dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
contingent convertible
Afgekort: CoCo. Ook: contingent convertible bond. In het ... >>
 Vandaag 22-03-2023
21548 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 additional tier 1-kapita...
2 probeer nooit een vallen...
3 Dogs of the Dow
4 systeembank
5 vier-ogen principe
 Thema's
 Recent verbeterd
21-03contingent convertible
21-03true pricing
21-03true cost accounting
21-03transparantie
21-03verborgen kosten
21-03maatschappelijke koste...
21-03probeer nooit een vall...
20-03disruptor
19-03fiscalist
19-03schorsen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardetransport
 33.waardevast
 34.waardevast pensioen
 35.waarjewerkt-budget
 36.waarnemingsperiode
 37.waarschijnlijkheidsrekening
 38.waarschijnlijkheidsverdeling
 39.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 40.waarschuworder
 41.WACC
 42.wachtgeld
 43.wachtrekening
 44.wachttijd
 45.wafelhuisindex
 46.wafer
 47.waferstepper
 48.Waffle House Index
 49.waiver
 50.Wajong
 51.wajongere
 52.wall crossing
 53.wall of debt
 54.Wall Street
 55.Wall Street firms
 56.Wall Street Journal
 57.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 58.WallStreetBets
 59.Walmart-effect
 60.walvis (wet)
 61.WaMu
 62.wanbetaler
 63.wanbetaling
 64.Wandel durch Handel
 65.wandelvergoeding
 66.wankelbank
 67.wanprestatie
 68.wantrapreneur
 69.WAO
 70.war bond
 71.war for talent
 72.war loan
 73.ware
 74.warehousing
 75.warenwet
 76.warme grond
 77.warme sanering
 78.warrant
 79.warrant ratio
 80.warrantlening
 81.warranty
 82.Warsaw Stock Exchange
 83.WAS
 84.wash sale
 85.wash trade
 86.wash-out round
 87.washing
 88.Washington Consensus
 89.Washington's Birthday
 90.wasstraat
 91.watch list
 92.watchdog
 93.waterbedeffect
 94.waterfall payment
 95.watermerk
 96.Watermunt
 97.waterschap
 98.waterschapsbelasting
 99.waterstof
 100.Waterstofcoalitie
 101.watersysteemheffing
 102.watervalbetaling
 103.wave
 104.WAZ
 105.WBCSD
 106.Wbp
 107.Wbso
 108.Wcam
 109.WCED
 110.WCI
 111.WDCI
 112.wealth effect
 113.wealth forecasting
 114.wealth gap
 115.wealth management
 116.wealth management product
 117.wearables
 118.weather derivatives
 119.web scraping
 120.webbased learning
 121.webwinkel
 122.WeChat Pay
 123.Wechselreiterei
 124.wedde
 125.weddenschap
 126.weddestrook
 127.wederbeleggingsrisico
 128.wederbeleggingsvergoeding
 129.wederopbouwfonds
 130.wederuitvoer
 131.wedge
 132.wedkantoor
 133.wedmarkt
 134.weduwen- en wezenaandeel
 135.weduwen- en wezenpensioen
 136.weduwenpensioen
 137.Week van de Belegger
 138.Week van het Geld
 139.weekend-effect
 140.weekkoers
 141.weeklies
 142.weekloon
 143.Weekly Activity Index
 144.Weekly Economic Index
 145.weekopties
 146.weekstaat
 147.weekstaat ECB
 148.weelde-effect
 149.weerderivaten
 150.weerrisico
 151.weerstand
 152.weerstandscapaciteit
 153.weerstandskas
 154.weerstandslijn
 155.weerstandsniveau
 156.weerstandsnorm
 157.weerstandsvermogen
 158.WEF
 159.wegenbelasting
 160.weggeefbonus
 161.weginfleren
 162.weging
 163.wegingscoëfficiënt
 164.wegingsfactor
 165.wegloopcompensatie
 166.wegneembeding
 167.wegsluisoma
 168.wegsluizen
 169.wegwerparbeid
 170.wegwerpeconomie
 171.wegwerpmaatschappij
 172.WEI
 173.weighted average cost of capital
 174.welkomstbonus
 175.Wells Fargo
 176.welstand
 177.WELT
 178.welvaart
 179.Welvaart in coronatijd
 180.welvaartseffect
 181.welvaartsenveloppe
 182.welvaartskloof
 183.welvaartsladder
 184.welvaartspeil
 185.welvaartsstaat
 186.welvaartsvast
 187.welvaartsvast pensioen
 188.welzijn
 189.wentelkrediet
 190.wentelperiode
 191.WEO
 192.Wereldbank
 193.Wereldbankgroep
 194.wereldbedrijf
 195.Wereldbeleggersweek
 196.wereldbevolkingsdag
 197.wereldconcern
 198.wereldeconomie
 199.Wereldhandelsorganisatie
 200.wereldinkomen
 201.wereldmunt
 202.wereldpopulatiedag
 203.Wereldpostunie
 204.wereldspeler
 205.Wereldstatistiekdag
 206.wereldvaluta
 207.Wereldvoedselorganisatie
 208.wereldwijde minimumbelasting
 209.wereldwijde spaarvloed
 210.wereldwijde winstbelasting
 211.wereldwijde witwasmachine
 212.werkelijke individuele consumptie
 213.werkelijke individuele verbruik
 214.werkende armen
 215.werkgarantie
 216.werkgelegenheid
 217.werkgelegenheidsvallen
 218.werkgever
 219.werkgeversbijdrage
 220.werkgeversheffingen
 221.werkgeverslasten
 222.werkgeversorganisatie
 223.werkgeverspremie
 224.werkgeversvereniging
 225.werkgeversverklaring
 226.werkgroep
 227.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 228.werkisme
 229.werkkapitaal
 230.werklandbeginsel
 231.werkloosheid
 232.werkloosheidscijfer
 233.werkloosheidsgraad
 234.werkloosheidspercentage
 235.werkloosheidsuitkering
 236.werkloosheidsval
 237.Werkloosheidswet
 238.werkloze
 239.werkloze beroepsbevolking
 240.werkmaatschappij
 241.werknemer
 242.werknemersaandelenplan
 243.werknemersbijdrage
 244.werknemersparticipatie
 245.werknemerspremie
 246.werknemersvereniging
 247.werknemersverzekeringen
 248.werkonbekwaam
 249.werkplaats van de wereld
 250.werkplatform
 251.werkstaking
 252.werktijdverkorting
 253.werkvennootschap
 254.werkverband
 255.werkverschaffing
 256.werkvloer
 257.werkvoorraad
 258.werkzaamheidsgraad
 259.werkzame beroepsbevolking
 260.werkzoekende
 261.Wertpapier
 262.Wertpapierkennnummer
 263.West Texas Intermediate
 264.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 265.Wet aanpak schijnconstructies
 266.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 267.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 268.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 269.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 270.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 271.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 272.Wet bescherming persoonsgegevens
 273.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 274.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 275.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 276.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 277.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 278.Wet financiële dienstverlening
 279.Wet Financiering Decentrale Overheden
 280.Wet financiering sociale verzekeringen
 281.Wet giraal effectenverkeer
 282.Wet handhaving consumentenbescherming
 283.Wet Hillen
 284.Wet Hof
 285.Wet houdbare overheidsfinanciën
 286.wet Huis voor klokkenluiders
 287.Wet identificatie bij dienstverlening
 288.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 289.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 290.Wet inzake digitale diensten
 291.Wet inzake digitale markten
 292.Wet Kansspelen op Afstand
 293.Wet langdurige zorg
 294.Wet maatschappelijke ondersteuning
 295.Wet marktmisbruik
 296.Wet melding ongebruikelijke transacties
 297.Wet melding zeggenschap
 298.Wet meldplicht datalekken
 299.Wet milieubeheer
 300.Wet MOT
 301.Wet normering topinkomens
 302.Wet op de Dividendbelasting
 303.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 304.Wet op de vaste boekenprijs
 305.Wet op het accountantsberoep
 306.Wet op het financieel toezicht
 307.Wet openbaarheid bestuur
 308.Wet publieke gezondheid
 309.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 310.Wet sociale werkvoorziening
 311.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 312.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 313.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 314.Wet toezicht accountantsorganisaties
 315.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 316.Wet toezicht effectenverkeer
 317.Wet toezicht financiële verslaggeving
 318.Wet toezicht kredietunies
 319.Wet toezicht kredietwezen
 320.Wet toezicht trustkantoren
 321.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 322.Wet van Benford
 323.wet van de afnemende meeropbrengsten
 324.wet van de grote aantallen
 325.wet van de grote getallen
 326.wet van de grote ronde getallen
 327.wet van de kleine getallen
 328.wet van de onbedoelde gevolgen
 329.wet van de remmende voorsprong
 330.Wet van Engel
 331.Wet van Goodhart
 332.Wet van Gresham
 333.Wet van Hotelling
 334.Wet van Moore
 335.Wet van Okun
 336.wet van Say
 337.Wet van Stein
 338.Wet Verbetering Poortwachter
 339.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 340.Wet waardering Onroerende Zaken
 341.Wet werk en bijstand
 342.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 343.Wet Werk en Zekerheid
 344.Wet WOZ
 345.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 346.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 347.wettelijk monopolie
 348.wettelijke aansprakelijkheid
 349.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 350.wettelijke bedenktijd
 351.wettelijke controle
 352.wettelijke licentie
 353.wettelijke rente
 354.wettelijke rentevoet
 355.wettelijke reserve
 356.wettig betaalmiddel
 357.WEW
 358.wezenpensioen
 359.WFC
 360.Wfd
 361.WFE
 362.WFIC
 363.Wfsv
 364.Wft
 365.Wft-examen
 366.WGA
 367.WGC
 368.Wge
 369.WGRG
 370.whale
 371.Whaley (optie-)model
 372.whammy
 373.Whatever it takes
 374.whatsappfraude
 375.Whc
 376.whipsaw (-effect)
 377.whisper number
 378.whistleblower
 379.whistleblower procedures
 380.whistleblower protection
 381.white Brexit
 382.white collars
 383.white elephant
 384.White House
 385.white knight
 386.white list
 387.white paper
 388.white shoe bank
 389.white space investment
 390.white team
 391.wholesale
 392.wholesale price index
 393.wholesale-markt
 394.WIA
 395.Wid
 396.Wide Moat rating
 397.widow-maker
 398.wiebelpensioen
 399.wiebeltax
 400.wieberbonus
 401.WIEG
 402.wieg tot wieg
 403.wietaandeel
 404.wiethype
 405.WIFS
 406.wig
 407.WIG20
 408.wijze mannen
 409.Wijzer in geldzaken
 410.wijzigingen (fiscaal)
 411.wild card option
 412.wild randomness
 413.wilde staking
 414.wildwestbordje
 415.willig
 416.Wilshire 5000 Index
 417.Wimbledon debenture
 418.Wimbledon-obligatie
 419.win-win situatie
 420.win/loss size ratio
 421.wind-up
 422.wind-down plan
 423.windfall profit
 424.windfall revenue
 425.windfall tax
 426.windhandel
 427.windhapper
 428.windlening
 429.wind-obligatie
 430.window
 431.window dressing
 432.winkelhieren
 433.winkelverkopen
 434.winner-takes-all markt
 435.winner's curse
 436.winner-takes-most
 437.winst
 438.winst nemen
 439.winst per aandeel
 440.winst per verwaterd aandeel
 441.winst uit onderneming
 442.winst voor interest en belastingen
 443.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 444.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 445.winst- en verliesrekening
 446.winstalarm
 447.winstbegrippen
 448.winstbelasting
 449.winstbepaling
 450.winstbestemming
 451.winstbewijs
 452.winstbonus
 453.winstcapaciteit
 454.winstcentrum
 455.winstcijferseizoen
 456.winstdeelneming
 457.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 458.winstdelende obligatie
 459.winstdelende optie
 460.winstdeling
 461.winstdoel
 462.winstdrainage
 463.winstdruk
 464.winstegalisatie
 465.winstexplosie
 466.winstgevendheid
 467.winstinflatie
 468.winstinhouding
 469.winstklem
 470.winstkwaliteit
 471.winstmanipulatie
 472.winstmarge
 473.winstmaximering
 474.winstmomentum
 475.winstmotor
 476.winstneming
 477.winstopslag
 478.winstquote
 479.winstrecessie
 480.winstrendement
 481.winstreserve
 482.winstrisico
 483.winstsprong
 484.winststripping
 485.winststuring
 486.winsttaks
 487.winsttaxatie
 488.winstuitkering
 489.winstuitkeringspercentage
 490.winstval
 491.winstvennootschap
 492.winstverdeling
 493.winstverschuiving
 494.winstverwachting
 495.winstverwatering
 496.winstwaarschuwing
 497.Winter Forecast
 498.winterraming
 499.wipeout bonds
 500.WIPO
 501.wire house
 502.wire stripping
 503.Wirecard
 504.Wirtschaftswunder
 505.wisdom of the crowd
 506.wiskundige reserve
 507.wissel
 508.wisselagent
 509.wisselarbitrage
 510.wisseldisconto
 511.wisselgeld
 512.wisselkoers
 513.wisselkoerseffecten
 514.wisselkoersinterventie
 515.wisselkoersregime
 516.wisselkoersrisico
 517.wisselkoersstelsel
 518.wisselkoersverlies
 519.wisselkoersverzekering
 520.wisselkoerswinst
 521.wisselmarkt
 522.wisselplicht
 523.wisselrisico
 524.wisselruiterij
 525.wisseltermijncontract
 526.wisseltransactie
 527.wit geld
 528.witboek
 529.withdrawal
 530.withholding tax
 531.witte balk
 532.witte biotech
 533.witte boorden
 534.witte brexit
 535.Witte Huis
 536.witte kassa
 537.witte olifant
 538.witte ridder
 539.witte vlek
 540.witte vlek pensioenen
 541.witteboordencriminaliteit
 542.witten
 543.Witteveenkader
 544.witwasmachine
 545.witwassen
 546.Wiv
 547.WIW
 548.wizard van Wall Street
 549.WJP Rule of Law Index
 550.WKM
 551.WKN
 552.WLS
 553.Wlz
 554.Wm
 555.WM/Reuters fixing
 556.WMD
 557.Wmo
 558.Wmz
 559.WNT
 560.Wob
 561.wobben
 562.WOCCU
 563.woco
 564.WODC
 565.woekerlening
 566.woekerpensioen
 567.woekerpolis
 568.woekerprijs
 569.woekerrente
 570.woekerswap
 571.woekerwinst
 572.wokkels
 573.wolkenkrabberindicator
 574.wollige logica
 575.Women in Financial Services
 576.Women in Work Index
 577.won
 578.wonderbelegger
 579.Wonga
 580.woningbouwcorporatie
 581.woningcorporatie
 582.woningschuld
 583.woningsprijsindex
 584.wonk
 585.WOO
 586.Woodstock of Capitalism
 587.Woodstock van het kapitalisme
 588.woonbonus
 589.woonfraude
 590.woonkrediet
 591.woonland
 592.woonlandbeginsel
 593.woonlasten
 594.woonlastenbeschermer
 595.woonlastenverzekering
 596.woonplaatsbeginsel
 597.woonquote
 598.woordmerk
 599.woordwolk
 600.Wopke-fonds
 601.Wopke-Wiebes-fonds
 602.word cloud
 603.Working Group on Financial Markets
 604.Working Opportunity Tax Credit
 605.working poor
 606.Working Tax Credit
 607.workism
 608.workout date
 609.World Business Council for Sustainable Development
 610.World Competitiveness Scoreboard
 611.World Container Index
 612.World Council of Credit Unions
 613.world currency
 614.World Economic Forum
 615.World Economic League Table
 616.World Economic Outlook
 617.World Energy Outlook
 618.World Federation of Exchanges
 619.World Federation of Investors
 620.World Franchise Council
 621.World Gold Council
 622.World Happiness Report
 623.World Intellectual Property Organization
 624.World Investment Report
 625.World Investor Week
 626.World Oil Outlook
 627.world population day
 628.World Press Freedom Index
 629.World Statistics Day
 630.World Trade Organization
 631.World Trade Outlook Indicator
 632.World Wealth Report
 633.Worldwatch Institute
 634.World’s Safest Banks
 635.worm
 636.worst case
 637.worst case analyse
 638.worst-in-class
 639.wortelformule
 640.worteltoets
 641.WOTC
 642.WOZ
 643.WOZ-waarde
 644.WPA
 645.WPI
 646.WPK
 647.WPKN
 648.wrakkencentrale
 649.wrap account
 650.wrap fee
 651.wrapper
 652.write-down
 653.write-off
 654.write-up
 655.writer
 656.wrong way issue
 657.WRR
 658.Wrzo
 659.WSB
 660.WSE
 661.WSJ
 662.Wsnp
 663.Wsw
 664.Wta
 665.Wtb
 666.Wte
 667.Wtfv
 668.WTI
 669.Wtk
 670.WTO
 671.WTOI
 672.Wts
 673.Wtv
 674.WTV
 675.Wuhan-virus
 676.wurgcontract
 677.wurghypotheek
 678.wurglening
 679.Wvb
 680.Wvbp
 681.WW
 682.WW-toerisme
 683.WWB
 684.Wwft
 685.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet