vijandig bod
 495.vijandige overname
 496.vijfde generatie draadloze netwerken
 497.villagrens
 498.villasubsidie
 499.villataks
 500.vindersloon
 501.vinex
 502.vingerratio
 503.vip-pensioen
 504.VIR
 505.Virgin Islands
 506.virtual currency option
 507.virtual market
 508.virtueel geld
 509.virtuele equity-pooling
 510.virtuele tol
 511.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 512.Visegrad groep
 513.visitatiecommissie
 514.vitaliteitsregeling
 515.VIX
 516.vk
 517.vkm
 518.Vlaams Centrum Schuldenlast
 519.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 520.vlaggenschip
 521.vlaggenschipfonds
 522.vlakke beurs
 523.vlakke koersen
 524.vlakke opening
 525.vlakke rentecurve
 526.vlakke rentestructuur
 527.vlaktaks
 528.VLAM21
 529.vliegende ganzen model
 530.vlinder
 531.vloeibaar aardgas
 532.vloer
 533.vloerhandel
 534.vlootfonds
 535.vlottende activa
 536.vlottende poot
 537.vlottende rente
 538.vlottende schuld (van het Rijk)
 539.vluchtclausule
 540.vluchthaven
 541.vluchtkapitaal
 542.vluchtwaarde
 543.VN
 544.VNB
 545.vnb
 546.VND
 547.VNG
 548.VNO-NCW
 549.VOC
 550.voedselinflatie
 551.VOF
 552.VOG
 553.VoG
 554.voice brokerage
 555.vol.
 556.volatiel
 557.volatiliteit
 558.volatiliteitsindex
 559.volatiliteitsrisico
 560.volatility
 561.volatility cone
 562.volatility skew
 563.volatility trade
 564.volatility-component
 565.volatility-patroon
 566.Volcker Rule
 567.volgestort
 568.volgestorte aandelen
 569.volkomen concurrentie
 570.volksaandeel
 571.volkshuishouding
 572.volkskapitalisme
 573.Volkskrant Top 200
 574.volkskredietbank
 575.volkslening
 576.volksvertegenwoordiging
 577.volksverzekering
 578.volle dochter
 579.volledige mededinging
 580.volledige werkgelegenheid
 581.vollie
 582.volly
 583.volmacht
 584.volstorten
 585.voltijdequivalent
 586.volume
 587.volume gewogen gemiddelde prijs
 588.volume weighted average price
 589.volumekorting
 590.volumetender (Eurosysteem)
 591.VON
 592.voodoo economics
 593.voodoo finance
 594.voor een prikje
 595.voor Sinterklaas spelen
 596.vooraf ingevulde aangifte
 597.vooraftrek
 598.voorbeeldportefeuille
 599.voorbelasting
 600.voorbelegging
 601.voorbeurs
 602.voorbeurshandel
 603.voorbeurskoers
 604.voorcalculatie
 605.voorfinanciering
 606.voorgesteld dividend
 607.voorheffing
 608.voorinschrijving
 609.voorjaarsnota
 610.voorjaarsraming
 611.voorkennis
 612.voorkeursrecht
 613.voorlopende conjunctuurindicator
 614.voorlopende indicator
 615.voorlopig prospectus
 616.voorlopige aanslag
 617.voorportaal des doods
 618.voorraad
 619.voorraadadministratie
 620.voorraadgrootheid
 621.voorraadtermijn
 622.voorschot
 623.voorschot op vaste termijn
 624.voorschotbank
 625.voorschotfraude
 626.voorschotrente
 627.voorspellingsmarkt
 628.voortschrijdend gemiddelde
 629.voortschrijdend rendement
 630.vooruitbetaling
 631.voorwaardelijk kapitaal
 632.voorwaardelijke aandelen
 633.voorwaardelijke bankgarantie
 634.voorwaardelijke opties
 635.voorwaartse integratie
 636.voorwaartse verliesverrekening
 637.voorwetenschap
 638.voorzichtigheidsbeginsel
 639.voorzichtigheidsprincipe
 640.voorziening
 641.voorziening algemene risico's
 642.voorziening pensioenverplichtingen
 643.voorzorgssparen
 644.vordering
 645.vorderingensaldo
 646.vorig
 647.vorige koers
 648.vorkschrijven
 649.Vormerkung
 650.vostro
 651.vostrorekening
 652.voting trust
 653.voucher
 654.Vouli
 655.VpB
 656.VPO
 657.VPP
 658.Vr Wft
 659.vraag
 660.vraagcurve
 661.vraaguitval
 662.vraagzijde van de economie
 663.vrachtbrief
 664.VRC
 665.vreemd kapitaal
 666.vreemd vermogen
 667.vreemde valuta
 668.vreemde valuta hypotheek
 669.Vreneli
 670.vriendelijk
 671.vriendelijke overname
 672.vrij besteedbaar inkomen
 673.vrij kapitaalverkeer
 674.vrij op naam
 675.vrij opneembare spaarrekening
 676.vrij te aanvaarden
 677.vrij verhandelbaar
 678.vrije besparingen
 679.vrije eigen vermogen
 680.vrije emissie
 681.vrije geldstroom
 682.vrije hand
 683.vrije kasstroom
 684.vrije kasstroomhypothese
 685.vrije levensverzekering
 686.vrije markt
 687.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 688.vrije mededinging
 689.vrije reserve
 690.vrije sector
 691.vrije spel der economische krachten
 692.vrije val
 693.vrije verkoopwaarde
 694.vrije wisselkoers
 695.vrije-handrekening
 696.vrijemarktdenker
 697.vrijemarkteconomie
 698.vrijemarktfundamentalisme
 699.vrijgestelde beleggingsinstelling
 700.vrijhandel
 701.vrijhandelsgebied
 702.vrijhandelsverdrag
 703.vrijhandelszone
 704.vrijhaven
 705.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 706.vrijstellingsregeling Wft
 707.vrijvallen
 708.vroegcyclisch
 709.vroege aanvaarder
 710.vroegefasefinanciering
 711.vroegpensioen
 712.vrouwenquotum
 713.vruchtgebruik
 714.VSE
 715.VSTOXX
 716.vte
 717.VUCA
 718.vuile prijs
 719.vuilnisbank
 720.vuistpand
 721.vulture capitalist
 722.vulture fund
 723.VUT
 724.vut-fonds
 725.vut-regeling
 726.vutter
 727.VV
 728.VV&A
 729.VV&C
 730.VvdE
 731.VVE
 732.VVOF
 733.VVP
 734.vwap
 735.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet