dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
contingent convertible
Afgekort: CoCo. Ook: contingent convertible bond. In het ... >>
 Vandaag 22-03-2023
21548 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 additional tier 1-kapita...
2 probeer nooit een vallen...
3 Dogs of the Dow
4 systeembank
5 vier-ogen principe
 Thema's
 Recent verbeterd
21-03contingent convertible
21-03true pricing
21-03true cost accounting
21-03transparantie
21-03verborgen kosten
21-03maatschappelijke koste...
21-03probeer nooit een vall...
20-03disruptor
19-03fiscalist
19-03schorsen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-voor prijs
 113.van-werk-naar-werk-traject
 114.vanaf-prijs
 115.Vancouver Stock Exchange
 116.vangen
 117.vangnet
 118.vangnetconstructie
 119.van-prijs
 120.VAR
 121.variabale rate mortgage
 122.variabele
 123.variabele beloning
 124.variabele kosten
 125.variabele prijs
 126.variabele rente
 127.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 128.variabelrentende waarden
 129.variable leg
 130.variantie
 131.variatiemarge
 132.variation margin
 133.varkensbuiken
 134.varkenscyclus
 135.vast
 136.vast contract
 137.vast dienstverband
 138.vast pensioen
 139.vaste aanstelling
 140.vaste activa
 141.vaste baan
 142.vaste boekenprijs
 143.vaste indexatie
 144.vaste inrichting
 145.vaste kosten
 146.vaste lasten
 147.vaste poot
 148.vaste prijs
 149.vaste rente
 150.vaste schuld (van het Rijk)
 151.vaste verrekenprijs
 152.vaste wisselkoers
 153.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 154.vasteklantboete
 155.vastetermijnkrediet
 156.vastgeniet aandeel
 157.vastgoed
 158.vastgoedbeheerorganisatie
 159.vastgoedboer
 160.vastgoedfonds
 161.vastgoedlening
 162.vasthouden
 163.vastrentend fonds
 164.vastrentende waarden
 165.vaststellingsovereenkomst
 166.VAT
 167.vat
 168.Vaticaanbank
 169.vault
 170.vault money
 171.VB
 172.VBA
 173.VBDO
 174.VBI
 175.VBIN
 176.VBO
 177.VBO Makelaar
 178.VC
 179.VC's
 180.VCG
 181.VCO
 182.VCP
 183.VCS
 184.VCU
 185.VDAX
 186.VDAX-new
 187.VDD
 188.VDG
 189.VEB
 190.VEB NCVB
 191.Veblen-goed
 192.vechtmarkt
 193.veelverdiener
 194.vega
 195.VEH
 196.vehikel
 197.veiligbankieren.nl
 198.veilige haven (beleggingsalternatief)
 199.veilige vijf
 200.veiligehavenmunt
 201.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 202.veiligheidscode
 203.veiling
 204.veiling bij opbod en afslag
 205.veilingfonds
 206.veilingobligatie
 207.velocity
 208.velocity ratio
 209.venale waarde
 210.Venator Bond
 211.vendor
 212.vendor due diligence
 213.vendor loan
 214.vendor lock-in
 215.vendor note
 216.vennoot
 217.vennootschap
 218.vennootschap onder firma
 219.vennootschappelijk vermogen
 220.vennootschappelijke jaarrekening
 221.vennootschapsbelasting
 222.venstertarief
 223.vente marseillaise
 224.venture
 225.venture capital
 226.venture capital-maatschappij
 227.venture capitalist
 228.VEOV
 229.verantwoordelijkheidsheffing
 230.Verantwoordingsdag
 231.verantwoordingsobligatie
 232.verantwoordingsorgaan
 233.verbeterplan accountants
 234.verbeurdverklaring
 235.verbijzondering
 236.verbod tot handel
 237.verboden prijsafspraak
 238.Verbond van Verzekeraars
 239.verbonden rekeningen
 240.verborgen arbeidspotentiëel
 241.verborgen belasting
 242.verborgen economie
 243.verborgen kosten
 244.verborgen reserve
 245.verborgen schulden
 246.verborgen waarde
 247.verborgen werkloosheid
 248.verbranden
 249.verbrandingsgraad
 250.verbrekingsvergoeding
 251.verbruikleen
 252.verbruiksbelasting
 253.verbruiksgoederen
 254.verdachte transacties
 255.verdampen
 256.verdedigingsmuur
 257.verdeeld
 258.verdeelrecht
 259.verdeelsleutel
 260.verdeelsleutel (ECB)
 261.verdeeltaks
 262.verdiencapaciteit
 263.verdienmodel
 264.verdienstelijking
 265.verdisconteren
 266.verdisconteringsvoet
 267.verdoken belasting
 268.verdoken kosten
 269.verdozing
 270.Verdrag betreffende de Europese Unie
 271.Verdrag van Amsterdam
 272.Verdrag van Lissabon
 273.Verdrag van Maastricht
 274.Verdrag van Nice
 275.Verdrag van Rome
 276.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 277.verdragshoppen
 278.verdringingseffect
 279.verdringingsmarkt
 280.verdrukte midden
 281.verdwijnlening
 282.Vereniging voor de Effectenhandel
 283.vereffenaar
 284.vereffening
 285.vereffeningsinstelling
 286.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 287.vereist eigen vermogen
 288.vereiste dekkingsgraad
 289.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 290.Verenigde Naties
 291.Verenigde Oostindische Compagnie
 292.Verenigde Staten van Europa
 293.vereniging
 294.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 295.Vereniging Consument & Geldzaken
 296.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 297.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 298.Vereniging Eigen Huis
 299.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 300.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 301.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 302.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 303.Vereniging Payroll Ondernemingen
 304.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 305.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 306.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 307.Vereniging van Beleggingsanalisten
 308.Vereniging van Compliance Officers
 309.Vereniging van Effectenbezitters
 310.vereniging van eigenaren
 311.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 312.Vereniging van Fondsen in Nederland
 313.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 314.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 315.Vereniging van Registercontrollers
 316.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 317.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 318.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 319.Vereniging Vastgoed Participanten
 320.vereniging zonder winstoogmerk
 321.verevening
 322.vergadering van aandeelhouders
 323.vergeldingsheffing
 324.vergelijkende kostenmaatstaf
 325.vergelijkingssite
 326.vergeten pensioen
 327.vergrijzing
 328.vergroening
 329.vergunningplicht
 330.verhaal
 331.verhandelbaarheid
 332.verhandelbaarheidsrisico
 333.verhandelbare optie
 334.verhandelbare schuldbekentenis
 335.verhandelingsdag
 336.verhandelingsplatform
 337.verhandelingsreglement
 338.verhitte markt
 339.verhoging
 340.verhuisbelasting
 341.verhuisboete
 342.verhuiswet
 343.verhuurderheffing
 344.verhuurhypotheek
 345.verificatie
 346.verificatievergadering
 347.verjaring
 348.verjaring van een coupon
 349.verjaring van een hoofdsom
 350.verjubelen
 351.verkapt dividend
 352.verkapte werkloosheid
 353.verkeersintensiteit
 354.verkiezingsdag
 355.verklaring omtrent gedrag
 356.verklaring van de bankier
 357.verklaring van erfrecht
 358.verklaring van executele
 359.verklaring van geen bezwaar
 360.verklaring van goed gedrag
 361.verklaring van rechtsherstel
 362.verkoop buiten de winkelruimte
 363.verkoop en terughuur
 364.verkoop onder voorwaarden
 365.verkoop op afbetaling
 366.verkoopaanbeveling
 367.verkoopgolf
 368.verkoopkosten
 369.verkoopmaatschappij
 370.verkoopmakelaar
 371.verkoopmarge
 372.verkoopoptie
 373.verkooprecht
 374.verkoopwaardig
 375.verkoperskeur
 376.verkopersmarkt
 377.verkort bericht
 378.verkort boekjaar
 379.verkrappen
 380.verkrapping van de geldmarkt
 381.verkrijgingsprijs
 382.verlaging nominale waarde
 383.verlegging
 384.verleggingsregeling
 385.verlengbare obligatie
 386.verlengd boekjaar
 387.verlengingsprovisie
 388.verlies
 389.verlies nemen
 390.verlies- en winstrekening
 391.verliesaversie
 392.verliescompensatie
 393.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 394.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 395.verliesfinanciering
 396.verlieslatend
 397.verliesvennootschap
 398.verliesverjonging
 399.verlieswaarschuwing
 400.verlonen
 401.verlooppercentage
 402.verloopstaat
 403.verlopen rente
 404.vermakelijkheidsretributie
 405.vermogen
 406.vermogen in de dode hand
 407.Vermogend Nederland
 408.vermogensaanwasbelasting
 409.vermogensbeheer
 410.vermogensbeheerder
 411.vermogensbehoefte
 412.vermogensbelasting
 413.vermogensbeslag
 414.vermogensbestanddeel
 415.vermogenseffect
 416.vermogensfonds
 417.vermogensgroei
 418.vermogensinflatie
 419.vermogenskloof
 420.vermogenskosten
 421.vermogenskostenvoet
 422.vermogenskrimp
 423.vermogensmarkt
 424.vermogensongelijkheid
 425.vermogensoverzicht
 426.vermogensrendementsheffing
 427.vermogensscheiding
 428.vermogensstructuur
 429.vermogenstitel
 430.vermogenstoets
 431.vermogensverschaffer
 432.vermogensvorm
 433.vermogenswinst
 434.vermogenswinstbelasting
 435.verpachter
 436.verpakte leningen
 437.verpande rekening
 438.verpanden
 439.verpanding
 440.verpandingsverbod
 441.verplicht actief kiezen
 442.verplicht bod
 443.verplicht converteerbare obligatielening
 444.verplicht openbaar bod
 445.verplichte kasreserve
 446.verplichte licentie
 447.verplichte roulatie
 448.verplichte vrijstellingsvermelding
 449.verplichtstelling
 450.verrassingsindex
 451.verrassingsindicator
 452.verrekenbare bronbelasting
 453.verrekenen
 454.verrekening
 455.verrekeningsbeding
 456.verrekeningscontract
 457.verrekenkamer
 458.verrekenprijs
 459.verrichtingen op effecten
 460.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 461.verruimen
 462.verruiming van de geldmarkt
 463.vers geld
 464.verschenen rente
 465.verscherpte come along clausule
 466.verschijndag
 467.Verschmutzungsrecht
 468.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 469.verslaan van de markt
 470.verslagperiode
 471.versnelde bookbuilding
 472.verspringing per punt
 473.verstaatsen
 474.versterkte aflossing
 475.verstopparadijs
 476.verstoring van de markt
 477.verticaal toezicht
 478.vertical disallowance
 479.verticale fusie
 480.verticale integratie
 481.verticale markt
 482.verticale prijsbinding
 483.verticale spread
 484.vertiteling
 485.vertragingsrente
 486.vertrekbelastingwet
 487.vertrekboete
 488.vertrekbonus
 489.vertrekoverschot
 490.vertrekpremie
 491.vertrekregeling
 492.vertrekvergoeding
 493.vertrouwen
 494.vertrouwenscrisis
 495.vertrouwensgeld
 496.vertrouwensindex
 497.vertrouwensindicator
 498.Vertrouwensmonitor Banken
 499.vertrouwensorder
 500.verubericering
 501.vervaldag
 502.vervaldatum
 503.vervalsing
 504.vervangingsgoed
 505.vervangingsinvestering
 506.vervangingsratio
 507.vervangingsrisico
 508.vervangingswaarde
 509.verveelbankieren
 510.vervreemden
 511.vervreemdingsverbod
 512.vervroegd aflosbare obligatie
 513.vervroegde aflossing
 514.vervroegde uitoefening
 515.vervroegde uittreding
 516.verwachtingswaarde
 517.verwaterd aandeel
 518.verwaterde winst per aandeel
 519.verwaterde WPA
 520.verwatering
 521.verwerpen (van een erfenis)
 522.verwerven
 523.verwijlintrest
 524.verwijlrente
 525.verwijzingsregisters
 526.verwisseling
 527.verwisselingsverhouding
 528.verwisselkantoor
 529.very fine
 530.verzadigde markt
 531.verzamelbetaling
 532.verzamelbewijs
 533.verzamelcoupure
 534.verzameldepot
 535.verzamelinkomen
 536.verzamelstuk
 537.verzegeld bod
 538.verzekeraar
 539.verzekerde
 540.verzekering
 541.verzekeringnemer
 542.verzekeringsadviseur
 543.verzekeringsbedrog
 544.verzekeringsfraude
 545.Verzekeringskamer
 546.verzekeringsmaatschappij
 547.verzekeringsverplichting
 548.verzelfstandiging
 549.verzet
 550.verzilverbare ouderenkorting
 551.verzilveren
 552.verzilverhypotheek
 553.verzilveringsproblematiek
 554.verzilverproduct
 555.verzonken kosten
 556.verzorgingsstaat
 557.verzuim
 558.verzuim-bv
 559.verzuimboete
 560.verzuimverzekering
 561.verzwijging
 562.vesten
 563.vestigingsdatum
 564.vestigingsklimaat
 565.vestigingsland
 566.vestigingsoverschot
 567.vestigingsperiode
 568.vesting
 569.vesting scheme
 570.vet op de botten
 571.Veteran's Day
 572.vetpot
 573.vettaks
 574.vette plus
 575.vette vinger
 576.VEUO
 577.VEV
 578.VF
 579.VFB
 580.VFF
 581.VFFP
 582.VFI
 583.VFI Code Goed Bestuur
 584.VFN
 585.Vgb
 586.VGP
 587.VIA
 588.viability plan
 589.viager
 590.viatical
 591.viaticale regelingen
 592.Vickrey-veiling
 593.vier-ogen principe
 594.vierde industriële revolutie
 595.vierde macht
 596.vierentwintig op zeven
 597.vierentwintig zeven
 598.vijandig bod
 599.vijandige overname
 600.vijf-dagen regel
 601.vijfde generatie draadloze netwerken
 602.villagrens
 603.villasubsidie
 604.villataks
 605.vindersloon
 606.vinex
 607.vingerafdruk
 608.vingerratio
 609.vip-pensioen
 610.VIR
 611.Virgin Islands
 612.virtual currency option
 613.virtual market
 614.virtueel geld
 615.virtuele equity-pooling
 616.virtuele roadshow
 617.virtuele tol
 618.virtuele valuta
 619.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 620.Visegrad groep
 621.visitatiecommissie
 622.visum
 623.vitaal belang
 624.vitaal nationaal belang
 625.vitale beroepsgroepen
 626.vitale sectoren
 627.vitaliteitsregeling
 628.VIX
 629.vk
 630.vkm
 631.Vlaams Centrum Schuldenlast
 632.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 633.vlaggenschip
 634.vlaggenschipfonds
 635.vlakke beurs
 636.vlakke koersen
 637.vlakke opening
 638.vlakke rentecurve
 639.vlakke rentestructuur
 640.vlaktaks
 641.VLAM21
 642.vliegbelasting
 643.vliegbeweging
 644.vliegende ganzen model
 645.vliegtaks
 646.vlinder
 647.vloeibaar aardgas
 648.vloer
 649.vloerhandel
 650.vlootfonds
 651.vlottende activa
 652.vlottende poot
 653.vlottende rente
 654.vlottende schuld (van het Rijk)
 655.vlucht naar kwaliteit
 656.vluchtclausule
 657.vluchthaven
 658.vluchtkapitaal
 659.vluchtwaarde
 660.VN
 661.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 662.VNB
 663.vnb
 664.VND
 665.VNG
 666.VNO-NCW
 667.VOC
 668.voedselbon
 669.voedselinflatie
 670.VOF
 671.VOG
 672.VoG
 673.Vogelrichtlijn
 674.voice brokerage
 675.vol.
 676.volatiel
 677.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 678.volatiliteit
 679.volatiliteitsindex
 680.volatiliteitsrisico
 681.volatility
 682.volatility arbitrage
 683.volatility cone
 684.volatility skew
 685.volatility trade
 686.volatility-component
 687.volatility-patroon
 688.Volcker Rule
 689.Volcker Shock
 690.Volcker, Paul
 691.Volckerschok
 692.volgaandeel
 693.Volgende Generatie EU
 694.volger
 695.volgestort
 696.volgestorte aandelen
 697.volkomen concurrentie
 698.volksaandeel
 699.volkshuishouding
 700.volkskapitalisme
 701.Volkskrant Top 200
 702.volkskredietbank
 703.volkslening
 704.volksvertegenwoordiging
 705.volksverzekering
 706.volle dochter
 707.volledige mededinging
 708.volledige werkgelegenheid
 709.Vollgeld
 710.vollie
 711.volly
 712.volmacht
 713.Volmageddon
 714.volstorten
 715.voltijdbaan
 716.voltijdequivalent
 717.voltijdsbonus
 718.volume
 719.volume gewogen gemiddelde prijs
 720.volume weighted average price
 721.volume-weighted RSI
 722.volumekorting
 723.volumetender (Eurosysteem)
 724.VON
 725.voodoo economics
 726.voodoo finance
 727.voor een prikje
 728.voor een prikkie
 729.voor Sinterklaas spelen
 730.vooraf ingevulde aangifte
 731.vooraftrek
 732.voorbeeldportefeuille
 733.voorbelasting
 734.voorbelegging
 735.voorbeurs
 736.voorbeurshandel
 737.voorbeurskoers
 738.voorcalculatie
 739.voorfinanciering
 740.voorgekookte doorstart
 741.voorgesteld dividend
 742.voorheffing
 743.vooringevulde aangifte
 744.voorinschrijving
 745.voorjaarsnota
 746.voorjaarsraming
 747.voorkennis
 748.voorkeursrecht
 749.voorlopende conjunctuurindicator
 750.voorlopende indicator
 751.voorlopig prospectus
 752.voorlopige aanslag
 753.voorportaal des doods
 754.voor-prijs
 755.voorraad
 756.voorraadadministratie
 757.voorraadfinanciering
 758.voorraadgrootheid
 759.voorraadtermijn
 760.voorschieten
 761.voorschot
 762.voorschot op vaste termijn
 763.voorschotbank
 764.voorschotfraude
 765.voorschotrente
 766.voorspellingsmarkt
 767.voortschrijdend gemiddelde
 768.voortschrijdend rendement
 769.vooruitbetaling
 770.voorveiling
 771.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 772.voorwaardelijk kapitaal
 773.voorwaardelijke aandelen
 774.voorwaardelijke bankgarantie
 775.voorwaardelijke opties
 776.voorwaartse integratie
 777.voorwaartse verliesverrekening
 778.voorwetenschap
 779.voorzichtigheidsbeginsel
 780.voorzichtigheidsprincipe
 781.voorziening
 782.voorziening algemene risico's
 783.voorziening pensioenverplichtingen
 784.voorzorgssparen
 785.vordering
 786.vorderingensaldo
 787.vorig
 788.vorige koers
 789.vorkschrijven
 790.Vormerkung
 791.Vorzugsaktie
 792.vostro
 793.vostrorekening
 794.voting trust
 795.voucher
 796.voucherbank
 797.Vouli
 798.VpB
 799.VPL (regeling)
 800.VPO
 801.VPP
 802.Vr Wft
 803.vraag
 804.vraagcurve
 805.vraagoverschot
 806.vraagprijs
 807.vraagschok
 808.vraagtekort
 809.vraaguitval
 810.vraagzijde van de economie
 811.vrachtbrief
 812.VRC
 813.vreemd kapitaal
 814.vreemd vermogen
 815.vreemde valuta
 816.vreemde valuta hypotheek
 817.vrekkige vier
 818.vrekkige vijf
 819.Vreneli
 820.vriendelijk
 821.vriendelijke overname
 822.vriendjeskapitalisme
 823.vriendschapsfraude
 824.vrij bankieren
 825.vrij besteedbaar inkomen
 826.vrij kapitaal
 827.vrij kapitaalverkeer
 828.vrij op naam
 829.vrij opneembare spaarrekening
 830.vrij te aanvaarden
 831.vrij te laten bedrag
 832.vrij verhandelbaar
 833.vrij verkeer van personen
 834.vrij verkeer van werknemers
 835.vrijbuitersprobleem
 836.vrije besparingen
 837.vrije eigen vermogen
 838.vrije emissie
 839.vrije geldstroom
 840.vrije hand
 841.vrije kasstroom
 842.vrije kasstroomhypothese
 843.vrije levensverzekering
 844.vrije markt
 845.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 846.vrije mededinging
 847.vrije reserve
 848.vrije sector huurwoningen
 849.vrije spel der economische krachten
 850.vrije val
 851.vrije verkoopwaarde
 852.vrije wisselkoers
 853.vrije-handrekening
 854.vrijemarktdenker
 855.vrijemarkteconomie
 856.vrijemarktfundamentalisme
 857.vrijgestelde beleggingsinstelling
 858.vrijgezellendag
 859.vrijhandel
 860.vrijhandelsakkoord
 861.vrijhandelsgebied
 862.vrijhandelsverdrag
 863.vrijhandelszone
 864.vrijhaven
 865.vrijheidsindex
 866.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 867.vrijstellingsregeling Wft
 868.vrijvallen
 869.vrijwaringsrecht
 870.vrijwillige vertrekregeling
 871.vrijwilligerswerk
 872.vroegcyclisch
 873.vroege aanvaarder
 874.vroegefasefinanciering
 875.vroegpensioen
 876.vroegsignalering van schulden
 877.vrouwendag
 878.vrouwenquotum
 879.vruchtgebruik
 880.VSE
 881.VSO
 882.VSTOXX
 883.vte
 884.vtlb
 885.VUCA
 886.vuile obligatie
 887.vuile prijs
 888.vuilnisbank
 889.vuistpand
 890.Vulcano bond
 891.vulkaanobligatie
 892.vulture capitalist
 893.vulture fund
 894.VUT
 895.vut-fonds
 896.vut-regeling
 897.vutter
 898.VV
 899.VV&A
 900.VV&C
 901.VvdE
 902.VVE
 903.vvgb
 904.VVOF
 905.V-vormige recessie
 906.VVP
 907.VVR
 908.vwap
 909.VWNW-traject
 910.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet