dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Inflation Reduction Act
Afgekort: IRA. Een in augustus 2022 door het Congress van de VS ... >>
 Vandaag 13-08-2022
21368 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 techbedrijf
4 spoofing
5 bear rally
 Thema's
 Recent verbeterd
13-08IRA
13-08Inflation Reduction Ac...
12-08spoofing
11-08kadaster
10-08waterbedeffect
10-08a
10-08hoofdprijs
09-08ruilvoet
09-08problematische schulde...
09-08schuldenproblematiek
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-voor prijs
 113.van-werk-naar-werk-traject
 114.vanaf-prijs
 115.Vancouver Stock Exchange
 116.vangen
 117.vangnet
 118.vangnetconstructie
 119.van-prijs
 120.VAR
 121.variabale rate mortgage
 122.variabele
 123.variabele beloning
 124.variabele kosten
 125.variabele prijs
 126.variabele rente
 127.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 128.variabelrentende waarden
 129.variable leg
 130.variantie
 131.variatiemarge
 132.variation margin
 133.varkensbuiken
 134.varkenscyclus
 135.vast
 136.vast contract
 137.vast dienstverband
 138.vast pensioen
 139.vaste aanstelling
 140.vaste activa
 141.vaste baan
 142.vaste boekenprijs
 143.vaste indexatie
 144.vaste inrichting
 145.vaste kosten
 146.vaste lasten
 147.vaste poot
 148.vaste prijs
 149.vaste rente
 150.vaste schuld (van het Rijk)
 151.vaste verrekenprijs
 152.vaste wisselkoers
 153.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 154.vasteklantboete
 155.vastetermijnkrediet
 156.vastgeniet aandeel
 157.vastgoed
 158.vastgoedbeheerorganisatie
 159.vastgoedboer
 160.vastgoedfonds
 161.vastgoedlening
 162.vasthouden
 163.vastrentend fonds
 164.vastrentende waarden
 165.vaststellingsovereenkomst
 166.VAT
 167.vat
 168.Vaticaanbank
 169.vault
 170.vault money
 171.VB
 172.VBA
 173.VBDO
 174.VBI
 175.VBIN
 176.VBO
 177.VBO Makelaar
 178.VC
 179.VC's
 180.VCG
 181.VCO
 182.VCP
 183.VCS
 184.VCU
 185.VDAX
 186.VDAX-new
 187.VDD
 188.VDG
 189.VEB
 190.VEB NCVB
 191.Veblen-goed
 192.vechtmarkt
 193.veelverdiener
 194.vega
 195.VEH
 196.vehikel
 197.veiligbankieren.nl
 198.veilige haven (beleggingsalternatief)
 199.veilige vijf
 200.veiligehavenmunt
 201.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 202.veiligheidscode
 203.veiling
 204.veiling bij opbod en afslag
 205.veilingfonds
 206.veilingobligatie
 207.velocity
 208.velocity ratio
 209.venale waarde
 210.Venator Bond
 211.vendor
 212.vendor due diligence
 213.vendor loan
 214.vendor lock-in
 215.vendor note
 216.vennoot
 217.vennootschap
 218.vennootschap onder firma
 219.vennootschappelijk vermogen
 220.vennootschappelijke jaarrekening
 221.vennootschapsbelasting
 222.venstertarief
 223.vente marseillaise
 224.venture
 225.venture capital
 226.venture capital-maatschappij
 227.venture capitalist
 228.VEOV
 229.verantwoordelijkheidsheffing
 230.Verantwoordingsdag
 231.verantwoordingsobligatie
 232.verantwoordingsorgaan
 233.verbeterplan accountants
 234.verbeurdverklaring
 235.verbijzondering
 236.verbod tot handel
 237.verboden prijsafspraak
 238.Verbond van Verzekeraars
 239.verbonden rekeningen
 240.verborgen arbeidspotentiëel
 241.verborgen belasting
 242.verborgen economie
 243.verborgen kosten
 244.verborgen reserve
 245.verborgen schulden
 246.verborgen waarde
 247.verborgen werkloosheid
 248.verbranden
 249.verbrandingsgraad
 250.verbrekingsvergoeding
 251.verbruikleen
 252.verbruiksbelasting
 253.verbruiksgoederen
 254.verdachte transacties
 255.verdampen
 256.verdedigingsmuur
 257.verdeeld
 258.verdeelrecht
 259.verdeelsleutel
 260.verdeelsleutel (ECB)
 261.verdeeltaks
 262.verdiencapaciteit
 263.verdienmodel
 264.verdienstelijking
 265.verdisconteren
 266.verdisconteringsvoet
 267.verdoken belasting
 268.verdoken kosten
 269.verdozing
 270.Verdrag betreffende de Europese Unie
 271.Verdrag van Amsterdam
 272.Verdrag van Lissabon
 273.Verdrag van Maastricht
 274.Verdrag van Nice
 275.Verdrag van Rome
 276.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 277.verdragshoppen
 278.verdringingseffect
 279.verdringingsmarkt
 280.verdrukte midden
 281.verdwijnlening
 282.Vereniging voor de Effectenhandel
 283.vereffenaar
 284.vereffening
 285.vereffeningsinstelling
 286.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 287.vereist eigen vermogen
 288.vereiste dekkingsgraad
 289.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 290.Verenigde Naties
 291.Verenigde Oostindische Compagnie
 292.Verenigde Staten van Europa
 293.vereniging
 294.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 295.Vereniging Consument & Geldzaken
 296.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 297.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 298.Vereniging Eigen Huis
 299.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 300.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 301.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 302.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 303.Vereniging Payroll Ondernemingen
 304.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 305.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 306.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 307.Vereniging van Beleggingsanalisten
 308.Vereniging van Compliance Officers
 309.Vereniging van Effectenbezitters
 310.vereniging van eigenaren
 311.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 312.Vereniging van Fondsen in Nederland
 313.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 314.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 315.Vereniging van Registercontrollers
 316.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 317.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 318.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 319.Vereniging Vastgoed Participanten
 320.vereniging zonder winstoogmerk
 321.verevening
 322.vergadering van aandeelhouders
 323.vergeldingsheffing
 324.vergelijkende kostenmaatstaf
 325.vergelijkingssite
 326.vergeten pensioen
 327.vergrijzing
 328.vergroening
 329.vergunningplicht
 330.verhaal
 331.verhandelbaarheid
 332.verhandelbaarheidsrisico
 333.verhandelbare optie
 334.verhandelbare schuldbekentenis
 335.verhandelingsdag
 336.verhandelingsplatform
 337.verhandelingsreglement
 338.verhitte markt
 339.verhoging
 340.verhuisbelasting
 341.verhuisboete
 342.verhuiswet
 343.verhuurderheffing
 344.verhuurhypotheek
 345.verificatie
 346.verificatievergadering
 347.verjaring
 348.verjaring van een coupon
 349.verjaring van een hoofdsom
 350.verjubelen
 351.verkapt dividend
 352.verkapte werkloosheid
 353.verkeersintensiteit
 354.verkiezingsdag
 355.verklaring omtrent gedrag
 356.verklaring van de bankier
 357.verklaring van erfrecht
 358.verklaring van executele
 359.verklaring van geen bezwaar
 360.verklaring van goed gedrag
 361.verklaring van rechtsherstel
 362.verkoop buiten de winkelruimte
 363.verkoop en terughuur
 364.verkoop onder voorwaarden
 365.verkoop op afbetaling
 366.verkoopaanbeveling
 367.verkoopgolf
 368.verkoopkosten
 369.verkoopmaatschappij
 370.verkoopmakelaar
 371.verkoopmarge
 372.verkoopoptie
 373.verkooprecht
 374.verkoopwaardig
 375.verkoperskeur
 376.verkopersmarkt
 377.verkort bericht
 378.verkort boekjaar
 379.verkrappen
 380.verkrapping van de geldmarkt
 381.verkrijgingsprijs
 382.verlaging nominale waarde
 383.verlegging
 384.verleggingsregeling
 385.verlengbare obligatie
 386.verlengd boekjaar
 387.verlengingsprovisie
 388.verlies
 389.verlies nemen
 390.verlies- en winstrekening
 391.verliesaversie
 392.verliescompensatie
 393.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 394.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 395.verliesvennootschap
 396.verliesverjonging
 397.verlieswaarschuwing
 398.verlonen
 399.verlooppercentage
 400.verloopstaat
 401.verlopen rente
 402.vermakelijkheidsretributie
 403.vermogen
 404.vermogen in de dode hand
 405.Vermogend Nederland
 406.vermogensaanwasbelasting
 407.vermogensbeheer
 408.vermogensbeheerder
 409.vermogensbehoefte
 410.vermogensbelasting
 411.vermogensbeslag
 412.vermogensbestanddeel
 413.vermogenseffect
 414.vermogensfonds
 415.vermogensgroei
 416.vermogensinflatie
 417.vermogenskloof
 418.vermogenskosten
 419.vermogenskostenvoet
 420.vermogenskrimp
 421.vermogensmarkt
 422.vermogensongelijkheid
 423.vermogensoverzicht
 424.vermogensrendementsheffing
 425.vermogensscheiding
 426.vermogensstructuur
 427.vermogenstitel
 428.vermogenstoets
 429.vermogensverschaffer
 430.vermogensvorm
 431.vermogenswinst
 432.vermogenswinstbelasting
 433.verpachter
 434.verpakte leningen
 435.verpande rekening
 436.verpanding
 437.verpandingsverbod
 438.verplicht actief kiezen
 439.verplicht bod
 440.verplicht converteerbare obligatielening
 441.verplicht openbaar bod
 442.verplichte kasreserve
 443.verplichte licentie
 444.verplichte roulatie
 445.verplichte vrijstellingsvermelding
 446.verplichtstelling
 447.verrassingsindex
 448.verrassingsindicator
 449.verrekenbare bronbelasting
 450.verrekenen
 451.verrekening
 452.verrekeningsbeding
 453.verrekeningscontract
 454.verrekenkamer
 455.verrekenprijs
 456.verrichtingen op effecten
 457.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 458.verruimen
 459.verruiming van de geldmarkt
 460.vers geld
 461.verschenen rente
 462.verscherpte come along clausule
 463.verschijndag
 464.Verschmutzungsrecht
 465.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 466.verslaan van de markt
 467.verslagperiode
 468.versnelde bookbuilding
 469.verspringing per punt
 470.verstaatsen
 471.versterkte aflossing
 472.verstopparadijs
 473.verstoring van de markt
 474.verticaal toezicht
 475.vertical disallowance
 476.verticale fusie
 477.verticale integratie
 478.verticale markt
 479.verticale prijsbinding
 480.verticale spread
 481.vertiteling
 482.vertragingsrente
 483.vertrekbelastingwet
 484.vertrekboete
 485.vertrekbonus
 486.vertrekoverschot
 487.vertrekpremie
 488.vertrekregeling
 489.vertrouwen
 490.vertrouwenscrisis
 491.vertrouwensgeld
 492.vertrouwensindex
 493.vertrouwensindicator
 494.Vertrouwensmonitor Banken
 495.vertrouwensorder
 496.verubericering
 497.vervaldag
 498.vervaldatum
 499.vervalsing
 500.vervangingsgoed
 501.vervangingsinvestering
 502.vervangingsratio
 503.vervangingsrisico
 504.vervangingswaarde
 505.verveelbankieren
 506.vervreemden
 507.vervreemdingsverbod
 508.vervroegd aflosbare obligatie
 509.vervroegde aflossing
 510.vervroegde uitoefening
 511.vervroegde uittreding
 512.verwachtingswaarde
 513.verwaterd aandeel
 514.verwaterde winst per aandeel
 515.verwaterde WPA
 516.verwatering
 517.verwerpen (van een erfenis)
 518.verwerven
 519.verwijlintrest
 520.verwijlrente
 521.verwijzingsregisters
 522.verwisseling
 523.verwisselingsverhouding
 524.verwisselkantoor
 525.very fine
 526.verzadigde markt
 527.verzamelbetaling
 528.verzamelbewijs
 529.verzamelcoupure
 530.verzameldepot
 531.verzamelinkomen
 532.verzamelstuk
 533.verzegeld bod
 534.verzekeraar
 535.verzekerde
 536.verzekering
 537.verzekeringnemer
 538.verzekeringsadviseur
 539.verzekeringsbedrog
 540.verzekeringsfraude
 541.Verzekeringskamer
 542.verzekeringsmaatschappij
 543.verzekeringsverplichting
 544.verzelfstandiging
 545.verzet
 546.verzilverbare ouderenkorting
 547.verzilveren
 548.verzilverhypotheek
 549.verzilveringsproblematiek
 550.verzilverproduct
 551.verzonken kosten
 552.verzorgingsstaat
 553.verzuim
 554.verzuim-bv
 555.verzuimboete
 556.verzuimverzekering
 557.verzwijging
 558.vesten
 559.vestigingsdatum
 560.vestigingsklimaat
 561.vestigingsland
 562.vestigingsoverschot
 563.vestigingsperiode
 564.vesting
 565.vesting scheme
 566.vet op de botten
 567.Veteran's Day
 568.vetpot
 569.vettaks
 570.vette plus
 571.vette vinger
 572.VEUO
 573.VEV
 574.VF
 575.VFB
 576.VFF
 577.VFFP
 578.VFI
 579.VFI Code Goed Bestuur
 580.VFN
 581.Vgb
 582.VGP
 583.VIA
 584.viability plan
 585.viager
 586.viatical
 587.viaticale regelingen
 588.Vickrey-veiling
 589.vierde industriële revolutie
 590.vierde macht
 591.vierentwintig op zeven
 592.vierentwintig zeven
 593.vijandig bod
 594.vijandige overname
 595.vijf-dagen regel
 596.vijfde generatie draadloze netwerken
 597.villagrens
 598.villasubsidie
 599.villataks
 600.vindersloon
 601.vinex
 602.vingerafdruk
 603.vingerratio
 604.vip-pensioen
 605.VIR
 606.Virgin Islands
 607.virtual currency option
 608.virtual market
 609.virtueel geld
 610.virtuele equity-pooling
 611.virtuele roadshow
 612.virtuele tol
 613.virtuele valuta
 614.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 615.Visegrad groep
 616.visitatiecommissie
 617.visum
 618.vitaal belang
 619.vitaal nationaal belang
 620.vitale beroepsgroepen
 621.vitale sectoren
 622.vitaliteitsregeling
 623.VIX
 624.vk
 625.vkm
 626.Vlaams Centrum Schuldenlast
 627.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 628.vlaggenschip
 629.vlaggenschipfonds
 630.vlakke beurs
 631.vlakke koersen
 632.vlakke opening
 633.vlakke rentecurve
 634.vlakke rentestructuur
 635.vlaktaks
 636.VLAM21
 637.vliegbelasting
 638.vliegbeweging
 639.vliegende ganzen model
 640.vliegtaks
 641.vlinder
 642.vloeibaar aardgas
 643.vloer
 644.vloerhandel
 645.vlootfonds
 646.vlottende activa
 647.vlottende poot
 648.vlottende rente
 649.vlottende schuld (van het Rijk)
 650.vluchtclausule
 651.vluchthaven
 652.vluchtkapitaal
 653.vluchtwaarde
 654.VN
 655.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 656.VNB
 657.vnb
 658.VND
 659.VNG
 660.VNO-NCW
 661.VOC
 662.voedselbon
 663.voedselinflatie
 664.VOF
 665.VOG
 666.VoG
 667.Vogelrichtlijn
 668.voice brokerage
 669.vol.
 670.volatiel
 671.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 672.volatiliteit
 673.volatiliteitsindex
 674.volatiliteitsrisico
 675.volatility
 676.volatility arbitrage
 677.volatility cone
 678.volatility skew
 679.volatility trade
 680.volatility-component
 681.volatility-patroon
 682.Volcker Rule
 683.Volcker Shock
 684.Volcker, Paul
 685.Volckerschok
 686.volgaandeel
 687.Volgende Generatie EU
 688.volger
 689.volgestort
 690.volgestorte aandelen
 691.volkomen concurrentie
 692.volksaandeel
 693.volkshuishouding
 694.volkskapitalisme
 695.Volkskrant Top 200
 696.volkskredietbank
 697.volkslening
 698.volksvertegenwoordiging
 699.volksverzekering
 700.volle dochter
 701.volledige mededinging
 702.volledige werkgelegenheid
 703.Vollgeld
 704.vollie
 705.volly
 706.volmacht
 707.Volmageddon
 708.volstorten
 709.voltijdbaan
 710.voltijdequivalent
 711.volume
 712.volume gewogen gemiddelde prijs
 713.volume weighted average price
 714.volume-weighted RSI
 715.volumekorting
 716.volumetender (Eurosysteem)
 717.VON
 718.voodoo economics
 719.voodoo finance
 720.voor een prikje
 721.voor een prikkie
 722.voor Sinterklaas spelen
 723.vooraf ingevulde aangifte
 724.vooraftrek
 725.voorbeeldportefeuille
 726.voorbelasting
 727.voorbelegging
 728.voorbeurs
 729.voorbeurshandel
 730.voorbeurskoers
 731.voorcalculatie
 732.voorfinanciering
 733.voorgekookte doorstart
 734.voorgesteld dividend
 735.voorheffing
 736.vooringevulde aangifte
 737.voorinschrijving
 738.voorjaarsnota
 739.voorjaarsraming
 740.voorkennis
 741.voorkeursrecht
 742.voorlopende conjunctuurindicator
 743.voorlopende indicator
 744.voorlopig prospectus
 745.voorlopige aanslag
 746.voorportaal des doods
 747.voor-prijs
 748.voorraad
 749.voorraadadministratie
 750.voorraadfinanciering
 751.voorraadgrootheid
 752.voorraadtermijn
 753.voorschieten
 754.voorschot
 755.voorschot op vaste termijn
 756.voorschotbank
 757.voorschotfraude
 758.voorschotrente
 759.voorspellingsmarkt
 760.voortschrijdend gemiddelde
 761.voortschrijdend rendement
 762.vooruitbetaling
 763.voorveiling
 764.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 765.voorwaardelijk kapitaal
 766.voorwaardelijke aandelen
 767.voorwaardelijke bankgarantie
 768.voorwaardelijke opties
 769.voorwaartse integratie
 770.voorwaartse verliesverrekening
 771.voorwetenschap
 772.voorzichtigheidsbeginsel
 773.voorzichtigheidsprincipe
 774.voorziening
 775.voorziening algemene risico's
 776.voorziening pensioenverplichtingen
 777.voorzorgssparen
 778.vordering
 779.vorderingensaldo
 780.vorig
 781.vorige koers
 782.vorkschrijven
 783.Vormerkung
 784.Vorzugsaktie
 785.vostro
 786.vostrorekening
 787.voting trust
 788.voucher
 789.voucherbank
 790.Vouli
 791.VpB
 792.VPL (regeling)
 793.VPO
 794.VPP
 795.Vr Wft
 796.vraag
 797.vraagcurve
 798.vraagoverschot
 799.vraagprijs
 800.vraagschok
 801.vraagtekort
 802.vraaguitval
 803.vraagzijde van de economie
 804.vrachtbrief
 805.VRC
 806.vreemd kapitaal
 807.vreemd vermogen
 808.vreemde valuta
 809.vreemde valuta hypotheek
 810.vrekkige vier
 811.vrekkige vijf
 812.Vreneli
 813.vriendelijk
 814.vriendelijke overname
 815.vriendjeskapitalisme
 816.vriendschapsfraude
 817.vrij bankieren
 818.vrij besteedbaar inkomen
 819.vrij kapitaal
 820.vrij kapitaalverkeer
 821.vrij op naam
 822.vrij opneembare spaarrekening
 823.vrij te aanvaarden
 824.vrij te laten bedrag
 825.vrij verhandelbaar
 826.vrij verkeer van personen
 827.vrij verkeer van werknemers
 828.vrijbuitersprobleem
 829.vrije besparingen
 830.vrije eigen vermogen
 831.vrije emissie
 832.vrije geldstroom
 833.vrije hand
 834.vrije kasstroom
 835.vrije kasstroomhypothese
 836.vrije levensverzekering
 837.vrije markt
 838.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 839.vrije mededinging
 840.vrije reserve
 841.vrije sector huurwoningen
 842.vrije spel der economische krachten
 843.vrije val
 844.vrije verkoopwaarde
 845.vrije wisselkoers
 846.vrije-handrekening
 847.vrijemarktdenker
 848.vrijemarkteconomie
 849.vrijemarktfundamentalisme
 850.vrijgestelde beleggingsinstelling
 851.vrijgezellendag
 852.vrijhandel
 853.vrijhandelsakkoord
 854.vrijhandelsgebied
 855.vrijhandelsverdrag
 856.vrijhandelszone
 857.vrijhaven
 858.vrijheidsindex
 859.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 860.vrijstellingsregeling Wft
 861.vrijvallen
 862.vrijwaringsrecht
 863.vrijwillige vertrekregeling
 864.vrijwilligerswerk
 865.vroegcyclisch
 866.vroege aanvaarder
 867.vroegefasefinanciering
 868.vroegpensioen
 869.vroegsignalering van schulden
 870.vrouwendag
 871.vrouwenquotum
 872.vruchtgebruik
 873.VSE
 874.VSO
 875.VSTOXX
 876.vte
 877.vtlb
 878.VUCA
 879.vuile obligatie
 880.vuile prijs
 881.vuilnisbank
 882.vuistpand
 883.Vulcano bond
 884.vulkaanobligatie
 885.vulture capitalist
 886.vulture fund
 887.VUT
 888.vut-fonds
 889.vut-regeling
 890.vutter
 891.VV
 892.VV&A
 893.VV&C
 894.VvdE
 895.VVE
 896.vvgb
 897.VVOF
 898.V-vormige recessie
 899.VVP
 900.VVR
 901.vwap
 902.VWNW-traject
 903.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet