Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Cache
 Vandaag 15-11-2019
19705 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7excasso
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-11kraken
14-11kraakpand
14-11gerechtsdeurwaarder
14-11ontruiming
14-11kantongerecht
14-11kanton
14-11beslagvrije voet
14-11gebonden eigen vermoge...
14-11contactloos betalen
14-11Facebank
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardepunt
 25.waardering
 26.waarderingsgrondslag
 27.waarderingsmoment
 28.waarderingsratio
 29.waarderingsrisico
 30.waardestaat
 31.waardevast
 32.waardevast pensioen
 33.waarnemingsperiode
 34.waarschijnlijkheidsrekening
 35.waarschijnlijkheidsverdeling
 36.waarschuworder
 37.WACC
 38.wachtgeld
 39.wachtrekening
 40.wachttijd
 41.wafelhuisindex
 42.wafer
 43.waferstepper
 44.Waffle House Index
 45.waiver
 46.Wajong
 47.wajongere
 48.wall crossing
 49.wall of debt
 50.Wall Street
 51.Wall Street firms
 52.Wall Street Journal
 53.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 54.Walmart-effect
 55.walvis (wet)
 56.WaMu
 57.wanbetaler
 58.wanbetaling
 59.wandelvergoeding
 60.wankelbank
 61.wanprestatie
 62.wantrapreneur
 63.WAO
 64.war for talent
 65.war loan
 66.ware
 67.warehousing
 68.warenwet
 69.warme grond
 70.warme sanering
 71.warrant
 72.warrant ratio
 73.warrantlening
 74.warranty
 75.Warsaw Stock Exchange
 76.WAS
 77.wash sale
 78.wash trade
 79.wash-out round
 80.washing
 81.Washington Consensus
 82.Washington's Birthday
 83.wasstraat
 84.watch list
 85.watchdog
 86.waterfall payment
 87.watermerk
 88.waterschap
 89.waterschapsbelasting
 90.watervalbetaling
 91.wave
 92.WAZ
 93.WBCSD
 94.Wbp
 95.Wbso
 96.Wcam
 97.WCED
 98.WCI
 99.WDCI
 100.wealth effect
 101.wealth forecasting
 102.wealth gap
 103.wealth management
 104.wealth management product
 105.wearables
 106.weather derivatives
 107.WeChat Pay
 108.Wechselreiterei
 109.wedde
 110.weddenschap
 111.weddestrook
 112.wederbeleggingsrisico
 113.wederbeleggingsvergoeding
 114.wederuitvoer
 115.wedge
 116.wedkantoor
 117.weduwen- en wezenaandeel
 118.weduwen- en wezenpensioen
 119.weduwenpensioen
 120.Week van de Belegger
 121.Week van het Geld
 122.weekend-effect
 123.weekkoers
 124.weeklies
 125.weekloon
 126.weekopties
 127.weekstaat
 128.weekstaat ECB
 129.weelde-effect
 130.weerderivaten
 131.weerrisico
 132.weerstand
 133.weerstandskas
 134.weerstandslijn
 135.weerstandsvermogen
 136.WEF
 137.wegenbelasting
 138.weggeefbonus
 139.weginfleren
 140.weging
 141.wegingscoëfficiënt
 142.wegingsfactor
 143.wegloopcompensatie
 144.wegneembeding
 145.wegsluisoma
 146.wegsluizen
 147.wegwerparbeid
 148.weighted average cost of capital
 149.welkomstbonus
 150.Wells Fargo
 151.welstand
 152.welvaart
 153.welvaartseffect
 154.welvaartsenveloppe
 155.welvaartskloof
 156.welvaartspeil
 157.welvaartsstaat
 158.welvaartsvast
 159.welvaartsvast pensioen
 160.welzijn
 161.wentelkrediet
 162.wentelperiode
 163.WEO
 164.Wereldbank
 165.Wereldbankgroep
 166.wereldbedrijf
 167.wereldbevolkingsdag
 168.wereldconcern
 169.wereldeconomie
 170.Wereldhandelsorganisatie
 171.wereldinkomen
 172.wereldmunt
 173.wereldpopulatiedag
 174.wereldspeler
 175.Wereldstatistiekdag
 176.wereldvaluta
 177.Wereldvoedselorganisatie
 178.wereldwijde spaarvloed
 179.wereldwijde witwasmachine
 180.werkelijke individuele consumptie
 181.werkelijke individuele verbruik
 182.werkende armen
 183.werkgarantie
 184.werkgelegenheid
 185.werkgelegenheidsvallen
 186.werkgever
 187.werkgeversbijdrage
 188.werkgeversheffingen
 189.werkgeverslasten
 190.werkgeversorganisatie
 191.werkgeversvereniging
 192.werkgroep
 193.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 194.werkkapitaal
 195.werklandbeginsel
 196.werkloosheid
 197.werkloosheidscijfer
 198.werkloosheidsgraad
 199.werkloosheidspercentage
 200.werkloosheidsuitkering
 201.werkloosheidsval
 202.Werkloosheidswet
 203.werkloze
 204.werkloze beroepsbevolking
 205.werkmaatschappij
 206.werknemer
 207.werknemersaandelenplan
 208.werknemersbijdrage
 209.werknemersparticipatie
 210.werknemersvereniging
 211.werknemersverzekeringen
 212.werkonbekwaam
 213.werkplatform
 214.werkstaking
 215.werkverband
 216.werkverschaffing
 217.werkvloer
 218.werkvoorraad
 219.werkzame beroepsbevolking
 220.werkzoekende
 221.Wertpapier
 222.Wertpapierkennnummer
 223.West Texas Intermediate
 224.Wet aanpak schijnconstructies
 225.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 226.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 227.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 228.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 229.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 230.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 231.Wet bescherming persoonsgegevens
 232.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 233.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 234.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 235.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 236.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 237.Wet financiële dienstverlening
 238.Wet Financiering Decentrale Overheden
 239.Wet financiering sociale verzekeringen
 240.Wet giraal effectenverkeer
 241.Wet handhaving consumentenbescherming
 242.Wet Hillen
 243.Wet Hof
 244.Wet houdbare overheidsfinanciën
 245.wet Huis voor klokkenluiders
 246.Wet identificatie bij dienstverlening
 247.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 248.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 249.Wet langdurige zorg
 250.Wet maatschappelijke ondersteuning
 251.Wet marktmisbruik
 252.Wet melding ongebruikelijke transacties
 253.Wet melding zeggenschap
 254.Wet meldplicht datalekken
 255.Wet milieubeheer
 256.Wet MOT
 257.Wet normering topinkomens
 258.Wet op de Dividendbelasting
 259.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 260.Wet op de vaste boekenprijs
 261.Wet op het accountantsberoep
 262.Wet op het financieel toezicht
 263.Wet openbaarheid bestuur
 264.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 265.Wet sociale werkvoorziening
 266.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 267.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 268.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 269.Wet toezicht accountantsorganisaties
 270.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 271.Wet toezicht effectenverkeer
 272.Wet toezicht financiële verslaggeving
 273.Wet toezicht kredietunies
 274.Wet toezicht kredietwezen
 275.Wet toezicht trustkantoren
 276.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 277.Wet van Benford
 278.wet van de afnemende meeropbrengsten
 279.wet van de grote aantallen
 280.wet van de grote getallen
 281.wet van de grote ronde getallen
 282.wet van de kleine getallen
 283.wet van de onbedoelde gevolgen
 284.wet van de remmende voorsprong
 285.Wet van Engel
 286.Wet van Gresham
 287.Wet van Hotelling
 288.Wet van Moore
 289.Wet van Okun
 290.wet van Say
 291.Wet van Stein
 292.Wet Verbetering Poortwachter
 293.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 294.Wet waardering Onroerende Zaken
 295.Wet werk en bijstand
 296.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 297.Wet Werk en Zekerheid
 298.Wet WOZ
 299.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 300.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 301.wettelijk monopolie
 302.wettelijke aansprakelijkheid
 303.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 304.wettelijke controle
 305.wettelijke licentie
 306.wettelijke rente
 307.wettelijke reserve
 308.wettig betaalmiddel
 309.WEW
 310.wezenpensioen
 311.WFC
 312.Wfd
 313.WFE
 314.WFIC
 315.Wfsv
 316.Wft
 317.Wft-examen
 318.WGA
 319.WGC
 320.Wge
 321.WGRG
 322.Whaley (optie-)model
 323.whammy
 324.Whc
 325.whipsaw (-effect)
 326.whisper number
 327.whistleblower
 328.whistleblower procedures
 329.whistleblower protection
 330.white Brexit
 331.white collars
 332.white elephant
 333.White House
 334.white knight
 335.white list
 336.white paper
 337.white shoe bank
 338.white space investment
 339.white team
 340.wholesale
 341.wholesale price index
 342.wholesale-markt
 343.WIA
 344.Wid
 345.widow-maker
 346.wiebelpensioen
 347.wiebeltax
 348.WIEG
 349.wieg tot wieg
 350.wietaandeel
 351.wiethype
 352.WIFS
 353.wig
 354.WIG20
 355.wijze mannen
 356.Wijzer in geldzaken
 357.wijzigingen (fiscaal)
 358.wild card option
 359.wild randomness
 360.wilde staking
 361.wildwestbordje
 362.willig
 363.Wilshire 5000 Index
 364.win-win situatie
 365.win/loss size ratio
 366.wind-up
 367.wind-down plan
 368.windfall profit
 369.windfall revenue
 370.windfall tax
 371.windhandel
 372.windhapper
 373.windlening
 374.wind-obligatie
 375.window
 376.window dressing
 377.winkelverkopen
 378.winner-takes-all markt
 379.winner's curse
 380.winner-takes-most
 381.winst
 382.winst nemen
 383.winst per aandeel
 384.winst per verwaterd aandeel
 385.winst uit onderneming
 386.winst voor interest en belastingen
 387.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 388.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 389.winst- en verliesrekening
 390.winstalarm
 391.winstbegrippen
 392.winstbelasting
 393.winstbepaling
 394.winstbestemming
 395.winstbewijs
 396.winstbonus
 397.winstcapaciteit
 398.winstcentrum
 399.winstcijferseizoen
 400.winstdeelneming
 401.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 402.winstdelende obligatie
 403.winstdelende optie
 404.winstdeling
 405.winstdoel
 406.winstdrainage
 407.winstegalisatie
 408.winstexplosie
 409.winstgevendheid
 410.winstinflatie
 411.winstinhouding
 412.winstklem
 413.winstkwaliteit
 414.winstmanipulatie
 415.winstmarge
 416.winstmaximering
 417.winstmomentum
 418.winstneming
 419.winstopslag
 420.winstquote
 421.winstrecessie
 422.winstrendement
 423.winstreserve
 424.winstrisico
 425.winstsprong
 426.winststuring
 427.winsttaks
 428.winsttaxatie
 429.winstuitkering
 430.winstuitkeringspercentage
 431.winstval
 432.winstvennootschap
 433.winstverdeling
 434.winstverschuiving
 435.winstverwachting
 436.winstverwatering
 437.winstwaarschuwing
 438.Winter Forecast
 439.winterraming
 440.wipeout bonds
 441.WIPO
 442.wire house
 443.wire stripping
 444.Wirtschaftswunder
 445.wisdom of the crowd
 446.wiskundige reserve
 447.wissel
 448.wisselagent
 449.wisselarbitrage
 450.wisseldisconto
 451.wisselgeld
 452.wisselkoers
 453.wisselkoerseffecten
 454.wisselkoersinterventie
 455.wisselkoersregime
 456.wisselkoersrisico
 457.wisselkoersstelsel
 458.wisselkoersverlies
 459.wisselkoersverzekering
 460.wisselkoerswinst
 461.wisselmarkt
 462.wisselplicht
 463.wisselrisico
 464.wisselruiterij
 465.wisseltermijncontract
 466.wisseltransactie
 467.wit geld
 468.witboek
 469.withdrawal
 470.withholding tax
 471.witte balk
 472.witte biotech
 473.witte boorden
 474.witte brexit
 475.Witte Huis
 476.witte kassa
 477.witte olifant
 478.witte ridder
 479.witteboordencriminaliteit
 480.witten
 481.Witteveenkader
 482.witwasmachine
 483.witwassen
 484.Wiv
 485.wizzard van Wall Street
 486.WJP Rule of Law Index
 487.WKM
 488.WKN
 489.WLS
 490.Wlz
 491.Wm
 492.WM/Reuters fixing
 493.WMD
 494.Wmo
 495.Wmz
 496.WNT
 497.Wob
 498.WOCCU
 499.woco
 500.WODC
 501.woekerlening
 502.woekerpensioen
 503.woekerpolis
 504.woekerprijs
 505.woekerrente
 506.woekerswap
 507.woekerwinst
 508.wokkels
 509.wolkenkrabberindicator
 510.wollige logica
 511.Women in Financial Services
 512.Women in Work Index
 513.won
 514.wonderbelegger
 515.Wonga
 516.woningbouwcorporatie
 517.woningcorporatie
 518.woningschuld
 519.woningsprijsindex
 520.wonk
 521.Woodstock of Capitalism
 522.Woodstock van het kapitalisme
 523.woonbonus
 524.woonfraude
 525.woonkrediet
 526.woonland
 527.woonlandbeginsel
 528.woonlasten
 529.woonlastenbeschermer
 530.woonlastenverzekering
 531.woonplaatsbeginsel
 532.woonquote
 533.woordwolk
 534.word cloud
 535.Working Group on Financial Markets
 536.Working Opportunity Tax Credit
 537.working poor
 538.Working Tax Credit
 539.workout date
 540.World Business Council for Sustainable Development
 541.World Competitiveness Scoreboard
 542.World Container Index
 543.World Council of Credit Unions
 544.world currency
 545.World Economic Forum
 546.World Economic League Table
 547.World Economic Outlook
 548.World Energy Outlook
 549.World Federation of Exchanges
 550.World Federation of Investors
 551.World Franchise Council
 552.World Gold Council
 553.World Happiness Report
 554.World Intellectual Property Organization
 555.World Investment Report
 556.world population day
 557.World Press Freedom Index
 558.World Statistics Day
 559.World Trade Organization
 560.World Trade Outlook Indicator
 561.World Wealth Report
 562.Worldwatch Institute
 563.World’s Safest Banks
 564.worm
 565.worst case
 566.worst case analyse
 567.worst-in-class
 568.wortelformule
 569.worteltoets
 570.WOTC
 571.WOZ
 572.WOZ-waarde
 573.WPA
 574.WPI
 575.WPK
 576.WPKN
 577.wrakkencentrale
 578.wrap account
 579.wrap fee
 580.wrapper
 581.write-down
 582.write-off
 583.write-up
 584.writer
 585.wrong way issue
 586.WRR
 587.Wrzo
 588.WSE
 589.WSJ
 590.Wsnp
 591.Wsw
 592.Wta
 593.Wtb
 594.Wte
 595.Wtfv
 596.WTI
 597.Wtk
 598.WTO
 599.WTOI
 600.Wts
 601.Wtv
 602.wurgcontract
 603.wurghypotheek
 604.wurglening
 605.Wvb
 606.Wvbp
 607.WW
 608.WW-toerisme
 609.WWB
 610.Wwft
 611.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Trump-termen
Begrippen die kleven aan Donald Trump
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet