Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
President's Day
 Vandaag 17-02-2020
19878 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 International Bank Accou...
3 arm's length-beginsel
4 rentmeesterschap
5 middeninkomen
 Thema's
 Recent verbeterd
17-02dubbel stemrecht
17-02gedeeld bestuursvoorzi...
17-02one share one vote (pr...
17-02big bath
17-02fear of missing out
17-02perfecte storm
17-02duo-CEO-schap
17-02Hanzeliga
17-02zuinige vijf
17-02groeibriljant
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: V4-VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-
VN-VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-VW-VZ-
 
 1.V-vormige recessie
 2.V4
 3.V4-landen
 4.VA backed mortgage
 5.VA loan
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaderschapsverlof
 10.VAEX
 11.vage logica
 12.vagebonderend kapitaal
 13.vakantiedeal
 14.vakantiegeld
 15.vakantietoeslag
 16.vakbeweging
 17.vakbond
 18.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 19.Vakcentrale voor Professionals
 20.vakorganisatie
 21.vallend mes
 22.valley
 23.valley of death
 24.Vallstein Benchmark
 25.VALOR
 26.Valorennummer
 27.vals geld
 28.vals signaal
 29.valse beweging
 30.valsemunterij
 31.valsheid in geschrifte
 32.valuation multiple
 33.value added
 34.value at risk
 35.value-at-risk-model
 36.value basis
 37.value broker
 38.value chain
 39.value creation
 40.value date
 41.value driver
 42.value investing
 43.value investment ratio
 44.value investor
 45.value line index
 46.value new business
 47.value share
 48.value spot
 49.value today
 50.value tomorrow
 51.value trap
 52.value weighted index
 53.valuta
 54.valuta-arbitrage
 55.valutabeheer
 56.valutabeperking
 57.valutablok
 58.valutaclausule
 59.valutacode
 60.valutacommissaris
 61.valutacrisis
 62.valutadagen
 63.valutadatum
 64.valuta-effect
 65.valuta-exposure
 66.valutafraude
 67.valuta-future
 68.valutahandel
 69.valutahypotheek
 70.valuta-interventie
 71.valutakoers
 72.valutakoersinterventie
 73.valutakoersrisico
 74.valutamanagement
 75.valutamand
 76.valutamandje
 77.valutamanipulatie
 78.valutamanipulator
 79.valutamarkt
 80.valuta-oorlog
 81.valutaoorlog
 82.valuta-optie
 83.valutapaar
 84.valutapact
 85.valutapositie
 86.valutarekening
 87.valutareserves
 88.valutarestrictie
 89.valutarisico
 90.valutaspeculatie
 91.valutastrijd
 92.valuta-swap
 93.valutateken
 94.valutatermijncontract
 95.valutatermijnmarkt
 96.valutatoerisme
 97.valuta-unie
 98.valutaveiling
 99.valutaverlies
 100.valutawinst
 101.valutering
 102.valutering effectennota
 103.valutering vreemde valuta
 104.vampierinktvis
 105.vampire squid
 106.van de beurs halen
 107.van jou
 108.van Oss Effectengids
 109.vanaf-prijs
 110.Vancouver Stock Exchange
 111.vangen
 112.vangnet
 113.vangnetconstructie
 114.VAR
 115.variabale rate mortgage
 116.variabele
 117.variabele beloning
 118.variabele kosten
 119.variabele prijs
 120.variabele rente
 121.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 122.variabelrentende waarden
 123.variable leg
 124.variantie
 125.variatiemarge
 126.variation margin
 127.varkensbuiken
 128.varkenscyclus
 129.vast
 130.vast contract
 131.vast pensioen
 132.vaste aanstelling
 133.vaste activa
 134.vaste baan
 135.vaste boekenprijs
 136.vaste indexatie
 137.vaste inrichting
 138.vaste kosten
 139.vaste lasten
 140.vaste poot
 141.vaste prijs
 142.vaste rente
 143.vaste schuld (van het Rijk)
 144.vaste verrekenprijs
 145.vaste wisselkoers
 146.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 147.vasteklantboete
 148.vastetermijnkrediet
 149.vastgeniet aandeel
 150.vastgoed
 151.vastgoedbeheerorganisatie
 152.vastgoedboer
 153.vastgoedfonds
 154.vastgoedlening
 155.vasthouden
 156.vastrentend fonds
 157.vastrentende waarden
 158.vaststellingsovereenkomst
 159.VAT
 160.vat
 161.Vaticaanbank
 162.vault
 163.vault money
 164.VB
 165.VBA
 166.VBDO
 167.VBI
 168.VBIN
 169.VBO
 170.VBO Makelaar
 171.VC
 172.VC's
 173.VCG
 174.VCO
 175.VCP
 176.VCS
 177.VCU
 178.VDAX
 179.VDAX-new
 180.VDD
 181.VDG
 182.VEB
 183.VEB NCVB
 184.Veblen-goed
 185.vechtmarkt
 186.veelverdiener
 187.vega
 188.VEH
 189.vehikel
 190.veiligbankieren.nl
 191.veilige haven (beleggingsalternatief)
 192.veilige vijf
 193.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 194.veiligheidscode
 195.veiling
 196.veiling bij opbod en afslag
 197.veilingfonds
 198.veilingobligatie
 199.velocity
 200.velocity ratio
 201.venale waarde
 202.Venator Bond
 203.vendor
 204.vendor due diligence
 205.vendor loan
 206.vendor lock-in
 207.vennoot
 208.vennootschap
 209.vennootschap onder firma
 210.vennootschappelijk vermogen
 211.vennootschappelijke jaarrekening
 212.vennootschapsbelasting
 213.venstertarief
 214.vente marseillaise
 215.venture
 216.venture capital
 217.venture capital-maatschappij
 218.venture capitalist
 219.VEOV
 220.verantwoordelijkheidsheffing
 221.Verantwoordingsdag
 222.verantwoordingsobligatie
 223.verantwoordingsorgaan
 224.verbeterplan accountants
 225.verbeurdverklaring
 226.verbijzondering
 227.verbod tot handel
 228.verboden prijsafspraak
 229.Verbond van Verzekeraars
 230.verbonden rekeningen
 231.verborgen arbeidspotentiëel
 232.verborgen belasting
 233.verborgen economie
 234.verborgen kosten
 235.verborgen reserve
 236.verborgen waarde
 237.verborgen werkloosheid
 238.verbranden
 239.verbrandingsgraad
 240.verbrekingsvergoeding
 241.verbruikleen
 242.verbruiksbelasting
 243.verbruiksgoederen
 244.verdampen
 245.verdedigingsmuur
 246.verdeeld
 247.verdeelrecht
 248.verdeelsleutel
 249.verdeelsleutel (ECB)
 250.verdeeltaks
 251.verdiencapaciteit
 252.verdienmodel
 253.verdienstelijking
 254.verdisconteren
 255.verdisconteringsvoet
 256.verdoken belasting
 257.Verdrag betreffende de Europese Unie
 258.Verdrag van Amsterdam
 259.Verdrag van Lissabon
 260.Verdrag van Maastricht
 261.Verdrag van Nice
 262.Verdrag van Rome
 263.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 264.verdragshoppen
 265.verdringingseffect
 266.verdringingsmarkt
 267.verdrukte midden
 268.verdwijnlening
 269.Vereniging voor de Effectenhandel
 270.vereffenaar
 271.vereffening
 272.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 273.vereist eigen vermogen
 274.vereiste dekkingsgraad
 275.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 276.Verenigde Naties
 277.Verenigde Oostindische Compagnie
 278.Verenigde Staten van Europa
 279.vereniging
 280.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 281.Vereniging Consument & Geldzaken
 282.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 283.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 284.Vereniging Eigen Huis
 285.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 286.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 287.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 288.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 289.Vereniging Payroll Ondernemingen
 290.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 291.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 292.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 293.Vereniging van Beleggingsanalisten
 294.Vereniging van Compliance Officers
 295.Vereniging van Effectenbezitters
 296.vereniging van eigenaren
 297.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 298.Vereniging van Fondsen in Nederland
 299.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 300.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 301.Vereniging van Registercontrollers
 302.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 303.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 304.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 305.Vereniging Vastgoed Participanten
 306.vereniging zonder winstoogmerk
 307.verevening
 308.vergadering van aandeelhouders
 309.vergeldingsheffing
 310.vergelijkende kostenmaatstaf
 311.vergelijkingssite
 312.vergeten pensioen
 313.vergrijzing
 314.vergroening
 315.vergunningplicht
 316.verhaal
 317.verhandelbaarheid
 318.verhandelbaarheidsrisico
 319.verhandelbare optie
 320.verhandelbare schuldbekentenis
 321.verhandelingsplatform
 322.verhandelingsreglement
 323.verhitte markt
 324.verhoging
 325.verhuisbelasting
 326.verificatie
 327.verificatievergadering
 328.verjaring
 329.verjaring van een coupon
 330.verjaring van een hoofdsom
 331.verjubelen
 332.verkapt dividend
 333.verkapte werkloosheid
 334.verkiezingsdag
 335.verklaring omtrent gedrag
 336.verklaring van de bankier
 337.verklaring van erfrecht
 338.verklaring van executele
 339.verklaring van geen bezwaar
 340.verklaring van goed gedrag
 341.verklaring van rechtsherstel
 342.verkoop buiten de winkelruimte
 343.verkoop en terughuur
 344.verkoop op afbetaling
 345.verkoopaanbeveling
 346.verkoopgolf
 347.verkoopkosten
 348.verkoopmaatschappij
 349.verkoopmarge
 350.verkoopoptie
 351.verkooprecht
 352.verkoopwaardig
 353.verkoperskeur
 354.verkopersmarkt
 355.verkort bericht
 356.verkrappen
 357.verkrapping van de geldmarkt
 358.verkrijgingsprijs
 359.verlaging nominale waarde
 360.verlegging
 361.verleggingsregeling
 362.verlengbare obligatie
 363.verlengingsprovisie
 364.verlies
 365.verlies nemen
 366.verlies- en winstrekening
 367.verliesaversie
 368.verliescompensatie
 369.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 370.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 371.verliesvennootschap
 372.verliesverjonging
 373.verlieswaarschuwing
 374.verlonen
 375.verloopstaat
 376.verlopen rente
 377.vermakelijkheidsretributie
 378.vermogen
 379.vermogen in de dode hand
 380.Vermogend Nederland
 381.vermogensaanwasbelasting
 382.vermogensbeheer
 383.vermogensbeheerder
 384.vermogensbehoefte
 385.vermogensbelasting
 386.vermogensbeslag
 387.vermogensbestanddeel
 388.vermogenseffect
 389.vermogensfonds
 390.vermogensgroei
 391.vermogenskosten
 392.vermogenskostenvoet
 393.vermogenskrimp
 394.vermogensmarkt
 395.vermogensongelijkheid
 396.vermogensoverzicht
 397.vermogensrendementsheffing
 398.vermogensscheiding
 399.vermogensstructuur
 400.vermogenstitel
 401.vermogenstoets
 402.vermogensverschaffer
 403.vermogensvorm
 404.vermogenswinst
 405.vermogenswinstbelasting
 406.verpachter
 407.verpakte leningen
 408.verpande rekening
 409.verpanding
 410.verpandingsverbod
 411.verplicht actief kiezen
 412.verplicht bod
 413.verplicht converteerbare obligatielening
 414.verplicht openbaar bod
 415.verplichte kasreserve
 416.verplichte licentie
 417.verplichte roulatie
 418.verplichte vrijstellingsvermelding
 419.verplichtstelling
 420.verrassingsindex
 421.verrassingsindicator
 422.verrekenbare bronbelasting
 423.verrekenen
 424.verrekening
 425.verrekeningsbeding
 426.verrekeningscontract
 427.verrekenkamer
 428.verrekenprijs
 429.verrichtingen op effecten
 430.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 431.verruimen
 432.verruiming van de geldmarkt
 433.vers geld
 434.verschenen rente
 435.verscherpte come along clausule
 436.verschijndag
 437.Verschmutzungsrecht
 438.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 439.verslaan van de markt
 440.verslagperiode
 441.versnelde bookbuilding
 442.verspringing per punt
 443.verstaatsen
 444.versterkte aflossing
 445.verstoring van de markt
 446.verticaal toezicht
 447.vertical disallowance
 448.verticale fusie
 449.verticale integratie
 450.verticale markt
 451.verticale prijsbinding
 452.verticale spread
 453.vertiteling
 454.vertragingsrente
 455.vertrekbonus
 456.vertrekoverschot
 457.vertrekpremie
 458.vertrekregeling
 459.vertrouwen
 460.vertrouwenscrisis
 461.vertrouwensgeld
 462.vertrouwensindex
 463.vertrouwensindicator
 464.Vertrouwensmonitor Banken
 465.vertrouwensorder
 466.verubericering
 467.vervaldag
 468.vervaldatum
 469.vervalsing
 470.vervangingsgoed
 471.vervangingsinvestering
 472.vervangingsratio
 473.vervangingsrisico
 474.vervangingswaarde
 475.verveelbankieren
 476.vervreemden
 477.vervreemdingsverbod
 478.vervroegd aflosbare obligatie
 479.vervroegde aflossing
 480.vervroegde uitoefening
 481.vervroegde uittreding
 482.verwachtingswaarde
 483.verwaterd aandeel
 484.verwaterde winst per aandeel
 485.verwaterde WPA
 486.verwatering
 487.verwerpen (van een erfenis)
 488.verwerven
 489.verwijlintrest
 490.verwijlrente
 491.verwijzingsregisters
 492.verwisseling
 493.verwisselingsverhouding
 494.verwisselkantoor
 495.very fine
 496.verzadigde markt
 497.verzamelbetaling
 498.verzamelbewijs
 499.verzamelcoupure
 500.verzameldepot
 501.verzamelinkomen
 502.verzamelstuk
 503.verzegeld bod
 504.verzekeraar
 505.verzekerde
 506.verzekering
 507.verzekeringnemer
 508.verzekeringsadviseur
 509.verzekeringsbedrog
 510.verzekeringsfraude
 511.Verzekeringskamer
 512.verzekeringsmaatschappij
 513.verzekeringsverplichting
 514.verzelfstandiging
 515.verzet
 516.verzilveren
 517.verzilverhypotheek
 518.verzilveringsproblematiek
 519.verzilverproduct
 520.verzonken kosten
 521.verzorgingsstaat
 522.verzuim
 523.verzuim-bv
 524.verzuimboete
 525.verzuimverzekering
 526.verzwijging
 527.vestigingsdatum
 528.vestigingsklimaat
 529.vestigingsland
 530.vestigingsoverschot
 531.vestigingsperiode
 532.vesting scheme
 533.Veteran's Day
 534.vetpot
 535.vettaks
 536.vette vinger
 537.VEUO
 538.VEV
 539.VF
 540.VFB
 541.VFF
 542.VFFP
 543.VFI
 544.VFI Code Goed Bestuur
 545.VFN
 546.Vgb
 547.VGP
 548.VIA
 549.viability plan
 550.viager
 551.viatical
 552.viaticale regelingen
 553.Vickrey-veiling
 554.vier-ogen principe
 555.vierde industriële revolutie
 556.vierde macht
 557.vierentwintig op zeven
 558.vierentwintig zeven
 559.vijandig bod
 560.vijandige overname
 561.vijfde generatie draadloze netwerken
 562.villagrens
 563.villasubsidie
 564.villataks
 565.vindersloon
 566.vinex
 567.vingerafdruk
 568.vingerratio
 569.vip-pensioen
 570.VIR
 571.Virgin Islands
 572.virtual currency option
 573.virtual market
 574.virtueel geld
 575.virtuele equity-pooling
 576.virtuele tol
 577.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 578.Visegrad groep
 579.visitatiecommissie
 580.visum
 581.vitaal belang
 582.vitaal nationaal belang
 583.vitale sectoren
 584.vitaliteitsregeling
 585.VIX
 586.vk
 587.vkm
 588.Vlaams Centrum Schuldenlast
 589.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 590.vlaggenschip
 591.vlaggenschipfonds
 592.vlakke beurs
 593.vlakke koersen
 594.vlakke opening
 595.vlakke rentecurve
 596.vlakke rentestructuur
 597.vlaktaks
 598.VLAM21
 599.vliegbelasting
 600.vliegende ganzen model
 601.vliegtaks
 602.vlinder
 603.vloeibaar aardgas
 604.vloer
 605.vloerhandel
 606.vlootfonds
 607.vlottende activa
 608.vlottende poot
 609.vlottende rente
 610.vlottende schuld (van het Rijk)
 611.vluchtclausule
 612.vluchthaven
 613.vluchtkapitaal
 614.vluchtwaarde
 615.VN
 616.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 617.VNB
 618.vnb
 619.VND
 620.VNG
 621.VNO-NCW
 622.VOC
 623.voedselbon
 624.voedselinflatie
 625.VOF
 626.VOG
 627.VoG
 628.Vogelrichtlijn
 629.voice brokerage
 630.vol.
 631.volatiel
 632.volatiliteit
 633.volatiliteitsindex
 634.volatiliteitsrisico
 635.volatility
 636.volatility arbitrage
 637.volatility cone
 638.volatility skew
 639.volatility trade
 640.volatility-component
 641.volatility-patroon
 642.Volcker Rule
 643.volgestort
 644.volgestorte aandelen
 645.volkomen concurrentie
 646.volksaandeel
 647.volkshuishouding
 648.volkskapitalisme
 649.Volkskrant Top 200
 650.volkskredietbank
 651.volkslening
 652.volksvertegenwoordiging
 653.volksverzekering
 654.volle dochter
 655.volledige mededinging
 656.volledige werkgelegenheid
 657.Vollgeld
 658.vollie
 659.volly
 660.volmacht
 661.Volmageddon
 662.volstorten
 663.voltijdbaan
 664.voltijdequivalent
 665.volume
 666.volume gewogen gemiddelde prijs
 667.volume weighted average price
 668.volume-weighted RSI
 669.volumekorting
 670.volumetender (Eurosysteem)
 671.VON
 672.voodoo economics
 673.voodoo finance
 674.voor een prikje
 675.voor een prikkie
 676.voor Sinterklaas spelen
 677.vooraf ingevulde aangifte
 678.vooraftrek
 679.voorbeeldportefeuille
 680.voorbelasting
 681.voorbelegging
 682.voorbeurs
 683.voorbeurshandel
 684.voorbeurskoers
 685.voorcalculatie
 686.voorfinanciering
 687.voorgekookte doorstart
 688.voorgesteld dividend
 689.voorheffing
 690.voorinschrijving
 691.voorjaarsnota
 692.voorjaarsraming
 693.voorkennis
 694.voorkeursrecht
 695.voorlopende conjunctuurindicator
 696.voorlopende indicator
 697.voorlopig prospectus
 698.voorlopige aanslag
 699.voorportaal des doods
 700.voorraad
 701.voorraadadministratie
 702.voorraadfinanciering
 703.voorraadgrootheid
 704.voorraadtermijn
 705.voorschot
 706.voorschot op vaste termijn
 707.voorschotbank
 708.voorschotfraude
 709.voorschotrente
 710.voorspellingsmarkt
 711.voortschrijdend gemiddelde
 712.voortschrijdend rendement
 713.vooruitbetaling
 714.voorveiling
 715.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 716.voorwaardelijk kapitaal
 717.voorwaardelijke aandelen
 718.voorwaardelijke bankgarantie
 719.voorwaardelijke opties
 720.voorwaartse integratie
 721.voorwaartse verliesverrekening
 722.voorwetenschap
 723.voorzichtigheidsbeginsel
 724.voorzichtigheidsprincipe
 725.voorziening
 726.voorziening algemene risico's
 727.voorziening pensioenverplichtingen
 728.voorzorgssparen
 729.vordering
 730.vorderingensaldo
 731.vorig
 732.vorige koers
 733.vorkschrijven
 734.Vormerkung
 735.Vorzugsaktie
 736.vostro
 737.vostrorekening
 738.voting trust
 739.voucher
 740.Vouli
 741.VpB
 742.VPL (regeling)
 743.VPO
 744.VPP
 745.Vr Wft
 746.vraag
 747.vraagcurve
 748.vraagoverschot
 749.vraagprijs
 750.vraaguitval
 751.vraagzijde van de economie
 752.vrachtbrief
 753.VRC
 754.vreemd kapitaal
 755.vreemd vermogen
 756.vreemde valuta
 757.vreemde valuta hypotheek
 758.vrekkige vier
 759.vrekkige vijf
 760.Vreneli
 761.vriendelijk
 762.vriendelijke overname
 763.vriendjeskapitalisme
 764.vriendschapsfraude
 765.vrij bankieren
 766.vrij besteedbaar inkomen
 767.vrij kapitaalverkeer
 768.vrij op naam
 769.vrij opneembare spaarrekening
 770.vrij te aanvaarden
 771.vrij verhandelbaar
 772.vrij verkeer van personen
 773.vrij verkeer van werknemers
 774.vrijbuitersprobleem
 775.vrije besparingen
 776.vrije eigen vermogen
 777.vrije emissie
 778.vrije geldstroom
 779.vrije hand
 780.vrije kasstroom
 781.vrije kasstroomhypothese
 782.vrije levensverzekering
 783.vrije markt
 784.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 785.vrije mededinging
 786.vrije reserve
 787.vrije sector
 788.vrije spel der economische krachten
 789.vrije val
 790.vrije verkoopwaarde
 791.vrije wisselkoers
 792.vrije-handrekening
 793.vrijemarktdenker
 794.vrijemarkteconomie
 795.vrijemarktfundamentalisme
 796.vrijgestelde beleggingsinstelling
 797.vrijgezellendag
 798.vrijhandel
 799.vrijhandelsakkoord
 800.vrijhandelsgebied
 801.vrijhandelsverdrag
 802.vrijhandelszone
 803.vrijhaven
 804.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 805.vrijstellingsregeling Wft
 806.vrijvallen
 807.vrijwaringsrecht
 808.vroegcyclisch
 809.vroege aanvaarder
 810.vroegefasefinanciering
 811.vroegpensioen
 812.vrouwendag
 813.vrouwenquotum
 814.vruchtgebruik
 815.VSE
 816.VSO
 817.VSTOXX
 818.vte
 819.VUCA
 820.vuile obligatie
 821.vuile prijs
 822.vuilnisbank
 823.vuistpand
 824.vulture capitalist
 825.vulture fund
 826.VUT
 827.vut-fonds
 828.vut-regeling
 829.vutter
 830.VV
 831.VV&A
 832.VV&C
 833.VvdE
 834.VVE
 835.vvgb
 836.VVOF
 837.VVP
 838.vwap
 839.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet