dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
bewaarneming
 Vandaag 15-10-2019
19595 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7o/g
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-10Nobelprijs voor econom...
14-10datakapitalisme
14-10data-economie
14-10valutapact
14-10digitale centralebankm...
14-10Tinbergen, Jan
14-10Thaler, Richard H.
14-10betalingstermijn
14-10betaaltermijn
14-10debiteurenbeheer
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADV
 5. ADV-dagen
 6. afslanken
 7. afstand tot de arbeidsmarkt
 8. afvloeiingsregeling
 9. Akkoord van Wassenaar
 10. algemeen verbindend verklaring
 11. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 12. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 13. alleenverdiener
 14. ambachtseconomie
 15. anciënniteit
 16. anciënniteitsbeginsel
 17. anderhalfverdieners
 18. arbeid
 19. arbeidsbemiddelaar
 20. arbeidscontract
 21. arbeidsdeelname
 22. arbeidsduurverkorting
 23. arbeidsinkomensquote
 24. arbeidsintensief
 25. arbeidsjaar
 26. arbeidskosten
 27. arbeidsmarkt
 28. arbeidsmarktbeleid
 29. arbeidsmarktindicator
 30. arbeidsmigrant
 31. arbeidsmigratie
 32. arbeidsmobiliteit
 33. arbeidsongeschikt
 34. arbeidsongeschiktheid
 35. arbeidsovereenkomst
 36. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 37. arbeidsparticipatie
 38. arbeidsplaats
 39. arbeidsproductiviteit
 40. arbeidstijdverkorting
 41. arbeidsverdringing
 42. arbeidsvolume
 43. arbeidsvoorwaardenregeling
 44. armoede
 45. ATV
 46. ATV-dagen
 47. automatische prijscompensatie
 48. avr
 49. AWVN
 50. baan
 51. baangarantie
 52. baanloze groei
 53. baas-koelieratio
 54. babyverlof
 55. banencijfer
 56. banenmachine
 57. banenmotor
 58. banenplan
 59. Barbapapa-contract
 60. basisinkomen
 61. basisjaarsalaris
 62. beëindigingsovereenkomst
 63. beloningsverschil
 64. beroepsbevolking
 65. beroepskosten
 66. beschikbaar inkomen
 67. betaalde arbeid
 68. Beveridgecurve
 69. bezettingsgraad
 70. bijstand
 71. bijzondere beloningen
 72. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 73. boventalligen
 74. brugpensioen
 75. bruto arbeidsparticipatie
 76. bruto-netto
 77. buddybaan
 78. bullshit-job
 79. cao-conflict
 80. CAOP
 81. carrièresprong
 82. CBI
 83. centraal weerstandsfonds
 84. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 85. CEO-to-worker pay-ratio
 86. Christelijk Nationaal Vakverbond
 87. Citizen's Basic Income
 88. cloudwerker
 89. CNV
 90. collectief ontslag
 91. collectieve arbeidsovereenkomst
 92. combinatiebaan
 93. concurrentiebeding
 94. concurrentiepositie
 95. conjuncturele werkloosheid
 96. conjunctuur
 97. consulent (arbeidsmarkt)
 98. consument
 99. consumentenvertrouwen
 100. consumptie
 101. contractloon
 102. crepeerindex
 103. cyclische werkloosheid
 104. dagloner
 105. dagloon
 106. deeltijd-WW
 107. deeltijdbaan
 108. deeltijdklem
 109. deeltijdval
 110. deeltijdwerk
 111. deeltijdwerker
 112. dienstbetrekking
 113. dienstencheque
 114. doorgroeival
 115. dopgeld
 116. dubbele baan
 117. dwangarbeid
 118. economische groei
 119. éénverdiener
 120. eerste industriële revolutie
 121. emolumenten
 122. employability
 123. expatriates
 124. expats
 125. extralegale voordelen
 126. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 127. financiële vallen
 128. flexbranche
 129. flexibele schil
 130. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 131. flexicurity
 132. flexisme
 133. flexplek
 134. flexschil
 135. flexwerker
 136. FNV
 137. frictiewerkloosheid
 138. fringe benefit
 139. fte
 140. gage
 141. garden leave
 142. gardening leave
 143. gebruikelijk loon
 144. gebruikelijkloonregeling
 145. gele vakbond
 146. generatiepact
 147. ghosting
 148. gig economy
 149. gig worker
 150. glazen plafond
 151. gouden handdruk
 152. green card
 153. grensarbeider
 154. grenswerker
 155. groeiverslaving
 156. herintredersval
 157. herverdeling van arbeid
 158. het nieuwe werken
 159. hire and fire
 160. HNW
 161. hoofdkostwinner
 162. huishouden
 163. human cloud
 164. hybride werkende
 165. hysteresis
 166. inactiviteitsgraad
 167. industriële productie
 168. industriepolitiek
 169. informele economie
 170. inkomen
 171. intercedent
 172. inverdieneffect
 173. Jan met de pet
 174. job
 175. job opening
 176. Job Openings and Labor Turnover Survey
 177. jobhoppen
 178. jobhopper
 179. jobless claims
 180. jobless rate
 181. jobless recovery
 182. jobmarkt
 183. kantonrechtersformule
 184. kenniseconomie
 185. kennismigrant
 186. Keynesiaanse werkloosheid
 187. klapstoelfunctie
 188. kleverige vloer
 189. kluswerker
 190. kostwinner
 191. kraamverlof
 192. krappe arbeidsmarkt
 193. Labor Department
 194. labor participation
 195. lage-inkomensgrens
 196. langdurige werkloosheid
 197. levenslooponzekerheid
 198. local content requirements
 199. loon
 200. loon naar werken
 201. loon-prijsspiraal
 202. loonakkoord
 203. loondienst
 204. loondrempel
 205. looneis
 206. loonfatsoen
 207. loongarantieregeling
 208. loongrens
 209. loonkloof
 210. loonkostenhandicap
 211. loonmassa
 212. loonmatiging
 213. loonoffer
 214. loonplafond
 215. loonruimte
 216. loonslaaf
 217. loonsom
 218. loonsombenadering
 219. loonspanning
 220. loonwig
 221. loonzeepbel
 222. luddite fallacy
 223. maandloon
 224. macrocijfer
 225. managementlaag
 226. marktomstandigheden
 227. massaontslag
 228. McJobs
 229. MHP
 230. microjob
 231. minimumloon
 232. misery-index
 233. moderne slavernij
 234. Monster year report
 235. moonlighting
 236. mozaïekbaan
 237. multijob
 238. national living wage
 239. natuurlijke werkloosheid
 240. niet-beroepsbevolking
 241. nieuwe normaal
 242. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 243. non-compete clause
 244. nullijn
 245. onderkant van de arbeidsmarkt
 246. ondernemingsorganisatie
 247. ondernemingsraad
 248. ontslag
 249. ontslagbescherming
 250. ontslagpremie
 251. ontslagprocedure
 252. ontslagronde
 253. ontslagvergoeding
 254. open hiring
 255. oproepcontract
 256. optieclausule
 257. opzegtermijn
 258. organisatiegraad
 259. ouderdomsarmoede
 260. Participatiewet
 261. partnerverlof
 262. parttime
 263. parttimer
 264. passend werk
 265. paternalisme
 266. payrolling
 267. perquisites
 268. personeelskorting
 269. persoonlijk keuzebudget
 270. Phillipscurve
 271. pkb
 272. polder
 273. poldermodel
 274. precaire klasse
 275. precariaat
 276. premieloonstelsel
 277. prestatiebeloning
 278. prestatiebonus
 279. prijscompensatie
 280. primaire arbeidsongeschiktheid
 281. primaire arbeidsvoorwaarden
 282. problematische schulden
 283. productie
 284. productiecapaciteit
 285. productiefactoren
 286. productiemiddelen
 287. protectionisme
 288. quits
 289. quits rate
 290. rank and yank-systeem
 291. recht op onbereikbaarheid
 292. recruiten
 293. recruitment
 294. reële economie
 295. reïntegratiebeleid
 296. relatiebeding
 297. rightsize
 298. robotonomie
 299. salaris
 300. schijn-zzp'er
 301. schijnconstructie
 302. schijnzelfstandige
 303. scholingsrugzak
 304. schuldinflatie
 305. secundaire arbeidsvoorwaarden
 306. seizoensinvloeden
 307. seizoenswerkloosheid
 308. slapend dienstverband
 309. slashbaan
 310. slasher
 311. slavenarbeid
 312. SNA
 313. sociaal plan
 314. social dumping
 315. sociale 'race to the bottom'
 316. sociale uitkeringen
 317. sociale verzekeringswetten
 318. sociale voorzieningen
 319. sociale-zekerheidstoerisme
 320. sprokkelbaan
 321. stagflatie
 322. staking
 323. stakingskas
 324. stapelen van banen
 325. starter
 326. steunaanvragen
 327. Stichting Normering Arbeid
 328. Stichting van de Arbeid
 329. structurele werkloosheid
 330. structuur- en cohesiefondsen
 331. sunrise industry
 332. sunset industry
 333. sweatshop
 334. Tax Cuts and Jobs Act
 335. technologische revolutie
 336. technologische werkloosheid
 337. terugploegen
 338. the cull
 339. thuisland
 340. tijdelijk contract
 341. tijdelijke werkloosheid
 342. topvrouw
 343. Topvrouw van het Jaar
 344. traktement
 345. trendvolger
 346. tussenbaan
 347. tweede industriële revolutie
 348. tweeverdieners
 349. UBI
 350. uitkeringsaanvragen
 351. uitzendbureau
 352. uitzenden
 353. uitzendkracht
 354. uitzenduren
 355. United States Department of Labor
 356. Universal Basic Income
 357. US Initial Jobless Claims
 358. uurloon
 359. vacature
 360. vaderschapsverlof
 361. vakbeweging
 362. vakbond
 363. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 364. vakorganisatie
 365. variabele beloning
 366. vast contract
 367. vaste aanstelling
 368. vaste baan
 369. vaststellingsovereenkomst
 370. veelverdiener
 371. verborgen arbeidspotentiëel
 372. verborgen werkloosheid
 373. verdienstelijking
 374. Vereniging Payroll Ondernemingen
 375. verkapte werkloosheid
 376. verlonen
 377. vermogenskrimp
 378. vervroegde uittreding
 379. VNO-NCW
 380. volledige werkgelegenheid
 381. voltijdbaan
 382. voltijdequivalent
 383. VPO
 384. VSO
 385. wachtgeld
 386. Wajong
 387. war for talent
 388. weekloon
 389. weerstandskas
 390. werkende armen
 391. werkgarantie
 392. werkgelegenheid
 393. werkgelegenheidsvallen
 394. werkgever
 395. werkgeversbijdrage
 396. werkgeversheffingen
 397. werkgeverslasten
 398. werkgeversorganisatie
 399. werkgeversvereniging
 400. werklandbeginsel
 401. werkloosheid
 402. werkloosheidscijfer
 403. werkloosheidsgraad
 404. werkloosheidspercentage
 405. werkloosheidsuitkering
 406. werkloosheidsval
 407. Werkloosheidswet
 408. werkloze beroepsbevolking
 409. werknemer
 410. werknemersbijdrage
 411. werknemersvereniging
 412. werknemersverzekeringen
 413. werkonbekwaam
 414. werkplatform
 415. werkstaking
 416. werkverschaffing
 417. werkvloer
 418. werkzame beroepsbevolking
 419. Wet aanpak schijnconstructies
 420. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 421. wet Huis voor klokkenluiders
 422. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 423. Wet sociale werkvoorziening
 424. Wet van Okun
 425. Wet Verbetering Poortwachter
 426. Wet werk en bijstand
 427. WIEG
 428. woonland
 429. Working Opportunity Tax Credit
 430. working poor
 431. Working Tax Credit
 432. zelfstandige zonder pensioen
 433. ziekteverzuim
 434. zwart werk
 435. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet