dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
diem
Facebook kondigde in december 2020 een naamsverandering voor haar ... >>
 Vandaag 27-01-2022
21151 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 recessie
3 R-woord
4 meme-aandeel
5 out-of-pocket kosten
 Thema's
 Recent verbeterd
26-01diem
26-01Global Supply Chain Pr...
26-01Corruption Perceptions...
26-01machtiging
26-01domiciliëringsmandaat
26-01automatische incasso
26-01Europese incasso
26-01domiciliëring
26-01principal transaction
25-01R-woord
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardetransport
 33.waardevast
 34.waardevast pensioen
 35.waarjewerkt-budget
 36.waarnemingsperiode
 37.waarschijnlijkheidsrekening
 38.waarschijnlijkheidsverdeling
 39.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 40.waarschuworder
 41.WACC
 42.wachtgeld
 43.wachtrekening
 44.wachttijd
 45.wafelhuisindex
 46.wafer
 47.waferstepper
 48.Waffle House Index
 49.waiver
 50.Wajong
 51.wajongere
 52.wall crossing
 53.wall of debt
 54.Wall Street
 55.Wall Street firms
 56.Wall Street Journal
 57.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 58.WallStreetBets
 59.Walmart-effect
 60.walvis (wet)
 61.WaMu
 62.wanbetaler
 63.wanbetaling
 64.wandelvergoeding
 65.wankelbank
 66.wanprestatie
 67.wantrapreneur
 68.WAO
 69.war for talent
 70.war loan
 71.ware
 72.warehousing
 73.warenwet
 74.warme grond
 75.warme sanering
 76.warrant
 77.warrant ratio
 78.warrantlening
 79.warranty
 80.Warsaw Stock Exchange
 81.WAS
 82.wash sale
 83.wash trade
 84.wash-out round
 85.washing
 86.Washington Consensus
 87.Washington's Birthday
 88.wasstraat
 89.watch list
 90.watchdog
 91.waterfall payment
 92.watermerk
 93.Watermunt
 94.waterschap
 95.waterschapsbelasting
 96.waterstof
 97.Waterstofcoalitie
 98.watervalbetaling
 99.wave
 100.WAZ
 101.WBCSD
 102.Wbp
 103.Wbso
 104.Wcam
 105.WCED
 106.WCI
 107.WDCI
 108.wealth effect
 109.wealth forecasting
 110.wealth gap
 111.wealth management
 112.wealth management product
 113.wearables
 114.weather derivatives
 115.web scraping
 116.webbased learning
 117.webwinkel
 118.WeChat Pay
 119.Wechselreiterei
 120.wedde
 121.weddenschap
 122.weddestrook
 123.wederbeleggingsrisico
 124.wederbeleggingsvergoeding
 125.wederopbouwfonds
 126.wederuitvoer
 127.wedge
 128.wedkantoor
 129.wedmarkt
 130.weduwen- en wezenaandeel
 131.weduwen- en wezenpensioen
 132.weduwenpensioen
 133.Week van de Belegger
 134.Week van het Geld
 135.weekend-effect
 136.weekkoers
 137.weeklies
 138.weekloon
 139.Weekly Activity Index
 140.Weekly Economic Index
 141.weekopties
 142.weekstaat
 143.weekstaat ECB
 144.weelde-effect
 145.weerderivaten
 146.weerrisico
 147.weerstand
 148.weerstandscapaciteit
 149.weerstandskas
 150.weerstandslijn
 151.weerstandsniveau
 152.weerstandsnorm
 153.weerstandsvermogen
 154.WEF
 155.wegenbelasting
 156.weggeefbonus
 157.weginfleren
 158.weging
 159.wegingscoëfficiënt
 160.wegingsfactor
 161.wegloopcompensatie
 162.wegneembeding
 163.wegsluisoma
 164.wegsluizen
 165.wegwerparbeid
 166.WEI
 167.weighted average cost of capital
 168.welkomstbonus
 169.Wells Fargo
 170.welstand
 171.WELT
 172.welvaart
 173.Welvaart in coronatijd
 174.welvaartseffect
 175.welvaartsenveloppe
 176.welvaartskloof
 177.welvaartsladder
 178.welvaartspeil
 179.welvaartsstaat
 180.welvaartsvast
 181.welvaartsvast pensioen
 182.welzijn
 183.wentelkrediet
 184.wentelperiode
 185.WEO
 186.Wereldbank
 187.Wereldbankgroep
 188.wereldbedrijf
 189.Wereldbeleggersweek
 190.wereldbevolkingsdag
 191.wereldconcern
 192.wereldeconomie
 193.Wereldhandelsorganisatie
 194.wereldinkomen
 195.wereldmunt
 196.wereldpopulatiedag
 197.Wereldpostunie
 198.wereldspeler
 199.Wereldstatistiekdag
 200.wereldvaluta
 201.Wereldvoedselorganisatie
 202.wereldwijde minimumbelasting
 203.wereldwijde spaarvloed
 204.wereldwijde winstbelasting
 205.wereldwijde witwasmachine
 206.werkelijke individuele consumptie
 207.werkelijke individuele verbruik
 208.werkende armen
 209.werkgarantie
 210.werkgelegenheid
 211.werkgelegenheidsvallen
 212.werkgever
 213.werkgeversbijdrage
 214.werkgeversheffingen
 215.werkgeverslasten
 216.werkgeversorganisatie
 217.werkgeverspremie
 218.werkgeversvereniging
 219.werkgeversverklaring
 220.werkgroep
 221.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 222.werkisme
 223.werkkapitaal
 224.werklandbeginsel
 225.werkloosheid
 226.werkloosheidscijfer
 227.werkloosheidsgraad
 228.werkloosheidspercentage
 229.werkloosheidsuitkering
 230.werkloosheidsval
 231.Werkloosheidswet
 232.werkloze
 233.werkloze beroepsbevolking
 234.werkmaatschappij
 235.werknemer
 236.werknemersaandelenplan
 237.werknemersbijdrage
 238.werknemersparticipatie
 239.werknemerspremie
 240.werknemersvereniging
 241.werknemersverzekeringen
 242.werkonbekwaam
 243.werkplatform
 244.werkstaking
 245.werktijdverkorting
 246.werkverband
 247.werkverschaffing
 248.werkvloer
 249.werkvoorraad
 250.werkzaamheidsgraad
 251.werkzame beroepsbevolking
 252.werkzoekende
 253.Wertpapier
 254.Wertpapierkennnummer
 255.West Texas Intermediate
 256.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 257.Wet aanpak schijnconstructies
 258.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 259.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 260.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 261.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 262.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 263.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 264.Wet bescherming persoonsgegevens
 265.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 266.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 267.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 268.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 269.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 270.Wet financiële dienstverlening
 271.Wet Financiering Decentrale Overheden
 272.Wet financiering sociale verzekeringen
 273.Wet giraal effectenverkeer
 274.Wet handhaving consumentenbescherming
 275.Wet Hillen
 276.Wet Hof
 277.Wet houdbare overheidsfinanciën
 278.wet Huis voor klokkenluiders
 279.Wet identificatie bij dienstverlening
 280.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 281.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 282.Wet inzake digitale diensten
 283.Wet inzake digitale markten
 284.Wet Kansspelen op Afstand
 285.Wet langdurige zorg
 286.Wet maatschappelijke ondersteuning
 287.Wet marktmisbruik
 288.Wet melding ongebruikelijke transacties
 289.Wet melding zeggenschap
 290.Wet meldplicht datalekken
 291.Wet milieubeheer
 292.Wet MOT
 293.Wet normering topinkomens
 294.Wet op de Dividendbelasting
 295.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 296.Wet op de vaste boekenprijs
 297.Wet op het accountantsberoep
 298.Wet op het financieel toezicht
 299.Wet openbaarheid bestuur
 300.Wet publieke gezondheid
 301.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 302.Wet sociale werkvoorziening
 303.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 304.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 305.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 306.Wet toezicht accountantsorganisaties
 307.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 308.Wet toezicht effectenverkeer
 309.Wet toezicht financiële verslaggeving
 310.Wet toezicht kredietunies
 311.Wet toezicht kredietwezen
 312.Wet toezicht trustkantoren
 313.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 314.Wet van Benford
 315.wet van de afnemende meeropbrengsten
 316.wet van de grote aantallen
 317.wet van de grote getallen
 318.wet van de grote ronde getallen
 319.wet van de kleine getallen
 320.wet van de onbedoelde gevolgen
 321.wet van de remmende voorsprong
 322.Wet van Engel
 323.Wet van Goodhart
 324.Wet van Gresham
 325.Wet van Hotelling
 326.Wet van Moore
 327.Wet van Okun
 328.wet van Say
 329.Wet van Stein
 330.Wet Verbetering Poortwachter
 331.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 332.Wet waardering Onroerende Zaken
 333.Wet werk en bijstand
 334.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 335.Wet Werk en Zekerheid
 336.Wet WOZ
 337.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 338.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 339.wettelijk monopolie
 340.wettelijke aansprakelijkheid
 341.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 342.wettelijke bedenktijd
 343.wettelijke controle
 344.wettelijke licentie
 345.wettelijke rente
 346.wettelijke rentevoet
 347.wettelijke reserve
 348.wettig betaalmiddel
 349.WEW
 350.wezenpensioen
 351.WFC
 352.Wfd
 353.WFE
 354.WFIC
 355.Wfsv
 356.Wft
 357.Wft-examen
 358.WGA
 359.WGC
 360.Wge
 361.WGRG
 362.Whaley (optie-)model
 363.whammy
 364.Whatever it takes
 365.whatsappfraude
 366.Whc
 367.whipsaw (-effect)
 368.whisper number
 369.whistleblower
 370.whistleblower procedures
 371.whistleblower protection
 372.white Brexit
 373.white collars
 374.white elephant
 375.White House
 376.white knight
 377.white list
 378.white paper
 379.white shoe bank
 380.white space investment
 381.white team
 382.wholesale
 383.wholesale price index
 384.wholesale-markt
 385.WIA
 386.Wid
 387.Wide Moat rating
 388.widow-maker
 389.wiebelpensioen
 390.wiebeltax
 391.wieberbonus
 392.WIEG
 393.wieg tot wieg
 394.wietaandeel
 395.wiethype
 396.WIFS
 397.wig
 398.WIG20
 399.wijze mannen
 400.Wijzer in geldzaken
 401.wijzigingen (fiscaal)
 402.wild card option
 403.wild randomness
 404.wilde staking
 405.wildwestbordje
 406.willig
 407.Wilshire 5000 Index
 408.Wimbledon debenture
 409.Wimbledon-obligatie
 410.win-win situatie
 411.win/loss size ratio
 412.wind-up
 413.wind-down plan
 414.windfall profit
 415.windfall revenue
 416.windfall tax
 417.windhandel
 418.windhapper
 419.windlening
 420.wind-obligatie
 421.window
 422.window dressing
 423.winkelhieren
 424.winkelverkopen
 425.winner-takes-all markt
 426.winner's curse
 427.winner-takes-most
 428.winst
 429.winst nemen
 430.winst per aandeel
 431.winst per verwaterd aandeel
 432.winst uit onderneming
 433.winst voor interest en belastingen
 434.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 435.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 436.winst- en verliesrekening
 437.winstalarm
 438.winstbegrippen
 439.winstbelasting
 440.winstbepaling
 441.winstbestemming
 442.winstbewijs
 443.winstbonus
 444.winstcapaciteit
 445.winstcentrum
 446.winstcijferseizoen
 447.winstdeelneming
 448.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 449.winstdelende obligatie
 450.winstdelende optie
 451.winstdeling
 452.winstdoel
 453.winstdrainage
 454.winstegalisatie
 455.winstexplosie
 456.winstgevendheid
 457.winstinflatie
 458.winstinhouding
 459.winstklem
 460.winstkwaliteit
 461.winstmanipulatie
 462.winstmarge
 463.winstmaximering
 464.winstmomentum
 465.winstmotor
 466.winstneming
 467.winstopslag
 468.winstquote
 469.winstrecessie
 470.winstrendement
 471.winstreserve
 472.winstrisico
 473.winstsprong
 474.winststripping
 475.winststuring
 476.winsttaks
 477.winsttaxatie
 478.winstuitkering
 479.winstuitkeringspercentage
 480.winstval
 481.winstvennootschap
 482.winstverdeling
 483.winstverschuiving
 484.winstverwachting
 485.winstverwatering
 486.winstwaarschuwing
 487.Winter Forecast
 488.winterraming
 489.wipeout bonds
 490.WIPO
 491.wire house
 492.wire stripping
 493.Wirecard
 494.Wirtschaftswunder
 495.wisdom of the crowd
 496.wiskundige reserve
 497.wissel
 498.wisselagent
 499.wisselarbitrage
 500.wisseldisconto
 501.wisselgeld
 502.wisselkoers
 503.wisselkoerseffecten
 504.wisselkoersinterventie
 505.wisselkoersregime
 506.wisselkoersrisico
 507.wisselkoersstelsel
 508.wisselkoersverlies
 509.wisselkoersverzekering
 510.wisselkoerswinst
 511.wisselmarkt
 512.wisselplicht
 513.wisselrisico
 514.wisselruiterij
 515.wisseltermijncontract
 516.wisseltransactie
 517.wit geld
 518.witboek
 519.withdrawal
 520.withholding tax
 521.witte balk
 522.witte biotech
 523.witte boorden
 524.witte brexit
 525.Witte Huis
 526.witte kassa
 527.witte olifant
 528.witte ridder
 529.witte vlek
 530.witte vlek pensioenen
 531.witteboordencriminaliteit
 532.witten
 533.Witteveenkader
 534.witwasmachine
 535.witwassen
 536.Wiv
 537.WIW
 538.wizard van Wall Street
 539.WJP Rule of Law Index
 540.WKM
 541.WKN
 542.WLS
 543.Wlz
 544.Wm
 545.WM/Reuters fixing
 546.WMD
 547.Wmo
 548.Wmz
 549.WNT
 550.Wob
 551.wobben
 552.WOCCU
 553.woco
 554.WODC
 555.woekerlening
 556.woekerpensioen
 557.woekerpolis
 558.woekerprijs
 559.woekerrente
 560.woekerswap
 561.woekerwinst
 562.wokkels
 563.wolkenkrabberindicator
 564.wollige logica
 565.Women in Financial Services
 566.Women in Work Index
 567.won
 568.wonderbelegger
 569.Wonga
 570.woningbouwcorporatie
 571.woningcorporatie
 572.woningschuld
 573.woningsprijsindex
 574.wonk
 575.WOO
 576.Woodstock of Capitalism
 577.Woodstock van het kapitalisme
 578.woonbonus
 579.woonfraude
 580.woonkrediet
 581.woonland
 582.woonlandbeginsel
 583.woonlasten
 584.woonlastenbeschermer
 585.woonlastenverzekering
 586.woonplaatsbeginsel
 587.woonquote
 588.woordwolk
 589.Wopke-fonds
 590.Wopke-Wiebes-fonds
 591.word cloud
 592.Working Group on Financial Markets
 593.Working Opportunity Tax Credit
 594.working poor
 595.Working Tax Credit
 596.workism
 597.workout date
 598.World Business Council for Sustainable Development
 599.World Competitiveness Scoreboard
 600.World Container Index
 601.World Council of Credit Unions
 602.world currency
 603.World Economic Forum
 604.World Economic League Table
 605.World Economic Outlook
 606.World Energy Outlook
 607.World Federation of Exchanges
 608.World Federation of Investors
 609.World Franchise Council
 610.World Gold Council
 611.World Happiness Report
 612.World Intellectual Property Organization
 613.World Investment Report
 614.World Investor Week
 615.World Oil Outlook
 616.world population day
 617.World Press Freedom Index
 618.World Statistics Day
 619.World Trade Organization
 620.World Trade Outlook Indicator
 621.World Wealth Report
 622.Worldwatch Institute
 623.World’s Safest Banks
 624.worm
 625.worst case
 626.worst case analyse
 627.worst-in-class
 628.wortelformule
 629.worteltoets
 630.WOTC
 631.WOZ
 632.WOZ-waarde
 633.WPA
 634.WPI
 635.WPK
 636.WPKN
 637.wrakkencentrale
 638.wrap account
 639.wrap fee
 640.wrapper
 641.write-down
 642.write-off
 643.write-up
 644.writer
 645.wrong way issue
 646.WRR
 647.Wrzo
 648.WSB
 649.WSE
 650.WSJ
 651.Wsnp
 652.Wsw
 653.Wta
 654.Wtb
 655.Wte
 656.Wtfv
 657.WTI
 658.Wtk
 659.WTO
 660.WTOI
 661.Wts
 662.Wtv
 663.WTV
 664.Wuhan-virus
 665.wurgcontract
 666.wurghypotheek
 667.wurglening
 668.Wvb
 669.Wvbp
 670.WW
 671.WW-toerisme
 672.WWB
 673.Wwft
 674.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet