dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
New Deal
Het programma van de Amerikaanse president Franklin Delano ... >>
 Vandaag 29-11-2022
21461 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 Bregret
4 reconciliatie
5 kerninflatie
 Thema's
 Recent verbeterd
29-11bioscoopbezoekindicato...
29-11lippenstiftindex
29-11Federal National Mortg...
29-11New Deal
28-11exportkredietverzekeri...
28-11neoliberalisme
28-11Bregret
28-11Werkloosheidswet
28-11MSCI World Index
28-11koers-winstverhouding
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. APC
 21. arbeid
 22. arbeidsbemiddelaar
 23. arbeidscontract
 24. arbeidsdeelname
 25. arbeidsduurverkorting
 26. arbeidsinkomensquote
 27. arbeidsintensief
 28. arbeidsjaar
 29. arbeidskosten
 30. arbeidskostenindex
 31. arbeidsmarkt
 32. arbeidsmarktbeleid
 33. arbeidsmarktindicator
 34. arbeidsmarktspanning
 35. arbeidsmarkttoeslag
 36. arbeidsmigrant
 37. arbeidsmigratie
 38. arbeidsmobiliteit
 39. arbeidsomstandigheden
 40. arbeidsongeschikt
 41. arbeidsongeschiktheid
 42. arbeidsovereenkomst
 43. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 44. arbeidsparticipatie
 45. arbeidsplaats
 46. arbeidsproductiviteit
 47. arbeidstijdverkorting
 48. arbeidsverdringing
 49. arbeidsvolume
 50. arbeidsvoorwaarden
 51. arbeidsvoorwaardenregeling
 52. armoede
 53. ATV
 54. ATV-dagen
 55. automatische prijscompensatie
 56. avr
 57. AWVN
 58. baan
 59. baangarantie
 60. Baangerelateerde Investeringskorting
 61. baanloze groei
 62. baas-koelieratio
 63. babyverlof
 64. banencijfer
 65. banenmachine
 66. banenmotor
 67. banenplan
 68. banenrapport
 69. Barbapapa-contract
 70. basisbaan
 71. basisinkomen
 72. basisjaarsalaris
 73. beëindigingsovereenkomst
 74. beloningsverschil
 75. beroepsbevolking
 76. beroepskosten
 77. beschikbaar inkomen
 78. bestaanszekerheid
 79. betaalde arbeid
 80. Beveridgecurve
 81. bezettingsgraad
 82. bijstand
 83. bijzondere beloningen
 84. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 85. boventallig
 86. boventalligen
 87. brugpensioen
 88. bruto arbeidsparticipatie
 89. bruto-netto
 90. buddybaan
 91. bullshit-job
 92. CAO-akkoord
 93. CAO-conflict
 94. CAO-lonen
 95. CAO-loon
 96. CAOP
 97. carrièresprong
 98. centraal weerstandsfonds
 99. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 100. CEO-to-worker pay-ratio
 101. Christelijk Nationaal Vakverbond
 102. Citizen's Basic Income
 103. cloudwerker
 104. CNV
 105. collectief ontslag
 106. collectieve arbeidsovereenkomst
 107. combinatiebaan
 108. concurrentiebeding
 109. concurrentiepositie
 110. conjuncturele werkloosheid
 111. conjunctuur
 112. consulent (arbeidsmarkt)
 113. consument
 114. consumentenvertrouwen
 115. consumptie
 116. contractloon
 117. crepeerindex
 118. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 119. Current Employment Statistics
 120. cyclische werkloosheid
 121. dagloner
 122. dagloon
 123. deeltijd-WW
 124. deeltijdbaan
 125. deeltijdklem
 126. deeltijdontslag
 127. deeltijdval
 128. deeltijdwerk
 129. deeltijdwerker
 130. demografische druk
 131. dienstbetrekking
 132. dienstencheque
 133. diversiteitsquotum
 134. doorgroeival
 135. dopgeld
 136. dubbele baan
 137. dwangarbeid
 138. economische groei
 139. éénverdiener
 140. eerste industriële revolutie
 141. emolumenten
 142. employability
 143. Equal Pay Day
 144. estafettestaking
 145. expatriates
 146. expats
 147. extralegale voordelen
 148. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 149. financiële vallen
 150. flexbranche
 151. flexibele schil
 152. flexibele verloning
 153. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 154. flexicurity
 155. flexisme
 156. flexplek
 157. flexschil
 158. flexwerker
 159. FNV
 160. frictiewerkloosheid
 161. fringe benefit
 162. fte
 163. gage
 164. garden leave
 165. gardening leave
 166. gebruikelijk loon
 167. gebruikelijkloonregeling
 168. gele vakbond
 169. generatiepact
 170. ghosting
 171. gig economy
 172. gig worker
 173. glazen plafond
 174. gouden handdruk
 175. Great Resignation
 176. green card
 177. grensarbeider
 178. grenswerker
 179. groeiverslaving
 180. herintredersval
 181. herverdeling van arbeid
 182. het nieuwe werken
 183. hire and fire
 184. HNW
 185. hoofdkostwinner
 186. huishouden
 187. human cloud
 188. hybride werken
 189. hybride werkende
 190. hysteresis
 191. inactieven
 192. inactiviteitsgraad
 193. industriële productie
 194. industriepolitiek
 195. informele economie
 196. inkomen
 197. intercedent
 198. inverdieneffect
 199. Jan met de pet
 200. job
 201. job opening
 202. Job Openings and Labor Turnover Survey
 203. job openings ratio
 204. jobhoppen
 205. jobhopper
 206. jobless claims
 207. jobless rate
 208. jobless recovery
 209. jobmarkt
 210. kantonrechtersformule
 211. kenniseconomie
 212. kennismigrant
 213. kenniswerk
 214. kenniswerker
 215. Keynesiaanse werkloosheid
 216. klapstoelfunctie
 217. kleverige vloer
 218. kluswerker
 219. knelpuntberoep
 220. kostwinner
 221. kraamverlof
 222. krappe arbeidsmarkt
 223. Labor Department
 224. lage-inkomensgrens
 225. langdurige werkloosheid
 226. leerwerktraject
 227. levenslooponzekerheid
 228. local content requirements
 229. loon
 230. loon naar werken
 231. loon-prijsspiraal
 232. loonakkoord
 233. loondienst
 234. loondrempel
 235. looneis
 236. loonfatsoen
 237. loongarantieregeling
 238. loongrens
 239. loonkartel
 240. loonkloof
 241. loonkostenhandicap
 242. loonmassa
 243. loonmatiging
 244. loonoffer
 245. loonplafond
 246. loonruimte
 247. loonslaaf
 248. loonsom
 249. loonsombenadering
 250. loonspanning
 251. loonwig
 252. loonzeepbel
 253. luddite fallacy
 254. maandloon
 255. macrocijfer
 256. managementlaag
 257. marktomstandigheden
 258. massaontslag
 259. McJobs
 260. meeademende beloning
 261. meeruren
 262. meerwerk
 263. MHP
 264. microjob
 265. minimumloon
 266. Misery-Index
 267. moderne slavernij
 268. Monster year report
 269. moonlighting
 270. mozaïekbaan
 271. multijob
 272. MUP-contract
 273. national living wage
 274. natuurlijke werkloosheid
 275. niet-werkende werkzoekenden
 276. niet-beroepsbevolking
 277. nieuwe normaal
 278. nine-nine-six
 279. nine-to-five job
 280. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 281. non-compete clause
 282. NOW
 283. nullijn
 284. onbenut arbeidspotentieel
 285. onbetaald verlof
 286. onderkant van de arbeidsmarkt
 287. ondernemingsorganisatie
 288. ondernemingsraad
 289. ontslag
 290. ontslagbescherming
 291. ontslagpremie
 292. ontslagprocedure
 293. ontslagronde
 294. ontslagvergoeding
 295. open hiring
 296. oproepcontract
 297. optieclausule
 298. opzegtermijn
 299. organisatiegraad
 300. ouderdomsarmoede
 301. overuren
 302. overwerk
 303. Participatiewet
 304. partnerverlof
 305. parttime
 306. parttimer
 307. passend werk
 308. paternalisme
 309. Payroll Friday
 310. payrolling
 311. perquisites
 312. personeelskorting
 313. persoonlijk keuzebudget
 314. Phillipscurve
 315. piek en ziek
 316. pkb
 317. platformwerk
 318. polder
 319. poldermodel
 320. potentieel additionele beroepsbevolking
 321. precaire klasse
 322. precariaat
 323. premieloonstelsel
 324. prestatiebeloning
 325. prestatiebonus
 326. prestatievergoeding
 327. prijscompensatie
 328. primaire arbeidsongeschiktheid
 329. primaire arbeidsvoorwaarden
 330. problematische schulden
 331. productie
 332. productiecapaciteit
 333. productiefactoren
 334. productiemiddelen
 335. protectionisme
 336. quiet quitting
 337. quits
 338. quits rate
 339. rank and yank-systeem
 340. recht op onbereikbaarheid
 341. recruiten
 342. recruitment
 343. reële economie
 344. reïntegratiebeleid
 345. relatiebeding
 346. reorganisatie
 347. rightsize
 348. robotonomie
 349. salaris
 350. schijn-zzp'er
 351. schijnconstructie
 352. schijnzelfstandige
 353. scholingsrugzak
 354. schuldinflatie
 355. secundaire arbeidsvoorwaarden
 356. seizoensarbeid
 357. seizoensinvloeden
 358. seizoenswerk
 359. seizoenswerkloosheid
 360. slapend dienstverband
 361. slashbaan
 362. slasher
 363. slavenarbeid
 364. SNA
 365. sociaal plan
 366. sociaal rendement
 367. social dumping
 368. social return
 369. sociale 'race to the bottom'
 370. sociale uitkeringen
 371. sociale verzekeringswetten
 372. sociale voorzieningen
 373. sociale-zekerheidstoerisme
 374. sprokkelbaan
 375. stagflatie
 376. staking
 377. stakingsgolf
 378. stakingskas
 379. stapelen van banen
 380. starter
 381. steunaanvragen
 382. Stichting Normering Arbeid
 383. Stichting van de Arbeid
 384. strijd om talent
 385. structurele werkloosheid
 386. structuur- en cohesiefondsen
 387. sunrise industry
 388. sunset industry
 389. sweatshop
 390. Tax Cuts and Jobs Act
 391. technische werkloosheid
 392. technologische revolutie
 393. technologische werkloosheid
 394. terugkeergarantie
 395. terugploegen
 396. the cull
 397. thuisland
 398. thuiswerkplek
 399. tijdelijk contract
 400. tijdelijk dienstverband
 401. tijdelijk werk
 402. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 403. tijdelijke werkloosheid
 404. topvrouw
 405. Topvrouw van het Jaar
 406. traktement
 407. trendvolger
 408. tussenbaan
 409. tweede industriële revolutie
 410. tweeverdieners
 411. UBI
 412. uitkeringsaanvragen
 413. uitzendbureau
 414. uitzenden
 415. uitzendkracht
 416. uitzenduren
 417. United States Department of Labor
 418. Universal Basic Income
 419. US Initial Jobless Claims
 420. uurloon
 421. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 422. vacature
 423. vaderschapsverlof
 424. vakbeweging
 425. vakbond
 426. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 427. vakorganisatie
 428. van-werk-naar-werk-traject
 429. variabele beloning
 430. vast contract
 431. vast dienstverband
 432. vaste aanstelling
 433. vaste baan
 434. vaststellingsovereenkomst
 435. veelverdiener
 436. verborgen arbeidspotentiëel
 437. verborgen werkloosheid
 438. verdienstelijking
 439. Vereniging Payroll Ondernemingen
 440. verkapte werkloosheid
 441. verlonen
 442. vermogenskrimp
 443. vervroegde uittreding
 444. VNO-NCW
 445. volledige werkgelegenheid
 446. voltijdbaan
 447. voltijdequivalent
 448. VPO
 449. vrijwillige vertrekregeling
 450. vrijwilligerswerk
 451. VSO
 452. VVR
 453. wachtgeld
 454. Wajong
 455. war for talent
 456. weekloon
 457. weerstandskas
 458. werkende armen
 459. werkgarantie
 460. werkgelegenheid
 461. werkgelegenheidsvallen
 462. werkgever
 463. werkgeversbijdrage
 464. werkgeversheffingen
 465. werkgeverslasten
 466. werkgeversorganisatie
 467. werkgeversvereniging
 468. werkisme
 469. werklandbeginsel
 470. werkloosheid
 471. werkloosheidscijfer
 472. werkloosheidsgraad
 473. werkloosheidspercentage
 474. werkloosheidsuitkering
 475. werkloosheidsval
 476. Werkloosheidswet
 477. werkloze beroepsbevolking
 478. werknemer
 479. werknemersbijdrage
 480. werknemersvereniging
 481. werknemersverzekeringen
 482. werkonbekwaam
 483. werkplatform
 484. werkstaking
 485. werktijdverkorting
 486. werkverschaffing
 487. werkvloer
 488. werkzaamheidsgraad
 489. werkzame beroepsbevolking
 490. Wet aanpak schijnconstructies
 491. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 492. wet Huis voor klokkenluiders
 493. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 494. Wet sociale werkvoorziening
 495. Wet van Okun
 496. Wet Verbetering Poortwachter
 497. Wet werk en bijstand
 498. WIEG
 499. woonland
 500. Working Opportunity Tax Credit
 501. working poor
 502. Working Tax Credit
 503. workism
 504. WTV
 505. zelfstandige zonder pensioen
 506. ziekteverzuim
 507. zombiebaan
 508. zwart werk
 509. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet