dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Inflation Reduction Act
Afgekort: IRA. Een in augustus 2022 door het Congress van de VS ... >>
 Vandaag 13-08-2022
21369 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 techbedrijf
4 spoofing
5 bear rally
 Thema's
 Recent verbeterd
13-08cryptomix(dienst)
13-08IRA
13-08Inflation Reduction Ac...
12-08spoofing
11-08kadaster
10-08waterbedeffect
10-08a
10-08hoofdprijs
09-08ruilvoet
09-08problematische schulde...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardetransport
 33.waardevast
 34.waardevast pensioen
 35.waarjewerkt-budget
 36.waarnemingsperiode
 37.waarschijnlijkheidsrekening
 38.waarschijnlijkheidsverdeling
 39.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 40.waarschuworder
 41.WACC
 42.wachtgeld
 43.wachtrekening
 44.wachttijd
 45.wafelhuisindex
 46.wafer
 47.waferstepper
 48.Waffle House Index
 49.waiver
 50.Wajong
 51.wajongere
 52.wall crossing
 53.wall of debt
 54.Wall Street
 55.Wall Street firms
 56.Wall Street Journal
 57.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 58.WallStreetBets
 59.Walmart-effect
 60.walvis (wet)
 61.WaMu
 62.wanbetaler
 63.wanbetaling
 64.Wandel durch Handel
 65.wandelvergoeding
 66.wankelbank
 67.wanprestatie
 68.wantrapreneur
 69.WAO
 70.war bond
 71.war for talent
 72.war loan
 73.ware
 74.warehousing
 75.warenwet
 76.warme grond
 77.warme sanering
 78.warrant
 79.warrant ratio
 80.warrantlening
 81.warranty
 82.Warsaw Stock Exchange
 83.WAS
 84.wash sale
 85.wash trade
 86.wash-out round
 87.washing
 88.Washington Consensus
 89.Washington's Birthday
 90.wasstraat
 91.watch list
 92.watchdog
 93.waterbedeffect
 94.waterfall payment
 95.watermerk
 96.Watermunt
 97.waterschap
 98.waterschapsbelasting
 99.waterstof
 100.Waterstofcoalitie
 101.watervalbetaling
 102.wave
 103.WAZ
 104.WBCSD
 105.Wbp
 106.Wbso
 107.Wcam
 108.WCED
 109.WCI
 110.WDCI
 111.wealth effect
 112.wealth forecasting
 113.wealth gap
 114.wealth management
 115.wealth management product
 116.wearables
 117.weather derivatives
 118.web scraping
 119.webbased learning
 120.webwinkel
 121.WeChat Pay
 122.Wechselreiterei
 123.wedde
 124.weddenschap
 125.weddestrook
 126.wederbeleggingsrisico
 127.wederbeleggingsvergoeding
 128.wederopbouwfonds
 129.wederuitvoer
 130.wedge
 131.wedkantoor
 132.wedmarkt
 133.weduwen- en wezenaandeel
 134.weduwen- en wezenpensioen
 135.weduwenpensioen
 136.Week van de Belegger
 137.Week van het Geld
 138.weekend-effect
 139.weekkoers
 140.weeklies
 141.weekloon
 142.Weekly Activity Index
 143.Weekly Economic Index
 144.weekopties
 145.weekstaat
 146.weekstaat ECB
 147.weelde-effect
 148.weerderivaten
 149.weerrisico
 150.weerstand
 151.weerstandscapaciteit
 152.weerstandskas
 153.weerstandslijn
 154.weerstandsniveau
 155.weerstandsnorm
 156.weerstandsvermogen
 157.WEF
 158.wegenbelasting
 159.weggeefbonus
 160.weginfleren
 161.weging
 162.wegingscoëfficiënt
 163.wegingsfactor
 164.wegloopcompensatie
 165.wegneembeding
 166.wegsluisoma
 167.wegsluizen
 168.wegwerparbeid
 169.wegwerpeconomie
 170.WEI
 171.weighted average cost of capital
 172.welkomstbonus
 173.Wells Fargo
 174.welstand
 175.WELT
 176.welvaart
 177.Welvaart in coronatijd
 178.welvaartseffect
 179.welvaartsenveloppe
 180.welvaartskloof
 181.welvaartsladder
 182.welvaartspeil
 183.welvaartsstaat
 184.welvaartsvast
 185.welvaartsvast pensioen
 186.welzijn
 187.wentelkrediet
 188.wentelperiode
 189.WEO
 190.Wereldbank
 191.Wereldbankgroep
 192.wereldbedrijf
 193.Wereldbeleggersweek
 194.wereldbevolkingsdag
 195.wereldconcern
 196.wereldeconomie
 197.Wereldhandelsorganisatie
 198.wereldinkomen
 199.wereldmunt
 200.wereldpopulatiedag
 201.Wereldpostunie
 202.wereldspeler
 203.Wereldstatistiekdag
 204.wereldvaluta
 205.Wereldvoedselorganisatie
 206.wereldwijde minimumbelasting
 207.wereldwijde spaarvloed
 208.wereldwijde winstbelasting
 209.wereldwijde witwasmachine
 210.werkelijke individuele consumptie
 211.werkelijke individuele verbruik
 212.werkende armen
 213.werkgarantie
 214.werkgelegenheid
 215.werkgelegenheidsvallen
 216.werkgever
 217.werkgeversbijdrage
 218.werkgeversheffingen
 219.werkgeverslasten
 220.werkgeversorganisatie
 221.werkgeverspremie
 222.werkgeversvereniging
 223.werkgeversverklaring
 224.werkgroep
 225.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 226.werkisme
 227.werkkapitaal
 228.werklandbeginsel
 229.werkloosheid
 230.werkloosheidscijfer
 231.werkloosheidsgraad
 232.werkloosheidspercentage
 233.werkloosheidsuitkering
 234.werkloosheidsval
 235.Werkloosheidswet
 236.werkloze
 237.werkloze beroepsbevolking
 238.werkmaatschappij
 239.werknemer
 240.werknemersaandelenplan
 241.werknemersbijdrage
 242.werknemersparticipatie
 243.werknemerspremie
 244.werknemersvereniging
 245.werknemersverzekeringen
 246.werkonbekwaam
 247.werkplatform
 248.werkstaking
 249.werktijdverkorting
 250.werkvennootschap
 251.werkverband
 252.werkverschaffing
 253.werkvloer
 254.werkvoorraad
 255.werkzaamheidsgraad
 256.werkzame beroepsbevolking
 257.werkzoekende
 258.Wertpapier
 259.Wertpapierkennnummer
 260.West Texas Intermediate
 261.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 262.Wet aanpak schijnconstructies
 263.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 264.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 265.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 266.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 267.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 268.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 269.Wet bescherming persoonsgegevens
 270.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 271.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 272.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 273.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 274.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 275.Wet financiële dienstverlening
 276.Wet Financiering Decentrale Overheden
 277.Wet financiering sociale verzekeringen
 278.Wet giraal effectenverkeer
 279.Wet handhaving consumentenbescherming
 280.Wet Hillen
 281.Wet Hof
 282.Wet houdbare overheidsfinanciën
 283.wet Huis voor klokkenluiders
 284.Wet identificatie bij dienstverlening
 285.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 286.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 287.Wet inzake digitale diensten
 288.Wet inzake digitale markten
 289.Wet Kansspelen op Afstand
 290.Wet langdurige zorg
 291.Wet maatschappelijke ondersteuning
 292.Wet marktmisbruik
 293.Wet melding ongebruikelijke transacties
 294.Wet melding zeggenschap
 295.Wet meldplicht datalekken
 296.Wet milieubeheer
 297.Wet MOT
 298.Wet normering topinkomens
 299.Wet op de Dividendbelasting
 300.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 301.Wet op de vaste boekenprijs
 302.Wet op het accountantsberoep
 303.Wet op het financieel toezicht
 304.Wet openbaarheid bestuur
 305.Wet publieke gezondheid
 306.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 307.Wet sociale werkvoorziening
 308.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 309.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 310.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 311.Wet toezicht accountantsorganisaties
 312.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 313.Wet toezicht effectenverkeer
 314.Wet toezicht financiële verslaggeving
 315.Wet toezicht kredietunies
 316.Wet toezicht kredietwezen
 317.Wet toezicht trustkantoren
 318.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 319.Wet van Benford
 320.wet van de afnemende meeropbrengsten
 321.wet van de grote aantallen
 322.wet van de grote getallen
 323.wet van de grote ronde getallen
 324.wet van de kleine getallen
 325.wet van de onbedoelde gevolgen
 326.wet van de remmende voorsprong
 327.Wet van Engel
 328.Wet van Goodhart
 329.Wet van Gresham
 330.Wet van Hotelling
 331.Wet van Moore
 332.Wet van Okun
 333.wet van Say
 334.Wet van Stein
 335.Wet Verbetering Poortwachter
 336.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 337.Wet waardering Onroerende Zaken
 338.Wet werk en bijstand
 339.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 340.Wet Werk en Zekerheid
 341.Wet WOZ
 342.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 343.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 344.wettelijk monopolie
 345.wettelijke aansprakelijkheid
 346.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 347.wettelijke bedenktijd
 348.wettelijke controle
 349.wettelijke licentie
 350.wettelijke rente
 351.wettelijke rentevoet
 352.wettelijke reserve
 353.wettig betaalmiddel
 354.WEW
 355.wezenpensioen
 356.WFC
 357.Wfd
 358.WFE
 359.WFIC
 360.Wfsv
 361.Wft
 362.Wft-examen
 363.WGA
 364.WGC
 365.Wge
 366.WGRG
 367.whale
 368.Whaley (optie-)model
 369.whammy
 370.Whatever it takes
 371.whatsappfraude
 372.Whc
 373.whipsaw (-effect)
 374.whisper number
 375.whistleblower
 376.whistleblower procedures
 377.whistleblower protection
 378.white Brexit
 379.white collars
 380.white elephant
 381.White House
 382.white knight
 383.white list
 384.white paper
 385.white shoe bank
 386.white space investment
 387.white team
 388.wholesale
 389.wholesale price index
 390.wholesale-markt
 391.WIA
 392.Wid
 393.Wide Moat rating
 394.widow-maker
 395.wiebelpensioen
 396.wiebeltax
 397.wieberbonus
 398.WIEG
 399.wieg tot wieg
 400.wietaandeel
 401.wiethype
 402.WIFS
 403.wig
 404.WIG20
 405.wijze mannen
 406.Wijzer in geldzaken
 407.wijzigingen (fiscaal)
 408.wild card option
 409.wild randomness
 410.wilde staking
 411.wildwestbordje
 412.willig
 413.Wilshire 5000 Index
 414.Wimbledon debenture
 415.Wimbledon-obligatie
 416.win-win situatie
 417.win/loss size ratio
 418.wind-up
 419.wind-down plan
 420.windfall profit
 421.windfall revenue
 422.windfall tax
 423.windhandel
 424.windhapper
 425.windlening
 426.wind-obligatie
 427.window
 428.window dressing
 429.winkelhieren
 430.winkelverkopen
 431.winner-takes-all markt
 432.winner's curse
 433.winner-takes-most
 434.winst
 435.winst nemen
 436.winst per aandeel
 437.winst per verwaterd aandeel
 438.winst uit onderneming
 439.winst voor interest en belastingen
 440.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 441.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 442.winst- en verliesrekening
 443.winstalarm
 444.winstbegrippen
 445.winstbelasting
 446.winstbepaling
 447.winstbestemming
 448.winstbewijs
 449.winstbonus
 450.winstcapaciteit
 451.winstcentrum
 452.winstcijferseizoen
 453.winstdeelneming
 454.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 455.winstdelende obligatie
 456.winstdelende optie
 457.winstdeling
 458.winstdoel
 459.winstdrainage
 460.winstegalisatie
 461.winstexplosie
 462.winstgevendheid
 463.winstinflatie
 464.winstinhouding
 465.winstklem
 466.winstkwaliteit
 467.winstmanipulatie
 468.winstmarge
 469.winstmaximering
 470.winstmomentum
 471.winstmotor
 472.winstneming
 473.winstopslag
 474.winstquote
 475.winstrecessie
 476.winstrendement
 477.winstreserve
 478.winstrisico
 479.winstsprong
 480.winststripping
 481.winststuring
 482.winsttaks
 483.winsttaxatie
 484.winstuitkering
 485.winstuitkeringspercentage
 486.winstval
 487.winstvennootschap
 488.winstverdeling
 489.winstverschuiving
 490.winstverwachting
 491.winstverwatering
 492.winstwaarschuwing
 493.Winter Forecast
 494.winterraming
 495.wipeout bonds
 496.WIPO
 497.wire house
 498.wire stripping
 499.Wirecard
 500.Wirtschaftswunder
 501.wisdom of the crowd
 502.wiskundige reserve
 503.wissel
 504.wisselagent
 505.wisselarbitrage
 506.wisseldisconto
 507.wisselgeld
 508.wisselkoers
 509.wisselkoerseffecten
 510.wisselkoersinterventie
 511.wisselkoersregime
 512.wisselkoersrisico
 513.wisselkoersstelsel
 514.wisselkoersverlies
 515.wisselkoersverzekering
 516.wisselkoerswinst
 517.wisselmarkt
 518.wisselplicht
 519.wisselrisico
 520.wisselruiterij
 521.wisseltermijncontract
 522.wisseltransactie
 523.wit geld
 524.witboek
 525.withdrawal
 526.withholding tax
 527.witte balk
 528.witte biotech
 529.witte boorden
 530.witte brexit
 531.Witte Huis
 532.witte kassa
 533.witte olifant
 534.witte ridder
 535.witte vlek
 536.witte vlek pensioenen
 537.witteboordencriminaliteit
 538.witten
 539.Witteveenkader
 540.witwasmachine
 541.witwassen
 542.Wiv
 543.WIW
 544.wizard van Wall Street
 545.WJP Rule of Law Index
 546.WKM
 547.WKN
 548.WLS
 549.Wlz
 550.Wm
 551.WM/Reuters fixing
 552.WMD
 553.Wmo
 554.Wmz
 555.WNT
 556.Wob
 557.wobben
 558.WOCCU
 559.woco
 560.WODC
 561.woekerlening
 562.woekerpensioen
 563.woekerpolis
 564.woekerprijs
 565.woekerrente
 566.woekerswap
 567.woekerwinst
 568.wokkels
 569.wolkenkrabberindicator
 570.wollige logica
 571.Women in Financial Services
 572.Women in Work Index
 573.won
 574.wonderbelegger
 575.Wonga
 576.woningbouwcorporatie
 577.woningcorporatie
 578.woningschuld
 579.woningsprijsindex
 580.wonk
 581.WOO
 582.Woodstock of Capitalism
 583.Woodstock van het kapitalisme
 584.woonbonus
 585.woonfraude
 586.woonkrediet
 587.woonland
 588.woonlandbeginsel
 589.woonlasten
 590.woonlastenbeschermer
 591.woonlastenverzekering
 592.woonplaatsbeginsel
 593.woonquote
 594.woordmerk
 595.woordwolk
 596.Wopke-fonds
 597.Wopke-Wiebes-fonds
 598.word cloud
 599.Working Group on Financial Markets
 600.Working Opportunity Tax Credit
 601.working poor
 602.Working Tax Credit
 603.workism
 604.workout date
 605.World Business Council for Sustainable Development
 606.World Competitiveness Scoreboard
 607.World Container Index
 608.World Council of Credit Unions
 609.world currency
 610.World Economic Forum
 611.World Economic League Table
 612.World Economic Outlook
 613.World Energy Outlook
 614.World Federation of Exchanges
 615.World Federation of Investors
 616.World Franchise Council
 617.World Gold Council
 618.World Happiness Report
 619.World Intellectual Property Organization
 620.World Investment Report
 621.World Investor Week
 622.World Oil Outlook
 623.world population day
 624.World Press Freedom Index
 625.World Statistics Day
 626.World Trade Organization
 627.World Trade Outlook Indicator
 628.World Wealth Report
 629.Worldwatch Institute
 630.World’s Safest Banks
 631.worm
 632.worst case
 633.worst case analyse
 634.worst-in-class
 635.wortelformule
 636.worteltoets
 637.WOTC
 638.WOZ
 639.WOZ-waarde
 640.WPA
 641.WPI
 642.WPK
 643.WPKN
 644.wrakkencentrale
 645.wrap account
 646.wrap fee
 647.wrapper
 648.write-down
 649.write-off
 650.write-up
 651.writer
 652.wrong way issue
 653.WRR
 654.Wrzo
 655.WSB
 656.WSE
 657.WSJ
 658.Wsnp
 659.Wsw
 660.Wta
 661.Wtb
 662.Wte
 663.Wtfv
 664.WTI
 665.Wtk
 666.WTO
 667.WTOI
 668.Wts
 669.Wtv
 670.WTV
 671.Wuhan-virus
 672.wurgcontract
 673.wurghypotheek
 674.wurglening
 675.Wvb
 676.Wvbp
 677.WW
 678.WW-toerisme
 679.WWB
 680.Wwft
 681.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet