Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Lagarde put
Een door de Europese Centrale Bank (ECB) onder leiding van ... >>
 Vandaag 09-08-2020
20217 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 bedrijf
2 ouwe jongens krentenbrood
3 operationeel resultaat
4 Lagarde put
5 betaalpauze
 Thema's
 Recent verbeterd
09-08Coronadashboard
09-08dashboard
09-08on balance volume
09-08put optie
09-08consumptiemaatschappij
09-08inhaalvraag
09-08Lagarde put
09-08Draghi put
09-08Bernanke put
09-08Greenspan put
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidskostenindex
 28. arbeidsmarkt
 29. arbeidsmarktbeleid
 30. arbeidsmarktindicator
 31. arbeidsmarkttoeslag
 32. arbeidsmigrant
 33. arbeidsmigratie
 34. arbeidsmobiliteit
 35. arbeidsomstandigheden
 36. arbeidsongeschikt
 37. arbeidsongeschiktheid
 38. arbeidsovereenkomst
 39. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 40. arbeidsparticipatie
 41. arbeidsplaats
 42. arbeidsproductiviteit
 43. arbeidstijdverkorting
 44. arbeidsverdringing
 45. arbeidsvolume
 46. arbeidsvoorwaarden
 47. arbeidsvoorwaardenregeling
 48. armoede
 49. ATV
 50. ATV-dagen
 51. automatische prijscompensatie
 52. avr
 53. AWVN
 54. baan
 55. baangarantie
 56. baanloze groei
 57. baas-koelieratio
 58. babyverlof
 59. banencijfer
 60. banenmachine
 61. banenmotor
 62. banenplan
 63. Barbapapa-contract
 64. basisbaan
 65. basisinkomen
 66. basisjaarsalaris
 67. beëindigingsovereenkomst
 68. beloningsverschil
 69. beroepsbevolking
 70. beroepskosten
 71. beschikbaar inkomen
 72. bestaanszekerheid
 73. betaalde arbeid
 74. Beveridgecurve
 75. bezettingsgraad
 76. bijstand
 77. bijzondere beloningen
 78. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 79. boventallig
 80. boventalligen
 81. brugpensioen
 82. bruto arbeidsparticipatie
 83. bruto-netto
 84. buddybaan
 85. bullshit-job
 86. CAO-akkoord
 87. CAO-conflict
 88. CAO-loon
 89. CAOP
 90. carrièresprong
 91. centraal weerstandsfonds
 92. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 93. CEO-to-worker pay-ratio
 94. Christelijk Nationaal Vakverbond
 95. Citizen's Basic Income
 96. cloudwerker
 97. CNV
 98. collectief ontslag
 99. collectieve arbeidsovereenkomst
 100. combinatiebaan
 101. concurrentiebeding
 102. concurrentiepositie
 103. conjuncturele werkloosheid
 104. conjunctuur
 105. consulent (arbeidsmarkt)
 106. consument
 107. consumentenvertrouwen
 108. consumptie
 109. contractloon
 110. crepeerindex
 111. cyclische werkloosheid
 112. dagloner
 113. dagloon
 114. deeltijd-WW
 115. deeltijdbaan
 116. deeltijdklem
 117. deeltijdontslag
 118. deeltijdval
 119. deeltijdwerk
 120. deeltijdwerker
 121. demografische druk
 122. dienstbetrekking
 123. dienstencheque
 124. diversiteitsquotum
 125. doorgroeival
 126. dopgeld
 127. dubbele baan
 128. dwangarbeid
 129. economische groei
 130. éénverdiener
 131. eerste industriële revolutie
 132. emolumenten
 133. employability
 134. equal pay day
 135. expatriates
 136. expats
 137. extralegale voordelen
 138. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 139. financiële vallen
 140. flexbranche
 141. flexibele schil
 142. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 143. flexicurity
 144. flexisme
 145. flexplek
 146. flexschil
 147. flexwerker
 148. FNV
 149. frictiewerkloosheid
 150. fringe benefit
 151. fte
 152. gage
 153. garden leave
 154. gardening leave
 155. gebruikelijk loon
 156. gebruikelijkloonregeling
 157. gele vakbond
 158. generatiepact
 159. ghosting
 160. gig economy
 161. gig worker
 162. glazen plafond
 163. gouden handdruk
 164. green card
 165. grensarbeider
 166. grenswerker
 167. groeiverslaving
 168. herintredersval
 169. herverdeling van arbeid
 170. het nieuwe werken
 171. hire and fire
 172. HNW
 173. hoofdkostwinner
 174. huishouden
 175. human cloud
 176. hybride werkende
 177. hysteresis
 178. inactiviteitsgraad
 179. industriële productie
 180. industriepolitiek
 181. informele economie
 182. inkomen
 183. intercedent
 184. inverdieneffect
 185. Jan met de pet
 186. job
 187. job opening
 188. Job Openings and Labor Turnover Survey
 189. jobhoppen
 190. jobhopper
 191. jobless claims
 192. jobless rate
 193. jobless recovery
 194. jobmarkt
 195. kantonrechtersformule
 196. kenniseconomie
 197. kennismigrant
 198. kenniswerk
 199. kenniswerker
 200. Keynesiaanse werkloosheid
 201. klapstoelfunctie
 202. kleverige vloer
 203. kluswerker
 204. kostwinner
 205. kraamverlof
 206. krappe arbeidsmarkt
 207. Labor Department
 208. labor participation
 209. lage-inkomensgrens
 210. langdurige werkloosheid
 211. levenslooponzekerheid
 212. local content requirements
 213. loon
 214. loon naar werken
 215. loon-prijsspiraal
 216. loonakkoord
 217. loondienst
 218. loondrempel
 219. looneis
 220. loonfatsoen
 221. loongarantieregeling
 222. loongrens
 223. loonkloof
 224. loonkostenhandicap
 225. loonmassa
 226. loonmatiging
 227. loonoffer
 228. loonplafond
 229. loonruimte
 230. loonslaaf
 231. loonsom
 232. loonsombenadering
 233. loonspanning
 234. loonwig
 235. loonzeepbel
 236. luddite fallacy
 237. maandloon
 238. macrocijfer
 239. managementlaag
 240. marktomstandigheden
 241. massaontslag
 242. McJobs
 243. MHP
 244. microjob
 245. minimumloon
 246. misery-index
 247. moderne slavernij
 248. Monster year report
 249. moonlighting
 250. mozaïekbaan
 251. multijob
 252. national living wage
 253. natuurlijke werkloosheid
 254. niet-beroepsbevolking
 255. nieuwe normaal
 256. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 257. non-compete clause
 258. NOW
 259. nullijn
 260. onderkant van de arbeidsmarkt
 261. ondernemingsorganisatie
 262. ondernemingsraad
 263. ontslag
 264. ontslagbescherming
 265. ontslagpremie
 266. ontslagprocedure
 267. ontslagronde
 268. ontslagvergoeding
 269. open hiring
 270. oproepcontract
 271. optieclausule
 272. opzegtermijn
 273. organisatiegraad
 274. ouderdomsarmoede
 275. Participatiewet
 276. partnerverlof
 277. parttime
 278. parttimer
 279. passend werk
 280. paternalisme
 281. payrolling
 282. perquisites
 283. personeelskorting
 284. persoonlijk keuzebudget
 285. Phillipscurve
 286. pkb
 287. polder
 288. poldermodel
 289. precaire klasse
 290. precariaat
 291. premieloonstelsel
 292. prestatiebeloning
 293. prestatiebonus
 294. prijscompensatie
 295. primaire arbeidsongeschiktheid
 296. primaire arbeidsvoorwaarden
 297. problematische schulden
 298. productie
 299. productiecapaciteit
 300. productiefactoren
 301. productiemiddelen
 302. protectionisme
 303. quits
 304. quits rate
 305. rank and yank-systeem
 306. recht op onbereikbaarheid
 307. recruiten
 308. recruitment
 309. reële economie
 310. reïntegratiebeleid
 311. relatiebeding
 312. rightsize
 313. robotonomie
 314. salaris
 315. schijn-zzp'er
 316. schijnconstructie
 317. schijnzelfstandige
 318. scholingsrugzak
 319. schuldinflatie
 320. secundaire arbeidsvoorwaarden
 321. seizoensinvloeden
 322. seizoenswerkloosheid
 323. slapend dienstverband
 324. slashbaan
 325. slasher
 326. slavenarbeid
 327. SNA
 328. sociaal plan
 329. social dumping
 330. sociale 'race to the bottom'
 331. sociale uitkeringen
 332. sociale verzekeringswetten
 333. sociale voorzieningen
 334. sociale-zekerheidstoerisme
 335. sprokkelbaan
 336. stagflatie
 337. staking
 338. stakingskas
 339. stapelen van banen
 340. starter
 341. steunaanvragen
 342. Stichting Normering Arbeid
 343. Stichting van de Arbeid
 344. structurele werkloosheid
 345. structuur- en cohesiefondsen
 346. sunrise industry
 347. sunset industry
 348. sweatshop
 349. Tax Cuts and Jobs Act
 350. technologische revolutie
 351. technologische werkloosheid
 352. terugploegen
 353. the cull
 354. thuisland
 355. tijdelijk contract
 356. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 357. tijdelijke werkloosheid
 358. topvrouw
 359. Topvrouw van het Jaar
 360. traktement
 361. trendvolger
 362. tussenbaan
 363. tweede industriële revolutie
 364. tweeverdieners
 365. UBI
 366. uitkeringsaanvragen
 367. uitzendbureau
 368. uitzenden
 369. uitzendkracht
 370. uitzenduren
 371. United States Department of Labor
 372. Universal Basic Income
 373. US Initial Jobless Claims
 374. uurloon
 375. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 376. vacature
 377. vaderschapsverlof
 378. vakbeweging
 379. vakbond
 380. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 381. vakorganisatie
 382. variabele beloning
 383. vast contract
 384. vaste aanstelling
 385. vaste baan
 386. vaststellingsovereenkomst
 387. veelverdiener
 388. verborgen arbeidspotentiëel
 389. verborgen werkloosheid
 390. verdienstelijking
 391. Vereniging Payroll Ondernemingen
 392. verkapte werkloosheid
 393. verlonen
 394. vermogenskrimp
 395. vervroegde uittreding
 396. VNO-NCW
 397. volledige werkgelegenheid
 398. voltijdbaan
 399. voltijdequivalent
 400. VPO
 401. VSO
 402. wachtgeld
 403. Wajong
 404. war for talent
 405. weekloon
 406. weerstandskas
 407. werkende armen
 408. werkgarantie
 409. werkgelegenheid
 410. werkgelegenheidsvallen
 411. werkgever
 412. werkgeversbijdrage
 413. werkgeversheffingen
 414. werkgeverslasten
 415. werkgeversorganisatie
 416. werkgeversvereniging
 417. werkisme
 418. werklandbeginsel
 419. werkloosheid
 420. werkloosheidscijfer
 421. werkloosheidsgraad
 422. werkloosheidspercentage
 423. werkloosheidsuitkering
 424. werkloosheidsval
 425. Werkloosheidswet
 426. werkloze beroepsbevolking
 427. werknemer
 428. werknemersbijdrage
 429. werknemersvereniging
 430. werknemersverzekeringen
 431. werkonbekwaam
 432. werkplatform
 433. werkstaking
 434. werktijdverkorting
 435. werkverschaffing
 436. werkvloer
 437. werkzaamheidsgraad
 438. werkzame beroepsbevolking
 439. Wet aanpak schijnconstructies
 440. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 441. wet Huis voor klokkenluiders
 442. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 443. Wet sociale werkvoorziening
 444. Wet van Okun
 445. Wet Verbetering Poortwachter
 446. Wet werk en bijstand
 447. WIEG
 448. woonland
 449. Working Opportunity Tax Credit
 450. working poor
 451. Working Tax Credit
 452. workism
 453. WTV
 454. zelfstandige zonder pensioen
 455. ziekteverzuim
 456. zwart werk
 457. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet