dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
crowdfundingplatform
 Vandaag 16-07-2018
18704 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
16-07Wet Invoering Extra Ge...
16-07kraamverlof
16-07WIEG
16-07babyverlof
16-07vaderschapsverlof
16-07partnerverlof
16-07suppletieplicht
16-07Chinese wall
16-07functiescheiding
16-07functional seperation
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 11. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 12. alleenverdiener
 13. ambachtseconomie
 14. anciënniteit
 15. anciënniteitsbeginsel
 16. anderhalfverdieners
 17. arbeid
 18. arbeidsbemiddelaar
 19. arbeidscontract
 20. arbeidsdeelname
 21. arbeidsduurverkorting
 22. arbeidsinkomensquote
 23. arbeidsintensief
 24. arbeidsjaar
 25. arbeidskosten
 26. arbeidsmarkt
 27. arbeidsmarktbeleid
 28. arbeidsmarktindicator
 29. arbeidsmigratie
 30. arbeidsmobiliteit
 31. arbeidsongeschikt
 32. arbeidsongeschiktheid
 33. arbeidsovereenkomst
 34. arbeidsparticipatie
 35. arbeidsplaats
 36. arbeidsproductiviteit
 37. arbeidstijdverkorting
 38. arbeidsverdringing
 39. arbeidsvolume
 40. arbeidsvoorwaardenregeling
 41. armoede
 42. ATV
 43. ATV-dagen
 44. automatische prijscompensatie
 45. avr
 46. AWVN
 47. baan
 48. baangarantie
 49. baanloze groei
 50. baas-koelieratio
 51. babyverlof
 52. banencijfer
 53. banenmachine
 54. banenmotor
 55. banenplan
 56. Barbapapa-contract
 57. basisinkomen
 58. basisjaarsalaris
 59. beëindigingsovereenkomst
 60. beloningsverschil
 61. beroepsbevolking
 62. beroepskosten
 63. beschikbaar inkomen
 64. betaalde arbeid
 65. Beveridgecurve
 66. bezettingsgraad
 67. bijstand
 68. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 69. boventalligen
 70. brugpensioen
 71. bruto arbeidsparticipatie
 72. bruto-netto
 73. buddybaan
 74. bullshit-job
 75. CAOP
 76. carrièresprong
 77. centraal weerstandsfonds
 78. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 79. CEO-to-worker pay-ratio
 80. Christelijk Nationaal Vakverbond
 81. cloudwerker
 82. CNV
 83. collectief ontslag
 84. collectieve arbeidsovereenkomst
 85. combinatiebaan
 86. concurrentiebeding
 87. concurrentiepositie
 88. conjuncturele werkloosheid
 89. conjunctuur
 90. consulent (arbeidsmarkt)
 91. consument
 92. consumentenvertrouwen
 93. consumptie
 94. contractloon
 95. crepeerindex
 96. cyclische werkloosheid
 97. dagloner
 98. dagloon
 99. deeltijd-WW
 100. deeltijdbaan
 101. deeltijdwerk
 102. deeltijdwerker
 103. dienstbetrekking
 104. dienstencheque
 105. dopgeld
 106. dubbele baan
 107. dwangarbeid
 108. economische groei
 109. éénverdiener
 110. eerste industriële revolutie
 111. emolumenten
 112. employability
 113. expatriates
 114. expats
 115. extralegale voordelen
 116. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 117. financiële vallen
 118. flexbranche
 119. flexibele schil
 120. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 121. flexicurity
 122. flexisme
 123. flexplek
 124. flexschil
 125. flexwerker
 126. FNV
 127. frictiewerkloosheid
 128. fringe benefit
 129. fte
 130. gage
 131. gebruikelijk loon
 132. gebruikelijkloonregeling
 133. gele vakbond
 134. generatiepact
 135. gig economy
 136. gig worker
 137. glazen plafond
 138. gouden handdruk
 139. green card
 140. grensarbeider
 141. grenswerker
 142. groeiverslaving
 143. het nieuwe werken
 144. hire and fire
 145. HNW
 146. hoofdkostwinner
 147. huishouden
 148. human cloud
 149. hysteresis
 150. inactiviteitsgraad
 151. industriële productie
 152. industriepolitiek
 153. informele economie
 154. inkomen
 155. intercedent
 156. inverdieneffect
 157. Jan met de pet
 158. job
 159. job opening
 160. Job Openings and Labor Turnover Survey
 161. jobhoppen
 162. jobless claims
 163. jobless rate
 164. jobless recovery
 165. jobmarkt
 166. kantonrechtersformule
 167. kenniseconomie
 168. Keynesiaanse werkloosheid
 169. klapstoelfunctie
 170. kleverige vloer
 171. kostwinner
 172. kraamverlof
 173. krappe arbeidsmarkt
 174. Labor Department
 175. labor participation
 176. lage-inkomensgrens
 177. langdurige werkloosheid
 178. levenslooponzekerheid
 179. local content requirements
 180. loon
 181. loon naar werken
 182. loon-prijsspiraal
 183. loonakkoord
 184. loondienst
 185. loondrempel
 186. looneis
 187. loonfatsoen
 188. loongarantieregeling
 189. loongrens
 190. loonkloof
 191. loonkostenhandicap
 192. loonmassa
 193. loonmatiging
 194. loonoffer
 195. loonplafond
 196. loonruimte
 197. loonslaaf
 198. loonsom
 199. loonsombenadering
 200. loonspanning
 201. loonwig
 202. loonzeepbel
 203. luddite fallacy
 204. maandloon
 205. macrocijfer
 206. managementlaag
 207. marktomstandigheden
 208. massaontslag
 209. McJobs
 210. MHP
 211. microjob
 212. minimumloon
 213. misery-index
 214. moderne slavernij
 215. Monster year report
 216. moonlighting
 217. mozaïekbaan
 218. multijob
 219. national living wage
 220. natuurlijke werkloosheid
 221. niet-beroepsbevolking
 222. nieuwe normaal
 223. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 224. non-compete clause
 225. nullijn
 226. onderkant van de arbeidsmarkt
 227. ondernemingsorganisatie
 228. ondernemingsraad
 229. ontslag
 230. ontslagpremie
 231. ontslagprocedure
 232. ontslagronde
 233. ontslagvergoeding
 234. open hiring
 235. oproepcontract
 236. optieclausule
 237. opzegtermijn
 238. organisatiegraad
 239. ouderdomsarmoede
 240. Participatiewet
 241. partnerverlof
 242. passend werk
 243. paternalisme
 244. payrolling
 245. perquisites
 246. personeelskorting
 247. persoonlijk keuzebudget
 248. Phillipscurve
 249. pkb
 250. polder
 251. poldermodel
 252. premieloonstelsel
 253. prestatiebeloning
 254. prestatiebonus
 255. prijscompensatie
 256. primaire arbeidsongeschiktheid
 257. primaire arbeidsvoorwaarden
 258. problematische schulden
 259. productie
 260. productiecapaciteit
 261. productiefactoren
 262. productiemiddelen
 263. protectionisme
 264. quits
 265. quits rate
 266. rank and yank-systeem
 267. recht op onbereikbaarheid
 268. recruiten
 269. recruitment
 270. reële economie
 271. reïntegratiebeleid
 272. relatiebeding
 273. rightsize
 274. robotonomie
 275. salaris
 276. schijn-zzp'er
 277. schijnconstructie
 278. schijnzelfstandige
 279. scholingsrugzak
 280. schuldinflatie
 281. secundaire arbeidsvoorwaarden
 282. seizoensinvloeden
 283. seizoenswerkloosheid
 284. slashbaan
 285. slasher
 286. slavenarbeid
 287. SNA
 288. sociaal plan
 289. social dumping
 290. sociale 'race to the bottom'
 291. sociale uitkeringen
 292. sociale verzekeringswetten
 293. sociale voorzieningen
 294. sociale-zekerheidstoerisme
 295. sprokkelbaan
 296. stagflatie
 297. staking
 298. stakingskas
 299. stapelen van banen
 300. starter
 301. steunaanvragen
 302. Stichting Normering Arbeid
 303. Stichting van de Arbeid
 304. structurele werkloosheid
 305. structuur- en cohesiefondsen
 306. sunrise industry
 307. sunset industry
 308. sweatshop
 309. Tax Cuts and Jobs Act
 310. technologische revolutie
 311. technologische werkloosheid
 312. terugploegen
 313. the cull
 314. tijdelijke werkloosheid
 315. traktement
 316. trendvolger
 317. tussenbaan
 318. tweede industriële revolutie
 319. tweeverdiener
 320. uitkeringsaanvragen
 321. uitzendbureau
 322. uitzenden
 323. uitzendkracht
 324. uitzenduren
 325. United States Department of Labor
 326. US Initial Jobless Claims
 327. uurloon
 328. vacature
 329. vaderschapsverlof
 330. vakbond
 331. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 332. vakorganisatie
 333. variabele beloning
 334. vast contract
 335. vaste aanstelling
 336. vaststellingsovereenkomst
 337. veelverdiener
 338. verborgen arbeidspotentiëel
 339. verborgen werkloosheid
 340. verdienstelijking
 341. Vereniging Payroll Ondernemingen
 342. verkapte werkloosheid
 343. verlonen
 344. vermogenskrimp
 345. vervroegde uittreding
 346. VNO-NCW
 347. volledige werkgelegenheid
 348. voltijdequivalent
 349. VPO
 350. VSO
 351. wachtgeld
 352. Wajong
 353. war for talent
 354. weekloon
 355. weerstandskas
 356. werkende armen
 357. werkgarantie
 358. werkgelegenheid
 359. werkgelegenheidsvallen
 360. werkgeversbijdrage
 361. werkgeversorganisatie
 362. werkgeversvereniging
 363. werklandbeginsel
 364. werkloosheid
 365. werkloosheidscijfer
 366. werkloosheidsgraad
 367. werkloosheidspercentage
 368. werkloosheidsval
 369. Werkloosheidswet
 370. werkloze beroepsbevolking
 371. werknemer
 372. werknemersbijdrage
 373. werknemersvereniging
 374. werknemersverzekeringen
 375. werkonbekwaam
 376. werkstaking
 377. werkverschaffing
 378. werkvloer
 379. werkzame beroepsbevolking
 380. Wet aanpak schijnconstructies
 381. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 382. wet Huis voor klokkenluiders
 383. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 384. Wet sociale werkvoorziening
 385. Wet van Okun
 386. Wet Verbetering Poortwachter
 387. Wet werk en bijstand
 388. WIEG
 389. working poor
 390. zelfstandige zonder pensioen
 391. ziekteverzuim
 392. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet