Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
fiscaal jaaroverzicht
 Vandaag 21-01-2020
19808 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-01handelspatroon
20-01World Economic Outlook
20-01huizenprijsindex
20-01vaste lasten
20-01sale and lease back
20-01arbeidsparticipatie
20-01nutsvoorziening
20-01energiearmoede
20-01nutsbedrijf
19-01fiscaal jaaroverzicht
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaarden
 44. arbeidsvoorwaardenregeling
 45. armoede
 46. ATV
 47. ATV-dagen
 48. automatische prijscompensatie
 49. avr
 50. AWVN
 51. baan
 52. baangarantie
 53. baanloze groei
 54. baas-koelieratio
 55. babyverlof
 56. banencijfer
 57. banenmachine
 58. banenmotor
 59. banenplan
 60. Barbapapa-contract
 61. basisbaan
 62. basisinkomen
 63. basisjaarsalaris
 64. beëindigingsovereenkomst
 65. beloningsverschil
 66. beroepsbevolking
 67. beroepskosten
 68. beschikbaar inkomen
 69. betaalde arbeid
 70. Beveridgecurve
 71. bezettingsgraad
 72. bijstand
 73. bijzondere beloningen
 74. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 75. boventalligen
 76. brugpensioen
 77. bruto arbeidsparticipatie
 78. bruto-netto
 79. buddybaan
 80. bullshit-job
 81. CAO-akkoord
 82. CAO-conflict
 83. CAO-loon
 84. CAOP
 85. carrièresprong
 86. centraal weerstandsfonds
 87. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 88. CEO-to-worker pay-ratio
 89. Christelijk Nationaal Vakverbond
 90. Citizen's Basic Income
 91. cloudwerker
 92. CNV
 93. collectief ontslag
 94. collectieve arbeidsovereenkomst
 95. combinatiebaan
 96. concurrentiebeding
 97. concurrentiepositie
 98. conjuncturele werkloosheid
 99. conjunctuur
 100. consulent (arbeidsmarkt)
 101. consument
 102. consumentenvertrouwen
 103. consumptie
 104. contractloon
 105. crepeerindex
 106. cyclische werkloosheid
 107. dagloner
 108. dagloon
 109. deeltijd-WW
 110. deeltijdbaan
 111. deeltijdklem
 112. deeltijdval
 113. deeltijdwerk
 114. deeltijdwerker
 115. dienstbetrekking
 116. dienstencheque
 117. doorgroeival
 118. dopgeld
 119. dubbele baan
 120. dwangarbeid
 121. economische groei
 122. éénverdiener
 123. eerste industriële revolutie
 124. emolumenten
 125. employability
 126. expatriates
 127. expats
 128. extralegale voordelen
 129. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 130. financiële vallen
 131. flexbranche
 132. flexibele schil
 133. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 134. flexicurity
 135. flexisme
 136. flexplek
 137. flexschil
 138. flexwerker
 139. FNV
 140. frictiewerkloosheid
 141. fringe benefit
 142. fte
 143. gage
 144. garden leave
 145. gardening leave
 146. gebruikelijk loon
 147. gebruikelijkloonregeling
 148. gele vakbond
 149. generatiepact
 150. ghosting
 151. gig economy
 152. gig worker
 153. glazen plafond
 154. gouden handdruk
 155. green card
 156. grensarbeider
 157. grenswerker
 158. groeiverslaving
 159. herintredersval
 160. herverdeling van arbeid
 161. het nieuwe werken
 162. hire and fire
 163. HNW
 164. hoofdkostwinner
 165. huishouden
 166. human cloud
 167. hybride werkende
 168. hysteresis
 169. inactiviteitsgraad
 170. industriële productie
 171. industriepolitiek
 172. informele economie
 173. inkomen
 174. intercedent
 175. inverdieneffect
 176. Jan met de pet
 177. job
 178. job opening
 179. Job Openings and Labor Turnover Survey
 180. jobhoppen
 181. jobhopper
 182. jobless claims
 183. jobless rate
 184. jobless recovery
 185. jobmarkt
 186. kantonrechtersformule
 187. kenniseconomie
 188. kennismigrant
 189. Keynesiaanse werkloosheid
 190. klapstoelfunctie
 191. kleverige vloer
 192. kluswerker
 193. kostwinner
 194. kraamverlof
 195. krappe arbeidsmarkt
 196. Labor Department
 197. labor participation
 198. lage-inkomensgrens
 199. langdurige werkloosheid
 200. levenslooponzekerheid
 201. local content requirements
 202. loon
 203. loon naar werken
 204. loon-prijsspiraal
 205. loonakkoord
 206. loondienst
 207. loondrempel
 208. looneis
 209. loonfatsoen
 210. loongarantieregeling
 211. loongrens
 212. loonkloof
 213. loonkostenhandicap
 214. loonmassa
 215. loonmatiging
 216. loonoffer
 217. loonplafond
 218. loonruimte
 219. loonslaaf
 220. loonsom
 221. loonsombenadering
 222. loonspanning
 223. loonwig
 224. loonzeepbel
 225. luddite fallacy
 226. maandloon
 227. macrocijfer
 228. managementlaag
 229. marktomstandigheden
 230. massaontslag
 231. McJobs
 232. MHP
 233. microjob
 234. minimumloon
 235. misery-index
 236. moderne slavernij
 237. Monster year report
 238. moonlighting
 239. mozaïekbaan
 240. multijob
 241. national living wage
 242. natuurlijke werkloosheid
 243. niet-beroepsbevolking
 244. nieuwe normaal
 245. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 246. non-compete clause
 247. nullijn
 248. onderkant van de arbeidsmarkt
 249. ondernemingsorganisatie
 250. ondernemingsraad
 251. ontslag
 252. ontslagbescherming
 253. ontslagpremie
 254. ontslagprocedure
 255. ontslagronde
 256. ontslagvergoeding
 257. open hiring
 258. oproepcontract
 259. optieclausule
 260. opzegtermijn
 261. organisatiegraad
 262. ouderdomsarmoede
 263. Participatiewet
 264. partnerverlof
 265. parttime
 266. parttimer
 267. passend werk
 268. paternalisme
 269. payrolling
 270. perquisites
 271. personeelskorting
 272. persoonlijk keuzebudget
 273. Phillipscurve
 274. pkb
 275. polder
 276. poldermodel
 277. precaire klasse
 278. precariaat
 279. premieloonstelsel
 280. prestatiebeloning
 281. prestatiebonus
 282. prijscompensatie
 283. primaire arbeidsongeschiktheid
 284. primaire arbeidsvoorwaarden
 285. problematische schulden
 286. productie
 287. productiecapaciteit
 288. productiefactoren
 289. productiemiddelen
 290. protectionisme
 291. quits
 292. quits rate
 293. rank and yank-systeem
 294. recht op onbereikbaarheid
 295. recruiten
 296. recruitment
 297. reële economie
 298. reïntegratiebeleid
 299. relatiebeding
 300. rightsize
 301. robotonomie
 302. salaris
 303. schijn-zzp'er
 304. schijnconstructie
 305. schijnzelfstandige
 306. scholingsrugzak
 307. schuldinflatie
 308. secundaire arbeidsvoorwaarden
 309. seizoensinvloeden
 310. seizoenswerkloosheid
 311. slapend dienstverband
 312. slashbaan
 313. slasher
 314. slavenarbeid
 315. SNA
 316. sociaal plan
 317. social dumping
 318. sociale 'race to the bottom'
 319. sociale uitkeringen
 320. sociale verzekeringswetten
 321. sociale voorzieningen
 322. sociale-zekerheidstoerisme
 323. sprokkelbaan
 324. stagflatie
 325. staking
 326. stakingskas
 327. stapelen van banen
 328. starter
 329. steunaanvragen
 330. Stichting Normering Arbeid
 331. Stichting van de Arbeid
 332. structurele werkloosheid
 333. structuur- en cohesiefondsen
 334. sunrise industry
 335. sunset industry
 336. sweatshop
 337. Tax Cuts and Jobs Act
 338. technologische revolutie
 339. technologische werkloosheid
 340. terugploegen
 341. the cull
 342. thuisland
 343. tijdelijk contract
 344. tijdelijke werkloosheid
 345. topvrouw
 346. Topvrouw van het Jaar
 347. traktement
 348. trendvolger
 349. tussenbaan
 350. tweede industriële revolutie
 351. tweeverdieners
 352. UBI
 353. uitkeringsaanvragen
 354. uitzendbureau
 355. uitzenden
 356. uitzendkracht
 357. uitzenduren
 358. United States Department of Labor
 359. Universal Basic Income
 360. US Initial Jobless Claims
 361. uurloon
 362. vacature
 363. vaderschapsverlof
 364. vakbeweging
 365. vakbond
 366. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 367. vakorganisatie
 368. variabele beloning
 369. vast contract
 370. vaste aanstelling
 371. vaste baan
 372. vaststellingsovereenkomst
 373. veelverdiener
 374. verborgen arbeidspotentiëel
 375. verborgen werkloosheid
 376. verdienstelijking
 377. Vereniging Payroll Ondernemingen
 378. verkapte werkloosheid
 379. verlonen
 380. vermogenskrimp
 381. vervroegde uittreding
 382. VNO-NCW
 383. volledige werkgelegenheid
 384. voltijdbaan
 385. voltijdequivalent
 386. VPO
 387. VSO
 388. wachtgeld
 389. Wajong
 390. war for talent
 391. weekloon
 392. weerstandskas
 393. werkende armen
 394. werkgarantie
 395. werkgelegenheid
 396. werkgelegenheidsvallen
 397. werkgever
 398. werkgeversbijdrage
 399. werkgeversheffingen
 400. werkgeverslasten
 401. werkgeversorganisatie
 402. werkgeversvereniging
 403. werklandbeginsel
 404. werkloosheid
 405. werkloosheidscijfer
 406. werkloosheidsgraad
 407. werkloosheidspercentage
 408. werkloosheidsuitkering
 409. werkloosheidsval
 410. Werkloosheidswet
 411. werkloze beroepsbevolking
 412. werknemer
 413. werknemersbijdrage
 414. werknemersvereniging
 415. werknemersverzekeringen
 416. werkonbekwaam
 417. werkplatform
 418. werkstaking
 419. werkverschaffing
 420. werkvloer
 421. werkzaamheidsgraad
 422. werkzame beroepsbevolking
 423. Wet aanpak schijnconstructies
 424. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 425. wet Huis voor klokkenluiders
 426. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 427. Wet sociale werkvoorziening
 428. Wet van Okun
 429. Wet Verbetering Poortwachter
 430. Wet werk en bijstand
 431. WIEG
 432. woonland
 433. Working Opportunity Tax Credit
 434. working poor
 435. Working Tax Credit
 436. zelfstandige zonder pensioen
 437. ziekteverzuim
 438. zwart werk
 439. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet