dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
ware
 Vandaag 24-01-2019
18883 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3AFM-mannetje
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7Beige Book
8out-of-pocket kosten
9o/g
10inkomen
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
23-01kostwinnersdruk
23-01Comprehensive and Prog...
23-01TPP11
23-01CPTPP
23-01omzetwaarschuwing
23-01stelsel van werklooshe...
23-01SWT
23-01brugpensioen
23-01targeted long term ref...
22-01heffingskorting
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 11. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 12. alleenverdiener
 13. ambachtseconomie
 14. anciënniteit
 15. anciënniteitsbeginsel
 16. anderhalfverdieners
 17. arbeid
 18. arbeidsbemiddelaar
 19. arbeidscontract
 20. arbeidsdeelname
 21. arbeidsduurverkorting
 22. arbeidsinkomensquote
 23. arbeidsintensief
 24. arbeidsjaar
 25. arbeidskosten
 26. arbeidsmarkt
 27. arbeidsmarktbeleid
 28. arbeidsmarktindicator
 29. arbeidsmigratie
 30. arbeidsmobiliteit
 31. arbeidsongeschikt
 32. arbeidsongeschiktheid
 33. arbeidsovereenkomst
 34. arbeidsparticipatie
 35. arbeidsplaats
 36. arbeidsproductiviteit
 37. arbeidstijdverkorting
 38. arbeidsverdringing
 39. arbeidsvolume
 40. arbeidsvoorwaardenregeling
 41. armoede
 42. ATV
 43. ATV-dagen
 44. automatische prijscompensatie
 45. avr
 46. AWVN
 47. baan
 48. baangarantie
 49. baanloze groei
 50. baas-koelieratio
 51. babyverlof
 52. banencijfer
 53. banenmachine
 54. banenmotor
 55. banenplan
 56. Barbapapa-contract
 57. basisinkomen
 58. basisjaarsalaris
 59. beëindigingsovereenkomst
 60. beloningsverschil
 61. beroepsbevolking
 62. beroepskosten
 63. beschikbaar inkomen
 64. betaalde arbeid
 65. Beveridgecurve
 66. bezettingsgraad
 67. bijstand
 68. bijzondere beloningen
 69. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 70. boventalligen
 71. brugpensioen
 72. bruto arbeidsparticipatie
 73. bruto-netto
 74. buddybaan
 75. bullshit-job
 76. CAOP
 77. carrièresprong
 78. centraal weerstandsfonds
 79. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 80. CEO-to-worker pay-ratio
 81. Christelijk Nationaal Vakverbond
 82. cloudwerker
 83. CNV
 84. collectief ontslag
 85. collectieve arbeidsovereenkomst
 86. combinatiebaan
 87. concurrentiebeding
 88. concurrentiepositie
 89. conjuncturele werkloosheid
 90. conjunctuur
 91. consulent (arbeidsmarkt)
 92. consument
 93. consumentenvertrouwen
 94. consumptie
 95. contractloon
 96. crepeerindex
 97. cyclische werkloosheid
 98. dagloner
 99. dagloon
 100. deeltijd-WW
 101. deeltijdbaan
 102. deeltijdwerk
 103. deeltijdwerker
 104. dienstbetrekking
 105. dienstencheque
 106. dopgeld
 107. dubbele baan
 108. dwangarbeid
 109. economische groei
 110. éénverdiener
 111. eerste industriële revolutie
 112. emolumenten
 113. employability
 114. expatriates
 115. expats
 116. extralegale voordelen
 117. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 118. financiële vallen
 119. flexbranche
 120. flexibele schil
 121. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 122. flexicurity
 123. flexisme
 124. flexplek
 125. flexschil
 126. flexwerker
 127. FNV
 128. frictiewerkloosheid
 129. fringe benefit
 130. fte
 131. gage
 132. garden leave
 133. gardening leave
 134. gebruikelijk loon
 135. gebruikelijkloonregeling
 136. gele vakbond
 137. generatiepact
 138. gig economy
 139. gig worker
 140. glazen plafond
 141. gouden handdruk
 142. green card
 143. grensarbeider
 144. grenswerker
 145. groeiverslaving
 146. herverdeling van arbeid
 147. het nieuwe werken
 148. hire and fire
 149. HNW
 150. hoofdkostwinner
 151. huishouden
 152. human cloud
 153. hysteresis
 154. inactiviteitsgraad
 155. industriële productie
 156. industriepolitiek
 157. informele economie
 158. inkomen
 159. intercedent
 160. inverdieneffect
 161. Jan met de pet
 162. job
 163. job opening
 164. Job Openings and Labor Turnover Survey
 165. jobhoppen
 166. jobless claims
 167. jobless rate
 168. jobless recovery
 169. jobmarkt
 170. kantonrechtersformule
 171. kenniseconomie
 172. kennismigrant
 173. Keynesiaanse werkloosheid
 174. klapstoelfunctie
 175. kleverige vloer
 176. kostwinner
 177. kraamverlof
 178. krappe arbeidsmarkt
 179. Labor Department
 180. labor participation
 181. lage-inkomensgrens
 182. langdurige werkloosheid
 183. levenslooponzekerheid
 184. local content requirements
 185. loon
 186. loon naar werken
 187. loon-prijsspiraal
 188. loonakkoord
 189. loondienst
 190. loondrempel
 191. looneis
 192. loonfatsoen
 193. loongarantieregeling
 194. loongrens
 195. loonkloof
 196. loonkostenhandicap
 197. loonmassa
 198. loonmatiging
 199. loonoffer
 200. loonplafond
 201. loonruimte
 202. loonslaaf
 203. loonsom
 204. loonsombenadering
 205. loonspanning
 206. loonwig
 207. loonzeepbel
 208. luddite fallacy
 209. maandloon
 210. macrocijfer
 211. managementlaag
 212. marktomstandigheden
 213. massaontslag
 214. McJobs
 215. MHP
 216. microjob
 217. minimumloon
 218. misery-index
 219. moderne slavernij
 220. Monster year report
 221. moonlighting
 222. mozaïekbaan
 223. multijob
 224. national living wage
 225. natuurlijke werkloosheid
 226. niet-beroepsbevolking
 227. nieuwe normaal
 228. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 229. non-compete clause
 230. nullijn
 231. onderkant van de arbeidsmarkt
 232. ondernemingsorganisatie
 233. ondernemingsraad
 234. ontslag
 235. ontslagpremie
 236. ontslagprocedure
 237. ontslagronde
 238. ontslagvergoeding
 239. open hiring
 240. oproepcontract
 241. optieclausule
 242. opzegtermijn
 243. organisatiegraad
 244. ouderdomsarmoede
 245. Participatiewet
 246. partnerverlof
 247. passend werk
 248. paternalisme
 249. payrolling
 250. perquisites
 251. personeelskorting
 252. persoonlijk keuzebudget
 253. Phillipscurve
 254. pkb
 255. polder
 256. poldermodel
 257. premieloonstelsel
 258. prestatiebeloning
 259. prestatiebonus
 260. prijscompensatie
 261. primaire arbeidsongeschiktheid
 262. primaire arbeidsvoorwaarden
 263. problematische schulden
 264. productie
 265. productiecapaciteit
 266. productiefactoren
 267. productiemiddelen
 268. protectionisme
 269. quits
 270. quits rate
 271. rank and yank-systeem
 272. recht op onbereikbaarheid
 273. recruiten
 274. recruitment
 275. reële economie
 276. reïntegratiebeleid
 277. relatiebeding
 278. rightsize
 279. robotonomie
 280. salaris
 281. schijn-zzp'er
 282. schijnconstructie
 283. schijnzelfstandige
 284. scholingsrugzak
 285. schuldinflatie
 286. secundaire arbeidsvoorwaarden
 287. seizoensinvloeden
 288. seizoenswerkloosheid
 289. slashbaan
 290. slasher
 291. slavenarbeid
 292. SNA
 293. sociaal plan
 294. social dumping
 295. sociale 'race to the bottom'
 296. sociale uitkeringen
 297. sociale verzekeringswetten
 298. sociale voorzieningen
 299. sociale-zekerheidstoerisme
 300. sprokkelbaan
 301. stagflatie
 302. staking
 303. stakingskas
 304. stapelen van banen
 305. starter
 306. steunaanvragen
 307. Stichting Normering Arbeid
 308. Stichting van de Arbeid
 309. structurele werkloosheid
 310. structuur- en cohesiefondsen
 311. sunrise industry
 312. sunset industry
 313. sweatshop
 314. Tax Cuts and Jobs Act
 315. technologische revolutie
 316. technologische werkloosheid
 317. terugploegen
 318. the cull
 319. tijdelijke werkloosheid
 320. traktement
 321. trendvolger
 322. tussenbaan
 323. tweede industriële revolutie
 324. tweeverdiener
 325. uitkeringsaanvragen
 326. uitzendbureau
 327. uitzenden
 328. uitzendkracht
 329. uitzenduren
 330. United States Department of Labor
 331. US Initial Jobless Claims
 332. uurloon
 333. vacature
 334. vaderschapsverlof
 335. vakbond
 336. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 337. vakorganisatie
 338. variabele beloning
 339. vast contract
 340. vaste aanstelling
 341. vaststellingsovereenkomst
 342. veelverdiener
 343. verborgen arbeidspotentiëel
 344. verborgen werkloosheid
 345. verdienstelijking
 346. Vereniging Payroll Ondernemingen
 347. verkapte werkloosheid
 348. verlonen
 349. vermogenskrimp
 350. vervroegde uittreding
 351. VNO-NCW
 352. volledige werkgelegenheid
 353. voltijdequivalent
 354. VPO
 355. VSO
 356. wachtgeld
 357. Wajong
 358. war for talent
 359. weekloon
 360. weerstandskas
 361. werkende armen
 362. werkgarantie
 363. werkgelegenheid
 364. werkgelegenheidsvallen
 365. werkgeversbijdrage
 366. werkgeversorganisatie
 367. werkgeversvereniging
 368. werklandbeginsel
 369. werkloosheid
 370. werkloosheidscijfer
 371. werkloosheidsgraad
 372. werkloosheidspercentage
 373. werkloosheidsval
 374. Werkloosheidswet
 375. werkloze beroepsbevolking
 376. werknemer
 377. werknemersbijdrage
 378. werknemersvereniging
 379. werknemersverzekeringen
 380. werkonbekwaam
 381. werkstaking
 382. werkverschaffing
 383. werkvloer
 384. werkzame beroepsbevolking
 385. Wet aanpak schijnconstructies
 386. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 387. wet Huis voor klokkenluiders
 388. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 389. Wet sociale werkvoorziening
 390. Wet van Okun
 391. Wet Verbetering Poortwachter
 392. Wet werk en bijstand
 393. WIEG
 394. working poor
 395. zelfstandige zonder pensioen
 396. ziekteverzuim
 397. zwart werk
 398. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet