dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
schuldenkramp
 Vandaag 21-04-2019
19119 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-04jaar op jaar
18-04renouvellerend krediet
18-04revolverend fonds
18-04marktneutraliteit
18-04revolving fund
18-04reservemunt
18-04schuldenkramp
18-04handelspolitiek
18-04leefgeld
18-04winner-takes-all markt
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.Wereldbankgroep
 158.wereldbedrijf
 159.wereldbevolkingsdag
 160.wereldconcern
 161.wereldeconomie
 162.Wereldhandelsorganisatie
 163.wereldinkomen
 164.wereldmunt
 165.wereldpopulatiedag
 166.wereldspeler
 167.Wereldstatistiekdag
 168.wereldvaluta
 169.Wereldvoedselorganisatie
 170.wereldwijde witwasmachine
 171.werkelijke individuele consumptie
 172.werkelijke individuele verbruik
 173.werkende armen
 174.werkgarantie
 175.werkgelegenheid
 176.werkgelegenheidsvallen
 177.werkgeversbijdrage
 178.werkgeversorganisatie
 179.werkgeversvereniging
 180.werkgroep
 181.werkkapitaal
 182.werklandbeginsel
 183.werkloosheid
 184.werkloosheidscijfer
 185.werkloosheidsgraad
 186.werkloosheidspercentage
 187.werkloosheidsuitkering
 188.werkloosheidsval
 189.Werkloosheidswet
 190.werkloze
 191.werkloze beroepsbevolking
 192.werkmaatschappij
 193.werknemer
 194.werknemersaandelenplan
 195.werknemersbijdrage
 196.werknemersparticipatie
 197.werknemersvereniging
 198.werknemersverzekeringen
 199.werkonbekwaam
 200.werkstaking
 201.werkverband
 202.werkverschaffing
 203.werkvloer
 204.werkvoorraad
 205.werkzame beroepsbevolking
 206.werkzoekende
 207.Wertpapier
 208.Wertpapierkennnummer
 209.West Texas Intermediate
 210.Wet aanpak schijnconstructies
 211.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 212.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 213.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 214.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 215.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 216.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 217.Wet bescherming persoonsgegevens
 218.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 219.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 220.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 221.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 222.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 223.Wet financiële dienstverlening
 224.Wet Financiering Decentrale Overheden
 225.Wet financiering sociale verzekeringen
 226.Wet giraal effectenverkeer
 227.Wet handhaving consumentenbescherming
 228.Wet Hillen
 229.Wet Hof
 230.Wet houdbare overheidsfinanciën
 231.wet Huis voor klokkenluiders
 232.Wet identificatie bij dienstverlening
 233.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 234.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 235.Wet langdurige zorg
 236.Wet maatschappelijke ondersteuning
 237.Wet marktmisbruik
 238.Wet melding ongebruikelijke transacties
 239.Wet melding zeggenschap
 240.Wet meldplicht datalekken
 241.Wet milieubeheer
 242.Wet MOT
 243.Wet normering topinkomens
 244.Wet op de Dividendbelasting
 245.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 246.Wet op het accountantsberoep
 247.Wet op het financieel toezicht
 248.Wet openbaarheid bestuur
 249.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 250.Wet sociale werkvoorziening
 251.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 252.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 253.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 254.Wet toezicht accountantsorganisaties
 255.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 256.Wet toezicht effectenverkeer
 257.Wet toezicht financiële verslaggeving
 258.Wet toezicht kredietunies
 259.Wet toezicht kredietwezen
 260.Wet toezicht trustkantoren
 261.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 262.Wet van Benford
 263.wet van de afnemende meeropbrengsten
 264.wet van de grote aantallen
 265.wet van de grote getallen
 266.wet van de grote ronde getallen
 267.wet van de onbedoelde gevolgen
 268.wet van de remmende voorsprong
 269.Wet van Engel
 270.Wet van Hotelling
 271.Wet van Moore
 272.Wet van Okun
 273.wet van Say
 274.Wet van Stein
 275.Wet Verbetering Poortwachter
 276.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 277.Wet waardering Onroerende Zaken
 278.Wet werk en bijstand
 279.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 280.Wet Werk en Zekerheid
 281.Wet WOZ
 282.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 283.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 284.wettelijk monopolie
 285.wettelijke aansprakelijkheid
 286.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 287.wettelijke controle
 288.wettelijke licentie
 289.wettelijke rente
 290.wettelijke reserve
 291.wettig betaalmiddel
 292.WEW
 293.wezenpensioen
 294.WFC
 295.Wfd
 296.WFE
 297.WFIC
 298.Wfsv
 299.Wft
 300.Wft-examen
 301.WGC
 302.Wge
 303.WGRG
 304.Whaley (optie-)model
 305.whammy
 306.Whc
 307.whipsaw (-effect)
 308.whisper number
 309.whistleblower
 310.whistleblower procedures
 311.whistleblower protection
 312.white Brexit
 313.white collars
 314.white elephant
 315.White House
 316.white knight
 317.white list
 318.white paper
 319.white shoe bank
 320.white space investment
 321.white team
 322.wholesale
 323.wholesale price index
 324.wholesale-markt
 325.WIA
 326.Wid
 327.wiebeltax
 328.WIEG
 329.wieg tot wieg
 330.wietaandeel
 331.wiethype
 332.WIFS
 333.wig
 334.WIG20
 335.wijze mannen
 336.Wijzer in geldzaken
 337.wijzigingen (fiscaal)
 338.wild card option
 339.wild randomness
 340.wilde staking
 341.wildwestbordje
 342.willig
 343.Wilshire 5000 Index
 344.win-win situatie
 345.win/loss size ratio
 346.wind-up
 347.wind-down plan
 348.windfall profit
 349.windfall revenue
 350.windfall tax
 351.windhandel
 352.windhapper
 353.windlening
 354.wind-obligatie
 355.window
 356.window dressing
 357.winkelverkopen
 358.winner-takes-all markt
 359.winner's curse
 360.winner-takes-most
 361.winst
 362.winst nemen
 363.winst per aandeel
 364.winst per verwaterd aandeel
 365.winst uit onderneming
 366.winst voor interest en belastingen
 367.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 368.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 369.winst- en verliesrekening
 370.winstalarm
 371.winstbegrippen
 372.winstbelasting
 373.winstbepaling
 374.winstbestemming
 375.winstbewijs
 376.winstbonus
 377.winstcapaciteit
 378.winstcentrum
 379.winstcijferseizoen
 380.winstdeelneming
 381.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 382.winstdelende obligatie
 383.winstdelende optie
 384.winstdeling
 385.winstdoel
 386.winstdrainage
 387.winstegalisatie
 388.winstexplosie
 389.winstgevendheid
 390.winstinflatie
 391.winstinhouding
 392.winstklem
 393.winstkwaliteit
 394.winstmanipulatie
 395.winstmarge
 396.winstmaximering
 397.winstmomentum
 398.winstneming
 399.winstopslag
 400.winstquote
 401.winstrecessie
 402.winstrendement
 403.winstreserve
 404.winstrisico
 405.winstsprong
 406.winststuring
 407.winsttaks
 408.winsttaxatie
 409.winstuitkering
 410.winstuitkeringspercentage
 411.winstval
 412.winstvennootschap
 413.winstverdeling
 414.winstverschuiving
 415.winstverwachting
 416.winstverwatering
 417.winstwaarschuwing
 418.Winter Forecast
 419.winterraming
 420.wipeout bonds
 421.WIPO
 422.wire house
 423.wire stripping
 424.Wirtschaftswunder
 425.wisdom of the crowd
 426.wiskundige reserve
 427.wissel
 428.wisselagent
 429.wisselarbitrage
 430.wisseldisconto
 431.wisselgeld
 432.wisselkoers
 433.wisselkoerseffecten
 434.wisselkoersinterventie
 435.wisselkoersregime
 436.wisselkoersrisico
 437.wisselkoersstelsel
 438.wisselkoersverlies
 439.wisselkoersverzekering
 440.wisselkoerswinst
 441.wisselmarkt
 442.wisselplicht
 443.wisselrisico
 444.wisselruiterij
 445.wisseltermijncontract
 446.wisseltransactie
 447.wit geld
 448.witboek
 449.withdrawal
 450.withholding tax
 451.witte balk
 452.witte biotech
 453.witte boorden
 454.witte brexit
 455.Witte Huis
 456.witte kassa
 457.witte olifant
 458.witte ridder
 459.witteboordencriminaliteit
 460.witten
 461.Witteveenkader
 462.witwasmachine
 463.witwassen
 464.Wiv
 465.wizzard van Wall Street
 466.WJP Rule of Law Index
 467.WKM
 468.WKN
 469.Wlz
 470.Wm
 471.WM/Reuters fixing
 472.WMD
 473.Wmo
 474.Wmz
 475.WNT
 476.Wob
 477.WOCCU
 478.woco
 479.WODC
 480.woekerlening
 481.woekerpensioen
 482.woekerpolis
 483.woekerprijs
 484.woekerrente
 485.woekerswap
 486.wokkels
 487.wolkenkrabberindicator
 488.wollige logica
 489.Women in Financial Services
 490.Women in Work Index
 491.won
 492.wonderbelegger
 493.Wonga
 494.woningbouwcorporatie
 495.woningcorporatie
 496.woningschuld
 497.woningsprijsindex
 498.wonk
 499.Woodstock of Capitalism
 500.Woodstock van het kapitalisme
 501.woonbonus
 502.woonfraude
 503.woonkrediet
 504.woonland
 505.woonlandbeginsel
 506.woonlasten
 507.woonlastenbeschermer
 508.woonlastenverzekering
 509.woonplaatsbeginsel
 510.woonquote
 511.woordwolk
 512.word cloud
 513.Working Group on Financial Markets
 514.working poor
 515.workout date
 516.World Business Council for Sustainable Development
 517.World Competitiveness Scoreboard
 518.World Container Index
 519.World Council of Credit Unions
 520.world currency
 521.World Economic Forum
 522.World Economic League Table
 523.World Economic Outlook
 524.World Energy Outlook
 525.World Factbook
 526.World Federation of Exchanges
 527.World Federation of Investors
 528.World Franchise Council
 529.World Gold Council
 530.World Happiness Report
 531.World Intellectual Property Organization
 532.World Investment Report
 533.world population day
 534.World Press Freedom Index
 535.World Statistics Day
 536.World Trade Organization
 537.World Trade Outlook Indicator
 538.World Wealth Report
 539.Worldwatch Institute
 540.World’s Safest Banks
 541.worm
 542.worst case
 543.worst case analyse
 544.worst-in-class
 545.wortelformule
 546.worteltoets
 547.WOZ
 548.WOZ-waarde
 549.WPA
 550.WPI
 551.WPK
 552.WPKN
 553.wrakkencentrale
 554.wrap account
 555.wrap fee
 556.wrapper
 557.write-down
 558.write-off
 559.write-up
 560.writer
 561.wrong way issue
 562.WRR
 563.Wrzo
 564.WSE
 565.WSJ
 566.Wsnp
 567.Wsw
 568.Wta
 569.Wtb
 570.Wte
 571.Wtfv
 572.WTI
 573.Wtk
 574.WTO
 575.WTOI
 576.Wts
 577.Wtv
 578.wurgcontract
 579.wurghypotheek
 580.wurglening
 581.Wvb
 582.WW
 583.WW-toerisme
 584.WWB
 585.Wwft
 586.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet