dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
real option
Zie: reële optie. >>
 Vandaag 16-06-2021
20850 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 digitaks
3 Triple A
4 meme-aandeel
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
15-06geldstress
15-06verdachte transacties
15-06opkoopbescherming
15-06zelfbewoningsplicht
15-06wereldwijde minimumbel...
15-06deuro
15-06digitale euro
15-06meme-aandeel
15-06zombiebaan
15-06digitale centralebankm...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie

Boekhouding & financiële verslaglegging
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Boekhouding & financiële verslaglegging' gerelateerde begrippen.

 1. aanmaning
 2. accountancyprincipes
 3. accountant
 4. accountantscontrole
 5. Accountantskamer
 6. accountantsverklaring
 7. accountantsverslag
 8. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
 9. accounting principles
 10. accounting standards
 11. accounts payable
 12. accrual accounting
 13. actiefzijde
 14. activa
 15. activiteitsratio
 16. activum
 17. administratieplicht
 18. afschrijven
 19. alloceren
 20. amortisatie
 21. AP-afdeling
 22. audit
 23. audit committee
 24. audit report
 25. audit trail
 26. Auditdienst Rijk
 27. auditing
 28. auditor
 29. back-office
 30. balans
 31. balans oppoetsen
 32. balans vergroten
 33. balans verkleinen
 34. balans verkorten
 35. balans verlengen
 36. balanspost
 37. balanstest
 38. balanstotaal
 39. begrotingsjaar
 40. begrotingsreserve
 41. beoordelingsverklaring
 42. bestendige gedragslijn
 43. big bath
 44. bloemetjesgeld
 45. boekenonderzoek
 46. boekhoudaffaire
 47. boekhoudfraude
 48. boekhouding
 49. boekhouding op kasbasis
 50. boekhouding op transactiebasis
 51. boekhoudkundige principes
 52. boekhoudkundige waarde
 53. boekhoudkundige waardering
 54. boekhoudregels
 55. boekhoudschandaal
 56. boeking
 57. boekjaar
 58. boekmaand
 59. boekperiode
 60. boekwaarde
 61. bonnetjes
 62. BTW-bon
 63. cash-based accounting
 64. CBC
 65. chief financial officer
 66. commerciële waarde
 67. Comptabiliteitswet
 68. continuïteitsprincipe
 69. controle
 70. controleplichtig
 71. cooking the books
 72. cosmetic reporting
 73. country-by-country reporting
 74. creatief boekhouden
 75. credit
 76. crediteren
 77. crediteurenadministratie
 78. creditzijde
 79. CW
 80. day one loss
 81. debet
 82. debetzijde
 83. debiteren
 84. deferred tax assets
 85. deferred tax liabilities
 86. diverse kostenboek
 87. dubbel boekhouden
 88. dubbele boekhouding
 89. e-factureren
 90. earnings before interest, tax, depreciation, amoritisation and Covid-19
 91. earnings management
 92. economische voorraad
 93. eenvoudsbeginsel
 94. eindejaarsmarge
 95. enkel boekhouden
 96. extracomptabel
 97. factuurnummer
 98. fair value accounting
 99. Financial Accounting Standards Board
 100. financial statement
 101. Financieel Jaarverslag van het Rijk
 102. financieel perspectief
 103. financiële verslaglegging
 104. fiscale waarde
 105. floating profit / loss
 106. gebonden eigen vermogen
 107. geconsolideerd
 108. Generally Accepted Accounting Principles
 109. Generally Accepted Auditing Standards
 110. geruisloze inbreng
 111. handelswaarde
 112. hocus pocus accounting
 113. International Accounting Standards Board
 114. International Federation of Accountants
 115. International Integrated Reporting Committee
 116. International Public Sector Accounting Standard
 117. International Public Sector Accounting Standard Board
 118. intracomptabel
 119. IPSAS
 120. IPSASB
 121. jaarafsluiting
 122. joint-auditmodel
 123. journaal
 124. journaalpost
 125. kasboek
 126. kasstelsel
 127. kasstroomoverzicht
 128. kolommenbalans
 129. kosten
 130. kostendrager
 131. kostenplaats
 132. kruispost
 133. kwaliteit van de winst
 134. letter of representation
 135. liquiditeitstest
 136. LOR
 137. management letter
 138. marked to market
 139. materialiteit
 140. materieel belang
 141. meerjarenbegroting
 142. memoriaal
 143. micro-entiteit
 144. micro-onderneming
 145. middelen
 146. Monitoring Commissie Accountancy
 147. negatief eigen vermogen
 148. NFI
 149. niet-financiële informatie
 150. niet-symmetrische waardering
 151. NL GAAP
 152. onder de streep
 153. onderhanden werk
 154. onderzoek op bijzondere waardevermindering
 155. opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordeling
 156. overlopende posten
 157. oversolvabiliteit
 158. passivum
 159. periodeboekhouding
 160. primaire balans
 161. principle-based accounting
 162. RAC
 163. rapportagevaluta
 164. realisatiebeginsel
 165. realiteitsbeginsel
 166. rekening
 167. rekeningnummer
 168. rekenkamer
 169. risk adjusted capital
 170. risk adjusted capital ratio
 171. rubriek
 172. ruisende inbreng
 173. rule-based accounting
 174. salderen
 175. saldibalans
 176. samenstellingsverklaring
 177. Sarbanes-Oxley
 178. schaduwboekhouding
 179. schijnwinst
 180. smoke & mirror accounting
 181. staat van herkomst en besteding van middelen
 182. stelselwijziging
 183. substance over form beginsel
 184. symmetrische waardering
 185. TAC
 186. TCA
 187. toelichting
 188. total adjusted capital
 189. transitorische posten
 190. true cost accounting
 191. tussenrekening
 192. uitkeringstest
 193. uitkeringstoets
 194. US GAAP
 195. verbeterplan accountants
 196. verbijzondering
 197. verliesverjonging
 198. vier-ogen principe
 199. voorzichtigheidsbeginsel
 200. winst
 201. winstmanipulatie
 202. winststuring
 203. zwartwassen
 204. zwevende winst / verlies
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet