dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
real option
Zie: reële optie. >>
 Vandaag 16-06-2021
20850 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 digitaks
3 Triple A
4 meme-aandeel
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
15-06geldstress
15-06verdachte transacties
15-06opkoopbescherming
15-06zelfbewoningsplicht
15-06wereldwijde minimumbel...
15-06deuro
15-06digitale euro
15-06meme-aandeel
15-06zombiebaan
15-06digitale centralebankm...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardevast
 33.waardevast pensioen
 34.waarjewerkt-budget
 35.waarnemingsperiode
 36.waarschijnlijkheidsrekening
 37.waarschijnlijkheidsverdeling
 38.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 39.waarschuworder
 40.WACC
 41.wachtgeld
 42.wachtrekening
 43.wachttijd
 44.wafelhuisindex
 45.wafer
 46.waferstepper
 47.Waffle House Index
 48.waiver
 49.Wajong
 50.wajongere
 51.wall crossing
 52.wall of debt
 53.Wall Street
 54.Wall Street firms
 55.Wall Street Journal
 56.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 57.WallStreetBets
 58.Walmart-effect
 59.walvis (wet)
 60.WaMu
 61.wanbetaler
 62.wanbetaling
 63.wandelvergoeding
 64.wankelbank
 65.wanprestatie
 66.wantrapreneur
 67.WAO
 68.war for talent
 69.war loan
 70.ware
 71.warehousing
 72.warenwet
 73.warme grond
 74.warme sanering
 75.warrant
 76.warrant ratio
 77.warrantlening
 78.warranty
 79.Warsaw Stock Exchange
 80.WAS
 81.wash sale
 82.wash trade
 83.wash-out round
 84.washing
 85.Washington Consensus
 86.Washington's Birthday
 87.wasstraat
 88.watch list
 89.watchdog
 90.waterfall payment
 91.watermerk
 92.Watermunt
 93.waterschap
 94.waterschapsbelasting
 95.waterstof
 96.Waterstofcoalitie
 97.watervalbetaling
 98.wave
 99.WAZ
 100.WBCSD
 101.Wbp
 102.Wbso
 103.Wcam
 104.WCED
 105.WCI
 106.WDCI
 107.wealth effect
 108.wealth forecasting
 109.wealth gap
 110.wealth management
 111.wealth management product
 112.wearables
 113.weather derivatives
 114.web scraping
 115.webbased learning
 116.webwinkel
 117.WeChat Pay
 118.Wechselreiterei
 119.wedde
 120.weddenschap
 121.weddestrook
 122.wederbeleggingsrisico
 123.wederbeleggingsvergoeding
 124.wederopbouwfonds
 125.wederuitvoer
 126.wedge
 127.wedkantoor
 128.wedmarkt
 129.weduwen- en wezenaandeel
 130.weduwen- en wezenpensioen
 131.weduwenpensioen
 132.Week van de Belegger
 133.Week van het Geld
 134.weekend-effect
 135.weekkoers
 136.weeklies
 137.weekloon
 138.Weekly Activity Index
 139.Weekly Economic Index
 140.weekopties
 141.weekstaat
 142.weekstaat ECB
 143.weelde-effect
 144.weerderivaten
 145.weerrisico
 146.weerstand
 147.weerstandscapaciteit
 148.weerstandskas
 149.weerstandslijn
 150.weerstandsniveau
 151.weerstandsnorm
 152.weerstandsvermogen
 153.WEF
 154.wegenbelasting
 155.weggeefbonus
 156.weginfleren
 157.weging
 158.wegingscoëfficiënt
 159.wegingsfactor
 160.wegloopcompensatie
 161.wegneembeding
 162.wegsluisoma
 163.wegsluizen
 164.wegwerparbeid
 165.WEI
 166.weighted average cost of capital
 167.welkomstbonus
 168.Wells Fargo
 169.welstand
 170.WELT
 171.welvaart
 172.Welvaart in coronatijd
 173.welvaartseffect
 174.welvaartsenveloppe
 175.welvaartskloof
 176.welvaartsladder
 177.welvaartspeil
 178.welvaartsstaat
 179.welvaartsvast
 180.welvaartsvast pensioen
 181.welzijn
 182.wentelkrediet
 183.wentelperiode
 184.WEO
 185.Wereldbank
 186.Wereldbankgroep
 187.wereldbedrijf
 188.wereldbevolkingsdag
 189.wereldconcern
 190.wereldeconomie
 191.Wereldhandelsorganisatie
 192.wereldinkomen
 193.wereldmunt
 194.wereldpopulatiedag
 195.Wereldpostunie
 196.wereldspeler
 197.Wereldstatistiekdag
 198.wereldvaluta
 199.Wereldvoedselorganisatie
 200.wereldwijde minimumbelasting
 201.wereldwijde spaarvloed
 202.wereldwijde winstbelasting
 203.wereldwijde witwasmachine
 204.werkelijke individuele consumptie
 205.werkelijke individuele verbruik
 206.werkende armen
 207.werkgarantie
 208.werkgelegenheid
 209.werkgelegenheidsvallen
 210.werkgever
 211.werkgeversbijdrage
 212.werkgeversheffingen
 213.werkgeverslasten
 214.werkgeversorganisatie
 215.werkgeversvereniging
 216.werkgroep
 217.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 218.werkisme
 219.werkkapitaal
 220.werklandbeginsel
 221.werkloosheid
 222.werkloosheidscijfer
 223.werkloosheidsgraad
 224.werkloosheidspercentage
 225.werkloosheidsuitkering
 226.werkloosheidsval
 227.Werkloosheidswet
 228.werkloze
 229.werkloze beroepsbevolking
 230.werkmaatschappij
 231.werknemer
 232.werknemersaandelenplan
 233.werknemersbijdrage
 234.werknemersparticipatie
 235.werknemersvereniging
 236.werknemersverzekeringen
 237.werkonbekwaam
 238.werkplatform
 239.werkstaking
 240.werktijdverkorting
 241.werkverband
 242.werkverschaffing
 243.werkvloer
 244.werkvoorraad
 245.werkzaamheidsgraad
 246.werkzame beroepsbevolking
 247.werkzoekende
 248.Wertpapier
 249.Wertpapierkennnummer
 250.West Texas Intermediate
 251.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 252.Wet aanpak schijnconstructies
 253.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 254.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 255.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 256.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 257.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 258.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 259.Wet bescherming persoonsgegevens
 260.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 261.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 262.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 263.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 264.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 265.Wet financiële dienstverlening
 266.Wet Financiering Decentrale Overheden
 267.Wet financiering sociale verzekeringen
 268.Wet giraal effectenverkeer
 269.Wet handhaving consumentenbescherming
 270.Wet Hillen
 271.Wet Hof
 272.Wet houdbare overheidsfinanciën
 273.wet Huis voor klokkenluiders
 274.Wet identificatie bij dienstverlening
 275.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 276.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 277.Wet inzake digitale diensten
 278.Wet inzake digitale markten
 279.Wet Kansspelen op Afstand
 280.Wet langdurige zorg
 281.Wet maatschappelijke ondersteuning
 282.Wet marktmisbruik
 283.Wet melding ongebruikelijke transacties
 284.Wet melding zeggenschap
 285.Wet meldplicht datalekken
 286.Wet milieubeheer
 287.Wet MOT
 288.Wet normering topinkomens
 289.Wet op de Dividendbelasting
 290.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 291.Wet op de vaste boekenprijs
 292.Wet op het accountantsberoep
 293.Wet op het financieel toezicht
 294.Wet openbaarheid bestuur
 295.Wet publieke gezondheid
 296.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 297.Wet sociale werkvoorziening
 298.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 299.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 300.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 301.Wet toezicht accountantsorganisaties
 302.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 303.Wet toezicht effectenverkeer
 304.Wet toezicht financiële verslaggeving
 305.Wet toezicht kredietunies
 306.Wet toezicht kredietwezen
 307.Wet toezicht trustkantoren
 308.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 309.Wet van Benford
 310.wet van de afnemende meeropbrengsten
 311.wet van de grote aantallen
 312.wet van de grote getallen
 313.wet van de grote ronde getallen
 314.wet van de kleine getallen
 315.wet van de onbedoelde gevolgen
 316.wet van de remmende voorsprong
 317.Wet van Engel
 318.Wet van Goodhart
 319.Wet van Gresham
 320.Wet van Hotelling
 321.Wet van Moore
 322.Wet van Okun
 323.wet van Say
 324.Wet van Stein
 325.Wet Verbetering Poortwachter
 326.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 327.Wet waardering Onroerende Zaken
 328.Wet werk en bijstand
 329.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 330.Wet Werk en Zekerheid
 331.Wet WOZ
 332.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 333.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 334.wettelijk monopolie
 335.wettelijke aansprakelijkheid
 336.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 337.wettelijke bedenktijd
 338.wettelijke controle
 339.wettelijke licentie
 340.wettelijke rente
 341.wettelijke reserve
 342.wettig betaalmiddel
 343.WEW
 344.wezenpensioen
 345.WFC
 346.Wfd
 347.WFE
 348.WFIC
 349.Wfsv
 350.Wft
 351.Wft-examen
 352.WGA
 353.WGC
 354.Wge
 355.WGRG
 356.Whaley (optie-)model
 357.whammy
 358.Whatever it takes
 359.whatsappfraude
 360.Whc
 361.whipsaw (-effect)
 362.whisper number
 363.whistleblower
 364.whistleblower procedures
 365.whistleblower protection
 366.white Brexit
 367.white collars
 368.white elephant
 369.White House
 370.white knight
 371.white list
 372.white paper
 373.white shoe bank
 374.white space investment
 375.white team
 376.wholesale
 377.wholesale price index
 378.wholesale-markt
 379.WIA
 380.Wid
 381.widow-maker
 382.wiebelpensioen
 383.wiebeltax
 384.WIEG
 385.wieg tot wieg
 386.wietaandeel
 387.wiethype
 388.WIFS
 389.wig
 390.WIG20
 391.wijze mannen
 392.Wijzer in geldzaken
 393.wijzigingen (fiscaal)
 394.wild card option
 395.wild randomness
 396.wilde staking
 397.wildwestbordje
 398.willig
 399.Wilshire 5000 Index
 400.win-win situatie
 401.win/loss size ratio
 402.wind-up
 403.wind-down plan
 404.windfall profit
 405.windfall revenue
 406.windfall tax
 407.windhandel
 408.windhapper
 409.windlening
 410.wind-obligatie
 411.window
 412.window dressing
 413.winkelhieren
 414.winkelverkopen
 415.winner-takes-all markt
 416.winner's curse
 417.winner-takes-most
 418.winst
 419.winst nemen
 420.winst per aandeel
 421.winst per verwaterd aandeel
 422.winst uit onderneming
 423.winst voor interest en belastingen
 424.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 425.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 426.winst- en verliesrekening
 427.winstalarm
 428.winstbegrippen
 429.winstbelasting
 430.winstbepaling
 431.winstbestemming
 432.winstbewijs
 433.winstbonus
 434.winstcapaciteit
 435.winstcentrum
 436.winstcijferseizoen
 437.winstdeelneming
 438.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 439.winstdelende obligatie
 440.winstdelende optie
 441.winstdeling
 442.winstdoel
 443.winstdrainage
 444.winstegalisatie
 445.winstexplosie
 446.winstgevendheid
 447.winstinflatie
 448.winstinhouding
 449.winstklem
 450.winstkwaliteit
 451.winstmanipulatie
 452.winstmarge
 453.winstmaximering
 454.winstmomentum
 455.winstmotor
 456.winstneming
 457.winstopslag
 458.winstquote
 459.winstrecessie
 460.winstrendement
 461.winstreserve
 462.winstrisico
 463.winstsprong
 464.winststuring
 465.winsttaks
 466.winsttaxatie
 467.winstuitkering
 468.winstuitkeringspercentage
 469.winstval
 470.winstvennootschap
 471.winstverdeling
 472.winstverschuiving
 473.winstverwachting
 474.winstverwatering
 475.winstwaarschuwing
 476.Winter Forecast
 477.winterraming
 478.wipeout bonds
 479.WIPO
 480.wire house
 481.wire stripping
 482.Wirecard
 483.Wirtschaftswunder
 484.wisdom of the crowd
 485.wiskundige reserve
 486.wissel
 487.wisselagent
 488.wisselarbitrage
 489.wisseldisconto
 490.wisselgeld
 491.wisselkoers
 492.wisselkoerseffecten
 493.wisselkoersinterventie
 494.wisselkoersregime
 495.wisselkoersrisico
 496.wisselkoersstelsel
 497.wisselkoersverlies
 498.wisselkoersverzekering
 499.wisselkoerswinst
 500.wisselmarkt
 501.wisselplicht
 502.wisselrisico
 503.wisselruiterij
 504.wisseltermijncontract
 505.wisseltransactie
 506.wit geld
 507.witboek
 508.withdrawal
 509.withholding tax
 510.witte balk
 511.witte biotech
 512.witte boorden
 513.witte brexit
 514.Witte Huis
 515.witte kassa
 516.witte olifant
 517.witte ridder
 518.witte vlek
 519.witte vlek pensioenen
 520.witteboordencriminaliteit
 521.witten
 522.Witteveenkader
 523.witwasmachine
 524.witwassen
 525.Wiv
 526.wizard van Wall Street
 527.WJP Rule of Law Index
 528.WKM
 529.WKN
 530.WLS
 531.Wlz
 532.Wm
 533.WM/Reuters fixing
 534.WMD
 535.Wmo
 536.Wmz
 537.WNT
 538.Wob
 539.wobben
 540.WOCCU
 541.woco
 542.WODC
 543.woekerlening
 544.woekerpensioen
 545.woekerpolis
 546.woekerprijs
 547.woekerrente
 548.woekerswap
 549.woekerwinst
 550.wokkels
 551.wolkenkrabberindicator
 552.wollige logica
 553.Women in Financial Services
 554.Women in Work Index
 555.won
 556.wonderbelegger
 557.Wonga
 558.woningbouwcorporatie
 559.woningcorporatie
 560.woningschuld
 561.woningsprijsindex
 562.wonk
 563.Woodstock of Capitalism
 564.Woodstock van het kapitalisme
 565.woonbonus
 566.woonfraude
 567.woonkrediet
 568.woonland
 569.woonlandbeginsel
 570.woonlasten
 571.woonlastenbeschermer
 572.woonlastenverzekering
 573.woonplaatsbeginsel
 574.woonquote
 575.woordwolk
 576.Wopke-fonds
 577.Wopke-Wiebes-fonds
 578.word cloud
 579.Working Group on Financial Markets
 580.Working Opportunity Tax Credit
 581.working poor
 582.Working Tax Credit
 583.workism
 584.workout date
 585.World Business Council for Sustainable Development
 586.World Competitiveness Scoreboard
 587.World Container Index
 588.World Council of Credit Unions
 589.world currency
 590.World Economic Forum
 591.World Economic League Table
 592.World Economic Outlook
 593.World Energy Outlook
 594.World Federation of Exchanges
 595.World Federation of Investors
 596.World Franchise Council
 597.World Gold Council
 598.World Happiness Report
 599.World Intellectual Property Organization
 600.World Investment Report
 601.world population day
 602.World Press Freedom Index
 603.World Statistics Day
 604.World Trade Organization
 605.World Trade Outlook Indicator
 606.World Wealth Report
 607.Worldwatch Institute
 608.World’s Safest Banks
 609.worm
 610.worst case
 611.worst case analyse
 612.worst-in-class
 613.wortelformule
 614.worteltoets
 615.WOTC
 616.WOZ
 617.WOZ-waarde
 618.WPA
 619.WPI
 620.WPK
 621.WPKN
 622.wrakkencentrale
 623.wrap account
 624.wrap fee
 625.wrapper
 626.write-down
 627.write-off
 628.write-up
 629.writer
 630.wrong way issue
 631.WRR
 632.Wrzo
 633.WSB
 634.WSE
 635.WSJ
 636.Wsnp
 637.Wsw
 638.Wta
 639.Wtb
 640.Wte
 641.Wtfv
 642.WTI
 643.Wtk
 644.WTO
 645.WTOI
 646.Wts
 647.Wtv
 648.WTV
 649.Wuhan-virus
 650.wurgcontract
 651.wurghypotheek
 652.wurglening
 653.Wvb
 654.Wvbp
 655.WW
 656.WW-toerisme
 657.WWB
 658.Wwft
 659.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet