Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
spiegeltransactie
Een transactie waarbij een gelijke hoeveelheid effecten of ... >>
 Vandaag 21-09-2020
20301 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 spiegeltransactie
4 ouwe jongens krentenbrood
5 kleptocratie
 Thema's
 Recent verbeterd
21-09mirror trading
21-09spiegeltransactie
21-09P-1, P-2, P-3
21-09kapitaalvlucht
21-09wegsluizen
21-09wisselkoers
18-09LCR
18-09CDBC
18-09Centrale Dienst voor d...
18-09LDI
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidskostenindex
 28. arbeidsmarkt
 29. arbeidsmarktbeleid
 30. arbeidsmarktindicator
 31. arbeidsmarkttoeslag
 32. arbeidsmigrant
 33. arbeidsmigratie
 34. arbeidsmobiliteit
 35. arbeidsomstandigheden
 36. arbeidsongeschikt
 37. arbeidsongeschiktheid
 38. arbeidsovereenkomst
 39. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 40. arbeidsparticipatie
 41. arbeidsplaats
 42. arbeidsproductiviteit
 43. arbeidstijdverkorting
 44. arbeidsverdringing
 45. arbeidsvolume
 46. arbeidsvoorwaarden
 47. arbeidsvoorwaardenregeling
 48. armoede
 49. ATV
 50. ATV-dagen
 51. automatische prijscompensatie
 52. avr
 53. AWVN
 54. baan
 55. baangarantie
 56. baanloze groei
 57. baas-koelieratio
 58. babyverlof
 59. banencijfer
 60. banenmachine
 61. banenmotor
 62. banenplan
 63. Barbapapa-contract
 64. basisbaan
 65. basisinkomen
 66. basisjaarsalaris
 67. beëindigingsovereenkomst
 68. beloningsverschil
 69. beroepsbevolking
 70. beroepskosten
 71. beschikbaar inkomen
 72. bestaanszekerheid
 73. betaalde arbeid
 74. Beveridgecurve
 75. bezettingsgraad
 76. bijstand
 77. bijzondere beloningen
 78. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 79. boventallig
 80. boventalligen
 81. brugpensioen
 82. bruto arbeidsparticipatie
 83. bruto-netto
 84. buddybaan
 85. bullshit-job
 86. CAO-akkoord
 87. CAO-conflict
 88. CAO-loon
 89. CAOP
 90. carrièresprong
 91. centraal weerstandsfonds
 92. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 93. CEO-to-worker pay-ratio
 94. Christelijk Nationaal Vakverbond
 95. Citizen's Basic Income
 96. cloudwerker
 97. CNV
 98. collectief ontslag
 99. collectieve arbeidsovereenkomst
 100. combinatiebaan
 101. concurrentiebeding
 102. concurrentiepositie
 103. conjuncturele werkloosheid
 104. conjunctuur
 105. consulent (arbeidsmarkt)
 106. consument
 107. consumentenvertrouwen
 108. consumptie
 109. contractloon
 110. crepeerindex
 111. cyclische werkloosheid
 112. dagloner
 113. dagloon
 114. deeltijd-WW
 115. deeltijdbaan
 116. deeltijdklem
 117. deeltijdontslag
 118. deeltijdval
 119. deeltijdwerk
 120. deeltijdwerker
 121. demografische druk
 122. dienstbetrekking
 123. dienstencheque
 124. diversiteitsquotum
 125. doorgroeival
 126. dopgeld
 127. dubbele baan
 128. dwangarbeid
 129. economische groei
 130. éénverdiener
 131. eerste industriële revolutie
 132. emolumenten
 133. employability
 134. equal pay day
 135. expatriates
 136. expats
 137. extralegale voordelen
 138. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 139. financiële vallen
 140. flexbranche
 141. flexibele schil
 142. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 143. flexicurity
 144. flexisme
 145. flexplek
 146. flexschil
 147. flexwerker
 148. FNV
 149. frictiewerkloosheid
 150. fringe benefit
 151. fte
 152. gage
 153. garden leave
 154. gardening leave
 155. gebruikelijk loon
 156. gebruikelijkloonregeling
 157. gele vakbond
 158. generatiepact
 159. ghosting
 160. gig economy
 161. gig worker
 162. glazen plafond
 163. gouden handdruk
 164. green card
 165. grensarbeider
 166. grenswerker
 167. groeiverslaving
 168. herintredersval
 169. herverdeling van arbeid
 170. het nieuwe werken
 171. hire and fire
 172. HNW
 173. hoofdkostwinner
 174. huishouden
 175. human cloud
 176. hybride werkende
 177. hysteresis
 178. inactieven
 179. inactiviteitsgraad
 180. industriële productie
 181. industriepolitiek
 182. informele economie
 183. inkomen
 184. intercedent
 185. inverdieneffect
 186. Jan met de pet
 187. job
 188. job opening
 189. Job Openings and Labor Turnover Survey
 190. jobhoppen
 191. jobhopper
 192. jobless claims
 193. jobless rate
 194. jobless recovery
 195. jobmarkt
 196. kantonrechtersformule
 197. kenniseconomie
 198. kennismigrant
 199. kenniswerk
 200. kenniswerker
 201. Keynesiaanse werkloosheid
 202. klapstoelfunctie
 203. kleverige vloer
 204. kluswerker
 205. kostwinner
 206. kraamverlof
 207. krappe arbeidsmarkt
 208. Labor Department
 209. labor participation
 210. lage-inkomensgrens
 211. langdurige werkloosheid
 212. levenslooponzekerheid
 213. local content requirements
 214. loon
 215. loon naar werken
 216. loon-prijsspiraal
 217. loonakkoord
 218. loondienst
 219. loondrempel
 220. looneis
 221. loonfatsoen
 222. loongarantieregeling
 223. loongrens
 224. loonkloof
 225. loonkostenhandicap
 226. loonmassa
 227. loonmatiging
 228. loonoffer
 229. loonplafond
 230. loonruimte
 231. loonslaaf
 232. loonsom
 233. loonsombenadering
 234. loonspanning
 235. loonwig
 236. loonzeepbel
 237. luddite fallacy
 238. maandloon
 239. macrocijfer
 240. managementlaag
 241. marktomstandigheden
 242. massaontslag
 243. McJobs
 244. MHP
 245. microjob
 246. minimumloon
 247. misery-index
 248. moderne slavernij
 249. Monster year report
 250. moonlighting
 251. mozaïekbaan
 252. multijob
 253. national living wage
 254. natuurlijke werkloosheid
 255. niet-beroepsbevolking
 256. nieuwe normaal
 257. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 258. non-compete clause
 259. NOW
 260. nullijn
 261. onderkant van de arbeidsmarkt
 262. ondernemingsorganisatie
 263. ondernemingsraad
 264. ontslag
 265. ontslagbescherming
 266. ontslagpremie
 267. ontslagprocedure
 268. ontslagronde
 269. ontslagvergoeding
 270. open hiring
 271. oproepcontract
 272. optieclausule
 273. opzegtermijn
 274. organisatiegraad
 275. ouderdomsarmoede
 276. Participatiewet
 277. partnerverlof
 278. parttime
 279. parttimer
 280. passend werk
 281. paternalisme
 282. payrolling
 283. perquisites
 284. personeelskorting
 285. persoonlijk keuzebudget
 286. Phillipscurve
 287. pkb
 288. polder
 289. poldermodel
 290. precaire klasse
 291. precariaat
 292. premieloonstelsel
 293. prestatiebeloning
 294. prestatiebonus
 295. prestatievergoeding
 296. prijscompensatie
 297. primaire arbeidsongeschiktheid
 298. primaire arbeidsvoorwaarden
 299. problematische schulden
 300. productie
 301. productiecapaciteit
 302. productiefactoren
 303. productiemiddelen
 304. protectionisme
 305. quits
 306. quits rate
 307. rank and yank-systeem
 308. recht op onbereikbaarheid
 309. recruiten
 310. recruitment
 311. reële economie
 312. reïntegratiebeleid
 313. relatiebeding
 314. rightsize
 315. robotonomie
 316. salaris
 317. schijn-zzp'er
 318. schijnconstructie
 319. schijnzelfstandige
 320. scholingsrugzak
 321. schuldinflatie
 322. secundaire arbeidsvoorwaarden
 323. seizoensinvloeden
 324. seizoenswerkloosheid
 325. slapend dienstverband
 326. slashbaan
 327. slasher
 328. slavenarbeid
 329. SNA
 330. sociaal plan
 331. social dumping
 332. sociale 'race to the bottom'
 333. sociale uitkeringen
 334. sociale verzekeringswetten
 335. sociale voorzieningen
 336. sociale-zekerheidstoerisme
 337. sprokkelbaan
 338. stagflatie
 339. staking
 340. stakingskas
 341. stapelen van banen
 342. starter
 343. steunaanvragen
 344. Stichting Normering Arbeid
 345. Stichting van de Arbeid
 346. structurele werkloosheid
 347. structuur- en cohesiefondsen
 348. sunrise industry
 349. sunset industry
 350. sweatshop
 351. Tax Cuts and Jobs Act
 352. technische werkloosheid
 353. technologische revolutie
 354. technologische werkloosheid
 355. terugploegen
 356. the cull
 357. thuisland
 358. tijdelijk contract
 359. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 360. tijdelijke werkloosheid
 361. topvrouw
 362. Topvrouw van het Jaar
 363. traktement
 364. trendvolger
 365. tussenbaan
 366. tweede industriële revolutie
 367. tweeverdieners
 368. UBI
 369. uitkeringsaanvragen
 370. uitzendbureau
 371. uitzenden
 372. uitzendkracht
 373. uitzenduren
 374. United States Department of Labor
 375. Universal Basic Income
 376. US Initial Jobless Claims
 377. uurloon
 378. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 379. vacature
 380. vaderschapsverlof
 381. vakbeweging
 382. vakbond
 383. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 384. vakorganisatie
 385. variabele beloning
 386. vast contract
 387. vaste aanstelling
 388. vaste baan
 389. vaststellingsovereenkomst
 390. veelverdiener
 391. verborgen arbeidspotentiëel
 392. verborgen werkloosheid
 393. verdienstelijking
 394. Vereniging Payroll Ondernemingen
 395. verkapte werkloosheid
 396. verlonen
 397. vermogenskrimp
 398. vervroegde uittreding
 399. VNO-NCW
 400. volledige werkgelegenheid
 401. voltijdbaan
 402. voltijdequivalent
 403. VPO
 404. VSO
 405. wachtgeld
 406. Wajong
 407. war for talent
 408. weekloon
 409. weerstandskas
 410. werkende armen
 411. werkgarantie
 412. werkgelegenheid
 413. werkgelegenheidsvallen
 414. werkgever
 415. werkgeversbijdrage
 416. werkgeversheffingen
 417. werkgeverslasten
 418. werkgeversorganisatie
 419. werkgeversvereniging
 420. werkisme
 421. werklandbeginsel
 422. werkloosheid
 423. werkloosheidscijfer
 424. werkloosheidsgraad
 425. werkloosheidspercentage
 426. werkloosheidsuitkering
 427. werkloosheidsval
 428. Werkloosheidswet
 429. werkloze beroepsbevolking
 430. werknemer
 431. werknemersbijdrage
 432. werknemersvereniging
 433. werknemersverzekeringen
 434. werkonbekwaam
 435. werkplatform
 436. werkstaking
 437. werktijdverkorting
 438. werkverschaffing
 439. werkvloer
 440. werkzaamheidsgraad
 441. werkzame beroepsbevolking
 442. Wet aanpak schijnconstructies
 443. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 444. wet Huis voor klokkenluiders
 445. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 446. Wet sociale werkvoorziening
 447. Wet van Okun
 448. Wet Verbetering Poortwachter
 449. Wet werk en bijstand
 450. WIEG
 451. woonland
 452. Working Opportunity Tax Credit
 453. working poor
 454. Working Tax Credit
 455. workism
 456. WTV
 457. zelfstandige zonder pensioen
 458. ziekteverzuim
 459. zwart werk
 460. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet