dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Evergrande
Voluit: Evergrande Group. Chinese vastgoedgigant, één van de ... >>
 Vandaag 25-09-2021
21015 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Evergrande
3 dot plot
4 tapering
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
25-09Evergrande
25-09alternatieve data
25-09non-fungible token
24-09Lehman Brothers
24-09watch list
24-09beurscompetitie
24-09beleggingsstijl
24-09energiearmoede
24-09dot plot
24-09inkoop van eigen aande...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9P&L
10R-squared

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. arbeid
 21. arbeidsbemiddelaar
 22. arbeidscontract
 23. arbeidsdeelname
 24. arbeidsduurverkorting
 25. arbeidsinkomensquote
 26. arbeidsintensief
 27. arbeidsjaar
 28. arbeidskosten
 29. arbeidskostenindex
 30. arbeidsmarkt
 31. arbeidsmarktbeleid
 32. arbeidsmarktindicator
 33. arbeidsmarkttoeslag
 34. arbeidsmigrant
 35. arbeidsmigratie
 36. arbeidsmobiliteit
 37. arbeidsomstandigheden
 38. arbeidsongeschikt
 39. arbeidsongeschiktheid
 40. arbeidsovereenkomst
 41. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 42. arbeidsparticipatie
 43. arbeidsplaats
 44. arbeidsproductiviteit
 45. arbeidstijdverkorting
 46. arbeidsverdringing
 47. arbeidsvolume
 48. arbeidsvoorwaarden
 49. arbeidsvoorwaardenregeling
 50. armoede
 51. ATV
 52. ATV-dagen
 53. automatische prijscompensatie
 54. avr
 55. AWVN
 56. baan
 57. baangarantie
 58. Baangerelateerde Investeringskorting
 59. baanloze groei
 60. baas-koelieratio
 61. babyverlof
 62. banencijfer
 63. banenmachine
 64. banenmotor
 65. banenplan
 66. banenrapport
 67. Barbapapa-contract
 68. basisbaan
 69. basisinkomen
 70. basisjaarsalaris
 71. beëindigingsovereenkomst
 72. beloningsverschil
 73. beroepsbevolking
 74. beroepskosten
 75. beschikbaar inkomen
 76. bestaanszekerheid
 77. betaalde arbeid
 78. Beveridgecurve
 79. bezettingsgraad
 80. bijstand
 81. bijzondere beloningen
 82. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 83. boventallig
 84. boventalligen
 85. brugpensioen
 86. bruto arbeidsparticipatie
 87. bruto-netto
 88. buddybaan
 89. bullshit-job
 90. CAO-akkoord
 91. CAO-conflict
 92. CAO-lonen
 93. CAO-loon
 94. CAOP
 95. carrièresprong
 96. centraal weerstandsfonds
 97. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 98. CEO-to-worker pay-ratio
 99. Christelijk Nationaal Vakverbond
 100. Citizen's Basic Income
 101. cloudwerker
 102. CNV
 103. collectief ontslag
 104. collectieve arbeidsovereenkomst
 105. combinatiebaan
 106. concurrentiebeding
 107. concurrentiepositie
 108. conjuncturele werkloosheid
 109. conjunctuur
 110. consulent (arbeidsmarkt)
 111. consument
 112. consumentenvertrouwen
 113. consumptie
 114. contractloon
 115. crepeerindex
 116. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 117. Current Employment Statistics
 118. cyclische werkloosheid
 119. dagloner
 120. dagloon
 121. deeltijd-WW
 122. deeltijdbaan
 123. deeltijdklem
 124. deeltijdontslag
 125. deeltijdval
 126. deeltijdwerk
 127. deeltijdwerker
 128. demografische druk
 129. dienstbetrekking
 130. dienstencheque
 131. diversiteitsquotum
 132. doorgroeival
 133. dopgeld
 134. dubbele baan
 135. dwangarbeid
 136. economische groei
 137. éénverdiener
 138. eerste industriële revolutie
 139. emolumenten
 140. employability
 141. equal pay day
 142. estafettestaking
 143. expatriates
 144. expats
 145. extralegale voordelen
 146. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 147. financiële vallen
 148. flexbranche
 149. flexibele schil
 150. flexibele verloning
 151. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 152. flexicurity
 153. flexisme
 154. flexplek
 155. flexschil
 156. flexwerker
 157. FNV
 158. frictiewerkloosheid
 159. fringe benefit
 160. fte
 161. gage
 162. garden leave
 163. gardening leave
 164. gebruikelijk loon
 165. gebruikelijkloonregeling
 166. gele vakbond
 167. generatiepact
 168. ghosting
 169. gig economy
 170. gig worker
 171. glazen plafond
 172. gouden handdruk
 173. green card
 174. grensarbeider
 175. grenswerker
 176. groeiverslaving
 177. herintredersval
 178. herverdeling van arbeid
 179. het nieuwe werken
 180. hire and fire
 181. HNW
 182. hoofdkostwinner
 183. huishouden
 184. human cloud
 185. hybride werken
 186. hybride werkende
 187. hysteresis
 188. inactieven
 189. inactiviteitsgraad
 190. industriële productie
 191. industriepolitiek
 192. informele economie
 193. inkomen
 194. intercedent
 195. inverdieneffect
 196. Jan met de pet
 197. job
 198. job opening
 199. Job Openings and Labor Turnover Survey
 200. job openings ratio
 201. jobhoppen
 202. jobhopper
 203. jobless claims
 204. jobless rate
 205. jobless recovery
 206. jobmarkt
 207. kantonrechtersformule
 208. kenniseconomie
 209. kennismigrant
 210. kenniswerk
 211. kenniswerker
 212. Keynesiaanse werkloosheid
 213. klapstoelfunctie
 214. kleverige vloer
 215. kluswerker
 216. knelpuntberoep
 217. kostwinner
 218. kraamverlof
 219. krappe arbeidsmarkt
 220. Labor Department
 221. labor participation
 222. lage-inkomensgrens
 223. langdurige werkloosheid
 224. leerwerktraject
 225. levenslooponzekerheid
 226. local content requirements
 227. loon
 228. loon naar werken
 229. loon-prijsspiraal
 230. loonakkoord
 231. loondienst
 232. loondrempel
 233. looneis
 234. loonfatsoen
 235. loongarantieregeling
 236. loongrens
 237. loonkloof
 238. loonkostenhandicap
 239. loonmassa
 240. loonmatiging
 241. loonoffer
 242. loonplafond
 243. loonruimte
 244. loonslaaf
 245. loonsom
 246. loonsombenadering
 247. loonspanning
 248. loonwig
 249. loonzeepbel
 250. luddite fallacy
 251. maandloon
 252. macrocijfer
 253. managementlaag
 254. marktomstandigheden
 255. massaontslag
 256. McJobs
 257. meeademende beloning
 258. meeruren
 259. meerwerk
 260. MHP
 261. microjob
 262. minimumloon
 263. misery-index
 264. moderne slavernij
 265. Monster year report
 266. moonlighting
 267. mozaïekbaan
 268. multijob
 269. MUP-contract
 270. national living wage
 271. natuurlijke werkloosheid
 272. niet-werkende werkzoekenden
 273. niet-beroepsbevolking
 274. nieuwe normaal
 275. nine-nine-six
 276. nine-to-five job
 277. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 278. non-compete clause
 279. NOW
 280. nullijn
 281. onbenut arbeidspotentieel
 282. onbetaald verlof
 283. onderkant van de arbeidsmarkt
 284. ondernemingsorganisatie
 285. ondernemingsraad
 286. ontslag
 287. ontslagbescherming
 288. ontslagpremie
 289. ontslagprocedure
 290. ontslagronde
 291. ontslagvergoeding
 292. open hiring
 293. oproepcontract
 294. optieclausule
 295. opzegtermijn
 296. organisatiegraad
 297. ouderdomsarmoede
 298. overuren
 299. overwerk
 300. Participatiewet
 301. partnerverlof
 302. parttime
 303. parttimer
 304. passend werk
 305. paternalisme
 306. payrolling
 307. perquisites
 308. personeelskorting
 309. persoonlijk keuzebudget
 310. Phillipscurve
 311. piek en ziek
 312. pkb
 313. platformwerk
 314. polder
 315. poldermodel
 316. potentieel additionele beroepsbevolking
 317. precaire klasse
 318. precariaat
 319. premieloonstelsel
 320. prestatiebeloning
 321. prestatiebonus
 322. prestatievergoeding
 323. prijscompensatie
 324. primaire arbeidsongeschiktheid
 325. primaire arbeidsvoorwaarden
 326. problematische schulden
 327. productie
 328. productiecapaciteit
 329. productiefactoren
 330. productiemiddelen
 331. protectionisme
 332. quits
 333. quits rate
 334. rank and yank-systeem
 335. recht op onbereikbaarheid
 336. recruiten
 337. recruitment
 338. reële economie
 339. reïntegratiebeleid
 340. relatiebeding
 341. reorganisatie
 342. rightsize
 343. robotonomie
 344. salaris
 345. schijn-zzp'er
 346. schijnconstructie
 347. schijnzelfstandige
 348. scholingsrugzak
 349. schuldinflatie
 350. secundaire arbeidsvoorwaarden
 351. seizoensarbeid
 352. seizoensinvloeden
 353. seizoenswerk
 354. seizoenswerkloosheid
 355. slapend dienstverband
 356. slashbaan
 357. slasher
 358. slavenarbeid
 359. SNA
 360. sociaal plan
 361. sociaal rendement
 362. social dumping
 363. social return
 364. sociale 'race to the bottom'
 365. sociale uitkeringen
 366. sociale verzekeringswetten
 367. sociale voorzieningen
 368. sociale-zekerheidstoerisme
 369. sprokkelbaan
 370. stagflatie
 371. staking
 372. stakingskas
 373. stapelen van banen
 374. starter
 375. steunaanvragen
 376. Stichting Normering Arbeid
 377. Stichting van de Arbeid
 378. strijd om talent
 379. structurele werkloosheid
 380. structuur- en cohesiefondsen
 381. sunrise industry
 382. sunset industry
 383. sweatshop
 384. Tax Cuts and Jobs Act
 385. technische werkloosheid
 386. technologische revolutie
 387. technologische werkloosheid
 388. terugkeergarantie
 389. terugploegen
 390. the cull
 391. thuisland
 392. thuiswerkplek
 393. tijdelijk contract
 394. tijdelijk dienstverband
 395. tijdelijk werk
 396. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 397. tijdelijke werkloosheid
 398. topvrouw
 399. Topvrouw van het Jaar
 400. traktement
 401. trendvolger
 402. tussenbaan
 403. tweede industriële revolutie
 404. tweeverdieners
 405. UBI
 406. uitkeringsaanvragen
 407. uitzendbureau
 408. uitzenden
 409. uitzendkracht
 410. uitzenduren
 411. United States Department of Labor
 412. Universal Basic Income
 413. US Initial Jobless Claims
 414. uurloon
 415. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 416. vacature
 417. vaderschapsverlof
 418. vakbeweging
 419. vakbond
 420. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 421. vakorganisatie
 422. van-werk-naar-werk-traject
 423. variabele beloning
 424. vast contract
 425. vast dienstverband
 426. vaste aanstelling
 427. vaste baan
 428. vaststellingsovereenkomst
 429. veelverdiener
 430. verborgen arbeidspotentiëel
 431. verborgen werkloosheid
 432. verdienstelijking
 433. Vereniging Payroll Ondernemingen
 434. verkapte werkloosheid
 435. verlonen
 436. vermogenskrimp
 437. vervroegde uittreding
 438. VNO-NCW
 439. volledige werkgelegenheid
 440. voltijdbaan
 441. voltijdequivalent
 442. VPO
 443. vrijwillige vertrekregeling
 444. vrijwilligerswerk
 445. VSO
 446. VVR
 447. wachtgeld
 448. Wajong
 449. war for talent
 450. weekloon
 451. weerstandskas
 452. werkende armen
 453. werkgarantie
 454. werkgelegenheid
 455. werkgelegenheidsvallen
 456. werkgever
 457. werkgeversbijdrage
 458. werkgeversheffingen
 459. werkgeverslasten
 460. werkgeversorganisatie
 461. werkgeversvereniging
 462. werkisme
 463. werklandbeginsel
 464. werkloosheid
 465. werkloosheidscijfer
 466. werkloosheidsgraad
 467. werkloosheidspercentage
 468. werkloosheidsuitkering
 469. werkloosheidsval
 470. Werkloosheidswet
 471. werkloze beroepsbevolking
 472. werknemer
 473. werknemersbijdrage
 474. werknemersvereniging
 475. werknemersverzekeringen
 476. werkonbekwaam
 477. werkplatform
 478. werkstaking
 479. werktijdverkorting
 480. werkverschaffing
 481. werkvloer
 482. werkzaamheidsgraad
 483. werkzame beroepsbevolking
 484. Wet aanpak schijnconstructies
 485. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 486. wet Huis voor klokkenluiders
 487. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 488. Wet sociale werkvoorziening
 489. Wet van Okun
 490. Wet Verbetering Poortwachter
 491. Wet werk en bijstand
 492. WIEG
 493. woonland
 494. Working Opportunity Tax Credit
 495. working poor
 496. Working Tax Credit
 497. workism
 498. WTV
 499. zelfstandige zonder pensioen
 500. ziekteverzuim
 501. zombiebaan
 502. zwart werk
 503. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet