dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
actual/365
 Vandaag 15-08-2018
18734 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8inkomen
9generatie Y
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-08belasting
14-08Internationaal Centrum...
14-08International Centre f...
14-08Internationale Financi...
14-08International Finance ...
14-08Internationale Ontwikk...
14-08International Developm...
14-08kapitaalvernietiging
14-08kapitaalrestricties
14-08comparatief voordeel
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WK-WL-
WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardecreatie
 19.waardegewogen index
 20.waardeketen
 21.waardeoverdracht
 22.waardepapier
 23.waardering
 24.waarderingsgrondslag
 25.waarderingsratio
 26.waarderingsrisico
 27.waardestaat
 28.waardevast
 29.waardevast pensioen
 30.waarnemingsperiode
 31.waarschijnlijkheidsrekening
 32.waarschijnlijkheidsverdeling
 33.waarschuworder
 34.WACC
 35.wachtgeld
 36.wachtrekening
 37.wachttijd
 38.wafelhuisindex
 39.wafer
 40.waferstepper
 41.Waffle House Index
 42.waiver
 43.Wajong
 44.wajongere
 45.wall crossing
 46.wall of debt
 47.Wall Street
 48.Wall Street firms
 49.Wall Street Journal
 50.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 51.Walmart-effect
 52.walvis (wet)
 53.WaMu
 54.wanbetaler
 55.wanbetaling
 56.wandelvergoeding
 57.wankelbank
 58.wanprestatie
 59.wantrapreneur
 60.WAO
 61.war for talent
 62.war loan
 63.ware
 64.warehousing
 65.warenwet
 66.warme grond
 67.warme sanering
 68.warrant
 69.warrant ratio
 70.warrantlening
 71.warranty
 72.Warsaw Stock Exchange
 73.WAS
 74.wash sale
 75.wash trade
 76.wash-out round
 77.washing
 78.Washington Concensus
 79.Washington's Birthday
 80.watch list
 81.watchdog
 82.waterfall payment
 83.watermerk
 84.watervalbetaling
 85.wave
 86.WAZ
 87.WBCSD
 88.Wbp
 89.Wbso
 90.Wcam
 91.WCED
 92.WCI
 93.WDCI
 94.wealth effect
 95.wealth forecasting
 96.wealth gap
 97.wealth management
 98.wealth management product
 99.wearables
 100.weather derivatives
 101.Wechselreiterei
 102.wedde
 103.weddenschap
 104.weddestrook
 105.wederbeleggingsrisico
 106.wederbeleggingsvergoeding
 107.wederuitvoer
 108.wedge
 109.wedkantoor
 110.weduwen- en wezenaandeel
 111.weduwen- en wezenpensioen
 112.weduwenpensioen
 113.Week van de Belegger
 114.Week van het Geld
 115.weekend-effect
 116.weeklies
 117.weekloon
 118.weekopties
 119.weekstaat
 120.weekstaat ECB
 121.weelde-effect
 122.weerderivaten
 123.weerrisico
 124.weerstand
 125.weerstandskas
 126.weerstandslijn
 127.weerstandsvermogen
 128.WEF
 129.wegenbelasting
 130.weggeefbonus
 131.weginfleren
 132.weging
 133.wegingscoëfficiënt
 134.wegingsfactor
 135.wegloopcompensatie
 136.wegneembeding
 137.wegsluisoma
 138.wegsluizen
 139.wegwerparbeid
 140.weighted average cost of capital
 141.welkomstbonus
 142.Wells Fargo
 143.welstand
 144.welvaart
 145.welvaartseffect
 146.welvaartsenveloppe
 147.welvaartskloof
 148.welvaartspeil
 149.welvaartsstaat
 150.welvaartsvast
 151.welvaartsvast pensioen
 152.welzijn
 153.wentelkrediet
 154.wentelperiode
 155.WEO
 156.Wereldbank
 157.wereldbevolkingsdag
 158.wereldeconomie
 159.Wereldhandelsorganisatie
 160.wereldinkomen
 161.wereldmunt
 162.wereldpopulatiedag
 163.wereldspeler
 164.Wereldstatistiekdag
 165.wereldvaluta
 166.Wereldvoedselorganisatie
 167.wereldwijde witwasmachine
 168.werkelijke individuele consumptie
 169.werkelijke individuele verbruik
 170.werkende armen
 171.werkgarantie
 172.werkgelegenheid
 173.werkgelegenheidsvallen
 174.werkgeversbijdrage
 175.werkgeversorganisatie
 176.werkgeversvereniging
 177.werkgroep
 178.werkkapitaal
 179.werklandbeginsel
 180.werkloosheid
 181.werkloosheidscijfer
 182.werkloosheidsgraad
 183.werkloosheidspercentage
 184.werkloosheidsval
 185.Werkloosheidswet
 186.werkloze
 187.werkloze beroepsbevolking
 188.werkmaatschappij
 189.werknemer
 190.werknemersaandelenplan
 191.werknemersbijdrage
 192.werknemersparticipatie
 193.werknemersvereniging
 194.werknemersverzekeringen
 195.werkonbekwaam
 196.werkstaking
 197.werkverband
 198.werkverschaffing
 199.werkvloer
 200.werkvoorraad
 201.werkzame beroepsbevolking
 202.werkzoekende
 203.Wertpapier
 204.Wertpapierkennnummer
 205.West Texas Intermediate
 206.Wet aanpak schijnconstructies
 207.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 208.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 209.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 210.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 211.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 212.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 213.Wet bescherming persoonsgegevens
 214.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 215.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 216.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 217.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 218.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 219.Wet financiële dienstverlening
 220.Wet Financiering Decentrale Overheden
 221.Wet financiering sociale verzekeringen
 222.Wet giraal effectenverkeer
 223.Wet handhaving consumentenbescherming
 224.Wet Hillen
 225.Wet Hof
 226.Wet houdbare overheidsfinanciën
 227.wet Huis voor klokkenluiders
 228.Wet identificatie bij dienstverlening
 229.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 230.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 231.Wet langdurige zorg
 232.Wet maatschappelijke ondersteuning
 233.Wet marktmisbruik
 234.Wet melding ongebruikelijke transacties
 235.Wet melding zeggenschap
 236.Wet meldplicht datalekken
 237.Wet milieubeheer
 238.Wet MOT
 239.Wet normering topinkomens
 240.Wet op de Dividendbelasting
 241.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 242.Wet op het accountantsberoep
 243.Wet op het financieel toezicht
 244.Wet openbaarheid bestuur
 245.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 246.Wet sociale werkvoorziening
 247.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 248.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 249.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 250.Wet toezicht accountantsorganisaties
 251.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 252.Wet toezicht effectenverkeer
 253.Wet toezicht financiële verslaggeving
 254.Wet toezicht kredietunies
 255.Wet toezicht kredietwezen
 256.Wet toezicht trustkantoren
 257.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 258.Wet van Benford
 259.wet van de afnemende meeropbrengsten
 260.wet van de grote aantallen
 261.wet van de grote getallen
 262.wet van de grote ronde getallen
 263.wet van de onbedoelde gevolgen
 264.wet van de remmende voorsprong
 265.Wet van Engel
 266.Wet van Hotelling
 267.Wet van Moore
 268.Wet van Okun
 269.wet van Say
 270.Wet van Stein
 271.Wet Verbetering Poortwachter
 272.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 273.Wet waardering Onroerende Zaken
 274.Wet werk en bijstand
 275.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 276.Wet Werk en Zekerheid
 277.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 278.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 279.wettelijk monopolie
 280.wettelijke aansprakelijkheid
 281.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 282.wettelijke controle
 283.wettelijke licentie
 284.wettelijke rente
 285.wettelijke reserve
 286.wettig betaalmiddel
 287.WEW
 288.wezenpensioen
 289.WFC
 290.Wfd
 291.WFE
 292.WFIC
 293.Wfsv
 294.Wft
 295.Wft-examen
 296.WGC
 297.Wge
 298.WGRG
 299.Whaley (optie-)model
 300.whammy
 301.Whc
 302.whipsaw (-effect)
 303.whisper number
 304.whistleblower
 305.whistleblower procedures
 306.whistleblower protection
 307.white Brexit
 308.white collars
 309.white elephant
 310.white knight
 311.white list
 312.white paper
 313.white shoe bank
 314.white space investment
 315.white team
 316.wholesale
 317.wholesale price index
 318.wholesale-markt
 319.WIA
 320.Wid
 321.wiebeltax
 322.WIEG
 323.wieg tot wieg
 324.wietaandeel
 325.wiethype
 326.WIFS
 327.wig
 328.WIG20
 329.wijze mannen
 330.Wijzen, de
 331.Wijzer in geldzaken
 332.wijzigingen (fiscaal)
 333.wild card option
 334.wild randomness
 335.wilde staking
 336.wildwestbordje
 337.willig
 338.Wilshire 5000 Index
 339.win-win situatie
 340.win/loss size ratio
 341.wind-up
 342.wind-down plan
 343.windfall profit
 344.windfall revenue
 345.windfall tax
 346.windhandel
 347.windlening
 348.wind-obligatie
 349.window
 350.window dressing
 351.winkelverkopen
 352.winner-takes-all markt
 353.winner's curse
 354.winst
 355.winst nemen
 356.winst per aandeel
 357.winst per verwaterd aandeel
 358.winst uit onderneming
 359.winst voor interest en belastingen
 360.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 361.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 362.winst- en verliesrekening
 363.winstalarm
 364.winstbegrippen
 365.winstbelasting
 366.winstbepaling
 367.winstbestemming
 368.winstbewijs
 369.winstbonus
 370.winstcapaciteit
 371.winstcentrum
 372.winstcijferseizoen
 373.winstdeelneming
 374.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 375.winstdelende obligatie
 376.winstdelende optie
 377.winstdeling
 378.winstdoel
 379.winstdrainage
 380.winstegalisatie
 381.winstexplosie
 382.winstgevendheid
 383.winstinflatie
 384.winstinhouding
 385.winstklem
 386.winstkwaliteit
 387.winstmanipulatie
 388.winstmarge
 389.winstmaximering
 390.winstmomentum
 391.winstneming
 392.winstopslag
 393.winstquote
 394.winstrecessie
 395.winstrendement
 396.winstreserve
 397.winstrisico
 398.winstsprong
 399.winststuring
 400.winsttaks
 401.winsttaxatie
 402.winstuitkering
 403.winstuitkeringspercentage
 404.winstval
 405.winstvennootschap
 406.winstverdeling
 407.winstverschuiving
 408.winstverwachting
 409.winstverwatering
 410.winstwaarschuwing
 411.Winter Forecast
 412.winterraming
 413.wipeout bonds
 414.WIPO
 415.wire house
 416.wire stripping
 417.Wirtschaftswunder
 418.wisdom of the crowd
 419.wiskundige reserve
 420.wissel
 421.wisselagent
 422.wisselarbitrage
 423.wisseldisconto
 424.wisselgeld
 425.wisselkoers
 426.wisselkoerseffecten
 427.wisselkoersinterventie
 428.wisselkoersregime
 429.wisselkoersrisico
 430.wisselkoersstelsel
 431.wisselkoersverlies
 432.wisselkoersverzekering
 433.wisselkoerswinst
 434.wisselmarkt
 435.wisselplicht
 436.wisselrisico
 437.wisselruiterij
 438.wisseltermijncontract
 439.wisseltransactie
 440.wit geld
 441.witboek
 442.withholding tax
 443.witte balk
 444.witte biotech
 445.witte boorden
 446.witte brexit
 447.witte kassa
 448.witte olifant
 449.witte ridder
 450.witteboordencriminaliteit
 451.witten
 452.Witteveenkader
 453.witwassen
 454.Wiv
 455.wizzard van Wall Street
 456.WKM
 457.WKN
 458.Wlz
 459.Wm
 460.WM/Reuters fixing
 461.WMD
 462.Wmo
 463.Wmz
 464.WNT
 465.Wob
 466.WOCCU
 467.woco
 468.WODC
 469.woekerpensioen
 470.woekerpolis
 471.woekerprijs
 472.woekerrente
 473.woekerswap
 474.wokkels
 475.wolkenkrabberindicator
 476.wollige logica
 477.Women in Financial Services
 478.Women in Work Index
 479.won
 480.wonderbelegger
 481.Wonga
 482.woningbouwcorporatie
 483.woningcorporatie
 484.woningschuld
 485.woningsprijsindex
 486.wonk
 487.Woodstock of Capitalism
 488.Woodstock van het kapitalisme
 489.woonbonus
 490.woonkrediet
 491.woonlandbeginsel
 492.woonlasten
 493.woonlastenbeschermer
 494.woonlastenverzekering
 495.woonplaatsbeginsel
 496.woonquote
 497.woordwolk
 498.word cloud
 499.Working Group on Financial Markets
 500.working poor
 501.workout date
 502.World Business Council for Sustainable Development
 503.World Competitiveness Scoreboard
 504.World Container Index
 505.World Council of Credit Unions
 506.world currency
 507.World Economic Forum
 508.World Economic League Table
 509.World Economic Outlook
 510.World Energy Outlook
 511.World Factbook
 512.World Federation of Exchanges
 513.World Federation of Investors
 514.World Franchise Council
 515.World Gold Council
 516.World Happiness Report
 517.World Intellectual Property Organization
 518.World Investment Report
 519.world population day
 520.World Press Freedom Index
 521.World Statistics Day
 522.World Trade Organization
 523.World Wealth Report
 524.Worldwatch Institute
 525.World’s Safest Banks
 526.worm
 527.worst case
 528.worst case analyse
 529.worst-in-class
 530.wortelformule
 531.worteltoets
 532.WOZ
 533.WOZ-waarde
 534.WPA
 535.WPI
 536.WPK
 537.WPKN
 538.wrakkencentrale
 539.wrap account
 540.wrap fee
 541.wrapper
 542.write-down
 543.write-off
 544.write-up
 545.writer
 546.wrong way issue
 547.WRR
 548.Wrzo
 549.WSE
 550.WSJ
 551.Wsnp
 552.Wsw
 553.Wta
 554.Wtb
 555.Wte
 556.Wtfv
 557.WTI
 558.Wtk
 559.WTO
 560.Wts
 561.Wtv
 562.wurgcontract
 563.wurghypotheek
 564.wurglening
 565.Wvb
 566.WW
 567.WWB
 568.Wwft
 569.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina

Gratis download
Nieuw & actueel in 2017 (50+ termen)
Klik hier voor meer

Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet