dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
consularis
Ludieke naam voor een adviseur (vooral in het midden- en ... >>
 Vandaag 22-09-2023
21666 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 BV Nederland
3 bestaanszekerheid
4 middenklasse
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
22-09dynamische beprijzing
22-09Gini-coëfficiënt
22-09afwentelen
22-09herbeleggingsrisico
22-09bestaanszekerheid
22-09inkomensongelijkheid
22-09faillissementsfraude
22-09accijns
22-09middeninkomen
22-09middenklasse
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Boekhouding & financiële verslaglegging
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Boekhouding & financiële verslaglegging' gerelateerde begrippen.

 1. aanmaning
 2. accountancyprincipes
 3. accountant
 4. accountantscontrole
 5. Accountantskamer
 6. accountantsverklaring
 7. accountantsverslag
 8. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
 9. accounting principles
 10. accounting standards
 11. accounts payable
 12. accrual accounting
 13. actiefzijde
 14. activa
 15. activeren
 16. activiteitsratio
 17. activum
 18. administratieplicht
 19. afschrijven
 20. alloceren
 21. amortisatie
 22. AP-afdeling
 23. audit
 24. audit committee
 25. audit report
 26. audit trail
 27. Auditdienst Rijk
 28. auditfile
 29. auditing
 30. audit-only
 31. auditor
 32. back-office
 33. balans
 34. balans oppoetsen
 35. balans vergroten
 36. balans verkleinen
 37. balans verkorten
 38. balans verlengen
 39. balanspost
 40. balanstest
 41. balanstotaal
 42. begrotingsjaar
 43. begrotingsreserve
 44. beoordelingsverklaring
 45. bestendige gedragslijn
 46. bewaarplicht
 47. big bath
 48. bloemetjesgeld
 49. boekenonderzoek
 50. boekhoudaffaire
 51. boekhoudfraude
 52. boekhouding
 53. boekhouding op kasbasis
 54. boekhouding op transactiebasis
 55. boekhoudkundige principes
 56. boekhoudkundige waarde
 57. boekhoudkundige waardering
 58. boekhoudregels
 59. boekhoudschandaal
 60. boeking
 61. boekjaar
 62. boekmaand
 63. boekperiode
 64. boekwaarde
 65. bonnetjes
 66. BTW-bon
 67. capital charges
 68. cash-based accounting
 69. CBC
 70. chief financial officer
 71. commerciële waarde
 72. Comptabiliteitswet
 73. continuïteitsprincipe
 74. controle
 75. controleplichtig
 76. cooking the books
 77. Corporate Sustainability Reporting Directive
 78. cosmetic reporting
 79. country-by-country reporting
 80. creatief boekhouden
 81. credit
 82. crediteren
 83. crediteurenadministratie
 84. creditzijde
 85. CW
 86. day one loss
 87. debet
 88. debetzijde
 89. debiteren
 90. deferred tax assets
 91. deferred tax liabilities
 92. diverse kostenboek
 93. dubbel boekhouden
 94. dubbele boekhouding
 95. e-factureren
 96. earnings before interest, tax, depreciation, amoritisation and Covid-19
 97. earnings management
 98. economische voorraad
 99. eenvoudsbeginsel
 100. eindejaarsmarge
 101. enkel boekhouden
 102. extracomptabel
 103. factuurnummer
 104. fair value accounting
 105. Financial Accounting Standards Board
 106. financial gearing
 107. financial statement
 108. Financieel Jaarverslag van het Rijk
 109. financieel perspectief
 110. financiële hefboom
 111. financiële hefboomwerking
 112. financiële verslaglegging
 113. fiscale waarde
 114. floating profit / loss
 115. gebonden eigen vermogen
 116. geconsolideerd
 117. Generally Accepted Accounting Principles
 118. Generally Accepted Auditing Standards
 119. geruisloze inbreng
 120. handelswaarde
 121. hocus pocus accounting
 122. International Accounting Standards Board
 123. International Federation of Accountants
 124. International Integrated Reporting Committee
 125. International Public Sector Accounting Standard
 126. International Public Sector Accounting Standard Board
 127. intracomptabel
 128. IPSAS
 129. IPSASB
 130. jaarafsluiting
 131. joint-auditmodel
 132. journaal
 133. journaalpost
 134. kasboek
 135. kasstelsel
 136. kasstroomoverzicht
 137. kolommenbalans
 138. kosten
 139. kostendrager
 140. kostenplaats
 141. kruispost
 142. kwaliteit van de winst
 143. letter of representation
 144. liquiditeitstest
 145. LOR
 146. management letter
 147. marked to market
 148. materialiteit
 149. materieel belang
 150. meerjarenbegroting
 151. memoriaal
 152. micro-entiteit
 153. micro-onderneming
 154. middelen
 155. Monitoring Commissie Accountancy
 156. negatief eigen vermogen
 157. NFI
 158. niet-financiële informatie
 159. niet-symmetrische waardering
 160. NL GAAP
 161. onder de streep
 162. onderhanden werk
 163. onderzoek op bijzondere waardevermindering
 164. opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
 165. overlopende posten
 166. oversolvabiliteit
 167. passivum
 168. periodeboekhouding
 169. primaire balans
 170. principle-based accounting
 171. RAC
 172. rapportagevaluta
 173. realisatiebeginsel
 174. realiteitsbeginsel
 175. rekening
 176. rekeningnummer
 177. rekenkamer
 178. risk adjusted capital
 179. risk adjusted capital ratio
 180. rubriek
 181. ruisende inbreng
 182. rule-based accounting
 183. salderen
 184. saldibalans
 185. samenstellingsverklaring
 186. Sarbanes-Oxley
 187. schaduwboekhouding
 188. schijnwinst
 189. smoke & mirror accounting
 190. staat van herkomst en besteding van middelen
 191. stelselwijziging
 192. substance over form beginsel
 193. symmetrische waardering
 194. TAC
 195. TCA
 196. toelichting
 197. total adjusted capital
 198. transitorische posten
 199. true cost accounting
 200. tussenrekening
 201. uitkeringstest
 202. uitkeringstoets
 203. US GAAP
 204. verbeterplan accountants
 205. verbijzondering
 206. verkort boekjaar
 207. verlengd boekjaar
 208. verliesverjonging
 209. vier-ogen principe
 210. voorzichtigheidsbeginsel
 211. waarderingsregels
 212. winst
 213. winstmanipulatie
 214. winststuring
 215. zwartwassen
 216. zwevende winst / verlies
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet