dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Trump: "1 jaar POTUS"
 Vandaag 20-01-2018
18248 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6inkomen
7out-of-pocket kosten
8hypotheekrenteaftrek
9generatie Y
10debt service coverage ra...
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-01Nieuw & Actueel 2017
20-01International Public S...
20-01International Federati...
20-01IPSASB
20-01International Public S...
20-01IPSAS
20-01synthetic euro area sa...
19-01Trump: "1 jaar POTUS"
19-01Group of Thirty
19-01Global Risks Report
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. Akkoord van Wassenaar
 8. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 9. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 10. alleenverdiener
 11. ambachtseconomie
 12. anciënniteit
 13. anciënniteitsbeginsel
 14. anderhalfverdieners
 15. arbeid
 16. arbeidsbemiddelaar
 17. arbeidsdeelname
 18. arbeidsduurverkorting
 19. arbeidsinkomensquote
 20. arbeidsintensief
 21. arbeidsjaar
 22. arbeidskosten
 23. arbeidsmarkt
 24. arbeidsmarktbeleid
 25. arbeidsmarktindicator
 26. arbeidsmigratie
 27. arbeidsmobiliteit
 28. arbeidsongeschikt
 29. arbeidsongeschiktheid
 30. arbeidsovereenkomst
 31. arbeidsparticipatie
 32. arbeidsplaats
 33. arbeidsproductiviteit
 34. arbeidstijdverkorting
 35. arbeidsverdringing
 36. arbeidsvolume
 37. armoede
 38. ATV
 39. ATV-dagen
 40. automatische prijscompensatie
 41. AWVN
 42. baan
 43. baangarantie
 44. baanloze groei
 45. baas-koelieratio
 46. banencijfer
 47. banenmachine
 48. banenmotor
 49. banenplan
 50. basisinkomen
 51. basisjaarsalaris
 52. beloningsverschil
 53. beroepsbevolking
 54. beroepskosten
 55. beschikbaar inkomen
 56. betaalde arbeid
 57. Beveridgecurve
 58. bezettingsgraad
 59. bijstand
 60. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 61. boventalligen
 62. brugpensioen
 63. bruto arbeidsparticipatie
 64. bruto-netto
 65. bullshit-job
 66. CAOP
 67. carrièresprong
 68. centraal weerstandsfonds
 69. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 70. CEO-to-worker pay-ratio
 71. Christelijk Nationaal Vakverbond
 72. cloudwerker
 73. CNV
 74. collectief ontslag
 75. collectieve arbeidsovereenkomst
 76. combinatiebaan
 77. concurrentiebeding
 78. concurrentiepositie
 79. conjuncturele werkloosheid
 80. conjunctuur
 81. consulent (arbeidsmarkt)
 82. consument
 83. consumentenvertrouwen
 84. consumptie
 85. contractloon
 86. crepeerindex
 87. cyclische werkloosheid
 88. dagloner
 89. dagloon
 90. deeltijd-WW
 91. deeltijdbaan
 92. deeltijdwerk
 93. deeltijdwerker
 94. dienstbetrekking
 95. dienstencheque
 96. dopgeld
 97. dwangarbeid
 98. economische groei
 99. éénverdiener
 100. eerste industriële revolutie
 101. emolumenten
 102. employability
 103. expatriates
 104. expats
 105. extralegale voordelen
 106. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 107. financiële vallen
 108. flexbranche
 109. flexibele schil
 110. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 111. flexicurity
 112. flexisme
 113. flexplek
 114. flexschil
 115. flexwerker
 116. FNV
 117. frictiewerkloosheid
 118. fringe benefit
 119. fte
 120. gage
 121. gebruikelijk loon
 122. gebruikelijkloonregeling
 123. gele vakbond
 124. generatiepact
 125. gig economy
 126. gig worker
 127. glazen plafond
 128. gouden handdruk
 129. green card
 130. groeiverslaving
 131. het nieuwe werken
 132. hire and fire
 133. HNW
 134. hoofdkostwinner
 135. huishouden
 136. human cloud
 137. hysteresis
 138. inactiviteitsgraad
 139. industriële productie
 140. industriepolitiek
 141. informele economie
 142. inkomen
 143. intercedent
 144. inverdieneffect
 145. Jan met de pet
 146. job
 147. job opening
 148. Job Openings and Labor Turnover Survey
 149. jobhoppen
 150. jobless claims
 151. jobless rate
 152. jobless recovery
 153. jobmarkt
 154. kantonrechtersformule
 155. kenniseconomie
 156. Keynesiaanse werkloosheid
 157. kleverige vloer
 158. kostwinner
 159. krappe arbeidsmarkt
 160. Labor Department
 161. labor participation
 162. lage-inkomensgrens
 163. langdurige werkloosheid
 164. levenslooponzekerheid
 165. local content requirements
 166. loon
 167. loon naar werken
 168. loon-prijsspiraal
 169. loonakkoord
 170. loondienst
 171. loondrempel
 172. looneis
 173. loonfatsoen
 174. loongarantieregeling
 175. loongrens
 176. loonkloof
 177. loonkostenhandicap
 178. loonmassa
 179. loonmatiging
 180. loonoffer
 181. loonplafond
 182. loonruimte
 183. loonslaaf
 184. loonsom
 185. loonsombenadering
 186. loonspanning
 187. loonwig
 188. loonzeepbel
 189. luddite fallacy
 190. maandloon
 191. macrocijfer
 192. managementlaag
 193. marktomstandigheden
 194. massaontslag
 195. McJobs
 196. MHP
 197. microjob
 198. minimumloon
 199. misery-index
 200. moderne slavernij
 201. Monster year report
 202. national living wage
 203. natuurlijke werkloosheid
 204. niet-beroepsbevolking
 205. nieuwe normaal
 206. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 207. non-compete clause
 208. nullijn
 209. ondernemingsorganisatie
 210. ondernemingsraad
 211. ontslag
 212. ontslagpremie
 213. ontslagprocedure
 214. ontslagronde
 215. ontslagvergoeding
 216. open hiring
 217. oproepcontract
 218. optieclausule
 219. opzegtermijn
 220. organisatiegraad
 221. ouderdomsarmoede
 222. Participatiewet
 223. passend werk
 224. paternalisme
 225. payrolling
 226. perquisites
 227. personeelskorting
 228. persoonlijk keuzebudget
 229. Philipscurve
 230. pkb
 231. polder
 232. poldermodel
 233. premieloonstelsel
 234. prestatiebeloning
 235. prestatiebonus
 236. prijscompensatie
 237. primaire arbeidsongeschiktheid
 238. primaire arbeidsvoorwaarden
 239. problematische schulden
 240. productie
 241. productiecapaciteit
 242. productiefactoren
 243. productiemiddelen
 244. protectionisme
 245. quits
 246. quits rate
 247. rank and yank-systeem
 248. recht op onbereikbaarheid
 249. recruiten
 250. recruitment
 251. reële economie
 252. reïntegratiebeleid
 253. relatiebeding
 254. rightsize
 255. robotonomie
 256. salaris
 257. schijnconstructie
 258. schijnzelfstandige
 259. scholingsrugzak
 260. schuldinflatie
 261. secundaire arbeidsvoorwaarden
 262. seizoensinvloeden
 263. seizoenswerkloosheid
 264. slashbaan
 265. slasher
 266. slavenarbeid
 267. SNA
 268. sociaal plan
 269. social dumping
 270. sociale 'race to the bottom'
 271. sociale uitkeringen
 272. sociale verzekeringswetten
 273. sociale voorzieningen
 274. sociale-zekerheidstoerisme
 275. stagflatie
 276. staking
 277. stakingskas
 278. stapelen van banen
 279. starter
 280. steunaanvragen
 281. Stichting Normering Arbeid
 282. Stichting van de Arbeid
 283. structurele werkloosheid
 284. structuur- en cohesiefondsen
 285. sunrise industry
 286. sunset industry
 287. sweatshop
 288. Tax Cuts and Jobs Act
 289. technologische revolutie
 290. technologische werkloosheid
 291. terugploegen
 292. the cull
 293. tijdelijke werkloosheid
 294. traktement
 295. trendvolger
 296. tussenbaan
 297. tweede industriële revolutie
 298. tweeverdiener
 299. uitkeringsaanvragen
 300. uitzendbureau
 301. uitzenden
 302. uitzendkracht
 303. uitzenduren
 304. United States Department of Labor
 305. US Initial Jobless Claims
 306. uurloon
 307. vacature
 308. vakbond
 309. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 310. vakorganisatie
 311. variabele beloning
 312. vast contract
 313. vaste aanstelling
 314. veelverdiener
 315. verborgen arbeidspotentiëel
 316. verborgen werkloosheid
 317. verdienstelijking
 318. Vereniging Payroll Ondernemingen
 319. verkapte werkloosheid
 320. verlonen
 321. vermogenskrimp
 322. vervroegde uittreding
 323. VNO-NCW
 324. volledige werkgelegenheid
 325. voltijdequivalent
 326. VPO
 327. wachtgeld
 328. Wajong
 329. war for talent
 330. weekloon
 331. weerstandskas
 332. werkende armen
 333. werkgarantie
 334. werkgelegenheid
 335. werkgelegenheidsvallen
 336. werkgeversbijdrage
 337. werkgeversorganisatie
 338. werkgeversvereniging
 339. werkloosheid
 340. werkloosheidscijfer
 341. werkloosheidsgraad
 342. werkloosheidspercentage
 343. werkloosheidsval
 344. Werkloosheidswet
 345. werkloze beroepsbevolking
 346. werknemer
 347. werknemersbijdrage
 348. werknemersvereniging
 349. werkonbekwaam
 350. werkstaking
 351. werkverschaffing
 352. werkvloer
 353. werkzame beroepsbevolking
 354. Wet aanpak schijnconstructies
 355. wet Huis voor klokkenluiders
 356. Wet sociale werkvoorziening
 357. Wet van Okun
 358. Wet Verbetering Poortwachter
 359. Wet werk en bijstand
 360. working poor
 361. zelfstandige zonder pensioen
 362. ziekteverzuim
 363. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet