dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Legal Entity Identifier
 Vandaag 21-10-2017
18025 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4excasso
5inkomen
6ouwe jongens krentenbroo...
7hypotheekrenteaftrek
8out-of-pocket kosten
9generatie Y
10pensioen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-10Legal Entity Identifie...
20-10Minsky-moment
20-10Minsky, Hyman
20-10psychologische grens
20-10Federal Reserve Board
20-10Yellen, Janet Louise
20-10Beige Book
19-10authenticatiemethode
19-10bankpas
19-10zwarte maandag
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsdeelname
 18. arbeidsduurverkorting
 19. arbeidsinkomensquote
 20. arbeidsintensief
 21. arbeidsjaar
 22. arbeidskosten
 23. arbeidsmarkt
 24. arbeidsmarktbeleid
 25. arbeidsmarktindicator
 26. arbeidsmigratie
 27. arbeidsmobiliteit
 28. arbeidsongeschikt
 29. arbeidsongeschiktheid
 30. arbeidsovereenkomst
 31. arbeidsparticipatie
 32. arbeidsproductiviteit
 33. arbeidstijdverkorting
 34. arbeidsverdringing
 35. arbeidsvolume
 36. armoede
 37. ATV
 38. ATV-dagen
 39. automatische prijscompensatie
 40. AWVN
 41. baan
 42. baangarantie
 43. baanloze groei
 44. baas-koelieratio
 45. banencijfer
 46. banenmachine
 47. banenmotor
 48. banenplan
 49. basisinkomen
 50. basisjaarsalaris
 51. beloningsverschil
 52. beroepsbevolking
 53. beroepskosten
 54. beschikbaar inkomen
 55. betaalde arbeid
 56. Beveridgecurve
 57. bezettingsgraad
 58. bijstand
 59. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 60. boventalligen
 61. brugpensioen
 62. bruto arbeidsparticipatie
 63. bruto-netto
 64. bullshit-job
 65. CAOP
 66. carrièresprong
 67. centraal weerstandsfonds
 68. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 69. CEO-to-worker pay-ratio
 70. Christelijk Nationaal Vakverbond
 71. cloudwerker
 72. CNV
 73. collectief ontslag
 74. collectieve arbeidsovereenkomst
 75. combinatiebaan
 76. concurrentiebeding
 77. concurrentiepositie
 78. conjuncturele werkloosheid
 79. conjunctuur
 80. consulent (arbeidsmarkt)
 81. consument
 82. consumentenvertrouwen
 83. consumptie
 84. contractloon
 85. crepeerindex
 86. cyclische werkloosheid
 87. dagloner
 88. dagloon
 89. deeltijd-WW
 90. deeltijdbaan
 91. deeltijdwerk
 92. deeltijdwerker
 93. dienstbetrekking
 94. dienstencheque
 95. dopgeld
 96. dwangarbeid
 97. economische groei
 98. éénverdiener
 99. eerste industriële revolutie
 100. emolumenten
 101. employability
 102. expatriates
 103. expats
 104. extralegale voordelen
 105. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 106. financiële vallen
 107. flexbranche
 108. flexibele schil
 109. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 110. flexicurity
 111. flexisme
 112. flexplek
 113. flexschil
 114. flexwerker
 115. FNV
 116. frictiewerkloosheid
 117. fringe benefit
 118. fte
 119. gage
 120. gebruikelijk loon
 121. gebruikelijkloonregeling
 122. gele vakbond
 123. generatiepact
 124. gig economy
 125. gig worker
 126. glazen plafond
 127. gouden handdruk
 128. green card
 129. groeiverslaving
 130. het nieuwe werken
 131. hire and fire
 132. HNW
 133. hoofdkostwinner
 134. huishouden
 135. human cloud
 136. hysteresis
 137. industriële productie
 138. industriepolitiek
 139. informele economie
 140. inkomen
 141. intercedent
 142. inverdieneffect
 143. Jan met de pet
 144. job
 145. job opening
 146. Job Openings and Labor Turnover Survey
 147. jobhoppen
 148. jobless claims
 149. jobless rate
 150. jobless recovery
 151. jobmarkt
 152. kantonrechtersformule
 153. kenniseconomie
 154. Keynesiaanse werkloosheid
 155. kleverige vloer
 156. kostwinner
 157. krappe arbeidsmarkt
 158. Labor Department
 159. labor participation
 160. lage-inkomensgrens
 161. langdurige werkloosheid
 162. levenslooponzekerheid
 163. local content requirements
 164. loon
 165. loon naar werken
 166. loon-prijsspiraal
 167. loonakkoord
 168. loondienst
 169. loondrempel
 170. looneis
 171. loonfatsoen
 172. loongarantieregeling
 173. loongrens
 174. loonkloof
 175. loonkostenhandicap
 176. loonmassa
 177. loonmatiging
 178. loonoffer
 179. loonplafond
 180. loonruimte
 181. loonslaaf
 182. loonsom
 183. loonsombenadering
 184. loonspanning
 185. loonwig
 186. loonzeepbel
 187. luddite fallacy
 188. maandloon
 189. macrocijfer
 190. managementlaag
 191. marktomstandigheden
 192. massaontslag
 193. McJobs
 194. MHP
 195. microjob
 196. minimumloon
 197. misery-index
 198. moderne slavernij
 199. Monster year report
 200. national living wage
 201. natuurlijke werkloosheid
 202. niet-beroepsbevolking
 203. nieuwe normaal
 204. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 205. non-compete clause
 206. nullijn
 207. ondernemingsorganisatie
 208. ondernemingsraad
 209. ontslag
 210. ontslagpremie
 211. ontslagprocedure
 212. ontslagronde
 213. ontslagvergoeding
 214. oproepcontract
 215. optieclausule
 216. opzegtermijn
 217. organisatiegraad
 218. ouderdomsarmoede
 219. Participatiewet
 220. passend werk
 221. paternalisme
 222. payrolling
 223. perquisites
 224. personeelskorting
 225. persoonlijk keuzebudget
 226. Philipscurve
 227. pkb
 228. polder
 229. poldermodel
 230. premieloonstelsel
 231. prestatiebeloning
 232. prestatiebonus
 233. prijscompensatie
 234. primaire arbeidsongeschiktheid
 235. primaire arbeidsvoorwaarden
 236. problematische schulden
 237. productie
 238. productiecapaciteit
 239. productiefactoren
 240. productiemiddelen
 241. protectionisme
 242. quits
 243. quits rate
 244. rank and yank-systeem
 245. recht op onbereikbaarheid
 246. recruiten
 247. recruitment
 248. reële economie
 249. reïntegratiebeleid
 250. relatiebeding
 251. rightsize
 252. robotonomie
 253. salaris
 254. schijnconstructie
 255. schijnzelfstandige
 256. scholingsrugzak
 257. schuldinflatie
 258. secundaire arbeidsvoorwaarden
 259. seizoensinvloeden
 260. seizoenswerkloosheid
 261. slashbaan
 262. slasher
 263. slavenarbeid
 264. SNA
 265. sociaal plan
 266. social dumping
 267. sociale 'race to the bottom'
 268. sociale uitkeringen
 269. sociale verzekeringswetten
 270. sociale voorzieningen
 271. sociale-zekerheidstoerisme
 272. stagflatie
 273. staking
 274. stakingskas
 275. stapelen van banen
 276. starter
 277. steunaanvragen
 278. Stichting Normering Arbeid
 279. Stichting van de Arbeid
 280. structurele werkloosheid
 281. structuur- en cohesiefondsen
 282. sunrise industry
 283. sunset industry
 284. sweatshop
 285. technologische revolutie
 286. technologische werkloosheid
 287. terugploegen
 288. the cull
 289. tijdelijke werkloosheid
 290. traktement
 291. trendvolger
 292. tussenbaan
 293. tweede industriële revolutie
 294. tweeverdiener
 295. uitkeringsaanvragen
 296. uitzendbureau
 297. uitzenden
 298. uitzendkracht
 299. uitzenduren
 300. United States Department of Labor
 301. US Initial Jobless Claims
 302. uurloon
 303. vacature
 304. vakbond
 305. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 306. vakorganisatie
 307. variabele beloning
 308. vast contract
 309. vaste aanstelling
 310. veelverdiener
 311. verborgen arbeidspotentiëel
 312. verborgen werkloosheid
 313. verdienstelijking
 314. Vereniging Payroll Ondernemingen
 315. verkapte werkloosheid
 316. verlonen
 317. vermogenskrimp
 318. vervroegde uittreding
 319. VNO-NCW
 320. volledige werkgelegenheid
 321. voltijdequivalent
 322. VPO
 323. wachtgeld
 324. Wajong
 325. war for talent
 326. weekloon
 327. weerstandskas
 328. werkende armen
 329. werkgarantie
 330. werkgelegenheid
 331. werkgelegenheidsvallen
 332. werkgeversbijdrage
 333. werkgeversorganisatie
 334. werkgeversvereniging
 335. werkloosheid
 336. werkloosheidscijfer
 337. werkloosheidsgraad
 338. werkloosheidspercentage
 339. werkloosheidsval
 340. Werkloosheidswet
 341. werkloze beroepsbevolking
 342. werknemer
 343. werknemersbijdrage
 344. werknemersvereniging
 345. werkonbekwaam
 346. werkstaking
 347. werkverschaffing
 348. werkvloer
 349. werkzame beroepsbevolking
 350. Wet aanpak schijnconstructies
 351. wet Huis voor klokkenluiders
 352. Wet sociale werkvoorziening
 353. Wet van Okun
 354. Wet Verbetering Poortwachter
 355. Wet werk en bijstand
 356. working poor
 357. zelfstandige zonder pensioen
 358. ziekteverzuim
 359. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet