Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
poortwachter
Iemand die bepaalt of men al dan niet toegang krijgt tot iets. ... >>
 Vandaag 11-08-2020
20221 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Coronadashboard
2 nulcouponobligatie
3 ouwe jongens krentenbrood
4 penny wise, pound foolish
5 AFM-mannetje
 Thema's
 Recent verbeterd
11-08retailmarkt
11-08retail bank
11-08European Investors Ass...
11-08schuldverlichting
11-08accijns
11-08betaalsysteem
11-08betalingsverkeer
11-08betaling
11-08betaalapp
11-08Geldmaat
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardepunt
 25.waardering
 26.waarderingsgrondslag
 27.waarderingsmoment
 28.waarderingsratio
 29.waarderingsrisico
 30.waardestaat
 31.waardevast
 32.waardevast pensioen
 33.waarnemingsperiode
 34.waarschijnlijkheidsrekening
 35.waarschijnlijkheidsverdeling
 36.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 37.waarschuworder
 38.WACC
 39.wachtgeld
 40.wachtrekening
 41.wachttijd
 42.wafelhuisindex
 43.wafer
 44.waferstepper
 45.Waffle House Index
 46.waiver
 47.Wajong
 48.wajongere
 49.wall crossing
 50.wall of debt
 51.Wall Street
 52.Wall Street firms
 53.Wall Street Journal
 54.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 55.Walmart-effect
 56.walvis (wet)
 57.WaMu
 58.wanbetaler
 59.wanbetaling
 60.wandelvergoeding
 61.wankelbank
 62.wanprestatie
 63.wantrapreneur
 64.WAO
 65.war for talent
 66.war loan
 67.ware
 68.warehousing
 69.warenwet
 70.warme grond
 71.warme sanering
 72.warrant
 73.warrant ratio
 74.warrantlening
 75.warranty
 76.Warsaw Stock Exchange
 77.WAS
 78.wash sale
 79.wash trade
 80.wash-out round
 81.washing
 82.Washington Consensus
 83.Washington's Birthday
 84.wasstraat
 85.watch list
 86.watchdog
 87.waterfall payment
 88.watermerk
 89.waterschap
 90.waterschapsbelasting
 91.watervalbetaling
 92.wave
 93.WAZ
 94.WBCSD
 95.Wbp
 96.Wbso
 97.Wcam
 98.WCED
 99.WCI
 100.WDCI
 101.wealth effect
 102.wealth forecasting
 103.wealth gap
 104.wealth management
 105.wealth management product
 106.wearables
 107.weather derivatives
 108.webbased learning
 109.WeChat Pay
 110.Wechselreiterei
 111.wedde
 112.weddenschap
 113.weddestrook
 114.wederbeleggingsrisico
 115.wederbeleggingsvergoeding
 116.wederopbouwfonds
 117.wederuitvoer
 118.wedge
 119.wedkantoor
 120.weduwen- en wezenaandeel
 121.weduwen- en wezenpensioen
 122.weduwenpensioen
 123.Week van de Belegger
 124.Week van het Geld
 125.weekend-effect
 126.weekkoers
 127.weeklies
 128.weekloon
 129.Weekly Economic Index
 130.weekopties
 131.weekstaat
 132.weekstaat ECB
 133.weelde-effect
 134.weerderivaten
 135.weerrisico
 136.weerstand
 137.weerstandscapaciteit
 138.weerstandskas
 139.weerstandslijn
 140.weerstandsnorm
 141.weerstandsvermogen
 142.WEF
 143.wegenbelasting
 144.weggeefbonus
 145.weginfleren
 146.weging
 147.wegingscoëfficiënt
 148.wegingsfactor
 149.wegloopcompensatie
 150.wegneembeding
 151.wegsluisoma
 152.wegsluizen
 153.wegwerparbeid
 154.WEI
 155.weighted average cost of capital
 156.welkomstbonus
 157.Wells Fargo
 158.welstand
 159.welvaart
 160.welvaartseffect
 161.welvaartsenveloppe
 162.welvaartskloof
 163.welvaartsladder
 164.welvaartspeil
 165.welvaartsstaat
 166.welvaartsvast
 167.welvaartsvast pensioen
 168.welzijn
 169.wentelkrediet
 170.wentelperiode
 171.WEO
 172.Wereldbank
 173.Wereldbankgroep
 174.wereldbedrijf
 175.wereldbevolkingsdag
 176.wereldconcern
 177.wereldeconomie
 178.Wereldhandelsorganisatie
 179.wereldinkomen
 180.wereldmunt
 181.wereldpopulatiedag
 182.Wereldpostunie
 183.wereldspeler
 184.Wereldstatistiekdag
 185.wereldvaluta
 186.Wereldvoedselorganisatie
 187.wereldwijde spaarvloed
 188.wereldwijde witwasmachine
 189.werkelijke individuele consumptie
 190.werkelijke individuele verbruik
 191.werkende armen
 192.werkgarantie
 193.werkgelegenheid
 194.werkgelegenheidsvallen
 195.werkgever
 196.werkgeversbijdrage
 197.werkgeversheffingen
 198.werkgeverslasten
 199.werkgeversorganisatie
 200.werkgeversvereniging
 201.werkgroep
 202.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 203.werkisme
 204.werkkapitaal
 205.werklandbeginsel
 206.werkloosheid
 207.werkloosheidscijfer
 208.werkloosheidsgraad
 209.werkloosheidspercentage
 210.werkloosheidsuitkering
 211.werkloosheidsval
 212.Werkloosheidswet
 213.werkloze
 214.werkloze beroepsbevolking
 215.werkmaatschappij
 216.werknemer
 217.werknemersaandelenplan
 218.werknemersbijdrage
 219.werknemersparticipatie
 220.werknemersvereniging
 221.werknemersverzekeringen
 222.werkonbekwaam
 223.werkplatform
 224.werkstaking
 225.werktijdverkorting
 226.werkverband
 227.werkverschaffing
 228.werkvloer
 229.werkvoorraad
 230.werkzaamheidsgraad
 231.werkzame beroepsbevolking
 232.werkzoekende
 233.Wertpapier
 234.Wertpapierkennnummer
 235.West Texas Intermediate
 236.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 237.Wet aanpak schijnconstructies
 238.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 239.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 240.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 241.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 242.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 243.Wet bescherming persoonsgegevens
 244.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 245.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 246.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 247.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 248.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 249.Wet financiële dienstverlening
 250.Wet Financiering Decentrale Overheden
 251.Wet financiering sociale verzekeringen
 252.Wet giraal effectenverkeer
 253.Wet handhaving consumentenbescherming
 254.Wet Hillen
 255.Wet Hof
 256.Wet houdbare overheidsfinanciën
 257.wet Huis voor klokkenluiders
 258.Wet identificatie bij dienstverlening
 259.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 260.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 261.Wet langdurige zorg
 262.Wet maatschappelijke ondersteuning
 263.Wet marktmisbruik
 264.Wet melding ongebruikelijke transacties
 265.Wet melding zeggenschap
 266.Wet meldplicht datalekken
 267.Wet milieubeheer
 268.Wet MOT
 269.Wet normering topinkomens
 270.Wet op de Dividendbelasting
 271.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 272.Wet op de vaste boekenprijs
 273.Wet op het accountantsberoep
 274.Wet op het financieel toezicht
 275.Wet openbaarheid bestuur
 276.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 277.Wet sociale werkvoorziening
 278.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 279.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 280.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 281.Wet toezicht accountantsorganisaties
 282.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 283.Wet toezicht effectenverkeer
 284.Wet toezicht financiële verslaggeving
 285.Wet toezicht kredietunies
 286.Wet toezicht kredietwezen
 287.Wet toezicht trustkantoren
 288.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 289.Wet van Benford
 290.wet van de afnemende meeropbrengsten
 291.wet van de grote aantallen
 292.wet van de grote getallen
 293.wet van de grote ronde getallen
 294.wet van de kleine getallen
 295.wet van de onbedoelde gevolgen
 296.wet van de remmende voorsprong
 297.Wet van Engel
 298.Wet van Gresham
 299.Wet van Hotelling
 300.Wet van Moore
 301.Wet van Okun
 302.wet van Say
 303.Wet van Stein
 304.Wet Verbetering Poortwachter
 305.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 306.Wet waardering Onroerende Zaken
 307.Wet werk en bijstand
 308.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 309.Wet Werk en Zekerheid
 310.Wet WOZ
 311.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 312.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 313.wettelijk monopolie
 314.wettelijke aansprakelijkheid
 315.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 316.wettelijke controle
 317.wettelijke licentie
 318.wettelijke rente
 319.wettelijke reserve
 320.wettig betaalmiddel
 321.WEW
 322.wezenpensioen
 323.WFC
 324.Wfd
 325.WFE
 326.WFIC
 327.Wfsv
 328.Wft
 329.Wft-examen
 330.WGA
 331.WGC
 332.Wge
 333.WGRG
 334.Whaley (optie-)model
 335.whammy
 336.Whatever it takes
 337.whatsappfraude
 338.Whc
 339.whipsaw (-effect)
 340.whisper number
 341.whistleblower
 342.whistleblower procedures
 343.whistleblower protection
 344.white Brexit
 345.white collars
 346.white elephant
 347.White House
 348.white knight
 349.white list
 350.white paper
 351.white shoe bank
 352.white space investment
 353.white team
 354.wholesale
 355.wholesale price index
 356.wholesale-markt
 357.WIA
 358.Wid
 359.widow-maker
 360.wiebelpensioen
 361.wiebeltax
 362.WIEG
 363.wieg tot wieg
 364.wietaandeel
 365.wiethype
 366.WIFS
 367.wig
 368.WIG20
 369.wijze mannen
 370.Wijzer in geldzaken
 371.wijzigingen (fiscaal)
 372.wild card option
 373.wild randomness
 374.wilde staking
 375.wildwestbordje
 376.willig
 377.Wilshire 5000 Index
 378.win-win situatie
 379.win/loss size ratio
 380.wind-up
 381.wind-down plan
 382.windfall profit
 383.windfall revenue
 384.windfall tax
 385.windhandel
 386.windhapper
 387.windlening
 388.wind-obligatie
 389.window
 390.window dressing
 391.winkelhieren
 392.winkelverkopen
 393.winner-takes-all markt
 394.winner's curse
 395.winner-takes-most
 396.winst
 397.winst nemen
 398.winst per aandeel
 399.winst per verwaterd aandeel
 400.winst uit onderneming
 401.winst voor interest en belastingen
 402.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 403.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 404.winst- en verliesrekening
 405.winstalarm
 406.winstbegrippen
 407.winstbelasting
 408.winstbepaling
 409.winstbestemming
 410.winstbewijs
 411.winstbonus
 412.winstcapaciteit
 413.winstcentrum
 414.winstcijferseizoen
 415.winstdeelneming
 416.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 417.winstdelende obligatie
 418.winstdelende optie
 419.winstdeling
 420.winstdoel
 421.winstdrainage
 422.winstegalisatie
 423.winstexplosie
 424.winstgevendheid
 425.winstinflatie
 426.winstinhouding
 427.winstklem
 428.winstkwaliteit
 429.winstmanipulatie
 430.winstmarge
 431.winstmaximering
 432.winstmomentum
 433.winstmotor
 434.winstneming
 435.winstopslag
 436.winstquote
 437.winstrecessie
 438.winstrendement
 439.winstreserve
 440.winstrisico
 441.winstsprong
 442.winststuring
 443.winsttaks
 444.winsttaxatie
 445.winstuitkering
 446.winstuitkeringspercentage
 447.winstval
 448.winstvennootschap
 449.winstverdeling
 450.winstverschuiving
 451.winstverwachting
 452.winstverwatering
 453.winstwaarschuwing
 454.Winter Forecast
 455.winterraming
 456.wipeout bonds
 457.WIPO
 458.wire house
 459.wire stripping
 460.Wirecard
 461.Wirtschaftswunder
 462.wisdom of the crowd
 463.wiskundige reserve
 464.wissel
 465.wisselagent
 466.wisselarbitrage
 467.wisseldisconto
 468.wisselgeld
 469.wisselkoers
 470.wisselkoerseffecten
 471.wisselkoersinterventie
 472.wisselkoersregime
 473.wisselkoersrisico
 474.wisselkoersstelsel
 475.wisselkoersverlies
 476.wisselkoersverzekering
 477.wisselkoerswinst
 478.wisselmarkt
 479.wisselplicht
 480.wisselrisico
 481.wisselruiterij
 482.wisseltermijncontract
 483.wisseltransactie
 484.wit geld
 485.witboek
 486.withdrawal
 487.withholding tax
 488.witte balk
 489.witte biotech
 490.witte boorden
 491.witte brexit
 492.Witte Huis
 493.witte kassa
 494.witte olifant
 495.witte ridder
 496.witteboordencriminaliteit
 497.witten
 498.Witteveenkader
 499.witwasmachine
 500.witwassen
 501.Wiv
 502.wizzard van Wall Street
 503.WJP Rule of Law Index
 504.WKM
 505.WKN
 506.WLS
 507.Wlz
 508.Wm
 509.WM/Reuters fixing
 510.WMD
 511.Wmo
 512.Wmz
 513.WNT
 514.Wob
 515.WOCCU
 516.woco
 517.WODC
 518.woekerlening
 519.woekerpensioen
 520.woekerpolis
 521.woekerprijs
 522.woekerrente
 523.woekerswap
 524.woekerwinst
 525.wokkels
 526.wolkenkrabberindicator
 527.wollige logica
 528.Women in Financial Services
 529.Women in Work Index
 530.won
 531.wonderbelegger
 532.Wonga
 533.woningbouwcorporatie
 534.woningcorporatie
 535.woningschuld
 536.woningsprijsindex
 537.wonk
 538.Woodstock of Capitalism
 539.Woodstock van het kapitalisme
 540.woonbonus
 541.woonfraude
 542.woonkrediet
 543.woonland
 544.woonlandbeginsel
 545.woonlasten
 546.woonlastenbeschermer
 547.woonlastenverzekering
 548.woonplaatsbeginsel
 549.woonquote
 550.woordwolk
 551.Wopke-fonds
 552.word cloud
 553.Working Group on Financial Markets
 554.Working Opportunity Tax Credit
 555.working poor
 556.Working Tax Credit
 557.workism
 558.workout date
 559.World Business Council for Sustainable Development
 560.World Competitiveness Scoreboard
 561.World Container Index
 562.World Council of Credit Unions
 563.world currency
 564.World Economic Forum
 565.World Economic League Table
 566.World Economic Outlook
 567.World Energy Outlook
 568.World Federation of Exchanges
 569.World Federation of Investors
 570.World Franchise Council
 571.World Gold Council
 572.World Happiness Report
 573.World Intellectual Property Organization
 574.World Investment Report
 575.world population day
 576.World Press Freedom Index
 577.World Statistics Day
 578.World Trade Organization
 579.World Trade Outlook Indicator
 580.World Wealth Report
 581.Worldwatch Institute
 582.World’s Safest Banks
 583.worm
 584.worst case
 585.worst case analyse
 586.worst-in-class
 587.wortelformule
 588.worteltoets
 589.WOTC
 590.WOZ
 591.WOZ-waarde
 592.WPA
 593.WPI
 594.WPK
 595.WPKN
 596.wrakkencentrale
 597.wrap account
 598.wrap fee
 599.wrapper
 600.write-down
 601.write-off
 602.write-up
 603.writer
 604.wrong way issue
 605.WRR
 606.Wrzo
 607.WSE
 608.WSJ
 609.Wsnp
 610.Wsw
 611.Wta
 612.Wtb
 613.Wte
 614.Wtfv
 615.WTI
 616.Wtk
 617.WTO
 618.WTOI
 619.Wts
 620.Wtv
 621.WTV
 622.Wuhan-virus
 623.wurgcontract
 624.wurghypotheek
 625.wurglening
 626.Wvb
 627.Wvbp
 628.WW
 629.WW-toerisme
 630.WWB
 631.Wwft
 632.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet