Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
fiscaal jaaroverzicht
 Vandaag 21-01-2020
19808 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-01handelspatroon
20-01World Economic Outlook
20-01huizenprijsindex
20-01vaste lasten
20-01sale and lease back
20-01arbeidsparticipatie
20-01nutsvoorziening
20-01energiearmoede
20-01nutsbedrijf
19-01fiscaal jaaroverzicht
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardepunt
 25.waardering
 26.waarderingsgrondslag
 27.waarderingsmoment
 28.waarderingsratio
 29.waarderingsrisico
 30.waardestaat
 31.waardevast
 32.waardevast pensioen
 33.waarnemingsperiode
 34.waarschijnlijkheidsrekening
 35.waarschijnlijkheidsverdeling
 36.waarschuworder
 37.WACC
 38.wachtgeld
 39.wachtrekening
 40.wachttijd
 41.wafelhuisindex
 42.wafer
 43.waferstepper
 44.Waffle House Index
 45.waiver
 46.Wajong
 47.wajongere
 48.wall crossing
 49.wall of debt
 50.Wall Street
 51.Wall Street firms
 52.Wall Street Journal
 53.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 54.Walmart-effect
 55.walvis (wet)
 56.WaMu
 57.wanbetaler
 58.wanbetaling
 59.wandelvergoeding
 60.wankelbank
 61.wanprestatie
 62.wantrapreneur
 63.WAO
 64.war for talent
 65.war loan
 66.ware
 67.warehousing
 68.warenwet
 69.warme grond
 70.warme sanering
 71.warrant
 72.warrant ratio
 73.warrantlening
 74.warranty
 75.Warsaw Stock Exchange
 76.WAS
 77.wash sale
 78.wash trade
 79.wash-out round
 80.washing
 81.Washington Consensus
 82.Washington's Birthday
 83.wasstraat
 84.watch list
 85.watchdog
 86.waterfall payment
 87.watermerk
 88.waterschap
 89.waterschapsbelasting
 90.watervalbetaling
 91.wave
 92.WAZ
 93.WBCSD
 94.Wbp
 95.Wbso
 96.Wcam
 97.WCED
 98.WCI
 99.WDCI
 100.wealth effect
 101.wealth forecasting
 102.wealth gap
 103.wealth management
 104.wealth management product
 105.wearables
 106.weather derivatives
 107.WeChat Pay
 108.Wechselreiterei
 109.wedde
 110.weddenschap
 111.weddestrook
 112.wederbeleggingsrisico
 113.wederbeleggingsvergoeding
 114.wederuitvoer
 115.wedge
 116.wedkantoor
 117.weduwen- en wezenaandeel
 118.weduwen- en wezenpensioen
 119.weduwenpensioen
 120.Week van de Belegger
 121.Week van het Geld
 122.weekend-effect
 123.weekkoers
 124.weeklies
 125.weekloon
 126.weekopties
 127.weekstaat
 128.weekstaat ECB
 129.weelde-effect
 130.weerderivaten
 131.weerrisico
 132.weerstand
 133.weerstandskas
 134.weerstandslijn
 135.weerstandsvermogen
 136.WEF
 137.wegenbelasting
 138.weggeefbonus
 139.weginfleren
 140.weging
 141.wegingscoëfficiënt
 142.wegingsfactor
 143.wegloopcompensatie
 144.wegneembeding
 145.wegsluisoma
 146.wegsluizen
 147.wegwerparbeid
 148.weighted average cost of capital
 149.welkomstbonus
 150.Wells Fargo
 151.welstand
 152.welvaart
 153.welvaartseffect
 154.welvaartsenveloppe
 155.welvaartskloof
 156.welvaartsladder
 157.welvaartspeil
 158.welvaartsstaat
 159.welvaartsvast
 160.welvaartsvast pensioen
 161.welzijn
 162.wentelkrediet
 163.wentelperiode
 164.WEO
 165.Wereldbank
 166.Wereldbankgroep
 167.wereldbedrijf
 168.wereldbevolkingsdag
 169.wereldconcern
 170.wereldeconomie
 171.Wereldhandelsorganisatie
 172.wereldinkomen
 173.wereldmunt
 174.wereldpopulatiedag
 175.Wereldpostunie
 176.wereldspeler
 177.Wereldstatistiekdag
 178.wereldvaluta
 179.Wereldvoedselorganisatie
 180.wereldwijde spaarvloed
 181.wereldwijde witwasmachine
 182.werkelijke individuele consumptie
 183.werkelijke individuele verbruik
 184.werkende armen
 185.werkgarantie
 186.werkgelegenheid
 187.werkgelegenheidsvallen
 188.werkgever
 189.werkgeversbijdrage
 190.werkgeversheffingen
 191.werkgeverslasten
 192.werkgeversorganisatie
 193.werkgeversvereniging
 194.werkgroep
 195.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 196.werkkapitaal
 197.werklandbeginsel
 198.werkloosheid
 199.werkloosheidscijfer
 200.werkloosheidsgraad
 201.werkloosheidspercentage
 202.werkloosheidsuitkering
 203.werkloosheidsval
 204.Werkloosheidswet
 205.werkloze
 206.werkloze beroepsbevolking
 207.werkmaatschappij
 208.werknemer
 209.werknemersaandelenplan
 210.werknemersbijdrage
 211.werknemersparticipatie
 212.werknemersvereniging
 213.werknemersverzekeringen
 214.werkonbekwaam
 215.werkplatform
 216.werkstaking
 217.werkverband
 218.werkverschaffing
 219.werkvloer
 220.werkvoorraad
 221.werkzaamheidsgraad
 222.werkzame beroepsbevolking
 223.werkzoekende
 224.Wertpapier
 225.Wertpapierkennnummer
 226.West Texas Intermediate
 227.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 228.Wet aanpak schijnconstructies
 229.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 230.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 231.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 232.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 233.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 234.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 235.Wet bescherming persoonsgegevens
 236.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 237.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 238.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 239.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 240.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 241.Wet financiële dienstverlening
 242.Wet Financiering Decentrale Overheden
 243.Wet financiering sociale verzekeringen
 244.Wet giraal effectenverkeer
 245.Wet handhaving consumentenbescherming
 246.Wet Hillen
 247.Wet Hof
 248.Wet houdbare overheidsfinanciën
 249.wet Huis voor klokkenluiders
 250.Wet identificatie bij dienstverlening
 251.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 252.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 253.Wet langdurige zorg
 254.Wet maatschappelijke ondersteuning
 255.Wet marktmisbruik
 256.Wet melding ongebruikelijke transacties
 257.Wet melding zeggenschap
 258.Wet meldplicht datalekken
 259.Wet milieubeheer
 260.Wet MOT
 261.Wet normering topinkomens
 262.Wet op de Dividendbelasting
 263.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 264.Wet op de vaste boekenprijs
 265.Wet op het accountantsberoep
 266.Wet op het financieel toezicht
 267.Wet openbaarheid bestuur
 268.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 269.Wet sociale werkvoorziening
 270.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 271.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 272.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 273.Wet toezicht accountantsorganisaties
 274.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 275.Wet toezicht effectenverkeer
 276.Wet toezicht financiële verslaggeving
 277.Wet toezicht kredietunies
 278.Wet toezicht kredietwezen
 279.Wet toezicht trustkantoren
 280.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 281.Wet van Benford
 282.wet van de afnemende meeropbrengsten
 283.wet van de grote aantallen
 284.wet van de grote getallen
 285.wet van de grote ronde getallen
 286.wet van de kleine getallen
 287.wet van de onbedoelde gevolgen
 288.wet van de remmende voorsprong
 289.Wet van Engel
 290.Wet van Gresham
 291.Wet van Hotelling
 292.Wet van Moore
 293.Wet van Okun
 294.wet van Say
 295.Wet van Stein
 296.Wet Verbetering Poortwachter
 297.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 298.Wet waardering Onroerende Zaken
 299.Wet werk en bijstand
 300.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 301.Wet Werk en Zekerheid
 302.Wet WOZ
 303.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 304.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 305.wettelijk monopolie
 306.wettelijke aansprakelijkheid
 307.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 308.wettelijke controle
 309.wettelijke licentie
 310.wettelijke rente
 311.wettelijke reserve
 312.wettig betaalmiddel
 313.WEW
 314.wezenpensioen
 315.WFC
 316.Wfd
 317.WFE
 318.WFIC
 319.Wfsv
 320.Wft
 321.Wft-examen
 322.WGA
 323.WGC
 324.Wge
 325.WGRG
 326.Whaley (optie-)model
 327.whammy
 328.Whc
 329.whipsaw (-effect)
 330.whisper number
 331.whistleblower
 332.whistleblower procedures
 333.whistleblower protection
 334.white Brexit
 335.white collars
 336.white elephant
 337.White House
 338.white knight
 339.white list
 340.white paper
 341.white shoe bank
 342.white space investment
 343.white team
 344.wholesale
 345.wholesale price index
 346.wholesale-markt
 347.WIA
 348.Wid
 349.widow-maker
 350.wiebelpensioen
 351.wiebeltax
 352.WIEG
 353.wieg tot wieg
 354.wietaandeel
 355.wiethype
 356.WIFS
 357.wig
 358.WIG20
 359.wijze mannen
 360.Wijzer in geldzaken
 361.wijzigingen (fiscaal)
 362.wild card option
 363.wild randomness
 364.wilde staking
 365.wildwestbordje
 366.willig
 367.Wilshire 5000 Index
 368.win-win situatie
 369.win/loss size ratio
 370.wind-up
 371.wind-down plan
 372.windfall profit
 373.windfall revenue
 374.windfall tax
 375.windhandel
 376.windhapper
 377.windlening
 378.wind-obligatie
 379.window
 380.window dressing
 381.winkelverkopen
 382.winner-takes-all markt
 383.winner's curse
 384.winner-takes-most
 385.winst
 386.winst nemen
 387.winst per aandeel
 388.winst per verwaterd aandeel
 389.winst uit onderneming
 390.winst voor interest en belastingen
 391.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 392.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 393.winst- en verliesrekening
 394.winstalarm
 395.winstbegrippen
 396.winstbelasting
 397.winstbepaling
 398.winstbestemming
 399.winstbewijs
 400.winstbonus
 401.winstcapaciteit
 402.winstcentrum
 403.winstcijferseizoen
 404.winstdeelneming
 405.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 406.winstdelende obligatie
 407.winstdelende optie
 408.winstdeling
 409.winstdoel
 410.winstdrainage
 411.winstegalisatie
 412.winstexplosie
 413.winstgevendheid
 414.winstinflatie
 415.winstinhouding
 416.winstklem
 417.winstkwaliteit
 418.winstmanipulatie
 419.winstmarge
 420.winstmaximering
 421.winstmomentum
 422.winstneming
 423.winstopslag
 424.winstquote
 425.winstrecessie
 426.winstrendement
 427.winstreserve
 428.winstrisico
 429.winstsprong
 430.winststuring
 431.winsttaks
 432.winsttaxatie
 433.winstuitkering
 434.winstuitkeringspercentage
 435.winstval
 436.winstvennootschap
 437.winstverdeling
 438.winstverschuiving
 439.winstverwachting
 440.winstverwatering
 441.winstwaarschuwing
 442.Winter Forecast
 443.winterraming
 444.wipeout bonds
 445.WIPO
 446.wire house
 447.wire stripping
 448.Wirtschaftswunder
 449.wisdom of the crowd
 450.wiskundige reserve
 451.wissel
 452.wisselagent
 453.wisselarbitrage
 454.wisseldisconto
 455.wisselgeld
 456.wisselkoers
 457.wisselkoerseffecten
 458.wisselkoersinterventie
 459.wisselkoersregime
 460.wisselkoersrisico
 461.wisselkoersstelsel
 462.wisselkoersverlies
 463.wisselkoersverzekering
 464.wisselkoerswinst
 465.wisselmarkt
 466.wisselplicht
 467.wisselrisico
 468.wisselruiterij
 469.wisseltermijncontract
 470.wisseltransactie
 471.wit geld
 472.witboek
 473.withdrawal
 474.withholding tax
 475.witte balk
 476.witte biotech
 477.witte boorden
 478.witte brexit
 479.Witte Huis
 480.witte kassa
 481.witte olifant
 482.witte ridder
 483.witteboordencriminaliteit
 484.witten
 485.Witteveenkader
 486.witwasmachine
 487.witwassen
 488.Wiv
 489.wizzard van Wall Street
 490.WJP Rule of Law Index
 491.WKM
 492.WKN
 493.WLS
 494.Wlz
 495.Wm
 496.WM/Reuters fixing
 497.WMD
 498.Wmo
 499.Wmz
 500.WNT
 501.Wob
 502.WOCCU
 503.woco
 504.WODC
 505.woekerlening
 506.woekerpensioen
 507.woekerpolis
 508.woekerprijs
 509.woekerrente
 510.woekerswap
 511.woekerwinst
 512.wokkels
 513.wolkenkrabberindicator
 514.wollige logica
 515.Women in Financial Services
 516.Women in Work Index
 517.won
 518.wonderbelegger
 519.Wonga
 520.woningbouwcorporatie
 521.woningcorporatie
 522.woningschuld
 523.woningsprijsindex
 524.wonk
 525.Woodstock of Capitalism
 526.Woodstock van het kapitalisme
 527.woonbonus
 528.woonfraude
 529.woonkrediet
 530.woonland
 531.woonlandbeginsel
 532.woonlasten
 533.woonlastenbeschermer
 534.woonlastenverzekering
 535.woonplaatsbeginsel
 536.woonquote
 537.woordwolk
 538.word cloud
 539.Working Group on Financial Markets
 540.Working Opportunity Tax Credit
 541.working poor
 542.Working Tax Credit
 543.workout date
 544.World Business Council for Sustainable Development
 545.World Competitiveness Scoreboard
 546.World Container Index
 547.World Council of Credit Unions
 548.world currency
 549.World Economic Forum
 550.World Economic League Table
 551.World Economic Outlook
 552.World Energy Outlook
 553.World Federation of Exchanges
 554.World Federation of Investors
 555.World Franchise Council
 556.World Gold Council
 557.World Happiness Report
 558.World Intellectual Property Organization
 559.World Investment Report
 560.world population day
 561.World Press Freedom Index
 562.World Statistics Day
 563.World Trade Organization
 564.World Trade Outlook Indicator
 565.World Wealth Report
 566.Worldwatch Institute
 567.World’s Safest Banks
 568.worm
 569.worst case
 570.worst case analyse
 571.worst-in-class
 572.wortelformule
 573.worteltoets
 574.WOTC
 575.WOZ
 576.WOZ-waarde
 577.WPA
 578.WPI
 579.WPK
 580.WPKN
 581.wrakkencentrale
 582.wrap account
 583.wrap fee
 584.wrapper
 585.write-down
 586.write-off
 587.write-up
 588.writer
 589.wrong way issue
 590.WRR
 591.Wrzo
 592.WSE
 593.WSJ
 594.Wsnp
 595.Wsw
 596.Wta
 597.Wtb
 598.Wte
 599.Wtfv
 600.WTI
 601.Wtk
 602.WTO
 603.WTOI
 604.Wts
 605.Wtv
 606.wurgcontract
 607.wurghypotheek
 608.wurglening
 609.Wvb
 610.Wvbp
 611.WW
 612.WW-toerisme
 613.WWB
 614.Wwft
 615.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet