dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
generatielijst
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de opeenvolgende ... >>
 Vandaag 17-04-2024
21830 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 reconciliatie
3 opschalingskorting
4 excasso
5 penny wise, pound foolish
 Thema's
 Recent verbeterd
17-04buy low, sell high
17-04GDPNow
17-04exorbitant privilege
17-04thematisch beleggen
17-04plakkerige prijzen
17-04plakkerige inflatie
17-04tegenvaller
17-04onderwaardering
17-04bitcoin halving
17-04benchmark
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. APC
 21. arbeid
 22. arbeidsbemiddelaar
 23. arbeidscontract
 24. arbeidsdeelname
 25. arbeidsduur
 26. arbeidsduurverkorting
 27. arbeidsinkomensquote
 28. arbeidsintensief
 29. arbeidsjaar
 30. arbeidskosten
 31. arbeidskostenindex
 32. arbeidsmarkt
 33. arbeidsmarktbeleid
 34. arbeidsmarktindicator
 35. arbeidsmarktspanning
 36. arbeidsmarkttoeslag
 37. arbeidsmigrant
 38. arbeidsmigratie
 39. arbeidsmobiliteit
 40. arbeidsomstandigheden
 41. arbeidsongeschikt
 42. arbeidsongeschiktheid
 43. arbeidsovereenkomst
 44. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 45. arbeidsparticipatie
 46. arbeidsplaats
 47. arbeidsproductiviteit
 48. arbeidstijdverkorting
 49. arbeidsverdringing
 50. arbeidsvolume
 51. arbeidsvoorwaarden
 52. arbeidsvoorwaardenregeling
 53. armoede
 54. ATV
 55. ATV-dagen
 56. automatische prijscompensatie
 57. avr
 58. AWVN
 59. baan
 60. baangarantie
 61. Baangerelateerde Investeringskorting
 62. baanloze groei
 63. baas-koelieratio
 64. babyverlof
 65. banencijfer
 66. banenmachine
 67. banenmotor
 68. banenplan
 69. banenrapport
 70. Barbapapa-contract
 71. basisbaan
 72. basisinkomen
 73. basisjaarsalaris
 74. beëindigingsovereenkomst
 75. beloningsverschil
 76. beroepsbevolking
 77. beroepskosten
 78. beschikbaar inkomen
 79. bestaanszekerheid
 80. betaalde arbeid
 81. Beveridgecurve
 82. bezettingsgraad
 83. bijstand
 84. bijzondere beloningen
 85. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 86. boventallig
 87. boventalligen
 88. brugpensioen
 89. bruto arbeidsparticipatie
 90. bruto-netto
 91. buddybaan
 92. bullshit-job
 93. CAO-akkoord
 94. CAO-conflict
 95. CAO-lonen
 96. CAO-loon
 97. CAOP
 98. carrièresprong
 99. centraal weerstandsfonds
 100. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 101. CEO-to-worker pay-ratio
 102. Christelijk Nationaal Vakverbond
 103. Citizen's Basic Income
 104. cloudwerker
 105. CNV
 106. collectief ontslag
 107. collectieve arbeidsovereenkomst
 108. combinatiebaan
 109. concurrentiebeding
 110. concurrentiepositie
 111. conjuncturele werkloosheid
 112. conjunctuur
 113. consulent (arbeidsmarkt)
 114. consument
 115. consumentenvertrouwen
 116. consumptie
 117. contractloon
 118. contractuele loonkosten
 119. crepeerindex
 120. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 121. Current Employment Statistics
 122. cyclische werkloosheid
 123. dagloner
 124. dagloon
 125. deeltijd-WW
 126. deeltijdbaan
 127. deeltijdklem
 128. deeltijdontslag
 129. deeltijdprinsje
 130. deeltijdval
 131. deeltijdwerk
 132. deeltijdwerker
 133. demografische druk
 134. dienstbetrekking
 135. dienstencheque
 136. diversiteitsquotum
 137. doorgroeival
 138. dopgeld
 139. dubbele baan
 140. dwangarbeid
 141. economische groei
 142. éénverdiener
 143. eerste industriële revolutie
 144. emolumenten
 145. employability
 146. Equal Pay Day
 147. estafettestaking
 148. expatriates
 149. expats
 150. extralegale voordelen
 151. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 152. financiële vallen
 153. flexbranche
 154. flexibele schil
 155. flexibele verloning
 156. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 157. flexicurity
 158. flexisme
 159. flexplek
 160. flexschil
 161. flexwerker
 162. FNV
 163. frictiewerkloosheid
 164. fringe benefit
 165. fte
 166. gage
 167. garden leave
 168. gardening leave
 169. gebruikelijk loon
 170. gebruikelijkloonregeling
 171. gele vakbond
 172. geleide loonpolitiek
 173. generatiepact
 174. ghosting
 175. gig economy
 176. gig worker
 177. glazen plafond
 178. gouden handdruk
 179. Great Resignation
 180. green card
 181. grensarbeider
 182. grenswerker
 183. groeiverslaving
 184. herintredersval
 185. herverdeling van arbeid
 186. het nieuwe werken
 187. hire and fire
 188. HNW
 189. hoofdkostwinner
 190. huishouden
 191. human cloud
 192. hybride werken
 193. hybride werkende
 194. hysteresis
 195. inactieven
 196. inactiviteitsgraad
 197. industriële productie
 198. industriepolitiek
 199. informele economie
 200. inkomen
 201. intercedent
 202. inverdieneffect
 203. Jan met de pet
 204. job
 205. job opening
 206. Job Openings and Labor Turnover Survey
 207. job openings ratio
 208. jobhoppen
 209. jobhopper
 210. jobless claims
 211. jobless rate
 212. jobless recovery
 213. jobmarkt
 214. kantonrechtersformule
 215. kenniseconomie
 216. kennismigrant
 217. kenniswerk
 218. kenniswerker
 219. Keynesiaanse werkloosheid
 220. klapstoelfunctie
 221. kleverige vloer
 222. kluswerker
 223. knelpuntberoep
 224. kostwinner
 225. kraamverlof
 226. krappe arbeidsmarkt
 227. Labor Department
 228. labour hoarding
 229. lage-inkomensgrens
 230. langdurige werkloosheid
 231. leerwerktraject
 232. levenslooponzekerheid
 233. local content requirements
 234. loon
 235. loon naar werken
 236. loon-prijsspiraal
 237. loonakkoord
 238. loondienst
 239. loondrempel
 240. looneis
 241. loonfatsoen
 242. loongarantieregeling
 243. loongrens
 244. loonkartel
 245. loonkloof
 246. loonkostenhandicap
 247. loonmassa
 248. loonmatiging
 249. loonoffer
 250. loonplafond
 251. loonruimte
 252. loonslaaf
 253. loonsom
 254. loonsombenadering
 255. loonspanning
 256. loonwig
 257. loonzeepbel
 258. loud quitting
 259. luddite fallacy
 260. maandloon
 261. macrocijfer
 262. managementlaag
 263. marktomstandigheden
 264. massaontslag
 265. McJobs
 266. mediane inkomen
 267. meeademende beloning
 268. meeruren
 269. meerwerk
 270. MHP
 271. microjob
 272. minimumloon
 273. Misery-Index
 274. moderne slavernij
 275. Monster year report
 276. moonlighting
 277. mozaïekbaan
 278. multijob
 279. MUP-contract
 280. national living wage
 281. natuurlijke werkloosheid
 282. niet-werkende werkzoekenden
 283. niet-beroepsbevolking
 284. nieuwe normaal
 285. nine-nine-six
 286. nine-to-five job
 287. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 288. non-compete clause
 289. NOW
 290. nullijn
 291. onbenut arbeidspotentieel
 292. onbetaald verlof
 293. onderkant van de arbeidsmarkt
 294. ondernemingsorganisatie
 295. ondernemingsraad
 296. ontslag
 297. ontslagbescherming
 298. ontslagpremie
 299. ontslagprocedure
 300. ontslagronde
 301. ontslagvergoeding
 302. open hiring
 303. oproepcontract
 304. optieclausule
 305. opzegtermijn
 306. organisatiegraad
 307. ouderdomsarmoede
 308. overuren
 309. overwerk
 310. participatiegraad
 311. Participatiewet
 312. partnerverlof
 313. parttime
 314. parttimer
 315. passend werk
 316. paternalisme
 317. Payroll Friday
 318. payrolling
 319. perquisites
 320. personeelskorting
 321. persoonlijk keuzebudget
 322. Phillipscurve
 323. piek en ziek
 324. pkb
 325. platformwerk
 326. polder
 327. poldermodel
 328. potentieel additionele beroepsbevolking
 329. precaire klasse
 330. precariaat
 331. premieloonstelsel
 332. prestatiebeloning
 333. prestatiebonus
 334. prestatievergoeding
 335. prijscompensatie
 336. primaire arbeidsongeschiktheid
 337. primaire arbeidsvoorwaarden
 338. problematische schulden
 339. productie
 340. productiecapaciteit
 341. productiefactoren
 342. productiemiddelen
 343. protectionisme
 344. quiet hiring
 345. quiet quitting
 346. quits
 347. quits rate
 348. rage applying
 349. rank and yank-systeem
 350. recht op onbereikbaarheid
 351. recruiten
 352. recruitment
 353. reële economie
 354. reïntegratiebeleid
 355. relatiebeding
 356. reorganisatie
 357. rightsize
 358. robotonomie
 359. salaris
 360. schijn-zzp'er
 361. schijnconstructie
 362. schijnzelfstandige
 363. scholingsrugzak
 364. schuldinflatie
 365. secundaire arbeidsvoorwaarden
 366. seizoensarbeid
 367. seizoensinvloeden
 368. seizoenswerk
 369. seizoenswerkloosheid
 370. slapend dienstverband
 371. slashbaan
 372. slasher
 373. slavenarbeid
 374. SNA
 375. sociaal plan
 376. sociaal rendement
 377. social dumping
 378. social return
 379. sociale 'race to the bottom'
 380. sociale uitkeringen
 381. sociale verzekeringswetten
 382. sociale voorzieningen
 383. sociale-zekerheidstoerisme
 384. sprokkelbaan
 385. stagflatie
 386. staking
 387. stakingsgolf
 388. stapelen van banen
 389. starter
 390. steunaanvragen
 391. Stichting Normering Arbeid
 392. Stichting van de Arbeid
 393. strijd om talent
 394. structurele werkloosheid
 395. structuur- en cohesiefondsen
 396. sunrise industry
 397. sunset industry
 398. sweatshop
 399. Tax Cuts and Jobs Act
 400. technische werkloosheid
 401. technologische revolutie
 402. technologische werkloosheid
 403. terugkeergarantie
 404. terugploegen
 405. the cull
 406. thuisland
 407. thuiswerkplek
 408. tijdelijk contract
 409. tijdelijk dienstverband
 410. tijdelijk werk
 411. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 412. tijdelijke werkloosheid
 413. topvrouw
 414. Topvrouw van het Jaar
 415. traktement
 416. trendvolger
 417. tussenbaan
 418. tweede industriële revolutie
 419. tweeverdieners
 420. UBI
 421. uitkeringsaanvragen
 422. uitkeringsfraude
 423. uitzendbureau
 424. uitzenden
 425. uitzendkracht
 426. uitzenduren
 427. United States Department of Labor
 428. Universal Basic Income
 429. US Initial Jobless Claims
 430. uurloon
 431. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 432. vacature
 433. vacaturegraad
 434. vaderschapsverlof
 435. vakbeweging
 436. vakbond
 437. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 438. vakorganisatie
 439. van-werk-naar-werk-traject
 440. variabele beloning
 441. vast contract
 442. vast dienstverband
 443. vaste aanstelling
 444. vaste baan
 445. vaststellingsovereenkomst
 446. veelverdiener
 447. verborgen arbeidspotentiëel
 448. verborgen werkloosheid
 449. verdienstelijking
 450. Vereniging Payroll Ondernemingen
 451. verkapte werkloosheid
 452. verlonen
 453. vermogenskrimp
 454. vervroegde uittreding
 455. VNO-NCW
 456. volledige werkgelegenheid
 457. voltijdbaan
 458. voltijdequivalent
 459. VPO
 460. vrijwillige vertrekregeling
 461. vrijwilligerswerk
 462. VSO
 463. VVR
 464. wachtgeld
 465. Wajong
 466. war for talent
 467. weekloon
 468. weerstandskas
 469. werkende armen
 470. werkgarantie
 471. werkgelegenheid
 472. werkgelegenheidsvallen
 473. werkgever
 474. werkgeversbijdrage
 475. werkgeversheffingen
 476. werkgeverslasten
 477. werkgeversorganisatie
 478. werkgeversvereniging
 479. werkisme
 480. werklandbeginsel
 481. werkloosheid
 482. werkloosheidscijfer
 483. werkloosheidsgraad
 484. werkloosheidspercentage
 485. werkloosheidsuitkering
 486. werkloosheidsval
 487. Werkloosheidswet
 488. werkloze beroepsbevolking
 489. werknemer
 490. werknemersbijdrage
 491. werknemersvereniging
 492. werknemersverzekeringen
 493. werkonbekwaam
 494. werkplatform
 495. werkstaking
 496. werktijdverkorting
 497. werkverschaffing
 498. werkvloer
 499. werkzaamheidsgraad
 500. werkzame beroepsbevolking
 501. Wet aanpak schijnconstructies
 502. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 503. wet Huis voor klokkenluiders
 504. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 505. Wet sociale werkvoorziening
 506. Wet van Okun
 507. Wet Verbetering Poortwachter
 508. Wet werk en bijstand
 509. WIEG
 510. woonland
 511. Working Opportunity Tax Credit
 512. working poor
 513. Working Tax Credit
 514. workism
 515. WTV
 516. zelfstandige zonder pensioen
 517. ziekteverzuim
 518. zombiebaan
 519. zwart werk
 520. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet