Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Magnitskywet
 Vandaag 22-11-2019
19720 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
21-11zeldzame aardmetalen
21-11Magnitskywet
21-11strafbankje
21-11onderlinge verzekering
21-11Black Friday
21-11vrouwenquotum
21-11schaduwrente
21-11levend geld
20-11bestaansminimum
20-11true cost accounting
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaardenregeling
 44. armoede
 45. ATV
 46. ATV-dagen
 47. automatische prijscompensatie
 48. avr
 49. AWVN
 50. baan
 51. baangarantie
 52. baanloze groei
 53. baas-koelieratio
 54. babyverlof
 55. banencijfer
 56. banenmachine
 57. banenmotor
 58. banenplan
 59. Barbapapa-contract
 60. basisinkomen
 61. basisjaarsalaris
 62. beëindigingsovereenkomst
 63. beloningsverschil
 64. beroepsbevolking
 65. beroepskosten
 66. beschikbaar inkomen
 67. betaalde arbeid
 68. Beveridgecurve
 69. bezettingsgraad
 70. bijstand
 71. bijzondere beloningen
 72. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 73. boventalligen
 74. brugpensioen
 75. bruto arbeidsparticipatie
 76. bruto-netto
 77. buddybaan
 78. bullshit-job
 79. cao-conflict
 80. CAOP
 81. carrièresprong
 82. centraal weerstandsfonds
 83. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 84. CEO-to-worker pay-ratio
 85. Christelijk Nationaal Vakverbond
 86. Citizen's Basic Income
 87. cloudwerker
 88. CNV
 89. collectief ontslag
 90. collectieve arbeidsovereenkomst
 91. combinatiebaan
 92. concurrentiebeding
 93. concurrentiepositie
 94. conjuncturele werkloosheid
 95. conjunctuur
 96. consulent (arbeidsmarkt)
 97. consument
 98. consumentenvertrouwen
 99. consumptie
 100. contractloon
 101. crepeerindex
 102. cyclische werkloosheid
 103. dagloner
 104. dagloon
 105. deeltijd-WW
 106. deeltijdbaan
 107. deeltijdklem
 108. deeltijdval
 109. deeltijdwerk
 110. deeltijdwerker
 111. dienstbetrekking
 112. dienstencheque
 113. doorgroeival
 114. dopgeld
 115. dubbele baan
 116. dwangarbeid
 117. economische groei
 118. éénverdiener
 119. eerste industriële revolutie
 120. emolumenten
 121. employability
 122. expatriates
 123. expats
 124. extralegale voordelen
 125. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 126. financiële vallen
 127. flexbranche
 128. flexibele schil
 129. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 130. flexicurity
 131. flexisme
 132. flexplek
 133. flexschil
 134. flexwerker
 135. FNV
 136. frictiewerkloosheid
 137. fringe benefit
 138. fte
 139. gage
 140. garden leave
 141. gardening leave
 142. gebruikelijk loon
 143. gebruikelijkloonregeling
 144. gele vakbond
 145. generatiepact
 146. ghosting
 147. gig economy
 148. gig worker
 149. glazen plafond
 150. gouden handdruk
 151. green card
 152. grensarbeider
 153. grenswerker
 154. groeiverslaving
 155. herintredersval
 156. herverdeling van arbeid
 157. het nieuwe werken
 158. hire and fire
 159. HNW
 160. hoofdkostwinner
 161. huishouden
 162. human cloud
 163. hybride werkende
 164. hysteresis
 165. inactiviteitsgraad
 166. industriële productie
 167. industriepolitiek
 168. informele economie
 169. inkomen
 170. intercedent
 171. inverdieneffect
 172. Jan met de pet
 173. job
 174. job opening
 175. Job Openings and Labor Turnover Survey
 176. jobhoppen
 177. jobhopper
 178. jobless claims
 179. jobless rate
 180. jobless recovery
 181. jobmarkt
 182. kantonrechtersformule
 183. kenniseconomie
 184. kennismigrant
 185. Keynesiaanse werkloosheid
 186. klapstoelfunctie
 187. kleverige vloer
 188. kluswerker
 189. kostwinner
 190. kraamverlof
 191. krappe arbeidsmarkt
 192. Labor Department
 193. labor participation
 194. lage-inkomensgrens
 195. langdurige werkloosheid
 196. levenslooponzekerheid
 197. local content requirements
 198. loon
 199. loon naar werken
 200. loon-prijsspiraal
 201. loonakkoord
 202. loondienst
 203. loondrempel
 204. looneis
 205. loonfatsoen
 206. loongarantieregeling
 207. loongrens
 208. loonkloof
 209. loonkostenhandicap
 210. loonmassa
 211. loonmatiging
 212. loonoffer
 213. loonplafond
 214. loonruimte
 215. loonslaaf
 216. loonsom
 217. loonsombenadering
 218. loonspanning
 219. loonwig
 220. loonzeepbel
 221. luddite fallacy
 222. maandloon
 223. macrocijfer
 224. managementlaag
 225. marktomstandigheden
 226. massaontslag
 227. McJobs
 228. MHP
 229. microjob
 230. minimumloon
 231. misery-index
 232. moderne slavernij
 233. Monster year report
 234. moonlighting
 235. mozaïekbaan
 236. multijob
 237. national living wage
 238. natuurlijke werkloosheid
 239. niet-beroepsbevolking
 240. nieuwe normaal
 241. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 242. non-compete clause
 243. nullijn
 244. onderkant van de arbeidsmarkt
 245. ondernemingsorganisatie
 246. ondernemingsraad
 247. ontslag
 248. ontslagbescherming
 249. ontslagpremie
 250. ontslagprocedure
 251. ontslagronde
 252. ontslagvergoeding
 253. open hiring
 254. oproepcontract
 255. optieclausule
 256. opzegtermijn
 257. organisatiegraad
 258. ouderdomsarmoede
 259. Participatiewet
 260. partnerverlof
 261. parttime
 262. parttimer
 263. passend werk
 264. paternalisme
 265. payrolling
 266. perquisites
 267. personeelskorting
 268. persoonlijk keuzebudget
 269. Phillipscurve
 270. pkb
 271. polder
 272. poldermodel
 273. precaire klasse
 274. precariaat
 275. premieloonstelsel
 276. prestatiebeloning
 277. prestatiebonus
 278. prijscompensatie
 279. primaire arbeidsongeschiktheid
 280. primaire arbeidsvoorwaarden
 281. problematische schulden
 282. productie
 283. productiecapaciteit
 284. productiefactoren
 285. productiemiddelen
 286. protectionisme
 287. quits
 288. quits rate
 289. rank and yank-systeem
 290. recht op onbereikbaarheid
 291. recruiten
 292. recruitment
 293. reële economie
 294. reïntegratiebeleid
 295. relatiebeding
 296. rightsize
 297. robotonomie
 298. salaris
 299. schijn-zzp'er
 300. schijnconstructie
 301. schijnzelfstandige
 302. scholingsrugzak
 303. schuldinflatie
 304. secundaire arbeidsvoorwaarden
 305. seizoensinvloeden
 306. seizoenswerkloosheid
 307. slapend dienstverband
 308. slashbaan
 309. slasher
 310. slavenarbeid
 311. SNA
 312. sociaal plan
 313. social dumping
 314. sociale 'race to the bottom'
 315. sociale uitkeringen
 316. sociale verzekeringswetten
 317. sociale voorzieningen
 318. sociale-zekerheidstoerisme
 319. sprokkelbaan
 320. stagflatie
 321. staking
 322. stakingskas
 323. stapelen van banen
 324. starter
 325. steunaanvragen
 326. Stichting Normering Arbeid
 327. Stichting van de Arbeid
 328. structurele werkloosheid
 329. structuur- en cohesiefondsen
 330. sunrise industry
 331. sunset industry
 332. sweatshop
 333. Tax Cuts and Jobs Act
 334. technologische revolutie
 335. technologische werkloosheid
 336. terugploegen
 337. the cull
 338. thuisland
 339. tijdelijk contract
 340. tijdelijke werkloosheid
 341. topvrouw
 342. Topvrouw van het Jaar
 343. traktement
 344. trendvolger
 345. tussenbaan
 346. tweede industriële revolutie
 347. tweeverdieners
 348. UBI
 349. uitkeringsaanvragen
 350. uitzendbureau
 351. uitzenden
 352. uitzendkracht
 353. uitzenduren
 354. United States Department of Labor
 355. Universal Basic Income
 356. US Initial Jobless Claims
 357. uurloon
 358. vacature
 359. vaderschapsverlof
 360. vakbeweging
 361. vakbond
 362. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 363. vakorganisatie
 364. variabele beloning
 365. vast contract
 366. vaste aanstelling
 367. vaste baan
 368. vaststellingsovereenkomst
 369. veelverdiener
 370. verborgen arbeidspotentiëel
 371. verborgen werkloosheid
 372. verdienstelijking
 373. Vereniging Payroll Ondernemingen
 374. verkapte werkloosheid
 375. verlonen
 376. vermogenskrimp
 377. vervroegde uittreding
 378. VNO-NCW
 379. volledige werkgelegenheid
 380. voltijdbaan
 381. voltijdequivalent
 382. VPO
 383. VSO
 384. wachtgeld
 385. Wajong
 386. war for talent
 387. weekloon
 388. weerstandskas
 389. werkende armen
 390. werkgarantie
 391. werkgelegenheid
 392. werkgelegenheidsvallen
 393. werkgever
 394. werkgeversbijdrage
 395. werkgeversheffingen
 396. werkgeverslasten
 397. werkgeversorganisatie
 398. werkgeversvereniging
 399. werklandbeginsel
 400. werkloosheid
 401. werkloosheidscijfer
 402. werkloosheidsgraad
 403. werkloosheidspercentage
 404. werkloosheidsuitkering
 405. werkloosheidsval
 406. Werkloosheidswet
 407. werkloze beroepsbevolking
 408. werknemer
 409. werknemersbijdrage
 410. werknemersvereniging
 411. werknemersverzekeringen
 412. werkonbekwaam
 413. werkplatform
 414. werkstaking
 415. werkverschaffing
 416. werkvloer
 417. werkzame beroepsbevolking
 418. Wet aanpak schijnconstructies
 419. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 420. wet Huis voor klokkenluiders
 421. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 422. Wet sociale werkvoorziening
 423. Wet van Okun
 424. Wet Verbetering Poortwachter
 425. Wet werk en bijstand
 426. WIEG
 427. woonland
 428. Working Opportunity Tax Credit
 429. working poor
 430. Working Tax Credit
 431. zelfstandige zonder pensioen
 432. ziekteverzuim
 433. zwart werk
 434. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet