dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
aasgierfonds
 Vandaag 25-06-2018
18647 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
25-06private equity firm
25-06equity financing
25-06aandelenfinanciering
25-06Vollgeld
25-06depositobank
25-06full reserve bank
25-06vroegcyclisch
25-06Eurogroep
25-06aasgierfonds
25-06prijsvork
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 11. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 12. alleenverdiener
 13. ambachtseconomie
 14. anciënniteit
 15. anciënniteitsbeginsel
 16. anderhalfverdieners
 17. arbeid
 18. arbeidsbemiddelaar
 19. arbeidscontract
 20. arbeidsdeelname
 21. arbeidsduurverkorting
 22. arbeidsinkomensquote
 23. arbeidsintensief
 24. arbeidsjaar
 25. arbeidskosten
 26. arbeidsmarkt
 27. arbeidsmarktbeleid
 28. arbeidsmarktindicator
 29. arbeidsmigratie
 30. arbeidsmobiliteit
 31. arbeidsongeschikt
 32. arbeidsongeschiktheid
 33. arbeidsovereenkomst
 34. arbeidsparticipatie
 35. arbeidsplaats
 36. arbeidsproductiviteit
 37. arbeidstijdverkorting
 38. arbeidsverdringing
 39. arbeidsvolume
 40. arbeidsvoorwaardenregeling
 41. armoede
 42. ATV
 43. ATV-dagen
 44. automatische prijscompensatie
 45. avr
 46. AWVN
 47. baan
 48. baangarantie
 49. baanloze groei
 50. baas-koelieratio
 51. banencijfer
 52. banenmachine
 53. banenmotor
 54. banenplan
 55. Barbapapa-contract
 56. basisinkomen
 57. basisjaarsalaris
 58. beloningsverschil
 59. beroepsbevolking
 60. beroepskosten
 61. beschikbaar inkomen
 62. betaalde arbeid
 63. Beveridgecurve
 64. bezettingsgraad
 65. bijstand
 66. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 67. boventalligen
 68. brugpensioen
 69. bruto arbeidsparticipatie
 70. bruto-netto
 71. buddybaan
 72. bullshit-job
 73. CAOP
 74. carrièresprong
 75. centraal weerstandsfonds
 76. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 77. CEO-to-worker pay-ratio
 78. Christelijk Nationaal Vakverbond
 79. cloudwerker
 80. CNV
 81. collectief ontslag
 82. collectieve arbeidsovereenkomst
 83. combinatiebaan
 84. concurrentiebeding
 85. concurrentiepositie
 86. conjuncturele werkloosheid
 87. conjunctuur
 88. consulent (arbeidsmarkt)
 89. consument
 90. consumentenvertrouwen
 91. consumptie
 92. contractloon
 93. crepeerindex
 94. cyclische werkloosheid
 95. dagloner
 96. dagloon
 97. deeltijd-WW
 98. deeltijdbaan
 99. deeltijdwerk
 100. deeltijdwerker
 101. dienstbetrekking
 102. dienstencheque
 103. dopgeld
 104. dubbele baan
 105. dwangarbeid
 106. economische groei
 107. éénverdiener
 108. eerste industriële revolutie
 109. emolumenten
 110. employability
 111. expatriates
 112. expats
 113. extralegale voordelen
 114. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 115. financiële vallen
 116. flexbranche
 117. flexibele schil
 118. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 119. flexicurity
 120. flexisme
 121. flexplek
 122. flexschil
 123. flexwerker
 124. FNV
 125. frictiewerkloosheid
 126. fringe benefit
 127. fte
 128. gage
 129. gebruikelijk loon
 130. gebruikelijkloonregeling
 131. gele vakbond
 132. generatiepact
 133. gig economy
 134. gig worker
 135. glazen plafond
 136. gouden handdruk
 137. green card
 138. grensarbeider
 139. grenswerker
 140. groeiverslaving
 141. het nieuwe werken
 142. hire and fire
 143. HNW
 144. hoofdkostwinner
 145. huishouden
 146. human cloud
 147. hysteresis
 148. inactiviteitsgraad
 149. industriële productie
 150. industriepolitiek
 151. informele economie
 152. inkomen
 153. intercedent
 154. inverdieneffect
 155. Jan met de pet
 156. job
 157. job opening
 158. Job Openings and Labor Turnover Survey
 159. jobhoppen
 160. jobless claims
 161. jobless rate
 162. jobless recovery
 163. jobmarkt
 164. kantonrechtersformule
 165. kenniseconomie
 166. Keynesiaanse werkloosheid
 167. klapstoelfunctie
 168. kleverige vloer
 169. kostwinner
 170. krappe arbeidsmarkt
 171. Labor Department
 172. labor participation
 173. lage-inkomensgrens
 174. langdurige werkloosheid
 175. levenslooponzekerheid
 176. local content requirements
 177. loon
 178. loon naar werken
 179. loon-prijsspiraal
 180. loonakkoord
 181. loondienst
 182. loondrempel
 183. looneis
 184. loonfatsoen
 185. loongarantieregeling
 186. loongrens
 187. loonkloof
 188. loonkostenhandicap
 189. loonmassa
 190. loonmatiging
 191. loonoffer
 192. loonplafond
 193. loonruimte
 194. loonslaaf
 195. loonsom
 196. loonsombenadering
 197. loonspanning
 198. loonwig
 199. loonzeepbel
 200. luddite fallacy
 201. maandloon
 202. macrocijfer
 203. managementlaag
 204. marktomstandigheden
 205. massaontslag
 206. McJobs
 207. MHP
 208. microjob
 209. minimumloon
 210. misery-index
 211. moderne slavernij
 212. Monster year report
 213. moonlighting
 214. mozaïekbaan
 215. multijob
 216. national living wage
 217. natuurlijke werkloosheid
 218. niet-beroepsbevolking
 219. nieuwe normaal
 220. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 221. non-compete clause
 222. nullijn
 223. onderkant van de arbeidsmarkt
 224. ondernemingsorganisatie
 225. ondernemingsraad
 226. ontslag
 227. ontslagpremie
 228. ontslagprocedure
 229. ontslagronde
 230. ontslagvergoeding
 231. open hiring
 232. oproepcontract
 233. optieclausule
 234. opzegtermijn
 235. organisatiegraad
 236. ouderdomsarmoede
 237. Participatiewet
 238. passend werk
 239. paternalisme
 240. payrolling
 241. perquisites
 242. personeelskorting
 243. persoonlijk keuzebudget
 244. Phillipscurve
 245. pkb
 246. polder
 247. poldermodel
 248. premieloonstelsel
 249. prestatiebeloning
 250. prestatiebonus
 251. prijscompensatie
 252. primaire arbeidsongeschiktheid
 253. primaire arbeidsvoorwaarden
 254. problematische schulden
 255. productie
 256. productiecapaciteit
 257. productiefactoren
 258. productiemiddelen
 259. protectionisme
 260. quits
 261. quits rate
 262. rank and yank-systeem
 263. recht op onbereikbaarheid
 264. recruiten
 265. recruitment
 266. reële economie
 267. reïntegratiebeleid
 268. relatiebeding
 269. rightsize
 270. robotonomie
 271. salaris
 272. schijn-zzp'er
 273. schijnconstructie
 274. schijnzelfstandige
 275. scholingsrugzak
 276. schuldinflatie
 277. secundaire arbeidsvoorwaarden
 278. seizoensinvloeden
 279. seizoenswerkloosheid
 280. slashbaan
 281. slasher
 282. slavenarbeid
 283. SNA
 284. sociaal plan
 285. social dumping
 286. sociale 'race to the bottom'
 287. sociale uitkeringen
 288. sociale verzekeringswetten
 289. sociale voorzieningen
 290. sociale-zekerheidstoerisme
 291. sprokkelbaan
 292. stagflatie
 293. staking
 294. stakingskas
 295. stapelen van banen
 296. starter
 297. steunaanvragen
 298. Stichting Normering Arbeid
 299. Stichting van de Arbeid
 300. structurele werkloosheid
 301. structuur- en cohesiefondsen
 302. sunrise industry
 303. sunset industry
 304. sweatshop
 305. Tax Cuts and Jobs Act
 306. technologische revolutie
 307. technologische werkloosheid
 308. terugploegen
 309. the cull
 310. tijdelijke werkloosheid
 311. traktement
 312. trendvolger
 313. tussenbaan
 314. tweede industriële revolutie
 315. tweeverdiener
 316. uitkeringsaanvragen
 317. uitzendbureau
 318. uitzenden
 319. uitzendkracht
 320. uitzenduren
 321. United States Department of Labor
 322. US Initial Jobless Claims
 323. uurloon
 324. vacature
 325. vakbond
 326. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 327. vakorganisatie
 328. variabele beloning
 329. vast contract
 330. vaste aanstelling
 331. veelverdiener
 332. verborgen arbeidspotentiëel
 333. verborgen werkloosheid
 334. verdienstelijking
 335. Vereniging Payroll Ondernemingen
 336. verkapte werkloosheid
 337. verlonen
 338. vermogenskrimp
 339. vervroegde uittreding
 340. VNO-NCW
 341. volledige werkgelegenheid
 342. voltijdequivalent
 343. VPO
 344. wachtgeld
 345. Wajong
 346. war for talent
 347. weekloon
 348. weerstandskas
 349. werkende armen
 350. werkgarantie
 351. werkgelegenheid
 352. werkgelegenheidsvallen
 353. werkgeversbijdrage
 354. werkgeversorganisatie
 355. werkgeversvereniging
 356. werklandbeginsel
 357. werkloosheid
 358. werkloosheidscijfer
 359. werkloosheidsgraad
 360. werkloosheidspercentage
 361. werkloosheidsval
 362. Werkloosheidswet
 363. werkloze beroepsbevolking
 364. werknemer
 365. werknemersbijdrage
 366. werknemersvereniging
 367. werknemersverzekeringen
 368. werkonbekwaam
 369. werkstaking
 370. werkverschaffing
 371. werkvloer
 372. werkzame beroepsbevolking
 373. Wet aanpak schijnconstructies
 374. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 375. wet Huis voor klokkenluiders
 376. Wet sociale werkvoorziening
 377. Wet van Okun
 378. Wet Verbetering Poortwachter
 379. Wet werk en bijstand
 380. working poor
 381. zelfstandige zonder pensioen
 382. ziekteverzuim
 383. zwart werk
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet