dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
sharefunding
Een vorm van crowdfunding waarbij geld wordt aangetrokken via een ... >>
 Vandaag 28-11-2021
21102 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 perfecte storm
2 Dogs of the Dow
3 sharefunding
4 procyclisch (beleid of g...
5 R-squared
 Thema's
 Recent verbeterd
27-11loonkartel
27-11defensieve aandelen
27-11gestapeld financieren
27-11sharefunding
25-11Digital Services Act
25-11Digital Markets Act
24-11kerstrally
24-11procyclisch (beleid of...
23-11aftoppen
23-11maximumprijs
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-werk-naar-werk-traject
 113.vanaf-prijs
 114.Vancouver Stock Exchange
 115.vangen
 116.vangnet
 117.vangnetconstructie
 118.VAR
 119.variabale rate mortgage
 120.variabele
 121.variabele beloning
 122.variabele kosten
 123.variabele prijs
 124.variabele rente
 125.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 126.variabelrentende waarden
 127.variable leg
 128.variantie
 129.variatiemarge
 130.variation margin
 131.varkensbuiken
 132.varkenscyclus
 133.vast
 134.vast contract
 135.vast dienstverband
 136.vast pensioen
 137.vaste aanstelling
 138.vaste activa
 139.vaste baan
 140.vaste boekenprijs
 141.vaste indexatie
 142.vaste inrichting
 143.vaste kosten
 144.vaste lasten
 145.vaste poot
 146.vaste prijs
 147.vaste rente
 148.vaste schuld (van het Rijk)
 149.vaste verrekenprijs
 150.vaste wisselkoers
 151.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 152.vasteklantboete
 153.vastetermijnkrediet
 154.vastgeniet aandeel
 155.vastgoed
 156.vastgoedbeheerorganisatie
 157.vastgoedboer
 158.vastgoedfonds
 159.vastgoedlening
 160.vasthouden
 161.vastrentend fonds
 162.vastrentende waarden
 163.vaststellingsovereenkomst
 164.VAT
 165.vat
 166.Vaticaanbank
 167.vault
 168.vault money
 169.VB
 170.VBA
 171.VBDO
 172.VBI
 173.VBIN
 174.VBO
 175.VBO Makelaar
 176.VC
 177.VC's
 178.VCG
 179.VCO
 180.VCP
 181.VCS
 182.VCU
 183.VDAX
 184.VDAX-new
 185.VDD
 186.VDG
 187.VEB
 188.VEB NCVB
 189.Veblen-goed
 190.vechtmarkt
 191.veelverdiener
 192.vega
 193.VEH
 194.vehikel
 195.veiligbankieren.nl
 196.veilige haven (beleggingsalternatief)
 197.veilige vijf
 198.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 199.veiligheidscode
 200.veiling
 201.veiling bij opbod en afslag
 202.veilingfonds
 203.veilingobligatie
 204.velocity
 205.velocity ratio
 206.venale waarde
 207.Venator Bond
 208.vendor
 209.vendor due diligence
 210.vendor loan
 211.vendor lock-in
 212.vendor note
 213.vennoot
 214.vennootschap
 215.vennootschap onder firma
 216.vennootschappelijk vermogen
 217.vennootschappelijke jaarrekening
 218.vennootschapsbelasting
 219.venstertarief
 220.vente marseillaise
 221.venture
 222.venture capital
 223.venture capital-maatschappij
 224.venture capitalist
 225.VEOV
 226.verantwoordelijkheidsheffing
 227.Verantwoordingsdag
 228.verantwoordingsobligatie
 229.verantwoordingsorgaan
 230.verbeterplan accountants
 231.verbeurdverklaring
 232.verbijzondering
 233.verbod tot handel
 234.verboden prijsafspraak
 235.Verbond van Verzekeraars
 236.verbonden rekeningen
 237.verborgen arbeidspotentiëel
 238.verborgen belasting
 239.verborgen economie
 240.verborgen kosten
 241.verborgen reserve
 242.verborgen schulden
 243.verborgen waarde
 244.verborgen werkloosheid
 245.verbranden
 246.verbrandingsgraad
 247.verbrekingsvergoeding
 248.verbruikleen
 249.verbruiksbelasting
 250.verbruiksgoederen
 251.verdachte transacties
 252.verdampen
 253.verdedigingsmuur
 254.verdeeld
 255.verdeelrecht
 256.verdeelsleutel
 257.verdeelsleutel (ECB)
 258.verdeeltaks
 259.verdiencapaciteit
 260.verdienmodel
 261.verdienstelijking
 262.verdisconteren
 263.verdisconteringsvoet
 264.verdoken belasting
 265.verdoken kosten
 266.verdozing
 267.Verdrag betreffende de Europese Unie
 268.Verdrag van Amsterdam
 269.Verdrag van Lissabon
 270.Verdrag van Maastricht
 271.Verdrag van Nice
 272.Verdrag van Rome
 273.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 274.verdragshoppen
 275.verdringingseffect
 276.verdringingsmarkt
 277.verdrukte midden
 278.verdwijnlening
 279.Vereniging voor de Effectenhandel
 280.vereffenaar
 281.vereffening
 282.vereffeningsinstelling
 283.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 284.vereist eigen vermogen
 285.vereiste dekkingsgraad
 286.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 287.Verenigde Naties
 288.Verenigde Oostindische Compagnie
 289.Verenigde Staten van Europa
 290.vereniging
 291.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 292.Vereniging Consument & Geldzaken
 293.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 294.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 295.Vereniging Eigen Huis
 296.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 297.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 298.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 299.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 300.Vereniging Payroll Ondernemingen
 301.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 302.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 303.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 304.Vereniging van Beleggingsanalisten
 305.Vereniging van Compliance Officers
 306.Vereniging van Effectenbezitters
 307.vereniging van eigenaren
 308.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 309.Vereniging van Fondsen in Nederland
 310.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 311.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 312.Vereniging van Registercontrollers
 313.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 314.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 315.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 316.Vereniging Vastgoed Participanten
 317.vereniging zonder winstoogmerk
 318.verevening
 319.vergadering van aandeelhouders
 320.vergeldingsheffing
 321.vergelijkende kostenmaatstaf
 322.vergelijkingssite
 323.vergeten pensioen
 324.vergrijzing
 325.vergroening
 326.vergunningplicht
 327.verhaal
 328.verhandelbaarheid
 329.verhandelbaarheidsrisico
 330.verhandelbare optie
 331.verhandelbare schuldbekentenis
 332.verhandelingsdag
 333.verhandelingsplatform
 334.verhandelingsreglement
 335.verhitte markt
 336.verhoging
 337.verhuisbelasting
 338.verhuisboete
 339.verhuiswet
 340.verhuurderheffing
 341.verhuurhypotheek
 342.verificatie
 343.verificatievergadering
 344.verjaring
 345.verjaring van een coupon
 346.verjaring van een hoofdsom
 347.verjubelen
 348.verkapt dividend
 349.verkapte werkloosheid
 350.verkeersintensiteit
 351.verkiezingsdag
 352.verklaring omtrent gedrag
 353.verklaring van de bankier
 354.verklaring van erfrecht
 355.verklaring van executele
 356.verklaring van geen bezwaar
 357.verklaring van goed gedrag
 358.verklaring van rechtsherstel
 359.verkoop buiten de winkelruimte
 360.verkoop en terughuur
 361.verkoop onder voorwaarden
 362.verkoop op afbetaling
 363.verkoopaanbeveling
 364.verkoopgolf
 365.verkoopkosten
 366.verkoopmaatschappij
 367.verkoopmakelaar
 368.verkoopmarge
 369.verkoopoptie
 370.verkooprecht
 371.verkoopwaardig
 372.verkoperskeur
 373.verkopersmarkt
 374.verkort bericht
 375.verkort boekjaar
 376.verkrappen
 377.verkrapping van de geldmarkt
 378.verkrijgingsprijs
 379.verlaging nominale waarde
 380.verlegging
 381.verleggingsregeling
 382.verlengbare obligatie
 383.verlengd boekjaar
 384.verlengingsprovisie
 385.verlies
 386.verlies nemen
 387.verlies- en winstrekening
 388.verliesaversie
 389.verliescompensatie
 390.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 391.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 392.verliesvennootschap
 393.verliesverjonging
 394.verlieswaarschuwing
 395.verlonen
 396.verloopstaat
 397.verlopen rente
 398.vermakelijkheidsretributie
 399.vermogen
 400.vermogen in de dode hand
 401.Vermogend Nederland
 402.vermogensaanwasbelasting
 403.vermogensbeheer
 404.vermogensbeheerder
 405.vermogensbehoefte
 406.vermogensbelasting
 407.vermogensbeslag
 408.vermogensbestanddeel
 409.vermogenseffect
 410.vermogensfonds
 411.vermogensgroei
 412.vermogensinflatie
 413.vermogenskosten
 414.vermogenskostenvoet
 415.vermogenskrimp
 416.vermogensmarkt
 417.vermogensongelijkheid
 418.vermogensoverzicht
 419.vermogensrendementsheffing
 420.vermogensscheiding
 421.vermogensstructuur
 422.vermogenstitel
 423.vermogenstoets
 424.vermogensverschaffer
 425.vermogensvorm
 426.vermogenswinst
 427.vermogenswinstbelasting
 428.verpachter
 429.verpakte leningen
 430.verpande rekening
 431.verpanding
 432.verpandingsverbod
 433.verplicht actief kiezen
 434.verplicht bod
 435.verplicht converteerbare obligatielening
 436.verplicht openbaar bod
 437.verplichte kasreserve
 438.verplichte licentie
 439.verplichte roulatie
 440.verplichte vrijstellingsvermelding
 441.verplichtstelling
 442.verrassingsindex
 443.verrassingsindicator
 444.verrekenbare bronbelasting
 445.verrekenen
 446.verrekening
 447.verrekeningsbeding
 448.verrekeningscontract
 449.verrekenkamer
 450.verrekenprijs
 451.verrichtingen op effecten
 452.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 453.verruimen
 454.verruiming van de geldmarkt
 455.vers geld
 456.verschenen rente
 457.verscherpte come along clausule
 458.verschijndag
 459.Verschmutzungsrecht
 460.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 461.verslaan van de markt
 462.verslagperiode
 463.versnelde bookbuilding
 464.verspringing per punt
 465.verstaatsen
 466.versterkte aflossing
 467.verstopparadijs
 468.verstoring van de markt
 469.verticaal toezicht
 470.vertical disallowance
 471.verticale fusie
 472.verticale integratie
 473.verticale markt
 474.verticale prijsbinding
 475.verticale spread
 476.vertiteling
 477.vertragingsrente
 478.vertrekbelastingwet
 479.vertrekboete
 480.vertrekbonus
 481.vertrekoverschot
 482.vertrekpremie
 483.vertrekregeling
 484.vertrouwen
 485.vertrouwenscrisis
 486.vertrouwensgeld
 487.vertrouwensindex
 488.vertrouwensindicator
 489.Vertrouwensmonitor Banken
 490.vertrouwensorder
 491.verubericering
 492.vervaldag
 493.vervaldatum
 494.vervalsing
 495.vervangingsgoed
 496.vervangingsinvestering
 497.vervangingsratio
 498.vervangingsrisico
 499.vervangingswaarde
 500.verveelbankieren
 501.vervreemden
 502.vervreemdingsverbod
 503.vervroegd aflosbare obligatie
 504.vervroegde aflossing
 505.vervroegde uitoefening
 506.vervroegde uittreding
 507.verwachtingswaarde
 508.verwaterd aandeel
 509.verwaterde winst per aandeel
 510.verwaterde WPA
 511.verwatering
 512.verwerpen (van een erfenis)
 513.verwerven
 514.verwijlintrest
 515.verwijlrente
 516.verwijzingsregisters
 517.verwisseling
 518.verwisselingsverhouding
 519.verwisselkantoor
 520.very fine
 521.verzadigde markt
 522.verzamelbetaling
 523.verzamelbewijs
 524.verzamelcoupure
 525.verzameldepot
 526.verzamelinkomen
 527.verzamelstuk
 528.verzegeld bod
 529.verzekeraar
 530.verzekerde
 531.verzekering
 532.verzekeringnemer
 533.verzekeringsadviseur
 534.verzekeringsbedrog
 535.verzekeringsfraude
 536.Verzekeringskamer
 537.verzekeringsmaatschappij
 538.verzekeringsverplichting
 539.verzelfstandiging
 540.verzet
 541.verzilveren
 542.verzilverhypotheek
 543.verzilveringsproblematiek
 544.verzilverproduct
 545.verzonken kosten
 546.verzorgingsstaat
 547.verzuim
 548.verzuim-bv
 549.verzuimboete
 550.verzuimverzekering
 551.verzwijging
 552.vestigingsdatum
 553.vestigingsklimaat
 554.vestigingsland
 555.vestigingsoverschot
 556.vestigingsperiode
 557.vesting scheme
 558.vet op de botten
 559.Veteran's Day
 560.vetpot
 561.vettaks
 562.vette plus
 563.vette vinger
 564.VEUO
 565.VEV
 566.VF
 567.VFB
 568.VFF
 569.VFFP
 570.VFI
 571.VFI Code Goed Bestuur
 572.VFN
 573.Vgb
 574.VGP
 575.VIA
 576.viability plan
 577.viager
 578.viatical
 579.viaticale regelingen
 580.Vickrey-veiling
 581.vierde industriële revolutie
 582.vierde macht
 583.vierentwintig op zeven
 584.vierentwintig zeven
 585.vijandig bod
 586.vijandige overname
 587.vijfde generatie draadloze netwerken
 588.villagrens
 589.villasubsidie
 590.villataks
 591.vindersloon
 592.vinex
 593.vingerafdruk
 594.vingerratio
 595.vip-pensioen
 596.VIR
 597.Virgin Islands
 598.virtual currency option
 599.virtual market
 600.virtueel geld
 601.virtuele equity-pooling
 602.virtuele roadshow
 603.virtuele tol
 604.virtuele valuta
 605.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 606.Visegrad groep
 607.visitatiecommissie
 608.visum
 609.vitaal belang
 610.vitaal nationaal belang
 611.vitale beroepsgroepen
 612.vitale sectoren
 613.vitaliteitsregeling
 614.VIX
 615.vk
 616.vkm
 617.Vlaams Centrum Schuldenlast
 618.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 619.vlaggenschip
 620.vlaggenschipfonds
 621.vlakke beurs
 622.vlakke koersen
 623.vlakke opening
 624.vlakke rentecurve
 625.vlakke rentestructuur
 626.vlaktaks
 627.VLAM21
 628.vliegbelasting
 629.vliegbeweging
 630.vliegende ganzen model
 631.vliegtaks
 632.vlinder
 633.vloeibaar aardgas
 634.vloer
 635.vloerhandel
 636.vlootfonds
 637.vlottende activa
 638.vlottende poot
 639.vlottende rente
 640.vlottende schuld (van het Rijk)
 641.vluchtclausule
 642.vluchthaven
 643.vluchtkapitaal
 644.vluchtwaarde
 645.VN
 646.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 647.VNB
 648.vnb
 649.VND
 650.VNG
 651.VNO-NCW
 652.VOC
 653.voedselbon
 654.voedselinflatie
 655.VOF
 656.VOG
 657.VoG
 658.Vogelrichtlijn
 659.voice brokerage
 660.vol.
 661.volatiel
 662.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 663.volatiliteit
 664.volatiliteitsindex
 665.volatiliteitsrisico
 666.volatility
 667.volatility arbitrage
 668.volatility cone
 669.volatility skew
 670.volatility trade
 671.volatility-component
 672.volatility-patroon
 673.Volcker Rule
 674.Volcker Shock
 675.Volcker, Paul
 676.Volckerschok
 677.Volgende Generatie EU
 678.volgestort
 679.volgestorte aandelen
 680.volkomen concurrentie
 681.volksaandeel
 682.volkshuishouding
 683.volkskapitalisme
 684.Volkskrant Top 200
 685.volkskredietbank
 686.volkslening
 687.volksvertegenwoordiging
 688.volksverzekering
 689.volle dochter
 690.volledige mededinging
 691.volledige werkgelegenheid
 692.Vollgeld
 693.vollie
 694.volly
 695.volmacht
 696.Volmageddon
 697.volstorten
 698.voltijdbaan
 699.voltijdequivalent
 700.volume
 701.volume gewogen gemiddelde prijs
 702.volume weighted average price
 703.volume-weighted RSI
 704.volumekorting
 705.volumetender (Eurosysteem)
 706.VON
 707.voodoo economics
 708.voodoo finance
 709.voor een prikje
 710.voor een prikkie
 711.voor Sinterklaas spelen
 712.vooraf ingevulde aangifte
 713.vooraftrek
 714.voorbeeldportefeuille
 715.voorbelasting
 716.voorbelegging
 717.voorbeurs
 718.voorbeurshandel
 719.voorbeurskoers
 720.voorcalculatie
 721.voorfinanciering
 722.voorgekookte doorstart
 723.voorgesteld dividend
 724.voorheffing
 725.vooringevulde aangifte
 726.voorinschrijving
 727.voorjaarsnota
 728.voorjaarsraming
 729.voorkennis
 730.voorkeursrecht
 731.voorlopende conjunctuurindicator
 732.voorlopende indicator
 733.voorlopig prospectus
 734.voorlopige aanslag
 735.voorportaal des doods
 736.voorraad
 737.voorraadadministratie
 738.voorraadfinanciering
 739.voorraadgrootheid
 740.voorraadtermijn
 741.voorschieten
 742.voorschot
 743.voorschot op vaste termijn
 744.voorschotbank
 745.voorschotfraude
 746.voorschotrente
 747.voorspellingsmarkt
 748.voortschrijdend gemiddelde
 749.voortschrijdend rendement
 750.vooruitbetaling
 751.voorveiling
 752.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 753.voorwaardelijk kapitaal
 754.voorwaardelijke aandelen
 755.voorwaardelijke bankgarantie
 756.voorwaardelijke opties
 757.voorwaartse integratie
 758.voorwaartse verliesverrekening
 759.voorwetenschap
 760.voorzichtigheidsbeginsel
 761.voorzichtigheidsprincipe
 762.voorziening
 763.voorziening algemene risico's
 764.voorziening pensioenverplichtingen
 765.voorzorgssparen
 766.vordering
 767.vorderingensaldo
 768.vorig
 769.vorige koers
 770.vorkschrijven
 771.Vormerkung
 772.Vorzugsaktie
 773.vostro
 774.vostrorekening
 775.voting trust
 776.voucher
 777.voucherbank
 778.Vouli
 779.VpB
 780.VPL (regeling)
 781.VPO
 782.VPP
 783.Vr Wft
 784.vraag
 785.vraagcurve
 786.vraagoverschot
 787.vraagprijs
 788.vraagschok
 789.vraagtekort
 790.vraaguitval
 791.vraagzijde van de economie
 792.vrachtbrief
 793.VRC
 794.vreemd kapitaal
 795.vreemd vermogen
 796.vreemde valuta
 797.vreemde valuta hypotheek
 798.vrekkige vier
 799.vrekkige vijf
 800.Vreneli
 801.vriendelijk
 802.vriendelijke overname
 803.vriendjeskapitalisme
 804.vriendschapsfraude
 805.vrij bankieren
 806.vrij besteedbaar inkomen
 807.vrij kapitaalverkeer
 808.vrij op naam
 809.vrij opneembare spaarrekening
 810.vrij te aanvaarden
 811.vrij te laten bedrag
 812.vrij verhandelbaar
 813.vrij verkeer van personen
 814.vrij verkeer van werknemers
 815.vrijbuitersprobleem
 816.vrije besparingen
 817.vrije eigen vermogen
 818.vrije emissie
 819.vrije geldstroom
 820.vrije hand
 821.vrije kasstroom
 822.vrije kasstroomhypothese
 823.vrije levensverzekering
 824.vrije markt
 825.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 826.vrije mededinging
 827.vrije reserve
 828.vrije sector huurwoningen
 829.vrije spel der economische krachten
 830.vrije val
 831.vrije verkoopwaarde
 832.vrije wisselkoers
 833.vrije-handrekening
 834.vrijemarktdenker
 835.vrijemarkteconomie
 836.vrijemarktfundamentalisme
 837.vrijgestelde beleggingsinstelling
 838.vrijgezellendag
 839.vrijhandel
 840.vrijhandelsakkoord
 841.vrijhandelsgebied
 842.vrijhandelsverdrag
 843.vrijhandelszone
 844.vrijhaven
 845.vrijheidsindex
 846.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 847.vrijstellingsregeling Wft
 848.vrijvallen
 849.vrijwaringsrecht
 850.vrijwillige vertrekregeling
 851.vrijwilligerswerk
 852.vroegcyclisch
 853.vroege aanvaarder
 854.vroegefasefinanciering
 855.vroegpensioen
 856.vroegsignalering van schulden
 857.vrouwendag
 858.vrouwenquotum
 859.vruchtgebruik
 860.VSE
 861.VSO
 862.VSTOXX
 863.vte
 864.vtlb
 865.VUCA
 866.vuile obligatie
 867.vuile prijs
 868.vuilnisbank
 869.vuistpand
 870.vulture capitalist
 871.vulture fund
 872.VUT
 873.vut-fonds
 874.vut-regeling
 875.vutter
 876.VV
 877.VV&A
 878.VV&C
 879.VvdE
 880.VVE
 881.vvgb
 882.VVOF
 883.V-vormige recessie
 884.VVP
 885.VVR
 886.vwap
 887.VWNW-traject
 888.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet