Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
schrikkeleffect
 Vandaag 29-02-2020
19922 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 spilindex
4 rentmeesterschap
5 A- en B-aandelen Royal D...
 Thema's
 Recent verbeterd
29-02schrikkeleffect
28-02verdampen
28-02kelderen
28-02schrikkeldag
28-02helikoptergeld
28-02MSCI World Index
28-02force majeure
28-02tweefactorauthenticati...
28-02authenticatiemethode
28-02cum-ex deal
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardepunt
 25.waardering
 26.waarderingsgrondslag
 27.waarderingsmoment
 28.waarderingsratio
 29.waarderingsrisico
 30.waardestaat
 31.waardevast
 32.waardevast pensioen
 33.waarnemingsperiode
 34.waarschijnlijkheidsrekening
 35.waarschijnlijkheidsverdeling
 36.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 37.waarschuworder
 38.WACC
 39.wachtgeld
 40.wachtrekening
 41.wachttijd
 42.wafelhuisindex
 43.wafer
 44.waferstepper
 45.Waffle House Index
 46.waiver
 47.Wajong
 48.wajongere
 49.wall crossing
 50.wall of debt
 51.Wall Street
 52.Wall Street firms
 53.Wall Street Journal
 54.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 55.Walmart-effect
 56.walvis (wet)
 57.WaMu
 58.wanbetaler
 59.wanbetaling
 60.wandelvergoeding
 61.wankelbank
 62.wanprestatie
 63.wantrapreneur
 64.WAO
 65.war for talent
 66.war loan
 67.ware
 68.warehousing
 69.warenwet
 70.warme grond
 71.warme sanering
 72.warrant
 73.warrant ratio
 74.warrantlening
 75.warranty
 76.Warsaw Stock Exchange
 77.WAS
 78.wash sale
 79.wash trade
 80.wash-out round
 81.washing
 82.Washington Consensus
 83.Washington's Birthday
 84.wasstraat
 85.watch list
 86.watchdog
 87.waterfall payment
 88.watermerk
 89.waterschap
 90.waterschapsbelasting
 91.watervalbetaling
 92.wave
 93.WAZ
 94.WBCSD
 95.Wbp
 96.Wbso
 97.Wcam
 98.WCED
 99.WCI
 100.WDCI
 101.wealth effect
 102.wealth forecasting
 103.wealth gap
 104.wealth management
 105.wealth management product
 106.wearables
 107.weather derivatives
 108.WeChat Pay
 109.Wechselreiterei
 110.wedde
 111.weddenschap
 112.weddestrook
 113.wederbeleggingsrisico
 114.wederbeleggingsvergoeding
 115.wederuitvoer
 116.wedge
 117.wedkantoor
 118.weduwen- en wezenaandeel
 119.weduwen- en wezenpensioen
 120.weduwenpensioen
 121.Week van de Belegger
 122.Week van het Geld
 123.weekend-effect
 124.weekkoers
 125.weeklies
 126.weekloon
 127.weekopties
 128.weekstaat
 129.weekstaat ECB
 130.weelde-effect
 131.weerderivaten
 132.weerrisico
 133.weerstand
 134.weerstandskas
 135.weerstandslijn
 136.weerstandsvermogen
 137.WEF
 138.wegenbelasting
 139.weggeefbonus
 140.weginfleren
 141.weging
 142.wegingscoëfficiënt
 143.wegingsfactor
 144.wegloopcompensatie
 145.wegneembeding
 146.wegsluisoma
 147.wegsluizen
 148.wegwerparbeid
 149.weighted average cost of capital
 150.welkomstbonus
 151.Wells Fargo
 152.welstand
 153.welvaart
 154.welvaartseffect
 155.welvaartsenveloppe
 156.welvaartskloof
 157.welvaartsladder
 158.welvaartspeil
 159.welvaartsstaat
 160.welvaartsvast
 161.welvaartsvast pensioen
 162.welzijn
 163.wentelkrediet
 164.wentelperiode
 165.WEO
 166.Wereldbank
 167.Wereldbankgroep
 168.wereldbedrijf
 169.wereldbevolkingsdag
 170.wereldconcern
 171.wereldeconomie
 172.Wereldhandelsorganisatie
 173.wereldinkomen
 174.wereldmunt
 175.wereldpopulatiedag
 176.Wereldpostunie
 177.wereldspeler
 178.Wereldstatistiekdag
 179.wereldvaluta
 180.Wereldvoedselorganisatie
 181.wereldwijde spaarvloed
 182.wereldwijde witwasmachine
 183.werkelijke individuele consumptie
 184.werkelijke individuele verbruik
 185.werkende armen
 186.werkgarantie
 187.werkgelegenheid
 188.werkgelegenheidsvallen
 189.werkgever
 190.werkgeversbijdrage
 191.werkgeversheffingen
 192.werkgeverslasten
 193.werkgeversorganisatie
 194.werkgeversvereniging
 195.werkgroep
 196.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 197.werkisme
 198.werkkapitaal
 199.werklandbeginsel
 200.werkloosheid
 201.werkloosheidscijfer
 202.werkloosheidsgraad
 203.werkloosheidspercentage
 204.werkloosheidsuitkering
 205.werkloosheidsval
 206.Werkloosheidswet
 207.werkloze
 208.werkloze beroepsbevolking
 209.werkmaatschappij
 210.werknemer
 211.werknemersaandelenplan
 212.werknemersbijdrage
 213.werknemersparticipatie
 214.werknemersvereniging
 215.werknemersverzekeringen
 216.werkonbekwaam
 217.werkplatform
 218.werkstaking
 219.werkverband
 220.werkverschaffing
 221.werkvloer
 222.werkvoorraad
 223.werkzaamheidsgraad
 224.werkzame beroepsbevolking
 225.werkzoekende
 226.Wertpapier
 227.Wertpapierkennnummer
 228.West Texas Intermediate
 229.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 230.Wet aanpak schijnconstructies
 231.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 232.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 233.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 234.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 235.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 236.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 237.Wet bescherming persoonsgegevens
 238.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 239.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 240.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 241.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 242.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 243.Wet financiële dienstverlening
 244.Wet Financiering Decentrale Overheden
 245.Wet financiering sociale verzekeringen
 246.Wet giraal effectenverkeer
 247.Wet handhaving consumentenbescherming
 248.Wet Hillen
 249.Wet Hof
 250.Wet houdbare overheidsfinanciën
 251.wet Huis voor klokkenluiders
 252.Wet identificatie bij dienstverlening
 253.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 254.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 255.Wet langdurige zorg
 256.Wet maatschappelijke ondersteuning
 257.Wet marktmisbruik
 258.Wet melding ongebruikelijke transacties
 259.Wet melding zeggenschap
 260.Wet meldplicht datalekken
 261.Wet milieubeheer
 262.Wet MOT
 263.Wet normering topinkomens
 264.Wet op de Dividendbelasting
 265.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 266.Wet op de vaste boekenprijs
 267.Wet op het accountantsberoep
 268.Wet op het financieel toezicht
 269.Wet openbaarheid bestuur
 270.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 271.Wet sociale werkvoorziening
 272.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 273.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 274.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 275.Wet toezicht accountantsorganisaties
 276.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 277.Wet toezicht effectenverkeer
 278.Wet toezicht financiële verslaggeving
 279.Wet toezicht kredietunies
 280.Wet toezicht kredietwezen
 281.Wet toezicht trustkantoren
 282.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 283.Wet van Benford
 284.wet van de afnemende meeropbrengsten
 285.wet van de grote aantallen
 286.wet van de grote getallen
 287.wet van de grote ronde getallen
 288.wet van de kleine getallen
 289.wet van de onbedoelde gevolgen
 290.wet van de remmende voorsprong
 291.Wet van Engel
 292.Wet van Gresham
 293.Wet van Hotelling
 294.Wet van Moore
 295.Wet van Okun
 296.wet van Say
 297.Wet van Stein
 298.Wet Verbetering Poortwachter
 299.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 300.Wet waardering Onroerende Zaken
 301.Wet werk en bijstand
 302.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 303.Wet Werk en Zekerheid
 304.Wet WOZ
 305.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 306.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 307.wettelijk monopolie
 308.wettelijke aansprakelijkheid
 309.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 310.wettelijke controle
 311.wettelijke licentie
 312.wettelijke rente
 313.wettelijke reserve
 314.wettig betaalmiddel
 315.WEW
 316.wezenpensioen
 317.WFC
 318.Wfd
 319.WFE
 320.WFIC
 321.Wfsv
 322.Wft
 323.Wft-examen
 324.WGA
 325.WGC
 326.Wge
 327.WGRG
 328.Whaley (optie-)model
 329.whammy
 330.Whc
 331.whipsaw (-effect)
 332.whisper number
 333.whistleblower
 334.whistleblower procedures
 335.whistleblower protection
 336.white Brexit
 337.white collars
 338.white elephant
 339.White House
 340.white knight
 341.white list
 342.white paper
 343.white shoe bank
 344.white space investment
 345.white team
 346.wholesale
 347.wholesale price index
 348.wholesale-markt
 349.WIA
 350.Wid
 351.widow-maker
 352.wiebelpensioen
 353.wiebeltax
 354.WIEG
 355.wieg tot wieg
 356.wietaandeel
 357.wiethype
 358.WIFS
 359.wig
 360.WIG20
 361.wijze mannen
 362.Wijzer in geldzaken
 363.wijzigingen (fiscaal)
 364.wild card option
 365.wild randomness
 366.wilde staking
 367.wildwestbordje
 368.willig
 369.Wilshire 5000 Index
 370.win-win situatie
 371.win/loss size ratio
 372.wind-up
 373.wind-down plan
 374.windfall profit
 375.windfall revenue
 376.windfall tax
 377.windhandel
 378.windhapper
 379.windlening
 380.wind-obligatie
 381.window
 382.window dressing
 383.winkelverkopen
 384.winner-takes-all markt
 385.winner's curse
 386.winner-takes-most
 387.winst
 388.winst nemen
 389.winst per aandeel
 390.winst per verwaterd aandeel
 391.winst uit onderneming
 392.winst voor interest en belastingen
 393.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 394.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 395.winst- en verliesrekening
 396.winstalarm
 397.winstbegrippen
 398.winstbelasting
 399.winstbepaling
 400.winstbestemming
 401.winstbewijs
 402.winstbonus
 403.winstcapaciteit
 404.winstcentrum
 405.winstcijferseizoen
 406.winstdeelneming
 407.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 408.winstdelende obligatie
 409.winstdelende optie
 410.winstdeling
 411.winstdoel
 412.winstdrainage
 413.winstegalisatie
 414.winstexplosie
 415.winstgevendheid
 416.winstinflatie
 417.winstinhouding
 418.winstklem
 419.winstkwaliteit
 420.winstmanipulatie
 421.winstmarge
 422.winstmaximering
 423.winstmomentum
 424.winstneming
 425.winstopslag
 426.winstquote
 427.winstrecessie
 428.winstrendement
 429.winstreserve
 430.winstrisico
 431.winstsprong
 432.winststuring
 433.winsttaks
 434.winsttaxatie
 435.winstuitkering
 436.winstuitkeringspercentage
 437.winstval
 438.winstvennootschap
 439.winstverdeling
 440.winstverschuiving
 441.winstverwachting
 442.winstverwatering
 443.winstwaarschuwing
 444.Winter Forecast
 445.winterraming
 446.wipeout bonds
 447.WIPO
 448.wire house
 449.wire stripping
 450.Wirtschaftswunder
 451.wisdom of the crowd
 452.wiskundige reserve
 453.wissel
 454.wisselagent
 455.wisselarbitrage
 456.wisseldisconto
 457.wisselgeld
 458.wisselkoers
 459.wisselkoerseffecten
 460.wisselkoersinterventie
 461.wisselkoersregime
 462.wisselkoersrisico
 463.wisselkoersstelsel
 464.wisselkoersverlies
 465.wisselkoersverzekering
 466.wisselkoerswinst
 467.wisselmarkt
 468.wisselplicht
 469.wisselrisico
 470.wisselruiterij
 471.wisseltermijncontract
 472.wisseltransactie
 473.wit geld
 474.witboek
 475.withdrawal
 476.withholding tax
 477.witte balk
 478.witte biotech
 479.witte boorden
 480.witte brexit
 481.Witte Huis
 482.witte kassa
 483.witte olifant
 484.witte ridder
 485.witteboordencriminaliteit
 486.witten
 487.Witteveenkader
 488.witwasmachine
 489.witwassen
 490.Wiv
 491.wizzard van Wall Street
 492.WJP Rule of Law Index
 493.WKM
 494.WKN
 495.WLS
 496.Wlz
 497.Wm
 498.WM/Reuters fixing
 499.WMD
 500.Wmo
 501.Wmz
 502.WNT
 503.Wob
 504.WOCCU
 505.woco
 506.WODC
 507.woekerlening
 508.woekerpensioen
 509.woekerpolis
 510.woekerprijs
 511.woekerrente
 512.woekerswap
 513.woekerwinst
 514.wokkels
 515.wolkenkrabberindicator
 516.wollige logica
 517.Women in Financial Services
 518.Women in Work Index
 519.won
 520.wonderbelegger
 521.Wonga
 522.woningbouwcorporatie
 523.woningcorporatie
 524.woningschuld
 525.woningsprijsindex
 526.wonk
 527.Woodstock of Capitalism
 528.Woodstock van het kapitalisme
 529.woonbonus
 530.woonfraude
 531.woonkrediet
 532.woonland
 533.woonlandbeginsel
 534.woonlasten
 535.woonlastenbeschermer
 536.woonlastenverzekering
 537.woonplaatsbeginsel
 538.woonquote
 539.woordwolk
 540.word cloud
 541.Working Group on Financial Markets
 542.Working Opportunity Tax Credit
 543.working poor
 544.Working Tax Credit
 545.workism
 546.workout date
 547.World Business Council for Sustainable Development
 548.World Competitiveness Scoreboard
 549.World Container Index
 550.World Council of Credit Unions
 551.world currency
 552.World Economic Forum
 553.World Economic League Table
 554.World Economic Outlook
 555.World Energy Outlook
 556.World Federation of Exchanges
 557.World Federation of Investors
 558.World Franchise Council
 559.World Gold Council
 560.World Happiness Report
 561.World Intellectual Property Organization
 562.World Investment Report
 563.world population day
 564.World Press Freedom Index
 565.World Statistics Day
 566.World Trade Organization
 567.World Trade Outlook Indicator
 568.World Wealth Report
 569.Worldwatch Institute
 570.World’s Safest Banks
 571.worm
 572.worst case
 573.worst case analyse
 574.worst-in-class
 575.wortelformule
 576.worteltoets
 577.WOTC
 578.WOZ
 579.WOZ-waarde
 580.WPA
 581.WPI
 582.WPK
 583.WPKN
 584.wrakkencentrale
 585.wrap account
 586.wrap fee
 587.wrapper
 588.write-down
 589.write-off
 590.write-up
 591.writer
 592.wrong way issue
 593.WRR
 594.Wrzo
 595.WSE
 596.WSJ
 597.Wsnp
 598.Wsw
 599.Wta
 600.Wtb
 601.Wte
 602.Wtfv
 603.WTI
 604.Wtk
 605.WTO
 606.WTOI
 607.Wts
 608.Wtv
 609.wurgcontract
 610.wurghypotheek
 611.wurglening
 612.Wvb
 613.Wvbp
 614.WW
 615.WW-toerisme
 616.WWB
 617.Wwft
 618.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet