Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Weekly Economic Index
Afgekort: WEI. Ook: NY Fed Weekly Economic Index. VS: een ... >>
 Vandaag 11-04-2021
20711 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 Dogs of the Dow
4 ouwe jongens krentenbrood
5 tegenmacht
 Thema's
 Recent verbeterd
11-04zustermaatschappij
11-04OPEC+
11-04run rate
11-04achteraf betalen
11-04nu kopen, later betale...
11-04gesyndiceerde lening
11-04open economie
11-04zware industrie
11-04toegevoegde waarde
11-04grondstoffen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardevast
 33.waardevast pensioen
 34.waarjewerkt-budget
 35.waarnemingsperiode
 36.waarschijnlijkheidsrekening
 37.waarschijnlijkheidsverdeling
 38.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 39.waarschuworder
 40.WACC
 41.wachtgeld
 42.wachtrekening
 43.wachttijd
 44.wafelhuisindex
 45.wafer
 46.waferstepper
 47.Waffle House Index
 48.waiver
 49.Wajong
 50.wajongere
 51.wall crossing
 52.wall of debt
 53.Wall Street
 54.Wall Street firms
 55.Wall Street Journal
 56.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 57.WallStreetBets
 58.Walmart-effect
 59.walvis (wet)
 60.WaMu
 61.wanbetaler
 62.wanbetaling
 63.wandelvergoeding
 64.wankelbank
 65.wanprestatie
 66.wantrapreneur
 67.WAO
 68.war for talent
 69.war loan
 70.ware
 71.warehousing
 72.warenwet
 73.warme grond
 74.warme sanering
 75.warrant
 76.warrant ratio
 77.warrantlening
 78.warranty
 79.Warsaw Stock Exchange
 80.WAS
 81.wash sale
 82.wash trade
 83.wash-out round
 84.washing
 85.Washington Consensus
 86.Washington's Birthday
 87.wasstraat
 88.watch list
 89.watchdog
 90.waterfall payment
 91.watermerk
 92.Watermunt
 93.waterschap
 94.waterschapsbelasting
 95.waterstof
 96.Waterstofcoalitie
 97.watervalbetaling
 98.wave
 99.WAZ
 100.WBCSD
 101.Wbp
 102.Wbso
 103.Wcam
 104.WCED
 105.WCI
 106.WDCI
 107.wealth effect
 108.wealth forecasting
 109.wealth gap
 110.wealth management
 111.wealth management product
 112.wearables
 113.weather derivatives
 114.web scraping
 115.webbased learning
 116.webwinkel
 117.WeChat Pay
 118.Wechselreiterei
 119.wedde
 120.weddenschap
 121.weddestrook
 122.wederbeleggingsrisico
 123.wederbeleggingsvergoeding
 124.wederopbouwfonds
 125.wederuitvoer
 126.wedge
 127.wedkantoor
 128.wedmarkt
 129.weduwen- en wezenaandeel
 130.weduwen- en wezenpensioen
 131.weduwenpensioen
 132.Week van de Belegger
 133.Week van het Geld
 134.weekend-effect
 135.weekkoers
 136.weeklies
 137.weekloon
 138.Weekly Activity Index
 139.Weekly Economic Index
 140.weekopties
 141.weekstaat
 142.weekstaat ECB
 143.weelde-effect
 144.weerderivaten
 145.weerrisico
 146.weerstand
 147.weerstandscapaciteit
 148.weerstandskas
 149.weerstandslijn
 150.weerstandsniveau
 151.weerstandsnorm
 152.weerstandsvermogen
 153.WEF
 154.wegenbelasting
 155.weggeefbonus
 156.weginfleren
 157.weging
 158.wegingscoëfficiënt
 159.wegingsfactor
 160.wegloopcompensatie
 161.wegneembeding
 162.wegsluisoma
 163.wegsluizen
 164.wegwerparbeid
 165.WEI
 166.weighted average cost of capital
 167.welkomstbonus
 168.Wells Fargo
 169.welstand
 170.welvaart
 171.Welvaart in coronatijd
 172.welvaartseffect
 173.welvaartsenveloppe
 174.welvaartskloof
 175.welvaartsladder
 176.welvaartspeil
 177.welvaartsstaat
 178.welvaartsvast
 179.welvaartsvast pensioen
 180.welzijn
 181.wentelkrediet
 182.wentelperiode
 183.WEO
 184.Wereldbank
 185.Wereldbankgroep
 186.wereldbedrijf
 187.wereldbevolkingsdag
 188.wereldconcern
 189.wereldeconomie
 190.Wereldhandelsorganisatie
 191.wereldinkomen
 192.wereldmunt
 193.wereldpopulatiedag
 194.Wereldpostunie
 195.wereldspeler
 196.Wereldstatistiekdag
 197.wereldvaluta
 198.Wereldvoedselorganisatie
 199.wereldwijde spaarvloed
 200.wereldwijde witwasmachine
 201.werkelijke individuele consumptie
 202.werkelijke individuele verbruik
 203.werkende armen
 204.werkgarantie
 205.werkgelegenheid
 206.werkgelegenheidsvallen
 207.werkgever
 208.werkgeversbijdrage
 209.werkgeversheffingen
 210.werkgeverslasten
 211.werkgeversorganisatie
 212.werkgeversvereniging
 213.werkgroep
 214.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 215.werkisme
 216.werkkapitaal
 217.werklandbeginsel
 218.werkloosheid
 219.werkloosheidscijfer
 220.werkloosheidsgraad
 221.werkloosheidspercentage
 222.werkloosheidsuitkering
 223.werkloosheidsval
 224.Werkloosheidswet
 225.werkloze
 226.werkloze beroepsbevolking
 227.werkmaatschappij
 228.werknemer
 229.werknemersaandelenplan
 230.werknemersbijdrage
 231.werknemersparticipatie
 232.werknemersvereniging
 233.werknemersverzekeringen
 234.werkonbekwaam
 235.werkplatform
 236.werkstaking
 237.werktijdverkorting
 238.werkverband
 239.werkverschaffing
 240.werkvloer
 241.werkvoorraad
 242.werkzaamheidsgraad
 243.werkzame beroepsbevolking
 244.werkzoekende
 245.Wertpapier
 246.Wertpapierkennnummer
 247.West Texas Intermediate
 248.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 249.Wet aanpak schijnconstructies
 250.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 251.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 252.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 253.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 254.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 255.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 256.Wet bescherming persoonsgegevens
 257.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 258.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 259.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 260.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 261.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 262.Wet financiële dienstverlening
 263.Wet Financiering Decentrale Overheden
 264.Wet financiering sociale verzekeringen
 265.Wet giraal effectenverkeer
 266.Wet handhaving consumentenbescherming
 267.Wet Hillen
 268.Wet Hof
 269.Wet houdbare overheidsfinanciën
 270.wet Huis voor klokkenluiders
 271.Wet identificatie bij dienstverlening
 272.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 273.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 274.Wet inzake digitale diensten
 275.Wet inzake digitale markten
 276.Wet Kansspelen op Afstand
 277.Wet langdurige zorg
 278.Wet maatschappelijke ondersteuning
 279.Wet marktmisbruik
 280.Wet melding ongebruikelijke transacties
 281.Wet melding zeggenschap
 282.Wet meldplicht datalekken
 283.Wet milieubeheer
 284.Wet MOT
 285.Wet normering topinkomens
 286.Wet op de Dividendbelasting
 287.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 288.Wet op de vaste boekenprijs
 289.Wet op het accountantsberoep
 290.Wet op het financieel toezicht
 291.Wet openbaarheid bestuur
 292.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 293.Wet sociale werkvoorziening
 294.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 295.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 296.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 297.Wet toezicht accountantsorganisaties
 298.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 299.Wet toezicht effectenverkeer
 300.Wet toezicht financiële verslaggeving
 301.Wet toezicht kredietunies
 302.Wet toezicht kredietwezen
 303.Wet toezicht trustkantoren
 304.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 305.Wet van Benford
 306.wet van de afnemende meeropbrengsten
 307.wet van de grote aantallen
 308.wet van de grote getallen
 309.wet van de grote ronde getallen
 310.wet van de kleine getallen
 311.wet van de onbedoelde gevolgen
 312.wet van de remmende voorsprong
 313.Wet van Engel
 314.Wet van Goodhart
 315.Wet van Gresham
 316.Wet van Hotelling
 317.Wet van Moore
 318.Wet van Okun
 319.wet van Say
 320.Wet van Stein
 321.Wet Verbetering Poortwachter
 322.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 323.Wet waardering Onroerende Zaken
 324.Wet werk en bijstand
 325.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 326.Wet Werk en Zekerheid
 327.Wet WOZ
 328.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 329.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 330.wettelijk monopolie
 331.wettelijke aansprakelijkheid
 332.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 333.wettelijke controle
 334.wettelijke licentie
 335.wettelijke rente
 336.wettelijke reserve
 337.wettig betaalmiddel
 338.WEW
 339.wezenpensioen
 340.WFC
 341.Wfd
 342.WFE
 343.WFIC
 344.Wfsv
 345.Wft
 346.Wft-examen
 347.WGA
 348.WGC
 349.Wge
 350.WGRG
 351.Whaley (optie-)model
 352.whammy
 353.Whatever it takes
 354.whatsappfraude
 355.Whc
 356.whipsaw (-effect)
 357.whisper number
 358.whistleblower
 359.whistleblower procedures
 360.whistleblower protection
 361.white Brexit
 362.white collars
 363.white elephant
 364.White House
 365.white knight
 366.white list
 367.white paper
 368.white shoe bank
 369.white space investment
 370.white team
 371.wholesale
 372.wholesale price index
 373.wholesale-markt
 374.WIA
 375.Wid
 376.widow-maker
 377.wiebelpensioen
 378.wiebeltax
 379.WIEG
 380.wieg tot wieg
 381.wietaandeel
 382.wiethype
 383.WIFS
 384.wig
 385.WIG20
 386.wijze mannen
 387.Wijzer in geldzaken
 388.wijzigingen (fiscaal)
 389.wild card option
 390.wild randomness
 391.wilde staking
 392.wildwestbordje
 393.willig
 394.Wilshire 5000 Index
 395.win-win situatie
 396.win/loss size ratio
 397.wind-up
 398.wind-down plan
 399.windfall profit
 400.windfall revenue
 401.windfall tax
 402.windhandel
 403.windhapper
 404.windlening
 405.wind-obligatie
 406.window
 407.window dressing
 408.winkelhieren
 409.winkelverkopen
 410.winner-takes-all markt
 411.winner's curse
 412.winner-takes-most
 413.winst
 414.winst nemen
 415.winst per aandeel
 416.winst per verwaterd aandeel
 417.winst uit onderneming
 418.winst voor interest en belastingen
 419.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 420.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 421.winst- en verliesrekening
 422.winstalarm
 423.winstbegrippen
 424.winstbelasting
 425.winstbepaling
 426.winstbestemming
 427.winstbewijs
 428.winstbonus
 429.winstcapaciteit
 430.winstcentrum
 431.winstcijferseizoen
 432.winstdeelneming
 433.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 434.winstdelende obligatie
 435.winstdelende optie
 436.winstdeling
 437.winstdoel
 438.winstdrainage
 439.winstegalisatie
 440.winstexplosie
 441.winstgevendheid
 442.winstinflatie
 443.winstinhouding
 444.winstklem
 445.winstkwaliteit
 446.winstmanipulatie
 447.winstmarge
 448.winstmaximering
 449.winstmomentum
 450.winstmotor
 451.winstneming
 452.winstopslag
 453.winstquote
 454.winstrecessie
 455.winstrendement
 456.winstreserve
 457.winstrisico
 458.winstsprong
 459.winststuring
 460.winsttaks
 461.winsttaxatie
 462.winstuitkering
 463.winstuitkeringspercentage
 464.winstval
 465.winstvennootschap
 466.winstverdeling
 467.winstverschuiving
 468.winstverwachting
 469.winstverwatering
 470.winstwaarschuwing
 471.Winter Forecast
 472.winterraming
 473.wipeout bonds
 474.WIPO
 475.wire house
 476.wire stripping
 477.Wirecard
 478.Wirtschaftswunder
 479.wisdom of the crowd
 480.wiskundige reserve
 481.wissel
 482.wisselagent
 483.wisselarbitrage
 484.wisseldisconto
 485.wisselgeld
 486.wisselkoers
 487.wisselkoerseffecten
 488.wisselkoersinterventie
 489.wisselkoersregime
 490.wisselkoersrisico
 491.wisselkoersstelsel
 492.wisselkoersverlies
 493.wisselkoersverzekering
 494.wisselkoerswinst
 495.wisselmarkt
 496.wisselplicht
 497.wisselrisico
 498.wisselruiterij
 499.wisseltermijncontract
 500.wisseltransactie
 501.wit geld
 502.witboek
 503.withdrawal
 504.withholding tax
 505.witte balk
 506.witte biotech
 507.witte boorden
 508.witte brexit
 509.Witte Huis
 510.witte kassa
 511.witte olifant
 512.witte ridder
 513.witte vlek
 514.witte vlek pensioenen
 515.witteboordencriminaliteit
 516.witten
 517.Witteveenkader
 518.witwasmachine
 519.witwassen
 520.Wiv
 521.wizard van Wall Street
 522.WJP Rule of Law Index
 523.WKM
 524.WKN
 525.WLS
 526.Wlz
 527.Wm
 528.WM/Reuters fixing
 529.WMD
 530.Wmo
 531.Wmz
 532.WNT
 533.Wob
 534.wobben
 535.WOCCU
 536.woco
 537.WODC
 538.woekerlening
 539.woekerpensioen
 540.woekerpolis
 541.woekerprijs
 542.woekerrente
 543.woekerswap
 544.woekerwinst
 545.wokkels
 546.wolkenkrabberindicator
 547.wollige logica
 548.Women in Financial Services
 549.Women in Work Index
 550.won
 551.wonderbelegger
 552.Wonga
 553.woningbouwcorporatie
 554.woningcorporatie
 555.woningschuld
 556.woningsprijsindex
 557.wonk
 558.Woodstock of Capitalism
 559.Woodstock van het kapitalisme
 560.woonbonus
 561.woonfraude
 562.woonkrediet
 563.woonland
 564.woonlandbeginsel
 565.woonlasten
 566.woonlastenbeschermer
 567.woonlastenverzekering
 568.woonplaatsbeginsel
 569.woonquote
 570.woordwolk
 571.Wopke-fonds
 572.Wopke-Wiebes-fonds
 573.word cloud
 574.Working Group on Financial Markets
 575.Working Opportunity Tax Credit
 576.working poor
 577.Working Tax Credit
 578.workism
 579.workout date
 580.World Business Council for Sustainable Development
 581.World Competitiveness Scoreboard
 582.World Container Index
 583.World Council of Credit Unions
 584.world currency
 585.World Economic Forum
 586.World Economic League Table
 587.World Economic Outlook
 588.World Energy Outlook
 589.World Federation of Exchanges
 590.World Federation of Investors
 591.World Franchise Council
 592.World Gold Council
 593.World Happiness Report
 594.World Intellectual Property Organization
 595.World Investment Report
 596.world population day
 597.World Press Freedom Index
 598.World Statistics Day
 599.World Trade Organization
 600.World Trade Outlook Indicator
 601.World Wealth Report
 602.Worldwatch Institute
 603.World’s Safest Banks
 604.worm
 605.worst case
 606.worst case analyse
 607.worst-in-class
 608.wortelformule
 609.worteltoets
 610.WOTC
 611.WOZ
 612.WOZ-waarde
 613.WPA
 614.WPI
 615.WPK
 616.WPKN
 617.wrakkencentrale
 618.wrap account
 619.wrap fee
 620.wrapper
 621.write-down
 622.write-off
 623.write-up
 624.writer
 625.wrong way issue
 626.WRR
 627.Wrzo
 628.WSB
 629.WSE
 630.WSJ
 631.Wsnp
 632.Wsw
 633.Wta
 634.Wtb
 635.Wte
 636.Wtfv
 637.WTI
 638.Wtk
 639.WTO
 640.WTOI
 641.Wts
 642.Wtv
 643.WTV
 644.Wuhan-virus
 645.wurgcontract
 646.wurghypotheek
 647.wurglening
 648.Wvb
 649.Wvbp
 650.WW
 651.WW-toerisme
 652.WWB
 653.Wwft
 654.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet