dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
uitvoeroverschot
Het bedrag waarmee de uitvoer de invoer overtreft. Het ... >>
 Vandaag 23-09-2023
21666 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 BV Nederland
3 bestaanszekerheid
4 middenklasse
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
22-09dynamische beprijzing
22-09Gini-coëfficiënt
22-09afwentelen
22-09herbeleggingsrisico
22-09bestaanszekerheid
22-09inkomensongelijkheid
22-09faillissementsfraude
22-09accijns
22-09middeninkomen
22-09middenklasse
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsregels
 31.waarderingsrisico
 32.waardestaat
 33.waardetransport
 34.waardevast
 35.waardevast pensioen
 36.waarjewerkt-budget
 37.waarnemingsperiode
 38.waarschijnlijkheidsrekening
 39.waarschijnlijkheidsverdeling
 40.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 41.waarschuworder
 42.WACC
 43.wachtgeld
 44.wachtrekening
 45.wachttijd
 46.wafelhuisindex
 47.wafer
 48.waferstepper
 49.Waffle House Index
 50.waiver
 51.Wajong
 52.wajongere
 53.wall crossing
 54.wall of debt
 55.Wall Street
 56.Wall Street firms
 57.Wall Street Journal
 58.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 59.WallStreetBets
 60.Walmart-effect
 61.walvis (wet)
 62.WaMu
 63.wanbetaler
 64.wanbetaling
 65.Wandel durch Handel
 66.wandelvergoeding
 67.wankelbank
 68.wanprestatie
 69.wantrapreneur
 70.WAO
 71.war bond
 72.war for talent
 73.war loan
 74.ware
 75.warehousing
 76.warenwet
 77.warme grond
 78.warme sanering
 79.warrant
 80.warrant ratio
 81.warrantlening
 82.warranty
 83.Warsaw Stock Exchange
 84.WAS
 85.wash sale
 86.wash trade
 87.wash-out round
 88.washing
 89.Washington Consensus
 90.Washington's Birthday
 91.wasstraat
 92.watch list
 93.watchdog
 94.waterbedeffect
 95.waterfall payment
 96.watermerk
 97.Watermunt
 98.waterschap
 99.waterschapsbelasting
 100.waterstof
 101.Waterstofcoalitie
 102.watersysteemheffing
 103.watervalbetaling
 104.wave
 105.WAZ
 106.WBCSD
 107.Wbp
 108.Wbso
 109.Wcam
 110.WCED
 111.WCI
 112.WDCI
 113.wealth effect
 114.wealth forecasting
 115.wealth gap
 116.wealth management
 117.wealth management product
 118.wearables
 119.weather derivatives
 120.web scraping
 121.webbased learning
 122.webwinkel
 123.WeChat Pay
 124.Wechselreiterei
 125.wedde
 126.weddenschap
 127.weddestrook
 128.wederbeleggingsrisico
 129.wederbeleggingsvergoeding
 130.wederopbouwfonds
 131.wederuitvoer
 132.wedge
 133.wedkantoor
 134.wedmarkt
 135.weduwen- en wezenaandeel
 136.weduwen- en wezenpensioen
 137.weduwenpensioen
 138.Week van de Belegger
 139.Week van het geld
 140.weekend-effect
 141.weekkoers
 142.weeklies
 143.weekloon
 144.Weekly Activity Index
 145.Weekly Economic Index
 146.weekopties
 147.weekstaat
 148.weekstaat ECB
 149.weelde-effect
 150.weerderivaten
 151.weerrisico
 152.weerstand
 153.weerstandscapaciteit
 154.weerstandskas
 155.weerstandslijn
 156.weerstandsniveau
 157.weerstandsnorm
 158.weerstandsvermogen
 159.WEF
 160.wegenbelasting
 161.weggeefbonus
 162.weginfleren
 163.weging
 164.wegingscoëfficiënt
 165.wegingsfactor
 166.wegloopcompensatie
 167.wegneembeding
 168.wegsluisoma
 169.wegsluizen
 170.wegwerparbeid
 171.wegwerpeconomie
 172.wegwerpmaatschappij
 173.WEI
 174.weighted average cost of capital
 175.welkomstbonus
 176.Wells Fargo
 177.welstand
 178.WELT
 179.welvaart
 180.Welvaart in coronatijd
 181.welvaartseffect
 182.welvaartsenveloppe
 183.welvaartskloof
 184.welvaartsladder
 185.welvaartspeil
 186.welvaartsstaat
 187.welvaartsvast
 188.welvaartsvast pensioen
 189.welzijn
 190.wentelkrediet
 191.wentelperiode
 192.WEO
 193.Wereldbank
 194.Wereldbankgroep
 195.wereldbedrijf
 196.Wereldbeleggersweek
 197.wereldbevolkingsdag
 198.wereldconcern
 199.wereldeconomie
 200.Wereldhandelsorganisatie
 201.wereldinkomen
 202.wereldmunt
 203.wereldpopulatiedag
 204.Wereldpostunie
 205.wereldspeler
 206.Wereldstatistiekdag
 207.wereldvaluta
 208.Wereldvoedselorganisatie
 209.wereldwijde minimumbelasting
 210.wereldwijde spaarvloed
 211.wereldwijde winstbelasting
 212.wereldwijde witwasmachine
 213.werkelijke individuele consumptie
 214.werkelijke individuele verbruik
 215.werkende armen
 216.werkgarantie
 217.werkgelegenheid
 218.werkgelegenheidsvallen
 219.werkgever
 220.werkgeversbijdrage
 221.werkgeversheffingen
 222.werkgeverslasten
 223.werkgeversorganisatie
 224.werkgeverspremie
 225.werkgeversvereniging
 226.werkgeversverklaring
 227.werkgroep
 228.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 229.werkisme
 230.werkkapitaal
 231.werklandbeginsel
 232.werkloosheid
 233.werkloosheidscijfer
 234.werkloosheidsgraad
 235.werkloosheidspercentage
 236.werkloosheidsuitkering
 237.werkloosheidsval
 238.Werkloosheidswet
 239.werkloze
 240.werkloze beroepsbevolking
 241.werkmaatschappij
 242.werknemer
 243.werknemersaandelenplan
 244.werknemersbijdrage
 245.werknemersparticipatie
 246.werknemerspremie
 247.werknemersvereniging
 248.werknemersverzekeringen
 249.werkonbekwaam
 250.werkplaats van de wereld
 251.werkplatform
 252.werkstaking
 253.werktijdverkorting
 254.werkvennootschap
 255.werkverband
 256.werkverschaffing
 257.werkvloer
 258.werkvoorraad
 259.werkzaamheidsgraad
 260.werkzame beroepsbevolking
 261.werkzoekende
 262.Wertpapier
 263.Wertpapierkennnummer
 264.West Texas Intermediate
 265.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 266.Wet aanpak schijnconstructies
 267.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 268.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 269.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 270.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 271.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 272.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 273.Wet bescherming persoonsgegevens
 274.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 275.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 276.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 277.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 278.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 279.Wet financiële dienstverlening
 280.Wet Financiering Decentrale Overheden
 281.Wet financiering sociale verzekeringen
 282.Wet giraal effectenverkeer
 283.Wet handhaving consumentenbescherming
 284.Wet Hillen
 285.Wet Hof
 286.Wet Homologatie Onderhands Akkoord
 287.Wet houdbare overheidsfinanciën
 288.wet Huis voor klokkenluiders
 289.Wet identificatie bij dienstverlening
 290.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 291.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 292.Wet inzake digitale diensten
 293.Wet inzake digitale markten
 294.Wet Kansspelen op Afstand
 295.Wet langdurige zorg
 296.Wet maatschappelijke ondersteuning
 297.Wet marktmisbruik
 298.Wet melding ongebruikelijke transacties
 299.Wet melding zeggenschap
 300.Wet meldplicht datalekken
 301.Wet milieubeheer
 302.Wet MOT
 303.Wet normering topinkomens
 304.Wet op de Dividendbelasting
 305.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 306.Wet op de vaste boekenprijs
 307.Wet op het accountantsberoep
 308.Wet op het financieel toezicht
 309.Wet openbaarheid bestuur
 310.Wet publieke gezondheid
 311.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 312.Wet sociale werkvoorziening
 313.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 314.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 315.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 316.Wet toezicht accountantsorganisaties
 317.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 318.Wet toezicht effectenverkeer
 319.Wet toezicht financiële verslaggeving
 320.Wet toezicht kredietunies
 321.Wet toezicht kredietwezen
 322.Wet toezicht trustkantoren
 323.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 324.Wet van Benford
 325.wet van de afnemende meeropbrengsten
 326.wet van de grote aantallen
 327.wet van de grote getallen
 328.wet van de grote ronde getallen
 329.wet van de kleine getallen
 330.wet van de onbedoelde gevolgen
 331.wet van de remmende voorsprong
 332.Wet van Engel
 333.Wet van Goodhart
 334.Wet van Gresham
 335.Wet van Hotelling
 336.Wet van Moore
 337.Wet van Okun
 338.wet van Say
 339.Wet van Stein
 340.Wet Verbetering Poortwachter
 341.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 342.Wet waardering Onroerende Zaken
 343.Wet werk en bijstand
 344.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 345.Wet Werk en Zekerheid
 346.Wet WOZ
 347.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 348.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 349.wettelijk monopolie
 350.wettelijke aansprakelijkheid
 351.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 352.wettelijke bedenktijd
 353.wettelijke controle
 354.wettelijke licentie
 355.wettelijke rente
 356.wettelijke rentevoet
 357.wettelijke reserve
 358.wettig betaalmiddel
 359.WEW
 360.wezenpensioen
 361.WFC
 362.Wfd
 363.WFE
 364.WFIC
 365.Wfsv
 366.Wft
 367.Wft-examen
 368.WGA
 369.WGC
 370.Wge
 371.WGRG
 372.whale
 373.Whaley (optie-)model
 374.whammy
 375.whatever it takes
 376.whatsappfraude
 377.Whc
 378.whipsaw (-effect)
 379.whisper number
 380.whistleblower
 381.whistleblower procedures
 382.whistleblower protection
 383.white Brexit
 384.white collars
 385.white elephant
 386.White House
 387.white knight
 388.white list
 389.white paper
 390.white shoe bank
 391.white space investment
 392.white team
 393.WHOA
 394.wholesale
 395.wholesale price index
 396.wholesale-markt
 397.WIA
 398.Wid
 399.Wide Moat rating
 400.widow-maker
 401.wiebelpensioen
 402.wiebeltax
 403.wieberbonus
 404.WIEG
 405.wieg tot wieg
 406.wietaandeel
 407.wiethype
 408.WIFS
 409.wig
 410.WIG20
 411.wijze mannen
 412.Wijzer in geldzaken
 413.wijzigingen (fiscaal)
 414.wild card option
 415.wild randomness
 416.wilde staking
 417.wildwestbordje
 418.willig
 419.Wilshire 5000 Index
 420.Wimbledon debenture
 421.Wimbledon-obligatie
 422.win-win situatie
 423.win/loss size ratio
 424.wind-up
 425.wind-down plan
 426.windfall profit
 427.windfall revenue
 428.windfall tax
 429.windhandel
 430.windhapper
 431.windlening
 432.wind-obligatie
 433.window
 434.window dressing
 435.winkelhieren
 436.winkelverkopen
 437.winner-takes-all markt
 438.winner's curse
 439.winner-takes-most
 440.winst
 441.winst nemen
 442.winst per aandeel
 443.winst per verwaterd aandeel
 444.winst uit onderneming
 445.winst voor interest en belastingen
 446.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 447.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 448.winst- en verliesrekening
 449.winstalarm
 450.winstbegrippen
 451.winstbelasting
 452.winstbepaling
 453.winstbestemming
 454.winstbewijs
 455.winstbonus
 456.winstcapaciteit
 457.winstcentrum
 458.winstcijferseizoen
 459.winstdeelneming
 460.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 461.winstdelende obligatie
 462.winstdelende optie
 463.winstdeling
 464.winstdoel
 465.winstdrainage
 466.winstdruk
 467.winstegalisatie
 468.winstexplosie
 469.winstgevendheid
 470.winstinflatie
 471.winstinhouding
 472.winstklem
 473.winstkwaliteit
 474.winstmanipulatie
 475.winstmarge
 476.winstmaximering
 477.winstmomentum
 478.winstmotor
 479.winstneming
 480.winstopslag
 481.winstquote
 482.winstrecessie
 483.winstrendement
 484.winstreserve
 485.winstrisico
 486.winstsprong
 487.winststripping
 488.winststuring
 489.winsttaks
 490.winsttaxatie
 491.winstuitkering
 492.winstuitkeringspercentage
 493.winstval
 494.winstvennootschap
 495.winstverdeling
 496.winstverschuiving
 497.winstverwachting
 498.winstverwatering
 499.winstwaarschuwing
 500.Winter Forecast
 501.winterraming
 502.wipeout bonds
 503.WIPO
 504.wire house
 505.wire stripping
 506.Wirecard
 507.Wirtschaftswunder
 508.wisdom of the crowd
 509.wiskundige reserve
 510.wissel
 511.wisselagent
 512.wisselarbitrage
 513.wisseldisconto
 514.wisselgeld
 515.wisselkoers
 516.wisselkoerseffecten
 517.wisselkoersinterventie
 518.wisselkoersregime
 519.wisselkoersrisico
 520.wisselkoersstelsel
 521.wisselkoersverlies
 522.wisselkoersverzekering
 523.wisselkoerswinst
 524.wisselmarkt
 525.wisselplicht
 526.wisselrisico
 527.wisselruiterij
 528.wisseltermijncontract
 529.wisseltransactie
 530.wit geld
 531.witboek
 532.withdrawal
 533.withholding tax
 534.witte balk
 535.witte biotech
 536.witte boorden
 537.witte brexit
 538.Witte Huis
 539.witte kassa
 540.witte olifant
 541.witte ridder
 542.witte vlek
 543.witte vlek pensioenen
 544.witteboordencriminaliteit
 545.witten
 546.Witteveenkader
 547.witwasmachine
 548.witwassen
 549.Wiv
 550.WIW
 551.wizard van Wall Street
 552.WJP Rule of Law Index
 553.WKM
 554.WKN
 555.WLS
 556.Wlz
 557.Wm
 558.WM/Reuters fixing
 559.WMD
 560.Wmo
 561.Wmz
 562.WNT
 563.Wob
 564.wobben
 565.WOCCU
 566.woco
 567.WODC
 568.woekerlening
 569.woekerpensioen
 570.woekerpolis
 571.woekerprijs
 572.woekerrente
 573.woekerswap
 574.woekerwinst
 575.wokkels
 576.wolkenkrabberindicator
 577.wollige logica
 578.Women in Financial Services
 579.Women in Work Index
 580.won
 581.wonderbelegger
 582.Wonga
 583.woningbouwcorporatie
 584.woningcorporatie
 585.woningschuld
 586.woningsprijsindex
 587.wonk
 588.WOO
 589.Woodstock of Capitalism
 590.Woodstock van het kapitalisme
 591.woonbonus
 592.woonfraude
 593.woonkrediet
 594.woonland
 595.woonlandbeginsel
 596.woonlasten
 597.woonlastenbeschermer
 598.woonlastenverzekering
 599.woonplaatsbeginsel
 600.woonquote
 601.woordmerk
 602.woordwolk
 603.Wopke-fonds
 604.Wopke-Wiebes-fonds
 605.word cloud
 606.Working Group on Financial Markets
 607.Working Opportunity Tax Credit
 608.working poor
 609.Working Tax Credit
 610.workism
 611.workout date
 612.World Business Council for Sustainable Development
 613.World Competitiveness Scoreboard
 614.World Container Index
 615.World Council of Credit Unions
 616.world currency
 617.World Economic Forum
 618.World Economic League Table
 619.World Economic Outlook
 620.World Energy Outlook
 621.World Federation of Exchanges
 622.World Federation of Investors
 623.World Franchise Council
 624.World Gold Council
 625.World Happiness Report
 626.World Intellectual Property Organization
 627.World Investment Report
 628.World Investor Week
 629.World Oil Outlook
 630.world population day
 631.World Press Freedom Index
 632.World Statistics Day
 633.World Trade Organization
 634.World Trade Outlook Indicator
 635.World Wealth Report
 636.Worldwatch Institute
 637.World’s Safest Banks
 638.worm
 639.worst case
 640.worst case analyse
 641.worst-in-class
 642.wortelformule
 643.worteltoets
 644.WOTC
 645.WOZ
 646.WOZ-waarde
 647.WPA
 648.WPI
 649.WPK
 650.WPKN
 651.wrakkencentrale
 652.wrap account
 653.wrap fee
 654.wrapper
 655.write-down
 656.write-off
 657.write-up
 658.writer
 659.wrong way issue
 660.WRR
 661.Wrzo
 662.WSB
 663.WSE
 664.WSJ
 665.Wsnp
 666.Wsw
 667.Wta
 668.Wtb
 669.Wte
 670.Wtfv
 671.WTI
 672.Wtk
 673.WTO
 674.WTOI
 675.Wts
 676.Wtv
 677.WTV
 678.Wuhan-virus
 679.wurgcontract
 680.wurghypotheek
 681.wurglening
 682.Wvb
 683.Wvbp
 684.WW
 685.WW-toerisme
 686.WWB
 687.Wwft
 688.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet