Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
loonbeslag
Als een natuurlijk persoon een schuld heeft en niet meer in staat ... >>
 Vandaag 04-12-2020
20440 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 onder embargo
4 gebakken lucht
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
04-12voor Sinterklaas spele...
04-12flashraming
04-12vrijwillige vertrekreg...
04-12salaryman
04-12hacken
04-12moderne slavernij
04-12loon
04-12loonslaaf
04-12salaris
03-12loonbeslag
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaderschapsverlof
 10.Vadertje Staat
 11.VAEX
 12.vage logica
 13.vagebonderend kapitaal
 14.vakantiedeal
 15.vakantiegeld
 16.vakantietoeslag
 17.vakbeweging
 18.vakbond
 19.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 20.Vakcentrale voor Professionals
 21.vakorganisatie
 22.vallend mes
 23.valley
 24.valley of death
 25.Vallstein Benchmark
 26.VALOR
 27.Valorennummer
 28.vals geld
 29.vals signaal
 30.valse beweging
 31.valsemunterij
 32.valsheid in geschrifte
 33.valuation multiple
 34.value added
 35.value at risk
 36.value-at-risk-model
 37.value basis
 38.value broker
 39.value chain
 40.value creation
 41.value date
 42.value driver
 43.value investing
 44.value investment ratio
 45.value investor
 46.value line index
 47.value new business
 48.value share
 49.value spot
 50.value today
 51.value tomorrow
 52.value trap
 53.value weighted index
 54.valuta
 55.valuta-arbitrage
 56.valutabeheer
 57.valutabeperking
 58.valutablok
 59.valutaclausule
 60.valutacode
 61.valutacommissaris
 62.valutacrisis
 63.valutadagen
 64.valutadatum
 65.valuta-effect
 66.valuta-exposure
 67.valutafraude
 68.valuta-future
 69.valutahandel
 70.valutahypotheek
 71.valuta-interventie
 72.valutakoers
 73.valutakoersinterventie
 74.valutakoersrisico
 75.valutamanagement
 76.valutamand
 77.valutamandje
 78.valutamanipulatie
 79.valutamanipulator
 80.valutamarkt
 81.valuta-oorlog
 82.valutaoorlog
 83.valuta-optie
 84.valutapaar
 85.valutapact
 86.valutapositie
 87.valutarekening
 88.valutareserves
 89.valutarestrictie
 90.valutarisico
 91.valutaspeculatie
 92.valutastrijd
 93.valuta-swap
 94.valutateken
 95.valutatermijncontract
 96.valutatermijnmarkt
 97.valutatoerisme
 98.valuta-unie
 99.valutaveiling
 100.valutaverlies
 101.valutawinst
 102.valutering
 103.valutering effectennota
 104.valutering vreemde valuta
 105.vampierinktvis
 106.vampire squid
 107.van de beurs halen
 108.van jou
 109.van Oss Effectengids
 110.van-werk-naar-werk-traject
 111.vanaf-prijs
 112.Vancouver Stock Exchange
 113.vangen
 114.vangnet
 115.vangnetconstructie
 116.VAR
 117.variabale rate mortgage
 118.variabele
 119.variabele beloning
 120.variabele kosten
 121.variabele prijs
 122.variabele rente
 123.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 124.variabelrentende waarden
 125.variable leg
 126.variantie
 127.variatiemarge
 128.variation margin
 129.varkensbuiken
 130.varkenscyclus
 131.vast
 132.vast contract
 133.vast pensioen
 134.vaste aanstelling
 135.vaste activa
 136.vaste baan
 137.vaste boekenprijs
 138.vaste indexatie
 139.vaste inrichting
 140.vaste kosten
 141.vaste lasten
 142.vaste poot
 143.vaste prijs
 144.vaste rente
 145.vaste schuld (van het Rijk)
 146.vaste verrekenprijs
 147.vaste wisselkoers
 148.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 149.vasteklantboete
 150.vastetermijnkrediet
 151.vastgeniet aandeel
 152.vastgoed
 153.vastgoedbeheerorganisatie
 154.vastgoedboer
 155.vastgoedfonds
 156.vastgoedlening
 157.vasthouden
 158.vastrentend fonds
 159.vastrentende waarden
 160.vaststellingsovereenkomst
 161.VAT
 162.vat
 163.Vaticaanbank
 164.vault
 165.vault money
 166.VB
 167.VBA
 168.VBDO
 169.VBI
 170.VBIN
 171.VBO
 172.VBO Makelaar
 173.VC
 174.VC's
 175.VCG
 176.VCO
 177.VCP
 178.VCS
 179.VCU
 180.VDAX
 181.VDAX-new
 182.VDD
 183.VDG
 184.VEB
 185.VEB NCVB
 186.Veblen-goed
 187.vechtmarkt
 188.veelverdiener
 189.vega
 190.VEH
 191.vehikel
 192.veiligbankieren.nl
 193.veilige haven (beleggingsalternatief)
 194.veilige vijf
 195.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 196.veiligheidscode
 197.veiling
 198.veiling bij opbod en afslag
 199.veilingfonds
 200.veilingobligatie
 201.velocity
 202.velocity ratio
 203.venale waarde
 204.Venator Bond
 205.vendor
 206.vendor due diligence
 207.vendor loan
 208.vendor lock-in
 209.vendor note
 210.vennoot
 211.vennootschap
 212.vennootschap onder firma
 213.vennootschappelijk vermogen
 214.vennootschappelijke jaarrekening
 215.vennootschapsbelasting
 216.venstertarief
 217.vente marseillaise
 218.venture
 219.venture capital
 220.venture capital-maatschappij
 221.venture capitalist
 222.VEOV
 223.verantwoordelijkheidsheffing
 224.Verantwoordingsdag
 225.verantwoordingsobligatie
 226.verantwoordingsorgaan
 227.verbeterplan accountants
 228.verbeurdverklaring
 229.verbijzondering
 230.verbod tot handel
 231.verboden prijsafspraak
 232.Verbond van Verzekeraars
 233.verbonden rekeningen
 234.verborgen arbeidspotentiëel
 235.verborgen belasting
 236.verborgen economie
 237.verborgen kosten
 238.verborgen reserve
 239.verborgen schulden
 240.verborgen waarde
 241.verborgen werkloosheid
 242.verbranden
 243.verbrandingsgraad
 244.verbrekingsvergoeding
 245.verbruikleen
 246.verbruiksbelasting
 247.verbruiksgoederen
 248.verdachte transacties
 249.verdampen
 250.verdedigingsmuur
 251.verdeeld
 252.verdeelrecht
 253.verdeelsleutel
 254.verdeelsleutel (ECB)
 255.verdeeltaks
 256.verdiencapaciteit
 257.verdienmodel
 258.verdienstelijking
 259.verdisconteren
 260.verdisconteringsvoet
 261.verdoken belasting
 262.verdoken kosten
 263.verdozing
 264.Verdrag betreffende de Europese Unie
 265.Verdrag van Amsterdam
 266.Verdrag van Lissabon
 267.Verdrag van Maastricht
 268.Verdrag van Nice
 269.Verdrag van Rome
 270.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 271.verdragshoppen
 272.verdringingseffect
 273.verdringingsmarkt
 274.verdrukte midden
 275.verdwijnlening
 276.Vereniging voor de Effectenhandel
 277.vereffenaar
 278.vereffening
 279.vereffeningsinstelling
 280.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 281.vereist eigen vermogen
 282.vereiste dekkingsgraad
 283.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 284.Verenigde Naties
 285.Verenigde Oostindische Compagnie
 286.Verenigde Staten van Europa
 287.vereniging
 288.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 289.Vereniging Consument & Geldzaken
 290.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 291.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 292.Vereniging Eigen Huis
 293.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 294.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 295.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 296.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 297.Vereniging Payroll Ondernemingen
 298.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 299.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 300.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 301.Vereniging van Beleggingsanalisten
 302.Vereniging van Compliance Officers
 303.Vereniging van Effectenbezitters
 304.vereniging van eigenaren
 305.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 306.Vereniging van Fondsen in Nederland
 307.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 308.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 309.Vereniging van Registercontrollers
 310.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 311.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 312.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 313.Vereniging Vastgoed Participanten
 314.vereniging zonder winstoogmerk
 315.verevening
 316.vergadering van aandeelhouders
 317.vergeldingsheffing
 318.vergelijkende kostenmaatstaf
 319.vergelijkingssite
 320.vergeten pensioen
 321.vergrijzing
 322.vergroening
 323.vergunningplicht
 324.verhaal
 325.verhandelbaarheid
 326.verhandelbaarheidsrisico
 327.verhandelbare optie
 328.verhandelbare schuldbekentenis
 329.verhandelingsdag
 330.verhandelingsplatform
 331.verhandelingsreglement
 332.verhitte markt
 333.verhoging
 334.verhuisbelasting
 335.verhuiswet
 336.verificatie
 337.verificatievergadering
 338.verjaring
 339.verjaring van een coupon
 340.verjaring van een hoofdsom
 341.verjubelen
 342.verkapt dividend
 343.verkapte werkloosheid
 344.verkeersintensiteit
 345.verkiezingsdag
 346.verklaring omtrent gedrag
 347.verklaring van de bankier
 348.verklaring van erfrecht
 349.verklaring van executele
 350.verklaring van geen bezwaar
 351.verklaring van goed gedrag
 352.verklaring van rechtsherstel
 353.verkoop buiten de winkelruimte
 354.verkoop en terughuur
 355.verkoop op afbetaling
 356.verkoopaanbeveling
 357.verkoopgolf
 358.verkoopkosten
 359.verkoopmaatschappij
 360.verkoopmakelaar
 361.verkoopmarge
 362.verkoopoptie
 363.verkooprecht
 364.verkoopwaardig
 365.verkoperskeur
 366.verkopersmarkt
 367.verkort bericht
 368.verkrappen
 369.verkrapping van de geldmarkt
 370.verkrijgingsprijs
 371.verlaging nominale waarde
 372.verlegging
 373.verleggingsregeling
 374.verlengbare obligatie
 375.verlengingsprovisie
 376.verlies
 377.verlies nemen
 378.verlies- en winstrekening
 379.verliesaversie
 380.verliescompensatie
 381.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 382.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 383.verliesvennootschap
 384.verliesverjonging
 385.verlieswaarschuwing
 386.verlonen
 387.verloopstaat
 388.verlopen rente
 389.vermakelijkheidsretributie
 390.vermogen
 391.vermogen in de dode hand
 392.Vermogend Nederland
 393.vermogensaanwasbelasting
 394.vermogensbeheer
 395.vermogensbeheerder
 396.vermogensbehoefte
 397.vermogensbelasting
 398.vermogensbeslag
 399.vermogensbestanddeel
 400.vermogenseffect
 401.vermogensfonds
 402.vermogensgroei
 403.vermogenskosten
 404.vermogenskostenvoet
 405.vermogenskrimp
 406.vermogensmarkt
 407.vermogensongelijkheid
 408.vermogensoverzicht
 409.vermogensrendementsheffing
 410.vermogensscheiding
 411.vermogensstructuur
 412.vermogenstitel
 413.vermogenstoets
 414.vermogensverschaffer
 415.vermogensvorm
 416.vermogenswinst
 417.vermogenswinstbelasting
 418.verpachter
 419.verpakte leningen
 420.verpande rekening
 421.verpanding
 422.verpandingsverbod
 423.verplicht actief kiezen
 424.verplicht bod
 425.verplicht converteerbare obligatielening
 426.verplicht openbaar bod
 427.verplichte kasreserve
 428.verplichte licentie
 429.verplichte roulatie
 430.verplichte vrijstellingsvermelding
 431.verplichtstelling
 432.verrassingsindex
 433.verrassingsindicator
 434.verrekenbare bronbelasting
 435.verrekenen
 436.verrekening
 437.verrekeningsbeding
 438.verrekeningscontract
 439.verrekenkamer
 440.verrekenprijs
 441.verrichtingen op effecten
 442.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 443.verruimen
 444.verruiming van de geldmarkt
 445.vers geld
 446.verschenen rente
 447.verscherpte come along clausule
 448.verschijndag
 449.Verschmutzungsrecht
 450.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 451.verslaan van de markt
 452.verslagperiode
 453.versnelde bookbuilding
 454.verspringing per punt
 455.verstaatsen
 456.versterkte aflossing
 457.verstoring van de markt
 458.verticaal toezicht
 459.vertical disallowance
 460.verticale fusie
 461.verticale integratie
 462.verticale markt
 463.verticale prijsbinding
 464.verticale spread
 465.vertiteling
 466.vertragingsrente
 467.vertrekbelastingwet
 468.vertrekboete
 469.vertrekbonus
 470.vertrekoverschot
 471.vertrekpremie
 472.vertrekregeling
 473.vertrouwen
 474.vertrouwenscrisis
 475.vertrouwensgeld
 476.vertrouwensindex
 477.vertrouwensindicator
 478.Vertrouwensmonitor Banken
 479.vertrouwensorder
 480.verubericering
 481.vervaldag
 482.vervaldatum
 483.vervalsing
 484.vervangingsgoed
 485.vervangingsinvestering
 486.vervangingsratio
 487.vervangingsrisico
 488.vervangingswaarde
 489.verveelbankieren
 490.vervreemden
 491.vervreemdingsverbod
 492.vervroegd aflosbare obligatie
 493.vervroegde aflossing
 494.vervroegde uitoefening
 495.vervroegde uittreding
 496.verwachtingswaarde
 497.verwaterd aandeel
 498.verwaterde winst per aandeel
 499.verwaterde WPA
 500.verwatering
 501.verwerpen (van een erfenis)
 502.verwerven
 503.verwijlintrest
 504.verwijlrente
 505.verwijzingsregisters
 506.verwisseling
 507.verwisselingsverhouding
 508.verwisselkantoor
 509.very fine
 510.verzadigde markt
 511.verzamelbetaling
 512.verzamelbewijs
 513.verzamelcoupure
 514.verzameldepot
 515.verzamelinkomen
 516.verzamelstuk
 517.verzegeld bod
 518.verzekeraar
 519.verzekerde
 520.verzekering
 521.verzekeringnemer
 522.verzekeringsadviseur
 523.verzekeringsbedrog
 524.verzekeringsfraude
 525.Verzekeringskamer
 526.verzekeringsmaatschappij
 527.verzekeringsverplichting
 528.verzelfstandiging
 529.verzet
 530.verzilveren
 531.verzilverhypotheek
 532.verzilveringsproblematiek
 533.verzilverproduct
 534.verzonken kosten
 535.verzorgingsstaat
 536.verzuim
 537.verzuim-bv
 538.verzuimboete
 539.verzuimverzekering
 540.verzwijging
 541.vestigingsdatum
 542.vestigingsklimaat
 543.vestigingsland
 544.vestigingsoverschot
 545.vestigingsperiode
 546.vesting scheme
 547.vet op de botten
 548.Veteran's Day
 549.vetpot
 550.vettaks
 551.vette vinger
 552.VEUO
 553.VEV
 554.VF
 555.VFB
 556.VFF
 557.VFFP
 558.VFI
 559.VFI Code Goed Bestuur
 560.VFN
 561.Vgb
 562.VGP
 563.VIA
 564.viability plan
 565.viager
 566.viatical
 567.viaticale regelingen
 568.Vickrey-veiling
 569.vier-ogen principe
 570.vierde industriële revolutie
 571.vierde macht
 572.vierentwintig op zeven
 573.vierentwintig zeven
 574.vijandig bod
 575.vijandige overname
 576.vijfde generatie draadloze netwerken
 577.villagrens
 578.villasubsidie
 579.villataks
 580.vindersloon
 581.vinex
 582.vingerafdruk
 583.vingerratio
 584.vip-pensioen
 585.VIR
 586.Virgin Islands
 587.virtual currency option
 588.virtual market
 589.virtueel geld
 590.virtuele equity-pooling
 591.virtuele roadshow
 592.virtuele tol
 593.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 594.Visegrad groep
 595.visitatiecommissie
 596.visum
 597.vitaal belang
 598.vitaal nationaal belang
 599.vitale beroepsgroepen
 600.vitale sectoren
 601.vitaliteitsregeling
 602.VIX
 603.vk
 604.vkm
 605.Vlaams Centrum Schuldenlast
 606.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 607.vlaggenschip
 608.vlaggenschipfonds
 609.vlakke beurs
 610.vlakke koersen
 611.vlakke opening
 612.vlakke rentecurve
 613.vlakke rentestructuur
 614.vlaktaks
 615.VLAM21
 616.vliegbelasting
 617.vliegbeweging
 618.vliegende ganzen model
 619.vliegtaks
 620.vlinder
 621.vloeibaar aardgas
 622.vloer
 623.vloerhandel
 624.vlootfonds
 625.vlottende activa
 626.vlottende poot
 627.vlottende rente
 628.vlottende schuld (van het Rijk)
 629.vluchtclausule
 630.vluchthaven
 631.vluchtkapitaal
 632.vluchtwaarde
 633.VN
 634.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 635.VNB
 636.vnb
 637.VND
 638.VNG
 639.VNO-NCW
 640.VOC
 641.voedselbon
 642.voedselinflatie
 643.VOF
 644.VOG
 645.VoG
 646.Vogelrichtlijn
 647.voice brokerage
 648.vol.
 649.volatiel
 650.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 651.volatiliteit
 652.volatiliteitsindex
 653.volatiliteitsrisico
 654.volatility
 655.volatility arbitrage
 656.volatility cone
 657.volatility skew
 658.volatility trade
 659.volatility-component
 660.volatility-patroon
 661.Volcker Rule
 662.Volgende Generatie EU
 663.volgestort
 664.volgestorte aandelen
 665.volkomen concurrentie
 666.volksaandeel
 667.volkshuishouding
 668.volkskapitalisme
 669.Volkskrant Top 200
 670.volkskredietbank
 671.volkslening
 672.volksvertegenwoordiging
 673.volksverzekering
 674.volle dochter
 675.volledige mededinging
 676.volledige werkgelegenheid
 677.Vollgeld
 678.vollie
 679.volly
 680.volmacht
 681.Volmageddon
 682.volstorten
 683.voltijdbaan
 684.voltijdequivalent
 685.volume
 686.volume gewogen gemiddelde prijs
 687.volume weighted average price
 688.volume-weighted RSI
 689.volumekorting
 690.volumetender (Eurosysteem)
 691.VON
 692.voodoo economics
 693.voodoo finance
 694.voor een prikje
 695.voor een prikkie
 696.voor Sinterklaas spelen
 697.vooraf ingevulde aangifte
 698.vooraftrek
 699.voorbeeldportefeuille
 700.voorbelasting
 701.voorbelegging
 702.voorbeurs
 703.voorbeurshandel
 704.voorbeurskoers
 705.voorcalculatie
 706.voorfinanciering
 707.voorgekookte doorstart
 708.voorgesteld dividend
 709.voorheffing
 710.vooringevulde aangifte
 711.voorinschrijving
 712.voorjaarsnota
 713.voorjaarsraming
 714.voorkennis
 715.voorkeursrecht
 716.voorlopende conjunctuurindicator
 717.voorlopende indicator
 718.voorlopig prospectus
 719.voorlopige aanslag
 720.voorportaal des doods
 721.voorraad
 722.voorraadadministratie
 723.voorraadfinanciering
 724.voorraadgrootheid
 725.voorraadtermijn
 726.voorschieten
 727.voorschot
 728.voorschot op vaste termijn
 729.voorschotbank
 730.voorschotfraude
 731.voorschotrente
 732.voorspellingsmarkt
 733.voortschrijdend gemiddelde
 734.voortschrijdend rendement
 735.vooruitbetaling
 736.voorveiling
 737.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 738.voorwaardelijk kapitaal
 739.voorwaardelijke aandelen
 740.voorwaardelijke bankgarantie
 741.voorwaardelijke opties
 742.voorwaartse integratie
 743.voorwaartse verliesverrekening
 744.voorwetenschap
 745.voorzichtigheidsbeginsel
 746.voorzichtigheidsprincipe
 747.voorziening
 748.voorziening algemene risico's
 749.voorziening pensioenverplichtingen
 750.voorzorgssparen
 751.vordering
 752.vorderingensaldo
 753.vorig
 754.vorige koers
 755.vorkschrijven
 756.Vormerkung
 757.Vorzugsaktie
 758.vostro
 759.vostrorekening
 760.voting trust
 761.voucher
 762.Vouli
 763.VpB
 764.VPL (regeling)
 765.VPO
 766.VPP
 767.Vr Wft
 768.vraag
 769.vraagcurve
 770.vraagoverschot
 771.vraagprijs
 772.vraagschok
 773.vraagtekort
 774.vraaguitval
 775.vraagzijde van de economie
 776.vrachtbrief
 777.VRC
 778.vreemd kapitaal
 779.vreemd vermogen
 780.vreemde valuta
 781.vreemde valuta hypotheek
 782.vrekkige vier
 783.vrekkige vijf
 784.Vreneli
 785.vriendelijk
 786.vriendelijke overname
 787.vriendjeskapitalisme
 788.vriendschapsfraude
 789.vrij bankieren
 790.vrij besteedbaar inkomen
 791.vrij kapitaalverkeer
 792.vrij op naam
 793.vrij opneembare spaarrekening
 794.vrij te aanvaarden
 795.vrij te laten bedrag
 796.vrij verhandelbaar
 797.vrij verkeer van personen
 798.vrij verkeer van werknemers
 799.vrijbuitersprobleem
 800.vrije besparingen
 801.vrije eigen vermogen
 802.vrije emissie
 803.vrije geldstroom
 804.vrije hand
 805.vrije kasstroom
 806.vrije kasstroomhypothese
 807.vrije levensverzekering
 808.vrije markt
 809.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 810.vrije mededinging
 811.vrije reserve
 812.vrije sector
 813.vrije spel der economische krachten
 814.vrije val
 815.vrije verkoopwaarde
 816.vrije wisselkoers
 817.vrije-handrekening
 818.vrijemarktdenker
 819.vrijemarkteconomie
 820.vrijemarktfundamentalisme
 821.vrijgestelde beleggingsinstelling
 822.vrijgezellendag
 823.vrijhandel
 824.vrijhandelsakkoord
 825.vrijhandelsgebied
 826.vrijhandelsverdrag
 827.vrijhandelszone
 828.vrijhaven
 829.vrijheidsindex
 830.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 831.vrijstellingsregeling Wft
 832.vrijvallen
 833.vrijwaringsrecht
 834.vrijwillige vertrekregeling
 835.vroegcyclisch
 836.vroege aanvaarder
 837.vroegefasefinanciering
 838.vroegpensioen
 839.vroegsignalering van schulden
 840.vrouwendag
 841.vrouwenquotum
 842.vruchtgebruik
 843.VSE
 844.VSO
 845.VSTOXX
 846.vte
 847.vtlb
 848.VUCA
 849.vuile obligatie
 850.vuile prijs
 851.vuilnisbank
 852.vuistpand
 853.vulture capitalist
 854.vulture fund
 855.VUT
 856.vut-fonds
 857.vut-regeling
 858.vutter
 859.VV
 860.VV&A
 861.VV&C
 862.VvdE
 863.VVE
 864.vvgb
 865.VVOF
 866.V-vormige recessie
 867.VVP
 868.VVR
 869.vwap
 870.VWNW-traject
 871.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet