dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
beleggingsstijl
Binnen de beleggingspolitiek van een fonds kunnen aanvullende ... >>
 Vandaag 26-09-2021
21015 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Evergrande
3 dot plot
4 tapering
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
25-09Evergrande
25-09alternatieve data
25-09non-fungible token
24-09Lehman Brothers
24-09watch list
24-09beurscompetitie
24-09beleggingsstijl
24-09energiearmoede
24-09dot plot
24-09inkoop van eigen aande...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9P&L
10R-squared
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardetransport
 33.waardevast
 34.waardevast pensioen
 35.waarjewerkt-budget
 36.waarnemingsperiode
 37.waarschijnlijkheidsrekening
 38.waarschijnlijkheidsverdeling
 39.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 40.waarschuworder
 41.WACC
 42.wachtgeld
 43.wachtrekening
 44.wachttijd
 45.wafelhuisindex
 46.wafer
 47.waferstepper
 48.Waffle House Index
 49.waiver
 50.Wajong
 51.wajongere
 52.wall crossing
 53.wall of debt
 54.Wall Street
 55.Wall Street firms
 56.Wall Street Journal
 57.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 58.WallStreetBets
 59.Walmart-effect
 60.walvis (wet)
 61.WaMu
 62.wanbetaler
 63.wanbetaling
 64.wandelvergoeding
 65.wankelbank
 66.wanprestatie
 67.wantrapreneur
 68.WAO
 69.war for talent
 70.war loan
 71.ware
 72.warehousing
 73.warenwet
 74.warme grond
 75.warme sanering
 76.warrant
 77.warrant ratio
 78.warrantlening
 79.warranty
 80.Warsaw Stock Exchange
 81.WAS
 82.wash sale
 83.wash trade
 84.wash-out round
 85.washing
 86.Washington Consensus
 87.Washington's Birthday
 88.wasstraat
 89.watch list
 90.watchdog
 91.waterfall payment
 92.watermerk
 93.Watermunt
 94.waterschap
 95.waterschapsbelasting
 96.waterstof
 97.Waterstofcoalitie
 98.watervalbetaling
 99.wave
 100.WAZ
 101.WBCSD
 102.Wbp
 103.Wbso
 104.Wcam
 105.WCED
 106.WCI
 107.WDCI
 108.wealth effect
 109.wealth forecasting
 110.wealth gap
 111.wealth management
 112.wealth management product
 113.wearables
 114.weather derivatives
 115.web scraping
 116.webbased learning
 117.webwinkel
 118.WeChat Pay
 119.Wechselreiterei
 120.wedde
 121.weddenschap
 122.weddestrook
 123.wederbeleggingsrisico
 124.wederbeleggingsvergoeding
 125.wederopbouwfonds
 126.wederuitvoer
 127.wedge
 128.wedkantoor
 129.wedmarkt
 130.weduwen- en wezenaandeel
 131.weduwen- en wezenpensioen
 132.weduwenpensioen
 133.Week van de Belegger
 134.Week van het Geld
 135.weekend-effect
 136.weekkoers
 137.weeklies
 138.weekloon
 139.Weekly Activity Index
 140.Weekly Economic Index
 141.weekopties
 142.weekstaat
 143.weekstaat ECB
 144.weelde-effect
 145.weerderivaten
 146.weerrisico
 147.weerstand
 148.weerstandscapaciteit
 149.weerstandskas
 150.weerstandslijn
 151.weerstandsniveau
 152.weerstandsnorm
 153.weerstandsvermogen
 154.WEF
 155.wegenbelasting
 156.weggeefbonus
 157.weginfleren
 158.weging
 159.wegingscoëfficiënt
 160.wegingsfactor
 161.wegloopcompensatie
 162.wegneembeding
 163.wegsluisoma
 164.wegsluizen
 165.wegwerparbeid
 166.WEI
 167.weighted average cost of capital
 168.welkomstbonus
 169.Wells Fargo
 170.welstand
 171.WELT
 172.welvaart
 173.Welvaart in coronatijd
 174.welvaartseffect
 175.welvaartsenveloppe
 176.welvaartskloof
 177.welvaartsladder
 178.welvaartspeil
 179.welvaartsstaat
 180.welvaartsvast
 181.welvaartsvast pensioen
 182.welzijn
 183.wentelkrediet
 184.wentelperiode
 185.WEO
 186.Wereldbank
 187.Wereldbankgroep
 188.wereldbedrijf
 189.wereldbevolkingsdag
 190.wereldconcern
 191.wereldeconomie
 192.Wereldhandelsorganisatie
 193.wereldinkomen
 194.wereldmunt
 195.wereldpopulatiedag
 196.Wereldpostunie
 197.wereldspeler
 198.Wereldstatistiekdag
 199.wereldvaluta
 200.Wereldvoedselorganisatie
 201.wereldwijde minimumbelasting
 202.wereldwijde spaarvloed
 203.wereldwijde winstbelasting
 204.wereldwijde witwasmachine
 205.werkelijke individuele consumptie
 206.werkelijke individuele verbruik
 207.werkende armen
 208.werkgarantie
 209.werkgelegenheid
 210.werkgelegenheidsvallen
 211.werkgever
 212.werkgeversbijdrage
 213.werkgeversheffingen
 214.werkgeverslasten
 215.werkgeversorganisatie
 216.werkgeverspremie
 217.werkgeversvereniging
 218.werkgeversverklaring
 219.werkgroep
 220.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 221.werkisme
 222.werkkapitaal
 223.werklandbeginsel
 224.werkloosheid
 225.werkloosheidscijfer
 226.werkloosheidsgraad
 227.werkloosheidspercentage
 228.werkloosheidsuitkering
 229.werkloosheidsval
 230.Werkloosheidswet
 231.werkloze
 232.werkloze beroepsbevolking
 233.werkmaatschappij
 234.werknemer
 235.werknemersaandelenplan
 236.werknemersbijdrage
 237.werknemersparticipatie
 238.werknemerspremie
 239.werknemersvereniging
 240.werknemersverzekeringen
 241.werkonbekwaam
 242.werkplatform
 243.werkstaking
 244.werktijdverkorting
 245.werkverband
 246.werkverschaffing
 247.werkvloer
 248.werkvoorraad
 249.werkzaamheidsgraad
 250.werkzame beroepsbevolking
 251.werkzoekende
 252.Wertpapier
 253.Wertpapierkennnummer
 254.West Texas Intermediate
 255.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 256.Wet aanpak schijnconstructies
 257.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 258.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 259.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 260.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 261.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 262.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 263.Wet bescherming persoonsgegevens
 264.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 265.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 266.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 267.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 268.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 269.Wet financiële dienstverlening
 270.Wet Financiering Decentrale Overheden
 271.Wet financiering sociale verzekeringen
 272.Wet giraal effectenverkeer
 273.Wet handhaving consumentenbescherming
 274.Wet Hillen
 275.Wet Hof
 276.Wet houdbare overheidsfinanciën
 277.wet Huis voor klokkenluiders
 278.Wet identificatie bij dienstverlening
 279.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 280.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 281.Wet inzake digitale diensten
 282.Wet inzake digitale markten
 283.Wet Kansspelen op Afstand
 284.Wet langdurige zorg
 285.Wet maatschappelijke ondersteuning
 286.Wet marktmisbruik
 287.Wet melding ongebruikelijke transacties
 288.Wet melding zeggenschap
 289.Wet meldplicht datalekken
 290.Wet milieubeheer
 291.Wet MOT
 292.Wet normering topinkomens
 293.Wet op de Dividendbelasting
 294.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 295.Wet op de vaste boekenprijs
 296.Wet op het accountantsberoep
 297.Wet op het financieel toezicht
 298.Wet openbaarheid bestuur
 299.Wet publieke gezondheid
 300.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 301.Wet sociale werkvoorziening
 302.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 303.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 304.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 305.Wet toezicht accountantsorganisaties
 306.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 307.Wet toezicht effectenverkeer
 308.Wet toezicht financiële verslaggeving
 309.Wet toezicht kredietunies
 310.Wet toezicht kredietwezen
 311.Wet toezicht trustkantoren
 312.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 313.Wet van Benford
 314.wet van de afnemende meeropbrengsten
 315.wet van de grote aantallen
 316.wet van de grote getallen
 317.wet van de grote ronde getallen
 318.wet van de kleine getallen
 319.wet van de onbedoelde gevolgen
 320.wet van de remmende voorsprong
 321.Wet van Engel
 322.Wet van Goodhart
 323.Wet van Gresham
 324.Wet van Hotelling
 325.Wet van Moore
 326.Wet van Okun
 327.wet van Say
 328.Wet van Stein
 329.Wet Verbetering Poortwachter
 330.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 331.Wet waardering Onroerende Zaken
 332.Wet werk en bijstand
 333.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 334.Wet Werk en Zekerheid
 335.Wet WOZ
 336.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 337.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 338.wettelijk monopolie
 339.wettelijke aansprakelijkheid
 340.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 341.wettelijke bedenktijd
 342.wettelijke controle
 343.wettelijke licentie
 344.wettelijke rente
 345.wettelijke rentevoet
 346.wettelijke reserve
 347.wettig betaalmiddel
 348.WEW
 349.wezenpensioen
 350.WFC
 351.Wfd
 352.WFE
 353.WFIC
 354.Wfsv
 355.Wft
 356.Wft-examen
 357.WGA
 358.WGC
 359.Wge
 360.WGRG
 361.Whaley (optie-)model
 362.whammy
 363.Whatever it takes
 364.whatsappfraude
 365.Whc
 366.whipsaw (-effect)
 367.whisper number
 368.whistleblower
 369.whistleblower procedures
 370.whistleblower protection
 371.white Brexit
 372.white collars
 373.white elephant
 374.White House
 375.white knight
 376.white list
 377.white paper
 378.white shoe bank
 379.white space investment
 380.white team
 381.wholesale
 382.wholesale price index
 383.wholesale-markt
 384.WIA
 385.Wid
 386.Wide Moat rating
 387.widow-maker
 388.wiebelpensioen
 389.wiebeltax
 390.WIEG
 391.wieg tot wieg
 392.wietaandeel
 393.wiethype
 394.WIFS
 395.wig
 396.WIG20
 397.wijze mannen
 398.Wijzer in geldzaken
 399.wijzigingen (fiscaal)
 400.wild card option
 401.wild randomness
 402.wilde staking
 403.wildwestbordje
 404.willig
 405.Wilshire 5000 Index
 406.Wimbledon debenture
 407.Wimbledon-obligatie
 408.win-win situatie
 409.win/loss size ratio
 410.wind-up
 411.wind-down plan
 412.windfall profit
 413.windfall revenue
 414.windfall tax
 415.windhandel
 416.windhapper
 417.windlening
 418.wind-obligatie
 419.window
 420.window dressing
 421.winkelhieren
 422.winkelverkopen
 423.winner-takes-all markt
 424.winner's curse
 425.winner-takes-most
 426.winst
 427.winst nemen
 428.winst per aandeel
 429.winst per verwaterd aandeel
 430.winst uit onderneming
 431.winst voor interest en belastingen
 432.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 433.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 434.winst- en verliesrekening
 435.winstalarm
 436.winstbegrippen
 437.winstbelasting
 438.winstbepaling
 439.winstbestemming
 440.winstbewijs
 441.winstbonus
 442.winstcapaciteit
 443.winstcentrum
 444.winstcijferseizoen
 445.winstdeelneming
 446.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 447.winstdelende obligatie
 448.winstdelende optie
 449.winstdeling
 450.winstdoel
 451.winstdrainage
 452.winstegalisatie
 453.winstexplosie
 454.winstgevendheid
 455.winstinflatie
 456.winstinhouding
 457.winstklem
 458.winstkwaliteit
 459.winstmanipulatie
 460.winstmarge
 461.winstmaximering
 462.winstmomentum
 463.winstmotor
 464.winstneming
 465.winstopslag
 466.winstquote
 467.winstrecessie
 468.winstrendement
 469.winstreserve
 470.winstrisico
 471.winstsprong
 472.winststripping
 473.winststuring
 474.winsttaks
 475.winsttaxatie
 476.winstuitkering
 477.winstuitkeringspercentage
 478.winstval
 479.winstvennootschap
 480.winstverdeling
 481.winstverschuiving
 482.winstverwachting
 483.winstverwatering
 484.winstwaarschuwing
 485.Winter Forecast
 486.winterraming
 487.wipeout bonds
 488.WIPO
 489.wire house
 490.wire stripping
 491.Wirecard
 492.Wirtschaftswunder
 493.wisdom of the crowd
 494.wiskundige reserve
 495.wissel
 496.wisselagent
 497.wisselarbitrage
 498.wisseldisconto
 499.wisselgeld
 500.wisselkoers
 501.wisselkoerseffecten
 502.wisselkoersinterventie
 503.wisselkoersregime
 504.wisselkoersrisico
 505.wisselkoersstelsel
 506.wisselkoersverlies
 507.wisselkoersverzekering
 508.wisselkoerswinst
 509.wisselmarkt
 510.wisselplicht
 511.wisselrisico
 512.wisselruiterij
 513.wisseltermijncontract
 514.wisseltransactie
 515.wit geld
 516.witboek
 517.withdrawal
 518.withholding tax
 519.witte balk
 520.witte biotech
 521.witte boorden
 522.witte brexit
 523.Witte Huis
 524.witte kassa
 525.witte olifant
 526.witte ridder
 527.witte vlek
 528.witte vlek pensioenen
 529.witteboordencriminaliteit
 530.witten
 531.Witteveenkader
 532.witwasmachine
 533.witwassen
 534.Wiv
 535.wizard van Wall Street
 536.WJP Rule of Law Index
 537.WKM
 538.WKN
 539.WLS
 540.Wlz
 541.Wm
 542.WM/Reuters fixing
 543.WMD
 544.Wmo
 545.Wmz
 546.WNT
 547.Wob
 548.wobben
 549.WOCCU
 550.woco
 551.WODC
 552.woekerlening
 553.woekerpensioen
 554.woekerpolis
 555.woekerprijs
 556.woekerrente
 557.woekerswap
 558.woekerwinst
 559.wokkels
 560.wolkenkrabberindicator
 561.wollige logica
 562.Women in Financial Services
 563.Women in Work Index
 564.won
 565.wonderbelegger
 566.Wonga
 567.woningbouwcorporatie
 568.woningcorporatie
 569.woningschuld
 570.woningsprijsindex
 571.wonk
 572.Woodstock of Capitalism
 573.Woodstock van het kapitalisme
 574.woonbonus
 575.woonfraude
 576.woonkrediet
 577.woonland
 578.woonlandbeginsel
 579.woonlasten
 580.woonlastenbeschermer
 581.woonlastenverzekering
 582.woonplaatsbeginsel
 583.woonquote
 584.woordwolk
 585.Wopke-fonds
 586.Wopke-Wiebes-fonds
 587.word cloud
 588.Working Group on Financial Markets
 589.Working Opportunity Tax Credit
 590.working poor
 591.Working Tax Credit
 592.workism
 593.workout date
 594.World Business Council for Sustainable Development
 595.World Competitiveness Scoreboard
 596.World Container Index
 597.World Council of Credit Unions
 598.world currency
 599.World Economic Forum
 600.World Economic League Table
 601.World Economic Outlook
 602.World Energy Outlook
 603.World Federation of Exchanges
 604.World Federation of Investors
 605.World Franchise Council
 606.World Gold Council
 607.World Happiness Report
 608.World Intellectual Property Organization
 609.World Investment Report
 610.world population day
 611.World Press Freedom Index
 612.World Statistics Day
 613.World Trade Organization
 614.World Trade Outlook Indicator
 615.World Wealth Report
 616.Worldwatch Institute
 617.World’s Safest Banks
 618.worm
 619.worst case
 620.worst case analyse
 621.worst-in-class
 622.wortelformule
 623.worteltoets
 624.WOTC
 625.WOZ
 626.WOZ-waarde
 627.WPA
 628.WPI
 629.WPK
 630.WPKN
 631.wrakkencentrale
 632.wrap account
 633.wrap fee
 634.wrapper
 635.write-down
 636.write-off
 637.write-up
 638.writer
 639.wrong way issue
 640.WRR
 641.Wrzo
 642.WSB
 643.WSE
 644.WSJ
 645.Wsnp
 646.Wsw
 647.Wta
 648.Wtb
 649.Wte
 650.Wtfv
 651.WTI
 652.Wtk
 653.WTO
 654.WTOI
 655.Wts
 656.Wtv
 657.WTV
 658.Wuhan-virus
 659.wurgcontract
 660.wurghypotheek
 661.wurglening
 662.Wvb
 663.Wvbp
 664.WW
 665.WW-toerisme
 666.WWB
 667.Wwft
 668.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet