Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
loonbeslag
Als een natuurlijk persoon een schuld heeft en niet meer in staat ... >>
 Vandaag 04-12-2020
20440 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 onder embargo
4 ouwe jongens krentenbrood
5 gebakken lucht
 Thema's
 Recent verbeterd
03-12vrijwillige vertrekreg...
03-12loonbeslag
03-12menselijk kapitaal
03-12massaontslag
03-12bedenkpauze (overname)
03-12standstill agreement
03-12sociaal kapitaal
03-12brede welvaart
03-12fabriek van de wereld
03-12Florange-wet
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidskostenindex
 28. arbeidsmarkt
 29. arbeidsmarktbeleid
 30. arbeidsmarktindicator
 31. arbeidsmarkttoeslag
 32. arbeidsmigrant
 33. arbeidsmigratie
 34. arbeidsmobiliteit
 35. arbeidsomstandigheden
 36. arbeidsongeschikt
 37. arbeidsongeschiktheid
 38. arbeidsovereenkomst
 39. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 40. arbeidsparticipatie
 41. arbeidsplaats
 42. arbeidsproductiviteit
 43. arbeidstijdverkorting
 44. arbeidsverdringing
 45. arbeidsvolume
 46. arbeidsvoorwaarden
 47. arbeidsvoorwaardenregeling
 48. armoede
 49. ATV
 50. ATV-dagen
 51. automatische prijscompensatie
 52. avr
 53. AWVN
 54. baan
 55. baangarantie
 56. Baangerelateerde Investeringskorting
 57. baanloze groei
 58. baas-koelieratio
 59. babyverlof
 60. banencijfer
 61. banenmachine
 62. banenmotor
 63. banenplan
 64. Barbapapa-contract
 65. basisbaan
 66. basisinkomen
 67. basisjaarsalaris
 68. beëindigingsovereenkomst
 69. beloningsverschil
 70. beroepsbevolking
 71. beroepskosten
 72. beschikbaar inkomen
 73. bestaanszekerheid
 74. betaalde arbeid
 75. Beveridgecurve
 76. bezettingsgraad
 77. bijstand
 78. bijzondere beloningen
 79. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 80. boventallig
 81. boventalligen
 82. brugpensioen
 83. bruto arbeidsparticipatie
 84. bruto-netto
 85. buddybaan
 86. bullshit-job
 87. CAO-akkoord
 88. CAO-conflict
 89. CAO-loon
 90. CAOP
 91. carrièresprong
 92. centraal weerstandsfonds
 93. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 94. CEO-to-worker pay-ratio
 95. Christelijk Nationaal Vakverbond
 96. Citizen's Basic Income
 97. cloudwerker
 98. CNV
 99. collectief ontslag
 100. collectieve arbeidsovereenkomst
 101. combinatiebaan
 102. concurrentiebeding
 103. concurrentiepositie
 104. conjuncturele werkloosheid
 105. conjunctuur
 106. consulent (arbeidsmarkt)
 107. consument
 108. consumentenvertrouwen
 109. consumptie
 110. contractloon
 111. crepeerindex
 112. cyclische werkloosheid
 113. dagloner
 114. dagloon
 115. deeltijd-WW
 116. deeltijdbaan
 117. deeltijdklem
 118. deeltijdontslag
 119. deeltijdval
 120. deeltijdwerk
 121. deeltijdwerker
 122. demografische druk
 123. dienstbetrekking
 124. dienstencheque
 125. diversiteitsquotum
 126. doorgroeival
 127. dopgeld
 128. dubbele baan
 129. dwangarbeid
 130. economische groei
 131. éénverdiener
 132. eerste industriële revolutie
 133. emolumenten
 134. employability
 135. equal pay day
 136. expatriates
 137. expats
 138. extralegale voordelen
 139. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 140. financiële vallen
 141. flexbranche
 142. flexibele schil
 143. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 144. flexicurity
 145. flexisme
 146. flexplek
 147. flexschil
 148. flexwerker
 149. FNV
 150. frictiewerkloosheid
 151. fringe benefit
 152. fte
 153. gage
 154. garden leave
 155. gardening leave
 156. gebruikelijk loon
 157. gebruikelijkloonregeling
 158. gele vakbond
 159. generatiepact
 160. ghosting
 161. gig economy
 162. gig worker
 163. glazen plafond
 164. gouden handdruk
 165. green card
 166. grensarbeider
 167. grenswerker
 168. groeiverslaving
 169. herintredersval
 170. herverdeling van arbeid
 171. het nieuwe werken
 172. hire and fire
 173. HNW
 174. hoofdkostwinner
 175. huishouden
 176. human cloud
 177. hybride werkende
 178. hysteresis
 179. inactieven
 180. inactiviteitsgraad
 181. industriële productie
 182. industriepolitiek
 183. informele economie
 184. inkomen
 185. intercedent
 186. inverdieneffect
 187. Jan met de pet
 188. job
 189. job opening
 190. Job Openings and Labor Turnover Survey
 191. jobhoppen
 192. jobhopper
 193. jobless claims
 194. jobless rate
 195. jobless recovery
 196. jobmarkt
 197. kantonrechtersformule
 198. kenniseconomie
 199. kennismigrant
 200. kenniswerk
 201. kenniswerker
 202. Keynesiaanse werkloosheid
 203. klapstoelfunctie
 204. kleverige vloer
 205. kluswerker
 206. kostwinner
 207. kraamverlof
 208. krappe arbeidsmarkt
 209. Labor Department
 210. labor participation
 211. lage-inkomensgrens
 212. langdurige werkloosheid
 213. leerwerktraject
 214. levenslooponzekerheid
 215. local content requirements
 216. loon
 217. loon naar werken
 218. loon-prijsspiraal
 219. loonakkoord
 220. loondienst
 221. loondrempel
 222. looneis
 223. loonfatsoen
 224. loongarantieregeling
 225. loongrens
 226. loonkloof
 227. loonkostenhandicap
 228. loonmassa
 229. loonmatiging
 230. loonoffer
 231. loonplafond
 232. loonruimte
 233. loonslaaf
 234. loonsom
 235. loonsombenadering
 236. loonspanning
 237. loonwig
 238. loonzeepbel
 239. luddite fallacy
 240. maandloon
 241. macrocijfer
 242. managementlaag
 243. marktomstandigheden
 244. massaontslag
 245. McJobs
 246. MHP
 247. microjob
 248. minimumloon
 249. misery-index
 250. moderne slavernij
 251. Monster year report
 252. moonlighting
 253. mozaïekbaan
 254. multijob
 255. national living wage
 256. natuurlijke werkloosheid
 257. niet-beroepsbevolking
 258. nieuwe normaal
 259. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 260. non-compete clause
 261. NOW
 262. nullijn
 263. onderkant van de arbeidsmarkt
 264. ondernemingsorganisatie
 265. ondernemingsraad
 266. ontslag
 267. ontslagbescherming
 268. ontslagpremie
 269. ontslagprocedure
 270. ontslagronde
 271. ontslagvergoeding
 272. open hiring
 273. oproepcontract
 274. optieclausule
 275. opzegtermijn
 276. organisatiegraad
 277. ouderdomsarmoede
 278. Participatiewet
 279. partnerverlof
 280. parttime
 281. parttimer
 282. passend werk
 283. paternalisme
 284. payrolling
 285. perquisites
 286. personeelskorting
 287. persoonlijk keuzebudget
 288. Phillipscurve
 289. pkb
 290. polder
 291. poldermodel
 292. precaire klasse
 293. precariaat
 294. premieloonstelsel
 295. prestatiebeloning
 296. prestatiebonus
 297. prestatievergoeding
 298. prijscompensatie
 299. primaire arbeidsongeschiktheid
 300. primaire arbeidsvoorwaarden
 301. problematische schulden
 302. productie
 303. productiecapaciteit
 304. productiefactoren
 305. productiemiddelen
 306. protectionisme
 307. quits
 308. quits rate
 309. rank and yank-systeem
 310. recht op onbereikbaarheid
 311. recruiten
 312. recruitment
 313. reële economie
 314. reïntegratiebeleid
 315. relatiebeding
 316. rightsize
 317. robotonomie
 318. salaris
 319. schijn-zzp'er
 320. schijnconstructie
 321. schijnzelfstandige
 322. scholingsrugzak
 323. schuldinflatie
 324. secundaire arbeidsvoorwaarden
 325. seizoensinvloeden
 326. seizoenswerkloosheid
 327. slapend dienstverband
 328. slashbaan
 329. slasher
 330. slavenarbeid
 331. SNA
 332. sociaal plan
 333. social dumping
 334. sociale 'race to the bottom'
 335. sociale uitkeringen
 336. sociale verzekeringswetten
 337. sociale voorzieningen
 338. sociale-zekerheidstoerisme
 339. sprokkelbaan
 340. stagflatie
 341. staking
 342. stakingskas
 343. stapelen van banen
 344. starter
 345. steunaanvragen
 346. Stichting Normering Arbeid
 347. Stichting van de Arbeid
 348. strijd om talent
 349. structurele werkloosheid
 350. structuur- en cohesiefondsen
 351. sunrise industry
 352. sunset industry
 353. sweatshop
 354. Tax Cuts and Jobs Act
 355. technische werkloosheid
 356. technologische revolutie
 357. technologische werkloosheid
 358. terugkeergarantie
 359. terugploegen
 360. the cull
 361. thuisland
 362. tijdelijk contract
 363. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 364. tijdelijke werkloosheid
 365. topvrouw
 366. Topvrouw van het Jaar
 367. traktement
 368. trendvolger
 369. tussenbaan
 370. tweede industriële revolutie
 371. tweeverdieners
 372. UBI
 373. uitkeringsaanvragen
 374. uitzendbureau
 375. uitzenden
 376. uitzendkracht
 377. uitzenduren
 378. United States Department of Labor
 379. Universal Basic Income
 380. US Initial Jobless Claims
 381. uurloon
 382. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 383. vacature
 384. vaderschapsverlof
 385. vakbeweging
 386. vakbond
 387. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 388. vakorganisatie
 389. van-werk-naar-werk-traject
 390. variabele beloning
 391. vast contract
 392. vaste aanstelling
 393. vaste baan
 394. vaststellingsovereenkomst
 395. veelverdiener
 396. verborgen arbeidspotentiëel
 397. verborgen werkloosheid
 398. verdienstelijking
 399. Vereniging Payroll Ondernemingen
 400. verkapte werkloosheid
 401. verlonen
 402. vermogenskrimp
 403. vervroegde uittreding
 404. VNO-NCW
 405. volledige werkgelegenheid
 406. voltijdbaan
 407. voltijdequivalent
 408. VPO
 409. vrijwillige vertrekregeling
 410. VSO
 411. VVR
 412. wachtgeld
 413. Wajong
 414. war for talent
 415. weekloon
 416. weerstandskas
 417. werkende armen
 418. werkgarantie
 419. werkgelegenheid
 420. werkgelegenheidsvallen
 421. werkgever
 422. werkgeversbijdrage
 423. werkgeversheffingen
 424. werkgeverslasten
 425. werkgeversorganisatie
 426. werkgeversvereniging
 427. werkisme
 428. werklandbeginsel
 429. werkloosheid
 430. werkloosheidscijfer
 431. werkloosheidsgraad
 432. werkloosheidspercentage
 433. werkloosheidsuitkering
 434. werkloosheidsval
 435. Werkloosheidswet
 436. werkloze beroepsbevolking
 437. werknemer
 438. werknemersbijdrage
 439. werknemersvereniging
 440. werknemersverzekeringen
 441. werkonbekwaam
 442. werkplatform
 443. werkstaking
 444. werktijdverkorting
 445. werkverschaffing
 446. werkvloer
 447. werkzaamheidsgraad
 448. werkzame beroepsbevolking
 449. Wet aanpak schijnconstructies
 450. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 451. wet Huis voor klokkenluiders
 452. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 453. Wet sociale werkvoorziening
 454. Wet van Okun
 455. Wet Verbetering Poortwachter
 456. Wet werk en bijstand
 457. WIEG
 458. woonland
 459. Working Opportunity Tax Credit
 460. working poor
 461. Working Tax Credit
 462. workism
 463. WTV
 464. zelfstandige zonder pensioen
 465. ziekteverzuim
 466. zwart werk
 467. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet