dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
creditboy
 Vandaag 22-09-2018
18826 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-09NHG-grens
21-09Nationale Hypotheek Ga...
21-09endowment fund
21-09creditboy
21-09geldmuilezels
21-09belastingcenten
21-09belastingcentjes
21-09abonnement
21-09retourpinnen
20-09hold back
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 11. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 12. alleenverdiener
 13. ambachtseconomie
 14. anciënniteit
 15. anciënniteitsbeginsel
 16. anderhalfverdieners
 17. arbeid
 18. arbeidsbemiddelaar
 19. arbeidscontract
 20. arbeidsdeelname
 21. arbeidsduurverkorting
 22. arbeidsinkomensquote
 23. arbeidsintensief
 24. arbeidsjaar
 25. arbeidskosten
 26. arbeidsmarkt
 27. arbeidsmarktbeleid
 28. arbeidsmarktindicator
 29. arbeidsmigratie
 30. arbeidsmobiliteit
 31. arbeidsongeschikt
 32. arbeidsongeschiktheid
 33. arbeidsovereenkomst
 34. arbeidsparticipatie
 35. arbeidsplaats
 36. arbeidsproductiviteit
 37. arbeidstijdverkorting
 38. arbeidsverdringing
 39. arbeidsvolume
 40. arbeidsvoorwaardenregeling
 41. armoede
 42. ATV
 43. ATV-dagen
 44. automatische prijscompensatie
 45. avr
 46. AWVN
 47. baan
 48. baangarantie
 49. baanloze groei
 50. baas-koelieratio
 51. babyverlof
 52. banencijfer
 53. banenmachine
 54. banenmotor
 55. banenplan
 56. Barbapapa-contract
 57. basisinkomen
 58. basisjaarsalaris
 59. beëindigingsovereenkomst
 60. beloningsverschil
 61. beroepsbevolking
 62. beroepskosten
 63. beschikbaar inkomen
 64. betaalde arbeid
 65. Beveridgecurve
 66. bezettingsgraad
 67. bijstand
 68. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 69. boventalligen
 70. brugpensioen
 71. bruto arbeidsparticipatie
 72. bruto-netto
 73. buddybaan
 74. bullshit-job
 75. CAOP
 76. carrièresprong
 77. centraal weerstandsfonds
 78. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 79. CEO-to-worker pay-ratio
 80. Christelijk Nationaal Vakverbond
 81. cloudwerker
 82. CNV
 83. collectief ontslag
 84. collectieve arbeidsovereenkomst
 85. combinatiebaan
 86. concurrentiebeding
 87. concurrentiepositie
 88. conjuncturele werkloosheid
 89. conjunctuur
 90. consulent (arbeidsmarkt)
 91. consument
 92. consumentenvertrouwen
 93. consumptie
 94. contractloon
 95. crepeerindex
 96. cyclische werkloosheid
 97. dagloner
 98. dagloon
 99. deeltijd-WW
 100. deeltijdbaan
 101. deeltijdwerk
 102. deeltijdwerker
 103. dienstbetrekking
 104. dienstencheque
 105. dopgeld
 106. dubbele baan
 107. dwangarbeid
 108. economische groei
 109. éénverdiener
 110. eerste industriële revolutie
 111. emolumenten
 112. employability
 113. expatriates
 114. expats
 115. extralegale voordelen
 116. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 117. financiële vallen
 118. flexbranche
 119. flexibele schil
 120. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 121. flexicurity
 122. flexisme
 123. flexplek
 124. flexschil
 125. flexwerker
 126. FNV
 127. frictiewerkloosheid
 128. fringe benefit
 129. fte
 130. gage
 131. garden leave
 132. gardening leave
 133. gebruikelijk loon
 134. gebruikelijkloonregeling
 135. gele vakbond
 136. generatiepact
 137. gig economy
 138. gig worker
 139. glazen plafond
 140. gouden handdruk
 141. green card
 142. grensarbeider
 143. grenswerker
 144. groeiverslaving
 145. het nieuwe werken
 146. hire and fire
 147. HNW
 148. hoofdkostwinner
 149. huishouden
 150. human cloud
 151. hysteresis
 152. inactiviteitsgraad
 153. industriële productie
 154. industriepolitiek
 155. informele economie
 156. inkomen
 157. intercedent
 158. inverdieneffect
 159. Jan met de pet
 160. job
 161. job opening
 162. Job Openings and Labor Turnover Survey
 163. jobhoppen
 164. jobless claims
 165. jobless rate
 166. jobless recovery
 167. jobmarkt
 168. kantonrechtersformule
 169. kenniseconomie
 170. Keynesiaanse werkloosheid
 171. klapstoelfunctie
 172. kleverige vloer
 173. kostwinner
 174. kraamverlof
 175. krappe arbeidsmarkt
 176. Labor Department
 177. labor participation
 178. lage-inkomensgrens
 179. langdurige werkloosheid
 180. levenslooponzekerheid
 181. local content requirements
 182. loon
 183. loon naar werken
 184. loon-prijsspiraal
 185. loonakkoord
 186. loondienst
 187. loondrempel
 188. looneis
 189. loonfatsoen
 190. loongarantieregeling
 191. loongrens
 192. loonkloof
 193. loonkostenhandicap
 194. loonmassa
 195. loonmatiging
 196. loonoffer
 197. loonplafond
 198. loonruimte
 199. loonslaaf
 200. loonsom
 201. loonsombenadering
 202. loonspanning
 203. loonwig
 204. loonzeepbel
 205. luddite fallacy
 206. maandloon
 207. macrocijfer
 208. managementlaag
 209. marktomstandigheden
 210. massaontslag
 211. McJobs
 212. MHP
 213. microjob
 214. minimumloon
 215. misery-index
 216. moderne slavernij
 217. Monster year report
 218. moonlighting
 219. mozaïekbaan
 220. multijob
 221. national living wage
 222. natuurlijke werkloosheid
 223. niet-beroepsbevolking
 224. nieuwe normaal
 225. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 226. non-compete clause
 227. nullijn
 228. onderkant van de arbeidsmarkt
 229. ondernemingsorganisatie
 230. ondernemingsraad
 231. ontslag
 232. ontslagpremie
 233. ontslagprocedure
 234. ontslagronde
 235. ontslagvergoeding
 236. open hiring
 237. oproepcontract
 238. optieclausule
 239. opzegtermijn
 240. organisatiegraad
 241. ouderdomsarmoede
 242. Participatiewet
 243. partnerverlof
 244. passend werk
 245. paternalisme
 246. payrolling
 247. perquisites
 248. personeelskorting
 249. persoonlijk keuzebudget
 250. Phillipscurve
 251. pkb
 252. polder
 253. poldermodel
 254. premieloonstelsel
 255. prestatiebeloning
 256. prestatiebonus
 257. prijscompensatie
 258. primaire arbeidsongeschiktheid
 259. primaire arbeidsvoorwaarden
 260. problematische schulden
 261. productie
 262. productiecapaciteit
 263. productiefactoren
 264. productiemiddelen
 265. protectionisme
 266. quits
 267. quits rate
 268. rank and yank-systeem
 269. recht op onbereikbaarheid
 270. recruiten
 271. recruitment
 272. reële economie
 273. reïntegratiebeleid
 274. relatiebeding
 275. rightsize
 276. robotonomie
 277. salaris
 278. schijn-zzp'er
 279. schijnconstructie
 280. schijnzelfstandige
 281. scholingsrugzak
 282. schuldinflatie
 283. secundaire arbeidsvoorwaarden
 284. seizoensinvloeden
 285. seizoenswerkloosheid
 286. slashbaan
 287. slasher
 288. slavenarbeid
 289. SNA
 290. sociaal plan
 291. social dumping
 292. sociale 'race to the bottom'
 293. sociale uitkeringen
 294. sociale verzekeringswetten
 295. sociale voorzieningen
 296. sociale-zekerheidstoerisme
 297. sprokkelbaan
 298. stagflatie
 299. staking
 300. stakingskas
 301. stapelen van banen
 302. starter
 303. steunaanvragen
 304. Stichting Normering Arbeid
 305. Stichting van de Arbeid
 306. structurele werkloosheid
 307. structuur- en cohesiefondsen
 308. sunrise industry
 309. sunset industry
 310. sweatshop
 311. Tax Cuts and Jobs Act
 312. technologische revolutie
 313. technologische werkloosheid
 314. terugploegen
 315. the cull
 316. tijdelijke werkloosheid
 317. traktement
 318. trendvolger
 319. tussenbaan
 320. tweede industriële revolutie
 321. tweeverdiener
 322. uitkeringsaanvragen
 323. uitzendbureau
 324. uitzenden
 325. uitzendkracht
 326. uitzenduren
 327. United States Department of Labor
 328. US Initial Jobless Claims
 329. uurloon
 330. vacature
 331. vaderschapsverlof
 332. vakbond
 333. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 334. vakorganisatie
 335. variabele beloning
 336. vast contract
 337. vaste aanstelling
 338. vaststellingsovereenkomst
 339. veelverdiener
 340. verborgen arbeidspotentiëel
 341. verborgen werkloosheid
 342. verdienstelijking
 343. Vereniging Payroll Ondernemingen
 344. verkapte werkloosheid
 345. verlonen
 346. vermogenskrimp
 347. vervroegde uittreding
 348. VNO-NCW
 349. volledige werkgelegenheid
 350. voltijdequivalent
 351. VPO
 352. VSO
 353. wachtgeld
 354. Wajong
 355. war for talent
 356. weekloon
 357. weerstandskas
 358. werkende armen
 359. werkgarantie
 360. werkgelegenheid
 361. werkgelegenheidsvallen
 362. werkgeversbijdrage
 363. werkgeversorganisatie
 364. werkgeversvereniging
 365. werklandbeginsel
 366. werkloosheid
 367. werkloosheidscijfer
 368. werkloosheidsgraad
 369. werkloosheidspercentage
 370. werkloosheidsval
 371. Werkloosheidswet
 372. werkloze beroepsbevolking
 373. werknemer
 374. werknemersbijdrage
 375. werknemersvereniging
 376. werknemersverzekeringen
 377. werkonbekwaam
 378. werkstaking
 379. werkverschaffing
 380. werkvloer
 381. werkzame beroepsbevolking
 382. Wet aanpak schijnconstructies
 383. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 384. wet Huis voor klokkenluiders
 385. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 386. Wet sociale werkvoorziening
 387. Wet van Okun
 388. Wet Verbetering Poortwachter
 389. Wet werk en bijstand
 390. WIEG
 391. working poor
 392. zelfstandige zonder pensioen
 393. ziekteverzuim
 394. zwart werk
 395. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet