dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
wereldwijde witwasmachine
 Vandaag 23-03-2017
17381 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3inkomen
4hypotheekrenteaftrek
5excasso
6pensioen
7solvabiliteitsratio
8hedge fund
9out-of-pocket kosten
10kredietcrisis
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-03Eumedion
23-03opkoopfonds
23-03onderhandse lening
23-03rekeningafschrift
23-03obligatie
23-03ontschulden
23-03note
23-03Belgische Vereniging v...
23-03wereldwijde witwasmach...
23-03Global Laundromat
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsduurverkorting
 18. arbeidsinkomensquote
 19. arbeidsintensief
 20. arbeidsjaar
 21. arbeidskosten
 22. arbeidsmarkt
 23. arbeidsmarktbeleid
 24. arbeidsmarktindicator
 25. arbeidsmigratie
 26. arbeidsmobiliteit
 27. arbeidsongeschikt
 28. arbeidsongeschiktheid
 29. arbeidsovereenkomst
 30. arbeidsparticipatie
 31. arbeidsproductiviteit
 32. arbeidstijdverkorting
 33. arbeidsverdringing
 34. arbeidsvolume
 35. armoede
 36. ATV
 37. ATV-dagen
 38. automatische prijscompensatie
 39. AWVN
 40. baangarantie
 41. baanloze groei
 42. baas-koelieratio
 43. banencijfer
 44. banenmachine
 45. banenmotor
 46. banenplan
 47. basisinkomen
 48. basisjaarsalaris
 49. beloningsverschil
 50. beroepsbevolking
 51. beroepskosten
 52. beschikbaar inkomen
 53. betaalde arbeid
 54. Beveridgecurve
 55. bezettingsgraad
 56. bijstand
 57. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 58. boventalligen
 59. brugpensioen
 60. bruto arbeidsparticipatie
 61. bruto-netto
 62. CAOP
 63. carrièresprong
 64. centraal weerstandsfonds
 65. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 66. CEO-to-worker pay-ratio
 67. Christelijk Nationaal Vakverbond
 68. cloudwerker
 69. CNV
 70. collectief ontslag
 71. collectieve arbeidsovereenkomst
 72. combinatiebaan
 73. concurrentiebeding
 74. concurrentiepositie
 75. conjuncturele werkloosheid
 76. conjunctuur
 77. consulent (arbeidsmarkt)
 78. consument
 79. consumentenvertrouwen
 80. consumptie
 81. contractloon
 82. crepeerindex
 83. cyclische werkloosheid
 84. dagloon
 85. deeltijd-WW
 86. deeltijdbaan
 87. deeltijdwerk
 88. deeltijdwerker
 89. dienstbetrekking
 90. dienstencheque
 91. dopgeld
 92. dwangarbeid
 93. economische groei
 94. éénverdiener
 95. eerste industriële revolutie
 96. employability
 97. expatriates
 98. expats
 99. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 100. financiële vallen
 101. flexbranche
 102. flexibele schil
 103. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 104. flexicurity
 105. flexisme
 106. flexplek
 107. flexschil
 108. flexwerker
 109. FNV
 110. frictiewerkloosheid
 111. fringe benefit
 112. fte
 113. gage
 114. gebruikelijk loon
 115. gebruikelijkloonregeling
 116. gele vakbond
 117. generatiepact
 118. gig economy
 119. glazen plafond
 120. gouden handdruk
 121. green card
 122. groeiverslaving
 123. het nieuwe werken
 124. hire and fire
 125. HNW
 126. hoofdkostwinner
 127. huishouden
 128. human cloud
 129. hysteresis
 130. industriële productie
 131. industriepolitiek
 132. informele economie
 133. inkomen
 134. intercedent
 135. inverdieneffect
 136. Jan met de pet
 137. job opening
 138. Job Openings and Labor Turnover Survey
 139. jobless claims
 140. jobless rate
 141. jobless recovery
 142. jobmarkt
 143. kantonrechtersformule
 144. kenniseconomie
 145. Keynesiaanse werkloosheid
 146. kleverige vloer
 147. kostwinner
 148. Labor Department
 149. labor participation
 150. lage-inkomensgrens
 151. langdurige werkloosheid
 152. levenslooponzekerheid
 153. local content requirements
 154. loon
 155. loon naar werken
 156. loon-prijsspiraal
 157. loonakkoord
 158. loondrempel
 159. looneis
 160. loonfatsoen
 161. loongarantieregeling
 162. loongrens
 163. loonkloof
 164. loonkostenhandicap
 165. loonmatiging
 166. loonoffer
 167. loonplafond
 168. loonruimte
 169. loonslaaf
 170. loonsom
 171. loonsombenadering
 172. loonspanning
 173. loonwig
 174. loonzeepbel
 175. luddite fallacy
 176. maandloon
 177. macrocijfer
 178. managementlaag
 179. marktomstandigheden
 180. McJobs
 181. MHP
 182. microjob
 183. minimumloon
 184. misery-index
 185. moderne slavernij
 186. Monster year report
 187. national living wage
 188. natuurlijke werkloosheid
 189. niet-beroepsbevolking
 190. nieuwe normaal
 191. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 192. non-compete clause
 193. nullijn
 194. ondernemingsorganisatie
 195. ondernemingsraad
 196. ontslag
 197. ontslagpremie
 198. ontslagprocedure
 199. ontslagronde
 200. ontslagvergoeding
 201. oproepcontract
 202. optieclausule
 203. opzegtermijn
 204. organisatiegraad
 205. ouderdomsarmoede
 206. Participatiewet
 207. passend werk
 208. paternalisme
 209. payrolling
 210. perquisites
 211. personeelskorting
 212. persoonlijk keuzebudget
 213. Philipscurve
 214. pkb
 215. poldermodel
 216. premieloonstelsel
 217. prestatiebeloning
 218. prestatiebonus
 219. prijscompensatie
 220. primaire arbeidsongeschiktheid
 221. primaire arbeidsvoorwaarden
 222. problematische schulden
 223. productie
 224. productiecapaciteit
 225. productiefactoren
 226. productiemiddelen
 227. protectionisme
 228. quits
 229. quits rate
 230. rank and yank-systeem
 231. recht op onbereikbaarheid
 232. recruiten
 233. recruitment
 234. reële economie
 235. reïntegratiebeleid
 236. relatiebeding
 237. rightsize
 238. robotonomie
 239. salaris
 240. schijnconstructie
 241. schijnzelfstandige
 242. scholingsrugzak
 243. schuldinflatie
 244. secundaire arbeidsvoorwaarden
 245. seizoensinvloeden
 246. seizoenswerkloosheid
 247. slashbaan
 248. slasher
 249. slavenarbeid
 250. SNA
 251. sociaal plan
 252. social dumping
 253. sociale 'race to the bottom'
 254. sociale uitkeringen
 255. sociale verzekeringswetten
 256. sociale voorzieningen
 257. sociale-zekerheidstoerisme
 258. stagflatie
 259. staking
 260. stakingskas
 261. stapelen van banen
 262. starter
 263. steunaanvragen
 264. Stichting Normering Arbeid
 265. Stichting van de Arbeid
 266. structurele werkloosheid
 267. structuur- en cohesiefondsen
 268. sunrise industry
 269. sunset industry
 270. sweatshop
 271. technologische revolutie
 272. technologische werkloosheid
 273. terugploegen
 274. the cull
 275. tijdelijke werkloosheid
 276. traktement
 277. trendvolger
 278. tweede industriële revolutie
 279. tweeverdiener
 280. uitkeringsaanvragen
 281. uitzendbureau
 282. uitzenden
 283. uitzendkracht
 284. uitzenduren
 285. United States Department of Labor
 286. US Initial Jobless Claims
 287. uurloon
 288. vacature
 289. vakbond
 290. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 291. vakorganisatie
 292. variabele beloning
 293. veelverdiener
 294. verborgen werkloosheid
 295. verdienstelijking
 296. Vereniging Payroll Ondernemingen
 297. verkapte werkloosheid
 298. verlonen
 299. vermogenskrimp
 300. vervroegde uittreding
 301. VNO-NCW
 302. volledige werkgelegenheid
 303. voltijdequivalent
 304. VPO
 305. wachtgeld
 306. Wajong
 307. war for talent
 308. weekloon
 309. weerstandskas
 310. werkende armen
 311. werkgarantie
 312. werkgelegenheid
 313. werkgelegenheidsvallen
 314. werkgeversbijdrage
 315. werkgeversorganisatie
 316. werkgeversvereniging
 317. werkloosheid
 318. werkloosheidscijfer
 319. werkloosheidsgraad
 320. werkloosheidspercentage
 321. werkloosheidsval
 322. Werkloosheidswet
 323. werkloze beroepsbevolking
 324. werknemersbijdrage
 325. werknemersvereniging
 326. werkstaking
 327. werkverschaffing
 328. werkvloer
 329. werkzame beroepsbevolking
 330. Wet aanpak schijnconstructies
 331. wet Huis voor klokkenluiders
 332. Wet sociale werkvoorziening
 333. Wet van Okun
 334. Wet Verbetering Poortwachter
 335. Wet werk en bijstand
 336. working poor
 337. zelfstandige zonder pensioen
 338. ziekteverzuim
 339. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet