dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
American dream
 Vandaag 21-02-2017
17281 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-02reflatiehandel
21-02reflatie
21-02vermogensbeheer
21-02AMP
21-02inflatiedruk
21-02outputkloof
21-02output gap
21-02biedingenstrijd
21-02overnamegevecht
21-02Philadelphia Federal I...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsduurverkorting
 18. arbeidsinkomensquote
 19. arbeidsintensief
 20. arbeidsjaar
 21. arbeidskosten
 22. arbeidsmarkt
 23. arbeidsmarktbeleid
 24. arbeidsmarktindicator
 25. arbeidsmigratie
 26. arbeidsmobiliteit
 27. arbeidsongeschikt
 28. arbeidsongeschiktheid
 29. arbeidsovereenkomst
 30. arbeidsparticipatie
 31. arbeidsproductiviteit
 32. arbeidstijdverkorting
 33. arbeidsverdringing
 34. arbeidsvolume
 35. armoede
 36. ATV
 37. ATV-dagen
 38. automatische prijscompensatie
 39. AWVN
 40. baangarantie
 41. baanloze groei
 42. baas-koelieratio
 43. banencijfer
 44. banenmachine
 45. banenmotor
 46. banenplan
 47. basisinkomen
 48. basisjaarsalaris
 49. beloningsverschil
 50. beroepsbevolking
 51. beroepskosten
 52. beschikbaar inkomen
 53. betaalde arbeid
 54. Beveridgecurve
 55. bezettingsgraad
 56. bijstand
 57. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 58. boventalligen
 59. brugpensioen
 60. bruto arbeidsparticipatie
 61. bruto-netto
 62. CAOP
 63. carrièresprong
 64. centraal weerstandsfonds
 65. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 66. CEO-to-worker pay-ratio
 67. Christelijk Nationaal Vakverbond
 68. cloudwerker
 69. CNV
 70. collectief ontslag
 71. collectieve arbeidsovereenkomst
 72. combinatiebaan
 73. concurrentiebeding
 74. concurrentiepositie
 75. conjuncturele werkloosheid
 76. conjunctuur
 77. consulent (arbeidsmarkt)
 78. consument
 79. consumentenvertrouwen
 80. consumptie
 81. contractloon
 82. crepeerindex
 83. cyclische werkloosheid
 84. dagloon
 85. deeltijd-WW
 86. deeltijdbaan
 87. deeltijdwerk
 88. deeltijdwerker
 89. dienstbetrekking
 90. dienstencheque
 91. dopgeld
 92. dwangarbeid
 93. economische groei
 94. éénverdiener
 95. eerste industriële revolutie
 96. employability
 97. expatriates
 98. expats
 99. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 100. financiële vallen
 101. flexbranche
 102. flexibele schil
 103. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 104. flexicurity
 105. flexisme
 106. flexplek
 107. flexschil
 108. flexwerker
 109. FNV
 110. frictiewerkloosheid
 111. fringe benefit
 112. fte
 113. gage
 114. gebruikelijk loon
 115. gebruikelijkloonregeling
 116. gele vakbond
 117. generatiepact
 118. glazen plafond
 119. gouden handdruk
 120. green card
 121. groeiverslaving
 122. het nieuwe werken
 123. hire and fire
 124. HNW
 125. hoofdkostwinner
 126. huishouden
 127. human cloud
 128. hysteresis
 129. industriële productie
 130. industriepolitiek
 131. informele economie
 132. inkomen
 133. intercedent
 134. inverdieneffect
 135. Jan met de pet
 136. job opening
 137. Job Openings and Labor Turnover Survey
 138. jobless claims
 139. jobless rate
 140. jobless recovery
 141. jobmarkt
 142. kantonrechtersformule
 143. kenniseconomie
 144. Keynesiaanse werkloosheid
 145. kleverige vloer
 146. kostwinner
 147. Labor Department
 148. labor participation
 149. lage-inkomensgrens
 150. langdurige werkloosheid
 151. levenslooponzekerheid
 152. local content requirements
 153. loon
 154. loon-prijsspiraal
 155. loonakkoord
 156. loondrempel
 157. looneis
 158. loonfatsoen
 159. loongarantieregeling
 160. loongrens
 161. loonkloof
 162. loonkostenhandicap
 163. loonmatiging
 164. loonoffer
 165. loonplafond
 166. loonruimte
 167. loonslaaf
 168. loonsombenadering
 169. loonspanning
 170. loonwig
 171. loonzeepbel
 172. luddite fallacy
 173. maandloon
 174. macrocijfer
 175. managementlaag
 176. marktomstandigheden
 177. McJobs
 178. MHP
 179. microjob
 180. minimumloon
 181. misery-index
 182. moderne slavernij
 183. Monster year report
 184. national living wage
 185. natuurlijke werkloosheid
 186. niet-beroepsbevolking
 187. nieuwe normaal
 188. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 189. non-compete clause
 190. nullijn
 191. ondernemingsorganisatie
 192. ondernemingsraad
 193. ontslag
 194. ontslagpremie
 195. ontslagprocedure
 196. ontslagronde
 197. ontslagvergoeding
 198. oproepcontract
 199. optieclausule
 200. opzegtermijn
 201. organisatiegraad
 202. ouderdomsarmoede
 203. Participatiewet
 204. passend werk
 205. paternalisme
 206. payrolling
 207. perquisites
 208. personeelskorting
 209. persoonlijk keuzebudget
 210. Philipscurve
 211. pkb
 212. poldermodel
 213. premieloonstelsel
 214. prestatiebeloning
 215. prestatiebonus
 216. prijscompensatie
 217. primaire arbeidsongeschiktheid
 218. primaire arbeidsvoorwaarden
 219. problematische schulden
 220. productie
 221. productiecapaciteit
 222. productiefactoren
 223. productiemiddelen
 224. protectionisme
 225. quits
 226. quits rate
 227. rank and yank-systeem
 228. recht op onbereikbaarheid
 229. recruiten
 230. recruitment
 231. reële economie
 232. reïntegratiebeleid
 233. relatiebeding
 234. rightsize
 235. robotonomie
 236. salaris
 237. schijnconstructie
 238. schijnzelfstandige
 239. scholingsrugzak
 240. schuldinflatie
 241. secundaire arbeidsvoorwaarden
 242. seizoensinvloeden
 243. seizoenswerkloosheid
 244. slashbaan
 245. slasher
 246. slavenarbeid
 247. SNA
 248. sociaal plan
 249. social dumping
 250. sociale 'race to the bottom'
 251. sociale uitkeringen
 252. sociale verzekeringswetten
 253. sociale voorzieningen
 254. sociale-zekerheidstoerisme
 255. stagflatie
 256. staking
 257. stakingskas
 258. stapelen van banen
 259. starter
 260. steunaanvragen
 261. Stichting Normering Arbeid
 262. Stichting van de Arbeid
 263. structurele werkloosheid
 264. structuur- en cohesiefondsen
 265. sunrise industry
 266. sunset industry
 267. sweatshop
 268. technologische revolutie
 269. technologische werkloosheid
 270. terugploegen
 271. the cull
 272. tijdelijke werkloosheid
 273. traktement
 274. trendvolger
 275. tweede industriële revolutie
 276. tweeverdiener
 277. uitkeringsaanvragen
 278. uitzendbureau
 279. uitzenden
 280. uitzendkracht
 281. uitzenduren
 282. United States Department of Labor
 283. US Initial Jobless Claims
 284. uurloon
 285. vacature
 286. vakbond
 287. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 288. vakorganisatie
 289. variabele beloning
 290. veelverdiener
 291. verborgen werkloosheid
 292. verdienstelijking
 293. Vereniging Payroll Ondernemingen
 294. verkapte werkloosheid
 295. verlonen
 296. vermogenskrimp
 297. vervroegde uittreding
 298. VNO-NCW
 299. volledige werkgelegenheid
 300. voltijdequivalent
 301. VPO
 302. wachtgeld
 303. Wajong
 304. war for talent
 305. weekloon
 306. weerstandskas
 307. werkende armen
 308. werkgarantie
 309. werkgelegenheid
 310. werkgelegenheidsvallen
 311. werkgeversbijdrage
 312. werkgeversorganisatie
 313. werkgeversvereniging
 314. werkloosheid
 315. werkloosheidscijfer
 316. werkloosheidsgraad
 317. werkloosheidspercentage
 318. werkloosheidsval
 319. Werkloosheidswet
 320. werkloze beroepsbevolking
 321. werknemersbijdrage
 322. werknemersvereniging
 323. werkstaking
 324. werkverschaffing
 325. werkvloer
 326. werkzame beroepsbevolking
 327. Wet aanpak schijnconstructies
 328. wet Huis voor klokkenluiders
 329. Wet sociale werkvoorziening
 330. Wet van Okun
 331. Wet Verbetering Poortwachter
 332. Wet werk en bijstand
 333. working poor
 334. zelfstandige zonder pensioen
 335. ziekteverzuim
 336. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet