dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Commissie Economische en Monetaire Zaken
Afgekort: ECON, ECON-commissie. Ook: EP-Commissie Economische en ... >>
 Vandaag 22-06-2024
21876 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Informations- und Forsch...
2 Dogs of the Dow
3 FBA
4 Institut für Wirtschafts...
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
21-06Commissie Economische ...
21-06betalingstermijn
20-06prisoners' dilemma
20-06strafbankje
20-06buitensporig tekortpro...
20-06checks and balances
20-06magneetstrip
20-06ingebrekestelling
20-06beurskapitalisatie
20-06marktkapitalisatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsregels
 31.waarderingsrisico
 32.waardestaat
 33.waardetransport
 34.waardevast
 35.waardevast pensioen
 36.waarjewerkt-budget
 37.waarnemingsperiode
 38.waarschijnlijkheidsrekening
 39.waarschijnlijkheidsverdeling
 40.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 41.waarschuworder
 42.WACC
 43.wachtgeld
 44.wachtrekening
 45.wachttijd
 46.wafelhuisindex
 47.wafer
 48.waferstepper
 49.Waffle House Index
 50.waiver
 51.Wajong
 52.wajongere
 53.wall crossing
 54.wall of debt
 55.Wall of Worry
 56.Wall Street
 57.Wall Street firms
 58.Wall Street Journal
 59.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 60.WallStreetBets
 61.Walmart-effect
 62.walvis (wet)
 63.WaMu
 64.wanbetaler
 65.wanbetaling
 66.Wandel durch Handel
 67.wandelvergoeding
 68.wankelbank
 69.wanprestatie
 70.wantrapreneur
 71.WAO
 72.war bond
 73.war for talent
 74.war loan
 75.ware
 76.warehousing
 77.warenwet
 78.warme grond
 79.warme sanering
 80.warrant
 81.warrant ratio
 82.warrantlening
 83.warranty
 84.Warsaw Stock Exchange
 85.WAS
 86.wash sale
 87.wash trade
 88.wash-out round
 89.washing
 90.Washington Consensus
 91.Washington's Birthday
 92.wasstraat
 93.watch list
 94.watchdog
 95.waterbedeffect
 96.waterfall payment
 97.watermerk
 98.Watermunt
 99.waterschap
 100.waterschapsbelasting
 101.waterstof
 102.Waterstofcoalitie
 103.watersysteemheffing
 104.watervalbetaling
 105.wave
 106.WAZ
 107.WBCSD
 108.Wbp
 109.Wbso
 110.Wcam
 111.WCED
 112.WCI
 113.WDCI
 114.wealth effect
 115.wealth forecasting
 116.wealth gap
 117.wealth management
 118.wealth management product
 119.wearables
 120.weather derivatives
 121.web scraping
 122.webbased learning
 123.webwinkel
 124.WeChat Pay
 125.Wechselreiterei
 126.wedde
 127.weddenschap
 128.weddestrook
 129.wederbeleggingsrisico
 130.wederbeleggingsvergoeding
 131.wederopbouwfonds
 132.wederuitvoer
 133.wedge
 134.wedkantoor
 135.wedmarkt
 136.weduwen- en wezenaandeel
 137.weduwen- en wezenpensioen
 138.weduwenpensioen
 139.Week van de Belegger
 140.Week van het geld
 141.weekend-effect
 142.weekkoers
 143.weeklies
 144.weekloon
 145.Weekly Activity Index
 146.Weekly Economic Index
 147.weekopties
 148.weekstaat
 149.weekstaat ECB
 150.weelde-effect
 151.weerderivaten
 152.weerrisico
 153.weerstand
 154.weerstandscapaciteit
 155.weerstandskas
 156.weerstandslijn
 157.weerstandsniveau
 158.weerstandsnorm
 159.weerstandsvermogen
 160.WEF
 161.wegenbelasting
 162.weggeefbonus
 163.weginfleren
 164.weging
 165.wegingscoëfficiënt
 166.wegingsfactor
 167.wegkijkeconomie
 168.weglekeffect
 169.wegloopcompensatie
 170.wegneembeding
 171.wegsluisoma
 172.wegsluizen
 173.wegwerparbeid
 174.wegwerpeconomie
 175.wegwerpmaatschappij
 176.WEI
 177.weighted average cost of capital
 178.welkomstbonus
 179.Wells Fargo
 180.welstand
 181.WELT
 182.welvaart
 183.Welvaart in coronatijd
 184.welvaartschauvinisme
 185.welvaartseffect
 186.welvaartsenveloppe
 187.welvaartskloof
 188.welvaartsladder
 189.welvaartspeil
 190.welvaartsstaat
 191.welvaartsvast
 192.welvaartsvast pensioen
 193.welzijn
 194.wentelkrediet
 195.wentelperiode
 196.WEO
 197.Wereldbank
 198.Wereldbankgroep
 199.wereldbedrijf
 200.Wereldbeleggersweek
 201.wereldbevolkingsdag
 202.wereldconcern
 203.wereldeconomie
 204.Wereldhandelsorganisatie
 205.wereldinkomen
 206.wereldmunt
 207.wereldpopulatiedag
 208.Wereldpostunie
 209.wereldspeler
 210.Wereldstatistiekdag
 211.wereldvaluta
 212.Wereldvoedselorganisatie
 213.wereldwijde minimumbelasting
 214.wereldwijde spaarvloed
 215.wereldwijde winstbelasting
 216.wereldwijde witwasmachine
 217.werkelijke individuele consumptie
 218.werkelijke individuele verbruik
 219.werkende armen
 220.werkgarantie
 221.werkgelegenheid
 222.werkgelegenheidsvallen
 223.werkgever
 224.werkgeversbijdrage
 225.werkgeversheffingen
 226.werkgeverslasten
 227.werkgeversorganisatie
 228.werkgeverspremie
 229.werkgeversvereniging
 230.werkgeversverklaring
 231.werkgroep
 232.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 233.werkisme
 234.werkkapitaal
 235.werklandbeginsel
 236.werkloosheid
 237.werkloosheidscijfer
 238.werkloosheidsgraad
 239.werkloosheidspercentage
 240.werkloosheidsuitkering
 241.werkloosheidsval
 242.Werkloosheidswet
 243.werkloze
 244.werkloze beroepsbevolking
 245.werkmaatschappij
 246.werknemer
 247.werknemersaandelenplan
 248.werknemersbijdrage
 249.werknemersparticipatie
 250.werknemerspremie
 251.werknemersvereniging
 252.werknemersverzekeringen
 253.werkonbekwaam
 254.werkplaats van de wereld
 255.werkplatform
 256.werkstaking
 257.werktijdverkorting
 258.werkvennootschap
 259.werkverband
 260.werkverschaffing
 261.werkvloer
 262.werkvoorraad
 263.werkzaamheidsgraad
 264.werkzame beroepsbevolking
 265.werkzoekende
 266.Wero
 267.Wertpapier
 268.Wertpapierkennnummer
 269.West Texas Intermediate
 270.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 271.Wet aanpak schijnconstructies
 272.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 273.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 274.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 275.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 276.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 277.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 278.Wet bescherming persoonsgegevens
 279.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 280.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 281.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 282.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 283.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 284.Wet financiële dienstverlening
 285.Wet Financiering Decentrale Overheden
 286.Wet financiering sociale verzekeringen
 287.Wet giraal effectenverkeer
 288.Wet handhaving consumentenbescherming
 289.Wet Hillen
 290.Wet Hof
 291.Wet Homologatie Onderhands Akkoord
 292.Wet houdbare overheidsfinanciën
 293.wet Huis voor klokkenluiders
 294.Wet identificatie bij dienstverlening
 295.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 296.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 297.Wet inzake digitale diensten
 298.Wet inzake digitale markten
 299.Wet langdurige zorg
 300.Wet maatschappelijke ondersteuning
 301.Wet marktmisbruik
 302.Wet melding ongebruikelijke transacties
 303.Wet melding zeggenschap
 304.Wet meldplicht datalekken
 305.Wet milieubeheer
 306.Wet MOT
 307.Wet normering topinkomens
 308.Wet op de Dividendbelasting
 309.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 310.Wet op de vaste boekenprijs
 311.Wet op het accountantsberoep
 312.Wet op het financieel toezicht
 313.Wet openbaarheid bestuur
 314.Wet publieke gezondheid
 315.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 316.Wet sociale werkvoorziening
 317.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 318.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 319.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 320.Wet toezicht accountantsorganisaties
 321.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 322.Wet toezicht effectenverkeer
 323.Wet toezicht financiële verslaggeving
 324.Wet toezicht kredietunies
 325.Wet toezicht kredietwezen
 326.Wet toezicht trustkantoren
 327.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 328.Wet van Benford
 329.wet van de afnemende meeropbrengsten
 330.wet van de grote aantallen
 331.wet van de grote getallen
 332.wet van de grote ronde getallen
 333.wet van de kleine getallen
 334.wet van de onbedoelde gevolgen
 335.wet van de remmende voorsprong
 336.Wet van Engel
 337.Wet van Goodhart
 338.Wet van Gresham
 339.Wet van Hotelling
 340.Wet van Moore
 341.Wet van Okun
 342.wet van Say
 343.Wet van Stein
 344.Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
 345.Wet Verbetering Poortwachter
 346.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 347.Wet vifo
 348.Wet waardering Onroerende Zaken
 349.Wet werk en bijstand
 350.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 351.Wet Werk en Zekerheid
 352.Wet WOZ
 353.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 354.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 355.wettelijk monopolie
 356.wettelijke aansprakelijkheid
 357.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 358.wettelijke bedenktijd
 359.wettelijke controle
 360.wettelijke licentie
 361.wettelijke rente
 362.wettelijke rentevoet
 363.wettelijke reserve
 364.wettig betaalmiddel
 365.WEW
 366.wezenpensioen
 367.WFC
 368.Wfd
 369.WFE
 370.WFIC
 371.Wfsv
 372.Wft
 373.Wft-examen
 374.WGA
 375.WGC
 376.Wge
 377.WGRG
 378.whale
 379.Whaley (optie-)model
 380.whammy
 381.whatever it takes
 382.whatsappfraude
 383.Whc
 384.whipsaw (-effect)
 385.whisper number
 386.whistleblower
 387.whistleblower procedures
 388.whistleblower protection
 389.white Brexit
 390.white collars
 391.white elephant
 392.White House
 393.white knight
 394.white list
 395.white paper
 396.white shoe bank
 397.white space investment
 398.white team
 399.WHOA
 400.wholesale
 401.wholesale price index
 402.wholesale-markt
 403.WIA
 404.Wid
 405.Wide Moat rating
 406.widow-maker
 407.wiebelpensioen
 408.wiebeltax
 409.wieberbonus
 410.WIEG
 411.wieg tot wieg
 412.wietaandeel
 413.wiethype
 414.WIFS
 415.wig
 416.WIG20
 417.wijze mannen
 418.Wijzer in geldzaken
 419.wijzigingen (fiscaal)
 420.wild card option
 421.wild randomness
 422.wilde staking
 423.wildwestbordje
 424.willig
 425.Wilshire 5000 Index
 426.Wimbledon debenture
 427.Wimbledon-obligatie
 428.win-win situatie
 429.win/loss size ratio
 430.wind-up
 431.wind-down plan
 432.windfall profit
 433.windfall revenue
 434.windfall tax
 435.windhandel
 436.windhapper
 437.windlening
 438.wind-obligatie
 439.window
 440.window dressing
 441.winkelhieren
 442.winkelverkopen
 443.winner-takes-all markt
 444.winner's curse
 445.winner-takes-most
 446.winst
 447.winst nemen
 448.winst per aandeel
 449.winst per verwaterd aandeel
 450.winst uit onderneming
 451.winst voor interest en belastingen
 452.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 453.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 454.winst- en verliesrekening
 455.winstalarm
 456.winstbegrippen
 457.winstbelasting
 458.winstbepaling
 459.winstbestemming
 460.winstbewijs
 461.winstbonus
 462.winstcapaciteit
 463.winstcentrum
 464.winstcijferseizoen
 465.winstdeelneming
 466.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 467.winstdelende obligatie
 468.winstdelende optie
 469.winstdeling
 470.winstdoel
 471.winstdrainage
 472.winstdruk
 473.winstegalisatie
 474.winstexplosie
 475.winstgevendheid
 476.winstinflatie
 477.winstinhouding
 478.winstklem
 479.winstkwaliteit
 480.winstmanipulatie
 481.winstmarge
 482.winstmaximering
 483.winstmomentum
 484.winstmotor
 485.winstneming
 486.winstopslag
 487.winstquote
 488.winstrecessie
 489.winstrendement
 490.winstreserve
 491.winstrisico
 492.winstsprong
 493.winststripping
 494.winststuring
 495.winsttaks
 496.winsttaxatie
 497.winstuitkering
 498.winstuitkeringspercentage
 499.winstval
 500.winstvennootschap
 501.winstverdeling
 502.winstverschuiving
 503.winstverwachting
 504.winstverwatering
 505.winstwaarschuwing
 506.Winter Forecast
 507.winterraming
 508.wipeout bonds
 509.WIPO
 510.wire house
 511.wire stripping
 512.Wirecard
 513.Wirtschaftswunder
 514.wisdom of the crowd
 515.wiskundige reserve
 516.wissel
 517.wisselagent
 518.wisselarbitrage
 519.wisseldisconto
 520.wisselgeld
 521.wisselkoers
 522.wisselkoerseffecten
 523.wisselkoersinterventie
 524.wisselkoersregime
 525.wisselkoersrisico
 526.wisselkoersstelsel
 527.wisselkoersverlies
 528.wisselkoersverzekering
 529.wisselkoerswinst
 530.wisselmarkt
 531.wisselplicht
 532.wisselrisico
 533.wisselruiterij
 534.wisseltermijncontract
 535.wisseltransactie
 536.wit geld
 537.witboek
 538.withdrawal
 539.withholding tax
 540.witte balk
 541.witte biotech
 542.witte boorden
 543.witte brexit
 544.witte goud
 545.Witte Huis
 546.witte kassa
 547.witte olifant
 548.witte ridder
 549.witte vlek
 550.witte vlek pensioenen
 551.witteboordencriminaliteit
 552.witten
 553.Witteveenkader
 554.witwasmachine
 555.witwassen
 556.Wiv
 557.WIW
 558.wizard van Wall Street
 559.WJP Rule of Law Index
 560.WKM
 561.WKN
 562.WLS
 563.Wlz
 564.Wm
 565.WM/Reuters fixing
 566.WMD
 567.WML
 568.Wmo
 569.Wmz
 570.WNT
 571.Wob
 572.wobben
 573.WOCCU
 574.woco
 575.WODC
 576.woekerlening
 577.woekerpensioen
 578.woekerpolis
 579.woekerprijs
 580.woekerrente
 581.woekerswap
 582.woekerwinst
 583.wokkels
 584.wolkenkrabberindicator
 585.wollige logica
 586.Women in Financial Services
 587.Women in Work Index
 588.won
 589.wonderbelegger
 590.Wonga
 591.woningbouwcorporatie
 592.woningcorporatie
 593.woningschuld
 594.woningsprijsindex
 595.wonk
 596.WOO
 597.Woodstock of Capitalism
 598.Woodstock van het kapitalisme
 599.woonbonus
 600.woonfraude
 601.woonkrediet
 602.woonland
 603.woonlandbeginsel
 604.woonlasten
 605.woonlastenbeschermer
 606.woonlastenverzekering
 607.woonplaatsbeginsel
 608.woonquote
 609.woordmerk
 610.woordwolk
 611.Wopke-fonds
 612.Wopke-Wiebes-fonds
 613.word cloud
 614.Working Group on Financial Markets
 615.Working Opportunity Tax Credit
 616.working poor
 617.Working Tax Credit
 618.workism
 619.workout date
 620.World Business Council for Sustainable Development
 621.World Competitiveness Scoreboard
 622.World Container Index
 623.World Council of Credit Unions
 624.world currency
 625.World Economic Forum
 626.World Economic League Table
 627.World Economic Outlook
 628.World Energy Outlook
 629.World Federation of Exchanges
 630.World Federation of Investors
 631.World Franchise Council
 632.World Gold Council
 633.World Happiness Report
 634.World Intellectual Property Organization
 635.World Investment Report
 636.World Investor Week
 637.World Oil Outlook
 638.world population day
 639.World Press Freedom Index
 640.World Statistics Day
 641.World Trade Organization
 642.World Trade Outlook Indicator
 643.World Wealth Report
 644.Worldwatch Institute
 645.World’s Safest Banks
 646.worm
 647.worst case
 648.worst case analyse
 649.worst-in-class
 650.wortelformule
 651.worteltoets
 652.WOTC
 653.WOZ
 654.WOZ-waarde
 655.WPA
 656.WPI
 657.WPK
 658.WPKN
 659.wrakkencentrale
 660.wrap account
 661.wrap fee
 662.wrapper
 663.write-down
 664.write-off
 665.write-up
 666.writer
 667.wrong way issue
 668.WRR
 669.Wrzo
 670.WSB
 671.WSE
 672.WSJ
 673.Wsnp
 674.Wsw
 675.Wta
 676.Wtb
 677.Wte
 678.Wtfv
 679.WTI
 680.Wtk
 681.WTO
 682.WTOI
 683.Wts
 684.Wtv
 685.WTV
 686.Wuhan-virus
 687.wurgcontract
 688.wurghypotheek
 689.wurglening
 690.Wvb
 691.Wvbp
 692.WW
 693.WW-toerisme
 694.WWB
 695.Wwft
 696.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet