Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
chip
Ook: microchip. Elektronische schakeling die als één geheel op een ... >>
 Vandaag 11-05-2021
20759 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 onder embargo
3 buy the rumor, sell the ...
4 beursgang
5 Dogs of the Dow
 Thema's
 Recent verbeterd
11-05chip
10-05verdeeld
10-05Libra
10-05Ethereum
09-05risk-on risk-off
09-05CO2-afvang en -opslag
09-05moedermaatschappij
07-05energietransitie
07-05personal consumption e...
07-05winst nemen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-werk-naar-werk-traject
 113.vanaf-prijs
 114.Vancouver Stock Exchange
 115.vangen
 116.vangnet
 117.vangnetconstructie
 118.VAR
 119.variabale rate mortgage
 120.variabele
 121.variabele beloning
 122.variabele kosten
 123.variabele prijs
 124.variabele rente
 125.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 126.variabelrentende waarden
 127.variable leg
 128.variantie
 129.variatiemarge
 130.variation margin
 131.varkensbuiken
 132.varkenscyclus
 133.vast
 134.vast contract
 135.vast pensioen
 136.vaste aanstelling
 137.vaste activa
 138.vaste baan
 139.vaste boekenprijs
 140.vaste indexatie
 141.vaste inrichting
 142.vaste kosten
 143.vaste lasten
 144.vaste poot
 145.vaste prijs
 146.vaste rente
 147.vaste schuld (van het Rijk)
 148.vaste verrekenprijs
 149.vaste wisselkoers
 150.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 151.vasteklantboete
 152.vastetermijnkrediet
 153.vastgeniet aandeel
 154.vastgoed
 155.vastgoedbeheerorganisatie
 156.vastgoedboer
 157.vastgoedfonds
 158.vastgoedlening
 159.vasthouden
 160.vastrentend fonds
 161.vastrentende waarden
 162.vaststellingsovereenkomst
 163.VAT
 164.vat
 165.Vaticaanbank
 166.vault
 167.vault money
 168.VB
 169.VBA
 170.VBDO
 171.VBI
 172.VBIN
 173.VBO
 174.VBO Makelaar
 175.VC
 176.VC's
 177.VCG
 178.VCO
 179.VCP
 180.VCS
 181.VCU
 182.VDAX
 183.VDAX-new
 184.VDD
 185.VDG
 186.VEB
 187.VEB NCVB
 188.Veblen-goed
 189.vechtmarkt
 190.veelverdiener
 191.vega
 192.VEH
 193.vehikel
 194.veiligbankieren.nl
 195.veilige haven (beleggingsalternatief)
 196.veilige vijf
 197.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 198.veiligheidscode
 199.veiling
 200.veiling bij opbod en afslag
 201.veilingfonds
 202.veilingobligatie
 203.velocity
 204.velocity ratio
 205.venale waarde
 206.Venator Bond
 207.vendor
 208.vendor due diligence
 209.vendor loan
 210.vendor lock-in
 211.vendor note
 212.vennoot
 213.vennootschap
 214.vennootschap onder firma
 215.vennootschappelijk vermogen
 216.vennootschappelijke jaarrekening
 217.vennootschapsbelasting
 218.venstertarief
 219.vente marseillaise
 220.venture
 221.venture capital
 222.venture capital-maatschappij
 223.venture capitalist
 224.VEOV
 225.verantwoordelijkheidsheffing
 226.Verantwoordingsdag
 227.verantwoordingsobligatie
 228.verantwoordingsorgaan
 229.verbeterplan accountants
 230.verbeurdverklaring
 231.verbijzondering
 232.verbod tot handel
 233.verboden prijsafspraak
 234.Verbond van Verzekeraars
 235.verbonden rekeningen
 236.verborgen arbeidspotentiëel
 237.verborgen belasting
 238.verborgen economie
 239.verborgen kosten
 240.verborgen reserve
 241.verborgen schulden
 242.verborgen waarde
 243.verborgen werkloosheid
 244.verbranden
 245.verbrandingsgraad
 246.verbrekingsvergoeding
 247.verbruikleen
 248.verbruiksbelasting
 249.verbruiksgoederen
 250.verdachte transacties
 251.verdampen
 252.verdedigingsmuur
 253.verdeeld
 254.verdeelrecht
 255.verdeelsleutel
 256.verdeelsleutel (ECB)
 257.verdeeltaks
 258.verdiencapaciteit
 259.verdienmodel
 260.verdienstelijking
 261.verdisconteren
 262.verdisconteringsvoet
 263.verdoken belasting
 264.verdoken kosten
 265.verdozing
 266.Verdrag betreffende de Europese Unie
 267.Verdrag van Amsterdam
 268.Verdrag van Lissabon
 269.Verdrag van Maastricht
 270.Verdrag van Nice
 271.Verdrag van Rome
 272.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 273.verdragshoppen
 274.verdringingseffect
 275.verdringingsmarkt
 276.verdrukte midden
 277.verdwijnlening
 278.Vereniging voor de Effectenhandel
 279.vereffenaar
 280.vereffening
 281.vereffeningsinstelling
 282.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 283.vereist eigen vermogen
 284.vereiste dekkingsgraad
 285.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 286.Verenigde Naties
 287.Verenigde Oostindische Compagnie
 288.Verenigde Staten van Europa
 289.vereniging
 290.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 291.Vereniging Consument & Geldzaken
 292.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 293.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 294.Vereniging Eigen Huis
 295.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 296.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 297.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 298.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 299.Vereniging Payroll Ondernemingen
 300.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 301.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 302.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 303.Vereniging van Beleggingsanalisten
 304.Vereniging van Compliance Officers
 305.Vereniging van Effectenbezitters
 306.vereniging van eigenaren
 307.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 308.Vereniging van Fondsen in Nederland
 309.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 310.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 311.Vereniging van Registercontrollers
 312.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 313.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 314.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 315.Vereniging Vastgoed Participanten
 316.vereniging zonder winstoogmerk
 317.verevening
 318.vergadering van aandeelhouders
 319.vergeldingsheffing
 320.vergelijkende kostenmaatstaf
 321.vergelijkingssite
 322.vergeten pensioen
 323.vergrijzing
 324.vergroening
 325.vergunningplicht
 326.verhaal
 327.verhandelbaarheid
 328.verhandelbaarheidsrisico
 329.verhandelbare optie
 330.verhandelbare schuldbekentenis
 331.verhandelingsdag
 332.verhandelingsplatform
 333.verhandelingsreglement
 334.verhitte markt
 335.verhoging
 336.verhuisbelasting
 337.verhuiswet
 338.verhuurhypotheek
 339.verificatie
 340.verificatievergadering
 341.verjaring
 342.verjaring van een coupon
 343.verjaring van een hoofdsom
 344.verjubelen
 345.verkapt dividend
 346.verkapte werkloosheid
 347.verkeersintensiteit
 348.verkiezingsdag
 349.verklaring omtrent gedrag
 350.verklaring van de bankier
 351.verklaring van erfrecht
 352.verklaring van executele
 353.verklaring van geen bezwaar
 354.verklaring van goed gedrag
 355.verklaring van rechtsherstel
 356.verkoop buiten de winkelruimte
 357.verkoop en terughuur
 358.verkoop op afbetaling
 359.verkoopaanbeveling
 360.verkoopgolf
 361.verkoopkosten
 362.verkoopmaatschappij
 363.verkoopmakelaar
 364.verkoopmarge
 365.verkoopoptie
 366.verkooprecht
 367.verkoopwaardig
 368.verkoperskeur
 369.verkopersmarkt
 370.verkort bericht
 371.verkrappen
 372.verkrapping van de geldmarkt
 373.verkrijgingsprijs
 374.verlaging nominale waarde
 375.verlegging
 376.verleggingsregeling
 377.verlengbare obligatie
 378.verlengingsprovisie
 379.verlies
 380.verlies nemen
 381.verlies- en winstrekening
 382.verliesaversie
 383.verliescompensatie
 384.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 385.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 386.verliesvennootschap
 387.verliesverjonging
 388.verlieswaarschuwing
 389.verlonen
 390.verloopstaat
 391.verlopen rente
 392.vermakelijkheidsretributie
 393.vermogen
 394.vermogen in de dode hand
 395.Vermogend Nederland
 396.vermogensaanwasbelasting
 397.vermogensbeheer
 398.vermogensbeheerder
 399.vermogensbehoefte
 400.vermogensbelasting
 401.vermogensbeslag
 402.vermogensbestanddeel
 403.vermogenseffect
 404.vermogensfonds
 405.vermogensgroei
 406.vermogensinflatie
 407.vermogenskosten
 408.vermogenskostenvoet
 409.vermogenskrimp
 410.vermogensmarkt
 411.vermogensongelijkheid
 412.vermogensoverzicht
 413.vermogensrendementsheffing
 414.vermogensscheiding
 415.vermogensstructuur
 416.vermogenstitel
 417.vermogenstoets
 418.vermogensverschaffer
 419.vermogensvorm
 420.vermogenswinst
 421.vermogenswinstbelasting
 422.verpachter
 423.verpakte leningen
 424.verpande rekening
 425.verpanding
 426.verpandingsverbod
 427.verplicht actief kiezen
 428.verplicht bod
 429.verplicht converteerbare obligatielening
 430.verplicht openbaar bod
 431.verplichte kasreserve
 432.verplichte licentie
 433.verplichte roulatie
 434.verplichte vrijstellingsvermelding
 435.verplichtstelling
 436.verrassingsindex
 437.verrassingsindicator
 438.verrekenbare bronbelasting
 439.verrekenen
 440.verrekening
 441.verrekeningsbeding
 442.verrekeningscontract
 443.verrekenkamer
 444.verrekenprijs
 445.verrichtingen op effecten
 446.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 447.verruimen
 448.verruiming van de geldmarkt
 449.vers geld
 450.verschenen rente
 451.verscherpte come along clausule
 452.verschijndag
 453.Verschmutzungsrecht
 454.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 455.verslaan van de markt
 456.verslagperiode
 457.versnelde bookbuilding
 458.verspringing per punt
 459.verstaatsen
 460.versterkte aflossing
 461.verstoring van de markt
 462.verticaal toezicht
 463.vertical disallowance
 464.verticale fusie
 465.verticale integratie
 466.verticale markt
 467.verticale prijsbinding
 468.verticale spread
 469.vertiteling
 470.vertragingsrente
 471.vertrekbelastingwet
 472.vertrekboete
 473.vertrekbonus
 474.vertrekoverschot
 475.vertrekpremie
 476.vertrekregeling
 477.vertrouwen
 478.vertrouwenscrisis
 479.vertrouwensgeld
 480.vertrouwensindex
 481.vertrouwensindicator
 482.Vertrouwensmonitor Banken
 483.vertrouwensorder
 484.verubericering
 485.vervaldag
 486.vervaldatum
 487.vervalsing
 488.vervangingsgoed
 489.vervangingsinvestering
 490.vervangingsratio
 491.vervangingsrisico
 492.vervangingswaarde
 493.verveelbankieren
 494.vervreemden
 495.vervreemdingsverbod
 496.vervroegd aflosbare obligatie
 497.vervroegde aflossing
 498.vervroegde uitoefening
 499.vervroegde uittreding
 500.verwachtingswaarde
 501.verwaterd aandeel
 502.verwaterde winst per aandeel
 503.verwaterde WPA
 504.verwatering
 505.verwerpen (van een erfenis)
 506.verwerven
 507.verwijlintrest
 508.verwijlrente
 509.verwijzingsregisters
 510.verwisseling
 511.verwisselingsverhouding
 512.verwisselkantoor
 513.very fine
 514.verzadigde markt
 515.verzamelbetaling
 516.verzamelbewijs
 517.verzamelcoupure
 518.verzameldepot
 519.verzamelinkomen
 520.verzamelstuk
 521.verzegeld bod
 522.verzekeraar
 523.verzekerde
 524.verzekering
 525.verzekeringnemer
 526.verzekeringsadviseur
 527.verzekeringsbedrog
 528.verzekeringsfraude
 529.Verzekeringskamer
 530.verzekeringsmaatschappij
 531.verzekeringsverplichting
 532.verzelfstandiging
 533.verzet
 534.verzilveren
 535.verzilverhypotheek
 536.verzilveringsproblematiek
 537.verzilverproduct
 538.verzonken kosten
 539.verzorgingsstaat
 540.verzuim
 541.verzuim-bv
 542.verzuimboete
 543.verzuimverzekering
 544.verzwijging
 545.vestigingsdatum
 546.vestigingsklimaat
 547.vestigingsland
 548.vestigingsoverschot
 549.vestigingsperiode
 550.vesting scheme
 551.vet op de botten
 552.Veteran's Day
 553.vetpot
 554.vettaks
 555.vette vinger
 556.VEUO
 557.VEV
 558.VF
 559.VFB
 560.VFF
 561.VFFP
 562.VFI
 563.VFI Code Goed Bestuur
 564.VFN
 565.Vgb
 566.VGP
 567.VIA
 568.viability plan
 569.viager
 570.viatical
 571.viaticale regelingen
 572.Vickrey-veiling
 573.vier-ogen principe
 574.vierde industriële revolutie
 575.vierde macht
 576.vierentwintig op zeven
 577.vierentwintig zeven
 578.vijandig bod
 579.vijandige overname
 580.vijfde generatie draadloze netwerken
 581.villagrens
 582.villasubsidie
 583.villataks
 584.vindersloon
 585.vinex
 586.vingerafdruk
 587.vingerratio
 588.vip-pensioen
 589.VIR
 590.Virgin Islands
 591.virtual currency option
 592.virtual market
 593.virtueel geld
 594.virtuele equity-pooling
 595.virtuele roadshow
 596.virtuele tol
 597.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 598.Visegrad groep
 599.visitatiecommissie
 600.visum
 601.vitaal belang
 602.vitaal nationaal belang
 603.vitale beroepsgroepen
 604.vitale sectoren
 605.vitaliteitsregeling
 606.VIX
 607.vk
 608.vkm
 609.Vlaams Centrum Schuldenlast
 610.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 611.vlaggenschip
 612.vlaggenschipfonds
 613.vlakke beurs
 614.vlakke koersen
 615.vlakke opening
 616.vlakke rentecurve
 617.vlakke rentestructuur
 618.vlaktaks
 619.VLAM21
 620.vliegbelasting
 621.vliegbeweging
 622.vliegende ganzen model
 623.vliegtaks
 624.vlinder
 625.vloeibaar aardgas
 626.vloer
 627.vloerhandel
 628.vlootfonds
 629.vlottende activa
 630.vlottende poot
 631.vlottende rente
 632.vlottende schuld (van het Rijk)
 633.vluchtclausule
 634.vluchthaven
 635.vluchtkapitaal
 636.vluchtwaarde
 637.VN
 638.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 639.VNB
 640.vnb
 641.VND
 642.VNG
 643.VNO-NCW
 644.VOC
 645.voedselbon
 646.voedselinflatie
 647.VOF
 648.VOG
 649.VoG
 650.Vogelrichtlijn
 651.voice brokerage
 652.vol.
 653.volatiel
 654.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 655.volatiliteit
 656.volatiliteitsindex
 657.volatiliteitsrisico
 658.volatility
 659.volatility arbitrage
 660.volatility cone
 661.volatility skew
 662.volatility trade
 663.volatility-component
 664.volatility-patroon
 665.Volcker Rule
 666.Volcker Shock
 667.Volcker, Paul
 668.Volckerschok
 669.Volgende Generatie EU
 670.volgestort
 671.volgestorte aandelen
 672.volkomen concurrentie
 673.volksaandeel
 674.volkshuishouding
 675.volkskapitalisme
 676.Volkskrant Top 200
 677.volkskredietbank
 678.volkslening
 679.volksvertegenwoordiging
 680.volksverzekering
 681.volle dochter
 682.volledige mededinging
 683.volledige werkgelegenheid
 684.Vollgeld
 685.vollie
 686.volly
 687.volmacht
 688.Volmageddon
 689.volstorten
 690.voltijdbaan
 691.voltijdequivalent
 692.volume
 693.volume gewogen gemiddelde prijs
 694.volume weighted average price
 695.volume-weighted RSI
 696.volumekorting
 697.volumetender (Eurosysteem)
 698.VON
 699.voodoo economics
 700.voodoo finance
 701.voor een prikje
 702.voor een prikkie
 703.voor Sinterklaas spelen
 704.vooraf ingevulde aangifte
 705.vooraftrek
 706.voorbeeldportefeuille
 707.voorbelasting
 708.voorbelegging
 709.voorbeurs
 710.voorbeurshandel
 711.voorbeurskoers
 712.voorcalculatie
 713.voorfinanciering
 714.voorgekookte doorstart
 715.voorgesteld dividend
 716.voorheffing
 717.vooringevulde aangifte
 718.voorinschrijving
 719.voorjaarsnota
 720.voorjaarsraming
 721.voorkennis
 722.voorkeursrecht
 723.voorlopende conjunctuurindicator
 724.voorlopende indicator
 725.voorlopig prospectus
 726.voorlopige aanslag
 727.voorportaal des doods
 728.voorraad
 729.voorraadadministratie
 730.voorraadfinanciering
 731.voorraadgrootheid
 732.voorraadtermijn
 733.voorschieten
 734.voorschot
 735.voorschot op vaste termijn
 736.voorschotbank
 737.voorschotfraude
 738.voorschotrente
 739.voorspellingsmarkt
 740.voortschrijdend gemiddelde
 741.voortschrijdend rendement
 742.vooruitbetaling
 743.voorveiling
 744.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 745.voorwaardelijk kapitaal
 746.voorwaardelijke aandelen
 747.voorwaardelijke bankgarantie
 748.voorwaardelijke opties
 749.voorwaartse integratie
 750.voorwaartse verliesverrekening
 751.voorwetenschap
 752.voorzichtigheidsbeginsel
 753.voorzichtigheidsprincipe
 754.voorziening
 755.voorziening algemene risico's
 756.voorziening pensioenverplichtingen
 757.voorzorgssparen
 758.vordering
 759.vorderingensaldo
 760.vorig
 761.vorige koers
 762.vorkschrijven
 763.Vormerkung
 764.Vorzugsaktie
 765.vostro
 766.vostrorekening
 767.voting trust
 768.voucher
 769.voucherbank
 770.Vouli
 771.VpB
 772.VPL (regeling)
 773.VPO
 774.VPP
 775.Vr Wft
 776.vraag
 777.vraagcurve
 778.vraagoverschot
 779.vraagprijs
 780.vraagschok
 781.vraagtekort
 782.vraaguitval
 783.vraagzijde van de economie
 784.vrachtbrief
 785.VRC
 786.vreemd kapitaal
 787.vreemd vermogen
 788.vreemde valuta
 789.vreemde valuta hypotheek
 790.vrekkige vier
 791.vrekkige vijf
 792.Vreneli
 793.vriendelijk
 794.vriendelijke overname
 795.vriendjeskapitalisme
 796.vriendschapsfraude
 797.vrij bankieren
 798.vrij besteedbaar inkomen
 799.vrij kapitaalverkeer
 800.vrij op naam
 801.vrij opneembare spaarrekening
 802.vrij te aanvaarden
 803.vrij te laten bedrag
 804.vrij verhandelbaar
 805.vrij verkeer van personen
 806.vrij verkeer van werknemers
 807.vrijbuitersprobleem
 808.vrije besparingen
 809.vrije eigen vermogen
 810.vrije emissie
 811.vrije geldstroom
 812.vrije hand
 813.vrije kasstroom
 814.vrije kasstroomhypothese
 815.vrije levensverzekering
 816.vrije markt
 817.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 818.vrije mededinging
 819.vrije reserve
 820.vrije sector
 821.vrije spel der economische krachten
 822.vrije val
 823.vrije verkoopwaarde
 824.vrije wisselkoers
 825.vrije-handrekening
 826.vrijemarktdenker
 827.vrijemarkteconomie
 828.vrijemarktfundamentalisme
 829.vrijgestelde beleggingsinstelling
 830.vrijgezellendag
 831.vrijhandel
 832.vrijhandelsakkoord
 833.vrijhandelsgebied
 834.vrijhandelsverdrag
 835.vrijhandelszone
 836.vrijhaven
 837.vrijheidsindex
 838.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 839.vrijstellingsregeling Wft
 840.vrijvallen
 841.vrijwaringsrecht
 842.vrijwillige vertrekregeling
 843.vroegcyclisch
 844.vroege aanvaarder
 845.vroegefasefinanciering
 846.vroegpensioen
 847.vroegsignalering van schulden
 848.vrouwendag
 849.vrouwenquotum
 850.vruchtgebruik
 851.VSE
 852.VSO
 853.VSTOXX
 854.vte
 855.vtlb
 856.VUCA
 857.vuile obligatie
 858.vuile prijs
 859.vuilnisbank
 860.vuistpand
 861.vulture capitalist
 862.vulture fund
 863.VUT
 864.vut-fonds
 865.vut-regeling
 866.vutter
 867.VV
 868.VV&A
 869.VV&C
 870.VvdE
 871.VVE
 872.vvgb
 873.VVOF
 874.V-vormige recessie
 875.VVP
 876.VVR
 877.vwap
 878.VWNW-traject
 879.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet