dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Harmonized Index of Consumer Prices
Afgekort: HICP. Een geharmoniseerde consumptieprijsindex (soms ... >>
 Vandaag 01-12-2021
21105 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 payment for order flow
2 RobinHood
3 Dogs of the Dow
4 accruals
5 Harmonized Index of Cons...
 Thema's
 Recent verbeterd
01-12voorbeurs
30-11premarket
30-11voorbeurshandel
30-11Harmonized Index of Co...
30-11HICP-inflatie
30-11veilige haven (beleggi...
30-11zachte landing (van de...
30-11black box
30-11oppotmiddel
30-11nichemarkt
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Boekhouding & financiële verslaglegging
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Boekhouding & financiële verslaglegging' gerelateerde begrippen.

 1. aanmaning
 2. accountancyprincipes
 3. accountant
 4. accountantscontrole
 5. Accountantskamer
 6. accountantsverklaring
 7. accountantsverslag
 8. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
 9. accounting principles
 10. accounting standards
 11. accounts payable
 12. accrual accounting
 13. actiefzijde
 14. activa
 15. activeren
 16. activiteitsratio
 17. activum
 18. administratieplicht
 19. afschrijven
 20. alloceren
 21. amortisatie
 22. AP-afdeling
 23. audit
 24. audit committee
 25. audit report
 26. audit trail
 27. Auditdienst Rijk
 28. auditing
 29. auditor
 30. back-office
 31. balans
 32. balans oppoetsen
 33. balans vergroten
 34. balans verkleinen
 35. balans verkorten
 36. balans verlengen
 37. balanspost
 38. balanstest
 39. balanstotaal
 40. begrotingsjaar
 41. begrotingsreserve
 42. beoordelingsverklaring
 43. bestendige gedragslijn
 44. bewaarplicht
 45. big bath
 46. bloemetjesgeld
 47. boekenonderzoek
 48. boekhoudaffaire
 49. boekhoudfraude
 50. boekhouding
 51. boekhouding op kasbasis
 52. boekhouding op transactiebasis
 53. boekhoudkundige principes
 54. boekhoudkundige waarde
 55. boekhoudkundige waardering
 56. boekhoudregels
 57. boekhoudschandaal
 58. boeking
 59. boekjaar
 60. boekmaand
 61. boekperiode
 62. boekwaarde
 63. bonnetjes
 64. BTW-bon
 65. capital charges
 66. cash-based accounting
 67. CBC
 68. chief financial officer
 69. commerciële waarde
 70. Comptabiliteitswet
 71. continuïteitsprincipe
 72. controle
 73. controleplichtig
 74. cooking the books
 75. cosmetic reporting
 76. country-by-country reporting
 77. creatief boekhouden
 78. credit
 79. crediteren
 80. crediteurenadministratie
 81. creditzijde
 82. CW
 83. day one loss
 84. debet
 85. debetzijde
 86. debiteren
 87. deferred tax assets
 88. deferred tax liabilities
 89. diverse kostenboek
 90. dubbel boekhouden
 91. dubbele boekhouding
 92. e-factureren
 93. earnings before interest, tax, depreciation, amoritisation and Covid-19
 94. earnings management
 95. economische voorraad
 96. eenvoudsbeginsel
 97. eindejaarsmarge
 98. enkel boekhouden
 99. extracomptabel
 100. factuurnummer
 101. fair value accounting
 102. Financial Accounting Standards Board
 103. financial statement
 104. Financieel Jaarverslag van het Rijk
 105. financieel perspectief
 106. financiële verslaglegging
 107. fiscale waarde
 108. floating profit / loss
 109. gebonden eigen vermogen
 110. geconsolideerd
 111. Generally Accepted Accounting Principles
 112. Generally Accepted Auditing Standards
 113. geruisloze inbreng
 114. handelswaarde
 115. hocus pocus accounting
 116. International Accounting Standards Board
 117. International Federation of Accountants
 118. International Integrated Reporting Committee
 119. International Public Sector Accounting Standard
 120. International Public Sector Accounting Standard Board
 121. intracomptabel
 122. IPSAS
 123. IPSASB
 124. jaarafsluiting
 125. joint-auditmodel
 126. journaal
 127. journaalpost
 128. kasboek
 129. kasstelsel
 130. kasstroomoverzicht
 131. kolommenbalans
 132. kosten
 133. kostendrager
 134. kostenplaats
 135. kruispost
 136. kwaliteit van de winst
 137. letter of representation
 138. liquiditeitstest
 139. LOR
 140. management letter
 141. marked to market
 142. materialiteit
 143. materieel belang
 144. meerjarenbegroting
 145. memoriaal
 146. micro-entiteit
 147. micro-onderneming
 148. middelen
 149. Monitoring Commissie Accountancy
 150. negatief eigen vermogen
 151. NFI
 152. niet-financiële informatie
 153. niet-symmetrische waardering
 154. NL GAAP
 155. onder de streep
 156. onderhanden werk
 157. onderzoek op bijzondere waardevermindering
 158. opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
 159. overlopende posten
 160. oversolvabiliteit
 161. passivum
 162. periodeboekhouding
 163. primaire balans
 164. principle-based accounting
 165. RAC
 166. rapportagevaluta
 167. realisatiebeginsel
 168. realiteitsbeginsel
 169. rekening
 170. rekeningnummer
 171. rekenkamer
 172. risk adjusted capital
 173. risk adjusted capital ratio
 174. rubriek
 175. ruisende inbreng
 176. rule-based accounting
 177. salderen
 178. saldibalans
 179. samenstellingsverklaring
 180. Sarbanes-Oxley
 181. schaduwboekhouding
 182. schijnwinst
 183. smoke & mirror accounting
 184. staat van herkomst en besteding van middelen
 185. stelselwijziging
 186. substance over form beginsel
 187. symmetrische waardering
 188. TAC
 189. TCA
 190. toelichting
 191. total adjusted capital
 192. transitorische posten
 193. true cost accounting
 194. tussenrekening
 195. uitkeringstest
 196. uitkeringstoets
 197. US GAAP
 198. verbeterplan accountants
 199. verbijzondering
 200. verkort boekjaar
 201. verlengd boekjaar
 202. verliesverjonging
 203. voorzichtigheidsbeginsel
 204. winst
 205. winstmanipulatie
 206. winststuring
 207. zwartwassen
 208. zwevende winst / verlies
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet