Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
transitiepijn
 Vandaag 22-02-2020
19891 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 middeninkomen
4 Frugal Four
5 zuinige vier
 Thema's
 Recent verbeterd
21-02transitiepijn
21-02onzekerheid
21-02geopolitieke risico’s
21-02Grundrente
21-02stikstofcrisis
20-02techlash
20-02werkisme
20-02Legal Entity Identifie...
20-02Chindependence
20-02klantacceptatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaarden
 44. arbeidsvoorwaardenregeling
 45. armoede
 46. ATV
 47. ATV-dagen
 48. automatische prijscompensatie
 49. avr
 50. AWVN
 51. baan
 52. baangarantie
 53. baanloze groei
 54. baas-koelieratio
 55. babyverlof
 56. banencijfer
 57. banenmachine
 58. banenmotor
 59. banenplan
 60. banenrapport
 61. Barbapapa-contract
 62. basisbaan
 63. basisinkomen
 64. basisjaarsalaris
 65. beëindigingsovereenkomst
 66. beloningsverschil
 67. beroepsbevolking
 68. beroepskosten
 69. beschikbaar inkomen
 70. betaalde arbeid
 71. Beveridgecurve
 72. bezettingsgraad
 73. bijstand
 74. bijzondere beloningen
 75. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 76. boventallig
 77. boventalligen
 78. brugpensioen
 79. bruto arbeidsparticipatie
 80. bruto-netto
 81. buddybaan
 82. bullshit-job
 83. CAO-akkoord
 84. CAO-conflict
 85. CAO-loon
 86. CAOP
 87. carrièresprong
 88. centraal weerstandsfonds
 89. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 90. CEO-to-worker pay-ratio
 91. Christelijk Nationaal Vakverbond
 92. Citizen's Basic Income
 93. cloudwerker
 94. CNV
 95. collectief ontslag
 96. collectieve arbeidsovereenkomst
 97. combinatiebaan
 98. concurrentiebeding
 99. concurrentiepositie
 100. conjuncturele werkloosheid
 101. conjunctuur
 102. consulent (arbeidsmarkt)
 103. consument
 104. consumentenvertrouwen
 105. consumptie
 106. contractloon
 107. crepeerindex
 108. cyclische werkloosheid
 109. dagloner
 110. dagloon
 111. deeltijd-WW
 112. deeltijdbaan
 113. deeltijdklem
 114. deeltijdval
 115. deeltijdwerk
 116. deeltijdwerker
 117. demografische druk
 118. dienstbetrekking
 119. dienstencheque
 120. doorgroeival
 121. dopgeld
 122. dubbele baan
 123. dwangarbeid
 124. economische groei
 125. éénverdiener
 126. eerste industriële revolutie
 127. emolumenten
 128. employability
 129. equal pay day
 130. expatriates
 131. expats
 132. extralegale voordelen
 133. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 134. financiële vallen
 135. flexbranche
 136. flexibele schil
 137. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 138. flexicurity
 139. flexisme
 140. flexplek
 141. flexschil
 142. flexwerker
 143. FNV
 144. frictiewerkloosheid
 145. fringe benefit
 146. fte
 147. gage
 148. garden leave
 149. gardening leave
 150. gebruikelijk loon
 151. gebruikelijkloonregeling
 152. gele vakbond
 153. generatiepact
 154. ghosting
 155. gig economy
 156. gig worker
 157. glazen plafond
 158. gouden handdruk
 159. green card
 160. grensarbeider
 161. grenswerker
 162. groeiverslaving
 163. herintredersval
 164. herverdeling van arbeid
 165. het nieuwe werken
 166. hire and fire
 167. HNW
 168. hoofdkostwinner
 169. huishouden
 170. human cloud
 171. hybride werkende
 172. hysteresis
 173. inactiviteitsgraad
 174. industriële productie
 175. industriepolitiek
 176. informele economie
 177. inkomen
 178. intercedent
 179. inverdieneffect
 180. Jan met de pet
 181. job
 182. job opening
 183. Job Openings and Labor Turnover Survey
 184. jobhoppen
 185. jobhopper
 186. jobless claims
 187. jobless rate
 188. jobless recovery
 189. jobmarkt
 190. kantonrechtersformule
 191. kenniseconomie
 192. kennismigrant
 193. Keynesiaanse werkloosheid
 194. klapstoelfunctie
 195. kleverige vloer
 196. kluswerker
 197. kostwinner
 198. kraamverlof
 199. krappe arbeidsmarkt
 200. Labor Department
 201. labor participation
 202. lage-inkomensgrens
 203. langdurige werkloosheid
 204. levenslooponzekerheid
 205. local content requirements
 206. loon
 207. loon naar werken
 208. loon-prijsspiraal
 209. loonakkoord
 210. loondienst
 211. loondrempel
 212. looneis
 213. loonfatsoen
 214. loongarantieregeling
 215. loongrens
 216. loonkloof
 217. loonkostenhandicap
 218. loonmassa
 219. loonmatiging
 220. loonoffer
 221. loonplafond
 222. loonruimte
 223. loonslaaf
 224. loonsom
 225. loonsombenadering
 226. loonspanning
 227. loonwig
 228. loonzeepbel
 229. luddite fallacy
 230. maandloon
 231. macrocijfer
 232. managementlaag
 233. marktomstandigheden
 234. massaontslag
 235. McJobs
 236. MHP
 237. microjob
 238. minimumloon
 239. misery-index
 240. moderne slavernij
 241. Monster year report
 242. moonlighting
 243. mozaïekbaan
 244. multijob
 245. national living wage
 246. natuurlijke werkloosheid
 247. niet-beroepsbevolking
 248. nieuwe normaal
 249. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 250. non-compete clause
 251. nullijn
 252. onderkant van de arbeidsmarkt
 253. ondernemingsorganisatie
 254. ondernemingsraad
 255. ontslag
 256. ontslagbescherming
 257. ontslagpremie
 258. ontslagprocedure
 259. ontslagronde
 260. ontslagvergoeding
 261. open hiring
 262. oproepcontract
 263. optieclausule
 264. opzegtermijn
 265. organisatiegraad
 266. ouderdomsarmoede
 267. Participatiewet
 268. partnerverlof
 269. parttime
 270. parttimer
 271. passend werk
 272. paternalisme
 273. payrolling
 274. perquisites
 275. personeelskorting
 276. persoonlijk keuzebudget
 277. Phillipscurve
 278. pkb
 279. polder
 280. poldermodel
 281. precaire klasse
 282. precariaat
 283. premieloonstelsel
 284. prestatiebeloning
 285. prestatiebonus
 286. prijscompensatie
 287. primaire arbeidsongeschiktheid
 288. primaire arbeidsvoorwaarden
 289. problematische schulden
 290. productie
 291. productiecapaciteit
 292. productiefactoren
 293. productiemiddelen
 294. protectionisme
 295. quits
 296. quits rate
 297. rank and yank-systeem
 298. recht op onbereikbaarheid
 299. recruiten
 300. recruitment
 301. reële economie
 302. reïntegratiebeleid
 303. relatiebeding
 304. rightsize
 305. robotonomie
 306. salaris
 307. schijn-zzp'er
 308. schijnconstructie
 309. schijnzelfstandige
 310. scholingsrugzak
 311. schuldinflatie
 312. secundaire arbeidsvoorwaarden
 313. seizoensinvloeden
 314. seizoenswerkloosheid
 315. slapend dienstverband
 316. slashbaan
 317. slasher
 318. slavenarbeid
 319. SNA
 320. sociaal plan
 321. social dumping
 322. sociale 'race to the bottom'
 323. sociale uitkeringen
 324. sociale verzekeringswetten
 325. sociale voorzieningen
 326. sociale-zekerheidstoerisme
 327. sprokkelbaan
 328. stagflatie
 329. staking
 330. stakingskas
 331. stapelen van banen
 332. starter
 333. steunaanvragen
 334. Stichting Normering Arbeid
 335. Stichting van de Arbeid
 336. structurele werkloosheid
 337. structuur- en cohesiefondsen
 338. sunrise industry
 339. sunset industry
 340. sweatshop
 341. Tax Cuts and Jobs Act
 342. technologische revolutie
 343. technologische werkloosheid
 344. terugploegen
 345. the cull
 346. thuisland
 347. tijdelijk contract
 348. tijdelijke werkloosheid
 349. topvrouw
 350. Topvrouw van het Jaar
 351. traktement
 352. trendvolger
 353. tussenbaan
 354. tweede industriële revolutie
 355. tweeverdieners
 356. UBI
 357. uitkeringsaanvragen
 358. uitzendbureau
 359. uitzenden
 360. uitzendkracht
 361. uitzenduren
 362. United States Department of Labor
 363. Universal Basic Income
 364. US Initial Jobless Claims
 365. uurloon
 366. vacature
 367. vaderschapsverlof
 368. vakbeweging
 369. vakbond
 370. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 371. vakorganisatie
 372. variabele beloning
 373. vast contract
 374. vaste aanstelling
 375. vaste baan
 376. vaststellingsovereenkomst
 377. veelverdiener
 378. verborgen arbeidspotentiëel
 379. verborgen werkloosheid
 380. verdienstelijking
 381. Vereniging Payroll Ondernemingen
 382. verkapte werkloosheid
 383. verlonen
 384. vermogenskrimp
 385. vervroegde uittreding
 386. VNO-NCW
 387. volledige werkgelegenheid
 388. voltijdbaan
 389. voltijdequivalent
 390. VPO
 391. VSO
 392. wachtgeld
 393. Wajong
 394. war for talent
 395. weekloon
 396. weerstandskas
 397. werkende armen
 398. werkgarantie
 399. werkgelegenheid
 400. werkgelegenheidsvallen
 401. werkgever
 402. werkgeversbijdrage
 403. werkgeversheffingen
 404. werkgeverslasten
 405. werkgeversorganisatie
 406. werkgeversvereniging
 407. werkisme
 408. werklandbeginsel
 409. werkloosheid
 410. werkloosheidscijfer
 411. werkloosheidsgraad
 412. werkloosheidspercentage
 413. werkloosheidsuitkering
 414. werkloosheidsval
 415. Werkloosheidswet
 416. werkloze beroepsbevolking
 417. werknemer
 418. werknemersbijdrage
 419. werknemersvereniging
 420. werknemersverzekeringen
 421. werkonbekwaam
 422. werkplatform
 423. werkstaking
 424. werkverschaffing
 425. werkvloer
 426. werkzaamheidsgraad
 427. werkzame beroepsbevolking
 428. Wet aanpak schijnconstructies
 429. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 430. wet Huis voor klokkenluiders
 431. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 432. Wet sociale werkvoorziening
 433. Wet van Okun
 434. Wet Verbetering Poortwachter
 435. Wet werk en bijstand
 436. WIEG
 437. woonland
 438. Working Opportunity Tax Credit
 439. working poor
 440. Working Tax Credit
 441. workism
 442. zelfstandige zonder pensioen
 443. ziekteverzuim
 444. zwart werk
 445. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet