Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Weekly Economic Index
Afgekort: WEI. Ook: NY Fed Weekly Economic Index. VS: een ... >>
 Vandaag 11-04-2021
20711 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 Dogs of the Dow
3 ouwe jongens krentenbrood
4 tegenmacht
5 AFM-mannetje
 Thema's
 Recent verbeterd
11-04zustermaatschappij
11-04OPEC+
11-04run rate
11-04achteraf betalen
11-04nu kopen, later betale...
11-04gesyndiceerde lening
11-04open economie
11-04zware industrie
11-04toegevoegde waarde
11-04grondstoffen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. arbeid
 21. arbeidsbemiddelaar
 22. arbeidscontract
 23. arbeidsdeelname
 24. arbeidsduurverkorting
 25. arbeidsinkomensquote
 26. arbeidsintensief
 27. arbeidsjaar
 28. arbeidskosten
 29. arbeidskostenindex
 30. arbeidsmarkt
 31. arbeidsmarktbeleid
 32. arbeidsmarktindicator
 33. arbeidsmarkttoeslag
 34. arbeidsmigrant
 35. arbeidsmigratie
 36. arbeidsmobiliteit
 37. arbeidsomstandigheden
 38. arbeidsongeschikt
 39. arbeidsongeschiktheid
 40. arbeidsovereenkomst
 41. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 42. arbeidsparticipatie
 43. arbeidsplaats
 44. arbeidsproductiviteit
 45. arbeidstijdverkorting
 46. arbeidsverdringing
 47. arbeidsvolume
 48. arbeidsvoorwaarden
 49. arbeidsvoorwaardenregeling
 50. armoede
 51. ATV
 52. ATV-dagen
 53. automatische prijscompensatie
 54. avr
 55. AWVN
 56. baan
 57. baangarantie
 58. Baangerelateerde Investeringskorting
 59. baanloze groei
 60. baas-koelieratio
 61. babyverlof
 62. banencijfer
 63. banenmachine
 64. banenmotor
 65. banenplan
 66. banenrapport
 67. Barbapapa-contract
 68. basisbaan
 69. basisinkomen
 70. basisjaarsalaris
 71. beëindigingsovereenkomst
 72. beloningsverschil
 73. beroepsbevolking
 74. beroepskosten
 75. beschikbaar inkomen
 76. bestaanszekerheid
 77. betaalde arbeid
 78. Beveridgecurve
 79. bezettingsgraad
 80. bijstand
 81. bijzondere beloningen
 82. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 83. boventallig
 84. boventalligen
 85. brugpensioen
 86. bruto arbeidsparticipatie
 87. bruto-netto
 88. buddybaan
 89. bullshit-job
 90. CAO-akkoord
 91. CAO-conflict
 92. CAO-lonen
 93. CAO-loon
 94. CAOP
 95. carrièresprong
 96. centraal weerstandsfonds
 97. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 98. CEO-to-worker pay-ratio
 99. Christelijk Nationaal Vakverbond
 100. Citizen's Basic Income
 101. cloudwerker
 102. CNV
 103. collectief ontslag
 104. collectieve arbeidsovereenkomst
 105. combinatiebaan
 106. concurrentiebeding
 107. concurrentiepositie
 108. conjuncturele werkloosheid
 109. conjunctuur
 110. consulent (arbeidsmarkt)
 111. consument
 112. consumentenvertrouwen
 113. consumptie
 114. contractloon
 115. crepeerindex
 116. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 117. Current Employment Statistics
 118. cyclische werkloosheid
 119. dagloner
 120. dagloon
 121. deeltijd-WW
 122. deeltijdbaan
 123. deeltijdklem
 124. deeltijdontslag
 125. deeltijdval
 126. deeltijdwerk
 127. deeltijdwerker
 128. demografische druk
 129. dienstbetrekking
 130. dienstencheque
 131. diversiteitsquotum
 132. doorgroeival
 133. dopgeld
 134. dubbele baan
 135. dwangarbeid
 136. economische groei
 137. éénverdiener
 138. eerste industriële revolutie
 139. emolumenten
 140. employability
 141. equal pay day
 142. estafettestaking
 143. expatriates
 144. expats
 145. extralegale voordelen
 146. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 147. financiële vallen
 148. flexbranche
 149. flexibele schil
 150. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 151. flexicurity
 152. flexisme
 153. flexplek
 154. flexschil
 155. flexwerker
 156. FNV
 157. frictiewerkloosheid
 158. fringe benefit
 159. fte
 160. gage
 161. garden leave
 162. gardening leave
 163. gebruikelijk loon
 164. gebruikelijkloonregeling
 165. gele vakbond
 166. generatiepact
 167. ghosting
 168. gig economy
 169. gig worker
 170. glazen plafond
 171. gouden handdruk
 172. green card
 173. grensarbeider
 174. grenswerker
 175. groeiverslaving
 176. herintredersval
 177. herverdeling van arbeid
 178. het nieuwe werken
 179. hire and fire
 180. HNW
 181. hoofdkostwinner
 182. huishouden
 183. human cloud
 184. hybride werkende
 185. hysteresis
 186. inactieven
 187. inactiviteitsgraad
 188. industriële productie
 189. industriepolitiek
 190. informele economie
 191. inkomen
 192. intercedent
 193. inverdieneffect
 194. Jan met de pet
 195. job
 196. job opening
 197. Job Openings and Labor Turnover Survey
 198. job openings ratio
 199. jobhoppen
 200. jobhopper
 201. jobless claims
 202. jobless rate
 203. jobless recovery
 204. jobmarkt
 205. kantonrechtersformule
 206. kenniseconomie
 207. kennismigrant
 208. kenniswerk
 209. kenniswerker
 210. Keynesiaanse werkloosheid
 211. klapstoelfunctie
 212. kleverige vloer
 213. kluswerker
 214. knelpuntberoep
 215. kostwinner
 216. kraamverlof
 217. krappe arbeidsmarkt
 218. Labor Department
 219. labor participation
 220. lage-inkomensgrens
 221. langdurige werkloosheid
 222. leerwerktraject
 223. levenslooponzekerheid
 224. local content requirements
 225. loon
 226. loon naar werken
 227. loon-prijsspiraal
 228. loonakkoord
 229. loondienst
 230. loondrempel
 231. looneis
 232. loonfatsoen
 233. loongarantieregeling
 234. loongrens
 235. loonkloof
 236. loonkostenhandicap
 237. loonmassa
 238. loonmatiging
 239. loonoffer
 240. loonplafond
 241. loonruimte
 242. loonslaaf
 243. loonsom
 244. loonsombenadering
 245. loonspanning
 246. loonwig
 247. loonzeepbel
 248. luddite fallacy
 249. maandloon
 250. macrocijfer
 251. managementlaag
 252. marktomstandigheden
 253. massaontslag
 254. McJobs
 255. meeademende beloning
 256. MHP
 257. microjob
 258. minimumloon
 259. misery-index
 260. moderne slavernij
 261. Monster year report
 262. moonlighting
 263. mozaïekbaan
 264. multijob
 265. national living wage
 266. natuurlijke werkloosheid
 267. niet-werkende werkzoekenden
 268. niet-beroepsbevolking
 269. nieuwe normaal
 270. nine-nine-six
 271. nine-to-five job
 272. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 273. non-compete clause
 274. NOW
 275. nullijn
 276. onbetaald verlof
 277. onderkant van de arbeidsmarkt
 278. ondernemingsorganisatie
 279. ondernemingsraad
 280. ontslag
 281. ontslagbescherming
 282. ontslagpremie
 283. ontslagprocedure
 284. ontslagronde
 285. ontslagvergoeding
 286. open hiring
 287. oproepcontract
 288. optieclausule
 289. opzegtermijn
 290. organisatiegraad
 291. ouderdomsarmoede
 292. Participatiewet
 293. partnerverlof
 294. parttime
 295. parttimer
 296. passend werk
 297. paternalisme
 298. payrolling
 299. perquisites
 300. personeelskorting
 301. persoonlijk keuzebudget
 302. Phillipscurve
 303. pkb
 304. platformwerk
 305. polder
 306. poldermodel
 307. precaire klasse
 308. precariaat
 309. premieloonstelsel
 310. prestatiebeloning
 311. prestatiebonus
 312. prestatievergoeding
 313. prijscompensatie
 314. primaire arbeidsongeschiktheid
 315. primaire arbeidsvoorwaarden
 316. problematische schulden
 317. productie
 318. productiecapaciteit
 319. productiefactoren
 320. productiemiddelen
 321. protectionisme
 322. quits
 323. quits rate
 324. rank and yank-systeem
 325. recht op onbereikbaarheid
 326. recruiten
 327. recruitment
 328. reële economie
 329. reïntegratiebeleid
 330. relatiebeding
 331. rightsize
 332. robotonomie
 333. salaris
 334. schijn-zzp'er
 335. schijnconstructie
 336. schijnzelfstandige
 337. scholingsrugzak
 338. schuldinflatie
 339. secundaire arbeidsvoorwaarden
 340. seizoensarbeid
 341. seizoensinvloeden
 342. seizoenswerk
 343. seizoenswerkloosheid
 344. slapend dienstverband
 345. slashbaan
 346. slasher
 347. slavenarbeid
 348. SNA
 349. sociaal plan
 350. sociaal rendement
 351. social dumping
 352. social return
 353. sociale 'race to the bottom'
 354. sociale uitkeringen
 355. sociale verzekeringswetten
 356. sociale voorzieningen
 357. sociale-zekerheidstoerisme
 358. sprokkelbaan
 359. stagflatie
 360. staking
 361. stakingskas
 362. stapelen van banen
 363. starter
 364. steunaanvragen
 365. Stichting Normering Arbeid
 366. Stichting van de Arbeid
 367. strijd om talent
 368. structurele werkloosheid
 369. structuur- en cohesiefondsen
 370. sunrise industry
 371. sunset industry
 372. sweatshop
 373. Tax Cuts and Jobs Act
 374. technische werkloosheid
 375. technologische revolutie
 376. technologische werkloosheid
 377. terugkeergarantie
 378. terugploegen
 379. the cull
 380. thuisland
 381. thuiswerkplek
 382. tijdelijk contract
 383. tijdelijk werk
 384. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 385. tijdelijke werkloosheid
 386. topvrouw
 387. Topvrouw van het Jaar
 388. traktement
 389. trendvolger
 390. tussenbaan
 391. tweede industriële revolutie
 392. tweeverdieners
 393. UBI
 394. uitkeringsaanvragen
 395. uitzendbureau
 396. uitzenden
 397. uitzendkracht
 398. uitzenduren
 399. United States Department of Labor
 400. Universal Basic Income
 401. US Initial Jobless Claims
 402. uurloon
 403. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 404. vacature
 405. vaderschapsverlof
 406. vakbeweging
 407. vakbond
 408. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 409. vakorganisatie
 410. van-werk-naar-werk-traject
 411. variabele beloning
 412. vast contract
 413. vaste aanstelling
 414. vaste baan
 415. vaststellingsovereenkomst
 416. veelverdiener
 417. verborgen arbeidspotentiëel
 418. verborgen werkloosheid
 419. verdienstelijking
 420. Vereniging Payroll Ondernemingen
 421. verkapte werkloosheid
 422. verlonen
 423. vermogenskrimp
 424. vervroegde uittreding
 425. VNO-NCW
 426. volledige werkgelegenheid
 427. voltijdbaan
 428. voltijdequivalent
 429. VPO
 430. vrijwillige vertrekregeling
 431. VSO
 432. VVR
 433. wachtgeld
 434. Wajong
 435. war for talent
 436. weekloon
 437. weerstandskas
 438. werkende armen
 439. werkgarantie
 440. werkgelegenheid
 441. werkgelegenheidsvallen
 442. werkgever
 443. werkgeversbijdrage
 444. werkgeversheffingen
 445. werkgeverslasten
 446. werkgeversorganisatie
 447. werkgeversvereniging
 448. werkisme
 449. werklandbeginsel
 450. werkloosheid
 451. werkloosheidscijfer
 452. werkloosheidsgraad
 453. werkloosheidspercentage
 454. werkloosheidsuitkering
 455. werkloosheidsval
 456. Werkloosheidswet
 457. werkloze beroepsbevolking
 458. werknemer
 459. werknemersbijdrage
 460. werknemersvereniging
 461. werknemersverzekeringen
 462. werkonbekwaam
 463. werkplatform
 464. werkstaking
 465. werktijdverkorting
 466. werkverschaffing
 467. werkvloer
 468. werkzaamheidsgraad
 469. werkzame beroepsbevolking
 470. Wet aanpak schijnconstructies
 471. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 472. wet Huis voor klokkenluiders
 473. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 474. Wet sociale werkvoorziening
 475. Wet van Okun
 476. Wet Verbetering Poortwachter
 477. Wet werk en bijstand
 478. WIEG
 479. woonland
 480. Working Opportunity Tax Credit
 481. working poor
 482. Working Tax Credit
 483. workism
 484. WTV
 485. zelfstandige zonder pensioen
 486. ziekteverzuim
 487. zwart werk
 488. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet