dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
consularis
Ludieke naam voor een adviseur (vooral in het midden- en ... >>
 Vandaag 22-09-2023
21666 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 BV Nederland
3 bestaanszekerheid
4 middenklasse
5 onder embargo
 Thema's
 Recent verbeterd
22-09dynamische beprijzing
22-09Gini-coëfficiënt
22-09afwentelen
22-09herbeleggingsrisico
22-09bestaanszekerheid
22-09inkomensongelijkheid
22-09faillissementsfraude
22-09accijns
22-09middeninkomen
22-09middenklasse
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. APC
 21. arbeid
 22. arbeidsbemiddelaar
 23. arbeidscontract
 24. arbeidsdeelname
 25. arbeidsduurverkorting
 26. arbeidsinkomensquote
 27. arbeidsintensief
 28. arbeidsjaar
 29. arbeidskosten
 30. arbeidskostenindex
 31. arbeidsmarkt
 32. arbeidsmarktbeleid
 33. arbeidsmarktindicator
 34. arbeidsmarktspanning
 35. arbeidsmarkttoeslag
 36. arbeidsmigrant
 37. arbeidsmigratie
 38. arbeidsmobiliteit
 39. arbeidsomstandigheden
 40. arbeidsongeschikt
 41. arbeidsongeschiktheid
 42. arbeidsovereenkomst
 43. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 44. arbeidsparticipatie
 45. arbeidsplaats
 46. arbeidsproductiviteit
 47. arbeidstijdverkorting
 48. arbeidsverdringing
 49. arbeidsvolume
 50. arbeidsvoorwaarden
 51. arbeidsvoorwaardenregeling
 52. armoede
 53. ATV
 54. ATV-dagen
 55. automatische prijscompensatie
 56. avr
 57. AWVN
 58. baan
 59. baangarantie
 60. Baangerelateerde Investeringskorting
 61. baanloze groei
 62. baas-koelieratio
 63. babyverlof
 64. banencijfer
 65. banenmachine
 66. banenmotor
 67. banenplan
 68. banenrapport
 69. Barbapapa-contract
 70. basisbaan
 71. basisinkomen
 72. basisjaarsalaris
 73. beëindigingsovereenkomst
 74. beloningsverschil
 75. beroepsbevolking
 76. beroepskosten
 77. beschikbaar inkomen
 78. bestaanszekerheid
 79. betaalde arbeid
 80. Beveridgecurve
 81. bezettingsgraad
 82. bijstand
 83. bijzondere beloningen
 84. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 85. boventallig
 86. boventalligen
 87. brugpensioen
 88. bruto arbeidsparticipatie
 89. bruto-netto
 90. buddybaan
 91. bullshit-job
 92. CAO-akkoord
 93. CAO-conflict
 94. CAO-lonen
 95. CAO-loon
 96. CAOP
 97. carrièresprong
 98. centraal weerstandsfonds
 99. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 100. CEO-to-worker pay-ratio
 101. Christelijk Nationaal Vakverbond
 102. Citizen's Basic Income
 103. cloudwerker
 104. CNV
 105. collectief ontslag
 106. collectieve arbeidsovereenkomst
 107. combinatiebaan
 108. concurrentiebeding
 109. concurrentiepositie
 110. conjuncturele werkloosheid
 111. conjunctuur
 112. consulent (arbeidsmarkt)
 113. consument
 114. consumentenvertrouwen
 115. consumptie
 116. contractloon
 117. crepeerindex
 118. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 119. Current Employment Statistics
 120. cyclische werkloosheid
 121. dagloner
 122. dagloon
 123. deeltijd-WW
 124. deeltijdbaan
 125. deeltijdklem
 126. deeltijdontslag
 127. deeltijdprinsje
 128. deeltijdval
 129. deeltijdwerk
 130. deeltijdwerker
 131. demografische druk
 132. dienstbetrekking
 133. dienstencheque
 134. diversiteitsquotum
 135. doorgroeival
 136. dopgeld
 137. dubbele baan
 138. dwangarbeid
 139. economische groei
 140. éénverdiener
 141. eerste industriële revolutie
 142. emolumenten
 143. employability
 144. Equal Pay Day
 145. estafettestaking
 146. expatriates
 147. expats
 148. extralegale voordelen
 149. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 150. financiële vallen
 151. flexbranche
 152. flexibele schil
 153. flexibele verloning
 154. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 155. flexicurity
 156. flexisme
 157. flexplek
 158. flexschil
 159. flexwerker
 160. FNV
 161. frictiewerkloosheid
 162. fringe benefit
 163. fte
 164. gage
 165. garden leave
 166. gardening leave
 167. gebruikelijk loon
 168. gebruikelijkloonregeling
 169. gele vakbond
 170. geleide loonpolitiek
 171. generatiepact
 172. ghosting
 173. gig economy
 174. gig worker
 175. glazen plafond
 176. gouden handdruk
 177. Great Resignation
 178. green card
 179. grensarbeider
 180. grenswerker
 181. groeiverslaving
 182. herintredersval
 183. herverdeling van arbeid
 184. het nieuwe werken
 185. hire and fire
 186. HNW
 187. hoofdkostwinner
 188. huishouden
 189. human cloud
 190. hybride werken
 191. hybride werkende
 192. hysteresis
 193. inactieven
 194. inactiviteitsgraad
 195. industriële productie
 196. industriepolitiek
 197. informele economie
 198. inkomen
 199. intercedent
 200. inverdieneffect
 201. Jan met de pet
 202. job
 203. job opening
 204. Job Openings and Labor Turnover Survey
 205. job openings ratio
 206. jobhoppen
 207. jobhopper
 208. jobless claims
 209. jobless rate
 210. jobless recovery
 211. jobmarkt
 212. kantonrechtersformule
 213. kenniseconomie
 214. kennismigrant
 215. kenniswerk
 216. kenniswerker
 217. Keynesiaanse werkloosheid
 218. klapstoelfunctie
 219. kleverige vloer
 220. kluswerker
 221. knelpuntberoep
 222. kostwinner
 223. kraamverlof
 224. krappe arbeidsmarkt
 225. Labor Department
 226. labour hoarding
 227. lage-inkomensgrens
 228. langdurige werkloosheid
 229. leerwerktraject
 230. levenslooponzekerheid
 231. local content requirements
 232. loon
 233. loon naar werken
 234. loon-prijsspiraal
 235. loonakkoord
 236. loondienst
 237. loondrempel
 238. looneis
 239. loonfatsoen
 240. loongarantieregeling
 241. loongrens
 242. loonkartel
 243. loonkloof
 244. loonkostenhandicap
 245. loonmassa
 246. loonmatiging
 247. loonoffer
 248. loonplafond
 249. loonruimte
 250. loonslaaf
 251. loonsom
 252. loonsombenadering
 253. loonspanning
 254. loonwig
 255. loonzeepbel
 256. loud quitting
 257. luddite fallacy
 258. maandloon
 259. macrocijfer
 260. managementlaag
 261. marktomstandigheden
 262. massaontslag
 263. McJobs
 264. mediane inkomen
 265. meeademende beloning
 266. meeruren
 267. meerwerk
 268. MHP
 269. microjob
 270. minimumloon
 271. Misery-Index
 272. moderne slavernij
 273. Monster year report
 274. moonlighting
 275. mozaïekbaan
 276. multijob
 277. MUP-contract
 278. national living wage
 279. natuurlijke werkloosheid
 280. niet-werkende werkzoekenden
 281. niet-beroepsbevolking
 282. nieuwe normaal
 283. nine-nine-six
 284. nine-to-five job
 285. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 286. non-compete clause
 287. NOW
 288. nullijn
 289. onbenut arbeidspotentieel
 290. onbetaald verlof
 291. onderkant van de arbeidsmarkt
 292. ondernemingsorganisatie
 293. ondernemingsraad
 294. ontslag
 295. ontslagbescherming
 296. ontslagpremie
 297. ontslagprocedure
 298. ontslagronde
 299. ontslagvergoeding
 300. open hiring
 301. oproepcontract
 302. optieclausule
 303. opzegtermijn
 304. organisatiegraad
 305. ouderdomsarmoede
 306. overuren
 307. overwerk
 308. Participatiewet
 309. partnerverlof
 310. parttime
 311. parttimer
 312. passend werk
 313. paternalisme
 314. Payroll Friday
 315. payrolling
 316. perquisites
 317. personeelskorting
 318. persoonlijk keuzebudget
 319. Phillipscurve
 320. piek en ziek
 321. pkb
 322. platformwerk
 323. polder
 324. poldermodel
 325. potentieel additionele beroepsbevolking
 326. precaire klasse
 327. precariaat
 328. premieloonstelsel
 329. prestatiebeloning
 330. prestatiebonus
 331. prestatievergoeding
 332. prijscompensatie
 333. primaire arbeidsongeschiktheid
 334. primaire arbeidsvoorwaarden
 335. problematische schulden
 336. productie
 337. productiecapaciteit
 338. productiefactoren
 339. productiemiddelen
 340. protectionisme
 341. quiet hiring
 342. quiet quitting
 343. quits
 344. quits rate
 345. rage applying
 346. rank and yank-systeem
 347. recht op onbereikbaarheid
 348. recruiten
 349. recruitment
 350. reële economie
 351. reïntegratiebeleid
 352. relatiebeding
 353. reorganisatie
 354. rightsize
 355. robotonomie
 356. salaris
 357. schijn-zzp'er
 358. schijnconstructie
 359. schijnzelfstandige
 360. scholingsrugzak
 361. schuldinflatie
 362. secundaire arbeidsvoorwaarden
 363. seizoensarbeid
 364. seizoensinvloeden
 365. seizoenswerk
 366. seizoenswerkloosheid
 367. slapend dienstverband
 368. slashbaan
 369. slasher
 370. slavenarbeid
 371. SNA
 372. sociaal plan
 373. sociaal rendement
 374. social dumping
 375. social return
 376. sociale 'race to the bottom'
 377. sociale uitkeringen
 378. sociale verzekeringswetten
 379. sociale voorzieningen
 380. sociale-zekerheidstoerisme
 381. sprokkelbaan
 382. stagflatie
 383. staking
 384. stakingsgolf
 385. stapelen van banen
 386. starter
 387. steunaanvragen
 388. Stichting Normering Arbeid
 389. Stichting van de Arbeid
 390. strijd om talent
 391. structurele werkloosheid
 392. structuur- en cohesiefondsen
 393. sunrise industry
 394. sunset industry
 395. sweatshop
 396. Tax Cuts and Jobs Act
 397. technische werkloosheid
 398. technologische revolutie
 399. technologische werkloosheid
 400. terugkeergarantie
 401. terugploegen
 402. the cull
 403. thuisland
 404. thuiswerkplek
 405. tijdelijk contract
 406. tijdelijk dienstverband
 407. tijdelijk werk
 408. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 409. tijdelijke werkloosheid
 410. topvrouw
 411. Topvrouw van het Jaar
 412. traktement
 413. trendvolger
 414. tussenbaan
 415. tweede industriële revolutie
 416. tweeverdieners
 417. UBI
 418. uitkeringsaanvragen
 419. uitkeringsfraude
 420. uitzendbureau
 421. uitzenden
 422. uitzendkracht
 423. uitzenduren
 424. United States Department of Labor
 425. Universal Basic Income
 426. US Initial Jobless Claims
 427. uurloon
 428. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 429. vacature
 430. vacaturegraad
 431. vaderschapsverlof
 432. vakbeweging
 433. vakbond
 434. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 435. vakorganisatie
 436. van-werk-naar-werk-traject
 437. variabele beloning
 438. vast contract
 439. vast dienstverband
 440. vaste aanstelling
 441. vaste baan
 442. vaststellingsovereenkomst
 443. veelverdiener
 444. verborgen arbeidspotentiëel
 445. verborgen werkloosheid
 446. verdienstelijking
 447. Vereniging Payroll Ondernemingen
 448. verkapte werkloosheid
 449. verlonen
 450. vermogenskrimp
 451. vervroegde uittreding
 452. VNO-NCW
 453. volledige werkgelegenheid
 454. voltijdbaan
 455. voltijdequivalent
 456. VPO
 457. vrijwillige vertrekregeling
 458. vrijwilligerswerk
 459. VSO
 460. VVR
 461. wachtgeld
 462. Wajong
 463. war for talent
 464. weekloon
 465. weerstandskas
 466. werkende armen
 467. werkgarantie
 468. werkgelegenheid
 469. werkgelegenheidsvallen
 470. werkgever
 471. werkgeversbijdrage
 472. werkgeversheffingen
 473. werkgeverslasten
 474. werkgeversorganisatie
 475. werkgeversvereniging
 476. werkisme
 477. werklandbeginsel
 478. werkloosheid
 479. werkloosheidscijfer
 480. werkloosheidsgraad
 481. werkloosheidspercentage
 482. werkloosheidsuitkering
 483. werkloosheidsval
 484. Werkloosheidswet
 485. werkloze beroepsbevolking
 486. werknemer
 487. werknemersbijdrage
 488. werknemersvereniging
 489. werknemersverzekeringen
 490. werkonbekwaam
 491. werkplatform
 492. werkstaking
 493. werktijdverkorting
 494. werkverschaffing
 495. werkvloer
 496. werkzaamheidsgraad
 497. werkzame beroepsbevolking
 498. Wet aanpak schijnconstructies
 499. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 500. wet Huis voor klokkenluiders
 501. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 502. Wet sociale werkvoorziening
 503. Wet van Okun
 504. Wet Verbetering Poortwachter
 505. Wet werk en bijstand
 506. WIEG
 507. woonland
 508. Working Opportunity Tax Credit
 509. working poor
 510. Working Tax Credit
 511. workism
 512. WTV
 513. zelfstandige zonder pensioen
 514. ziekteverzuim
 515. zombiebaan
 516. zwart werk
 517. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet