dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
New Deal
Het programma van de Amerikaanse president Franklin Delano ... >>
 Vandaag 29-11-2022
21464 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 Bregret
4 reconciliatie
5 kerninflatie
 Thema's
 Recent verbeterd
29-11groene fondsen
29-11donkergroene fondsen
29-11free rider
29-11lippenstiftindex
29-11stopbonus
29-11stopsubsidie
29-11flankerend beleid
29-11opkoopregeling
29-11financiële prikkel
29-11warme sanering
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsrisico
 31.waardestaat
 32.waardetransport
 33.waardevast
 34.waardevast pensioen
 35.waarjewerkt-budget
 36.waarnemingsperiode
 37.waarschijnlijkheidsrekening
 38.waarschijnlijkheidsverdeling
 39.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 40.waarschuworder
 41.WACC
 42.wachtgeld
 43.wachtrekening
 44.wachttijd
 45.wafelhuisindex
 46.wafer
 47.waferstepper
 48.Waffle House Index
 49.waiver
 50.Wajong
 51.wajongere
 52.wall crossing
 53.wall of debt
 54.Wall Street
 55.Wall Street firms
 56.Wall Street Journal
 57.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 58.WallStreetBets
 59.Walmart-effect
 60.walvis (wet)
 61.WaMu
 62.wanbetaler
 63.wanbetaling
 64.Wandel durch Handel
 65.wandelvergoeding
 66.wankelbank
 67.wanprestatie
 68.wantrapreneur
 69.WAO
 70.war bond
 71.war for talent
 72.war loan
 73.ware
 74.warehousing
 75.warenwet
 76.warme grond
 77.warme sanering
 78.warrant
 79.warrant ratio
 80.warrantlening
 81.warranty
 82.Warsaw Stock Exchange
 83.WAS
 84.wash sale
 85.wash trade
 86.wash-out round
 87.washing
 88.Washington Consensus
 89.Washington's Birthday
 90.wasstraat
 91.watch list
 92.watchdog
 93.waterbedeffect
 94.waterfall payment
 95.watermerk
 96.Watermunt
 97.waterschap
 98.waterschapsbelasting
 99.waterstof
 100.Waterstofcoalitie
 101.watervalbetaling
 102.wave
 103.WAZ
 104.WBCSD
 105.Wbp
 106.Wbso
 107.Wcam
 108.WCED
 109.WCI
 110.WDCI
 111.wealth effect
 112.wealth forecasting
 113.wealth gap
 114.wealth management
 115.wealth management product
 116.wearables
 117.weather derivatives
 118.web scraping
 119.webbased learning
 120.webwinkel
 121.WeChat Pay
 122.Wechselreiterei
 123.wedde
 124.weddenschap
 125.weddestrook
 126.wederbeleggingsrisico
 127.wederbeleggingsvergoeding
 128.wederopbouwfonds
 129.wederuitvoer
 130.wedge
 131.wedkantoor
 132.wedmarkt
 133.weduwen- en wezenaandeel
 134.weduwen- en wezenpensioen
 135.weduwenpensioen
 136.Week van de Belegger
 137.Week van het Geld
 138.weekend-effect
 139.weekkoers
 140.weeklies
 141.weekloon
 142.Weekly Activity Index
 143.Weekly Economic Index
 144.weekopties
 145.weekstaat
 146.weekstaat ECB
 147.weelde-effect
 148.weerderivaten
 149.weerrisico
 150.weerstand
 151.weerstandscapaciteit
 152.weerstandskas
 153.weerstandslijn
 154.weerstandsniveau
 155.weerstandsnorm
 156.weerstandsvermogen
 157.WEF
 158.wegenbelasting
 159.weggeefbonus
 160.weginfleren
 161.weging
 162.wegingscoëfficiënt
 163.wegingsfactor
 164.wegloopcompensatie
 165.wegneembeding
 166.wegsluisoma
 167.wegsluizen
 168.wegwerparbeid
 169.wegwerpeconomie
 170.wegwerpmaatschappij
 171.WEI
 172.weighted average cost of capital
 173.welkomstbonus
 174.Wells Fargo
 175.welstand
 176.WELT
 177.welvaart
 178.Welvaart in coronatijd
 179.welvaartseffect
 180.welvaartsenveloppe
 181.welvaartskloof
 182.welvaartsladder
 183.welvaartspeil
 184.welvaartsstaat
 185.welvaartsvast
 186.welvaartsvast pensioen
 187.welzijn
 188.wentelkrediet
 189.wentelperiode
 190.WEO
 191.Wereldbank
 192.Wereldbankgroep
 193.wereldbedrijf
 194.Wereldbeleggersweek
 195.wereldbevolkingsdag
 196.wereldconcern
 197.wereldeconomie
 198.Wereldhandelsorganisatie
 199.wereldinkomen
 200.wereldmunt
 201.wereldpopulatiedag
 202.Wereldpostunie
 203.wereldspeler
 204.Wereldstatistiekdag
 205.wereldvaluta
 206.Wereldvoedselorganisatie
 207.wereldwijde minimumbelasting
 208.wereldwijde spaarvloed
 209.wereldwijde winstbelasting
 210.wereldwijde witwasmachine
 211.werkelijke individuele consumptie
 212.werkelijke individuele verbruik
 213.werkende armen
 214.werkgarantie
 215.werkgelegenheid
 216.werkgelegenheidsvallen
 217.werkgever
 218.werkgeversbijdrage
 219.werkgeversheffingen
 220.werkgeverslasten
 221.werkgeversorganisatie
 222.werkgeverspremie
 223.werkgeversvereniging
 224.werkgeversverklaring
 225.werkgroep
 226.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 227.werkisme
 228.werkkapitaal
 229.werklandbeginsel
 230.werkloosheid
 231.werkloosheidscijfer
 232.werkloosheidsgraad
 233.werkloosheidspercentage
 234.werkloosheidsuitkering
 235.werkloosheidsval
 236.Werkloosheidswet
 237.werkloze
 238.werkloze beroepsbevolking
 239.werkmaatschappij
 240.werknemer
 241.werknemersaandelenplan
 242.werknemersbijdrage
 243.werknemersparticipatie
 244.werknemerspremie
 245.werknemersvereniging
 246.werknemersverzekeringen
 247.werkonbekwaam
 248.werkplaats van de wereld
 249.werkplatform
 250.werkstaking
 251.werktijdverkorting
 252.werkvennootschap
 253.werkverband
 254.werkverschaffing
 255.werkvloer
 256.werkvoorraad
 257.werkzaamheidsgraad
 258.werkzame beroepsbevolking
 259.werkzoekende
 260.Wertpapier
 261.Wertpapierkennnummer
 262.West Texas Intermediate
 263.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 264.Wet aanpak schijnconstructies
 265.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 266.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 267.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 268.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 269.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 270.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 271.Wet bescherming persoonsgegevens
 272.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 273.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 274.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 275.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 276.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 277.Wet financiële dienstverlening
 278.Wet Financiering Decentrale Overheden
 279.Wet financiering sociale verzekeringen
 280.Wet giraal effectenverkeer
 281.Wet handhaving consumentenbescherming
 282.Wet Hillen
 283.Wet Hof
 284.Wet houdbare overheidsfinanciën
 285.wet Huis voor klokkenluiders
 286.Wet identificatie bij dienstverlening
 287.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 288.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 289.Wet inzake digitale diensten
 290.Wet inzake digitale markten
 291.Wet Kansspelen op Afstand
 292.Wet langdurige zorg
 293.Wet maatschappelijke ondersteuning
 294.Wet marktmisbruik
 295.Wet melding ongebruikelijke transacties
 296.Wet melding zeggenschap
 297.Wet meldplicht datalekken
 298.Wet milieubeheer
 299.Wet MOT
 300.Wet normering topinkomens
 301.Wet op de Dividendbelasting
 302.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 303.Wet op de vaste boekenprijs
 304.Wet op het accountantsberoep
 305.Wet op het financieel toezicht
 306.Wet openbaarheid bestuur
 307.Wet publieke gezondheid
 308.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 309.Wet sociale werkvoorziening
 310.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 311.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 312.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 313.Wet toezicht accountantsorganisaties
 314.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 315.Wet toezicht effectenverkeer
 316.Wet toezicht financiële verslaggeving
 317.Wet toezicht kredietunies
 318.Wet toezicht kredietwezen
 319.Wet toezicht trustkantoren
 320.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 321.Wet van Benford
 322.wet van de afnemende meeropbrengsten
 323.wet van de grote aantallen
 324.wet van de grote getallen
 325.wet van de grote ronde getallen
 326.wet van de kleine getallen
 327.wet van de onbedoelde gevolgen
 328.wet van de remmende voorsprong
 329.Wet van Engel
 330.Wet van Goodhart
 331.Wet van Gresham
 332.Wet van Hotelling
 333.Wet van Moore
 334.Wet van Okun
 335.wet van Say
 336.Wet van Stein
 337.Wet Verbetering Poortwachter
 338.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 339.Wet waardering Onroerende Zaken
 340.Wet werk en bijstand
 341.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 342.Wet Werk en Zekerheid
 343.Wet WOZ
 344.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 345.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 346.wettelijk monopolie
 347.wettelijke aansprakelijkheid
 348.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 349.wettelijke bedenktijd
 350.wettelijke controle
 351.wettelijke licentie
 352.wettelijke rente
 353.wettelijke rentevoet
 354.wettelijke reserve
 355.wettig betaalmiddel
 356.WEW
 357.wezenpensioen
 358.WFC
 359.Wfd
 360.WFE
 361.WFIC
 362.Wfsv
 363.Wft
 364.Wft-examen
 365.WGA
 366.WGC
 367.Wge
 368.WGRG
 369.whale
 370.Whaley (optie-)model
 371.whammy
 372.Whatever it takes
 373.whatsappfraude
 374.Whc
 375.whipsaw (-effect)
 376.whisper number
 377.whistleblower
 378.whistleblower procedures
 379.whistleblower protection
 380.white Brexit
 381.white collars
 382.white elephant
 383.White House
 384.white knight
 385.white list
 386.white paper
 387.white shoe bank
 388.white space investment
 389.white team
 390.wholesale
 391.wholesale price index
 392.wholesale-markt
 393.WIA
 394.Wid
 395.Wide Moat rating
 396.widow-maker
 397.wiebelpensioen
 398.wiebeltax
 399.wieberbonus
 400.WIEG
 401.wieg tot wieg
 402.wietaandeel
 403.wiethype
 404.WIFS
 405.wig
 406.WIG20
 407.wijze mannen
 408.Wijzer in geldzaken
 409.wijzigingen (fiscaal)
 410.wild card option
 411.wild randomness
 412.wilde staking
 413.wildwestbordje
 414.willig
 415.Wilshire 5000 Index
 416.Wimbledon debenture
 417.Wimbledon-obligatie
 418.win-win situatie
 419.win/loss size ratio
 420.wind-up
 421.wind-down plan
 422.windfall profit
 423.windfall revenue
 424.windfall tax
 425.windhandel
 426.windhapper
 427.windlening
 428.wind-obligatie
 429.window
 430.window dressing
 431.winkelhieren
 432.winkelverkopen
 433.winner-takes-all markt
 434.winner's curse
 435.winner-takes-most
 436.winst
 437.winst nemen
 438.winst per aandeel
 439.winst per verwaterd aandeel
 440.winst uit onderneming
 441.winst voor interest en belastingen
 442.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 443.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 444.winst- en verliesrekening
 445.winstalarm
 446.winstbegrippen
 447.winstbelasting
 448.winstbepaling
 449.winstbestemming
 450.winstbewijs
 451.winstbonus
 452.winstcapaciteit
 453.winstcentrum
 454.winstcijferseizoen
 455.winstdeelneming
 456.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 457.winstdelende obligatie
 458.winstdelende optie
 459.winstdeling
 460.winstdoel
 461.winstdrainage
 462.winstdruk
 463.winstegalisatie
 464.winstexplosie
 465.winstgevendheid
 466.winstinflatie
 467.winstinhouding
 468.winstklem
 469.winstkwaliteit
 470.winstmanipulatie
 471.winstmarge
 472.winstmaximering
 473.winstmomentum
 474.winstmotor
 475.winstneming
 476.winstopslag
 477.winstquote
 478.winstrecessie
 479.winstrendement
 480.winstreserve
 481.winstrisico
 482.winstsprong
 483.winststripping
 484.winststuring
 485.winsttaks
 486.winsttaxatie
 487.winstuitkering
 488.winstuitkeringspercentage
 489.winstval
 490.winstvennootschap
 491.winstverdeling
 492.winstverschuiving
 493.winstverwachting
 494.winstverwatering
 495.winstwaarschuwing
 496.Winter Forecast
 497.winterraming
 498.wipeout bonds
 499.WIPO
 500.wire house
 501.wire stripping
 502.Wirecard
 503.Wirtschaftswunder
 504.wisdom of the crowd
 505.wiskundige reserve
 506.wissel
 507.wisselagent
 508.wisselarbitrage
 509.wisseldisconto
 510.wisselgeld
 511.wisselkoers
 512.wisselkoerseffecten
 513.wisselkoersinterventie
 514.wisselkoersregime
 515.wisselkoersrisico
 516.wisselkoersstelsel
 517.wisselkoersverlies
 518.wisselkoersverzekering
 519.wisselkoerswinst
 520.wisselmarkt
 521.wisselplicht
 522.wisselrisico
 523.wisselruiterij
 524.wisseltermijncontract
 525.wisseltransactie
 526.wit geld
 527.witboek
 528.withdrawal
 529.withholding tax
 530.witte balk
 531.witte biotech
 532.witte boorden
 533.witte brexit
 534.Witte Huis
 535.witte kassa
 536.witte olifant
 537.witte ridder
 538.witte vlek
 539.witte vlek pensioenen
 540.witteboordencriminaliteit
 541.witten
 542.Witteveenkader
 543.witwasmachine
 544.witwassen
 545.Wiv
 546.WIW
 547.wizard van Wall Street
 548.WJP Rule of Law Index
 549.WKM
 550.WKN
 551.WLS
 552.Wlz
 553.Wm
 554.WM/Reuters fixing
 555.WMD
 556.Wmo
 557.Wmz
 558.WNT
 559.Wob
 560.wobben
 561.WOCCU
 562.woco
 563.WODC
 564.woekerlening
 565.woekerpensioen
 566.woekerpolis
 567.woekerprijs
 568.woekerrente
 569.woekerswap
 570.woekerwinst
 571.wokkels
 572.wolkenkrabberindicator
 573.wollige logica
 574.Women in Financial Services
 575.Women in Work Index
 576.won
 577.wonderbelegger
 578.Wonga
 579.woningbouwcorporatie
 580.woningcorporatie
 581.woningschuld
 582.woningsprijsindex
 583.wonk
 584.WOO
 585.Woodstock of Capitalism
 586.Woodstock van het kapitalisme
 587.woonbonus
 588.woonfraude
 589.woonkrediet
 590.woonland
 591.woonlandbeginsel
 592.woonlasten
 593.woonlastenbeschermer
 594.woonlastenverzekering
 595.woonplaatsbeginsel
 596.woonquote
 597.woordmerk
 598.woordwolk
 599.Wopke-fonds
 600.Wopke-Wiebes-fonds
 601.word cloud
 602.Working Group on Financial Markets
 603.Working Opportunity Tax Credit
 604.working poor
 605.Working Tax Credit
 606.workism
 607.workout date
 608.World Business Council for Sustainable Development
 609.World Competitiveness Scoreboard
 610.World Container Index
 611.World Council of Credit Unions
 612.world currency
 613.World Economic Forum
 614.World Economic League Table
 615.World Economic Outlook
 616.World Energy Outlook
 617.World Federation of Exchanges
 618.World Federation of Investors
 619.World Franchise Council
 620.World Gold Council
 621.World Happiness Report
 622.World Intellectual Property Organization
 623.World Investment Report
 624.World Investor Week
 625.World Oil Outlook
 626.world population day
 627.World Press Freedom Index
 628.World Statistics Day
 629.World Trade Organization
 630.World Trade Outlook Indicator
 631.World Wealth Report
 632.Worldwatch Institute
 633.World’s Safest Banks
 634.worm
 635.worst case
 636.worst case analyse
 637.worst-in-class
 638.wortelformule
 639.worteltoets
 640.WOTC
 641.WOZ
 642.WOZ-waarde
 643.WPA
 644.WPI
 645.WPK
 646.WPKN
 647.wrakkencentrale
 648.wrap account
 649.wrap fee
 650.wrapper
 651.write-down
 652.write-off
 653.write-up
 654.writer
 655.wrong way issue
 656.WRR
 657.Wrzo
 658.WSB
 659.WSE
 660.WSJ
 661.Wsnp
 662.Wsw
 663.Wta
 664.Wtb
 665.Wte
 666.Wtfv
 667.WTI
 668.Wtk
 669.WTO
 670.WTOI
 671.Wts
 672.Wtv
 673.WTV
 674.Wuhan-virus
 675.wurgcontract
 676.wurghypotheek
 677.wurglening
 678.Wvb
 679.Wvbp
 680.WW
 681.WW-toerisme
 682.WWB
 683.Wwft
 684.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet