dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
macrocijfer
Een publicatie (een indicator) die iets zegt over de ... >>
 Vandaag 28-05-2022
21316 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Options Price Reporting ...
2 middeninkomen
3 bodembel
4 Conjunctuurenquête Neder...
5 rights issue
 Thema's
 Recent verbeterd
27-05macrocijfer
25-05bodembel
25-05AAII Investor Sentimen...
25-05kredietverliezen
25-05Tax Governance Code
25-05vennootschapsbelasting
25-05TED
25-05TED talk
25-05fringe benefit
25-05bijzondere beloningen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-voor prijs
 113.van-werk-naar-werk-traject
 114.vanaf-prijs
 115.Vancouver Stock Exchange
 116.vangen
 117.vangnet
 118.vangnetconstructie
 119.van-prijs
 120.VAR
 121.variabale rate mortgage
 122.variabele
 123.variabele beloning
 124.variabele kosten
 125.variabele prijs
 126.variabele rente
 127.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 128.variabelrentende waarden
 129.variable leg
 130.variantie
 131.variatiemarge
 132.variation margin
 133.varkensbuiken
 134.varkenscyclus
 135.vast
 136.vast contract
 137.vast dienstverband
 138.vast pensioen
 139.vaste aanstelling
 140.vaste activa
 141.vaste baan
 142.vaste boekenprijs
 143.vaste indexatie
 144.vaste inrichting
 145.vaste kosten
 146.vaste lasten
 147.vaste poot
 148.vaste prijs
 149.vaste rente
 150.vaste schuld (van het Rijk)
 151.vaste verrekenprijs
 152.vaste wisselkoers
 153.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 154.vasteklantboete
 155.vastetermijnkrediet
 156.vastgeniet aandeel
 157.vastgoed
 158.vastgoedbeheerorganisatie
 159.vastgoedboer
 160.vastgoedfonds
 161.vastgoedlening
 162.vasthouden
 163.vastrentend fonds
 164.vastrentende waarden
 165.vaststellingsovereenkomst
 166.VAT
 167.vat
 168.Vaticaanbank
 169.vault
 170.vault money
 171.VB
 172.VBA
 173.VBDO
 174.VBI
 175.VBIN
 176.VBO
 177.VBO Makelaar
 178.VC
 179.VC's
 180.VCG
 181.VCO
 182.VCP
 183.VCS
 184.VCU
 185.VDAX
 186.VDAX-new
 187.VDD
 188.VDG
 189.VEB
 190.VEB NCVB
 191.Veblen-goed
 192.vechtmarkt
 193.veelverdiener
 194.vega
 195.VEH
 196.vehikel
 197.veiligbankieren.nl
 198.veilige haven (beleggingsalternatief)
 199.veilige vijf
 200.veiligehavenmunt
 201.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 202.veiligheidscode
 203.veiling
 204.veiling bij opbod en afslag
 205.veilingfonds
 206.veilingobligatie
 207.velocity
 208.velocity ratio
 209.venale waarde
 210.Venator Bond
 211.vendor
 212.vendor due diligence
 213.vendor loan
 214.vendor lock-in
 215.vendor note
 216.vennoot
 217.vennootschap
 218.vennootschap onder firma
 219.vennootschappelijk vermogen
 220.vennootschappelijke jaarrekening
 221.vennootschapsbelasting
 222.venstertarief
 223.vente marseillaise
 224.venture
 225.venture capital
 226.venture capital-maatschappij
 227.venture capitalist
 228.VEOV
 229.verantwoordelijkheidsheffing
 230.Verantwoordingsdag
 231.verantwoordingsobligatie
 232.verantwoordingsorgaan
 233.verbeterplan accountants
 234.verbeurdverklaring
 235.verbijzondering
 236.verbod tot handel
 237.verboden prijsafspraak
 238.Verbond van Verzekeraars
 239.verbonden rekeningen
 240.verborgen arbeidspotentiëel
 241.verborgen belasting
 242.verborgen economie
 243.verborgen kosten
 244.verborgen reserve
 245.verborgen schulden
 246.verborgen waarde
 247.verborgen werkloosheid
 248.verbranden
 249.verbrandingsgraad
 250.verbrekingsvergoeding
 251.verbruikleen
 252.verbruiksbelasting
 253.verbruiksgoederen
 254.verdachte transacties
 255.verdampen
 256.verdedigingsmuur
 257.verdeeld
 258.verdeelrecht
 259.verdeelsleutel
 260.verdeelsleutel (ECB)
 261.verdeeltaks
 262.verdiencapaciteit
 263.verdienmodel
 264.verdienstelijking
 265.verdisconteren
 266.verdisconteringsvoet
 267.verdoken belasting
 268.verdoken kosten
 269.verdozing
 270.Verdrag betreffende de Europese Unie
 271.Verdrag van Amsterdam
 272.Verdrag van Lissabon
 273.Verdrag van Maastricht
 274.Verdrag van Nice
 275.Verdrag van Rome
 276.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 277.verdragshoppen
 278.verdringingseffect
 279.verdringingsmarkt
 280.verdrukte midden
 281.verdwijnlening
 282.Vereniging voor de Effectenhandel
 283.vereffenaar
 284.vereffening
 285.vereffeningsinstelling
 286.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 287.vereist eigen vermogen
 288.vereiste dekkingsgraad
 289.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 290.Verenigde Naties
 291.Verenigde Oostindische Compagnie
 292.Verenigde Staten van Europa
 293.vereniging
 294.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 295.Vereniging Consument & Geldzaken
 296.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 297.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 298.Vereniging Eigen Huis
 299.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 300.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 301.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 302.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 303.Vereniging Payroll Ondernemingen
 304.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 305.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 306.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 307.Vereniging van Beleggingsanalisten
 308.Vereniging van Compliance Officers
 309.Vereniging van Effectenbezitters
 310.vereniging van eigenaren
 311.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 312.Vereniging van Fondsen in Nederland
 313.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 314.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 315.Vereniging van Registercontrollers
 316.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 317.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 318.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 319.Vereniging Vastgoed Participanten
 320.vereniging zonder winstoogmerk
 321.verevening
 322.vergadering van aandeelhouders
 323.vergeldingsheffing
 324.vergelijkende kostenmaatstaf
 325.vergelijkingssite
 326.vergeten pensioen
 327.vergrijzing
 328.vergroening
 329.vergunningplicht
 330.verhaal
 331.verhandelbaarheid
 332.verhandelbaarheidsrisico
 333.verhandelbare optie
 334.verhandelbare schuldbekentenis
 335.verhandelingsdag
 336.verhandelingsplatform
 337.verhandelingsreglement
 338.verhitte markt
 339.verhoging
 340.verhuisbelasting
 341.verhuisboete
 342.verhuiswet
 343.verhuurderheffing
 344.verhuurhypotheek
 345.verificatie
 346.verificatievergadering
 347.verjaring
 348.verjaring van een coupon
 349.verjaring van een hoofdsom
 350.verjubelen
 351.verkapt dividend
 352.verkapte werkloosheid
 353.verkeersintensiteit
 354.verkiezingsdag
 355.verklaring omtrent gedrag
 356.verklaring van de bankier
 357.verklaring van erfrecht
 358.verklaring van executele
 359.verklaring van geen bezwaar
 360.verklaring van goed gedrag
 361.verklaring van rechtsherstel
 362.verkoop buiten de winkelruimte
 363.verkoop en terughuur
 364.verkoop onder voorwaarden
 365.verkoop op afbetaling
 366.verkoopaanbeveling
 367.verkoopgolf
 368.verkoopkosten
 369.verkoopmaatschappij
 370.verkoopmakelaar
 371.verkoopmarge
 372.verkoopoptie
 373.verkooprecht
 374.verkoopwaardig
 375.verkoperskeur
 376.verkopersmarkt
 377.verkort bericht
 378.verkort boekjaar
 379.verkrappen
 380.verkrapping van de geldmarkt
 381.verkrijgingsprijs
 382.verlaging nominale waarde
 383.verlegging
 384.verleggingsregeling
 385.verlengbare obligatie
 386.verlengd boekjaar
 387.verlengingsprovisie
 388.verlies
 389.verlies nemen
 390.verlies- en winstrekening
 391.verliesaversie
 392.verliescompensatie
 393.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 394.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 395.verliesvennootschap
 396.verliesverjonging
 397.verlieswaarschuwing
 398.verlonen
 399.verlooppercentage
 400.verloopstaat
 401.verlopen rente
 402.vermakelijkheidsretributie
 403.vermogen
 404.vermogen in de dode hand
 405.Vermogend Nederland
 406.vermogensaanwasbelasting
 407.vermogensbeheer
 408.vermogensbeheerder
 409.vermogensbehoefte
 410.vermogensbelasting
 411.vermogensbeslag
 412.vermogensbestanddeel
 413.vermogenseffect
 414.vermogensfonds
 415.vermogensgroei
 416.vermogensinflatie
 417.vermogenskosten
 418.vermogenskostenvoet
 419.vermogenskrimp
 420.vermogensmarkt
 421.vermogensongelijkheid
 422.vermogensoverzicht
 423.vermogensrendementsheffing
 424.vermogensscheiding
 425.vermogensstructuur
 426.vermogenstitel
 427.vermogenstoets
 428.vermogensverschaffer
 429.vermogensvorm
 430.vermogenswinst
 431.vermogenswinstbelasting
 432.verpachter
 433.verpakte leningen
 434.verpande rekening
 435.verpanding
 436.verpandingsverbod
 437.verplicht actief kiezen
 438.verplicht bod
 439.verplicht converteerbare obligatielening
 440.verplicht openbaar bod
 441.verplichte kasreserve
 442.verplichte licentie
 443.verplichte roulatie
 444.verplichte vrijstellingsvermelding
 445.verplichtstelling
 446.verrassingsindex
 447.verrassingsindicator
 448.verrekenbare bronbelasting
 449.verrekenen
 450.verrekening
 451.verrekeningsbeding
 452.verrekeningscontract
 453.verrekenkamer
 454.verrekenprijs
 455.verrichtingen op effecten
 456.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 457.verruimen
 458.verruiming van de geldmarkt
 459.vers geld
 460.verschenen rente
 461.verscherpte come along clausule
 462.verschijndag
 463.Verschmutzungsrecht
 464.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 465.verslaan van de markt
 466.verslagperiode
 467.versnelde bookbuilding
 468.verspringing per punt
 469.verstaatsen
 470.versterkte aflossing
 471.verstopparadijs
 472.verstoring van de markt
 473.verticaal toezicht
 474.vertical disallowance
 475.verticale fusie
 476.verticale integratie
 477.verticale markt
 478.verticale prijsbinding
 479.verticale spread
 480.vertiteling
 481.vertragingsrente
 482.vertrekbelastingwet
 483.vertrekboete
 484.vertrekbonus
 485.vertrekoverschot
 486.vertrekpremie
 487.vertrekregeling
 488.vertrouwen
 489.vertrouwenscrisis
 490.vertrouwensgeld
 491.vertrouwensindex
 492.vertrouwensindicator
 493.Vertrouwensmonitor Banken
 494.vertrouwensorder
 495.verubericering
 496.vervaldag
 497.vervaldatum
 498.vervalsing
 499.vervangingsgoed
 500.vervangingsinvestering
 501.vervangingsratio
 502.vervangingsrisico
 503.vervangingswaarde
 504.verveelbankieren
 505.vervreemden
 506.vervreemdingsverbod
 507.vervroegd aflosbare obligatie
 508.vervroegde aflossing
 509.vervroegde uitoefening
 510.vervroegde uittreding
 511.verwachtingswaarde
 512.verwaterd aandeel
 513.verwaterde winst per aandeel
 514.verwaterde WPA
 515.verwatering
 516.verwerpen (van een erfenis)
 517.verwerven
 518.verwijlintrest
 519.verwijlrente
 520.verwijzingsregisters
 521.verwisseling
 522.verwisselingsverhouding
 523.verwisselkantoor
 524.very fine
 525.verzadigde markt
 526.verzamelbetaling
 527.verzamelbewijs
 528.verzamelcoupure
 529.verzameldepot
 530.verzamelinkomen
 531.verzamelstuk
 532.verzegeld bod
 533.verzekeraar
 534.verzekerde
 535.verzekering
 536.verzekeringnemer
 537.verzekeringsadviseur
 538.verzekeringsbedrog
 539.verzekeringsfraude
 540.Verzekeringskamer
 541.verzekeringsmaatschappij
 542.verzekeringsverplichting
 543.verzelfstandiging
 544.verzet
 545.verzilverbare ouderenkorting
 546.verzilveren
 547.verzilverhypotheek
 548.verzilveringsproblematiek
 549.verzilverproduct
 550.verzonken kosten
 551.verzorgingsstaat
 552.verzuim
 553.verzuim-bv
 554.verzuimboete
 555.verzuimverzekering
 556.verzwijging
 557.vesten
 558.vestigingsdatum
 559.vestigingsklimaat
 560.vestigingsland
 561.vestigingsoverschot
 562.vestigingsperiode
 563.vesting
 564.vesting scheme
 565.vet op de botten
 566.Veteran's Day
 567.vetpot
 568.vettaks
 569.vette plus
 570.vette vinger
 571.VEUO
 572.VEV
 573.VF
 574.VFB
 575.VFF
 576.VFFP
 577.VFI
 578.VFI Code Goed Bestuur
 579.VFN
 580.Vgb
 581.VGP
 582.VIA
 583.viability plan
 584.viager
 585.viatical
 586.viaticale regelingen
 587.Vickrey-veiling
 588.vierde industriële revolutie
 589.vierde macht
 590.vierentwintig op zeven
 591.vierentwintig zeven
 592.vijandig bod
 593.vijandige overname
 594.vijf-dagen regel
 595.vijfde generatie draadloze netwerken
 596.villagrens
 597.villasubsidie
 598.villataks
 599.vindersloon
 600.vinex
 601.vingerafdruk
 602.vingerratio
 603.vip-pensioen
 604.VIR
 605.Virgin Islands
 606.virtual currency option
 607.virtual market
 608.virtueel geld
 609.virtuele equity-pooling
 610.virtuele roadshow
 611.virtuele tol
 612.virtuele valuta
 613.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 614.Visegrad groep
 615.visitatiecommissie
 616.visum
 617.vitaal belang
 618.vitaal nationaal belang
 619.vitale beroepsgroepen
 620.vitale sectoren
 621.vitaliteitsregeling
 622.VIX
 623.vk
 624.vkm
 625.Vlaams Centrum Schuldenlast
 626.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 627.vlaggenschip
 628.vlaggenschipfonds
 629.vlakke beurs
 630.vlakke koersen
 631.vlakke opening
 632.vlakke rentecurve
 633.vlakke rentestructuur
 634.vlaktaks
 635.VLAM21
 636.vliegbelasting
 637.vliegbeweging
 638.vliegende ganzen model
 639.vliegtaks
 640.vlinder
 641.vloeibaar aardgas
 642.vloer
 643.vloerhandel
 644.vlootfonds
 645.vlottende activa
 646.vlottende poot
 647.vlottende rente
 648.vlottende schuld (van het Rijk)
 649.vluchtclausule
 650.vluchthaven
 651.vluchtkapitaal
 652.vluchtwaarde
 653.VN
 654.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 655.VNB
 656.vnb
 657.VND
 658.VNG
 659.VNO-NCW
 660.VOC
 661.voedselbon
 662.voedselinflatie
 663.VOF
 664.VOG
 665.VoG
 666.Vogelrichtlijn
 667.voice brokerage
 668.vol.
 669.volatiel
 670.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 671.volatiliteit
 672.volatiliteitsindex
 673.volatiliteitsrisico
 674.volatility
 675.volatility arbitrage
 676.volatility cone
 677.volatility skew
 678.volatility trade
 679.volatility-component
 680.volatility-patroon
 681.Volcker Rule
 682.Volcker Shock
 683.Volcker, Paul
 684.Volckerschok
 685.volgaandeel
 686.Volgende Generatie EU
 687.volger
 688.volgestort
 689.volgestorte aandelen
 690.volkomen concurrentie
 691.volksaandeel
 692.volkshuishouding
 693.volkskapitalisme
 694.Volkskrant Top 200
 695.volkskredietbank
 696.volkslening
 697.volksvertegenwoordiging
 698.volksverzekering
 699.volle dochter
 700.volledige mededinging
 701.volledige werkgelegenheid
 702.Vollgeld
 703.vollie
 704.volly
 705.volmacht
 706.Volmageddon
 707.volstorten
 708.voltijdbaan
 709.voltijdequivalent
 710.volume
 711.volume gewogen gemiddelde prijs
 712.volume weighted average price
 713.volume-weighted RSI
 714.volumekorting
 715.volumetender (Eurosysteem)
 716.VON
 717.voodoo economics
 718.voodoo finance
 719.voor een prikje
 720.voor een prikkie
 721.voor Sinterklaas spelen
 722.vooraf ingevulde aangifte
 723.vooraftrek
 724.voorbeeldportefeuille
 725.voorbelasting
 726.voorbelegging
 727.voorbeurs
 728.voorbeurshandel
 729.voorbeurskoers
 730.voorcalculatie
 731.voorfinanciering
 732.voorgekookte doorstart
 733.voorgesteld dividend
 734.voorheffing
 735.vooringevulde aangifte
 736.voorinschrijving
 737.voorjaarsnota
 738.voorjaarsraming
 739.voorkennis
 740.voorkeursrecht
 741.voorlopende conjunctuurindicator
 742.voorlopende indicator
 743.voorlopig prospectus
 744.voorlopige aanslag
 745.voorportaal des doods
 746.voor-prijs
 747.voorraad
 748.voorraadadministratie
 749.voorraadfinanciering
 750.voorraadgrootheid
 751.voorraadtermijn
 752.voorschieten
 753.voorschot
 754.voorschot op vaste termijn
 755.voorschotbank
 756.voorschotfraude
 757.voorschotrente
 758.voorspellingsmarkt
 759.voortschrijdend gemiddelde
 760.voortschrijdend rendement
 761.vooruitbetaling
 762.voorveiling
 763.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 764.voorwaardelijk kapitaal
 765.voorwaardelijke aandelen
 766.voorwaardelijke bankgarantie
 767.voorwaardelijke opties
 768.voorwaartse integratie
 769.voorwaartse verliesverrekening
 770.voorwetenschap
 771.voorzichtigheidsbeginsel
 772.voorzichtigheidsprincipe
 773.voorziening
 774.voorziening algemene risico's
 775.voorziening pensioenverplichtingen
 776.voorzorgssparen
 777.vordering
 778.vorderingensaldo
 779.vorig
 780.vorige koers
 781.vorkschrijven
 782.Vormerkung
 783.Vorzugsaktie
 784.vostro
 785.vostrorekening
 786.voting trust
 787.voucher
 788.voucherbank
 789.Vouli
 790.VpB
 791.VPL (regeling)
 792.VPO
 793.VPP
 794.Vr Wft
 795.vraag
 796.vraagcurve
 797.vraagoverschot
 798.vraagprijs
 799.vraagschok
 800.vraagtekort
 801.vraaguitval
 802.vraagzijde van de economie
 803.vrachtbrief
 804.VRC
 805.vreemd kapitaal
 806.vreemd vermogen
 807.vreemde valuta
 808.vreemde valuta hypotheek
 809.vrekkige vier
 810.vrekkige vijf
 811.Vreneli
 812.vriendelijk
 813.vriendelijke overname
 814.vriendjeskapitalisme
 815.vriendschapsfraude
 816.vrij bankieren
 817.vrij besteedbaar inkomen
 818.vrij kapitaal
 819.vrij kapitaalverkeer
 820.vrij op naam
 821.vrij opneembare spaarrekening
 822.vrij te aanvaarden
 823.vrij te laten bedrag
 824.vrij verhandelbaar
 825.vrij verkeer van personen
 826.vrij verkeer van werknemers
 827.vrijbuitersprobleem
 828.vrije besparingen
 829.vrije eigen vermogen
 830.vrije emissie
 831.vrije geldstroom
 832.vrije hand
 833.vrije kasstroom
 834.vrije kasstroomhypothese
 835.vrije levensverzekering
 836.vrije markt
 837.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 838.vrije mededinging
 839.vrije reserve
 840.vrije sector huurwoningen
 841.vrije spel der economische krachten
 842.vrije val
 843.vrije verkoopwaarde
 844.vrije wisselkoers
 845.vrije-handrekening
 846.vrijemarktdenker
 847.vrijemarkteconomie
 848.vrijemarktfundamentalisme
 849.vrijgestelde beleggingsinstelling
 850.vrijgezellendag
 851.vrijhandel
 852.vrijhandelsakkoord
 853.vrijhandelsgebied
 854.vrijhandelsverdrag
 855.vrijhandelszone
 856.vrijhaven
 857.vrijheidsindex
 858.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 859.vrijstellingsregeling Wft
 860.vrijvallen
 861.vrijwaringsrecht
 862.vrijwillige vertrekregeling
 863.vrijwilligerswerk
 864.vroegcyclisch
 865.vroege aanvaarder
 866.vroegefasefinanciering
 867.vroegpensioen
 868.vroegsignalering van schulden
 869.vrouwendag
 870.vrouwenquotum
 871.vruchtgebruik
 872.VSE
 873.VSO
 874.VSTOXX
 875.vte
 876.vtlb
 877.VUCA
 878.vuile obligatie
 879.vuile prijs
 880.vuilnisbank
 881.vuistpand
 882.Vulcano bond
 883.vulkaanobligatie
 884.vulture capitalist
 885.vulture fund
 886.VUT
 887.vut-fonds
 888.vut-regeling
 889.vutter
 890.VV
 891.VV&A
 892.VV&C
 893.VvdE
 894.VVE
 895.vvgb
 896.VVOF
 897.V-vormige recessie
 898.VVP
 899.VVR
 900.vwap
 901.VWNW-traject
 902.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet