Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
toeslagenaffaire
Nederland: In 2019 en 2020 is er in de media en in de Tweede Kamer ... >>
 Vandaag 16-01-2021
20545 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 toeslagenaffaire
2 AFM-mannetje
3 International Bank Accou...
4 POTUS
5 kinderopvangtoeslag
 Thema's
 Recent verbeterd
16-01platformwerk
16-01klusjeseconomie
16-01begrotingstekort
16-01BlackRock
16-01hoogfrequente data
16-01Snelle indicatoren Goe...
16-01business case
16-01levenslooponzekerheid
16-01flexibilisering van de...
16-01platformeconomie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardevast
 33.waardevast pensioen
 34.waarjewerkt-budget
 35.waarnemingsperiode
 36.waarschijnlijkheidsrekening
 37.waarschijnlijkheidsverdeling
 38.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 39.waarschuworder
 40.WACC
 41.wachtgeld
 42.wachtrekening
 43.wachttijd
 44.wafelhuisindex
 45.wafer
 46.waferstepper
 47.Waffle House Index
 48.waiver
 49.Wajong
 50.wajongere
 51.wall crossing
 52.wall of debt
 53.Wall Street
 54.Wall Street firms
 55.Wall Street Journal
 56.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 57.Walmart-effect
 58.walvis (wet)
 59.WaMu
 60.wanbetaler
 61.wanbetaling
 62.wandelvergoeding
 63.wankelbank
 64.wanprestatie
 65.wantrapreneur
 66.WAO
 67.war for talent
 68.war loan
 69.ware
 70.warehousing
 71.warenwet
 72.warme grond
 73.warme sanering
 74.warrant
 75.warrant ratio
 76.warrantlening
 77.warranty
 78.Warsaw Stock Exchange
 79.WAS
 80.wash sale
 81.wash trade
 82.wash-out round
 83.washing
 84.Washington Consensus
 85.Washington's Birthday
 86.wasstraat
 87.watch list
 88.watchdog
 89.waterfall payment
 90.watermerk
 91.waterschap
 92.waterschapsbelasting
 93.watervalbetaling
 94.wave
 95.WAZ
 96.WBCSD
 97.Wbp
 98.Wbso
 99.Wcam
 100.WCED
 101.WCI
 102.WDCI
 103.wealth effect
 104.wealth forecasting
 105.wealth gap
 106.wealth management
 107.wealth management product
 108.wearables
 109.weather derivatives
 110.web scraping
 111.webbased learning
 112.WeChat Pay
 113.Wechselreiterei
 114.wedde
 115.weddenschap
 116.weddestrook
 117.wederbeleggingsrisico
 118.wederbeleggingsvergoeding
 119.wederopbouwfonds
 120.wederuitvoer
 121.wedge
 122.wedkantoor
 123.wedmarkt
 124.weduwen- en wezenaandeel
 125.weduwen- en wezenpensioen
 126.weduwenpensioen
 127.Week van de Belegger
 128.Week van het Geld
 129.weekend-effect
 130.weekkoers
 131.weeklies
 132.weekloon
 133.Weekly Activity Index
 134.Weekly Economic Index
 135.weekopties
 136.weekstaat
 137.weekstaat ECB
 138.weelde-effect
 139.weerderivaten
 140.weerrisico
 141.weerstand
 142.weerstandscapaciteit
 143.weerstandskas
 144.weerstandslijn
 145.weerstandsniveau
 146.weerstandsnorm
 147.weerstandsvermogen
 148.WEF
 149.wegenbelasting
 150.weggeefbonus
 151.weginfleren
 152.weging
 153.wegingscoëfficiënt
 154.wegingsfactor
 155.wegloopcompensatie
 156.wegneembeding
 157.wegsluisoma
 158.wegsluizen
 159.wegwerparbeid
 160.WEI
 161.weighted average cost of capital
 162.welkomstbonus
 163.Wells Fargo
 164.welstand
 165.welvaart
 166.Welvaart in coronatijd
 167.welvaartseffect
 168.welvaartsenveloppe
 169.welvaartskloof
 170.welvaartsladder
 171.welvaartspeil
 172.welvaartsstaat
 173.welvaartsvast
 174.welvaartsvast pensioen
 175.welzijn
 176.wentelkrediet
 177.wentelperiode
 178.WEO
 179.Wereldbank
 180.Wereldbankgroep
 181.wereldbedrijf
 182.wereldbevolkingsdag
 183.wereldconcern
 184.wereldeconomie
 185.Wereldhandelsorganisatie
 186.wereldinkomen
 187.wereldmunt
 188.wereldpopulatiedag
 189.Wereldpostunie
 190.wereldspeler
 191.Wereldstatistiekdag
 192.wereldvaluta
 193.Wereldvoedselorganisatie
 194.wereldwijde spaarvloed
 195.wereldwijde witwasmachine
 196.werkelijke individuele consumptie
 197.werkelijke individuele verbruik
 198.werkende armen
 199.werkgarantie
 200.werkgelegenheid
 201.werkgelegenheidsvallen
 202.werkgever
 203.werkgeversbijdrage
 204.werkgeversheffingen
 205.werkgeverslasten
 206.werkgeversorganisatie
 207.werkgeversvereniging
 208.werkgroep
 209.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 210.werkisme
 211.werkkapitaal
 212.werklandbeginsel
 213.werkloosheid
 214.werkloosheidscijfer
 215.werkloosheidsgraad
 216.werkloosheidspercentage
 217.werkloosheidsuitkering
 218.werkloosheidsval
 219.Werkloosheidswet
 220.werkloze
 221.werkloze beroepsbevolking
 222.werkmaatschappij
 223.werknemer
 224.werknemersaandelenplan
 225.werknemersbijdrage
 226.werknemersparticipatie
 227.werknemersvereniging
 228.werknemersverzekeringen
 229.werkonbekwaam
 230.werkplatform
 231.werkstaking
 232.werktijdverkorting
 233.werkverband
 234.werkverschaffing
 235.werkvloer
 236.werkvoorraad
 237.werkzaamheidsgraad
 238.werkzame beroepsbevolking
 239.werkzoekende
 240.Wertpapier
 241.Wertpapierkennnummer
 242.West Texas Intermediate
 243.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 244.Wet aanpak schijnconstructies
 245.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 246.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 247.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 248.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 249.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 250.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 251.Wet bescherming persoonsgegevens
 252.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 253.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 254.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 255.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 256.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 257.Wet financiële dienstverlening
 258.Wet Financiering Decentrale Overheden
 259.Wet financiering sociale verzekeringen
 260.Wet giraal effectenverkeer
 261.Wet handhaving consumentenbescherming
 262.Wet Hillen
 263.Wet Hof
 264.Wet houdbare overheidsfinanciën
 265.wet Huis voor klokkenluiders
 266.Wet identificatie bij dienstverlening
 267.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 268.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 269.Wet inzake digitale diensten
 270.Wet inzake digitale markten
 271.Wet Kansspelen op Afstand
 272.Wet langdurige zorg
 273.Wet maatschappelijke ondersteuning
 274.Wet marktmisbruik
 275.Wet melding ongebruikelijke transacties
 276.Wet melding zeggenschap
 277.Wet meldplicht datalekken
 278.Wet milieubeheer
 279.Wet MOT
 280.Wet normering topinkomens
 281.Wet op de Dividendbelasting
 282.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 283.Wet op de vaste boekenprijs
 284.Wet op het accountantsberoep
 285.Wet op het financieel toezicht
 286.Wet openbaarheid bestuur
 287.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 288.Wet sociale werkvoorziening
 289.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 290.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 291.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 292.Wet toezicht accountantsorganisaties
 293.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 294.Wet toezicht effectenverkeer
 295.Wet toezicht financiële verslaggeving
 296.Wet toezicht kredietunies
 297.Wet toezicht kredietwezen
 298.Wet toezicht trustkantoren
 299.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 300.Wet van Benford
 301.wet van de afnemende meeropbrengsten
 302.wet van de grote aantallen
 303.wet van de grote getallen
 304.wet van de grote ronde getallen
 305.wet van de kleine getallen
 306.wet van de onbedoelde gevolgen
 307.wet van de remmende voorsprong
 308.Wet van Engel
 309.Wet van Goodhart
 310.Wet van Gresham
 311.Wet van Hotelling
 312.Wet van Moore
 313.Wet van Okun
 314.wet van Say
 315.Wet van Stein
 316.Wet Verbetering Poortwachter
 317.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 318.Wet waardering Onroerende Zaken
 319.Wet werk en bijstand
 320.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 321.Wet Werk en Zekerheid
 322.Wet WOZ
 323.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 324.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 325.wettelijk monopolie
 326.wettelijke aansprakelijkheid
 327.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 328.wettelijke controle
 329.wettelijke licentie
 330.wettelijke rente
 331.wettelijke reserve
 332.wettig betaalmiddel
 333.WEW
 334.wezenpensioen
 335.WFC
 336.Wfd
 337.WFE
 338.WFIC
 339.Wfsv
 340.Wft
 341.Wft-examen
 342.WGA
 343.WGC
 344.Wge
 345.WGRG
 346.Whaley (optie-)model
 347.whammy
 348.Whatever it takes
 349.whatsappfraude
 350.Whc
 351.whipsaw (-effect)
 352.whisper number
 353.whistleblower
 354.whistleblower procedures
 355.whistleblower protection
 356.white Brexit
 357.white collars
 358.white elephant
 359.White House
 360.white knight
 361.white list
 362.white paper
 363.white shoe bank
 364.white space investment
 365.white team
 366.wholesale
 367.wholesale price index
 368.wholesale-markt
 369.WIA
 370.Wid
 371.widow-maker
 372.wiebelpensioen
 373.wiebeltax
 374.WIEG
 375.wieg tot wieg
 376.wietaandeel
 377.wiethype
 378.WIFS
 379.wig
 380.WIG20
 381.wijze mannen
 382.Wijzer in geldzaken
 383.wijzigingen (fiscaal)
 384.wild card option
 385.wild randomness
 386.wilde staking
 387.wildwestbordje
 388.willig
 389.Wilshire 5000 Index
 390.win-win situatie
 391.win/loss size ratio
 392.wind-up
 393.wind-down plan
 394.windfall profit
 395.windfall revenue
 396.windfall tax
 397.windhandel
 398.windhapper
 399.windlening
 400.wind-obligatie
 401.window
 402.window dressing
 403.winkelhieren
 404.winkelverkopen
 405.winner-takes-all markt
 406.winner's curse
 407.winner-takes-most
 408.winst
 409.winst nemen
 410.winst per aandeel
 411.winst per verwaterd aandeel
 412.winst uit onderneming
 413.winst voor interest en belastingen
 414.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 415.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 416.winst- en verliesrekening
 417.winstalarm
 418.winstbegrippen
 419.winstbelasting
 420.winstbepaling
 421.winstbestemming
 422.winstbewijs
 423.winstbonus
 424.winstcapaciteit
 425.winstcentrum
 426.winstcijferseizoen
 427.winstdeelneming
 428.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 429.winstdelende obligatie
 430.winstdelende optie
 431.winstdeling
 432.winstdoel
 433.winstdrainage
 434.winstegalisatie
 435.winstexplosie
 436.winstgevendheid
 437.winstinflatie
 438.winstinhouding
 439.winstklem
 440.winstkwaliteit
 441.winstmanipulatie
 442.winstmarge
 443.winstmaximering
 444.winstmomentum
 445.winstmotor
 446.winstneming
 447.winstopslag
 448.winstquote
 449.winstrecessie
 450.winstrendement
 451.winstreserve
 452.winstrisico
 453.winstsprong
 454.winststuring
 455.winsttaks
 456.winsttaxatie
 457.winstuitkering
 458.winstuitkeringspercentage
 459.winstval
 460.winstvennootschap
 461.winstverdeling
 462.winstverschuiving
 463.winstverwachting
 464.winstverwatering
 465.winstwaarschuwing
 466.Winter Forecast
 467.winterraming
 468.wipeout bonds
 469.WIPO
 470.wire house
 471.wire stripping
 472.Wirecard
 473.Wirtschaftswunder
 474.wisdom of the crowd
 475.wiskundige reserve
 476.wissel
 477.wisselagent
 478.wisselarbitrage
 479.wisseldisconto
 480.wisselgeld
 481.wisselkoers
 482.wisselkoerseffecten
 483.wisselkoersinterventie
 484.wisselkoersregime
 485.wisselkoersrisico
 486.wisselkoersstelsel
 487.wisselkoersverlies
 488.wisselkoersverzekering
 489.wisselkoerswinst
 490.wisselmarkt
 491.wisselplicht
 492.wisselrisico
 493.wisselruiterij
 494.wisseltermijncontract
 495.wisseltransactie
 496.wit geld
 497.witboek
 498.withdrawal
 499.withholding tax
 500.witte balk
 501.witte biotech
 502.witte boorden
 503.witte brexit
 504.Witte Huis
 505.witte kassa
 506.witte olifant
 507.witte ridder
 508.witte vlek
 509.witte vlek pensioenen
 510.witteboordencriminaliteit
 511.witten
 512.Witteveenkader
 513.witwasmachine
 514.witwassen
 515.Wiv
 516.wizzard van Wall Street
 517.WJP Rule of Law Index
 518.WKM
 519.WKN
 520.WLS
 521.Wlz
 522.Wm
 523.WM/Reuters fixing
 524.WMD
 525.Wmo
 526.Wmz
 527.WNT
 528.Wob
 529.wobben
 530.WOCCU
 531.woco
 532.WODC
 533.woekerlening
 534.woekerpensioen
 535.woekerpolis
 536.woekerprijs
 537.woekerrente
 538.woekerswap
 539.woekerwinst
 540.wokkels
 541.wolkenkrabberindicator
 542.wollige logica
 543.Women in Financial Services
 544.Women in Work Index
 545.won
 546.wonderbelegger
 547.Wonga
 548.woningbouwcorporatie
 549.woningcorporatie
 550.woningschuld
 551.woningsprijsindex
 552.wonk
 553.Woodstock of Capitalism
 554.Woodstock van het kapitalisme
 555.woonbonus
 556.woonfraude
 557.woonkrediet
 558.woonland
 559.woonlandbeginsel
 560.woonlasten
 561.woonlastenbeschermer
 562.woonlastenverzekering
 563.woonplaatsbeginsel
 564.woonquote
 565.woordwolk
 566.Wopke-fonds
 567.Wopke-Wiebes-fonds
 568.word cloud
 569.Working Group on Financial Markets
 570.Working Opportunity Tax Credit
 571.working poor
 572.Working Tax Credit
 573.workism
 574.workout date
 575.World Business Council for Sustainable Development
 576.World Competitiveness Scoreboard
 577.World Container Index
 578.World Council of Credit Unions
 579.world currency
 580.World Economic Forum
 581.World Economic League Table
 582.World Economic Outlook
 583.World Energy Outlook
 584.World Federation of Exchanges
 585.World Federation of Investors
 586.World Franchise Council
 587.World Gold Council
 588.World Happiness Report
 589.World Intellectual Property Organization
 590.World Investment Report
 591.world population day
 592.World Press Freedom Index
 593.World Statistics Day
 594.World Trade Organization
 595.World Trade Outlook Indicator
 596.World Wealth Report
 597.Worldwatch Institute
 598.World’s Safest Banks
 599.worm
 600.worst case
 601.worst case analyse
 602.worst-in-class
 603.wortelformule
 604.worteltoets
 605.WOTC
 606.WOZ
 607.WOZ-waarde
 608.WPA
 609.WPI
 610.WPK
 611.WPKN
 612.wrakkencentrale
 613.wrap account
 614.wrap fee
 615.wrapper
 616.write-down
 617.write-off
 618.write-up
 619.writer
 620.wrong way issue
 621.WRR
 622.Wrzo
 623.WSE
 624.WSJ
 625.Wsnp
 626.Wsw
 627.Wta
 628.Wtb
 629.Wte
 630.Wtfv
 631.WTI
 632.Wtk
 633.WTO
 634.WTOI
 635.Wts
 636.Wtv
 637.WTV
 638.Wuhan-virus
 639.wurgcontract
 640.wurghypotheek
 641.wurglening
 642.Wvb
 643.Wvbp
 644.WW
 645.WW-toerisme
 646.WWB
 647.Wwft
 648.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet