Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
It's the economy, stupid
Dit is het 20.000e begrip in onze 'kennisbank': een belangrijke ... >>
 Vandaag 05-06-2020
20000 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 piggyback
3 AFM-mannetje
4 arm's length-beginsel
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
05-06It's the economy, stup...
05-06on hold
05-06coronacrisis
05-0660min-economie
05-06zombiebedrijf
05-06tycoon
05-06loonbeslag
05-06loon
05-06dagloon
05-06loonzakje
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Boekhouding & financiële verslaglegging
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Boekhouding & financiële verslaglegging' gerelateerde begrippen.

 1. aanmaning
 2. accountancyprincipes
 3. accountant
 4. accountantscontrole
 5. Accountantskamer
 6. accountantsverklaring
 7. accountantsverslag
 8. Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions
 9. accounting principles
 10. accounting standards
 11. accrual accounting
 12. actiefzijde
 13. activa
 14. activiteitsratio
 15. activum
 16. administratieplicht
 17. afschrijven
 18. alloceren
 19. amortisatie
 20. audit
 21. audit committee
 22. audit report
 23. audit trail
 24. Auditdienst Rijk
 25. auditing
 26. auditor
 27. back-office
 28. balans
 29. balans oppoetsen
 30. balans vergroten
 31. balans verkleinen
 32. balans verkorten
 33. balans verlengen
 34. balanspost
 35. balanstest
 36. balanstotaal
 37. begrotingsjaar
 38. begrotingsreserve
 39. beoordelingsverklaring
 40. bestendige gedragslijn
 41. big bath
 42. bloemetjesgeld
 43. boekenonderzoek
 44. boekhoudaffaire
 45. boekhoudfraude
 46. boekhouding
 47. boekhouding op kasbasis
 48. boekhouding op transactiebasis
 49. boekhoudkundige principes
 50. boekhoudkundige waarde
 51. boekhoudregels
 52. boekhoudschandaal
 53. boeking
 54. boekjaar
 55. boekmaand
 56. boekperiode
 57. boekwaarde
 58. bonnetjes
 59. BTW-bon
 60. cash-based accounting
 61. CBC
 62. chief financial officer
 63. commerciële waarde
 64. Comptabiliteitswet
 65. continuïteitsprincipe
 66. controle
 67. cooking the books
 68. cosmetic reporting
 69. country-by-country reporting
 70. creatief boekhouden
 71. credit
 72. crediteren
 73. creditzijde
 74. CW
 75. day one loss
 76. debet
 77. debetzijde
 78. debiteren
 79. deferred tax assets
 80. deferred tax liabilities
 81. diverse kostenboek
 82. dubbel boekhouden
 83. dubbele boekhouding
 84. e-factureren
 85. earnings management
 86. economische voorraad
 87. eenvoudsbeginsel
 88. eindejaarsmarge
 89. enkel boekhouden
 90. extracomptabel
 91. factuurnummer
 92. fair value accounting
 93. Financial Accounting Standards Board
 94. financial statement
 95. Financieel Jaarverslag van het Rijk
 96. financieel perspectief
 97. financiële verslaglegging
 98. fiscale waarde
 99. floating profit / loss
 100. gebonden eigen vermogen
 101. geconsolideerd
 102. Generally Accepted Accounting Principles
 103. Generally Accepted Auditing Standards
 104. geruisloze inbreng
 105. handelswaarde
 106. hocus pocus accounting
 107. International Accounting Standards Board
 108. International Federation of Accountants
 109. International Integrated Reporting Committee
 110. International Public Sector Accounting Standard
 111. International Public Sector Accounting Standard Board
 112. intracomptabel
 113. IPSAS
 114. IPSASB
 115. jaarafsluiting
 116. joint-auditmodel
 117. journaal
 118. journaalpost
 119. kasboek
 120. kasstelsel
 121. kasstroomoverzicht
 122. kolommenbalans
 123. kostendrager
 124. kostenplaats
 125. kruispost
 126. kwaliteit van de winst
 127. letter of representation
 128. liquiditeitstest
 129. LOR
 130. management letter
 131. marked to market
 132. materialiteit
 133. materieel belang
 134. meerjarenbegroting
 135. memoriaal
 136. micro-entiteit
 137. micro-onderneming
 138. middelen
 139. Monitoring Commissie Accountancy
 140. negatief eigen vermogen
 141. NL GAAP
 142. onder de streep
 143. onderhanden werk
 144. onderzoek op bijzondere waardevermindering
 145. overlopende posten
 146. oversolvabiliteit
 147. passivum
 148. periodeboekhouding
 149. primaire balans
 150. principle-based accounting
 151. RAC
 152. rapportagevaluta
 153. realisatiebeginsel
 154. realiteitsbeginsel
 155. rekening
 156. rekeningnummer
 157. rekenkamer
 158. risk adjusted capital
 159. risk adjusted capital ratio
 160. rubriek
 161. ruisende inbreng
 162. rule-based accounting
 163. salderen
 164. saldibalans
 165. samenstellingsverklaring
 166. Sarbanes-Oxley
 167. schaduwboekhouding
 168. schijnwinst
 169. smoke & mirror accounting
 170. staat van herkomst en besteding van middelen
 171. stelselwijziging
 172. substance over form beginsel
 173. toelichting
 174. total adjusted capital
 175. transitorische posten
 176. true cost accounting
 177. tussenrekening
 178. uitkeringstest
 179. uitkeringstoets
 180. US GAAP
 181. verbeterplan accountants
 182. verbijzondering
 183. verliesverjonging
 184. vier-ogen principe
 185. voorzichtigheidsbeginsel
 186. winst
 187. winstmanipulatie
 188. winststuring
 189. zwartwassen
 190. zwevende winst / verlies
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet