Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
big bang
Letterlijk de 'oerknal'; een term die in de financiële wereld ... >>
 Vandaag 27-10-2020
20364 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 rentmeesterschap
3 ouwe jongens krentenbrood
4 R-squared
5 gebakken lucht
 Thema's
 Recent verbeterd
26-10pseudo-Amerikaanse met...
26-10afloopmaand
26-10afloopdatum
26-10koopkrachtpariteit
26-10overcapaciteit
26-10beoordelingseconomie
26-10pauzeknop
26-10risk adjusted capital
26-10adjusted business day ...
26-10agiodividend
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardepunt
 25.waardering
 26.waarderingsgrondslag
 27.waarderingsmoment
 28.waarderingsratio
 29.waarderingsrisico
 30.waardestaat
 31.waardevast
 32.waardevast pensioen
 33.waarnemingsperiode
 34.waarschijnlijkheidsrekening
 35.waarschijnlijkheidsverdeling
 36.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 37.waarschuworder
 38.WACC
 39.wachtgeld
 40.wachtrekening
 41.wachttijd
 42.wafelhuisindex
 43.wafer
 44.waferstepper
 45.Waffle House Index
 46.waiver
 47.Wajong
 48.wajongere
 49.wall crossing
 50.wall of debt
 51.Wall Street
 52.Wall Street firms
 53.Wall Street Journal
 54.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 55.Walmart-effect
 56.walvis (wet)
 57.WaMu
 58.wanbetaler
 59.wanbetaling
 60.wandelvergoeding
 61.wankelbank
 62.wanprestatie
 63.wantrapreneur
 64.WAO
 65.war for talent
 66.war loan
 67.ware
 68.warehousing
 69.warenwet
 70.warme grond
 71.warme sanering
 72.warrant
 73.warrant ratio
 74.warrantlening
 75.warranty
 76.Warsaw Stock Exchange
 77.WAS
 78.wash sale
 79.wash trade
 80.wash-out round
 81.washing
 82.Washington Consensus
 83.Washington's Birthday
 84.wasstraat
 85.watch list
 86.watchdog
 87.waterfall payment
 88.watermerk
 89.waterschap
 90.waterschapsbelasting
 91.watervalbetaling
 92.wave
 93.WAZ
 94.WBCSD
 95.Wbp
 96.Wbso
 97.Wcam
 98.WCED
 99.WCI
 100.WDCI
 101.wealth effect
 102.wealth forecasting
 103.wealth gap
 104.wealth management
 105.wealth management product
 106.wearables
 107.weather derivatives
 108.webbased learning
 109.WeChat Pay
 110.Wechselreiterei
 111.wedde
 112.weddenschap
 113.weddestrook
 114.wederbeleggingsrisico
 115.wederbeleggingsvergoeding
 116.wederopbouwfonds
 117.wederuitvoer
 118.wedge
 119.wedkantoor
 120.weduwen- en wezenaandeel
 121.weduwen- en wezenpensioen
 122.weduwenpensioen
 123.Week van de Belegger
 124.Week van het Geld
 125.weekend-effect
 126.weekkoers
 127.weeklies
 128.weekloon
 129.Weekly Economic Index
 130.weekopties
 131.weekstaat
 132.weekstaat ECB
 133.weelde-effect
 134.weerderivaten
 135.weerrisico
 136.weerstand
 137.weerstandscapaciteit
 138.weerstandskas
 139.weerstandslijn
 140.weerstandsnorm
 141.weerstandsvermogen
 142.WEF
 143.wegenbelasting
 144.weggeefbonus
 145.weginfleren
 146.weging
 147.wegingscoëfficiënt
 148.wegingsfactor
 149.wegloopcompensatie
 150.wegneembeding
 151.wegsluisoma
 152.wegsluizen
 153.wegwerparbeid
 154.WEI
 155.weighted average cost of capital
 156.welkomstbonus
 157.Wells Fargo
 158.welstand
 159.welvaart
 160.Welvaart in coronatijd
 161.welvaartseffect
 162.welvaartsenveloppe
 163.welvaartskloof
 164.welvaartsladder
 165.welvaartspeil
 166.welvaartsstaat
 167.welvaartsvast
 168.welvaartsvast pensioen
 169.welzijn
 170.wentelkrediet
 171.wentelperiode
 172.WEO
 173.Wereldbank
 174.Wereldbankgroep
 175.wereldbedrijf
 176.wereldbevolkingsdag
 177.wereldconcern
 178.wereldeconomie
 179.Wereldhandelsorganisatie
 180.wereldinkomen
 181.wereldmunt
 182.wereldpopulatiedag
 183.Wereldpostunie
 184.wereldspeler
 185.Wereldstatistiekdag
 186.wereldvaluta
 187.Wereldvoedselorganisatie
 188.wereldwijde spaarvloed
 189.wereldwijde witwasmachine
 190.werkelijke individuele consumptie
 191.werkelijke individuele verbruik
 192.werkende armen
 193.werkgarantie
 194.werkgelegenheid
 195.werkgelegenheidsvallen
 196.werkgever
 197.werkgeversbijdrage
 198.werkgeversheffingen
 199.werkgeverslasten
 200.werkgeversorganisatie
 201.werkgeversvereniging
 202.werkgroep
 203.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 204.werkisme
 205.werkkapitaal
 206.werklandbeginsel
 207.werkloosheid
 208.werkloosheidscijfer
 209.werkloosheidsgraad
 210.werkloosheidspercentage
 211.werkloosheidsuitkering
 212.werkloosheidsval
 213.Werkloosheidswet
 214.werkloze
 215.werkloze beroepsbevolking
 216.werkmaatschappij
 217.werknemer
 218.werknemersaandelenplan
 219.werknemersbijdrage
 220.werknemersparticipatie
 221.werknemersvereniging
 222.werknemersverzekeringen
 223.werkonbekwaam
 224.werkplatform
 225.werkstaking
 226.werktijdverkorting
 227.werkverband
 228.werkverschaffing
 229.werkvloer
 230.werkvoorraad
 231.werkzaamheidsgraad
 232.werkzame beroepsbevolking
 233.werkzoekende
 234.Wertpapier
 235.Wertpapierkennnummer
 236.West Texas Intermediate
 237.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 238.Wet aanpak schijnconstructies
 239.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 240.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 241.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 242.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 243.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 244.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 245.Wet bescherming persoonsgegevens
 246.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 247.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 248.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 249.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 250.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 251.Wet financiële dienstverlening
 252.Wet Financiering Decentrale Overheden
 253.Wet financiering sociale verzekeringen
 254.Wet giraal effectenverkeer
 255.Wet handhaving consumentenbescherming
 256.Wet Hillen
 257.Wet Hof
 258.Wet houdbare overheidsfinanciën
 259.wet Huis voor klokkenluiders
 260.Wet identificatie bij dienstverlening
 261.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 262.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 263.Wet Kansspelen op Afstand
 264.Wet langdurige zorg
 265.Wet maatschappelijke ondersteuning
 266.Wet marktmisbruik
 267.Wet melding ongebruikelijke transacties
 268.Wet melding zeggenschap
 269.Wet meldplicht datalekken
 270.Wet milieubeheer
 271.Wet MOT
 272.Wet normering topinkomens
 273.Wet op de Dividendbelasting
 274.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 275.Wet op de vaste boekenprijs
 276.Wet op het accountantsberoep
 277.Wet op het financieel toezicht
 278.Wet openbaarheid bestuur
 279.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 280.Wet sociale werkvoorziening
 281.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 282.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 283.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 284.Wet toezicht accountantsorganisaties
 285.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 286.Wet toezicht effectenverkeer
 287.Wet toezicht financiële verslaggeving
 288.Wet toezicht kredietunies
 289.Wet toezicht kredietwezen
 290.Wet toezicht trustkantoren
 291.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 292.Wet van Benford
 293.wet van de afnemende meeropbrengsten
 294.wet van de grote aantallen
 295.wet van de grote getallen
 296.wet van de grote ronde getallen
 297.wet van de kleine getallen
 298.wet van de onbedoelde gevolgen
 299.wet van de remmende voorsprong
 300.Wet van Engel
 301.Wet van Gresham
 302.Wet van Hotelling
 303.Wet van Moore
 304.Wet van Okun
 305.wet van Say
 306.Wet van Stein
 307.Wet Verbetering Poortwachter
 308.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 309.Wet waardering Onroerende Zaken
 310.Wet werk en bijstand
 311.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 312.Wet Werk en Zekerheid
 313.Wet WOZ
 314.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 315.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 316.wettelijk monopolie
 317.wettelijke aansprakelijkheid
 318.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 319.wettelijke controle
 320.wettelijke licentie
 321.wettelijke rente
 322.wettelijke reserve
 323.wettig betaalmiddel
 324.WEW
 325.wezenpensioen
 326.WFC
 327.Wfd
 328.WFE
 329.WFIC
 330.Wfsv
 331.Wft
 332.Wft-examen
 333.WGA
 334.WGC
 335.Wge
 336.WGRG
 337.Whaley (optie-)model
 338.whammy
 339.Whatever it takes
 340.whatsappfraude
 341.Whc
 342.whipsaw (-effect)
 343.whisper number
 344.whistleblower
 345.whistleblower procedures
 346.whistleblower protection
 347.white Brexit
 348.white collars
 349.white elephant
 350.White House
 351.white knight
 352.white list
 353.white paper
 354.white shoe bank
 355.white space investment
 356.white team
 357.wholesale
 358.wholesale price index
 359.wholesale-markt
 360.WIA
 361.Wid
 362.widow-maker
 363.wiebelpensioen
 364.wiebeltax
 365.WIEG
 366.wieg tot wieg
 367.wietaandeel
 368.wiethype
 369.WIFS
 370.wig
 371.WIG20
 372.wijze mannen
 373.Wijzer in geldzaken
 374.wijzigingen (fiscaal)
 375.wild card option
 376.wild randomness
 377.wilde staking
 378.wildwestbordje
 379.willig
 380.Wilshire 5000 Index
 381.win-win situatie
 382.win/loss size ratio
 383.wind-up
 384.wind-down plan
 385.windfall profit
 386.windfall revenue
 387.windfall tax
 388.windhandel
 389.windhapper
 390.windlening
 391.wind-obligatie
 392.window
 393.window dressing
 394.winkelhieren
 395.winkelverkopen
 396.winner-takes-all markt
 397.winner's curse
 398.winner-takes-most
 399.winst
 400.winst nemen
 401.winst per aandeel
 402.winst per verwaterd aandeel
 403.winst uit onderneming
 404.winst voor interest en belastingen
 405.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 406.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 407.winst- en verliesrekening
 408.winstalarm
 409.winstbegrippen
 410.winstbelasting
 411.winstbepaling
 412.winstbestemming
 413.winstbewijs
 414.winstbonus
 415.winstcapaciteit
 416.winstcentrum
 417.winstcijferseizoen
 418.winstdeelneming
 419.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 420.winstdelende obligatie
 421.winstdelende optie
 422.winstdeling
 423.winstdoel
 424.winstdrainage
 425.winstegalisatie
 426.winstexplosie
 427.winstgevendheid
 428.winstinflatie
 429.winstinhouding
 430.winstklem
 431.winstkwaliteit
 432.winstmanipulatie
 433.winstmarge
 434.winstmaximering
 435.winstmomentum
 436.winstmotor
 437.winstneming
 438.winstopslag
 439.winstquote
 440.winstrecessie
 441.winstrendement
 442.winstreserve
 443.winstrisico
 444.winstsprong
 445.winststuring
 446.winsttaks
 447.winsttaxatie
 448.winstuitkering
 449.winstuitkeringspercentage
 450.winstval
 451.winstvennootschap
 452.winstverdeling
 453.winstverschuiving
 454.winstverwachting
 455.winstverwatering
 456.winstwaarschuwing
 457.Winter Forecast
 458.winterraming
 459.wipeout bonds
 460.WIPO
 461.wire house
 462.wire stripping
 463.Wirecard
 464.Wirtschaftswunder
 465.wisdom of the crowd
 466.wiskundige reserve
 467.wissel
 468.wisselagent
 469.wisselarbitrage
 470.wisseldisconto
 471.wisselgeld
 472.wisselkoers
 473.wisselkoerseffecten
 474.wisselkoersinterventie
 475.wisselkoersregime
 476.wisselkoersrisico
 477.wisselkoersstelsel
 478.wisselkoersverlies
 479.wisselkoersverzekering
 480.wisselkoerswinst
 481.wisselmarkt
 482.wisselplicht
 483.wisselrisico
 484.wisselruiterij
 485.wisseltermijncontract
 486.wisseltransactie
 487.wit geld
 488.witboek
 489.withdrawal
 490.withholding tax
 491.witte balk
 492.witte biotech
 493.witte boorden
 494.witte brexit
 495.Witte Huis
 496.witte kassa
 497.witte olifant
 498.witte ridder
 499.witte vlek
 500.witte vlek pensioenen
 501.witteboordencriminaliteit
 502.witten
 503.Witteveenkader
 504.witwasmachine
 505.witwassen
 506.Wiv
 507.wizzard van Wall Street
 508.WJP Rule of Law Index
 509.WKM
 510.WKN
 511.WLS
 512.Wlz
 513.Wm
 514.WM/Reuters fixing
 515.WMD
 516.Wmo
 517.Wmz
 518.WNT
 519.Wob
 520.WOCCU
 521.woco
 522.WODC
 523.woekerlening
 524.woekerpensioen
 525.woekerpolis
 526.woekerprijs
 527.woekerrente
 528.woekerswap
 529.woekerwinst
 530.wokkels
 531.wolkenkrabberindicator
 532.wollige logica
 533.Women in Financial Services
 534.Women in Work Index
 535.won
 536.wonderbelegger
 537.Wonga
 538.woningbouwcorporatie
 539.woningcorporatie
 540.woningschuld
 541.woningsprijsindex
 542.wonk
 543.Woodstock of Capitalism
 544.Woodstock van het kapitalisme
 545.woonbonus
 546.woonfraude
 547.woonkrediet
 548.woonland
 549.woonlandbeginsel
 550.woonlasten
 551.woonlastenbeschermer
 552.woonlastenverzekering
 553.woonplaatsbeginsel
 554.woonquote
 555.woordwolk
 556.Wopke-fonds
 557.Wopke-Wiebes-fonds
 558.word cloud
 559.Working Group on Financial Markets
 560.Working Opportunity Tax Credit
 561.working poor
 562.Working Tax Credit
 563.workism
 564.workout date
 565.World Business Council for Sustainable Development
 566.World Competitiveness Scoreboard
 567.World Container Index
 568.World Council of Credit Unions
 569.world currency
 570.World Economic Forum
 571.World Economic League Table
 572.World Economic Outlook
 573.World Energy Outlook
 574.World Federation of Exchanges
 575.World Federation of Investors
 576.World Franchise Council
 577.World Gold Council
 578.World Happiness Report
 579.World Intellectual Property Organization
 580.World Investment Report
 581.world population day
 582.World Press Freedom Index
 583.World Statistics Day
 584.World Trade Organization
 585.World Trade Outlook Indicator
 586.World Wealth Report
 587.Worldwatch Institute
 588.World’s Safest Banks
 589.worm
 590.worst case
 591.worst case analyse
 592.worst-in-class
 593.wortelformule
 594.worteltoets
 595.WOTC
 596.WOZ
 597.WOZ-waarde
 598.WPA
 599.WPI
 600.WPK
 601.WPKN
 602.wrakkencentrale
 603.wrap account
 604.wrap fee
 605.wrapper
 606.write-down
 607.write-off
 608.write-up
 609.writer
 610.wrong way issue
 611.WRR
 612.Wrzo
 613.WSE
 614.WSJ
 615.Wsnp
 616.Wsw
 617.Wta
 618.Wtb
 619.Wte
 620.Wtfv
 621.WTI
 622.Wtk
 623.WTO
 624.WTOI
 625.Wts
 626.Wtv
 627.WTV
 628.Wuhan-virus
 629.wurgcontract
 630.wurghypotheek
 631.wurglening
 632.Wvb
 633.Wvbp
 634.WW
 635.WW-toerisme
 636.WWB
 637.Wwft
 638.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet