dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
bedenkpauze (overname)
 Vandaag 22-05-2017
17562 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5hypotheekrenteaftrek
6excasso
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
22-05Tobintaks
22-05buitensporig tekortpro...
21-05Trump dump
21-05dumpen
21-05sell in May
21-05Trump bump
21-05bedenkpauze (overname)
21-05rentebedenktijd
21-05pauzeknop
21-05Economic Surprise Inde...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsduurverkorting
 18. arbeidsinkomensquote
 19. arbeidsintensief
 20. arbeidsjaar
 21. arbeidskosten
 22. arbeidsmarkt
 23. arbeidsmarktbeleid
 24. arbeidsmarktindicator
 25. arbeidsmigratie
 26. arbeidsmobiliteit
 27. arbeidsongeschikt
 28. arbeidsongeschiktheid
 29. arbeidsovereenkomst
 30. arbeidsparticipatie
 31. arbeidsproductiviteit
 32. arbeidstijdverkorting
 33. arbeidsverdringing
 34. arbeidsvolume
 35. armoede
 36. ATV
 37. ATV-dagen
 38. automatische prijscompensatie
 39. AWVN
 40. baan
 41. baangarantie
 42. baanloze groei
 43. baas-koelieratio
 44. banencijfer
 45. banenmachine
 46. banenmotor
 47. banenplan
 48. basisinkomen
 49. basisjaarsalaris
 50. beloningsverschil
 51. beroepsbevolking
 52. beroepskosten
 53. beschikbaar inkomen
 54. betaalde arbeid
 55. Beveridgecurve
 56. bezettingsgraad
 57. bijstand
 58. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 59. boventalligen
 60. brugpensioen
 61. bruto arbeidsparticipatie
 62. bruto-netto
 63. CAOP
 64. carrièresprong
 65. centraal weerstandsfonds
 66. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 67. CEO-to-worker pay-ratio
 68. Christelijk Nationaal Vakverbond
 69. cloudwerker
 70. CNV
 71. collectief ontslag
 72. collectieve arbeidsovereenkomst
 73. combinatiebaan
 74. concurrentiebeding
 75. concurrentiepositie
 76. conjuncturele werkloosheid
 77. conjunctuur
 78. consulent (arbeidsmarkt)
 79. consument
 80. consumentenvertrouwen
 81. consumptie
 82. contractloon
 83. crepeerindex
 84. cyclische werkloosheid
 85. dagloon
 86. deeltijd-WW
 87. deeltijdbaan
 88. deeltijdwerk
 89. deeltijdwerker
 90. dienstbetrekking
 91. dienstencheque
 92. dopgeld
 93. dwangarbeid
 94. economische groei
 95. éénverdiener
 96. eerste industriële revolutie
 97. emolumenten
 98. employability
 99. expatriates
 100. expats
 101. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 102. financiële vallen
 103. flexbranche
 104. flexibele schil
 105. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 106. flexicurity
 107. flexisme
 108. flexplek
 109. flexschil
 110. flexwerker
 111. FNV
 112. frictiewerkloosheid
 113. fringe benefit
 114. fte
 115. gage
 116. gebruikelijk loon
 117. gebruikelijkloonregeling
 118. gele vakbond
 119. generatiepact
 120. gig economy
 121. glazen plafond
 122. gouden handdruk
 123. green card
 124. groeiverslaving
 125. het nieuwe werken
 126. hire and fire
 127. HNW
 128. hoofdkostwinner
 129. huishouden
 130. human cloud
 131. hysteresis
 132. industriële productie
 133. industriepolitiek
 134. informele economie
 135. inkomen
 136. intercedent
 137. inverdieneffect
 138. Jan met de pet
 139. job opening
 140. Job Openings and Labor Turnover Survey
 141. jobless claims
 142. jobless rate
 143. jobless recovery
 144. jobmarkt
 145. kantonrechtersformule
 146. kenniseconomie
 147. Keynesiaanse werkloosheid
 148. kleverige vloer
 149. kostwinner
 150. Labor Department
 151. labor participation
 152. lage-inkomensgrens
 153. langdurige werkloosheid
 154. levenslooponzekerheid
 155. local content requirements
 156. loon
 157. loon naar werken
 158. loon-prijsspiraal
 159. loonakkoord
 160. loondrempel
 161. looneis
 162. loonfatsoen
 163. loongarantieregeling
 164. loongrens
 165. loonkloof
 166. loonkostenhandicap
 167. loonmatiging
 168. loonoffer
 169. loonplafond
 170. loonruimte
 171. loonslaaf
 172. loonsom
 173. loonsombenadering
 174. loonspanning
 175. loonwig
 176. loonzeepbel
 177. luddite fallacy
 178. maandloon
 179. macrocijfer
 180. managementlaag
 181. marktomstandigheden
 182. McJobs
 183. MHP
 184. microjob
 185. minimumloon
 186. misery-index
 187. moderne slavernij
 188. Monster year report
 189. national living wage
 190. natuurlijke werkloosheid
 191. niet-beroepsbevolking
 192. nieuwe normaal
 193. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 194. non-compete clause
 195. nullijn
 196. ondernemingsorganisatie
 197. ondernemingsraad
 198. ontslag
 199. ontslagpremie
 200. ontslagprocedure
 201. ontslagronde
 202. ontslagvergoeding
 203. oproepcontract
 204. optieclausule
 205. opzegtermijn
 206. organisatiegraad
 207. ouderdomsarmoede
 208. Participatiewet
 209. passend werk
 210. paternalisme
 211. payrolling
 212. perquisites
 213. personeelskorting
 214. persoonlijk keuzebudget
 215. Philipscurve
 216. pkb
 217. poldermodel
 218. premieloonstelsel
 219. prestatiebeloning
 220. prestatiebonus
 221. prijscompensatie
 222. primaire arbeidsongeschiktheid
 223. primaire arbeidsvoorwaarden
 224. problematische schulden
 225. productie
 226. productiecapaciteit
 227. productiefactoren
 228. productiemiddelen
 229. protectionisme
 230. quits
 231. quits rate
 232. rank and yank-systeem
 233. recht op onbereikbaarheid
 234. recruiten
 235. recruitment
 236. reële economie
 237. reïntegratiebeleid
 238. relatiebeding
 239. rightsize
 240. robotonomie
 241. salaris
 242. schijnconstructie
 243. schijnzelfstandige
 244. scholingsrugzak
 245. schuldinflatie
 246. secundaire arbeidsvoorwaarden
 247. seizoensinvloeden
 248. seizoenswerkloosheid
 249. slashbaan
 250. slasher
 251. slavenarbeid
 252. SNA
 253. sociaal plan
 254. social dumping
 255. sociale 'race to the bottom'
 256. sociale uitkeringen
 257. sociale verzekeringswetten
 258. sociale voorzieningen
 259. sociale-zekerheidstoerisme
 260. stagflatie
 261. staking
 262. stakingskas
 263. stapelen van banen
 264. starter
 265. steunaanvragen
 266. Stichting Normering Arbeid
 267. Stichting van de Arbeid
 268. structurele werkloosheid
 269. structuur- en cohesiefondsen
 270. sunrise industry
 271. sunset industry
 272. sweatshop
 273. technologische revolutie
 274. technologische werkloosheid
 275. terugploegen
 276. the cull
 277. tijdelijke werkloosheid
 278. traktement
 279. trendvolger
 280. tussenbaan
 281. tweede industriële revolutie
 282. tweeverdiener
 283. uitkeringsaanvragen
 284. uitzendbureau
 285. uitzenden
 286. uitzendkracht
 287. uitzenduren
 288. United States Department of Labor
 289. US Initial Jobless Claims
 290. uurloon
 291. vacature
 292. vakbond
 293. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 294. vakorganisatie
 295. variabele beloning
 296. veelverdiener
 297. verborgen werkloosheid
 298. verdienstelijking
 299. Vereniging Payroll Ondernemingen
 300. verkapte werkloosheid
 301. verlonen
 302. vermogenskrimp
 303. vervroegde uittreding
 304. VNO-NCW
 305. volledige werkgelegenheid
 306. voltijdequivalent
 307. VPO
 308. wachtgeld
 309. Wajong
 310. war for talent
 311. weekloon
 312. weerstandskas
 313. werkende armen
 314. werkgarantie
 315. werkgelegenheid
 316. werkgelegenheidsvallen
 317. werkgeversbijdrage
 318. werkgeversorganisatie
 319. werkgeversvereniging
 320. werkloosheid
 321. werkloosheidscijfer
 322. werkloosheidsgraad
 323. werkloosheidspercentage
 324. werkloosheidsval
 325. Werkloosheidswet
 326. werkloze beroepsbevolking
 327. werknemersbijdrage
 328. werknemersvereniging
 329. werkstaking
 330. werkverschaffing
 331. werkvloer
 332. werkzame beroepsbevolking
 333. Wet aanpak schijnconstructies
 334. wet Huis voor klokkenluiders
 335. Wet sociale werkvoorziening
 336. Wet van Okun
 337. Wet Verbetering Poortwachter
 338. Wet werk en bijstand
 339. working poor
 340. zelfstandige zonder pensioen
 341. ziekteverzuim
 342. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet