dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Inflation Reduction Act
Afgekort: IRA. Een in augustus 2022 door het Congress van de VS ... >>
 Vandaag 13-08-2022
21368 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 techbedrijf
4 spoofing
5 bear rally
 Thema's
 Recent verbeterd
13-08IRA
13-08Inflation Reduction Ac...
12-08spoofing
11-08kadaster
10-08waterbedeffect
10-08a
10-08hoofdprijs
09-08ruilvoet
09-08problematische schulde...
09-08schuldenproblematiek
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. arbeid
 21. arbeidsbemiddelaar
 22. arbeidscontract
 23. arbeidsdeelname
 24. arbeidsduurverkorting
 25. arbeidsinkomensquote
 26. arbeidsintensief
 27. arbeidsjaar
 28. arbeidskosten
 29. arbeidskostenindex
 30. arbeidsmarkt
 31. arbeidsmarktbeleid
 32. arbeidsmarktindicator
 33. arbeidsmarktspanning
 34. arbeidsmarkttoeslag
 35. arbeidsmigrant
 36. arbeidsmigratie
 37. arbeidsmobiliteit
 38. arbeidsomstandigheden
 39. arbeidsongeschikt
 40. arbeidsongeschiktheid
 41. arbeidsovereenkomst
 42. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 43. arbeidsparticipatie
 44. arbeidsplaats
 45. arbeidsproductiviteit
 46. arbeidstijdverkorting
 47. arbeidsverdringing
 48. arbeidsvolume
 49. arbeidsvoorwaarden
 50. arbeidsvoorwaardenregeling
 51. armoede
 52. ATV
 53. ATV-dagen
 54. automatische prijscompensatie
 55. avr
 56. AWVN
 57. baan
 58. baangarantie
 59. Baangerelateerde Investeringskorting
 60. baanloze groei
 61. baas-koelieratio
 62. babyverlof
 63. banencijfer
 64. banenmachine
 65. banenmotor
 66. banenplan
 67. banenrapport
 68. Barbapapa-contract
 69. basisbaan
 70. basisinkomen
 71. basisjaarsalaris
 72. beëindigingsovereenkomst
 73. beloningsverschil
 74. beroepsbevolking
 75. beroepskosten
 76. beschikbaar inkomen
 77. bestaanszekerheid
 78. betaalde arbeid
 79. Beveridgecurve
 80. bezettingsgraad
 81. bijstand
 82. bijzondere beloningen
 83. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 84. boventallig
 85. boventalligen
 86. brugpensioen
 87. bruto arbeidsparticipatie
 88. bruto-netto
 89. buddybaan
 90. bullshit-job
 91. CAO-akkoord
 92. CAO-conflict
 93. CAO-lonen
 94. CAO-loon
 95. CAOP
 96. carrièresprong
 97. centraal weerstandsfonds
 98. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 99. CEO-to-worker pay-ratio
 100. Christelijk Nationaal Vakverbond
 101. Citizen's Basic Income
 102. cloudwerker
 103. CNV
 104. collectief ontslag
 105. collectieve arbeidsovereenkomst
 106. combinatiebaan
 107. concurrentiebeding
 108. concurrentiepositie
 109. conjuncturele werkloosheid
 110. conjunctuur
 111. consulent (arbeidsmarkt)
 112. consument
 113. consumentenvertrouwen
 114. consumptie
 115. contractloon
 116. crepeerindex
 117. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 118. Current Employment Statistics
 119. cyclische werkloosheid
 120. dagloner
 121. dagloon
 122. deeltijd-WW
 123. deeltijdbaan
 124. deeltijdklem
 125. deeltijdontslag
 126. deeltijdval
 127. deeltijdwerk
 128. deeltijdwerker
 129. demografische druk
 130. dienstbetrekking
 131. dienstencheque
 132. diversiteitsquotum
 133. doorgroeival
 134. dopgeld
 135. dubbele baan
 136. dwangarbeid
 137. economische groei
 138. éénverdiener
 139. eerste industriële revolutie
 140. emolumenten
 141. employability
 142. equal pay day
 143. estafettestaking
 144. expatriates
 145. expats
 146. extralegale voordelen
 147. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 148. financiële vallen
 149. flexbranche
 150. flexibele schil
 151. flexibele verloning
 152. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 153. flexicurity
 154. flexisme
 155. flexplek
 156. flexschil
 157. flexwerker
 158. FNV
 159. frictiewerkloosheid
 160. fringe benefit
 161. fte
 162. gage
 163. garden leave
 164. gardening leave
 165. gebruikelijk loon
 166. gebruikelijkloonregeling
 167. gele vakbond
 168. generatiepact
 169. ghosting
 170. gig economy
 171. gig worker
 172. glazen plafond
 173. gouden handdruk
 174. Great Resignation
 175. green card
 176. grensarbeider
 177. grenswerker
 178. groeiverslaving
 179. herintredersval
 180. herverdeling van arbeid
 181. het nieuwe werken
 182. hire and fire
 183. HNW
 184. hoofdkostwinner
 185. huishouden
 186. human cloud
 187. hybride werken
 188. hybride werkende
 189. hysteresis
 190. inactieven
 191. inactiviteitsgraad
 192. industriële productie
 193. industriepolitiek
 194. informele economie
 195. inkomen
 196. intercedent
 197. inverdieneffect
 198. Jan met de pet
 199. job
 200. job opening
 201. Job Openings and Labor Turnover Survey
 202. job openings ratio
 203. jobhoppen
 204. jobhopper
 205. jobless claims
 206. jobless rate
 207. jobless recovery
 208. jobmarkt
 209. kantonrechtersformule
 210. kenniseconomie
 211. kennismigrant
 212. kenniswerk
 213. kenniswerker
 214. Keynesiaanse werkloosheid
 215. klapstoelfunctie
 216. kleverige vloer
 217. kluswerker
 218. knelpuntberoep
 219. kostwinner
 220. kraamverlof
 221. krappe arbeidsmarkt
 222. Labor Department
 223. lage-inkomensgrens
 224. langdurige werkloosheid
 225. leerwerktraject
 226. levenslooponzekerheid
 227. local content requirements
 228. loon
 229. loon naar werken
 230. loon-prijsspiraal
 231. loonakkoord
 232. loondienst
 233. loondrempel
 234. looneis
 235. loonfatsoen
 236. loongarantieregeling
 237. loongrens
 238. loonkartel
 239. loonkloof
 240. loonkostenhandicap
 241. loonmassa
 242. loonmatiging
 243. loonoffer
 244. loonplafond
 245. loonruimte
 246. loonslaaf
 247. loonsom
 248. loonsombenadering
 249. loonspanning
 250. loonwig
 251. loonzeepbel
 252. luddite fallacy
 253. maandloon
 254. macrocijfer
 255. managementlaag
 256. marktomstandigheden
 257. massaontslag
 258. McJobs
 259. meeademende beloning
 260. meeruren
 261. meerwerk
 262. MHP
 263. microjob
 264. minimumloon
 265. Misery-Index
 266. moderne slavernij
 267. Monster year report
 268. moonlighting
 269. mozaïekbaan
 270. multijob
 271. MUP-contract
 272. national living wage
 273. natuurlijke werkloosheid
 274. niet-werkende werkzoekenden
 275. niet-beroepsbevolking
 276. nieuwe normaal
 277. nine-nine-six
 278. nine-to-five job
 279. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 280. non-compete clause
 281. NOW
 282. nullijn
 283. onbenut arbeidspotentieel
 284. onbetaald verlof
 285. onderkant van de arbeidsmarkt
 286. ondernemingsorganisatie
 287. ondernemingsraad
 288. ontslag
 289. ontslagbescherming
 290. ontslagpremie
 291. ontslagprocedure
 292. ontslagronde
 293. ontslagvergoeding
 294. open hiring
 295. oproepcontract
 296. optieclausule
 297. opzegtermijn
 298. organisatiegraad
 299. ouderdomsarmoede
 300. overuren
 301. overwerk
 302. Participatiewet
 303. partnerverlof
 304. parttime
 305. parttimer
 306. passend werk
 307. paternalisme
 308. Payroll Friday
 309. payrolling
 310. perquisites
 311. personeelskorting
 312. persoonlijk keuzebudget
 313. Phillipscurve
 314. piek en ziek
 315. pkb
 316. platformwerk
 317. polder
 318. poldermodel
 319. potentieel additionele beroepsbevolking
 320. precaire klasse
 321. precariaat
 322. premieloonstelsel
 323. prestatiebeloning
 324. prestatiebonus
 325. prestatievergoeding
 326. prijscompensatie
 327. primaire arbeidsongeschiktheid
 328. primaire arbeidsvoorwaarden
 329. problematische schulden
 330. productie
 331. productiecapaciteit
 332. productiefactoren
 333. productiemiddelen
 334. protectionisme
 335. quits
 336. quits rate
 337. rank and yank-systeem
 338. recht op onbereikbaarheid
 339. recruiten
 340. recruitment
 341. reële economie
 342. reïntegratiebeleid
 343. relatiebeding
 344. reorganisatie
 345. rightsize
 346. robotonomie
 347. salaris
 348. schijn-zzp'er
 349. schijnconstructie
 350. schijnzelfstandige
 351. scholingsrugzak
 352. schuldinflatie
 353. secundaire arbeidsvoorwaarden
 354. seizoensarbeid
 355. seizoensinvloeden
 356. seizoenswerk
 357. seizoenswerkloosheid
 358. slapend dienstverband
 359. slashbaan
 360. slasher
 361. slavenarbeid
 362. SNA
 363. sociaal plan
 364. sociaal rendement
 365. social dumping
 366. social return
 367. sociale 'race to the bottom'
 368. sociale uitkeringen
 369. sociale verzekeringswetten
 370. sociale voorzieningen
 371. sociale-zekerheidstoerisme
 372. sprokkelbaan
 373. stagflatie
 374. staking
 375. stakingskas
 376. stapelen van banen
 377. starter
 378. steunaanvragen
 379. Stichting Normering Arbeid
 380. Stichting van de Arbeid
 381. strijd om talent
 382. structurele werkloosheid
 383. structuur- en cohesiefondsen
 384. sunrise industry
 385. sunset industry
 386. sweatshop
 387. Tax Cuts and Jobs Act
 388. technische werkloosheid
 389. technologische revolutie
 390. technologische werkloosheid
 391. terugkeergarantie
 392. terugploegen
 393. the cull
 394. thuisland
 395. thuiswerkplek
 396. tijdelijk contract
 397. tijdelijk dienstverband
 398. tijdelijk werk
 399. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 400. tijdelijke werkloosheid
 401. topvrouw
 402. Topvrouw van het Jaar
 403. traktement
 404. trendvolger
 405. tussenbaan
 406. tweede industriële revolutie
 407. tweeverdieners
 408. UBI
 409. uitkeringsaanvragen
 410. uitzendbureau
 411. uitzenden
 412. uitzendkracht
 413. uitzenduren
 414. United States Department of Labor
 415. Universal Basic Income
 416. US Initial Jobless Claims
 417. uurloon
 418. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 419. vacature
 420. vaderschapsverlof
 421. vakbeweging
 422. vakbond
 423. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 424. vakorganisatie
 425. van-werk-naar-werk-traject
 426. variabele beloning
 427. vast contract
 428. vast dienstverband
 429. vaste aanstelling
 430. vaste baan
 431. vaststellingsovereenkomst
 432. veelverdiener
 433. verborgen arbeidspotentiëel
 434. verborgen werkloosheid
 435. verdienstelijking
 436. Vereniging Payroll Ondernemingen
 437. verkapte werkloosheid
 438. verlonen
 439. vermogenskrimp
 440. vervroegde uittreding
 441. VNO-NCW
 442. volledige werkgelegenheid
 443. voltijdbaan
 444. voltijdequivalent
 445. VPO
 446. vrijwillige vertrekregeling
 447. vrijwilligerswerk
 448. VSO
 449. VVR
 450. wachtgeld
 451. Wajong
 452. war for talent
 453. weekloon
 454. weerstandskas
 455. werkende armen
 456. werkgarantie
 457. werkgelegenheid
 458. werkgelegenheidsvallen
 459. werkgever
 460. werkgeversbijdrage
 461. werkgeversheffingen
 462. werkgeverslasten
 463. werkgeversorganisatie
 464. werkgeversvereniging
 465. werkisme
 466. werklandbeginsel
 467. werkloosheid
 468. werkloosheidscijfer
 469. werkloosheidsgraad
 470. werkloosheidspercentage
 471. werkloosheidsuitkering
 472. werkloosheidsval
 473. Werkloosheidswet
 474. werkloze beroepsbevolking
 475. werknemer
 476. werknemersbijdrage
 477. werknemersvereniging
 478. werknemersverzekeringen
 479. werkonbekwaam
 480. werkplatform
 481. werkstaking
 482. werktijdverkorting
 483. werkverschaffing
 484. werkvloer
 485. werkzaamheidsgraad
 486. werkzame beroepsbevolking
 487. Wet aanpak schijnconstructies
 488. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 489. wet Huis voor klokkenluiders
 490. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 491. Wet sociale werkvoorziening
 492. Wet van Okun
 493. Wet Verbetering Poortwachter
 494. Wet werk en bijstand
 495. WIEG
 496. woonland
 497. Working Opportunity Tax Credit
 498. working poor
 499. Working Tax Credit
 500. workism
 501. WTV
 502. zelfstandige zonder pensioen
 503. ziekteverzuim
 504. zombiebaan
 505. zwart werk
 506. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet