dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Bananasplit-kartel
 Vandaag 19-05-2019
19150 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9o/g
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
19-05 Bananasplit-kartel
16-05Invest-NL
13-05staartbelegging
10-05Taoiseach
07-05dry powder
07-05kapitaalmobiliteit
07-05remittances
07-05schuldenberg
06-05sugar rush
06-05verrekeningsbeding
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaardenregeling
 44. armoede
 45. ATV
 46. ATV-dagen
 47. automatische prijscompensatie
 48. avr
 49. AWVN
 50. baan
 51. baangarantie
 52. baanloze groei
 53. baas-koelieratio
 54. babyverlof
 55. banencijfer
 56. banenmachine
 57. banenmotor
 58. banenplan
 59. Barbapapa-contract
 60. basisinkomen
 61. basisjaarsalaris
 62. beëindigingsovereenkomst
 63. beloningsverschil
 64. beroepsbevolking
 65. beroepskosten
 66. beschikbaar inkomen
 67. betaalde arbeid
 68. Beveridgecurve
 69. bezettingsgraad
 70. bijstand
 71. bijzondere beloningen
 72. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 73. boventalligen
 74. brugpensioen
 75. bruto arbeidsparticipatie
 76. bruto-netto
 77. buddybaan
 78. bullshit-job
 79. CAOP
 80. carrièresprong
 81. CBI
 82. centraal weerstandsfonds
 83. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 84. CEO-to-worker pay-ratio
 85. Christelijk Nationaal Vakverbond
 86. Citizen's Basic Income
 87. cloudwerker
 88. CNV
 89. collectief ontslag
 90. collectieve arbeidsovereenkomst
 91. combinatiebaan
 92. concurrentiebeding
 93. concurrentiepositie
 94. conjuncturele werkloosheid
 95. conjunctuur
 96. consulent (arbeidsmarkt)
 97. consument
 98. consumentenvertrouwen
 99. consumptie
 100. contractloon
 101. crepeerindex
 102. cyclische werkloosheid
 103. dagloner
 104. dagloon
 105. deeltijd-WW
 106. deeltijdbaan
 107. deeltijdwerk
 108. deeltijdwerker
 109. dienstbetrekking
 110. dienstencheque
 111. dopgeld
 112. dubbele baan
 113. dwangarbeid
 114. economische groei
 115. éénverdiener
 116. eerste industriële revolutie
 117. emolumenten
 118. employability
 119. expatriates
 120. expats
 121. extralegale voordelen
 122. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 123. financiële vallen
 124. flexbranche
 125. flexibele schil
 126. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 127. flexicurity
 128. flexisme
 129. flexplek
 130. flexschil
 131. flexwerker
 132. FNV
 133. frictiewerkloosheid
 134. fringe benefit
 135. fte
 136. gage
 137. garden leave
 138. gardening leave
 139. gebruikelijk loon
 140. gebruikelijkloonregeling
 141. gele vakbond
 142. generatiepact
 143. gig economy
 144. gig worker
 145. glazen plafond
 146. gouden handdruk
 147. green card
 148. grensarbeider
 149. grenswerker
 150. groeiverslaving
 151. herverdeling van arbeid
 152. het nieuwe werken
 153. hire and fire
 154. HNW
 155. hoofdkostwinner
 156. huishouden
 157. human cloud
 158. hybride werkende
 159. hysteresis
 160. inactiviteitsgraad
 161. industriële productie
 162. industriepolitiek
 163. informele economie
 164. inkomen
 165. intercedent
 166. inverdieneffect
 167. Jan met de pet
 168. job
 169. job opening
 170. Job Openings and Labor Turnover Survey
 171. jobhoppen
 172. jobless claims
 173. jobless rate
 174. jobless recovery
 175. jobmarkt
 176. kantonrechtersformule
 177. kenniseconomie
 178. kennismigrant
 179. Keynesiaanse werkloosheid
 180. klapstoelfunctie
 181. kleverige vloer
 182. kluswerker
 183. kostwinner
 184. kraamverlof
 185. krappe arbeidsmarkt
 186. Labor Department
 187. labor participation
 188. lage-inkomensgrens
 189. langdurige werkloosheid
 190. levenslooponzekerheid
 191. local content requirements
 192. loon
 193. loon naar werken
 194. loon-prijsspiraal
 195. loonakkoord
 196. loondienst
 197. loondrempel
 198. looneis
 199. loonfatsoen
 200. loongarantieregeling
 201. loongrens
 202. loonkloof
 203. loonkostenhandicap
 204. loonmassa
 205. loonmatiging
 206. loonoffer
 207. loonplafond
 208. loonruimte
 209. loonslaaf
 210. loonsom
 211. loonsombenadering
 212. loonspanning
 213. loonwig
 214. loonzeepbel
 215. luddite fallacy
 216. maandloon
 217. macrocijfer
 218. managementlaag
 219. marktomstandigheden
 220. massaontslag
 221. McJobs
 222. MHP
 223. microjob
 224. minimumloon
 225. misery-index
 226. moderne slavernij
 227. Monster year report
 228. moonlighting
 229. mozaïekbaan
 230. multijob
 231. national living wage
 232. natuurlijke werkloosheid
 233. niet-beroepsbevolking
 234. nieuwe normaal
 235. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 236. non-compete clause
 237. nullijn
 238. onderkant van de arbeidsmarkt
 239. ondernemingsorganisatie
 240. ondernemingsraad
 241. ontslag
 242. ontslagpremie
 243. ontslagprocedure
 244. ontslagronde
 245. ontslagvergoeding
 246. open hiring
 247. oproepcontract
 248. optieclausule
 249. opzegtermijn
 250. organisatiegraad
 251. ouderdomsarmoede
 252. Participatiewet
 253. partnerverlof
 254. passend werk
 255. paternalisme
 256. payrolling
 257. perquisites
 258. personeelskorting
 259. persoonlijk keuzebudget
 260. Phillipscurve
 261. pkb
 262. polder
 263. poldermodel
 264. premieloonstelsel
 265. prestatiebeloning
 266. prestatiebonus
 267. prijscompensatie
 268. primaire arbeidsongeschiktheid
 269. primaire arbeidsvoorwaarden
 270. problematische schulden
 271. productie
 272. productiecapaciteit
 273. productiefactoren
 274. productiemiddelen
 275. protectionisme
 276. quits
 277. quits rate
 278. rank and yank-systeem
 279. recht op onbereikbaarheid
 280. recruiten
 281. recruitment
 282. reële economie
 283. reïntegratiebeleid
 284. relatiebeding
 285. rightsize
 286. robotonomie
 287. salaris
 288. schijn-zzp'er
 289. schijnconstructie
 290. schijnzelfstandige
 291. scholingsrugzak
 292. schuldinflatie
 293. secundaire arbeidsvoorwaarden
 294. seizoensinvloeden
 295. seizoenswerkloosheid
 296. slapend dienstverband
 297. slashbaan
 298. slasher
 299. slavenarbeid
 300. SNA
 301. sociaal plan
 302. social dumping
 303. sociale 'race to the bottom'
 304. sociale uitkeringen
 305. sociale verzekeringswetten
 306. sociale voorzieningen
 307. sociale-zekerheidstoerisme
 308. sprokkelbaan
 309. stagflatie
 310. staking
 311. stakingskas
 312. stapelen van banen
 313. starter
 314. steunaanvragen
 315. Stichting Normering Arbeid
 316. Stichting van de Arbeid
 317. structurele werkloosheid
 318. structuur- en cohesiefondsen
 319. sunrise industry
 320. sunset industry
 321. sweatshop
 322. Tax Cuts and Jobs Act
 323. technologische revolutie
 324. technologische werkloosheid
 325. terugploegen
 326. the cull
 327. thuisland
 328. tijdelijk contract
 329. tijdelijke werkloosheid
 330. traktement
 331. trendvolger
 332. tussenbaan
 333. tweede industriële revolutie
 334. tweeverdiener
 335. UBI
 336. uitkeringsaanvragen
 337. uitzendbureau
 338. uitzenden
 339. uitzendkracht
 340. uitzenduren
 341. United States Department of Labor
 342. Universal Basic Income
 343. US Initial Jobless Claims
 344. uurloon
 345. vacature
 346. vaderschapsverlof
 347. vakbeweging
 348. vakbond
 349. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 350. vakorganisatie
 351. variabele beloning
 352. vast contract
 353. vaste aanstelling
 354. vaste baan
 355. vaststellingsovereenkomst
 356. veelverdiener
 357. verborgen arbeidspotentiëel
 358. verborgen werkloosheid
 359. verdienstelijking
 360. Vereniging Payroll Ondernemingen
 361. verkapte werkloosheid
 362. verlonen
 363. vermogenskrimp
 364. vervroegde uittreding
 365. VNO-NCW
 366. volledige werkgelegenheid
 367. voltijdequivalent
 368. VPO
 369. VSO
 370. wachtgeld
 371. Wajong
 372. war for talent
 373. weekloon
 374. weerstandskas
 375. werkende armen
 376. werkgarantie
 377. werkgelegenheid
 378. werkgelegenheidsvallen
 379. werkgeversbijdrage
 380. werkgeversorganisatie
 381. werkgeversvereniging
 382. werklandbeginsel
 383. werkloosheid
 384. werkloosheidscijfer
 385. werkloosheidsgraad
 386. werkloosheidspercentage
 387. werkloosheidsuitkering
 388. werkloosheidsval
 389. Werkloosheidswet
 390. werkloze beroepsbevolking
 391. werknemer
 392. werknemersbijdrage
 393. werknemersvereniging
 394. werknemersverzekeringen
 395. werkonbekwaam
 396. werkstaking
 397. werkverschaffing
 398. werkvloer
 399. werkzame beroepsbevolking
 400. Wet aanpak schijnconstructies
 401. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 402. wet Huis voor klokkenluiders
 403. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 404. Wet sociale werkvoorziening
 405. Wet van Okun
 406. Wet Verbetering Poortwachter
 407. Wet werk en bijstand
 408. WIEG
 409. woonland
 410. working poor
 411. zelfstandige zonder pensioen
 412. ziekteverzuim
 413. zwart werk
 414. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet