dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
nepmunt
 Vandaag 25-04-2018
18471 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7inkomen
8debt service coverage ra...
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-04wilde staking
25-04staking
25-04vals geld
25-04valsemunterij
25-04nepmunt
25-04vaststellingsovereenko...
25-04minnelijke schikking
25-04herslag
24-04makken
24-04vloeibaar aardgas
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddestrook
 104.wederbeleggingsrisico
 105.wederbeleggingsvergoeding
 106.wederuitvoer
 107.wedge
 108.wedkantoor
 109.weduwen- en wezenaandeel
 110.weduwen- en wezenpensioen
 111.weduwenpensioen
 112.Week van de Belegger
 113.Week van het Geld
 114.weekend-effect
 115.weeklies
 116.weekloon
 117.weekopties
 118.weekstaat
 119.weekstaat ECB
 120.weelde-effect
 121.weerderivaten
 122.weerrisico
 123.weerstand
 124.weerstandskas
 125.weerstandslijn
 126.weerstandsvermogen
 127.WEF
 128.wegenbelasting
 129.weggeefbonus
 130.weginfleren
 131.weging
 132.wegingscoëfficiënt
 133.wegingsfactor
 134.wegloopcompensatie
 135.wegneembeding
 136.wegsluisoma
 137.wegsluizen
 138.wegwerparbeid
 139.weighted average cost of capital
 140.welkomstbonus
 141.Wells Fargo
 142.welstand
 143.welvaart
 144.welvaartseffect
 145.welvaartsenveloppe
 146.welvaartskloof
 147.welvaartspeil
 148.welvaartsstaat
 149.welvaartsvast
 150.welvaartsvast pensioen
 151.welzijn
 152.wentelkrediet
 153.wentelperiode
 154.WEO
 155.Wereldbank
 156.wereldbevolkingsdag
 157.wereldeconomie
 158.Wereldhandelsorganisatie
 159.wereldinkomen
 160.wereldmunt
 161.wereldpopulatiedag
 162.Wereldstatistiekdag
 163.wereldvaluta
 164.Wereldvoedselorganisatie
 165.wereldwijde witwasmachine
 166.werkelijke individuele consumptie
 167.werkelijke individuele verbruik
 168.werkende armen
 169.werkgarantie
 170.werkgelegenheid
 171.werkgelegenheidsvallen
 172.werkgeversbijdrage
 173.werkgeversorganisatie
 174.werkgeversvereniging
 175.werkgroep
 176.werkkapitaal
 177.werklandbeginsel
 178.werkloosheid
 179.werkloosheidscijfer
 180.werkloosheidsgraad
 181.werkloosheidspercentage
 182.werkloosheidsval
 183.Werkloosheidswet
 184.werkloze
 185.werkloze beroepsbevolking
 186.werkmaatschappij
 187.werknemer
 188.werknemersaandelenplan
 189.werknemersbijdrage
 190.werknemersparticipatie
 191.werknemersvereniging
 192.werknemersverzekeringen
 193.werkonbekwaam
 194.werkstaking
 195.werkverband
 196.werkverschaffing
 197.werkvloer
 198.werkvoorraad
 199.werkzame beroepsbevolking
 200.werkzoekende
 201.Wertpapier
 202.Wertpapierkennnummer
 203.West Texas Intermediate
 204.Wet aanpak schijnconstructies
 205.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 206.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 207.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 208.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 209.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 210.Wet bescherming persoonsgegevens
 211.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 212.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 213.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 214.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 215.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 216.Wet financiële dienstverlening
 217.Wet Financiering Decentrale Overheden
 218.Wet financiering sociale verzekeringen
 219.Wet giraal effectenverkeer
 220.Wet handhaving consumentenbescherming
 221.Wet Hillen
 222.Wet Hof
 223.Wet houdbare overheidsfinanciën
 224.wet Huis voor klokkenluiders
 225.Wet identificatie bij dienstverlening
 226.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 227.Wet langdurige zorg
 228.Wet maatschappelijke ondersteuning
 229.Wet marktmisbruik
 230.Wet melding ongebruikelijke transacties
 231.Wet melding zeggenschap
 232.Wet meldplicht datalekken
 233.Wet milieubeheer
 234.Wet MOT
 235.Wet normering topinkomens
 236.Wet op de Dividendbelasting
 237.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 238.Wet op het accountantsberoep
 239.Wet op het financieel toezicht
 240.Wet openbaarheid bestuur
 241.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 242.Wet sociale werkvoorziening
 243.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 244.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 245.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 246.Wet toezicht accountantsorganisaties
 247.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 248.Wet toezicht effectenverkeer
 249.Wet toezicht financiële verslaggeving
 250.Wet toezicht kredietunies
 251.Wet toezicht kredietwezen
 252.Wet toezicht trustkantoren
 253.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 254.Wet van Benford
 255.wet van de afnemende meeropbrengsten
 256.wet van de grote aantallen
 257.wet van de grote getallen
 258.wet van de grote ronde getallen
 259.wet van de onbedoelde gevolgen
 260.wet van de remmende voorsprong
 261.Wet van Engel
 262.Wet van Hotelling
 263.Wet van Moore
 264.Wet van Okun
 265.wet van Say
 266.Wet van Stein
 267.Wet Verbetering Poortwachter
 268.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 269.Wet waardering Onroerende Zaken
 270.Wet werk en bijstand
 271.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 272.Wet Werk en Zekerheid
 273.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 274.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 275.wettelijk monopolie
 276.wettelijke aansprakelijkheid
 277.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 278.wettelijke controle
 279.wettelijke licentie
 280.wettelijke rente
 281.wettelijke reserve
 282.wettig betaalmiddel
 283.WEW
 284.wezenpensioen
 285.WFC
 286.Wfd
 287.WFE
 288.WFIC
 289.Wfsv
 290.Wft
 291.Wft-examen
 292.WGC
 293.Wge
 294.WGRG
 295.Whaley (optie-)model
 296.whammy
 297.Whc
 298.whipsaw (-effect)
 299.whisper number
 300.whistleblower
 301.whistleblower procedures
 302.whistleblower protection
 303.white Brexit
 304.white collars
 305.white elephant
 306.white knight
 307.white list
 308.white paper
 309.white shoe bank
 310.white space investment
 311.white team
 312.wholesale
 313.wholesale price index
 314.wholesale-markt
 315.WIA
 316.Wid
 317.wiebeltax
 318.wieg tot wieg
 319.wietaandeel
 320.wiethype
 321.WIFS
 322.wig
 323.WIG20
 324.wijze mannen
 325.Wijzen, de
 326.Wijzer in geldzaken
 327.wijzigingen (fiscaal)
 328.wild card option
 329.wild randomness
 330.wilde staking
 331.wildwestbordje
 332.willig
 333.win-win situatie
 334.win/loss size ratio
 335.wind-up
 336.wind-down plan
 337.windfall profit
 338.windfall revenue
 339.windfall tax
 340.windhandel
 341.windlening
 342.wind-obligatie
 343.window
 344.window dressing
 345.winkelverkopen
 346.winner-takes-all markt
 347.winner's curse
 348.winst
 349.winst nemen
 350.winst per aandeel
 351.winst per verwaterd aandeel
 352.winst uit onderneming
 353.winst voor interest en belastingen
 354.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 355.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 356.winst- en verliesrekening
 357.winstalarm
 358.winstbegrippen
 359.winstbelasting
 360.winstbepaling
 361.winstbestemming
 362.winstbewijs
 363.winstbonus
 364.winstcapaciteit
 365.winstcentrum
 366.winstcijferseizoen
 367.winstdeelneming
 368.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 369.winstdelende obligatie
 370.winstdelende optie
 371.winstdeling
 372.winstdoel
 373.winstdrainage
 374.winstegalisatie
 375.winstexplosie
 376.winstgevendheid
 377.winstinflatie
 378.winstinhouding
 379.winstkwaliteit
 380.winstmanipulatie
 381.winstmarge
 382.winstmaximering
 383.winstmomentum
 384.winstneming
 385.winstopslag
 386.winstquote
 387.winstrecessie
 388.winstrendement
 389.winstreserve
 390.winstrisico
 391.winstsprong
 392.winststuring
 393.winsttaks
 394.winsttaxatie
 395.winstuitkering
 396.winstuitkeringspercentage
 397.winstval
 398.winstvennootschap
 399.winstverdeling
 400.winstverschuiving
 401.winstverwachting
 402.winstverwatering
 403.winstwaarschuwing
 404.Winter Forecast
 405.winterraming
 406.wipeout bonds
 407.WIPO
 408.wire house
 409.wire stripping
 410.Wirtschaftswunder
 411.wisdom of the crowd
 412.wiskundige reserve
 413.wissel
 414.wisselagent
 415.wisselarbitrage
 416.wisseldisconto
 417.wisselgeld
 418.wisselkoers
 419.wisselkoerseffecten
 420.wisselkoersinterventie
 421.wisselkoersregime
 422.wisselkoersrisico
 423.wisselkoersstelsel
 424.wisselkoersverlies
 425.wisselkoersverzekering
 426.wisselkoerswinst
 427.wisselmarkt
 428.wisselplicht
 429.wisselrisico
 430.wisselruiterij
 431.wisseltermijncontract
 432.wisseltransactie
 433.wit geld
 434.witboek
 435.withholding tax
 436.witte balk
 437.witte biotech
 438.witte boorden
 439.witte brexit
 440.witte kassa
 441.witte olifant
 442.witte ridder
 443.witteboordencriminaliteit
 444.witten
 445.Witteveenkader
 446.witwassen
 447.Wiv
 448.wizzard van Wall Street
 449.WKM
 450.WKN
 451.Wlz
 452.Wm
 453.WM/Reuters fixing
 454.WMD
 455.Wmo
 456.Wmz
 457.WNT
 458.Wob
 459.WOCCU
 460.woco
 461.WODC
 462.woekerpensioen
 463.woekerpolis
 464.woekerprijs
 465.woekerrente
 466.woekerswap
 467.wokkels
 468.wolkenkrabberindicator
 469.wollige logica
 470.Women in Financial Services
 471.Women in Work Index
 472.won
 473.wonderbelegger
 474.Wonga
 475.woningbouwcorporatie
 476.woningcorporatie
 477.woningschuld
 478.woningsprijsindex
 479.wonk
 480.Woodstock of Capitalism
 481.Woodstock van het kapitalisme
 482.woonbonus
 483.woonkrediet
 484.woonlandbeginsel
 485.woonlasten
 486.woonlastenbeschermer
 487.woonlastenverzekering
 488.woonplaatsbeginsel
 489.woonquote
 490.woordwolk
 491.word cloud
 492.Working Group on Financial Markets
 493.working poor
 494.workout date
 495.World Business Council for Sustainable Development
 496.World Competitiveness Scoreboard
 497.World Container Index
 498.World Council of Credit Unions
 499.world currency
 500.World Economic Forum
 501.World Economic League Table
 502.World Economic Outlook
 503.World Energy Outlook
 504.World Factbook
 505.World Federation of Exchanges
 506.World Federation of Investors
 507.World Franchise Council
 508.World Gold Council
 509.World Happiness Report
 510.World Intellectual Property Organization
 511.World Investment Report
 512.world population day
 513.World Press Freedom Index
 514.World Statistics Day
 515.World Trade Organization
 516.World Wealth Report
 517.Worldwatch Institute
 518.World’s Safest Banks
 519.worm
 520.worst case
 521.worst case analyse
 522.worst-in-class
 523.wortelformule
 524.worteltoets
 525.WOZ
 526.WOZ-waarde
 527.WPA
 528.WPI
 529.WPK
 530.WPKN
 531.wrakkencentrale
 532.wrap account
 533.wrap fee
 534.wrapper
 535.write-down
 536.write-off
 537.write-up
 538.writer
 539.wrong way issue
 540.WRR
 541.Wrzo
 542.WSE
 543.WSJ
 544.Wsnp
 545.Wsw
 546.Wta
 547.Wtb
 548.Wte
 549.Wtfv
 550.WTI
 551.Wtk
 552.WTO
 553.Wts
 554.Wtv
 555.wurgcontract
 556.wurghypotheek
 557.wurglening
 558.Wvb
 559.WW
 560.WWB
 561.Wwft
 562.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet