dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
vitaal nationaal belang
 Vandaag 23-03-2018
18428 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8generatie Y
9hypotheekrenteaftrek
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-03betaalapp
22-03terugbetaalapp
22-03flitsbetaling
22-03instant payments
22-03Securities and Exchang...
22-03Deferred Prosecution A...
22-03NPA
22-03Non-Prosecution Agreem...
22-03DPA
22-03vitaal nationaal belan...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afvloeiingsregeling
 8. Akkoord van Wassenaar
 9. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 10. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 11. alleenverdiener
 12. ambachtseconomie
 13. anciënniteit
 14. anciënniteitsbeginsel
 15. anderhalfverdieners
 16. arbeid
 17. arbeidsbemiddelaar
 18. arbeidsdeelname
 19. arbeidsduurverkorting
 20. arbeidsinkomensquote
 21. arbeidsintensief
 22. arbeidsjaar
 23. arbeidskosten
 24. arbeidsmarkt
 25. arbeidsmarktbeleid
 26. arbeidsmarktindicator
 27. arbeidsmigratie
 28. arbeidsmobiliteit
 29. arbeidsongeschikt
 30. arbeidsongeschiktheid
 31. arbeidsovereenkomst
 32. arbeidsparticipatie
 33. arbeidsplaats
 34. arbeidsproductiviteit
 35. arbeidstijdverkorting
 36. arbeidsverdringing
 37. arbeidsvolume
 38. arbeidsvoorwaardenregeling
 39. armoede
 40. ATV
 41. ATV-dagen
 42. automatische prijscompensatie
 43. avr
 44. AWVN
 45. baan
 46. baangarantie
 47. baanloze groei
 48. baas-koelieratio
 49. banencijfer
 50. banenmachine
 51. banenmotor
 52. banenplan
 53. Barbapapa-contract
 54. basisinkomen
 55. basisjaarsalaris
 56. beloningsverschil
 57. beroepsbevolking
 58. beroepskosten
 59. beschikbaar inkomen
 60. betaalde arbeid
 61. Beveridgecurve
 62. bezettingsgraad
 63. bijstand
 64. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 65. boventalligen
 66. brugpensioen
 67. bruto arbeidsparticipatie
 68. bruto-netto
 69. bullshit-job
 70. CAOP
 71. carrièresprong
 72. centraal weerstandsfonds
 73. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 74. CEO-to-worker pay-ratio
 75. Christelijk Nationaal Vakverbond
 76. cloudwerker
 77. CNV
 78. collectief ontslag
 79. collectieve arbeidsovereenkomst
 80. combinatiebaan
 81. concurrentiebeding
 82. concurrentiepositie
 83. conjuncturele werkloosheid
 84. conjunctuur
 85. consulent (arbeidsmarkt)
 86. consument
 87. consumentenvertrouwen
 88. consumptie
 89. contractloon
 90. crepeerindex
 91. cyclische werkloosheid
 92. dagloner
 93. dagloon
 94. deeltijd-WW
 95. deeltijdbaan
 96. deeltijdwerk
 97. deeltijdwerker
 98. dienstbetrekking
 99. dienstencheque
 100. dopgeld
 101. dubbele baan
 102. dwangarbeid
 103. economische groei
 104. éénverdiener
 105. eerste industriële revolutie
 106. emolumenten
 107. employability
 108. expatriates
 109. expats
 110. extralegale voordelen
 111. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 112. financiële vallen
 113. flexbranche
 114. flexibele schil
 115. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 116. flexicurity
 117. flexisme
 118. flexplek
 119. flexschil
 120. flexwerker
 121. FNV
 122. frictiewerkloosheid
 123. fringe benefit
 124. fte
 125. gage
 126. gebruikelijk loon
 127. gebruikelijkloonregeling
 128. gele vakbond
 129. generatiepact
 130. gig economy
 131. gig worker
 132. glazen plafond
 133. gouden handdruk
 134. green card
 135. grensarbeider
 136. grenswerker
 137. groeiverslaving
 138. het nieuwe werken
 139. hire and fire
 140. HNW
 141. hoofdkostwinner
 142. huishouden
 143. human cloud
 144. hysteresis
 145. inactiviteitsgraad
 146. industriële productie
 147. industriepolitiek
 148. informele economie
 149. inkomen
 150. intercedent
 151. inverdieneffect
 152. Jan met de pet
 153. job
 154. job opening
 155. Job Openings and Labor Turnover Survey
 156. jobhoppen
 157. jobless claims
 158. jobless rate
 159. jobless recovery
 160. jobmarkt
 161. kantonrechtersformule
 162. kenniseconomie
 163. Keynesiaanse werkloosheid
 164. kleverige vloer
 165. kostwinner
 166. krappe arbeidsmarkt
 167. Labor Department
 168. labor participation
 169. lage-inkomensgrens
 170. langdurige werkloosheid
 171. levenslooponzekerheid
 172. local content requirements
 173. loon
 174. loon naar werken
 175. loon-prijsspiraal
 176. loonakkoord
 177. loondienst
 178. loondrempel
 179. looneis
 180. loonfatsoen
 181. loongarantieregeling
 182. loongrens
 183. loonkloof
 184. loonkostenhandicap
 185. loonmassa
 186. loonmatiging
 187. loonoffer
 188. loonplafond
 189. loonruimte
 190. loonslaaf
 191. loonsom
 192. loonsombenadering
 193. loonspanning
 194. loonwig
 195. loonzeepbel
 196. luddite fallacy
 197. maandloon
 198. macrocijfer
 199. managementlaag
 200. marktomstandigheden
 201. massaontslag
 202. McJobs
 203. MHP
 204. microjob
 205. minimumloon
 206. misery-index
 207. moderne slavernij
 208. Monster year report
 209. moonlighting
 210. mozaïekbaan
 211. multijob
 212. national living wage
 213. natuurlijke werkloosheid
 214. niet-beroepsbevolking
 215. nieuwe normaal
 216. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 217. non-compete clause
 218. nullijn
 219. ondernemingsorganisatie
 220. ondernemingsraad
 221. ontslag
 222. ontslagpremie
 223. ontslagprocedure
 224. ontslagronde
 225. ontslagvergoeding
 226. open hiring
 227. oproepcontract
 228. optieclausule
 229. opzegtermijn
 230. organisatiegraad
 231. ouderdomsarmoede
 232. Participatiewet
 233. passend werk
 234. paternalisme
 235. payrolling
 236. perquisites
 237. personeelskorting
 238. persoonlijk keuzebudget
 239. Philipscurve
 240. pkb
 241. polder
 242. poldermodel
 243. premieloonstelsel
 244. prestatiebeloning
 245. prestatiebonus
 246. prijscompensatie
 247. primaire arbeidsongeschiktheid
 248. primaire arbeidsvoorwaarden
 249. problematische schulden
 250. productie
 251. productiecapaciteit
 252. productiefactoren
 253. productiemiddelen
 254. protectionisme
 255. quits
 256. quits rate
 257. rank and yank-systeem
 258. recht op onbereikbaarheid
 259. recruiten
 260. recruitment
 261. reële economie
 262. reïntegratiebeleid
 263. relatiebeding
 264. rightsize
 265. robotonomie
 266. salaris
 267. schijn-zzp'er
 268. schijnconstructie
 269. schijnzelfstandige
 270. scholingsrugzak
 271. schuldinflatie
 272. secundaire arbeidsvoorwaarden
 273. seizoensinvloeden
 274. seizoenswerkloosheid
 275. slashbaan
 276. slasher
 277. slavenarbeid
 278. SNA
 279. sociaal plan
 280. social dumping
 281. sociale 'race to the bottom'
 282. sociale uitkeringen
 283. sociale verzekeringswetten
 284. sociale voorzieningen
 285. sociale-zekerheidstoerisme
 286. sprokkelbaan
 287. stagflatie
 288. staking
 289. stakingskas
 290. stapelen van banen
 291. starter
 292. steunaanvragen
 293. Stichting Normering Arbeid
 294. Stichting van de Arbeid
 295. structurele werkloosheid
 296. structuur- en cohesiefondsen
 297. sunrise industry
 298. sunset industry
 299. sweatshop
 300. Tax Cuts and Jobs Act
 301. technologische revolutie
 302. technologische werkloosheid
 303. terugploegen
 304. the cull
 305. tijdelijke werkloosheid
 306. traktement
 307. trendvolger
 308. tussenbaan
 309. tweede industriële revolutie
 310. tweeverdiener
 311. uitkeringsaanvragen
 312. uitzendbureau
 313. uitzenden
 314. uitzendkracht
 315. uitzenduren
 316. United States Department of Labor
 317. US Initial Jobless Claims
 318. uurloon
 319. vacature
 320. vakbond
 321. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 322. vakorganisatie
 323. variabele beloning
 324. vast contract
 325. vaste aanstelling
 326. veelverdiener
 327. verborgen arbeidspotentiëel
 328. verborgen werkloosheid
 329. verdienstelijking
 330. Vereniging Payroll Ondernemingen
 331. verkapte werkloosheid
 332. verlonen
 333. vermogenskrimp
 334. vervroegde uittreding
 335. VNO-NCW
 336. volledige werkgelegenheid
 337. voltijdequivalent
 338. VPO
 339. wachtgeld
 340. Wajong
 341. war for talent
 342. weekloon
 343. weerstandskas
 344. werkende armen
 345. werkgarantie
 346. werkgelegenheid
 347. werkgelegenheidsvallen
 348. werkgeversbijdrage
 349. werkgeversorganisatie
 350. werkgeversvereniging
 351. werklandbeginsel
 352. werkloosheid
 353. werkloosheidscijfer
 354. werkloosheidsgraad
 355. werkloosheidspercentage
 356. werkloosheidsval
 357. Werkloosheidswet
 358. werkloze beroepsbevolking
 359. werknemer
 360. werknemersbijdrage
 361. werknemersvereniging
 362. werknemersverzekeringen
 363. werkonbekwaam
 364. werkstaking
 365. werkverschaffing
 366. werkvloer
 367. werkzame beroepsbevolking
 368. Wet aanpak schijnconstructies
 369. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 370. wet Huis voor klokkenluiders
 371. Wet sociale werkvoorziening
 372. Wet van Okun
 373. Wet Verbetering Poortwachter
 374. Wet werk en bijstand
 375. working poor
 376. zelfstandige zonder pensioen
 377. ziekteverzuim
 378. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet