Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
roadshow
Een reeks presentaties, een promotietour. In de financiële wereld ... >>
 Vandaag 30-05-2020
19999 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 option to defer
4 R-squared
5 arm's length-beginsel
 Thema's
 Recent verbeterd
30-05ondergronds bankieren
30-0560min-economie
30-05anderhalvemetereconomi...
29-05Economic Sentiment Ind...
29-05herstelfonds
29-05steunfonds
29-05roadshow
29-05Douwe Egbertsje
29-05M&M
28-05hypotheekrente
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmarkttoeslag
 31. arbeidsmigrant
 32. arbeidsmigratie
 33. arbeidsmobiliteit
 34. arbeidsongeschikt
 35. arbeidsongeschiktheid
 36. arbeidsovereenkomst
 37. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 38. arbeidsparticipatie
 39. arbeidsplaats
 40. arbeidsproductiviteit
 41. arbeidstijdverkorting
 42. arbeidsverdringing
 43. arbeidsvolume
 44. arbeidsvoorwaarden
 45. arbeidsvoorwaardenregeling
 46. armoede
 47. ATV
 48. ATV-dagen
 49. automatische prijscompensatie
 50. avr
 51. AWVN
 52. baan
 53. baangarantie
 54. baanloze groei
 55. baas-koelieratio
 56. babyverlof
 57. banencijfer
 58. banenmachine
 59. banenmotor
 60. banenplan
 61. banenrapport
 62. Barbapapa-contract
 63. basisbaan
 64. basisinkomen
 65. basisjaarsalaris
 66. beëindigingsovereenkomst
 67. beloningsverschil
 68. beroepsbevolking
 69. beroepskosten
 70. beschikbaar inkomen
 71. betaalde arbeid
 72. Beveridgecurve
 73. bezettingsgraad
 74. bijstand
 75. bijzondere beloningen
 76. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 77. boventallig
 78. boventalligen
 79. brugpensioen
 80. bruto arbeidsparticipatie
 81. bruto-netto
 82. buddybaan
 83. bullshit-job
 84. CAO-akkoord
 85. CAO-conflict
 86. CAO-loon
 87. CAOP
 88. carrièresprong
 89. centraal weerstandsfonds
 90. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 91. CEO-to-worker pay-ratio
 92. Christelijk Nationaal Vakverbond
 93. Citizen's Basic Income
 94. cloudwerker
 95. CNV
 96. collectief ontslag
 97. collectieve arbeidsovereenkomst
 98. combinatiebaan
 99. concurrentiebeding
 100. concurrentiepositie
 101. conjuncturele werkloosheid
 102. conjunctuur
 103. consulent (arbeidsmarkt)
 104. consument
 105. consumentenvertrouwen
 106. consumptie
 107. contractloon
 108. crepeerindex
 109. cyclische werkloosheid
 110. dagloner
 111. dagloon
 112. deeltijd-WW
 113. deeltijdbaan
 114. deeltijdklem
 115. deeltijdval
 116. deeltijdwerk
 117. deeltijdwerker
 118. demografische druk
 119. dienstbetrekking
 120. dienstencheque
 121. doorgroeival
 122. dopgeld
 123. dubbele baan
 124. dwangarbeid
 125. economische groei
 126. éénverdiener
 127. eerste industriële revolutie
 128. emolumenten
 129. employability
 130. equal pay day
 131. expatriates
 132. expats
 133. extralegale voordelen
 134. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 135. financiële vallen
 136. flexbranche
 137. flexibele schil
 138. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 139. flexicurity
 140. flexisme
 141. flexplek
 142. flexschil
 143. flexwerker
 144. FNV
 145. frictiewerkloosheid
 146. fringe benefit
 147. fte
 148. gage
 149. garden leave
 150. gardening leave
 151. gebruikelijk loon
 152. gebruikelijkloonregeling
 153. gele vakbond
 154. generatiepact
 155. ghosting
 156. gig economy
 157. gig worker
 158. glazen plafond
 159. gouden handdruk
 160. green card
 161. grensarbeider
 162. grenswerker
 163. groeiverslaving
 164. herintredersval
 165. herverdeling van arbeid
 166. het nieuwe werken
 167. hire and fire
 168. HNW
 169. hoofdkostwinner
 170. huishouden
 171. human cloud
 172. hybride werkende
 173. hysteresis
 174. inactiviteitsgraad
 175. industriële productie
 176. industriepolitiek
 177. informele economie
 178. inkomen
 179. intercedent
 180. inverdieneffect
 181. Jan met de pet
 182. job
 183. job opening
 184. Job Openings and Labor Turnover Survey
 185. jobhoppen
 186. jobhopper
 187. jobless claims
 188. jobless rate
 189. jobless recovery
 190. jobmarkt
 191. kantonrechtersformule
 192. kenniseconomie
 193. kennismigrant
 194. kenniswerk
 195. kenniswerker
 196. Keynesiaanse werkloosheid
 197. klapstoelfunctie
 198. kleverige vloer
 199. kluswerker
 200. kostwinner
 201. kraamverlof
 202. krappe arbeidsmarkt
 203. Labor Department
 204. labor participation
 205. lage-inkomensgrens
 206. langdurige werkloosheid
 207. levenslooponzekerheid
 208. local content requirements
 209. loon
 210. loon naar werken
 211. loon-prijsspiraal
 212. loonakkoord
 213. loondienst
 214. loondrempel
 215. looneis
 216. loonfatsoen
 217. loongarantieregeling
 218. loongrens
 219. loonkloof
 220. loonkostenhandicap
 221. loonmassa
 222. loonmatiging
 223. loonoffer
 224. loonplafond
 225. loonruimte
 226. loonslaaf
 227. loonsom
 228. loonsombenadering
 229. loonspanning
 230. loonwig
 231. loonzeepbel
 232. luddite fallacy
 233. maandloon
 234. macrocijfer
 235. managementlaag
 236. marktomstandigheden
 237. massaontslag
 238. McJobs
 239. MHP
 240. microjob
 241. minimumloon
 242. misery-index
 243. moderne slavernij
 244. Monster year report
 245. moonlighting
 246. mozaïekbaan
 247. multijob
 248. national living wage
 249. natuurlijke werkloosheid
 250. niet-beroepsbevolking
 251. nieuwe normaal
 252. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 253. non-compete clause
 254. NOW
 255. nullijn
 256. onderkant van de arbeidsmarkt
 257. ondernemingsorganisatie
 258. ondernemingsraad
 259. ontslag
 260. ontslagbescherming
 261. ontslagpremie
 262. ontslagprocedure
 263. ontslagronde
 264. ontslagvergoeding
 265. open hiring
 266. oproepcontract
 267. optieclausule
 268. opzegtermijn
 269. organisatiegraad
 270. ouderdomsarmoede
 271. Participatiewet
 272. partnerverlof
 273. parttime
 274. parttimer
 275. passend werk
 276. paternalisme
 277. payrolling
 278. perquisites
 279. personeelskorting
 280. persoonlijk keuzebudget
 281. Phillipscurve
 282. pkb
 283. polder
 284. poldermodel
 285. precaire klasse
 286. precariaat
 287. premieloonstelsel
 288. prestatiebeloning
 289. prestatiebonus
 290. prijscompensatie
 291. primaire arbeidsongeschiktheid
 292. primaire arbeidsvoorwaarden
 293. problematische schulden
 294. productie
 295. productiecapaciteit
 296. productiefactoren
 297. productiemiddelen
 298. protectionisme
 299. quits
 300. quits rate
 301. rank and yank-systeem
 302. recht op onbereikbaarheid
 303. recruiten
 304. recruitment
 305. reële economie
 306. reïntegratiebeleid
 307. relatiebeding
 308. rightsize
 309. robotonomie
 310. salaris
 311. schijn-zzp'er
 312. schijnconstructie
 313. schijnzelfstandige
 314. scholingsrugzak
 315. schuldinflatie
 316. secundaire arbeidsvoorwaarden
 317. seizoensinvloeden
 318. seizoenswerkloosheid
 319. slapend dienstverband
 320. slashbaan
 321. slasher
 322. slavenarbeid
 323. SNA
 324. sociaal plan
 325. social dumping
 326. sociale 'race to the bottom'
 327. sociale uitkeringen
 328. sociale verzekeringswetten
 329. sociale voorzieningen
 330. sociale-zekerheidstoerisme
 331. sprokkelbaan
 332. stagflatie
 333. staking
 334. stakingskas
 335. stapelen van banen
 336. starter
 337. steunaanvragen
 338. Stichting Normering Arbeid
 339. Stichting van de Arbeid
 340. structurele werkloosheid
 341. structuur- en cohesiefondsen
 342. sunrise industry
 343. sunset industry
 344. sweatshop
 345. Tax Cuts and Jobs Act
 346. technologische revolutie
 347. technologische werkloosheid
 348. terugploegen
 349. the cull
 350. thuisland
 351. tijdelijk contract
 352. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 353. tijdelijke werkloosheid
 354. topvrouw
 355. Topvrouw van het Jaar
 356. traktement
 357. trendvolger
 358. tussenbaan
 359. tweede industriële revolutie
 360. tweeverdieners
 361. UBI
 362. uitkeringsaanvragen
 363. uitzendbureau
 364. uitzenden
 365. uitzendkracht
 366. uitzenduren
 367. United States Department of Labor
 368. Universal Basic Income
 369. US Initial Jobless Claims
 370. uurloon
 371. vacature
 372. vaderschapsverlof
 373. vakbeweging
 374. vakbond
 375. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 376. vakorganisatie
 377. variabele beloning
 378. vast contract
 379. vaste aanstelling
 380. vaste baan
 381. vaststellingsovereenkomst
 382. veelverdiener
 383. verborgen arbeidspotentiëel
 384. verborgen werkloosheid
 385. verdienstelijking
 386. Vereniging Payroll Ondernemingen
 387. verkapte werkloosheid
 388. verlonen
 389. vermogenskrimp
 390. vervroegde uittreding
 391. VNO-NCW
 392. volledige werkgelegenheid
 393. voltijdbaan
 394. voltijdequivalent
 395. VPO
 396. VSO
 397. wachtgeld
 398. Wajong
 399. war for talent
 400. weekloon
 401. weerstandskas
 402. werkende armen
 403. werkgarantie
 404. werkgelegenheid
 405. werkgelegenheidsvallen
 406. werkgever
 407. werkgeversbijdrage
 408. werkgeversheffingen
 409. werkgeverslasten
 410. werkgeversorganisatie
 411. werkgeversvereniging
 412. werkisme
 413. werklandbeginsel
 414. werkloosheid
 415. werkloosheidscijfer
 416. werkloosheidsgraad
 417. werkloosheidspercentage
 418. werkloosheidsuitkering
 419. werkloosheidsval
 420. Werkloosheidswet
 421. werkloze beroepsbevolking
 422. werknemer
 423. werknemersbijdrage
 424. werknemersvereniging
 425. werknemersverzekeringen
 426. werkonbekwaam
 427. werkplatform
 428. werkstaking
 429. werktijdverkorting
 430. werkverschaffing
 431. werkvloer
 432. werkzaamheidsgraad
 433. werkzame beroepsbevolking
 434. Wet aanpak schijnconstructies
 435. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 436. wet Huis voor klokkenluiders
 437. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 438. Wet sociale werkvoorziening
 439. Wet van Okun
 440. Wet Verbetering Poortwachter
 441. Wet werk en bijstand
 442. WIEG
 443. woonland
 444. Working Opportunity Tax Credit
 445. working poor
 446. Working Tax Credit
 447. workism
 448. WTV
 449. zelfstandige zonder pensioen
 450. ziekteverzuim
 451. zwart werk
 452. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet