dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
HODL
Cultwoord uit de handel in Bitcoins, mogelijk ontstaan als gevolg ... >>
 Vandaag 13-04-2024
21825 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 inducement
3 excasso
4 skin in the game
5 laaghangend fruit
 Thema's
 Recent verbeterd
12-04begrotingsanker
12-04schaduwhandel
12-04HODL
12-04rentepauze
12-04schaduwbankieren
12-04shadow trading
12-04Great Lockdown
12-04kroningsmunt
12-04global land rush
12-04trendmatig begrotingsb...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared
Spring naar: WA-WB-WC-WD-WE-WF-WG-WH-WI-WJ-WK-
WL-WM-WN-WO-WP-WR-WS-WT-WU-WV-WW-
 
 1.W
 2.W-vormige recessie
 3.WA
 4.WA-verzekering
 5.waagkapitaal
 6.waakhond
 7.waarborg
 8.waarborgfonds
 9.waarborgsom
 10.waarde
 11.waarde in bewoonde staat
 12.waarde in het economisch verkeer
 13.waarde investeerder
 14.waarde-investeerder
 15.waardeaandeel
 16.waardebeleggen
 17.waardebelegger
 18.waardebon
 19.waardecreatie
 20.waardegewogen index
 21.waardeketen
 22.waardeoverdracht
 23.waardepapier
 24.waardeparadox
 25.waardepunt
 26.waardering
 27.waarderingsgrondslag
 28.waarderingsmoment
 29.waarderingsratio
 30.waarderingsregels
 31.waarderingsrisico
 32.waardestaat
 33.waardetransport
 34.waardevast
 35.waardevast pensioen
 36.waarjewerkt-budget
 37.waarnemingsperiode
 38.waarschijnlijkheidsrekening
 39.waarschijnlijkheidsverdeling
 40.Waarschuwingenregister Logistieke Sector
 41.waarschuworder
 42.WACC
 43.wachtgeld
 44.wachtrekening
 45.wachttijd
 46.wafelhuisindex
 47.wafer
 48.waferstepper
 49.Waffle House Index
 50.waiver
 51.Wajong
 52.wajongere
 53.wall crossing
 54.wall of debt
 55.Wall of Worry
 56.Wall Street
 57.Wall Street firms
 58.Wall Street Journal
 59.Wall Street Reform and Consumer Protection Act
 60.WallStreetBets
 61.Walmart-effect
 62.walvis (wet)
 63.WaMu
 64.wanbetaler
 65.wanbetaling
 66.Wandel durch Handel
 67.wandelvergoeding
 68.wankelbank
 69.wanprestatie
 70.wantrapreneur
 71.WAO
 72.war bond
 73.war for talent
 74.war loan
 75.ware
 76.warehousing
 77.warenwet
 78.warme grond
 79.warme sanering
 80.warrant
 81.warrant ratio
 82.warrantlening
 83.warranty
 84.Warsaw Stock Exchange
 85.WAS
 86.wash sale
 87.wash trade
 88.wash-out round
 89.washing
 90.Washington Consensus
 91.Washington's Birthday
 92.wasstraat
 93.watch list
 94.watchdog
 95.waterbedeffect
 96.waterfall payment
 97.watermerk
 98.Watermunt
 99.waterschap
 100.waterschapsbelasting
 101.waterstof
 102.Waterstofcoalitie
 103.watersysteemheffing
 104.watervalbetaling
 105.wave
 106.WAZ
 107.WBCSD
 108.Wbp
 109.Wbso
 110.Wcam
 111.WCED
 112.WCI
 113.WDCI
 114.wealth effect
 115.wealth forecasting
 116.wealth gap
 117.wealth management
 118.wealth management product
 119.wearables
 120.weather derivatives
 121.web scraping
 122.webbased learning
 123.webwinkel
 124.WeChat Pay
 125.Wechselreiterei
 126.wedde
 127.weddenschap
 128.weddestrook
 129.wederbeleggingsrisico
 130.wederbeleggingsvergoeding
 131.wederopbouwfonds
 132.wederuitvoer
 133.wedge
 134.wedkantoor
 135.wedmarkt
 136.weduwen- en wezenaandeel
 137.weduwen- en wezenpensioen
 138.weduwenpensioen
 139.Week van de Belegger
 140.Week van het geld
 141.weekend-effect
 142.weekkoers
 143.weeklies
 144.weekloon
 145.Weekly Activity Index
 146.Weekly Economic Index
 147.weekopties
 148.weekstaat
 149.weekstaat ECB
 150.weelde-effect
 151.weerderivaten
 152.weerrisico
 153.weerstand
 154.weerstandscapaciteit
 155.weerstandskas
 156.weerstandslijn
 157.weerstandsniveau
 158.weerstandsnorm
 159.weerstandsvermogen
 160.WEF
 161.wegenbelasting
 162.weggeefbonus
 163.weginfleren
 164.weging
 165.wegingscoëfficiënt
 166.wegingsfactor
 167.wegkijkeconomie
 168.wegloopcompensatie
 169.wegneembeding
 170.wegsluisoma
 171.wegsluizen
 172.wegwerparbeid
 173.wegwerpeconomie
 174.wegwerpmaatschappij
 175.WEI
 176.weighted average cost of capital
 177.welkomstbonus
 178.Wells Fargo
 179.welstand
 180.WELT
 181.welvaart
 182.Welvaart in coronatijd
 183.welvaartschauvinisme
 184.welvaartseffect
 185.welvaartsenveloppe
 186.welvaartskloof
 187.welvaartsladder
 188.welvaartspeil
 189.welvaartsstaat
 190.welvaartsvast
 191.welvaartsvast pensioen
 192.welzijn
 193.wentelkrediet
 194.wentelperiode
 195.WEO
 196.Wereldbank
 197.Wereldbankgroep
 198.wereldbedrijf
 199.Wereldbeleggersweek
 200.wereldbevolkingsdag
 201.wereldconcern
 202.wereldeconomie
 203.Wereldhandelsorganisatie
 204.wereldinkomen
 205.wereldmunt
 206.wereldpopulatiedag
 207.Wereldpostunie
 208.wereldspeler
 209.Wereldstatistiekdag
 210.wereldvaluta
 211.Wereldvoedselorganisatie
 212.wereldwijde minimumbelasting
 213.wereldwijde spaarvloed
 214.wereldwijde winstbelasting
 215.wereldwijde witwasmachine
 216.werkelijke individuele consumptie
 217.werkelijke individuele verbruik
 218.werkende armen
 219.werkgarantie
 220.werkgelegenheid
 221.werkgelegenheidsvallen
 222.werkgever
 223.werkgeversbijdrage
 224.werkgeversheffingen
 225.werkgeverslasten
 226.werkgeversorganisatie
 227.werkgeverspremie
 228.werkgeversvereniging
 229.werkgeversverklaring
 230.werkgroep
 231.Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten
 232.werkisme
 233.werkkapitaal
 234.werklandbeginsel
 235.werkloosheid
 236.werkloosheidscijfer
 237.werkloosheidsgraad
 238.werkloosheidspercentage
 239.werkloosheidsuitkering
 240.werkloosheidsval
 241.Werkloosheidswet
 242.werkloze
 243.werkloze beroepsbevolking
 244.werkmaatschappij
 245.werknemer
 246.werknemersaandelenplan
 247.werknemersbijdrage
 248.werknemersparticipatie
 249.werknemerspremie
 250.werknemersvereniging
 251.werknemersverzekeringen
 252.werkonbekwaam
 253.werkplaats van de wereld
 254.werkplatform
 255.werkstaking
 256.werktijdverkorting
 257.werkvennootschap
 258.werkverband
 259.werkverschaffing
 260.werkvloer
 261.werkvoorraad
 262.werkzaamheidsgraad
 263.werkzame beroepsbevolking
 264.werkzoekende
 265.Wertpapier
 266.Wertpapierkennnummer
 267.West Texas Intermediate
 268.West-Afrikaanse Economische en Monetaire Unie
 269.Wet aanpak schijnconstructies
 270.Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 271.Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 272.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 273.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 274.Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 275.Wet beloningsbeleid financiële ondernemingen
 276.Wet bescherming persoonsgegevens
 277.Wet Bevordering IntegriteitsBeoordelingen door het Openbaar Bestuur
 278.Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk
 279.Wet bijzondere maatregelen financiële ondernemingen
 280.Wet collectieve afwikkeling massaschade
 281.Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 282.Wet financiële dienstverlening
 283.Wet Financiering Decentrale Overheden
 284.Wet financiering sociale verzekeringen
 285.Wet giraal effectenverkeer
 286.Wet handhaving consumentenbescherming
 287.Wet Hillen
 288.Wet Hof
 289.Wet Homologatie Onderhands Akkoord
 290.Wet houdbare overheidsfinanciën
 291.wet Huis voor klokkenluiders
 292.Wet identificatie bij dienstverlening
 293.Wet identificatie bij financiële dienstverlening
 294.Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 295.Wet inzake digitale diensten
 296.Wet inzake digitale markten
 297.Wet langdurige zorg
 298.Wet maatschappelijke ondersteuning
 299.Wet marktmisbruik
 300.Wet melding ongebruikelijke transacties
 301.Wet melding zeggenschap
 302.Wet meldplicht datalekken
 303.Wet milieubeheer
 304.Wet MOT
 305.Wet normering topinkomens
 306.Wet op de Dividendbelasting
 307.Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten
 308.Wet op de vaste boekenprijs
 309.Wet op het accountantsberoep
 310.Wet op het financieel toezicht
 311.Wet openbaarheid bestuur
 312.Wet publieke gezondheid
 313.Wet schuldsanering natuurlijke personen
 314.Wet sociale werkvoorziening
 315.Wet tegemoetkoming schade bij rampen
 316.Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen
 317.Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme
 318.Wet toezicht accountantsorganisaties
 319.Wet toezicht beleggingsinstellingen
 320.Wet toezicht effectenverkeer
 321.Wet toezicht financiële verslaggeving
 322.Wet toezicht kredietunies
 323.Wet toezicht kredietwezen
 324.Wet toezicht trustkantoren
 325.Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 326.Wet van Benford
 327.wet van de afnemende meeropbrengsten
 328.wet van de grote aantallen
 329.wet van de grote getallen
 330.wet van de grote ronde getallen
 331.wet van de kleine getallen
 332.wet van de onbedoelde gevolgen
 333.wet van de remmende voorsprong
 334.Wet van Engel
 335.Wet van Goodhart
 336.Wet van Gresham
 337.Wet van Hotelling
 338.Wet van Moore
 339.Wet van Okun
 340.wet van Say
 341.Wet van Stein
 342.Wet veiligheidstoets investeringen, fusies en overnames
 343.Wet Verbetering Poortwachter
 344.Wet verplichte beroepspensioenregeling
 345.Wet vifo
 346.Wet waardering Onroerende Zaken
 347.Wet werk en bijstand
 348.Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen
 349.Wet Werk en Zekerheid
 350.Wet WOZ
 351.Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie
 352.Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid
 353.wettelijk monopolie
 354.wettelijke aansprakelijkheid
 355.wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 356.wettelijke bedenktijd
 357.wettelijke controle
 358.wettelijke licentie
 359.wettelijke rente
 360.wettelijke rentevoet
 361.wettelijke reserve
 362.wettig betaalmiddel
 363.WEW
 364.wezenpensioen
 365.WFC
 366.Wfd
 367.WFE
 368.WFIC
 369.Wfsv
 370.Wft
 371.Wft-examen
 372.WGA
 373.WGC
 374.Wge
 375.WGRG
 376.whale
 377.Whaley (optie-)model
 378.whammy
 379.whatever it takes
 380.whatsappfraude
 381.Whc
 382.whipsaw (-effect)
 383.whisper number
 384.whistleblower
 385.whistleblower procedures
 386.whistleblower protection
 387.white Brexit
 388.white collars
 389.white elephant
 390.White House
 391.white knight
 392.white list
 393.white paper
 394.white shoe bank
 395.white space investment
 396.white team
 397.WHOA
 398.wholesale
 399.wholesale price index
 400.wholesale-markt
 401.WIA
 402.Wid
 403.Wide Moat rating
 404.widow-maker
 405.wiebelpensioen
 406.wiebeltax
 407.wieberbonus
 408.WIEG
 409.wieg tot wieg
 410.wietaandeel
 411.wiethype
 412.WIFS
 413.wig
 414.WIG20
 415.wijze mannen
 416.Wijzer in geldzaken
 417.wijzigingen (fiscaal)
 418.wild card option
 419.wild randomness
 420.wilde staking
 421.wildwestbordje
 422.willig
 423.Wilshire 5000 Index
 424.Wimbledon debenture
 425.Wimbledon-obligatie
 426.win-win situatie
 427.win/loss size ratio
 428.wind-up
 429.wind-down plan
 430.windfall profit
 431.windfall revenue
 432.windfall tax
 433.windhandel
 434.windhapper
 435.windlening
 436.wind-obligatie
 437.window
 438.window dressing
 439.winkelhieren
 440.winkelverkopen
 441.winner-takes-all markt
 442.winner's curse
 443.winner-takes-most
 444.winst
 445.winst nemen
 446.winst per aandeel
 447.winst per verwaterd aandeel
 448.winst uit onderneming
 449.winst voor interest en belastingen
 450.winst voor interest, belastingen en amortisatie
 451.winst voor interest, belastingen, afschrijvingen en amortisatie
 452.winst- en verliesrekening
 453.winstalarm
 454.winstbegrippen
 455.winstbelasting
 456.winstbepaling
 457.winstbestemming
 458.winstbewijs
 459.winstbonus
 460.winstcapaciteit
 461.winstcentrum
 462.winstcijferseizoen
 463.winstdeelneming
 464.winstdelend cumulatief preferent aandeel
 465.winstdelende obligatie
 466.winstdelende optie
 467.winstdeling
 468.winstdoel
 469.winstdrainage
 470.winstdruk
 471.winstegalisatie
 472.winstexplosie
 473.winstgevendheid
 474.winstinflatie
 475.winstinhouding
 476.winstklem
 477.winstkwaliteit
 478.winstmanipulatie
 479.winstmarge
 480.winstmaximering
 481.winstmomentum
 482.winstmotor
 483.winstneming
 484.winstopslag
 485.winstquote
 486.winstrecessie
 487.winstrendement
 488.winstreserve
 489.winstrisico
 490.winstsprong
 491.winststripping
 492.winststuring
 493.winsttaks
 494.winsttaxatie
 495.winstuitkering
 496.winstuitkeringspercentage
 497.winstval
 498.winstvennootschap
 499.winstverdeling
 500.winstverschuiving
 501.winstverwachting
 502.winstverwatering
 503.winstwaarschuwing
 504.Winter Forecast
 505.winterraming
 506.wipeout bonds
 507.WIPO
 508.wire house
 509.wire stripping
 510.Wirecard
 511.Wirtschaftswunder
 512.wisdom of the crowd
 513.wiskundige reserve
 514.wissel
 515.wisselagent
 516.wisselarbitrage
 517.wisseldisconto
 518.wisselgeld
 519.wisselkoers
 520.wisselkoerseffecten
 521.wisselkoersinterventie
 522.wisselkoersregime
 523.wisselkoersrisico
 524.wisselkoersstelsel
 525.wisselkoersverlies
 526.wisselkoersverzekering
 527.wisselkoerswinst
 528.wisselmarkt
 529.wisselplicht
 530.wisselrisico
 531.wisselruiterij
 532.wisseltermijncontract
 533.wisseltransactie
 534.wit geld
 535.witboek
 536.withdrawal
 537.withholding tax
 538.witte balk
 539.witte biotech
 540.witte boorden
 541.witte brexit
 542.witte goud
 543.Witte Huis
 544.witte kassa
 545.witte olifant
 546.witte ridder
 547.witte vlek
 548.witte vlek pensioenen
 549.witteboordencriminaliteit
 550.witten
 551.Witteveenkader
 552.witwasmachine
 553.witwassen
 554.Wiv
 555.WIW
 556.wizard van Wall Street
 557.WJP Rule of Law Index
 558.WKM
 559.WKN
 560.WLS
 561.Wlz
 562.Wm
 563.WM/Reuters fixing
 564.WMD
 565.WML
 566.Wmo
 567.Wmz
 568.WNT
 569.Wob
 570.wobben
 571.WOCCU
 572.woco
 573.WODC
 574.woekerlening
 575.woekerpensioen
 576.woekerpolis
 577.woekerprijs
 578.woekerrente
 579.woekerswap
 580.woekerwinst
 581.wokkels
 582.wolkenkrabberindicator
 583.wollige logica
 584.Women in Financial Services
 585.Women in Work Index
 586.won
 587.wonderbelegger
 588.Wonga
 589.woningbouwcorporatie
 590.woningcorporatie
 591.woningschuld
 592.woningsprijsindex
 593.wonk
 594.WOO
 595.Woodstock of Capitalism
 596.Woodstock van het kapitalisme
 597.woonbonus
 598.woonfraude
 599.woonkrediet
 600.woonland
 601.woonlandbeginsel
 602.woonlasten
 603.woonlastenbeschermer
 604.woonlastenverzekering
 605.woonplaatsbeginsel
 606.woonquote
 607.woordmerk
 608.woordwolk
 609.Wopke-fonds
 610.Wopke-Wiebes-fonds
 611.word cloud
 612.Working Group on Financial Markets
 613.Working Opportunity Tax Credit
 614.working poor
 615.Working Tax Credit
 616.workism
 617.workout date
 618.World Business Council for Sustainable Development
 619.World Competitiveness Scoreboard
 620.World Container Index
 621.World Council of Credit Unions
 622.world currency
 623.World Economic Forum
 624.World Economic League Table
 625.World Economic Outlook
 626.World Energy Outlook
 627.World Federation of Exchanges
 628.World Federation of Investors
 629.World Franchise Council
 630.World Gold Council
 631.World Happiness Report
 632.World Intellectual Property Organization
 633.World Investment Report
 634.World Investor Week
 635.World Oil Outlook
 636.world population day
 637.World Press Freedom Index
 638.World Statistics Day
 639.World Trade Organization
 640.World Trade Outlook Indicator
 641.World Wealth Report
 642.Worldwatch Institute
 643.World’s Safest Banks
 644.worm
 645.worst case
 646.worst case analyse
 647.worst-in-class
 648.wortelformule
 649.worteltoets
 650.WOTC
 651.WOZ
 652.WOZ-waarde
 653.WPA
 654.WPI
 655.WPK
 656.WPKN
 657.wrakkencentrale
 658.wrap account
 659.wrap fee
 660.wrapper
 661.write-down
 662.write-off
 663.write-up
 664.writer
 665.wrong way issue
 666.WRR
 667.Wrzo
 668.WSB
 669.WSE
 670.WSJ
 671.Wsnp
 672.Wsw
 673.Wta
 674.Wtb
 675.Wte
 676.Wtfv
 677.WTI
 678.Wtk
 679.WTO
 680.WTOI
 681.Wts
 682.Wtv
 683.WTV
 684.Wuhan-virus
 685.wurgcontract
 686.wurghypotheek
 687.wurglening
 688.Wvb
 689.Wvbp
 690.WW
 691.WW-toerisme
 692.WWB
 693.Wwft
 694.WWZ
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet