dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
real option
Zie: reële optie. >>
 Vandaag 16-06-2021
20850 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 digitaks
3 meme-aandeel
4 Triple A
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
15-06geldstress
15-06verdachte transacties
15-06opkoopbescherming
15-06zelfbewoningsplicht
15-06wereldwijde minimumbel...
15-06deuro
15-06digitale euro
15-06meme-aandeel
15-06zombiebaan
15-06digitale centralebankm...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. arbeid
 21. arbeidsbemiddelaar
 22. arbeidscontract
 23. arbeidsdeelname
 24. arbeidsduurverkorting
 25. arbeidsinkomensquote
 26. arbeidsintensief
 27. arbeidsjaar
 28. arbeidskosten
 29. arbeidskostenindex
 30. arbeidsmarkt
 31. arbeidsmarktbeleid
 32. arbeidsmarktindicator
 33. arbeidsmarkttoeslag
 34. arbeidsmigrant
 35. arbeidsmigratie
 36. arbeidsmobiliteit
 37. arbeidsomstandigheden
 38. arbeidsongeschikt
 39. arbeidsongeschiktheid
 40. arbeidsovereenkomst
 41. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 42. arbeidsparticipatie
 43. arbeidsplaats
 44. arbeidsproductiviteit
 45. arbeidstijdverkorting
 46. arbeidsverdringing
 47. arbeidsvolume
 48. arbeidsvoorwaarden
 49. arbeidsvoorwaardenregeling
 50. armoede
 51. ATV
 52. ATV-dagen
 53. automatische prijscompensatie
 54. avr
 55. AWVN
 56. baan
 57. baangarantie
 58. Baangerelateerde Investeringskorting
 59. baanloze groei
 60. baas-koelieratio
 61. babyverlof
 62. banencijfer
 63. banenmachine
 64. banenmotor
 65. banenplan
 66. banenrapport
 67. Barbapapa-contract
 68. basisbaan
 69. basisinkomen
 70. basisjaarsalaris
 71. beëindigingsovereenkomst
 72. beloningsverschil
 73. beroepsbevolking
 74. beroepskosten
 75. beschikbaar inkomen
 76. bestaanszekerheid
 77. betaalde arbeid
 78. Beveridgecurve
 79. bezettingsgraad
 80. bijstand
 81. bijzondere beloningen
 82. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 83. boventallig
 84. boventalligen
 85. brugpensioen
 86. bruto arbeidsparticipatie
 87. bruto-netto
 88. buddybaan
 89. bullshit-job
 90. CAO-akkoord
 91. CAO-conflict
 92. CAO-lonen
 93. CAO-loon
 94. CAOP
 95. carrièresprong
 96. centraal weerstandsfonds
 97. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 98. CEO-to-worker pay-ratio
 99. Christelijk Nationaal Vakverbond
 100. Citizen's Basic Income
 101. cloudwerker
 102. CNV
 103. collectief ontslag
 104. collectieve arbeidsovereenkomst
 105. combinatiebaan
 106. concurrentiebeding
 107. concurrentiepositie
 108. conjuncturele werkloosheid
 109. conjunctuur
 110. consulent (arbeidsmarkt)
 111. consument
 112. consumentenvertrouwen
 113. consumptie
 114. contractloon
 115. crepeerindex
 116. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 117. Current Employment Statistics
 118. cyclische werkloosheid
 119. dagloner
 120. dagloon
 121. deeltijd-WW
 122. deeltijdbaan
 123. deeltijdklem
 124. deeltijdontslag
 125. deeltijdval
 126. deeltijdwerk
 127. deeltijdwerker
 128. demografische druk
 129. dienstbetrekking
 130. dienstencheque
 131. diversiteitsquotum
 132. doorgroeival
 133. dopgeld
 134. dubbele baan
 135. dwangarbeid
 136. economische groei
 137. éénverdiener
 138. eerste industriële revolutie
 139. emolumenten
 140. employability
 141. equal pay day
 142. estafettestaking
 143. expatriates
 144. expats
 145. extralegale voordelen
 146. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 147. financiële vallen
 148. flexbranche
 149. flexibele schil
 150. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 151. flexicurity
 152. flexisme
 153. flexplek
 154. flexschil
 155. flexwerker
 156. FNV
 157. frictiewerkloosheid
 158. fringe benefit
 159. fte
 160. gage
 161. garden leave
 162. gardening leave
 163. gebruikelijk loon
 164. gebruikelijkloonregeling
 165. gele vakbond
 166. generatiepact
 167. ghosting
 168. gig economy
 169. gig worker
 170. glazen plafond
 171. gouden handdruk
 172. green card
 173. grensarbeider
 174. grenswerker
 175. groeiverslaving
 176. herintredersval
 177. herverdeling van arbeid
 178. het nieuwe werken
 179. hire and fire
 180. HNW
 181. hoofdkostwinner
 182. huishouden
 183. human cloud
 184. hybride werken
 185. hybride werkende
 186. hysteresis
 187. inactieven
 188. inactiviteitsgraad
 189. industriële productie
 190. industriepolitiek
 191. informele economie
 192. inkomen
 193. intercedent
 194. inverdieneffect
 195. Jan met de pet
 196. job
 197. job opening
 198. Job Openings and Labor Turnover Survey
 199. job openings ratio
 200. jobhoppen
 201. jobhopper
 202. jobless claims
 203. jobless rate
 204. jobless recovery
 205. jobmarkt
 206. kantonrechtersformule
 207. kenniseconomie
 208. kennismigrant
 209. kenniswerk
 210. kenniswerker
 211. Keynesiaanse werkloosheid
 212. klapstoelfunctie
 213. kleverige vloer
 214. kluswerker
 215. knelpuntberoep
 216. kostwinner
 217. kraamverlof
 218. krappe arbeidsmarkt
 219. Labor Department
 220. labor participation
 221. lage-inkomensgrens
 222. langdurige werkloosheid
 223. leerwerktraject
 224. levenslooponzekerheid
 225. local content requirements
 226. loon
 227. loon naar werken
 228. loon-prijsspiraal
 229. loonakkoord
 230. loondienst
 231. loondrempel
 232. looneis
 233. loonfatsoen
 234. loongarantieregeling
 235. loongrens
 236. loonkloof
 237. loonkostenhandicap
 238. loonmassa
 239. loonmatiging
 240. loonoffer
 241. loonplafond
 242. loonruimte
 243. loonslaaf
 244. loonsom
 245. loonsombenadering
 246. loonspanning
 247. loonwig
 248. loonzeepbel
 249. luddite fallacy
 250. maandloon
 251. macrocijfer
 252. managementlaag
 253. marktomstandigheden
 254. massaontslag
 255. McJobs
 256. meeademende beloning
 257. MHP
 258. microjob
 259. minimumloon
 260. misery-index
 261. moderne slavernij
 262. Monster year report
 263. moonlighting
 264. mozaïekbaan
 265. multijob
 266. national living wage
 267. natuurlijke werkloosheid
 268. niet-werkende werkzoekenden
 269. niet-beroepsbevolking
 270. nieuwe normaal
 271. nine-nine-six
 272. nine-to-five job
 273. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 274. non-compete clause
 275. NOW
 276. nullijn
 277. onbenut arbeidspotentieel
 278. onbetaald verlof
 279. onderkant van de arbeidsmarkt
 280. ondernemingsorganisatie
 281. ondernemingsraad
 282. ontslag
 283. ontslagbescherming
 284. ontslagpremie
 285. ontslagprocedure
 286. ontslagronde
 287. ontslagvergoeding
 288. open hiring
 289. oproepcontract
 290. optieclausule
 291. opzegtermijn
 292. organisatiegraad
 293. ouderdomsarmoede
 294. Participatiewet
 295. partnerverlof
 296. parttime
 297. parttimer
 298. passend werk
 299. paternalisme
 300. payrolling
 301. perquisites
 302. personeelskorting
 303. persoonlijk keuzebudget
 304. Phillipscurve
 305. pkb
 306. platformwerk
 307. polder
 308. poldermodel
 309. potentieel additionele beroepsbevolking
 310. precaire klasse
 311. precariaat
 312. premieloonstelsel
 313. prestatiebeloning
 314. prestatiebonus
 315. prestatievergoeding
 316. prijscompensatie
 317. primaire arbeidsongeschiktheid
 318. primaire arbeidsvoorwaarden
 319. problematische schulden
 320. productie
 321. productiecapaciteit
 322. productiefactoren
 323. productiemiddelen
 324. protectionisme
 325. quits
 326. quits rate
 327. rank and yank-systeem
 328. recht op onbereikbaarheid
 329. recruiten
 330. recruitment
 331. reële economie
 332. reïntegratiebeleid
 333. relatiebeding
 334. reorganisatie
 335. rightsize
 336. robotonomie
 337. salaris
 338. schijn-zzp'er
 339. schijnconstructie
 340. schijnzelfstandige
 341. scholingsrugzak
 342. schuldinflatie
 343. secundaire arbeidsvoorwaarden
 344. seizoensarbeid
 345. seizoensinvloeden
 346. seizoenswerk
 347. seizoenswerkloosheid
 348. slapend dienstverband
 349. slashbaan
 350. slasher
 351. slavenarbeid
 352. SNA
 353. sociaal plan
 354. sociaal rendement
 355. social dumping
 356. social return
 357. sociale 'race to the bottom'
 358. sociale uitkeringen
 359. sociale verzekeringswetten
 360. sociale voorzieningen
 361. sociale-zekerheidstoerisme
 362. sprokkelbaan
 363. stagflatie
 364. staking
 365. stakingskas
 366. stapelen van banen
 367. starter
 368. steunaanvragen
 369. Stichting Normering Arbeid
 370. Stichting van de Arbeid
 371. strijd om talent
 372. structurele werkloosheid
 373. structuur- en cohesiefondsen
 374. sunrise industry
 375. sunset industry
 376. sweatshop
 377. Tax Cuts and Jobs Act
 378. technische werkloosheid
 379. technologische revolutie
 380. technologische werkloosheid
 381. terugkeergarantie
 382. terugploegen
 383. the cull
 384. thuisland
 385. thuiswerkplek
 386. tijdelijk contract
 387. tijdelijk werk
 388. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 389. tijdelijke werkloosheid
 390. topvrouw
 391. Topvrouw van het Jaar
 392. traktement
 393. trendvolger
 394. tussenbaan
 395. tweede industriële revolutie
 396. tweeverdieners
 397. UBI
 398. uitkeringsaanvragen
 399. uitzendbureau
 400. uitzenden
 401. uitzendkracht
 402. uitzenduren
 403. United States Department of Labor
 404. Universal Basic Income
 405. US Initial Jobless Claims
 406. uurloon
 407. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 408. vacature
 409. vaderschapsverlof
 410. vakbeweging
 411. vakbond
 412. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 413. vakorganisatie
 414. van-werk-naar-werk-traject
 415. variabele beloning
 416. vast contract
 417. vaste aanstelling
 418. vaste baan
 419. vaststellingsovereenkomst
 420. veelverdiener
 421. verborgen arbeidspotentiëel
 422. verborgen werkloosheid
 423. verdienstelijking
 424. Vereniging Payroll Ondernemingen
 425. verkapte werkloosheid
 426. verlonen
 427. vermogenskrimp
 428. vervroegde uittreding
 429. VNO-NCW
 430. volledige werkgelegenheid
 431. voltijdbaan
 432. voltijdequivalent
 433. VPO
 434. vrijwillige vertrekregeling
 435. vrijwilligerswerk
 436. VSO
 437. VVR
 438. wachtgeld
 439. Wajong
 440. war for talent
 441. weekloon
 442. weerstandskas
 443. werkende armen
 444. werkgarantie
 445. werkgelegenheid
 446. werkgelegenheidsvallen
 447. werkgever
 448. werkgeversbijdrage
 449. werkgeversheffingen
 450. werkgeverslasten
 451. werkgeversorganisatie
 452. werkgeversvereniging
 453. werkisme
 454. werklandbeginsel
 455. werkloosheid
 456. werkloosheidscijfer
 457. werkloosheidsgraad
 458. werkloosheidspercentage
 459. werkloosheidsuitkering
 460. werkloosheidsval
 461. Werkloosheidswet
 462. werkloze beroepsbevolking
 463. werknemer
 464. werknemersbijdrage
 465. werknemersvereniging
 466. werknemersverzekeringen
 467. werkonbekwaam
 468. werkplatform
 469. werkstaking
 470. werktijdverkorting
 471. werkverschaffing
 472. werkvloer
 473. werkzaamheidsgraad
 474. werkzame beroepsbevolking
 475. Wet aanpak schijnconstructies
 476. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 477. wet Huis voor klokkenluiders
 478. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 479. Wet sociale werkvoorziening
 480. Wet van Okun
 481. Wet Verbetering Poortwachter
 482. Wet werk en bijstand
 483. WIEG
 484. woonland
 485. Working Opportunity Tax Credit
 486. working poor
 487. Working Tax Credit
 488. workism
 489. WTV
 490. zelfstandige zonder pensioen
 491. ziekteverzuim
 492. zombiebaan
 493. zwart werk
 494. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet