Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Doctor Copper
Dr. Koper: bijnaam voor het metaal koper waarvan de ... >>
 Vandaag 27-02-2021
20622 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 International Bank Accou...
3 Dogs of the Dow
4 GAK
5 smurfen
 Thema's
 Recent verbeterd
26-02privacy
26-02Doctor Copper
26-02zeperd
26-02pieken
26-02wettelijke controle
26-02landroof
26-02Ultimate Beneficial Ow...
26-02profiling
26-02zwarte lijst
26-02persoonsgegevens
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-werk-naar-werk-traject
 113.vanaf-prijs
 114.Vancouver Stock Exchange
 115.vangen
 116.vangnet
 117.vangnetconstructie
 118.VAR
 119.variabale rate mortgage
 120.variabele
 121.variabele beloning
 122.variabele kosten
 123.variabele prijs
 124.variabele rente
 125.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 126.variabelrentende waarden
 127.variable leg
 128.variantie
 129.variatiemarge
 130.variation margin
 131.varkensbuiken
 132.varkenscyclus
 133.vast
 134.vast contract
 135.vast pensioen
 136.vaste aanstelling
 137.vaste activa
 138.vaste baan
 139.vaste boekenprijs
 140.vaste indexatie
 141.vaste inrichting
 142.vaste kosten
 143.vaste lasten
 144.vaste poot
 145.vaste prijs
 146.vaste rente
 147.vaste schuld (van het Rijk)
 148.vaste verrekenprijs
 149.vaste wisselkoers
 150.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 151.vasteklantboete
 152.vastetermijnkrediet
 153.vastgeniet aandeel
 154.vastgoed
 155.vastgoedbeheerorganisatie
 156.vastgoedboer
 157.vastgoedfonds
 158.vastgoedlening
 159.vasthouden
 160.vastrentend fonds
 161.vastrentende waarden
 162.vaststellingsovereenkomst
 163.VAT
 164.vat
 165.Vaticaanbank
 166.vault
 167.vault money
 168.VB
 169.VBA
 170.VBDO
 171.VBI
 172.VBIN
 173.VBO
 174.VBO Makelaar
 175.VC
 176.VC's
 177.VCG
 178.VCO
 179.VCP
 180.VCS
 181.VCU
 182.VDAX
 183.VDAX-new
 184.VDD
 185.VDG
 186.VEB
 187.VEB NCVB
 188.Veblen-goed
 189.vechtmarkt
 190.veelverdiener
 191.vega
 192.VEH
 193.vehikel
 194.veiligbankieren.nl
 195.veilige haven (beleggingsalternatief)
 196.veilige vijf
 197.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 198.veiligheidscode
 199.veiling
 200.veiling bij opbod en afslag
 201.veilingfonds
 202.veilingobligatie
 203.velocity
 204.velocity ratio
 205.venale waarde
 206.Venator Bond
 207.vendor
 208.vendor due diligence
 209.vendor loan
 210.vendor lock-in
 211.vendor note
 212.vennoot
 213.vennootschap
 214.vennootschap onder firma
 215.vennootschappelijk vermogen
 216.vennootschappelijke jaarrekening
 217.vennootschapsbelasting
 218.venstertarief
 219.vente marseillaise
 220.venture
 221.venture capital
 222.venture capital-maatschappij
 223.venture capitalist
 224.VEOV
 225.verantwoordelijkheidsheffing
 226.Verantwoordingsdag
 227.verantwoordingsobligatie
 228.verantwoordingsorgaan
 229.verbeterplan accountants
 230.verbeurdverklaring
 231.verbijzondering
 232.verbod tot handel
 233.verboden prijsafspraak
 234.Verbond van Verzekeraars
 235.verbonden rekeningen
 236.verborgen arbeidspotentiëel
 237.verborgen belasting
 238.verborgen economie
 239.verborgen kosten
 240.verborgen reserve
 241.verborgen schulden
 242.verborgen waarde
 243.verborgen werkloosheid
 244.verbranden
 245.verbrandingsgraad
 246.verbrekingsvergoeding
 247.verbruikleen
 248.verbruiksbelasting
 249.verbruiksgoederen
 250.verdachte transacties
 251.verdampen
 252.verdedigingsmuur
 253.verdeeld
 254.verdeelrecht
 255.verdeelsleutel
 256.verdeelsleutel (ECB)
 257.verdeeltaks
 258.verdiencapaciteit
 259.verdienmodel
 260.verdienstelijking
 261.verdisconteren
 262.verdisconteringsvoet
 263.verdoken belasting
 264.verdoken kosten
 265.verdozing
 266.Verdrag betreffende de Europese Unie
 267.Verdrag van Amsterdam
 268.Verdrag van Lissabon
 269.Verdrag van Maastricht
 270.Verdrag van Nice
 271.Verdrag van Rome
 272.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 273.verdragshoppen
 274.verdringingseffect
 275.verdringingsmarkt
 276.verdrukte midden
 277.verdwijnlening
 278.Vereniging voor de Effectenhandel
 279.vereffenaar
 280.vereffening
 281.vereffeningsinstelling
 282.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 283.vereist eigen vermogen
 284.vereiste dekkingsgraad
 285.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 286.Verenigde Naties
 287.Verenigde Oostindische Compagnie
 288.Verenigde Staten van Europa
 289.vereniging
 290.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 291.Vereniging Consument & Geldzaken
 292.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 293.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 294.Vereniging Eigen Huis
 295.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 296.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 297.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 298.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 299.Vereniging Payroll Ondernemingen
 300.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 301.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 302.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 303.Vereniging van Beleggingsanalisten
 304.Vereniging van Compliance Officers
 305.Vereniging van Effectenbezitters
 306.vereniging van eigenaren
 307.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 308.Vereniging van Fondsen in Nederland
 309.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 310.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 311.Vereniging van Registercontrollers
 312.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 313.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 314.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 315.Vereniging Vastgoed Participanten
 316.vereniging zonder winstoogmerk
 317.verevening
 318.vergadering van aandeelhouders
 319.vergeldingsheffing
 320.vergelijkende kostenmaatstaf
 321.vergelijkingssite
 322.vergeten pensioen
 323.vergrijzing
 324.vergroening
 325.vergunningplicht
 326.verhaal
 327.verhandelbaarheid
 328.verhandelbaarheidsrisico
 329.verhandelbare optie
 330.verhandelbare schuldbekentenis
 331.verhandelingsdag
 332.verhandelingsplatform
 333.verhandelingsreglement
 334.verhitte markt
 335.verhoging
 336.verhuisbelasting
 337.verhuiswet
 338.verhuurhypotheek
 339.verificatie
 340.verificatievergadering
 341.verjaring
 342.verjaring van een coupon
 343.verjaring van een hoofdsom
 344.verjubelen
 345.verkapt dividend
 346.verkapte werkloosheid
 347.verkeersintensiteit
 348.verkiezingsdag
 349.verklaring omtrent gedrag
 350.verklaring van de bankier
 351.verklaring van erfrecht
 352.verklaring van executele
 353.verklaring van geen bezwaar
 354.verklaring van goed gedrag
 355.verklaring van rechtsherstel
 356.verkoop buiten de winkelruimte
 357.verkoop en terughuur
 358.verkoop op afbetaling
 359.verkoopaanbeveling
 360.verkoopgolf
 361.verkoopkosten
 362.verkoopmaatschappij
 363.verkoopmakelaar
 364.verkoopmarge
 365.verkoopoptie
 366.verkooprecht
 367.verkoopwaardig
 368.verkoperskeur
 369.verkopersmarkt
 370.verkort bericht
 371.verkrappen
 372.verkrapping van de geldmarkt
 373.verkrijgingsprijs
 374.verlaging nominale waarde
 375.verlegging
 376.verleggingsregeling
 377.verlengbare obligatie
 378.verlengingsprovisie
 379.verlies
 380.verlies nemen
 381.verlies- en winstrekening
 382.verliesaversie
 383.verliescompensatie
 384.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 385.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 386.verliesvennootschap
 387.verliesverjonging
 388.verlieswaarschuwing
 389.verlonen
 390.verloopstaat
 391.verlopen rente
 392.vermakelijkheidsretributie
 393.vermogen
 394.vermogen in de dode hand
 395.Vermogend Nederland
 396.vermogensaanwasbelasting
 397.vermogensbeheer
 398.vermogensbeheerder
 399.vermogensbehoefte
 400.vermogensbelasting
 401.vermogensbeslag
 402.vermogensbestanddeel
 403.vermogenseffect
 404.vermogensfonds
 405.vermogensgroei
 406.vermogenskosten
 407.vermogenskostenvoet
 408.vermogenskrimp
 409.vermogensmarkt
 410.vermogensongelijkheid
 411.vermogensoverzicht
 412.vermogensrendementsheffing
 413.vermogensscheiding
 414.vermogensstructuur
 415.vermogenstitel
 416.vermogenstoets
 417.vermogensverschaffer
 418.vermogensvorm
 419.vermogenswinst
 420.vermogenswinstbelasting
 421.verpachter
 422.verpakte leningen
 423.verpande rekening
 424.verpanding
 425.verpandingsverbod
 426.verplicht actief kiezen
 427.verplicht bod
 428.verplicht converteerbare obligatielening
 429.verplicht openbaar bod
 430.verplichte kasreserve
 431.verplichte licentie
 432.verplichte roulatie
 433.verplichte vrijstellingsvermelding
 434.verplichtstelling
 435.verrassingsindex
 436.verrassingsindicator
 437.verrekenbare bronbelasting
 438.verrekenen
 439.verrekening
 440.verrekeningsbeding
 441.verrekeningscontract
 442.verrekenkamer
 443.verrekenprijs
 444.verrichtingen op effecten
 445.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 446.verruimen
 447.verruiming van de geldmarkt
 448.vers geld
 449.verschenen rente
 450.verscherpte come along clausule
 451.verschijndag
 452.Verschmutzungsrecht
 453.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 454.verslaan van de markt
 455.verslagperiode
 456.versnelde bookbuilding
 457.verspringing per punt
 458.verstaatsen
 459.versterkte aflossing
 460.verstoring van de markt
 461.verticaal toezicht
 462.vertical disallowance
 463.verticale fusie
 464.verticale integratie
 465.verticale markt
 466.verticale prijsbinding
 467.verticale spread
 468.vertiteling
 469.vertragingsrente
 470.vertrekbelastingwet
 471.vertrekboete
 472.vertrekbonus
 473.vertrekoverschot
 474.vertrekpremie
 475.vertrekregeling
 476.vertrouwen
 477.vertrouwenscrisis
 478.vertrouwensgeld
 479.vertrouwensindex
 480.vertrouwensindicator
 481.Vertrouwensmonitor Banken
 482.vertrouwensorder
 483.verubericering
 484.vervaldag
 485.vervaldatum
 486.vervalsing
 487.vervangingsgoed
 488.vervangingsinvestering
 489.vervangingsratio
 490.vervangingsrisico
 491.vervangingswaarde
 492.verveelbankieren
 493.vervreemden
 494.vervreemdingsverbod
 495.vervroegd aflosbare obligatie
 496.vervroegde aflossing
 497.vervroegde uitoefening
 498.vervroegde uittreding
 499.verwachtingswaarde
 500.verwaterd aandeel
 501.verwaterde winst per aandeel
 502.verwaterde WPA
 503.verwatering
 504.verwerpen (van een erfenis)
 505.verwerven
 506.verwijlintrest
 507.verwijlrente
 508.verwijzingsregisters
 509.verwisseling
 510.verwisselingsverhouding
 511.verwisselkantoor
 512.very fine
 513.verzadigde markt
 514.verzamelbetaling
 515.verzamelbewijs
 516.verzamelcoupure
 517.verzameldepot
 518.verzamelinkomen
 519.verzamelstuk
 520.verzegeld bod
 521.verzekeraar
 522.verzekerde
 523.verzekering
 524.verzekeringnemer
 525.verzekeringsadviseur
 526.verzekeringsbedrog
 527.verzekeringsfraude
 528.Verzekeringskamer
 529.verzekeringsmaatschappij
 530.verzekeringsverplichting
 531.verzelfstandiging
 532.verzet
 533.verzilveren
 534.verzilverhypotheek
 535.verzilveringsproblematiek
 536.verzilverproduct
 537.verzonken kosten
 538.verzorgingsstaat
 539.verzuim
 540.verzuim-bv
 541.verzuimboete
 542.verzuimverzekering
 543.verzwijging
 544.vestigingsdatum
 545.vestigingsklimaat
 546.vestigingsland
 547.vestigingsoverschot
 548.vestigingsperiode
 549.vesting scheme
 550.vet op de botten
 551.Veteran's Day
 552.vetpot
 553.vettaks
 554.vette vinger
 555.VEUO
 556.VEV
 557.VF
 558.VFB
 559.VFF
 560.VFFP
 561.VFI
 562.VFI Code Goed Bestuur
 563.VFN
 564.Vgb
 565.VGP
 566.VIA
 567.viability plan
 568.viager
 569.viatical
 570.viaticale regelingen
 571.Vickrey-veiling
 572.vier-ogen principe
 573.vierde industriële revolutie
 574.vierde macht
 575.vierentwintig op zeven
 576.vierentwintig zeven
 577.vijandig bod
 578.vijandige overname
 579.vijfde generatie draadloze netwerken
 580.villagrens
 581.villasubsidie
 582.villataks
 583.vindersloon
 584.vinex
 585.vingerafdruk
 586.vingerratio
 587.vip-pensioen
 588.VIR
 589.Virgin Islands
 590.virtual currency option
 591.virtual market
 592.virtueel geld
 593.virtuele equity-pooling
 594.virtuele roadshow
 595.virtuele tol
 596.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 597.Visegrad groep
 598.visitatiecommissie
 599.visum
 600.vitaal belang
 601.vitaal nationaal belang
 602.vitale beroepsgroepen
 603.vitale sectoren
 604.vitaliteitsregeling
 605.VIX
 606.vk
 607.vkm
 608.Vlaams Centrum Schuldenlast
 609.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 610.vlaggenschip
 611.vlaggenschipfonds
 612.vlakke beurs
 613.vlakke koersen
 614.vlakke opening
 615.vlakke rentecurve
 616.vlakke rentestructuur
 617.vlaktaks
 618.VLAM21
 619.vliegbelasting
 620.vliegbeweging
 621.vliegende ganzen model
 622.vliegtaks
 623.vlinder
 624.vloeibaar aardgas
 625.vloer
 626.vloerhandel
 627.vlootfonds
 628.vlottende activa
 629.vlottende poot
 630.vlottende rente
 631.vlottende schuld (van het Rijk)
 632.vluchtclausule
 633.vluchthaven
 634.vluchtkapitaal
 635.vluchtwaarde
 636.VN
 637.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 638.VNB
 639.vnb
 640.VND
 641.VNG
 642.VNO-NCW
 643.VOC
 644.voedselbon
 645.voedselinflatie
 646.VOF
 647.VOG
 648.VoG
 649.Vogelrichtlijn
 650.voice brokerage
 651.vol.
 652.volatiel
 653.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 654.volatiliteit
 655.volatiliteitsindex
 656.volatiliteitsrisico
 657.volatility
 658.volatility arbitrage
 659.volatility cone
 660.volatility skew
 661.volatility trade
 662.volatility-component
 663.volatility-patroon
 664.Volcker Rule
 665.Volgende Generatie EU
 666.volgestort
 667.volgestorte aandelen
 668.volkomen concurrentie
 669.volksaandeel
 670.volkshuishouding
 671.volkskapitalisme
 672.Volkskrant Top 200
 673.volkskredietbank
 674.volkslening
 675.volksvertegenwoordiging
 676.volksverzekering
 677.volle dochter
 678.volledige mededinging
 679.volledige werkgelegenheid
 680.Vollgeld
 681.vollie
 682.volly
 683.volmacht
 684.Volmageddon
 685.volstorten
 686.voltijdbaan
 687.voltijdequivalent
 688.volume
 689.volume gewogen gemiddelde prijs
 690.volume weighted average price
 691.volume-weighted RSI
 692.volumekorting
 693.volumetender (Eurosysteem)
 694.VON
 695.voodoo economics
 696.voodoo finance
 697.voor een prikje
 698.voor een prikkie
 699.voor Sinterklaas spelen
 700.vooraf ingevulde aangifte
 701.vooraftrek
 702.voorbeeldportefeuille
 703.voorbelasting
 704.voorbelegging
 705.voorbeurs
 706.voorbeurshandel
 707.voorbeurskoers
 708.voorcalculatie
 709.voorfinanciering
 710.voorgekookte doorstart
 711.voorgesteld dividend
 712.voorheffing
 713.vooringevulde aangifte
 714.voorinschrijving
 715.voorjaarsnota
 716.voorjaarsraming
 717.voorkennis
 718.voorkeursrecht
 719.voorlopende conjunctuurindicator
 720.voorlopende indicator
 721.voorlopig prospectus
 722.voorlopige aanslag
 723.voorportaal des doods
 724.voorraad
 725.voorraadadministratie
 726.voorraadfinanciering
 727.voorraadgrootheid
 728.voorraadtermijn
 729.voorschieten
 730.voorschot
 731.voorschot op vaste termijn
 732.voorschotbank
 733.voorschotfraude
 734.voorschotrente
 735.voorspellingsmarkt
 736.voortschrijdend gemiddelde
 737.voortschrijdend rendement
 738.vooruitbetaling
 739.voorveiling
 740.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 741.voorwaardelijk kapitaal
 742.voorwaardelijke aandelen
 743.voorwaardelijke bankgarantie
 744.voorwaardelijke opties
 745.voorwaartse integratie
 746.voorwaartse verliesverrekening
 747.voorwetenschap
 748.voorzichtigheidsbeginsel
 749.voorzichtigheidsprincipe
 750.voorziening
 751.voorziening algemene risico's
 752.voorziening pensioenverplichtingen
 753.voorzorgssparen
 754.vordering
 755.vorderingensaldo
 756.vorig
 757.vorige koers
 758.vorkschrijven
 759.Vormerkung
 760.Vorzugsaktie
 761.vostro
 762.vostrorekening
 763.voting trust
 764.voucher
 765.voucherbank
 766.Vouli
 767.VpB
 768.VPL (regeling)
 769.VPO
 770.VPP
 771.Vr Wft
 772.vraag
 773.vraagcurve
 774.vraagoverschot
 775.vraagprijs
 776.vraagschok
 777.vraagtekort
 778.vraaguitval
 779.vraagzijde van de economie
 780.vrachtbrief
 781.VRC
 782.vreemd kapitaal
 783.vreemd vermogen
 784.vreemde valuta
 785.vreemde valuta hypotheek
 786.vrekkige vier
 787.vrekkige vijf
 788.Vreneli
 789.vriendelijk
 790.vriendelijke overname
 791.vriendjeskapitalisme
 792.vriendschapsfraude
 793.vrij bankieren
 794.vrij besteedbaar inkomen
 795.vrij kapitaalverkeer
 796.vrij op naam
 797.vrij opneembare spaarrekening
 798.vrij te aanvaarden
 799.vrij te laten bedrag
 800.vrij verhandelbaar
 801.vrij verkeer van personen
 802.vrij verkeer van werknemers
 803.vrijbuitersprobleem
 804.vrije besparingen
 805.vrije eigen vermogen
 806.vrije emissie
 807.vrije geldstroom
 808.vrije hand
 809.vrije kasstroom
 810.vrije kasstroomhypothese
 811.vrije levensverzekering
 812.vrije markt
 813.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 814.vrije mededinging
 815.vrije reserve
 816.vrije sector
 817.vrije spel der economische krachten
 818.vrije val
 819.vrije verkoopwaarde
 820.vrije wisselkoers
 821.vrije-handrekening
 822.vrijemarktdenker
 823.vrijemarkteconomie
 824.vrijemarktfundamentalisme
 825.vrijgestelde beleggingsinstelling
 826.vrijgezellendag
 827.vrijhandel
 828.vrijhandelsakkoord
 829.vrijhandelsgebied
 830.vrijhandelsverdrag
 831.vrijhandelszone
 832.vrijhaven
 833.vrijheidsindex
 834.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 835.vrijstellingsregeling Wft
 836.vrijvallen
 837.vrijwaringsrecht
 838.vrijwillige vertrekregeling
 839.vroegcyclisch
 840.vroege aanvaarder
 841.vroegefasefinanciering
 842.vroegpensioen
 843.vroegsignalering van schulden
 844.vrouwendag
 845.vrouwenquotum
 846.vruchtgebruik
 847.VSE
 848.VSO
 849.VSTOXX
 850.vte
 851.vtlb
 852.VUCA
 853.vuile obligatie
 854.vuile prijs
 855.vuilnisbank
 856.vuistpand
 857.vulture capitalist
 858.vulture fund
 859.VUT
 860.vut-fonds
 861.vut-regeling
 862.vutter
 863.VV
 864.VV&A
 865.VV&C
 866.VvdE
 867.VVE
 868.vvgb
 869.VVOF
 870.V-vormige recessie
 871.VVP
 872.VVR
 873.vwap
 874.VWNW-traject
 875.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet