dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
reflatiehandel
 Vandaag 25-02-2017
17298 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-02BV Nederland
25-02gig economy
24-02cv-bv structuur
23-02reflatiehandel
23-02wereldeconomie
23-02winstuitkeringspercent...
23-02trailing twelve months
23-02hybride mismatch
23-02brexit
23-02holding company
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: V4-VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-
VN-VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-VW-VZ-
 
 1.V-vormige recessie
 2.V4
 3.V4-landen
 4.Vabef-systeem
 5.vacatiegeld
 6.vacature
 7.VAEX
 8.vagebonderend kapitaal
 9.vakantiedeal
 10.vakantiegeld
 11.vakantietoeslag
 12.vakbond
 13.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 14.Vakcentrale voor Professionals
 15.vakorganisatie
 16.vallend mes
 17.valley
 18.valley of death
 19.Vallstein Benchmark
 20.VALOR
 21.Valorennummer
 22.vals signaal
 23.valse beweging
 24.valsemunterij
 25.valsheid in geschrifte
 26.valuation mulitple
 27.value added
 28.value at risk
 29.value-at-risk-model
 30.value basis
 31.value broker
 32.value chain
 33.value creation
 34.value date
 35.value driver
 36.value investing
 37.value investment ratio
 38.value investor
 39.value line index
 40.value new business
 41.value share
 42.value spot
 43.value trap
 44.value weighted index
 45.valuta
 46.valuta-arbitrage
 47.valutabeheer
 48.valutablok
 49.valutaclausule
 50.valutacode
 51.valutacommissaris
 52.valutadagen
 53.valutadatum
 54.valuta-effect
 55.valuta-exposure
 56.valutafraude
 57.valuta-future
 58.valuta-interventie
 59.valutakoers
 60.valutakoersinterventie
 61.valutakoersrisico
 62.valutamanagement
 63.valutamand
 64.valutamandje
 65.valutamanipulatie
 66.valutamarkt
 67.valuta-oorlog
 68.valuta-optie
 69.valutapaar
 70.valutapositie
 71.valutarekening
 72.valutareserves
 73.valutarisico
 74.valutaspeculatie
 75.valutastrijd
 76.valuta-swap
 77.valutateken
 78.valutatermijncontract
 79.valutatermijnmarkt
 80.valuta-unie
 81.valutaveiling
 82.valutaverlies
 83.valutawinst
 84.valutering
 85.valutering effectennota
 86.valutering vreemde valuta
 87.vampierinktvis
 88.vampire squid
 89.van de beurs halen
 90.van jou
 91.van Oss Effectengids
 92.vanaf-prijs
 93.Vancouver Stock Exchange
 94.vangen
 95.vangnet
 96.vangnetconstructie
 97.VAR
 98.variabale rate mortgage
 99.variabele
 100.variabele beloning
 101.variabele kosten
 102.variabele rente
 103.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 104.variabelrentende waarden
 105.variable leg
 106.variantie
 107.variatiemarge
 108.variation margin
 109.varkensbuiken
 110.varkenscyclus
 111.vast
 112.vast pensioen
 113.vaste activa
 114.vaste indexatie
 115.vaste kosten
 116.vaste lasten
 117.vaste poot
 118.vaste rente
 119.vaste schuld (van het Rijk)
 120.vaste verrekenprijs
 121.vaste wisselkoers
 122.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 123.vastetermijnkrediet
 124.vastgoed
 125.vastgoedbeheerorganisatie
 126.vastgoedfonds
 127.vastrentend fonds
 128.vastrentende waarden
 129.VAT
 130.vat
 131.Vaticaanbank
 132.vault
 133.vault money
 134.VB
 135.VBA
 136.VBDO
 137.VBI
 138.VBO
 139.VBO Makelaar
 140.VC's
 141.VCG
 142.VCO
 143.VCP
 144.VCS
 145.VCU
 146.VDAX
 147.VDAX-new
 148.VDG
 149.VEB
 150.VEB NCVB
 151.Veblen-goed
 152.vechtmarkt
 153.veelverdiener
 154.vega
 155.VEH
 156.vehikel
 157.veilige haven (beleggingsalternatief)
 158.veilige vijf
 159.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 160.veiligheidscode
 161.veiling
 162.veiling bij opbod en afslag
 163.veilingfonds
 164.veilingobligatie
 165.velocity
 166.velocity ratio
 167.venale waarde
 168.Venator Bond
 169.vendor
 170.vendor loan
 171.vennoot
 172.vennootschap
 173.vennootschap onder firma
 174.vennootschappelijk vermogen
 175.vennootschappelijke jaarrekening
 176.vennootschapsbelasting
 177.venture
 178.venture capital
 179.venture capital-maatschappij
 180.VEOV
 181.verantwoordelijkheidsheffing
 182.Verantwoordingsdag
 183.verantwoordingsorgaan
 184.verbeterplan accountants
 185.verbijzondering
 186.verbod tot handel
 187.Verbond van Verzekeraars
 188.verbonden rekeningen
 189.verborgen belasting
 190.verborgen economie
 191.verborgen reserve
 192.verborgen werkloosheid
 193.verbranden
 194.verbrandingsgraad
 195.verbrekingsvergoeding
 196.verbruikleen
 197.verbruiksbelasting
 198.verbruiksgoederen
 199.verdampen
 200.verdeeld
 201.verdeelrecht
 202.verdeelsleutel (ECB)
 203.verdeeltaks
 204.verdiencapaciteit
 205.verdienmodel
 206.verdienstelijking
 207.verdisconteren
 208.verdisconteringsvoet
 209.verdoken belasting
 210.Verdrag van Maastricht
 211.Verdrag van Rome
 212.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 213.verdringingseffect
 214.verdringingsmarkt
 215.verdrukte midden
 216.verdwijnlening
 217.vereffenaar
 218.vereffening
 219.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 220.vereist eigen vermogen
 221.vereiste dekkingsgraad
 222.Verenigde Naties
 223.Verenigde Oostindische Compagnie
 224.Verenigde Staten van Europa
 225.vereniging
 226.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 227.Vereniging Consument & Geldzaken
 228.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 229.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 230.Vereniging Eigen Huis
 231.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 232.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 233.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 234.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 235.Vereniging Payroll Ondernemingen
 236.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 237.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 238.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 239.Vereniging van Beleggingsanalisten
 240.Vereniging van Compliance Officers
 241.Vereniging van Effectenbezitters
 242.vereniging van eigenaren
 243.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 244.Vereniging van Fondsen in Nederland
 245.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 246.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 247.Vereniging van Registercontrollers
 248.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 249.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 250.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 251.Vereniging Vastgoed Participanten
 252.Vereniging voor de Effectenhandel
 253.vereniging zonder winstoogmerk
 254.verevening
 255.vergadering van aandeelhouders
 256.vergelijkende kostenmaatstaf
 257.vergelijkingssite
 258.vergrijzing
 259.vergroening
 260.vergunningplicht
 261.verhaal
 262.verhandelbaarheid
 263.verhandelbaarheidsrisico
 264.verhandelbare optie
 265.verhandelbare schuldbekentenis
 266.verhandelingsplatform
 267.verhandelingsreglement
 268.verhoging
 269.verhuisbelasting
 270.verificatie
 271.verificatievergadering
 272.verjaring
 273.verjaring van een coupon
 274.verjaring van een hoofdsom
 275.verjubelen
 276.verkapt dividend
 277.verkapte werkloosheid
 278.verkiezingsdag
 279.verklaring omtrent gedrag
 280.verklaring van de bankier
 281.verklaring van erfrecht
 282.verklaring van geen bezwaar
 283.verklaring van goed gedrag
 284.verklaring van rechtsherstel
 285.verkoop en terughuur
 286.verkoop op afbetaling
 287.verkoopaanbeveling
 288.verkoopkosten
 289.verkoopmaatschappij
 290.verkoopmarge
 291.verkoopoptie
 292.verkooprecht
 293.verkoopwaardig
 294.verkoperskeur
 295.verkopersmarkt
 296.verkort bericht
 297.verkrappen
 298.verkrapping van de geldmarkt
 299.verkrijgingsprijs
 300.verlaging nominale waarde
 301.verlegging
 302.verleggingsregeling
 303.verlengbare obligatie
 304.verlengingsprovisie
 305.verlies
 306.verlies nemen
 307.verlies- en winstrekening
 308.verliesaversie
 309.verliescompensatie
 310.verliesvennootschap
 311.verliesverjonging
 312.verlieswaarschuwing
 313.verlonen
 314.verloopstaat
 315.verlopen rente
 316.vermogen
 317.Vermogend Nederland
 318.vermogensaanwasbelasting
 319.vermogensbeheer
 320.vermogensbeheerder
 321.vermogensbehoefte
 322.vermogensbelasting
 323.vermogensbeslag
 324.vermogensbestanddeel
 325.vermogenseffect
 326.vermogensfonds
 327.vermogensgroei
 328.vermogenskosten
 329.vermogenskostenvoet
 330.vermogenskrimp
 331.vermogensmarkt
 332.vermogensongelijkheid
 333.vermogensoverzicht
 334.vermogensrendementsheffing
 335.vermogensscheiding
 336.vermogensstructuur
 337.vermogenstitel
 338.vermogenstoets
 339.vermogensverschaffer
 340.vermogensvorm
 341.vermogenswinst
 342.vermogenswinstbelasting
 343.verpachter
 344.verpakte leningen
 345.verpande rekening
 346.verpanding
 347.verpandingsverbod
 348.verplicht actief kiezen
 349.verplicht bod
 350.verplicht converteerbare obligatielening
 351.verplicht openbaar bod
 352.verplichte kasreserve
 353.verplichte roulatie
 354.verplichte vrijstellingsvermelding
 355.verplichtstelling
 356.verrassingsindex
 357.verrassingsindicator
 358.verrekenbare bronbelasting
 359.verrekenen
 360.verrekening
 361.verrekeningscontract
 362.verrekenkamer
 363.verrichtingen op effecten
 364.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 365.verruimen
 366.verruiming van de geldmarkt
 367.verschenen rente
 368.verscherpte come along clausule
 369.verschijndag
 370.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 371.verslaan van de markt
 372.verslagperiode
 373.versnelde bookbuilding
 374.verspringing per punt
 375.verstaatsen
 376.versterkte aflossing
 377.verstoring van de markt
 378.verticaal toezicht
 379.vertical disallowance
 380.verticale fusie
 381.verticale integratie
 382.verticale markt
 383.verticale prijsbinding
 384.verticale spread
 385.vertiteling
 386.vertragingsrente
 387.vertrekbonus
 388.vertrekoverschot
 389.vertrekpremie
 390.vertrekregeling
 391.vertrouwen
 392.vertrouwenscrisis
 393.vertrouwensgeld
 394.vertrouwensindex
 395.vertrouwensindicator
 396.Vertrouwensmonitor Banken
 397.vertrouwensorder
 398.verubericering
 399.vervaldag
 400.vervaldatum
 401.vervangingsgoed
 402.vervangingsinvestering
 403.vervangingsratio
 404.vervangingsrisico
 405.vervangingswaarde
 406.vervreemden
 407.vervreemdingsverbod
 408.vervroegd aflosbare obligatie
 409.vervroegde aflossing
 410.vervroegde uitoefening
 411.vervroegde uittreding
 412.verwachtingswaarde
 413.verwaterd aandeel
 414.verwaterde winst per aandeel
 415.verwaterde WPA
 416.verwatering
 417.verwerpen (van een erfenis)
 418.verwerven
 419.verwijlintrest
 420.verwijlrente
 421.verwisseling
 422.verwisselingsverhouding
 423.verwisselkantoor
 424.very fine
 425.verzadigde markt
 426.verzamelbewijs
 427.verzamelcoupure
 428.verzameldepot
 429.verzamelinkomen
 430.verzamelstuk
 431.verzegeld bod
 432.verzekeraar
 433.verzekerde
 434.verzekering
 435.verzekeringnemer
 436.verzekeringsadviseur
 437.verzekeringsbedrog
 438.verzekeringsfraude
 439.Verzekeringskamer
 440.verzekeringsmaatschappij
 441.verzekeringsverplichting
 442.verzelfstandiging
 443.verzet
 444.verzilveren
 445.verzilverhypotheek
 446.verzonken kosten
 447.verzorgingsstaat
 448.verzuim
 449.verzuimboete
 450.verzwijging
 451.vestigingsdatum
 452.vestigingsklimaat
 453.vestigingsland
 454.vestigingsoverschot
 455.vestigingsperiode
 456.vesting scheme
 457.Veteran's Day
 458.vetpot
 459.vettaks
 460.vette vinger
 461.VEUO
 462.VEV
 463.VF
 464.VFB
 465.VFF
 466.VFFP
 467.VFI
 468.VFI Code Goed Bestuur
 469.VFN
 470.Vgb
 471.VGP
 472.VIA
 473.viability plan
 474.viager
 475.viatical
 476.viaticale regelingen
 477.Vickrey-veiling
 478.vierde industriële revolutie
 479.vierde macht
 480.vierentwintig op zeven
 481.vierentwintig zeven
 482.vijandig bod
 483.vijandige overname
 484.villagrens
 485.villasubsidie
 486.villataks
 487.vindersloon
 488.vinex
 489.vingerratio
 490.vip-pensioen
 491.VIR
 492.Virgin Islands
 493.virtual currency option
 494.virtual market
 495.virtuele equity-pooling
 496.virtuele tol
 497.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 498.Visegrad groep
 499.visitatiecommissie
 500.vitaliteitsregeling
 501.VIX
 502.vk
 503.vkm
 504.Vlaams Centrum Schuldenlast
 505.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 506.vlaggenschip
 507.vlaggenschipfonds
 508.vlakke beurs
 509.vlakke koersen
 510.vlakke opening
 511.vlakke rentecurve
 512.vlakke rentestructuur
 513.vlaktaks
 514.VLAM21
 515.vliegende ganzen model
 516.vlinder
 517.vloeibaar aardgas
 518.vloer
 519.vloerhandel
 520.vlootfonds
 521.vlottende activa
 522.vlottende poot
 523.vlottende rente
 524.vlottende schuld (van het Rijk)
 525.vluchtclausule
 526.vluchthaven
 527.vluchtkapitaal
 528.vluchtwaarde
 529.VN
 530.VNB
 531.vnb
 532.VND
 533.VNG
 534.VNO-NCW
 535.VOC
 536.voedselinflatie
 537.VOF
 538.VOG
 539.VoG
 540.voice brokerage
 541.vol.
 542.volatiel
 543.volatiliteit
 544.volatiliteitsindex
 545.volatiliteitsrisico
 546.volatility
 547.volatility cone
 548.volatility skew
 549.volatility trade
 550.volatility-component
 551.volatility-patroon
 552.Volcker Rule
 553.volgestort
 554.volgestorte aandelen
 555.volkomen concurrentie
 556.volksaandeel
 557.volkshuishouding
 558.volkskapitalisme
 559.Volkskrant Top 200
 560.volkskredietbank
 561.volkslening
 562.volksvertegenwoordiging
 563.volksverzekering
 564.volle dochter
 565.volledige mededinging
 566.volledige werkgelegenheid
 567.vollie
 568.volly
 569.volmacht
 570.volstorten
 571.voltijdequivalent
 572.volume
 573.volume gewogen gemiddelde prijs
 574.volume weighted average price
 575.volumekorting
 576.volumetender (Eurosysteem)
 577.VON
 578.voodoo economics
 579.voodoo finance
 580.voor een prikje
 581.voor Sinterklaas spelen
 582.vooraf ingevulde aangifte
 583.vooraftrek
 584.voorbeeldportefeuille
 585.voorbelasting
 586.voorbelegging
 587.voorbeurs
 588.voorbeurshandel
 589.voorbeurskoers
 590.voorcalculatie
 591.voorfinanciering
 592.voorgesteld dividend
 593.voorheffing
 594.voorinschrijving
 595.voorjaarsnota
 596.voorjaarsraming
 597.voorkennis
 598.voorkeursrecht
 599.voorlopende conjunctuurindicator
 600.voorlopende indicator
 601.voorlopig prospectus
 602.voorlopige aanslag
 603.voorportaal des doods
 604.voorraad
 605.voorraadadministratie
 606.voorraadgrootheid
 607.voorraadtermijn
 608.voorschot
 609.voorschot op vaste termijn
 610.voorschotbank
 611.voorschotfraude
 612.voorschotrente
 613.voorspellingsmarkt
 614.voortschrijdend gemiddelde
 615.voortschrijdend rendement
 616.vooruitbetaling
 617.voorwaardelijk kapitaal
 618.voorwaardelijke aandelen
 619.voorwaardelijke opties
 620.voorwaartse integratie
 621.voorwaartse verliesverrekening
 622.voorwetenschap
 623.voorzichtigheidsbeginsel
 624.voorzichtigheidsprincipe
 625.voorziening
 626.voorziening algemene risico's
 627.voorziening pensioenverplichtingen
 628.voorzorgssparen
 629.vordering
 630.vorderingensaldo
 631.vorig
 632.vorige koers
 633.vorkschrijven
 634.Vormerkung
 635.vostro
 636.vostrorekening
 637.voting trust
 638.voucher
 639.Vouli
 640.VpB
 641.VPO
 642.VPP
 643.Vr Wft
 644.vraag
 645.vraagcurve
 646.vraaguitval
 647.vraagzijde van de economie
 648.vrachtbrief
 649.VRC
 650.vreemd kapitaal
 651.vreemd vermogen
 652.vreemde valuta
 653.Vreneli
 654.vriendelijk
 655.vriendelijke overname
 656.vrij besteedbaar inkomen
 657.vrij kapitaalverkeer
 658.vrij op naam
 659.vrij opneembare spaarrekening
 660.vrij te aanvaarden
 661.vrij verhandelbaar
 662.vrije besparingen
 663.vrije eigen vermogen
 664.vrije emissie
 665.vrije geldstroom
 666.vrije hand
 667.vrije kasstroom
 668.vrije kasstroomhypothese
 669.vrije levensverzekering
 670.vrije markt
 671.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 672.vrije mededinging
 673.vrije reserve
 674.vrije sector
 675.vrije spel der economische krachten
 676.vrije val
 677.vrije verkoopwaarde
 678.vrije wisselkoers
 679.vrije-handrekening
 680.vrijemarktdenker
 681.vrijemarkteconomie
 682.vrijemarktfundamentalisme
 683.vrijgestelde beleggingsinstelling
 684.vrijhandel
 685.vrijhandelsgebied
 686.vrijhandelsverdrag
 687.vrijhandelszone
 688.vrijhaven
 689.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 690.vrijstellingsregeling Wft
 691.vrijvallen
 692.vroegcyclisch
 693.vroege aanvaarder
 694.vroegefasefinanciering
 695.vroegpensioen
 696.vrouwenquotum
 697.vruchtgebruik
 698.VSE
 699.VSTOXX
 700.vte
 701.VUCA
 702.vuile prijs
 703.vuilnisbank
 704.vuistpand
 705.vulture capitalist
 706.vulture fund
 707.VUT
 708.vut-fonds
 709.vut-regeling
 710.vutter
 711.VV
 712.VV&A
 713.VV&C
 714.VvdE
 715.VVE
 716.VVOF
 717.VVP
 718.vwap
 719.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer
Gratis download
Nieuw & actueel in 2016 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet