dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
nieuwe normaal
 Vandaag 19-08-2017
17825 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4inkomen
5excasso
6hypotheekrenteaftrek
7out-of-pocket kosten
8pensioen
9solvabiliteitsratio
10hedge fund
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-08standstill agreement
18-08cyberaanval
18-08verborgen werkloosheid
18-08nieuwe normaal
18-08polder
18-08captains of industry
18-08wholesale
18-08wholesale-markt
18-08multiple
18-08standstill
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsduurverkorting
 18. arbeidsinkomensquote
 19. arbeidsintensief
 20. arbeidsjaar
 21. arbeidskosten
 22. arbeidsmarkt
 23. arbeidsmarktbeleid
 24. arbeidsmarktindicator
 25. arbeidsmigratie
 26. arbeidsmobiliteit
 27. arbeidsongeschikt
 28. arbeidsongeschiktheid
 29. arbeidsovereenkomst
 30. arbeidsparticipatie
 31. arbeidsproductiviteit
 32. arbeidstijdverkorting
 33. arbeidsverdringing
 34. arbeidsvolume
 35. armoede
 36. ATV
 37. ATV-dagen
 38. automatische prijscompensatie
 39. AWVN
 40. baan
 41. baangarantie
 42. baanloze groei
 43. baas-koelieratio
 44. banencijfer
 45. banenmachine
 46. banenmotor
 47. banenplan
 48. basisinkomen
 49. basisjaarsalaris
 50. beloningsverschil
 51. beroepsbevolking
 52. beroepskosten
 53. beschikbaar inkomen
 54. betaalde arbeid
 55. Beveridgecurve
 56. bezettingsgraad
 57. bijstand
 58. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 59. boventalligen
 60. brugpensioen
 61. bruto arbeidsparticipatie
 62. bruto-netto
 63. bullshit-job
 64. CAOP
 65. carrièresprong
 66. centraal weerstandsfonds
 67. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 68. CEO-to-worker pay-ratio
 69. Christelijk Nationaal Vakverbond
 70. cloudwerker
 71. CNV
 72. collectief ontslag
 73. collectieve arbeidsovereenkomst
 74. combinatiebaan
 75. concurrentiebeding
 76. concurrentiepositie
 77. conjuncturele werkloosheid
 78. conjunctuur
 79. consulent (arbeidsmarkt)
 80. consument
 81. consumentenvertrouwen
 82. consumptie
 83. contractloon
 84. crepeerindex
 85. cyclische werkloosheid
 86. dagloon
 87. deeltijd-WW
 88. deeltijdbaan
 89. deeltijdwerk
 90. deeltijdwerker
 91. dienstbetrekking
 92. dienstencheque
 93. dopgeld
 94. dwangarbeid
 95. economische groei
 96. éénverdiener
 97. eerste industriële revolutie
 98. emolumenten
 99. employability
 100. expatriates
 101. expats
 102. extralegale voordelen
 103. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 104. financiële vallen
 105. flexbranche
 106. flexibele schil
 107. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 108. flexicurity
 109. flexisme
 110. flexplek
 111. flexschil
 112. flexwerker
 113. FNV
 114. frictiewerkloosheid
 115. fringe benefit
 116. fte
 117. gage
 118. gebruikelijk loon
 119. gebruikelijkloonregeling
 120. gele vakbond
 121. generatiepact
 122. gig economy
 123. glazen plafond
 124. gouden handdruk
 125. green card
 126. groeiverslaving
 127. het nieuwe werken
 128. hire and fire
 129. HNW
 130. hoofdkostwinner
 131. huishouden
 132. human cloud
 133. hysteresis
 134. industriële productie
 135. industriepolitiek
 136. informele economie
 137. inkomen
 138. intercedent
 139. inverdieneffect
 140. Jan met de pet
 141. job
 142. job opening
 143. Job Openings and Labor Turnover Survey
 144. jobhoppen
 145. jobless claims
 146. jobless rate
 147. jobless recovery
 148. jobmarkt
 149. kantonrechtersformule
 150. kenniseconomie
 151. Keynesiaanse werkloosheid
 152. kleverige vloer
 153. kostwinner
 154. Labor Department
 155. labor participation
 156. lage-inkomensgrens
 157. langdurige werkloosheid
 158. levenslooponzekerheid
 159. local content requirements
 160. loon
 161. loon naar werken
 162. loon-prijsspiraal
 163. loonakkoord
 164. loondrempel
 165. looneis
 166. loonfatsoen
 167. loongarantieregeling
 168. loongrens
 169. loonkloof
 170. loonkostenhandicap
 171. loonmassa
 172. loonmatiging
 173. loonoffer
 174. loonplafond
 175. loonruimte
 176. loonslaaf
 177. loonsom
 178. loonsombenadering
 179. loonspanning
 180. loonwig
 181. loonzeepbel
 182. luddite fallacy
 183. maandloon
 184. macrocijfer
 185. managementlaag
 186. marktomstandigheden
 187. massaontslag
 188. McJobs
 189. MHP
 190. microjob
 191. minimumloon
 192. misery-index
 193. moderne slavernij
 194. Monster year report
 195. national living wage
 196. natuurlijke werkloosheid
 197. niet-beroepsbevolking
 198. nieuwe normaal
 199. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 200. non-compete clause
 201. nullijn
 202. ondernemingsorganisatie
 203. ondernemingsraad
 204. ontslag
 205. ontslagpremie
 206. ontslagprocedure
 207. ontslagronde
 208. ontslagvergoeding
 209. oproepcontract
 210. optieclausule
 211. opzegtermijn
 212. organisatiegraad
 213. ouderdomsarmoede
 214. Participatiewet
 215. passend werk
 216. paternalisme
 217. payrolling
 218. perquisites
 219. personeelskorting
 220. persoonlijk keuzebudget
 221. Philipscurve
 222. pkb
 223. polder
 224. poldermodel
 225. premieloonstelsel
 226. prestatiebeloning
 227. prestatiebonus
 228. prijscompensatie
 229. primaire arbeidsongeschiktheid
 230. primaire arbeidsvoorwaarden
 231. problematische schulden
 232. productie
 233. productiecapaciteit
 234. productiefactoren
 235. productiemiddelen
 236. protectionisme
 237. quits
 238. quits rate
 239. rank and yank-systeem
 240. recht op onbereikbaarheid
 241. recruiten
 242. recruitment
 243. reële economie
 244. reïntegratiebeleid
 245. relatiebeding
 246. rightsize
 247. robotonomie
 248. salaris
 249. schijnconstructie
 250. schijnzelfstandige
 251. scholingsrugzak
 252. schuldinflatie
 253. secundaire arbeidsvoorwaarden
 254. seizoensinvloeden
 255. seizoenswerkloosheid
 256. slashbaan
 257. slasher
 258. slavenarbeid
 259. SNA
 260. sociaal plan
 261. social dumping
 262. sociale 'race to the bottom'
 263. sociale uitkeringen
 264. sociale verzekeringswetten
 265. sociale voorzieningen
 266. sociale-zekerheidstoerisme
 267. stagflatie
 268. staking
 269. stakingskas
 270. stapelen van banen
 271. starter
 272. steunaanvragen
 273. Stichting Normering Arbeid
 274. Stichting van de Arbeid
 275. structurele werkloosheid
 276. structuur- en cohesiefondsen
 277. sunrise industry
 278. sunset industry
 279. sweatshop
 280. technologische revolutie
 281. technologische werkloosheid
 282. terugploegen
 283. the cull
 284. tijdelijke werkloosheid
 285. traktement
 286. trendvolger
 287. tussenbaan
 288. tweede industriële revolutie
 289. tweeverdiener
 290. uitkeringsaanvragen
 291. uitzendbureau
 292. uitzenden
 293. uitzendkracht
 294. uitzenduren
 295. United States Department of Labor
 296. US Initial Jobless Claims
 297. uurloon
 298. vacature
 299. vakbond
 300. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 301. vakorganisatie
 302. variabele beloning
 303. veelverdiener
 304. verborgen arbeidspotentiëel
 305. verborgen werkloosheid
 306. verdienstelijking
 307. Vereniging Payroll Ondernemingen
 308. verkapte werkloosheid
 309. verlonen
 310. vermogenskrimp
 311. vervroegde uittreding
 312. VNO-NCW
 313. volledige werkgelegenheid
 314. voltijdequivalent
 315. VPO
 316. wachtgeld
 317. Wajong
 318. war for talent
 319. weekloon
 320. weerstandskas
 321. werkende armen
 322. werkgarantie
 323. werkgelegenheid
 324. werkgelegenheidsvallen
 325. werkgeversbijdrage
 326. werkgeversorganisatie
 327. werkgeversvereniging
 328. werkloosheid
 329. werkloosheidscijfer
 330. werkloosheidsgraad
 331. werkloosheidspercentage
 332. werkloosheidsval
 333. Werkloosheidswet
 334. werkloze beroepsbevolking
 335. werknemersbijdrage
 336. werknemersvereniging
 337. werkstaking
 338. werkverschaffing
 339. werkvloer
 340. werkzame beroepsbevolking
 341. Wet aanpak schijnconstructies
 342. wet Huis voor klokkenluiders
 343. Wet sociale werkvoorziening
 344. Wet van Okun
 345. Wet Verbetering Poortwachter
 346. Wet werk en bijstand
 347. working poor
 348. zelfstandige zonder pensioen
 349. ziekteverzuim
 350. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet