dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
woekerpolis
Aanduiding voor verschillende vormen van beleggingshypotheken en ... >>
 Vandaag 28-09-2023
21667 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 onder embargo
4 afnemende meeropbrengsten
5 rug
 Thema's
 Recent verbeterd
27-09woekerpolis
26-09aanmaning
25-09cashtrap
24-09federal shutdown
24-09faillissementsfraude
24-09afwentelen
22-09dynamische beprijzing
22-09Gini-coëfficiënt
22-09herbeleggingsrisico
22-09bestaanszekerheid
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vacaturegraad
 10.vaccin-nationalisme
 11.vaderschapsverlof
 12.Vadertje Staat
 13.VAEX
 14.vage logica
 15.vagebonderend kapitaal
 16.vakantiedeal
 17.vakantiegeld
 18.vakantietoeslag
 19.vakbeweging
 20.vakbond
 21.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 22.Vakcentrale voor Professionals
 23.vakorganisatie
 24.vallend mes
 25.valley
 26.valley of death
 27.Vallstein Benchmark
 28.VALOR
 29.Valorennummer
 30.vals geld
 31.vals signaal
 32.valse beweging
 33.valsemunterij
 34.valsheid in geschrifte
 35.valuation multiple
 36.value added
 37.value at risk
 38.value-at-risk-model
 39.value basis
 40.value broker
 41.value chain
 42.value creation
 43.value date
 44.value driver
 45.value investing
 46.value investment ratio
 47.value investor
 48.value line index
 49.value new business
 50.value share
 51.value spot
 52.value today
 53.value tomorrow
 54.value trap
 55.value weighted index
 56.valuta
 57.valuta-arbitrage
 58.valutabeheer
 59.valutabeperking
 60.valutablok
 61.valutaclausule
 62.valutacode
 63.valutacommissaris
 64.valutacrisis
 65.valutadagen
 66.valutadatum
 67.valuta-effect
 68.valuta-exposure
 69.valutafraude
 70.valuta-future
 71.valutahandel
 72.valutahypotheek
 73.valuta-interventie
 74.valutaire tegenwind
 75.valutakoers
 76.valutakoersinterventie
 77.valutakoersrisico
 78.valutamanagement
 79.valutamand
 80.valutamandje
 81.valutamanipulatie
 82.valutamanipulator
 83.valutamarkt
 84.valuta-oorlog
 85.valutaoorlog
 86.valuta-optie
 87.valutapaar
 88.valutapact
 89.valutapositie
 90.valutarekening
 91.valutareserves
 92.valutarestrictie
 93.valutarisico
 94.valutaspeculatie
 95.valutastrijd
 96.valuta-swap
 97.valutateken
 98.valutatermijncontract
 99.valutatermijnmarkt
 100.valutatoerisme
 101.valuta-unie
 102.valutaveiling
 103.valutaverlies
 104.valutawinst
 105.valutering
 106.valutering effectennota
 107.valutering vreemde valuta
 108.vampierinktvis
 109.vampire squid
 110.van de beurs halen
 111.van jou
 112.van Oss Effectengids
 113.Van Peteghem-bon
 114.van-voor prijs
 115.van-werk-naar-werk-traject
 116.vanaf-prijs
 117.Vancouver Stock Exchange
 118.vangen
 119.vangnet
 120.vangnetconstructie
 121.van-prijs
 122.VAR
 123.variabale rate mortgage
 124.variabele
 125.variabele beloning
 126.variabele kosten
 127.variabele prijs
 128.variabele rente
 129.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 130.variabelrentende waarden
 131.variable leg
 132.variantie
 133.variatiemarge
 134.variation margin
 135.varkensbuiken
 136.varkenscyclus
 137.vast
 138.vast contract
 139.vast contract (energie)
 140.vast dienstverband
 141.vast pensioen
 142.vaste aanstelling
 143.vaste activa
 144.vaste baan
 145.vaste boekenprijs
 146.vaste indexatie
 147.vaste inrichting
 148.vaste kosten
 149.vaste lasten
 150.vaste poot
 151.vaste prijs
 152.vaste rente
 153.vaste schuld (van het Rijk)
 154.vaste verrekenprijs
 155.vaste wisselkoers
 156.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 157.vasteklantboete
 158.vastetermijnkrediet
 159.vastgeniet aandeel
 160.vastgoed
 161.vastgoedbeheerorganisatie
 162.vastgoedboer
 163.vastgoedfonds
 164.vastgoedlening
 165.vasthouden
 166.vastrentend fonds
 167.vastrentende waarden
 168.vaststellingsovereenkomst
 169.VAT
 170.vat
 171.Vaticaanbank
 172.vault
 173.vault money
 174.VB
 175.VBA
 176.VBDO
 177.VBI
 178.VBIN
 179.VBO
 180.VBO Makelaar
 181.VC
 182.VC's
 183.VCG
 184.VCO
 185.VCP
 186.VCS
 187.VCU
 188.VDAX
 189.VDAX-new
 190.VDD
 191.VDG
 192.VEB
 193.VEB NCVB
 194.Veblen-goed
 195.vechtmarkt
 196.veelverdiener
 197.vega
 198.VEH
 199.vehikel
 200.veiligbankieren.nl
 201.veilige haven (beleggingsalternatief)
 202.veilige vijf
 203.veiligehavenmunt
 204.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 205.veiligheidscode
 206.veiling
 207.veiling bij opbod en afslag
 208.veilingfonds
 209.veilingobligatie
 210.velocity
 211.velocity ratio
 212.venale waarde
 213.Venator Bond
 214.vendor
 215.vendor due diligence
 216.vendor loan
 217.vendor lock-in
 218.vendor note
 219.vennoot
 220.vennootschap
 221.vennootschap onder firma
 222.vennootschappelijk vermogen
 223.vennootschappelijke jaarrekening
 224.vennootschapsbelasting
 225.venstertarief
 226.vente marseillaise
 227.venture
 228.venture capital
 229.venture capital-maatschappij
 230.venture capitalist
 231.VEOV
 232.verantwoordelijkheidsheffing
 233.Verantwoordingsdag
 234.verantwoordingsobligatie
 235.verantwoordingsorgaan
 236.verbeterplan accountants
 237.verbeurdverklaring
 238.verbijzondering
 239.verbod tot handel
 240.verboden prijsafspraak
 241.Verbond van Verzekeraars
 242.verbonden rekeningen
 243.verborgen arbeidspotentiëel
 244.verborgen belasting
 245.verborgen economie
 246.verborgen kosten
 247.verborgen reserve
 248.verborgen schulden
 249.verborgen waarde
 250.verborgen werkloosheid
 251.verbranden
 252.verbrandingsgraad
 253.verbrekingsvergoeding
 254.verbruikleen
 255.verbruiksbelasting
 256.verbruiksgoederen
 257.verdachte transacties
 258.verdampen
 259.verdedigingsmuur
 260.verdeeld
 261.verdeelrecht
 262.verdeelsleutel
 263.verdeelsleutel (ECB)
 264.verdeeltaks
 265.verdiencapaciteit
 266.verdienmodel
 267.verdienstelijking
 268.verdienvermogen
 269.verdisconteren
 270.verdisconteringsvoet
 271.verdoken belasting
 272.verdoken kosten
 273.verdozing
 274.Verdrag betreffende de Europese Unie
 275.Verdrag van Amsterdam
 276.Verdrag van Lissabon
 277.Verdrag van Maastricht
 278.Verdrag van Nice
 279.Verdrag van Rome
 280.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 281.verdragshoppen
 282.verdringingseffect
 283.verdringingsmarkt
 284.verdrukte midden
 285.verduistering
 286.verdwijnlening
 287.Vereniging voor de Effectenhandel
 288.vereffenaar
 289.vereffening
 290.vereffeningsinstelling
 291.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 292.vereist eigen vermogen
 293.vereiste dekkingsgraad
 294.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 295.Verenigde Naties
 296.Verenigde Oostindische Compagnie
 297.Verenigde Staten van Europa
 298.vereniging
 299.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 300.Vereniging Consument & Geldzaken
 301.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 302.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 303.Vereniging Eigen Huis
 304.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 305.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 306.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 307.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 308.Vereniging Payroll Ondernemingen
 309.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 310.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 311.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 312.Vereniging van Beleggingsanalisten
 313.Vereniging van Compliance Officers
 314.Vereniging van Effectenbezitters
 315.vereniging van eigenaren
 316.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 317.Vereniging van Fondsen in Nederland
 318.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 319.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 320.Vereniging van Registercontrollers
 321.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 322.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 323.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 324.Vereniging Vastgoed Participanten
 325.vereniging zonder winstoogmerk
 326.verevening
 327.vergadering van aandeelhouders
 328.vergeldingsheffing
 329.vergeldingsinflatie
 330.vergelijkende kostenmaatstaf
 331.vergelijkingssite
 332.vergeten pensioen
 333.vergrijzing
 334.vergroening
 335.vergunningplicht
 336.verhaal
 337.verhandelbaarheid
 338.verhandelbaarheidsrisico
 339.verhandelbare optie
 340.verhandelbare schuldbekentenis
 341.verhandelingsdag
 342.verhandelingsplatform
 343.verhandelingsreglement
 344.verhitte markt
 345.verhoging
 346.verhuisbelasting
 347.verhuisboete
 348.verhuiswet
 349.verhuurderheffing
 350.verhuurhypotheek
 351.verificatie
 352.verificatievergadering
 353.verjaring
 354.verjaring van een coupon
 355.verjaring van een hoofdsom
 356.verjubelen
 357.verkapt dividend
 358.verkapte werkloosheid
 359.verkeersintensiteit
 360.verkiezingsdag
 361.verklaring omtrent gedrag
 362.verklaring van de bankier
 363.verklaring van erfrecht
 364.verklaring van executele
 365.verklaring van geen bezwaar
 366.verklaring van goed gedrag
 367.verklaring van rechtsherstel
 368.verkoop buiten de winkelruimte
 369.verkoop en terughuur
 370.verkoop onder voorwaarden
 371.verkoop op afbetaling
 372.verkoopaanbeveling
 373.verkoopgolf
 374.verkoopkosten
 375.verkoopmaatschappij
 376.verkoopmakelaar
 377.verkoopmarge
 378.verkoopoptie
 379.verkooprecht
 380.verkoopwaardig
 381.verkoperskeur
 382.verkopersmarkt
 383.verkort bericht
 384.verkort boekjaar
 385.verkrappen
 386.verkrapping van de geldmarkt
 387.verkrijgingsprijs
 388.verlaging nominale waarde
 389.verlegging
 390.verleggingsregeling
 391.verlengbare obligatie
 392.verlengd boekjaar
 393.verlengingsprovisie
 394.verlies
 395.verlies nemen
 396.verlies- en winstrekening
 397.verliesaversie
 398.verliescompensatie
 399.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 400.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 401.verliesfinanciering
 402.verlieslatend
 403.verliesvennootschap
 404.verliesverjonging
 405.verlieswaarschuwing
 406.verlonen
 407.verlooppercentage
 408.verloopstaat
 409.verlopen rente
 410.vermakelijkheidsretributie
 411.vermogen
 412.vermogen in de dode hand
 413.Vermogend Nederland
 414.vermogensaanwasbelasting
 415.vermogensbeheer
 416.vermogensbeheerder
 417.vermogensbehoefte
 418.vermogensbelasting
 419.vermogensbeslag
 420.vermogensbestanddeel
 421.vermogenseffect
 422.vermogensfonds
 423.vermogensgroei
 424.vermogensinflatie
 425.vermogenskloof
 426.vermogenskosten
 427.vermogenskostenvoet
 428.vermogenskrimp
 429.vermogensmarkt
 430.vermogensongelijkheid
 431.vermogensoverzicht
 432.vermogensrendementsheffing
 433.vermogensscheiding
 434.vermogensstructuur
 435.vermogenstitel
 436.vermogenstoets
 437.vermogensverschaffer
 438.vermogensvorm
 439.vermogenswinst
 440.vermogenswinstbelasting
 441.verpachter
 442.verpakte leningen
 443.verpande rekening
 444.verpanden
 445.verpanding
 446.verpandingsverbod
 447.verplicht actief kiezen
 448.verplicht bod
 449.verplicht converteerbare obligatielening
 450.verplicht openbaar bod
 451.verplichte kasreserve
 452.verplichte licentie
 453.verplichte roulatie
 454.verplichte vrijstellingsvermelding
 455.verplichtstelling
 456.verrassingsindex
 457.verrassingsindicator
 458.verrekenbare bronbelasting
 459.verrekenen
 460.verrekening
 461.verrekeningsbeding
 462.verrekeningscontract
 463.verrekenkamer
 464.verrekenprijs
 465.verrichtingen op effecten
 466.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 467.verruimen
 468.verruiming van de geldmarkt
 469.vers geld
 470.verschenen rente
 471.verscherpte come along clausule
 472.verschijndag
 473.Verschmutzungsrecht
 474.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 475.verslaan van de markt
 476.verslagperiode
 477.versnelde bookbuilding
 478.verspringing per punt
 479.verstaatsen
 480.versterkte aflossing
 481.verstopparadijs
 482.verstoring van de markt
 483.verticaal toezicht
 484.vertical disallowance
 485.verticale fusie
 486.verticale integratie
 487.verticale markt
 488.verticale prijsbinding
 489.verticale spread
 490.vertiteling
 491.vertragingsrente
 492.vertrekbelastingwet
 493.vertrekboete
 494.vertrekbonus
 495.vertrekoverschot
 496.vertrekpremie
 497.vertrekregeling
 498.vertrekvergoeding
 499.vertrouwen
 500.vertrouwenscrisis
 501.vertrouwensgeld
 502.vertrouwensindex
 503.vertrouwensindicator
 504.Vertrouwensmonitor Banken
 505.vertrouwensorder
 506.verubericering
 507.vervaldag
 508.vervaldatum
 509.vervalsing
 510.vervangingsgoed
 511.vervangingsinvestering
 512.vervangingsratio
 513.vervangingsrisico
 514.vervangingswaarde
 515.verveelbankieren
 516.vervreemden
 517.vervreemdingsverbod
 518.vervroegd aflosbare obligatie
 519.vervroegde aflossing
 520.vervroegde uitoefening
 521.vervroegde uittreding
 522.verwachtingswaarde
 523.verwaterd aandeel
 524.verwaterde winst per aandeel
 525.verwaterde WPA
 526.verwatering
 527.verwerpen (van een erfenis)
 528.verwerven
 529.verwijlintrest
 530.verwijlrente
 531.verwijzingsregisters
 532.verwisseling
 533.verwisselingsverhouding
 534.verwisselkantoor
 535.very fine
 536.verzadigde markt
 537.verzamelbetaling
 538.verzamelbewijs
 539.verzamelcoupure
 540.verzameldepot
 541.verzamelinkomen
 542.verzamelstuk
 543.verzegeld bod
 544.verzekeraar
 545.verzekerde
 546.verzekering
 547.verzekeringnemer
 548.verzekeringsadviseur
 549.verzekeringsbedrog
 550.verzekeringsfraude
 551.Verzekeringskamer
 552.verzekeringsmaatschappij
 553.verzekeringsverplichting
 554.verzelfstandiging
 555.verzet
 556.verzilverbare ouderenkorting
 557.verzilveren
 558.verzilverhypotheek
 559.verzilveringsproblematiek
 560.verzilverproduct
 561.verzonken kosten
 562.verzorgingsstaat
 563.verzuim
 564.verzuim-bv
 565.verzuimboete
 566.verzuimverzekering
 567.verzwijging
 568.vesten
 569.vestigingsdatum
 570.vestigingsklimaat
 571.vestigingsland
 572.vestigingsoverschot
 573.vestigingsperiode
 574.vesting
 575.vesting scheme
 576.vet op de botten
 577.Veteran's Day
 578.vetpot
 579.vettaks
 580.vette plus
 581.vette vinger
 582.VEUO
 583.VEV
 584.VF
 585.VFB
 586.VFF
 587.VFFP
 588.VFI
 589.VFI Code Goed Bestuur
 590.VFN
 591.Vgb
 592.VGP
 593.VIA
 594.viability plan
 595.viager
 596.viatical
 597.viaticale regelingen
 598.Vickrey-veiling
 599.vier-ogen principe
 600.vierde industriële revolutie
 601.vierde macht
 602.vierentwintig op zeven
 603.vierentwintig zeven
 604.vijandig bod
 605.vijandige overname
 606.vijf-dagen regel
 607.vijfde generatie draadloze netwerken
 608.villagrens
 609.villasubsidie
 610.villataks
 611.vindersloon
 612.vinex
 613.vingerafdruk
 614.vingerratio
 615.vip-pensioen
 616.VIR
 617.Virgin Islands
 618.virtual currency option
 619.virtual market
 620.virtueel geld
 621.virtuele equity-pooling
 622.virtuele roadshow
 623.virtuele tol
 624.virtuele valuta
 625.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 626.Visegrad groep
 627.visitatiecommissie
 628.visum
 629.vitaal belang
 630.vitaal nationaal belang
 631.vitale beroepsgroepen
 632.vitale sectoren
 633.vitaliteitsregeling
 634.VIX
 635.vk
 636.vkm
 637.Vlaams Centrum Schuldenlast
 638.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 639.vlaggenschip
 640.vlaggenschipfonds
 641.vlakke beurs
 642.vlakke koersen
 643.vlakke opening
 644.vlakke rentecurve
 645.vlakke rentestructuur
 646.vlaktaks
 647.VLAM21
 648.vliegbelasting
 649.vliegbeweging
 650.vliegende ganzen model
 651.vliegtaks
 652.vlinder
 653.vloeibaar aardgas
 654.vloer
 655.vloerhandel
 656.vlootfonds
 657.vlottende activa
 658.vlottende poot
 659.vlottende rente
 660.vlottende schuld (van het Rijk)
 661.vlucht naar kwaliteit
 662.vluchtclausule
 663.vluchthaven
 664.vluchtkapitaal
 665.vluchtwaarde
 666.VN
 667.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 668.VNB
 669.vnb
 670.VND
 671.VNG
 672.VNO-NCW
 673.VOC
 674.voedselbon
 675.voedselprijsinflatie
 676.VOF
 677.VOG
 678.VoG
 679.Vogelrichtlijn
 680.voice brokerage
 681.vol.
 682.volatiel
 683.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 684.volatiliteit
 685.volatiliteitsindex
 686.volatiliteitsrisico
 687.volatility
 688.volatility arbitrage
 689.volatility cone
 690.volatility skew
 691.volatility trade
 692.volatility-component
 693.volatility-patroon
 694.Volcker Rule
 695.Volcker Shock
 696.Volcker, Paul
 697.Volckerschok
 698.volgaandeel
 699.Volgende Generatie EU
 700.volger
 701.volgestort
 702.volgestorte aandelen
 703.volkomen concurrentie
 704.volksaandeel
 705.volkshuishouding
 706.volkskapitalisme
 707.Volkskrant Top 200
 708.volkskredietbank
 709.volkslening
 710.volksvertegenwoordiging
 711.volksverzekering
 712.volle dochter
 713.volledige mededinging
 714.volledige werkgelegenheid
 715.Vollgeld
 716.vollie
 717.volly
 718.volmacht
 719.Volmageddon
 720.volstorten
 721.voltijdbaan
 722.voltijdequivalent
 723.voltijdsbonus
 724.volume
 725.volume gewogen gemiddelde prijs
 726.volume weighted average price
 727.volume-weighted RSI
 728.volumekorting
 729.volumetender (Eurosysteem)
 730.VON
 731.voodoo economics
 732.voodoo finance
 733.voor een prikje
 734.voor een prikkie
 735.voor Sinterklaas spelen
 736.vooraf ingevulde aangifte
 737.vooraftrek
 738.voorbeeldportefeuille
 739.voorbelasting
 740.voorbelegging
 741.voorbeurs
 742.voorbeurshandel
 743.voorbeurskoers
 744.voorcalculatie
 745.voorfinanciering
 746.voorgekookte doorstart
 747.voorgesteld dividend
 748.voorheffing
 749.vooringevulde aangifte
 750.voorinschrijving
 751.voorjaarsnota
 752.voorjaarsraming
 753.voorkennis
 754.voorkeursrecht
 755.voorlopende conjunctuurindicator
 756.voorlopende indicator
 757.voorlopig prospectus
 758.voorlopige aanslag
 759.voorportaal des doods
 760.voor-prijs
 761.voorraad
 762.voorraadadministratie
 763.voorraadfinanciering
 764.voorraadgrootheid
 765.voorraadtermijn
 766.voorschieten
 767.voorschot
 768.voorschot op vaste termijn
 769.voorschotbank
 770.voorschotfraude
 771.voorschotrente
 772.voorspellingsmarkt
 773.voortschrijdend gemiddelde
 774.voortschrijdend rendement
 775.vooruitbetaling
 776.voorveiling
 777.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 778.voorwaardelijk kapitaal
 779.voorwaardelijke aandelen
 780.voorwaardelijke bankgarantie
 781.voorwaardelijke opties
 782.voorwaartse integratie
 783.voorwaartse verliesverrekening
 784.voorwetenschap
 785.voorzichtigheidsbeginsel
 786.voorzichtigheidsprincipe
 787.voorziening
 788.voorziening algemene risico's
 789.voorziening pensioenverplichtingen
 790.voorzorgssparen
 791.vordering
 792.vorderingensaldo
 793.vorig
 794.vorige koers
 795.vorkschrijven
 796.Vormerkung
 797.Vorzugsaktie
 798.vostro
 799.vostrorekening
 800.voting trust
 801.voucher
 802.voucherbank
 803.Vouli
 804.VpB
 805.VPL (regeling)
 806.VPO
 807.VPP
 808.Vr Wft
 809.vraag
 810.vraagcurve
 811.vraagoverschot
 812.vraagprijs
 813.vraagschok
 814.vraagtekort
 815.vraaguitval
 816.vraagzijde van de economie
 817.vrachtbrief
 818.VRC
 819.vreemd kapitaal
 820.vreemd vermogen
 821.vreemde valuta
 822.vreemde valuta hypotheek
 823.vrekkige vier
 824.vrekkige vijf
 825.Vreneli
 826.vriendelijk
 827.vriendelijke overname
 828.vriendjeskapitalisme
 829.vriendschapsfraude
 830.vrij bankieren
 831.vrij besteedbaar inkomen
 832.vrij kapitaal
 833.vrij kapitaalverkeer
 834.vrij op naam
 835.vrij opneembare spaarrekening
 836.vrij te aanvaarden
 837.vrij te laten bedrag
 838.vrij verhandelbaar
 839.vrij verkeer van personen
 840.vrij verkeer van werknemers
 841.vrijbuitersprobleem
 842.vrije besparingen
 843.vrije eigen vermogen
 844.vrije emissie
 845.vrije geldstroom
 846.vrije hand
 847.vrije kasstroom
 848.vrije kasstroomhypothese
 849.vrije levensverzekering
 850.vrije markt
 851.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 852.vrije mededinging
 853.vrije reserve
 854.vrije sector huurwoningen
 855.vrije spel der economische krachten
 856.vrije val
 857.vrije verkoopwaarde
 858.vrije wisselkoers
 859.vrije-handrekening
 860.vrijemarktdenker
 861.vrijemarkteconomie
 862.vrijemarktfundamentalisme
 863.vrijgestelde beleggingsinstelling
 864.vrijgezellendag
 865.vrijhandel
 866.vrijhandelsakkoord
 867.vrijhandelsgebied
 868.vrijhandelsverdrag
 869.vrijhandelszone
 870.vrijhaven
 871.vrijheidsindex
 872.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 873.vrijstellingsregeling Wft
 874.vrijvallen
 875.vrijwaringsrecht
 876.vrijwillige vertrekregeling
 877.vrijwilligerswerk
 878.vroegcyclisch
 879.vroege aanvaarder
 880.vroegefasefinanciering
 881.vroegpensioen
 882.vroegsignalering van schulden
 883.vrouwendag
 884.vrouwenquotum
 885.vruchtgebruik
 886.VSE
 887.VSO
 888.VSTOXX
 889.vte
 890.vtlb
 891.VUCA
 892.vuile obligatie
 893.vuile prijs
 894.vuilnisbank
 895.vuistpand
 896.Vulcano bond
 897.vulkaanobligatie
 898.vulture capitalist
 899.vulture fund
 900.VUT
 901.vut-fonds
 902.vut-regeling
 903.vutter
 904.VV
 905.VV&A
 906.VV&C
 907.VvdE
 908.VVE
 909.vvgb
 910.VVOF
 911.V-vormige recessie
 912.VVP
 913.VVR
 914.vwap
 915.VWNW-traject
 916.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet