Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
roadshow
Een reeks presentaties, een promotietour. In de financiële wereld ... >>
 Vandaag 02-06-2020
19999 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 Black Tuesday
4 penny wise, pound foolish
5 Dragons Den
 Thema's
 Recent verbeterd
02-06ondergronds bankieren
30-0560min-economie
30-05anderhalvemetereconomi...
29-05Economic Sentiment Ind...
29-05herstelfonds
29-05steunfonds
29-05roadshow
29-05Douwe Egbertsje
29-05M&M
28-05hypotheekrente
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardepunt
 25.waardering
 26.waarderingsgrondslag
 27.waarderingsmoment
 28.waarderingsratio
 29.waarderingsrisico
 30.waardestaat
 31.waardevast
 32.waardevast pensioen
 33.waarnemingsperiode
 34.waarschijnlijkheidsrekening
 35.waarschijnlijkheidsverdeling
 36.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 37.waarschuworder
 38.WACC
 39.wachtgeld
 40.wachtrekening
 41.wachttijd
 42.wafelhuisindex
 43.wafer
 44.waferstepper
 45.Waffle House Index
 46.waiver
 47.Wajong
 48.wajongere
 49.wall crossing
 50.wall of debt
 51.Wall Street
 52.Wall Street firms
 53.Wall Street Journal
 54.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 55.Walmart-effect
 56.walvis (wet)
 57.WaMu
 58.wanbetaler
 59.wanbetaling
 60.wandelvergoeding
 61.wankelbank
 62.wanprestatie
 63.wantrapreneur
 64.WAO
 65.war for talent
 66.war loan
 67.ware
 68.warehousing
 69.warenwet
 70.warme grond
 71.warme sanering
 72.warrant
 73.warrant ratio
 74.warrantlening
 75.warranty
 76.Warsaw Stock Exchange
 77.WAS
 78.wash sale
 79.wash trade
 80.wash-out round
 81.washing
 82.Washington Consensus
 83.Washington's Birthday
 84.wasstraat
 85.watch list
 86.watchdog
 87.waterfall payment
 88.watermerk
 89.waterschap
 90.waterschapsbelasting
 91.watervalbetaling
 92.wave
 93.WBCSD
 94.Wbp
 95.Wbso
 96.Wcam
 97.WCED
 98.WCI
 99.WDCI
 100.wealth effect
 101.wealth forecasting
 102.wealth gap
 103.wealth management
 104.wealth management product
 105.wearables
 106.weather derivatives
 107.webbased learning
 108.WeChat Pay
 109.Wechselreiterei
 110.wedde
 111.weddenschap
 112.weddestrook
 113.wederbeleggingsrisico
 114.wederbeleggingsvergoeding
 115.wederuitvoer
 116.wedge
 117.wedkantoor
 118.weduwen- en wezenaandeel
 119.weduwen- en wezenpensioen
 120.weduwenpensioen
 121.Week van de Belegger
 122.Week van het Geld
 123.weekend-effect
 124.weekkoers
 125.weeklies
 126.weekloon
 127.Weekly Economic Index
 128.weekopties
 129.weekstaat
 130.weekstaat ECB
 131.weelde-effect
 132.weerderivaten
 133.weerrisico
 134.weerstand
 135.weerstandskas
 136.weerstandslijn
 137.weerstandsvermogen
 138.WEF
 139.wegenbelasting
 140.weggeefbonus
 141.weginfleren
 142.weging
 143.wegingscoëfficiënt
 144.wegingsfactor
 145.wegloopcompensatie
 146.wegneembeding
 147.wegsluisoma
 148.wegsluizen
 149.wegwerparbeid
 150.weighted average cost of capital
 151.welkomstbonus
 152.Wells Fargo
 153.welstand
 154.welvaart
 155.welvaartseffect
 156.welvaartsenveloppe
 157.welvaartskloof
 158.welvaartsladder
 159.welvaartspeil
 160.welvaartsstaat
 161.welvaartsvast
 162.welvaartsvast pensioen
 163.welzijn
 164.wentelkrediet
 165.wentelperiode
 166.WEO
 167.Wereldbank
 168.Wereldbankgroep
 169.wereldbedrijf
 170.wereldbevolkingsdag
 171.wereldconcern
 172.wereldeconomie
 173.Wereldhandelsorganisatie
 174.wereldinkomen
 175.wereldmunt
 176.wereldpopulatiedag
 177.Wereldpostunie
 178.wereldspeler
 179.Wereldstatistiekdag
 180.wereldvaluta
 181.Wereldvoedselorganisatie
 182.wereldwijde spaarvloed
 183.wereldwijde witwasmachine
 184.werkelijke individuele consumptie
 185.werkelijke individuele verbruik
 186.werkende armen
 187.werkgarantie
 188.werkgelegenheid
 189.werkgelegenheidsvallen
 190.werkgever
 191.werkgeversbijdrage
 192.werkgeversheffingen
 193.werkgeverslasten
 194.werkgeversorganisatie
 195.werkgeversvereniging
 196.werkgroep
 197.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 198.werkisme
 199.werkkapitaal
 200.werklandbeginsel
 201.werkloosheid
 202.werkloosheidscijfer
 203.werkloosheidsgraad
 204.werkloosheidspercentage
 205.werkloosheidsuitkering
 206.werkloosheidsval
 207.Werkloosheidswet
 208.werkloze
 209.werkloze beroepsbevolking
 210.werkmaatschappij
 211.werknemer
 212.werknemersaandelenplan
 213.werknemersbijdrage
 214.werknemersparticipatie
 215.werknemersvereniging
 216.werknemersverzekeringen
 217.werkonbekwaam
 218.werkplatform
 219.werkstaking
 220.werktijdverkorting
 221.werkverband
 222.werkverschaffing
 223.werkvloer
 224.werkvoorraad
 225.werkzaamheidsgraad
 226.werkzame beroepsbevolking
 227.werkzoekende
 228.Wertpapier
 229.Wertpapierkennnummer
 230.West Texas Intermediate
 231.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 232.Wet aanpak schijnconstructies
 233.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 234.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 235.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 236.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 237.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 238.Wet bescherming persoonsgegevens
 239.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 240.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 241.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 242.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 243.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 244.Wet financiële dienstverlening
 245.Wet Financiering Decentrale Overheden
 246.Wet financiering sociale verzekeringen
 247.Wet giraal effectenverkeer
 248.Wet handhaving consumentenbescherming
 249.Wet Hillen
 250.Wet Hof
 251.Wet houdbare overheidsfinanciën
 252.wet Huis voor klokkenluiders
 253.Wet identificatie bij dienstverlening
 254.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 255.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 256.Wet langdurige zorg
 257.Wet maatschappelijke ondersteuning
 258.Wet marktmisbruik
 259.Wet melding ongebruikelijke transacties
 260.Wet melding zeggenschap
 261.Wet meldplicht datalekken
 262.Wet milieubeheer
 263.Wet MOT
 264.Wet normering topinkomens
 265.Wet op de Dividendbelasting
 266.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 267.Wet op de vaste boekenprijs
 268.Wet op het accountantsberoep
 269.Wet op het financieel toezicht
 270.Wet openbaarheid bestuur
 271.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 272.Wet sociale werkvoorziening
 273.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 274.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 275.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 276.Wet toezicht accountantsorganisaties
 277.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 278.Wet toezicht effectenverkeer
 279.Wet toezicht financiële verslaggeving
 280.Wet toezicht kredietunies
 281.Wet toezicht kredietwezen
 282.Wet toezicht trustkantoren
 283.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 284.Wet van Benford
 285.wet van de afnemende meeropbrengsten
 286.wet van de grote aantallen
 287.wet van de grote getallen
 288.wet van de grote ronde getallen
 289.wet van de kleine getallen
 290.wet van de onbedoelde gevolgen
 291.wet van de remmende voorsprong
 292.Wet van Engel
 293.Wet van Gresham
 294.Wet van Hotelling
 295.Wet van Moore
 296.Wet van Okun
 297.wet van Say
 298.Wet van Stein
 299.Wet Verbetering Poortwachter
 300.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 301.Wet waardering Onroerende Zaken
 302.Wet werk en bijstand
 303.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 304.Wet Werk en Zekerheid
 305.Wet WOZ
 306.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 307.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 308.wettelijk monopolie
 309.wettelijke aansprakelijkheid
 310.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 311.wettelijke controle
 312.wettelijke licentie
 313.wettelijke rente
 314.wettelijke reserve
 315.wettig betaalmiddel
 316.WEW
 317.wezenpensioen
 318.WFC
 319.Wfd
 320.WFE
 321.WFIC
 322.Wfsv
 323.Wft
 324.Wft-examen
 325.WGA
 326.WGC
 327.Wge
 328.WGRG
 329.Whaley (optie-)model
 330.whammy
 331.Whatever it takes
 332.Whc
 333.whipsaw (-effect)
 334.whisper number
 335.whistleblower
 336.whistleblower procedures
 337.whistleblower protection
 338.white Brexit
 339.white collars
 340.white elephant
 341.White House
 342.white knight
 343.white list
 344.white paper
 345.white shoe bank
 346.white space investment
 347.white team
 348.wholesale
 349.wholesale price index
 350.wholesale-markt
 351.WIA
 352.Wid
 353.widow-maker
 354.wiebelpensioen
 355.wiebeltax
 356.WIEG
 357.wieg tot wieg
 358.wietaandeel
 359.wiethype
 360.WIFS
 361.wig
 362.WIG20
 363.wijze mannen
 364.Wijzer in geldzaken
 365.wijzigingen (fiscaal)
 366.wild card option
 367.wild randomness
 368.wilde staking
 369.wildwestbordje
 370.willig
 371.Wilshire 5000 Index
 372.win-win situatie
 373.win/loss size ratio
 374.wind-up
 375.wind-down plan
 376.windfall profit
 377.windfall revenue
 378.windfall tax
 379.windhandel
 380.windhapper
 381.windlening
 382.wind-obligatie
 383.window
 384.window dressing
 385.winkelhieren
 386.winkelverkopen
 387.winner-takes-all markt
 388.winner's curse
 389.winner-takes-most
 390.winst
 391.winst nemen
 392.winst per aandeel
 393.winst per verwaterd aandeel
 394.winst uit onderneming
 395.winst voor interest en belastingen
 396.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 397.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 398.winst- en verliesrekening
 399.winstalarm
 400.winstbegrippen
 401.winstbelasting
 402.winstbepaling
 403.winstbestemming
 404.winstbewijs
 405.winstbonus
 406.winstcapaciteit
 407.winstcentrum
 408.winstcijferseizoen
 409.winstdeelneming
 410.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 411.winstdelende obligatie
 412.winstdelende optie
 413.winstdeling
 414.winstdoel
 415.winstdrainage
 416.winstegalisatie
 417.winstexplosie
 418.winstgevendheid
 419.winstinflatie
 420.winstinhouding
 421.winstklem
 422.winstkwaliteit
 423.winstmanipulatie
 424.winstmarge
 425.winstmaximering
 426.winstmomentum
 427.winstneming
 428.winstopslag
 429.winstquote
 430.winstrecessie
 431.winstrendement
 432.winstreserve
 433.winstrisico
 434.winstsprong
 435.winststuring
 436.winsttaks
 437.winsttaxatie
 438.winstuitkering
 439.winstuitkeringspercentage
 440.winstval
 441.winstvennootschap
 442.winstverdeling
 443.winstverschuiving
 444.winstverwachting
 445.winstverwatering
 446.winstwaarschuwing
 447.Winter Forecast
 448.winterraming
 449.wipeout bonds
 450.WIPO
 451.wire house
 452.wire stripping
 453.Wirtschaftswunder
 454.wisdom of the crowd
 455.wiskundige reserve
 456.wissel
 457.wisselagent
 458.wisselarbitrage
 459.wisseldisconto
 460.wisselgeld
 461.wisselkoers
 462.wisselkoerseffecten
 463.wisselkoersinterventie
 464.wisselkoersregime
 465.wisselkoersrisico
 466.wisselkoersstelsel
 467.wisselkoersverlies
 468.wisselkoersverzekering
 469.wisselkoerswinst
 470.wisselmarkt
 471.wisselplicht
 472.wisselrisico
 473.wisselruiterij
 474.wisseltermijncontract
 475.wisseltransactie
 476.wit geld
 477.witboek
 478.withdrawal
 479.withholding tax
 480.witte balk
 481.witte biotech
 482.witte boorden
 483.witte brexit
 484.Witte Huis
 485.witte kassa
 486.witte olifant
 487.witte ridder
 488.witteboordencriminaliteit
 489.witten
 490.Witteveenkader
 491.witwasmachine
 492.witwassen
 493.Wiv
 494.wizzard van Wall Street
 495.WJP Rule of Law Index
 496.WKM
 497.WKN
 498.WLS
 499.Wlz
 500.Wm
 501.WM/Reuters fixing
 502.WMD
 503.Wmo
 504.Wmz
 505.WNT
 506.Wob
 507.WOCCU
 508.woco
 509.WODC
 510.woekerlening
 511.woekerpensioen
 512.woekerpolis
 513.woekerprijs
 514.woekerrente
 515.woekerswap
 516.woekerwinst
 517.wokkels
 518.wolkenkrabberindicator
 519.wollige logica
 520.Women in Financial Services
 521.Women in Work Index
 522.won
 523.wonderbelegger
 524.Wonga
 525.woningbouwcorporatie
 526.woningcorporatie
 527.woningschuld
 528.woningsprijsindex
 529.wonk
 530.Woodstock of Capitalism
 531.Woodstock van het kapitalisme
 532.woonbonus
 533.woonfraude
 534.woonkrediet
 535.woonland
 536.woonlandbeginsel
 537.woonlasten
 538.woonlastenbeschermer
 539.woonlastenverzekering
 540.woonplaatsbeginsel
 541.woonquote
 542.woordwolk
 543.Wopke-fonds
 544.word cloud
 545.Working Group on Financial Markets
 546.Working Opportunity Tax Credit
 547.working poor
 548.Working Tax Credit
 549.workism
 550.workout date
 551.World Business Council for Sustainable Development
 552.World Competitiveness Scoreboard
 553.World Container Index
 554.World Council of Credit Unions
 555.world currency
 556.World Economic Forum
 557.World Economic League Table
 558.World Economic Outlook
 559.World Energy Outlook
 560.World Federation of Exchanges
 561.World Federation of Investors
 562.World Franchise Council
 563.World Gold Council
 564.World Happiness Report
 565.World Intellectual Property Organization
 566.World Investment Report
 567.world population day
 568.World Press Freedom Index
 569.World Statistics Day
 570.World Trade Organization
 571.World Trade Outlook Indicator
 572.World Wealth Report
 573.Worldwatch Institute
 574.World’s Safest Banks
 575.worm
 576.worst case
 577.worst case analyse
 578.worst-in-class
 579.wortelformule
 580.worteltoets
 581.WOTC
 582.WOZ
 583.WOZ-waarde
 584.WPA
 585.WPI
 586.WPK
 587.WPKN
 588.wrakkencentrale
 589.wrap account
 590.wrap fee
 591.wrapper
 592.write-down
 593.write-off
 594.write-up
 595.writer
 596.wrong way issue
 597.WRR
 598.Wrzo
 599.WSE
 600.WSJ
 601.Wsnp
 602.Wsw
 603.Wta
 604.Wtb
 605.Wte
 606.Wtfv
 607.WTI
 608.Wtk
 609.WTO
 610.WTOI
 611.Wts
 612.Wtv
 613.WTV
 614.Wuhan-virus
 615.wurgcontract
 616.wurghypotheek
 617.wurglening
 618.Wvb
 619.Wvbp
 620.WW
 621.WW-toerisme
 622.WWB
 623.Wwft
 624.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet