dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
hypotheekfraude
Hypotheekfraude is het op basis van valse informatie verkrijgen ... >>
 Vandaag 23-07-2024
21902 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 prenuptional agreement
2 FBA
3 POTUS
4 FV
5 Trumptrade
 Thema's
 Recent verbeterd
21-07Trumptrade
21-07lokale munt
21-07hypotheekfraude
20-07uitzendbarometer
20-07ziekteverzuim
20-07ratel-effect
20-07start-up
20-07plofkoffer
20-07win-win situatie
20-07geldkoffer
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. APC
 21. arbeid
 22. arbeidsbemiddelaar
 23. arbeidscontract
 24. arbeidsdeelname
 25. arbeidsduur
 26. arbeidsduurverkorting
 27. arbeidsinkomensquote
 28. arbeidsintensief
 29. arbeidsjaar
 30. arbeidskosten
 31. arbeidskostenindex
 32. arbeidsmarkt
 33. arbeidsmarktbeleid
 34. arbeidsmarktindicator
 35. arbeidsmarktspanning
 36. arbeidsmarkttoeslag
 37. arbeidsmigrant
 38. arbeidsmigratie
 39. arbeidsmobiliteit
 40. arbeidsomstandigheden
 41. arbeidsongeschikt
 42. arbeidsongeschiktheid
 43. arbeidsovereenkomst
 44. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 45. arbeidsparticipatie
 46. arbeidsplaats
 47. arbeidsproductiviteit
 48. arbeidstijdverkorting
 49. arbeidsverdringing
 50. arbeidsvolume
 51. arbeidsvoorwaarden
 52. arbeidsvoorwaardenregeling
 53. armoede
 54. ATV
 55. ATV-dagen
 56. automatische prijscompensatie
 57. avr
 58. AWVN
 59. baan
 60. baangarantie
 61. Baangerelateerde Investeringskorting
 62. baanloze groei
 63. baas-koelieratio
 64. babyverlof
 65. banencijfer
 66. banenmachine
 67. banenmotor
 68. banenplan
 69. banenrapport
 70. Barbapapa-contract
 71. basisbaan
 72. basisinkomen
 73. basisjaarsalaris
 74. beëindigingsovereenkomst
 75. beloningsverschil
 76. beroepsbevolking
 77. beroepskosten
 78. beschikbaar inkomen
 79. bestaanszekerheid
 80. betaalde arbeid
 81. Beveridgecurve
 82. bezettingsgraad
 83. bijstand
 84. bijzondere beloningen
 85. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 86. boventallig
 87. boventalligen
 88. brugpensioen
 89. bruto arbeidsparticipatie
 90. bruto-netto
 91. buddybaan
 92. bullshit-job
 93. CAO-akkoord
 94. CAO-conflict
 95. CAO-lonen
 96. CAO-loon
 97. CAOP
 98. carrièresprong
 99. centraal weerstandsfonds
 100. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 101. CEO-to-worker pay-ratio
 102. Christelijk Nationaal Vakverbond
 103. Citizen's Basic Income
 104. cloudwerker
 105. CNV
 106. collectief ontslag
 107. collectieve arbeidsovereenkomst
 108. combinatiebaan
 109. concurrentiebeding
 110. concurrentiepositie
 111. conjuncturele werkloosheid
 112. conjunctuur
 113. consulent (arbeidsmarkt)
 114. consument
 115. consumentenvertrouwen
 116. consumptie
 117. contractloon
 118. contractuele loonkosten
 119. crepeerindex
 120. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 121. Current Employment Statistics
 122. cyclische werkloosheid
 123. dagloner
 124. dagloon
 125. deeltijd-WW
 126. deeltijdbaan
 127. deeltijdklem
 128. deeltijdontslag
 129. deeltijdprinsje
 130. deeltijdval
 131. deeltijdwerk
 132. deeltijdwerker
 133. demografische druk
 134. dienstbetrekking
 135. dienstencheque
 136. diversiteitsquotum
 137. doorgroeival
 138. dopgeld
 139. dubbele baan
 140. dwangarbeid
 141. economische groei
 142. éénverdiener
 143. eerste industriële revolutie
 144. emolumenten
 145. employability
 146. Equal Pay Day
 147. estafettestaking
 148. expatriates
 149. expats
 150. extralegale voordelen
 151. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 152. financiële vallen
 153. flexbranche
 154. flexibele schil
 155. flexibele verloning
 156. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 157. flexicurity
 158. flexisme
 159. flexplek
 160. flexschil
 161. flexwerker
 162. FNV
 163. frictiewerkloosheid
 164. fringe benefit
 165. fte
 166. gage
 167. garden leave
 168. gardening leave
 169. gebruikelijk loon
 170. gebruikelijkloonregeling
 171. gele vakbond
 172. geleide loonpolitiek
 173. generatiepact
 174. ghosting
 175. gig economy
 176. gig worker
 177. glazen plafond
 178. gouden handdruk
 179. Great Resignation
 180. green card
 181. grensarbeider
 182. grenswerker
 183. groeiverslaving
 184. herintredersval
 185. herverdeling van arbeid
 186. het nieuwe werken
 187. hire and fire
 188. HNW
 189. hoofdkostwinner
 190. huishouden
 191. human cloud
 192. hybride werken
 193. hybride werkende
 194. hysteresis
 195. inactieven
 196. inactiviteitsgraad
 197. industriële productie
 198. industriepolitiek
 199. informele economie
 200. inkomen
 201. intercedent
 202. inverdieneffect
 203. Jan met de pet
 204. job
 205. job opening
 206. Job Openings and Labor Turnover Survey
 207. job openings ratio
 208. jobhoppen
 209. jobhopper
 210. jobless claims
 211. jobless rate
 212. jobless recovery
 213. jobmarkt
 214. kantonrechtersformule
 215. kenniseconomie
 216. kennismigrant
 217. kenniswerk
 218. kenniswerker
 219. Keynesiaanse werkloosheid
 220. klapstoelfunctie
 221. kleverige vloer
 222. kluswerker
 223. knelpuntberoep
 224. koppelbaas
 225. kostwinner
 226. kraamverlof
 227. krappe arbeidsmarkt
 228. Labor Department
 229. labour hoarding
 230. lage-inkomensgrens
 231. langdurige werkloosheid
 232. leerwerktraject
 233. levenslooponzekerheid
 234. local content requirements
 235. loon
 236. loon naar werken
 237. loon-prijsspiraal
 238. loonakkoord
 239. loondienst
 240. loondrempel
 241. looneis
 242. loonfatsoen
 243. loongarantieregeling
 244. loongrens
 245. loonkartel
 246. loonkloof
 247. loonkostenhandicap
 248. loonmassa
 249. loonmatiging
 250. loonoffer
 251. loonplafond
 252. loonruimte
 253. loonslaaf
 254. loonsom
 255. loonsombenadering
 256. loonspanning
 257. loonwig
 258. loonzeepbel
 259. loud quitting
 260. luddite fallacy
 261. maandloon
 262. macrocijfer
 263. managementlaag
 264. marktomstandigheden
 265. massaontslag
 266. McJobs
 267. mediane inkomen
 268. meeademende beloning
 269. meeruren
 270. meerwerk
 271. MHP
 272. microjob
 273. minimumloon
 274. Misery-Index
 275. moderne slavernij
 276. Monster year report
 277. moonlighting
 278. mozaïekbaan
 279. multijob
 280. MUP-contract
 281. national living wage
 282. natuurlijke werkloosheid
 283. niet-werkende werkzoekenden
 284. niet-beroepsbevolking
 285. nieuwe normaal
 286. nine-nine-six
 287. nine-to-five job
 288. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 289. non-compete clause
 290. NOW
 291. nullijn
 292. onbenut arbeidspotentieel
 293. onbetaald verlof
 294. onderkant van de arbeidsmarkt
 295. ondernemingsorganisatie
 296. ondernemingsraad
 297. ontslag
 298. ontslagbescherming
 299. ontslagpremie
 300. ontslagprocedure
 301. ontslagronde
 302. ontslagvergoeding
 303. open hiring
 304. oproepcontract
 305. optieclausule
 306. opzegtermijn
 307. organisatiegraad
 308. ouderdomsarmoede
 309. overuren
 310. overwerk
 311. participatiegraad
 312. Participatiewet
 313. partnerverlof
 314. parttime
 315. parttimer
 316. passend werk
 317. paternalisme
 318. Payroll Friday
 319. payrolling
 320. perquisites
 321. personeelskorting
 322. persoonlijk keuzebudget
 323. Phillipscurve
 324. piek en ziek
 325. pkb
 326. platformwerk
 327. polder
 328. poldermodel
 329. potentieel additionele beroepsbevolking
 330. precaire klasse
 331. precariaat
 332. premieloonstelsel
 333. prestatiebeloning
 334. prestatiebonus
 335. prestatievergoeding
 336. prijscompensatie
 337. primaire arbeidsongeschiktheid
 338. primaire arbeidsvoorwaarden
 339. problematische schulden
 340. productie
 341. productiecapaciteit
 342. productiefactoren
 343. productiemiddelen
 344. protectionisme
 345. quiet hiring
 346. quiet quitting
 347. quits
 348. quits rate
 349. rage applying
 350. rank and yank-systeem
 351. recht op onbereikbaarheid
 352. recruiten
 353. recruitment
 354. reële economie
 355. reïntegratiebeleid
 356. relatiebeding
 357. reorganisatie
 358. rightsize
 359. robotonomie
 360. salaris
 361. schijn-zzp'er
 362. schijnconstructie
 363. schijnzelfstandige
 364. scholingsrugzak
 365. schuldinflatie
 366. secundaire arbeidsvoorwaarden
 367. seizoensarbeid
 368. seizoensinvloeden
 369. seizoenswerk
 370. seizoenswerkloosheid
 371. slapend dienstverband
 372. slashbaan
 373. slasher
 374. slavenarbeid
 375. SNA
 376. sociaal plan
 377. sociaal rendement
 378. social dumping
 379. social return
 380. sociale 'race to the bottom'
 381. sociale uitkeringen
 382. sociale verzekeringswetten
 383. sociale voorzieningen
 384. sociale-zekerheidstoerisme
 385. sprokkelbaan
 386. stagflatie
 387. staking
 388. stakingsgolf
 389. stapelen van banen
 390. starter
 391. steunaanvragen
 392. Stichting Normering Arbeid
 393. Stichting van de Arbeid
 394. strijd om talent
 395. structurele werkloosheid
 396. structuur- en cohesiefondsen
 397. sunrise industry
 398. sunset industry
 399. sweatshop
 400. Tax Cuts and Jobs Act
 401. technische werkloosheid
 402. technologische revolutie
 403. technologische werkloosheid
 404. terugkeergarantie
 405. terugploegen
 406. the cull
 407. thuisland
 408. thuiswerkplek
 409. tijdelijk contract
 410. tijdelijk dienstverband
 411. tijdelijk werk
 412. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 413. tijdelijke werkloosheid
 414. topvrouw
 415. Topvrouw van het Jaar
 416. traktement
 417. trendvolger
 418. tussenbaan
 419. tweede industriële revolutie
 420. tweeverdieners
 421. UBI
 422. uitkeringsaanvragen
 423. uitkeringsfraude
 424. uitzendbureau
 425. uitzenden
 426. uitzendkracht
 427. uitzenduren
 428. United States Department of Labor
 429. Universal Basic Income
 430. US Initial Jobless Claims
 431. uurloon
 432. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 433. vacature
 434. vacaturegraad
 435. vaderschapsverlof
 436. vakbeweging
 437. vakbond
 438. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 439. vakorganisatie
 440. van-werk-naar-werk-traject
 441. variabele beloning
 442. vast contract
 443. vast dienstverband
 444. vaste aanstelling
 445. vaste baan
 446. vaststellingsovereenkomst
 447. veelverdiener
 448. verborgen arbeidspotentiëel
 449. verborgen werkloosheid
 450. verdienstelijking
 451. Vereniging Payroll Ondernemingen
 452. verkapte werkloosheid
 453. verlonen
 454. vermogenskrimp
 455. vervroegde uittreding
 456. VNO-NCW
 457. volledige werkgelegenheid
 458. voltijdbaan
 459. voltijdequivalent
 460. voltijdsbonus
 461. VPO
 462. vrijwillige vertrekregeling
 463. vrijwilligerswerk
 464. VSO
 465. VVR
 466. wachtgeld
 467. Wajong
 468. war for talent
 469. weekloon
 470. weerstandskas
 471. werkende armen
 472. werkgarantie
 473. werkgelegenheid
 474. werkgelegenheidsvallen
 475. werkgever
 476. werkgeversbijdrage
 477. werkgeversheffingen
 478. werkgeverslasten
 479. werkgeversorganisatie
 480. werkgeversvereniging
 481. werkisme
 482. werklandbeginsel
 483. werkloosheid
 484. werkloosheidscijfer
 485. werkloosheidsgraad
 486. werkloosheidspercentage
 487. werkloosheidsuitkering
 488. werkloosheidsval
 489. Werkloosheidswet
 490. werkloze beroepsbevolking
 491. werknemer
 492. werknemersbijdrage
 493. werknemersvereniging
 494. werknemersverzekeringen
 495. werkonbekwaam
 496. werkplatform
 497. werkstaking
 498. werktijdverkorting
 499. werkverschaffing
 500. werkvloer
 501. werkzaamheidsgraad
 502. werkzame beroepsbevolking
 503. Wet aanpak schijnconstructies
 504. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 505. wet Huis voor klokkenluiders
 506. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 507. Wet sociale werkvoorziening
 508. Wet van Okun
 509. Wet Verbetering Poortwachter
 510. Wet werk en bijstand
 511. WIEG
 512. woonland
 513. Working Opportunity Tax Credit
 514. working poor
 515. Working Tax Credit
 516. workism
 517. WTV
 518. zelfstandige zonder pensioen
 519. ziekteverzuim
 520. zombiebaan
 521. zwart werk
 522. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet