dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
groenwassen
 Vandaag 16-10-2018
18855 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6debt service coverage ra...
7out-of-pocket kosten
8Beige Book
9inkomen
10o/g
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
15-10prijsafspraak
15-10Future Investment Init...
15-10FII
15-10beleggersdag
15-10Chapter 11
15-10worst case
15-10winstwaarschuwing
15-10groenwassen
15-10duurzaamheid
15-10minipensioen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 11. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 12. alleenverdiener
 13. ambachtseconomie
 14. anciënniteit
 15. anciënniteitsbeginsel
 16. anderhalfverdieners
 17. arbeid
 18. arbeidsbemiddelaar
 19. arbeidscontract
 20. arbeidsdeelname
 21. arbeidsduurverkorting
 22. arbeidsinkomensquote
 23. arbeidsintensief
 24. arbeidsjaar
 25. arbeidskosten
 26. arbeidsmarkt
 27. arbeidsmarktbeleid
 28. arbeidsmarktindicator
 29. arbeidsmigratie
 30. arbeidsmobiliteit
 31. arbeidsongeschikt
 32. arbeidsongeschiktheid
 33. arbeidsovereenkomst
 34. arbeidsparticipatie
 35. arbeidsplaats
 36. arbeidsproductiviteit
 37. arbeidstijdverkorting
 38. arbeidsverdringing
 39. arbeidsvolume
 40. arbeidsvoorwaardenregeling
 41. armoede
 42. ATV
 43. ATV-dagen
 44. automatische prijscompensatie
 45. avr
 46. AWVN
 47. baan
 48. baangarantie
 49. baanloze groei
 50. baas-koelieratio
 51. babyverlof
 52. banencijfer
 53. banenmachine
 54. banenmotor
 55. banenplan
 56. Barbapapa-contract
 57. basisinkomen
 58. basisjaarsalaris
 59. beëindigingsovereenkomst
 60. beloningsverschil
 61. beroepsbevolking
 62. beroepskosten
 63. beschikbaar inkomen
 64. betaalde arbeid
 65. Beveridgecurve
 66. bezettingsgraad
 67. bijstand
 68. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 69. boventalligen
 70. brugpensioen
 71. bruto arbeidsparticipatie
 72. bruto-netto
 73. buddybaan
 74. bullshit-job
 75. CAOP
 76. carrièresprong
 77. centraal weerstandsfonds
 78. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 79. CEO-to-worker pay-ratio
 80. Christelijk Nationaal Vakverbond
 81. cloudwerker
 82. CNV
 83. collectief ontslag
 84. collectieve arbeidsovereenkomst
 85. combinatiebaan
 86. concurrentiebeding
 87. concurrentiepositie
 88. conjuncturele werkloosheid
 89. conjunctuur
 90. consulent (arbeidsmarkt)
 91. consument
 92. consumentenvertrouwen
 93. consumptie
 94. contractloon
 95. crepeerindex
 96. cyclische werkloosheid
 97. dagloner
 98. dagloon
 99. deeltijd-WW
 100. deeltijdbaan
 101. deeltijdwerk
 102. deeltijdwerker
 103. dienstbetrekking
 104. dienstencheque
 105. dopgeld
 106. dubbele baan
 107. dwangarbeid
 108. economische groei
 109. éénverdiener
 110. eerste industriële revolutie
 111. emolumenten
 112. employability
 113. expatriates
 114. expats
 115. extralegale voordelen
 116. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 117. financiële vallen
 118. flexbranche
 119. flexibele schil
 120. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 121. flexicurity
 122. flexisme
 123. flexplek
 124. flexschil
 125. flexwerker
 126. FNV
 127. frictiewerkloosheid
 128. fringe benefit
 129. fte
 130. gage
 131. garden leave
 132. gardening leave
 133. gebruikelijk loon
 134. gebruikelijkloonregeling
 135. gele vakbond
 136. generatiepact
 137. gig economy
 138. gig worker
 139. glazen plafond
 140. gouden handdruk
 141. green card
 142. grensarbeider
 143. grenswerker
 144. groeiverslaving
 145. het nieuwe werken
 146. hire and fire
 147. HNW
 148. hoofdkostwinner
 149. huishouden
 150. human cloud
 151. hysteresis
 152. inactiviteitsgraad
 153. industriële productie
 154. industriepolitiek
 155. informele economie
 156. inkomen
 157. intercedent
 158. inverdieneffect
 159. Jan met de pet
 160. job
 161. job opening
 162. Job Openings and Labor Turnover Survey
 163. jobhoppen
 164. jobless claims
 165. jobless rate
 166. jobless recovery
 167. jobmarkt
 168. kantonrechtersformule
 169. kenniseconomie
 170. kennismigrant
 171. Keynesiaanse werkloosheid
 172. klapstoelfunctie
 173. kleverige vloer
 174. kostwinner
 175. kraamverlof
 176. krappe arbeidsmarkt
 177. Labor Department
 178. labor participation
 179. lage-inkomensgrens
 180. langdurige werkloosheid
 181. levenslooponzekerheid
 182. local content requirements
 183. loon
 184. loon naar werken
 185. loon-prijsspiraal
 186. loonakkoord
 187. loondienst
 188. loondrempel
 189. looneis
 190. loonfatsoen
 191. loongarantieregeling
 192. loongrens
 193. loonkloof
 194. loonkostenhandicap
 195. loonmassa
 196. loonmatiging
 197. loonoffer
 198. loonplafond
 199. loonruimte
 200. loonslaaf
 201. loonsom
 202. loonsombenadering
 203. loonspanning
 204. loonwig
 205. loonzeepbel
 206. luddite fallacy
 207. maandloon
 208. macrocijfer
 209. managementlaag
 210. marktomstandigheden
 211. massaontslag
 212. McJobs
 213. MHP
 214. microjob
 215. minimumloon
 216. misery-index
 217. moderne slavernij
 218. Monster year report
 219. moonlighting
 220. mozaïekbaan
 221. multijob
 222. national living wage
 223. natuurlijke werkloosheid
 224. niet-beroepsbevolking
 225. nieuwe normaal
 226. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 227. non-compete clause
 228. nullijn
 229. onderkant van de arbeidsmarkt
 230. ondernemingsorganisatie
 231. ondernemingsraad
 232. ontslag
 233. ontslagpremie
 234. ontslagprocedure
 235. ontslagronde
 236. ontslagvergoeding
 237. open hiring
 238. oproepcontract
 239. optieclausule
 240. opzegtermijn
 241. organisatiegraad
 242. ouderdomsarmoede
 243. Participatiewet
 244. partnerverlof
 245. passend werk
 246. paternalisme
 247. payrolling
 248. perquisites
 249. personeelskorting
 250. persoonlijk keuzebudget
 251. Phillipscurve
 252. pkb
 253. polder
 254. poldermodel
 255. premieloonstelsel
 256. prestatiebeloning
 257. prestatiebonus
 258. prijscompensatie
 259. primaire arbeidsongeschiktheid
 260. primaire arbeidsvoorwaarden
 261. problematische schulden
 262. productie
 263. productiecapaciteit
 264. productiefactoren
 265. productiemiddelen
 266. protectionisme
 267. quits
 268. quits rate
 269. rank and yank-systeem
 270. recht op onbereikbaarheid
 271. recruiten
 272. recruitment
 273. reële economie
 274. reïntegratiebeleid
 275. relatiebeding
 276. rightsize
 277. robotonomie
 278. salaris
 279. schijn-zzp'er
 280. schijnconstructie
 281. schijnzelfstandige
 282. scholingsrugzak
 283. schuldinflatie
 284. secundaire arbeidsvoorwaarden
 285. seizoensinvloeden
 286. seizoenswerkloosheid
 287. slashbaan
 288. slasher
 289. slavenarbeid
 290. SNA
 291. sociaal plan
 292. social dumping
 293. sociale 'race to the bottom'
 294. sociale uitkeringen
 295. sociale verzekeringswetten
 296. sociale voorzieningen
 297. sociale-zekerheidstoerisme
 298. sprokkelbaan
 299. stagflatie
 300. staking
 301. stakingskas
 302. stapelen van banen
 303. starter
 304. steunaanvragen
 305. Stichting Normering Arbeid
 306. Stichting van de Arbeid
 307. structurele werkloosheid
 308. structuur- en cohesiefondsen
 309. sunrise industry
 310. sunset industry
 311. sweatshop
 312. Tax Cuts and Jobs Act
 313. technologische revolutie
 314. technologische werkloosheid
 315. terugploegen
 316. the cull
 317. tijdelijke werkloosheid
 318. traktement
 319. trendvolger
 320. tussenbaan
 321. tweede industriële revolutie
 322. tweeverdiener
 323. uitkeringsaanvragen
 324. uitzendbureau
 325. uitzenden
 326. uitzendkracht
 327. uitzenduren
 328. United States Department of Labor
 329. US Initial Jobless Claims
 330. uurloon
 331. vacature
 332. vaderschapsverlof
 333. vakbond
 334. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 335. vakorganisatie
 336. variabele beloning
 337. vast contract
 338. vaste aanstelling
 339. vaststellingsovereenkomst
 340. veelverdiener
 341. verborgen arbeidspotentiëel
 342. verborgen werkloosheid
 343. verdienstelijking
 344. Vereniging Payroll Ondernemingen
 345. verkapte werkloosheid
 346. verlonen
 347. vermogenskrimp
 348. vervroegde uittreding
 349. VNO-NCW
 350. volledige werkgelegenheid
 351. voltijdequivalent
 352. VPO
 353. VSO
 354. wachtgeld
 355. Wajong
 356. war for talent
 357. weekloon
 358. weerstandskas
 359. werkende armen
 360. werkgarantie
 361. werkgelegenheid
 362. werkgelegenheidsvallen
 363. werkgeversbijdrage
 364. werkgeversorganisatie
 365. werkgeversvereniging
 366. werklandbeginsel
 367. werkloosheid
 368. werkloosheidscijfer
 369. werkloosheidsgraad
 370. werkloosheidspercentage
 371. werkloosheidsval
 372. Werkloosheidswet
 373. werkloze beroepsbevolking
 374. werknemer
 375. werknemersbijdrage
 376. werknemersvereniging
 377. werknemersverzekeringen
 378. werkonbekwaam
 379. werkstaking
 380. werkverschaffing
 381. werkvloer
 382. werkzame beroepsbevolking
 383. Wet aanpak schijnconstructies
 384. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 385. wet Huis voor klokkenluiders
 386. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 387. Wet sociale werkvoorziening
 388. Wet van Okun
 389. Wet Verbetering Poortwachter
 390. Wet werk en bijstand
 391. WIEG
 392. working poor
 393. zelfstandige zonder pensioen
 394. ziekteverzuim
 395. zwart werk
 396. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet