dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
New Deal
Het programma van de Amerikaanse president Franklin Delano ... >>
 Vandaag 29-11-2022
21461 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 Bregret
4 reconciliatie
5 kerninflatie
 Thema's
 Recent verbeterd
29-11bioscoopbezoekindicato...
29-11lippenstiftindex
29-11Federal National Mortg...
29-11New Deal
28-11exportkredietverzekeri...
28-11neoliberalisme
28-11Bregret
28-11Werkloosheidswet
28-11MSCI World Index
28-11koers-winstverhouding
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-voor prijs
 113.van-werk-naar-werk-traject
 114.vanaf-prijs
 115.Vancouver Stock Exchange
 116.vangen
 117.vangnet
 118.vangnetconstructie
 119.van-prijs
 120.VAR
 121.variabale rate mortgage
 122.variabele
 123.variabele beloning
 124.variabele kosten
 125.variabele prijs
 126.variabele rente
 127.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 128.variabelrentende waarden
 129.variable leg
 130.variantie
 131.variatiemarge
 132.variation margin
 133.varkensbuiken
 134.varkenscyclus
 135.vast
 136.vast contract
 137.vast dienstverband
 138.vast pensioen
 139.vaste aanstelling
 140.vaste activa
 141.vaste baan
 142.vaste boekenprijs
 143.vaste indexatie
 144.vaste inrichting
 145.vaste kosten
 146.vaste lasten
 147.vaste poot
 148.vaste prijs
 149.vaste rente
 150.vaste schuld (van het Rijk)
 151.vaste verrekenprijs
 152.vaste wisselkoers
 153.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 154.vasteklantboete
 155.vastetermijnkrediet
 156.vastgeniet aandeel
 157.vastgoed
 158.vastgoedbeheerorganisatie
 159.vastgoedboer
 160.vastgoedfonds
 161.vastgoedlening
 162.vasthouden
 163.vastrentend fonds
 164.vastrentende waarden
 165.vaststellingsovereenkomst
 166.VAT
 167.vat
 168.Vaticaanbank
 169.vault
 170.vault money
 171.VB
 172.VBA
 173.VBDO
 174.VBI
 175.VBIN
 176.VBO
 177.VBO Makelaar
 178.VC
 179.VC's
 180.VCG
 181.VCO
 182.VCP
 183.VCS
 184.VCU
 185.VDAX
 186.VDAX-new
 187.VDD
 188.VDG
 189.VEB
 190.VEB NCVB
 191.Veblen-goed
 192.vechtmarkt
 193.veelverdiener
 194.vega
 195.VEH
 196.vehikel
 197.veiligbankieren.nl
 198.veilige haven (beleggingsalternatief)
 199.veilige vijf
 200.veiligehavenmunt
 201.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 202.veiligheidscode
 203.veiling
 204.veiling bij opbod en afslag
 205.veilingfonds
 206.veilingobligatie
 207.velocity
 208.velocity ratio
 209.venale waarde
 210.Venator Bond
 211.vendor
 212.vendor due diligence
 213.vendor loan
 214.vendor lock-in
 215.vendor note
 216.vennoot
 217.vennootschap
 218.vennootschap onder firma
 219.vennootschappelijk vermogen
 220.vennootschappelijke jaarrekening
 221.vennootschapsbelasting
 222.venstertarief
 223.vente marseillaise
 224.venture
 225.venture capital
 226.venture capital-maatschappij
 227.venture capitalist
 228.VEOV
 229.verantwoordelijkheidsheffing
 230.Verantwoordingsdag
 231.verantwoordingsobligatie
 232.verantwoordingsorgaan
 233.verbeterplan accountants
 234.verbeurdverklaring
 235.verbijzondering
 236.verbod tot handel
 237.verboden prijsafspraak
 238.Verbond van Verzekeraars
 239.verbonden rekeningen
 240.verborgen arbeidspotentiëel
 241.verborgen belasting
 242.verborgen economie
 243.verborgen kosten
 244.verborgen reserve
 245.verborgen schulden
 246.verborgen waarde
 247.verborgen werkloosheid
 248.verbranden
 249.verbrandingsgraad
 250.verbrekingsvergoeding
 251.verbruikleen
 252.verbruiksbelasting
 253.verbruiksgoederen
 254.verdachte transacties
 255.verdampen
 256.verdedigingsmuur
 257.verdeeld
 258.verdeelrecht
 259.verdeelsleutel
 260.verdeelsleutel (ECB)
 261.verdeeltaks
 262.verdiencapaciteit
 263.verdienmodel
 264.verdienstelijking
 265.verdisconteren
 266.verdisconteringsvoet
 267.verdoken belasting
 268.verdoken kosten
 269.verdozing
 270.Verdrag betreffende de Europese Unie
 271.Verdrag van Amsterdam
 272.Verdrag van Lissabon
 273.Verdrag van Maastricht
 274.Verdrag van Nice
 275.Verdrag van Rome
 276.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 277.verdragshoppen
 278.verdringingseffect
 279.verdringingsmarkt
 280.verdrukte midden
 281.verdwijnlening
 282.Vereniging voor de Effectenhandel
 283.vereffenaar
 284.vereffening
 285.vereffeningsinstelling
 286.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 287.vereist eigen vermogen
 288.vereiste dekkingsgraad
 289.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 290.Verenigde Naties
 291.Verenigde Oostindische Compagnie
 292.Verenigde Staten van Europa
 293.vereniging
 294.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 295.Vereniging Consument & Geldzaken
 296.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 297.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 298.Vereniging Eigen Huis
 299.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 300.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 301.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 302.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 303.Vereniging Payroll Ondernemingen
 304.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 305.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 306.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 307.Vereniging van Beleggingsanalisten
 308.Vereniging van Compliance Officers
 309.Vereniging van Effectenbezitters
 310.vereniging van eigenaren
 311.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 312.Vereniging van Fondsen in Nederland
 313.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 314.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 315.Vereniging van Registercontrollers
 316.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 317.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 318.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 319.Vereniging Vastgoed Participanten
 320.vereniging zonder winstoogmerk
 321.verevening
 322.vergadering van aandeelhouders
 323.vergeldingsheffing
 324.vergelijkende kostenmaatstaf
 325.vergelijkingssite
 326.vergeten pensioen
 327.vergrijzing
 328.vergroening
 329.vergunningplicht
 330.verhaal
 331.verhandelbaarheid
 332.verhandelbaarheidsrisico
 333.verhandelbare optie
 334.verhandelbare schuldbekentenis
 335.verhandelingsdag
 336.verhandelingsplatform
 337.verhandelingsreglement
 338.verhitte markt
 339.verhoging
 340.verhuisbelasting
 341.verhuisboete
 342.verhuiswet
 343.verhuurderheffing
 344.verhuurhypotheek
 345.verificatie
 346.verificatievergadering
 347.verjaring
 348.verjaring van een coupon
 349.verjaring van een hoofdsom
 350.verjubelen
 351.verkapt dividend
 352.verkapte werkloosheid
 353.verkeersintensiteit
 354.verkiezingsdag
 355.verklaring omtrent gedrag
 356.verklaring van de bankier
 357.verklaring van erfrecht
 358.verklaring van executele
 359.verklaring van geen bezwaar
 360.verklaring van goed gedrag
 361.verklaring van rechtsherstel
 362.verkoop buiten de winkelruimte
 363.verkoop en terughuur
 364.verkoop onder voorwaarden
 365.verkoop op afbetaling
 366.verkoopaanbeveling
 367.verkoopgolf
 368.verkoopkosten
 369.verkoopmaatschappij
 370.verkoopmakelaar
 371.verkoopmarge
 372.verkoopoptie
 373.verkooprecht
 374.verkoopwaardig
 375.verkoperskeur
 376.verkopersmarkt
 377.verkort bericht
 378.verkort boekjaar
 379.verkrappen
 380.verkrapping van de geldmarkt
 381.verkrijgingsprijs
 382.verlaging nominale waarde
 383.verlegging
 384.verleggingsregeling
 385.verlengbare obligatie
 386.verlengd boekjaar
 387.verlengingsprovisie
 388.verlies
 389.verlies nemen
 390.verlies- en winstrekening
 391.verliesaversie
 392.verliescompensatie
 393.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 394.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 395.verlieslatend
 396.verliesvennootschap
 397.verliesverjonging
 398.verlieswaarschuwing
 399.verlonen
 400.verlooppercentage
 401.verloopstaat
 402.verlopen rente
 403.vermakelijkheidsretributie
 404.vermogen
 405.vermogen in de dode hand
 406.Vermogend Nederland
 407.vermogensaanwasbelasting
 408.vermogensbeheer
 409.vermogensbeheerder
 410.vermogensbehoefte
 411.vermogensbelasting
 412.vermogensbeslag
 413.vermogensbestanddeel
 414.vermogenseffect
 415.vermogensfonds
 416.vermogensgroei
 417.vermogensinflatie
 418.vermogenskloof
 419.vermogenskosten
 420.vermogenskostenvoet
 421.vermogenskrimp
 422.vermogensmarkt
 423.vermogensongelijkheid
 424.vermogensoverzicht
 425.vermogensrendementsheffing
 426.vermogensscheiding
 427.vermogensstructuur
 428.vermogenstitel
 429.vermogenstoets
 430.vermogensverschaffer
 431.vermogensvorm
 432.vermogenswinst
 433.vermogenswinstbelasting
 434.verpachter
 435.verpakte leningen
 436.verpande rekening
 437.verpanden
 438.verpanding
 439.verpandingsverbod
 440.verplicht actief kiezen
 441.verplicht bod
 442.verplicht converteerbare obligatielening
 443.verplicht openbaar bod
 444.verplichte kasreserve
 445.verplichte licentie
 446.verplichte roulatie
 447.verplichte vrijstellingsvermelding
 448.verplichtstelling
 449.verrassingsindex
 450.verrassingsindicator
 451.verrekenbare bronbelasting
 452.verrekenen
 453.verrekening
 454.verrekeningsbeding
 455.verrekeningscontract
 456.verrekenkamer
 457.verrekenprijs
 458.verrichtingen op effecten
 459.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 460.verruimen
 461.verruiming van de geldmarkt
 462.vers geld
 463.verschenen rente
 464.verscherpte come along clausule
 465.verschijndag
 466.Verschmutzungsrecht
 467.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 468.verslaan van de markt
 469.verslagperiode
 470.versnelde bookbuilding
 471.verspringing per punt
 472.verstaatsen
 473.versterkte aflossing
 474.verstopparadijs
 475.verstoring van de markt
 476.verticaal toezicht
 477.vertical disallowance
 478.verticale fusie
 479.verticale integratie
 480.verticale markt
 481.verticale prijsbinding
 482.verticale spread
 483.vertiteling
 484.vertragingsrente
 485.vertrekbelastingwet
 486.vertrekboete
 487.vertrekbonus
 488.vertrekoverschot
 489.vertrekpremie
 490.vertrekregeling
 491.vertrekvergoeding
 492.vertrouwen
 493.vertrouwenscrisis
 494.vertrouwensgeld
 495.vertrouwensindex
 496.vertrouwensindicator
 497.Vertrouwensmonitor Banken
 498.vertrouwensorder
 499.verubericering
 500.vervaldag
 501.vervaldatum
 502.vervalsing
 503.vervangingsgoed
 504.vervangingsinvestering
 505.vervangingsratio
 506.vervangingsrisico
 507.vervangingswaarde
 508.verveelbankieren
 509.vervreemden
 510.vervreemdingsverbod
 511.vervroegd aflosbare obligatie
 512.vervroegde aflossing
 513.vervroegde uitoefening
 514.vervroegde uittreding
 515.verwachtingswaarde
 516.verwaterd aandeel
 517.verwaterde winst per aandeel
 518.verwaterde WPA
 519.verwatering
 520.verwerpen (van een erfenis)
 521.verwerven
 522.verwijlintrest
 523.verwijlrente
 524.verwijzingsregisters
 525.verwisseling
 526.verwisselingsverhouding
 527.verwisselkantoor
 528.very fine
 529.verzadigde markt
 530.verzamelbetaling
 531.verzamelbewijs
 532.verzamelcoupure
 533.verzameldepot
 534.verzamelinkomen
 535.verzamelstuk
 536.verzegeld bod
 537.verzekeraar
 538.verzekerde
 539.verzekering
 540.verzekeringnemer
 541.verzekeringsadviseur
 542.verzekeringsbedrog
 543.verzekeringsfraude
 544.Verzekeringskamer
 545.verzekeringsmaatschappij
 546.verzekeringsverplichting
 547.verzelfstandiging
 548.verzet
 549.verzilverbare ouderenkorting
 550.verzilveren
 551.verzilverhypotheek
 552.verzilveringsproblematiek
 553.verzilverproduct
 554.verzonken kosten
 555.verzorgingsstaat
 556.verzuim
 557.verzuim-bv
 558.verzuimboete
 559.verzuimverzekering
 560.verzwijging
 561.vesten
 562.vestigingsdatum
 563.vestigingsklimaat
 564.vestigingsland
 565.vestigingsoverschot
 566.vestigingsperiode
 567.vesting
 568.vesting scheme
 569.vet op de botten
 570.Veteran's Day
 571.vetpot
 572.vettaks
 573.vette plus
 574.vette vinger
 575.VEUO
 576.VEV
 577.VF
 578.VFB
 579.VFF
 580.VFFP
 581.VFI
 582.VFI Code Goed Bestuur
 583.VFN
 584.Vgb
 585.VGP
 586.VIA
 587.viability plan
 588.viager
 589.viatical
 590.viaticale regelingen
 591.Vickrey-veiling
 592.vier-ogen principe
 593.vierde industriële revolutie
 594.vierde macht
 595.vierentwintig op zeven
 596.vierentwintig zeven
 597.vijandig bod
 598.vijandige overname
 599.vijf-dagen regel
 600.vijfde generatie draadloze netwerken
 601.villagrens
 602.villasubsidie
 603.villataks
 604.vindersloon
 605.vinex
 606.vingerafdruk
 607.vingerratio
 608.vip-pensioen
 609.VIR
 610.Virgin Islands
 611.virtual currency option
 612.virtual market
 613.virtueel geld
 614.virtuele equity-pooling
 615.virtuele roadshow
 616.virtuele tol
 617.virtuele valuta
 618.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 619.Visegrad groep
 620.visitatiecommissie
 621.visum
 622.vitaal belang
 623.vitaal nationaal belang
 624.vitale beroepsgroepen
 625.vitale sectoren
 626.vitaliteitsregeling
 627.VIX
 628.vk
 629.vkm
 630.Vlaams Centrum Schuldenlast
 631.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 632.vlaggenschip
 633.vlaggenschipfonds
 634.vlakke beurs
 635.vlakke koersen
 636.vlakke opening
 637.vlakke rentecurve
 638.vlakke rentestructuur
 639.vlaktaks
 640.VLAM21
 641.vliegbelasting
 642.vliegbeweging
 643.vliegende ganzen model
 644.vliegtaks
 645.vlinder
 646.vloeibaar aardgas
 647.vloer
 648.vloerhandel
 649.vlootfonds
 650.vlottende activa
 651.vlottende poot
 652.vlottende rente
 653.vlottende schuld (van het Rijk)
 654.vluchtclausule
 655.vluchthaven
 656.vluchtkapitaal
 657.vluchtwaarde
 658.VN
 659.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 660.VNB
 661.vnb
 662.VND
 663.VNG
 664.VNO-NCW
 665.VOC
 666.voedselbon
 667.voedselinflatie
 668.VOF
 669.VOG
 670.VoG
 671.Vogelrichtlijn
 672.voice brokerage
 673.vol.
 674.volatiel
 675.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 676.volatiliteit
 677.volatiliteitsindex
 678.volatiliteitsrisico
 679.volatility
 680.volatility arbitrage
 681.volatility cone
 682.volatility skew
 683.volatility trade
 684.volatility-component
 685.volatility-patroon
 686.Volcker Rule
 687.Volcker Shock
 688.Volcker, Paul
 689.Volckerschok
 690.volgaandeel
 691.Volgende Generatie EU
 692.volger
 693.volgestort
 694.volgestorte aandelen
 695.volkomen concurrentie
 696.volksaandeel
 697.volkshuishouding
 698.volkskapitalisme
 699.Volkskrant Top 200
 700.volkskredietbank
 701.volkslening
 702.volksvertegenwoordiging
 703.volksverzekering
 704.volle dochter
 705.volledige mededinging
 706.volledige werkgelegenheid
 707.Vollgeld
 708.vollie
 709.volly
 710.volmacht
 711.Volmageddon
 712.volstorten
 713.voltijdbaan
 714.voltijdequivalent
 715.voltijdsbonus
 716.volume
 717.volume gewogen gemiddelde prijs
 718.volume weighted average price
 719.volume-weighted RSI
 720.volumekorting
 721.volumetender (Eurosysteem)
 722.VON
 723.voodoo economics
 724.voodoo finance
 725.voor een prikje
 726.voor een prikkie
 727.voor Sinterklaas spelen
 728.vooraf ingevulde aangifte
 729.vooraftrek
 730.voorbeeldportefeuille
 731.voorbelasting
 732.voorbelegging
 733.voorbeurs
 734.voorbeurshandel
 735.voorbeurskoers
 736.voorcalculatie
 737.voorfinanciering
 738.voorgekookte doorstart
 739.voorgesteld dividend
 740.voorheffing
 741.vooringevulde aangifte
 742.voorinschrijving
 743.voorjaarsnota
 744.voorjaarsraming
 745.voorkennis
 746.voorkeursrecht
 747.voorlopende conjunctuurindicator
 748.voorlopende indicator
 749.voorlopig prospectus
 750.voorlopige aanslag
 751.voorportaal des doods
 752.voor-prijs
 753.voorraad
 754.voorraadadministratie
 755.voorraadfinanciering
 756.voorraadgrootheid
 757.voorraadtermijn
 758.voorschieten
 759.voorschot
 760.voorschot op vaste termijn
 761.voorschotbank
 762.voorschotfraude
 763.voorschotrente
 764.voorspellingsmarkt
 765.voortschrijdend gemiddelde
 766.voortschrijdend rendement
 767.vooruitbetaling
 768.voorveiling
 769.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 770.voorwaardelijk kapitaal
 771.voorwaardelijke aandelen
 772.voorwaardelijke bankgarantie
 773.voorwaardelijke opties
 774.voorwaartse integratie
 775.voorwaartse verliesverrekening
 776.voorwetenschap
 777.voorzichtigheidsbeginsel
 778.voorzichtigheidsprincipe
 779.voorziening
 780.voorziening algemene risico's
 781.voorziening pensioenverplichtingen
 782.voorzorgssparen
 783.vordering
 784.vorderingensaldo
 785.vorig
 786.vorige koers
 787.vorkschrijven
 788.Vormerkung
 789.Vorzugsaktie
 790.vostro
 791.vostrorekening
 792.voting trust
 793.voucher
 794.voucherbank
 795.Vouli
 796.VpB
 797.VPL (regeling)
 798.VPO
 799.VPP
 800.Vr Wft
 801.vraag
 802.vraagcurve
 803.vraagoverschot
 804.vraagprijs
 805.vraagschok
 806.vraagtekort
 807.vraaguitval
 808.vraagzijde van de economie
 809.vrachtbrief
 810.VRC
 811.vreemd kapitaal
 812.vreemd vermogen
 813.vreemde valuta
 814.vreemde valuta hypotheek
 815.vrekkige vier
 816.vrekkige vijf
 817.Vreneli
 818.vriendelijk
 819.vriendelijke overname
 820.vriendjeskapitalisme
 821.vriendschapsfraude
 822.vrij bankieren
 823.vrij besteedbaar inkomen
 824.vrij kapitaal
 825.vrij kapitaalverkeer
 826.vrij op naam
 827.vrij opneembare spaarrekening
 828.vrij te aanvaarden
 829.vrij te laten bedrag
 830.vrij verhandelbaar
 831.vrij verkeer van personen
 832.vrij verkeer van werknemers
 833.vrijbuitersprobleem
 834.vrije besparingen
 835.vrije eigen vermogen
 836.vrije emissie
 837.vrije geldstroom
 838.vrije hand
 839.vrije kasstroom
 840.vrije kasstroomhypothese
 841.vrije levensverzekering
 842.vrije markt
 843.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 844.vrije mededinging
 845.vrije reserve
 846.vrije sector huurwoningen
 847.vrije spel der economische krachten
 848.vrije val
 849.vrije verkoopwaarde
 850.vrije wisselkoers
 851.vrije-handrekening
 852.vrijemarktdenker
 853.vrijemarkteconomie
 854.vrijemarktfundamentalisme
 855.vrijgestelde beleggingsinstelling
 856.vrijgezellendag
 857.vrijhandel
 858.vrijhandelsakkoord
 859.vrijhandelsgebied
 860.vrijhandelsverdrag
 861.vrijhandelszone
 862.vrijhaven
 863.vrijheidsindex
 864.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 865.vrijstellingsregeling Wft
 866.vrijvallen
 867.vrijwaringsrecht
 868.vrijwillige vertrekregeling
 869.vrijwilligerswerk
 870.vroegcyclisch
 871.vroege aanvaarder
 872.vroegefasefinanciering
 873.vroegpensioen
 874.vroegsignalering van schulden
 875.vrouwendag
 876.vrouwenquotum
 877.vruchtgebruik
 878.VSE
 879.VSO
 880.VSTOXX
 881.vte
 882.vtlb
 883.VUCA
 884.vuile obligatie
 885.vuile prijs
 886.vuilnisbank
 887.vuistpand
 888.Vulcano bond
 889.vulkaanobligatie
 890.vulture capitalist
 891.vulture fund
 892.VUT
 893.vut-fonds
 894.vut-regeling
 895.vutter
 896.VV
 897.VV&A
 898.VV&C
 899.VvdE
 900.VVE
 901.vvgb
 902.VVOF
 903.V-vormige recessie
 904.VVP
 905.VVR
 906.vwap
 907.VWNW-traject
 908.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet