dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
rendementstoerisme
 Vandaag 18-07-2019
19326 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-07home run
18-07homerun
18-07rendementstoerisme
18-07zoektocht naar rendeme...
18-07originate-and-hold mod...
18-07uitkeringstoerisme
18-07tanktoerisme
18-07dollartoerisme
18-07sociale-zekerheidstoer...
16-07Opslag Duurzame Energi...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsmoment
 26.waarderingsratio
 27.waarderingsrisico
 28.waardestaat
 29.waardevast
 30.waardevast pensioen
 31.waarnemingsperiode
 32.waarschijnlijkheidsrekening
 33.waarschijnlijkheidsverdeling
 34.waarschuworder
 35.WACC
 36.wachtgeld
 37.wachtrekening
 38.wachttijd
 39.wafelhuisindex
 40.wafer
 41.waferstepper
 42.Waffle House Index
 43.waiver
 44.Wajong
 45.wajongere
 46.wall crossing
 47.wall of debt
 48.Wall Street
 49.Wall Street firms
 50.Wall Street Journal
 51.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 52.Walmart-effect
 53.walvis (wet)
 54.WaMu
 55.wanbetaler
 56.wanbetaling
 57.wandelvergoeding
 58.wankelbank
 59.wanprestatie
 60.wantrapreneur
 61.WAO
 62.war for talent
 63.war loan
 64.ware
 65.warehousing
 66.warenwet
 67.warme grond
 68.warme sanering
 69.warrant
 70.warrant ratio
 71.warrantlening
 72.warranty
 73.Warsaw Stock Exchange
 74.WAS
 75.wash sale
 76.wash trade
 77.wash-out round
 78.washing
 79.Washington Concensus
 80.Washington's Birthday
 81.watch list
 82.watchdog
 83.waterfall payment
 84.watermerk
 85.watervalbetaling
 86.wave
 87.WAZ
 88.WBCSD
 89.Wbp
 90.Wbso
 91.Wcam
 92.WCED
 93.WCI
 94.WDCI
 95.wealth effect
 96.wealth forecasting
 97.wealth gap
 98.wealth management
 99.wealth management product
 100.wearables
 101.weather derivatives
 102.Wechselreiterei
 103.wedde
 104.weddenschap
 105.weddestrook
 106.wederbeleggingsrisico
 107.wederbeleggingsvergoeding
 108.wederuitvoer
 109.wedge
 110.wedkantoor
 111.weduwen- en wezenaandeel
 112.weduwen- en wezenpensioen
 113.weduwenpensioen
 114.Week van de Belegger
 115.Week van het Geld
 116.weekend-effect
 117.weekkoers
 118.weeklies
 119.weekloon
 120.weekopties
 121.weekstaat
 122.weekstaat ECB
 123.weelde-effect
 124.weerderivaten
 125.weerrisico
 126.weerstand
 127.weerstandskas
 128.weerstandslijn
 129.weerstandsvermogen
 130.WEF
 131.wegenbelasting
 132.weggeefbonus
 133.weginfleren
 134.weging
 135.wegingscoëfficiënt
 136.wegingsfactor
 137.wegloopcompensatie
 138.wegneembeding
 139.wegsluisoma
 140.wegsluizen
 141.wegwerparbeid
 142.weighted average cost of capital
 143.welkomstbonus
 144.Wells Fargo
 145.welstand
 146.welvaart
 147.welvaartseffect
 148.welvaartsenveloppe
 149.welvaartskloof
 150.welvaartspeil
 151.welvaartsstaat
 152.welvaartsvast
 153.welvaartsvast pensioen
 154.welzijn
 155.wentelkrediet
 156.wentelperiode
 157.WEO
 158.Wereldbank
 159.Wereldbankgroep
 160.wereldbedrijf
 161.wereldbevolkingsdag
 162.wereldconcern
 163.wereldeconomie
 164.Wereldhandelsorganisatie
 165.wereldinkomen
 166.wereldmunt
 167.wereldpopulatiedag
 168.wereldspeler
 169.Wereldstatistiekdag
 170.wereldvaluta
 171.Wereldvoedselorganisatie
 172.wereldwijde witwasmachine
 173.werkelijke individuele consumptie
 174.werkelijke individuele verbruik
 175.werkende armen
 176.werkgarantie
 177.werkgelegenheid
 178.werkgelegenheidsvallen
 179.werkgeversbijdrage
 180.werkgeversorganisatie
 181.werkgeversvereniging
 182.werkgroep
 183.werkkapitaal
 184.werklandbeginsel
 185.werkloosheid
 186.werkloosheidscijfer
 187.werkloosheidsgraad
 188.werkloosheidspercentage
 189.werkloosheidsuitkering
 190.werkloosheidsval
 191.Werkloosheidswet
 192.werkloze
 193.werkloze beroepsbevolking
 194.werkmaatschappij
 195.werknemer
 196.werknemersaandelenplan
 197.werknemersbijdrage
 198.werknemersparticipatie
 199.werknemersvereniging
 200.werknemersverzekeringen
 201.werkonbekwaam
 202.werkplatform
 203.werkstaking
 204.werkverband
 205.werkverschaffing
 206.werkvloer
 207.werkvoorraad
 208.werkzame beroepsbevolking
 209.werkzoekende
 210.Wertpapier
 211.Wertpapierkennnummer
 212.West Texas Intermediate
 213.Wet aanpak schijnconstructies
 214.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 215.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 216.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 217.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 218.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 219.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 220.Wet bescherming persoonsgegevens
 221.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 222.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 223.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 224.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 225.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 226.Wet financiële dienstverlening
 227.Wet Financiering Decentrale Overheden
 228.Wet financiering sociale verzekeringen
 229.Wet giraal effectenverkeer
 230.Wet handhaving consumentenbescherming
 231.Wet Hillen
 232.Wet Hof
 233.Wet houdbare overheidsfinanciën
 234.wet Huis voor klokkenluiders
 235.Wet identificatie bij dienstverlening
 236.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 237.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 238.Wet langdurige zorg
 239.Wet maatschappelijke ondersteuning
 240.Wet marktmisbruik
 241.Wet melding ongebruikelijke transacties
 242.Wet melding zeggenschap
 243.Wet meldplicht datalekken
 244.Wet milieubeheer
 245.Wet MOT
 246.Wet normering topinkomens
 247.Wet op de Dividendbelasting
 248.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 249.Wet op het accountantsberoep
 250.Wet op het financieel toezicht
 251.Wet openbaarheid bestuur
 252.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 253.Wet sociale werkvoorziening
 254.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 255.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 256.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 257.Wet toezicht accountantsorganisaties
 258.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 259.Wet toezicht effectenverkeer
 260.Wet toezicht financiële verslaggeving
 261.Wet toezicht kredietunies
 262.Wet toezicht kredietwezen
 263.Wet toezicht trustkantoren
 264.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 265.Wet van Benford
 266.wet van de afnemende meeropbrengsten
 267.wet van de grote aantallen
 268.wet van de grote getallen
 269.wet van de grote ronde getallen
 270.wet van de onbedoelde gevolgen
 271.wet van de remmende voorsprong
 272.Wet van Engel
 273.Wet van Gresham
 274.Wet van Hotelling
 275.Wet van Moore
 276.Wet van Okun
 277.wet van Say
 278.Wet van Stein
 279.Wet Verbetering Poortwachter
 280.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 281.Wet waardering Onroerende Zaken
 282.Wet werk en bijstand
 283.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 284.Wet Werk en Zekerheid
 285.Wet WOZ
 286.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 287.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 288.wettelijk monopolie
 289.wettelijke aansprakelijkheid
 290.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 291.wettelijke controle
 292.wettelijke licentie
 293.wettelijke rente
 294.wettelijke reserve
 295.wettig betaalmiddel
 296.WEW
 297.wezenpensioen
 298.WFC
 299.Wfd
 300.WFE
 301.WFIC
 302.Wfsv
 303.Wft
 304.Wft-examen
 305.WGC
 306.Wge
 307.WGRG
 308.Whaley (optie-)model
 309.whammy
 310.Whc
 311.whipsaw (-effect)
 312.whisper number
 313.whistleblower
 314.whistleblower procedures
 315.whistleblower protection
 316.white Brexit
 317.white collars
 318.white elephant
 319.White House
 320.white knight
 321.white list
 322.white paper
 323.white shoe bank
 324.white space investment
 325.white team
 326.wholesale
 327.wholesale price index
 328.wholesale-markt
 329.WIA
 330.Wid
 331.wiebeltax
 332.WIEG
 333.wieg tot wieg
 334.wietaandeel
 335.wiethype
 336.WIFS
 337.wig
 338.WIG20
 339.wijze mannen
 340.Wijzer in geldzaken
 341.wijzigingen (fiscaal)
 342.wild card option
 343.wild randomness
 344.wilde staking
 345.wildwestbordje
 346.willig
 347.Wilshire 5000 Index
 348.win-win situatie
 349.win/loss size ratio
 350.wind-up
 351.wind-down plan
 352.windfall profit
 353.windfall revenue
 354.windfall tax
 355.windhandel
 356.windhapper
 357.windlening
 358.wind-obligatie
 359.window
 360.window dressing
 361.winkelverkopen
 362.winner-takes-all markt
 363.winner's curse
 364.winner-takes-most
 365.winst
 366.winst nemen
 367.winst per aandeel
 368.winst per verwaterd aandeel
 369.winst uit onderneming
 370.winst voor interest en belastingen
 371.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 372.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 373.winst- en verliesrekening
 374.winstalarm
 375.winstbegrippen
 376.winstbelasting
 377.winstbepaling
 378.winstbestemming
 379.winstbewijs
 380.winstbonus
 381.winstcapaciteit
 382.winstcentrum
 383.winstcijferseizoen
 384.winstdeelneming
 385.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 386.winstdelende obligatie
 387.winstdelende optie
 388.winstdeling
 389.winstdoel
 390.winstdrainage
 391.winstegalisatie
 392.winstexplosie
 393.winstgevendheid
 394.winstinflatie
 395.winstinhouding
 396.winstklem
 397.winstkwaliteit
 398.winstmanipulatie
 399.winstmarge
 400.winstmaximering
 401.winstmomentum
 402.winstneming
 403.winstopslag
 404.winstquote
 405.winstrecessie
 406.winstrendement
 407.winstreserve
 408.winstrisico
 409.winstsprong
 410.winststuring
 411.winsttaks
 412.winsttaxatie
 413.winstuitkering
 414.winstuitkeringspercentage
 415.winstval
 416.winstvennootschap
 417.winstverdeling
 418.winstverschuiving
 419.winstverwachting
 420.winstverwatering
 421.winstwaarschuwing
 422.Winter Forecast
 423.winterraming
 424.wipeout bonds
 425.WIPO
 426.wire house
 427.wire stripping
 428.Wirtschaftswunder
 429.wisdom of the crowd
 430.wiskundige reserve
 431.wissel
 432.wisselagent
 433.wisselarbitrage
 434.wisseldisconto
 435.wisselgeld
 436.wisselkoers
 437.wisselkoerseffecten
 438.wisselkoersinterventie
 439.wisselkoersregime
 440.wisselkoersrisico
 441.wisselkoersstelsel
 442.wisselkoersverlies
 443.wisselkoersverzekering
 444.wisselkoerswinst
 445.wisselmarkt
 446.wisselplicht
 447.wisselrisico
 448.wisselruiterij
 449.wisseltermijncontract
 450.wisseltransactie
 451.wit geld
 452.witboek
 453.withdrawal
 454.withholding tax
 455.witte balk
 456.witte biotech
 457.witte boorden
 458.witte brexit
 459.Witte Huis
 460.witte kassa
 461.witte olifant
 462.witte ridder
 463.witteboordencriminaliteit
 464.witten
 465.Witteveenkader
 466.witwasmachine
 467.witwassen
 468.Wiv
 469.wizzard van Wall Street
 470.WJP Rule of Law Index
 471.WKM
 472.WKN
 473.WLS
 474.Wlz
 475.Wm
 476.WM/Reuters fixing
 477.WMD
 478.Wmo
 479.Wmz
 480.WNT
 481.Wob
 482.WOCCU
 483.woco
 484.WODC
 485.woekerlening
 486.woekerpensioen
 487.woekerpolis
 488.woekerprijs
 489.woekerrente
 490.woekerswap
 491.wokkels
 492.wolkenkrabberindicator
 493.wollige logica
 494.Women in Financial Services
 495.Women in Work Index
 496.won
 497.wonderbelegger
 498.Wonga
 499.woningbouwcorporatie
 500.woningcorporatie
 501.woningschuld
 502.woningsprijsindex
 503.wonk
 504.Woodstock of Capitalism
 505.Woodstock van het kapitalisme
 506.woonbonus
 507.woonfraude
 508.woonkrediet
 509.woonland
 510.woonlandbeginsel
 511.woonlasten
 512.woonlastenbeschermer
 513.woonlastenverzekering
 514.woonplaatsbeginsel
 515.woonquote
 516.woordwolk
 517.word cloud
 518.Working Group on Financial Markets
 519.working poor
 520.workout date
 521.World Business Council for Sustainable Development
 522.World Competitiveness Scoreboard
 523.World Container Index
 524.World Council of Credit Unions
 525.world currency
 526.World Economic Forum
 527.World Economic League Table
 528.World Economic Outlook
 529.World Energy Outlook
 530.World Factbook
 531.World Federation of Exchanges
 532.World Federation of Investors
 533.World Franchise Council
 534.World Gold Council
 535.World Happiness Report
 536.World Intellectual Property Organization
 537.World Investment Report
 538.world population day
 539.World Press Freedom Index
 540.World Statistics Day
 541.World Trade Organization
 542.World Trade Outlook Indicator
 543.World Wealth Report
 544.Worldwatch Institute
 545.World’s Safest Banks
 546.worm
 547.worst case
 548.worst case analyse
 549.worst-in-class
 550.wortelformule
 551.worteltoets
 552.WOZ
 553.WOZ-waarde
 554.WPA
 555.WPI
 556.WPK
 557.WPKN
 558.wrakkencentrale
 559.wrap account
 560.wrap fee
 561.wrapper
 562.write-down
 563.write-off
 564.write-up
 565.writer
 566.wrong way issue
 567.WRR
 568.Wrzo
 569.WSE
 570.WSJ
 571.Wsnp
 572.Wsw
 573.Wta
 574.Wtb
 575.Wte
 576.Wtfv
 577.WTI
 578.Wtk
 579.WTO
 580.WTOI
 581.Wts
 582.Wtv
 583.wurgcontract
 584.wurghypotheek
 585.wurglening
 586.Wvb
 587.WW
 588.WW-toerisme
 589.WWB
 590.Wwft
 591.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet