dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
contingent convertible
Afgekort: CoCo. Ook: contingent convertible bond. In het ... >>
 Vandaag 22-03-2023
21548 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 additional tier 1-kapita...
2 probeer nooit een vallen...
3 Dogs of the Dow
4 systeembank
5 vier-ogen principe
 Thema's
 Recent verbeterd
21-03contingent convertible
21-03true pricing
21-03true cost accounting
21-03transparantie
21-03verborgen kosten
21-03maatschappelijke koste...
21-03probeer nooit een vall...
20-03disruptor
19-03fiscalist
19-03schorsen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. 9-to-5
 3. actieve bevolking
 4. activiteitsgraad
 5. ADP Employment Reports
 6. ADV
 7. ADV-dagen
 8. afslanken
 9. afstand tot de arbeidsmarkt
 10. afvloeiingsregeling
 11. Akkoord van Wassenaar
 12. algemeen verbindend verklaring
 13. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 14. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 15. alleenverdiener
 16. ambachtseconomie
 17. anciënniteit
 18. anciënniteitsbeginsel
 19. anderhalfverdieners
 20. APC
 21. arbeid
 22. arbeidsbemiddelaar
 23. arbeidscontract
 24. arbeidsdeelname
 25. arbeidsduurverkorting
 26. arbeidsinkomensquote
 27. arbeidsintensief
 28. arbeidsjaar
 29. arbeidskosten
 30. arbeidskostenindex
 31. arbeidsmarkt
 32. arbeidsmarktbeleid
 33. arbeidsmarktindicator
 34. arbeidsmarktspanning
 35. arbeidsmarkttoeslag
 36. arbeidsmigrant
 37. arbeidsmigratie
 38. arbeidsmobiliteit
 39. arbeidsomstandigheden
 40. arbeidsongeschikt
 41. arbeidsongeschiktheid
 42. arbeidsovereenkomst
 43. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 44. arbeidsparticipatie
 45. arbeidsplaats
 46. arbeidsproductiviteit
 47. arbeidstijdverkorting
 48. arbeidsverdringing
 49. arbeidsvolume
 50. arbeidsvoorwaarden
 51. arbeidsvoorwaardenregeling
 52. armoede
 53. ATV
 54. ATV-dagen
 55. automatische prijscompensatie
 56. avr
 57. AWVN
 58. baan
 59. baangarantie
 60. Baangerelateerde Investeringskorting
 61. baanloze groei
 62. baas-koelieratio
 63. babyverlof
 64. banencijfer
 65. banenmachine
 66. banenmotor
 67. banenplan
 68. banenrapport
 69. Barbapapa-contract
 70. basisbaan
 71. basisinkomen
 72. basisjaarsalaris
 73. beëindigingsovereenkomst
 74. beloningsverschil
 75. beroepsbevolking
 76. beroepskosten
 77. beschikbaar inkomen
 78. bestaanszekerheid
 79. betaalde arbeid
 80. Beveridgecurve
 81. bezettingsgraad
 82. bijstand
 83. bijzondere beloningen
 84. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 85. boventallig
 86. boventalligen
 87. brugpensioen
 88. bruto arbeidsparticipatie
 89. bruto-netto
 90. buddybaan
 91. bullshit-job
 92. CAO-akkoord
 93. CAO-conflict
 94. CAO-lonen
 95. CAO-loon
 96. CAOP
 97. carrièresprong
 98. centraal weerstandsfonds
 99. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 100. CEO-to-worker pay-ratio
 101. Christelijk Nationaal Vakverbond
 102. Citizen's Basic Income
 103. cloudwerker
 104. CNV
 105. collectief ontslag
 106. collectieve arbeidsovereenkomst
 107. combinatiebaan
 108. concurrentiebeding
 109. concurrentiepositie
 110. conjuncturele werkloosheid
 111. conjunctuur
 112. consulent (arbeidsmarkt)
 113. consument
 114. consumentenvertrouwen
 115. consumptie
 116. contractloon
 117. crepeerindex
 118. crisisclausule (arbeidsvoorwaarden)
 119. Current Employment Statistics
 120. cyclische werkloosheid
 121. dagloner
 122. dagloon
 123. deeltijd-WW
 124. deeltijdbaan
 125. deeltijdklem
 126. deeltijdontslag
 127. deeltijdprinsje
 128. deeltijdval
 129. deeltijdwerk
 130. deeltijdwerker
 131. demografische druk
 132. dienstbetrekking
 133. dienstencheque
 134. diversiteitsquotum
 135. doorgroeival
 136. dopgeld
 137. dubbele baan
 138. dwangarbeid
 139. economische groei
 140. éénverdiener
 141. eerste industriële revolutie
 142. emolumenten
 143. employability
 144. Equal Pay Day
 145. estafettestaking
 146. expatriates
 147. expats
 148. extralegale voordelen
 149. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 150. financiële vallen
 151. flexbranche
 152. flexibele schil
 153. flexibele verloning
 154. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 155. flexicurity
 156. flexisme
 157. flexplek
 158. flexschil
 159. flexwerker
 160. FNV
 161. frictiewerkloosheid
 162. fringe benefit
 163. fte
 164. gage
 165. garden leave
 166. gardening leave
 167. gebruikelijk loon
 168. gebruikelijkloonregeling
 169. gele vakbond
 170. geleide loonpolitiek
 171. generatiepact
 172. ghosting
 173. gig economy
 174. gig worker
 175. glazen plafond
 176. gouden handdruk
 177. Great Resignation
 178. green card
 179. grensarbeider
 180. grenswerker
 181. groeiverslaving
 182. herintredersval
 183. herverdeling van arbeid
 184. het nieuwe werken
 185. hire and fire
 186. HNW
 187. hoofdkostwinner
 188. huishouden
 189. human cloud
 190. hybride werken
 191. hybride werkende
 192. hysteresis
 193. inactieven
 194. inactiviteitsgraad
 195. industriële productie
 196. industriepolitiek
 197. informele economie
 198. inkomen
 199. intercedent
 200. inverdieneffect
 201. Jan met de pet
 202. job
 203. job opening
 204. Job Openings and Labor Turnover Survey
 205. job openings ratio
 206. jobhoppen
 207. jobhopper
 208. jobless claims
 209. jobless rate
 210. jobless recovery
 211. jobmarkt
 212. kantonrechtersformule
 213. kenniseconomie
 214. kennismigrant
 215. kenniswerk
 216. kenniswerker
 217. Keynesiaanse werkloosheid
 218. klapstoelfunctie
 219. kleverige vloer
 220. kluswerker
 221. knelpuntberoep
 222. kostwinner
 223. kraamverlof
 224. krappe arbeidsmarkt
 225. Labor Department
 226. labour hoarding
 227. lage-inkomensgrens
 228. langdurige werkloosheid
 229. leerwerktraject
 230. levenslooponzekerheid
 231. local content requirements
 232. loon
 233. loon naar werken
 234. loon-prijsspiraal
 235. loonakkoord
 236. loondienst
 237. loondrempel
 238. looneis
 239. loonfatsoen
 240. loongarantieregeling
 241. loongrens
 242. loonkartel
 243. loonkloof
 244. loonkostenhandicap
 245. loonmassa
 246. loonmatiging
 247. loonoffer
 248. loonplafond
 249. loonruimte
 250. loonslaaf
 251. loonsom
 252. loonsombenadering
 253. loonspanning
 254. loonwig
 255. loonzeepbel
 256. luddite fallacy
 257. maandloon
 258. macrocijfer
 259. managementlaag
 260. marktomstandigheden
 261. massaontslag
 262. McJobs
 263. meeademende beloning
 264. meeruren
 265. meerwerk
 266. MHP
 267. microjob
 268. minimumloon
 269. Misery-Index
 270. moderne slavernij
 271. Monster year report
 272. moonlighting
 273. mozaïekbaan
 274. multijob
 275. MUP-contract
 276. national living wage
 277. natuurlijke werkloosheid
 278. niet-werkende werkzoekenden
 279. niet-beroepsbevolking
 280. nieuwe normaal
 281. nine-nine-six
 282. nine-to-five job
 283. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 284. non-compete clause
 285. NOW
 286. nullijn
 287. onbenut arbeidspotentieel
 288. onbetaald verlof
 289. onderkant van de arbeidsmarkt
 290. ondernemingsorganisatie
 291. ondernemingsraad
 292. ontslag
 293. ontslagbescherming
 294. ontslagpremie
 295. ontslagprocedure
 296. ontslagronde
 297. ontslagvergoeding
 298. open hiring
 299. oproepcontract
 300. optieclausule
 301. opzegtermijn
 302. organisatiegraad
 303. ouderdomsarmoede
 304. overuren
 305. overwerk
 306. Participatiewet
 307. partnerverlof
 308. parttime
 309. parttimer
 310. passend werk
 311. paternalisme
 312. Payroll Friday
 313. payrolling
 314. perquisites
 315. personeelskorting
 316. persoonlijk keuzebudget
 317. Phillipscurve
 318. piek en ziek
 319. pkb
 320. platformwerk
 321. polder
 322. poldermodel
 323. potentieel additionele beroepsbevolking
 324. precaire klasse
 325. precariaat
 326. premieloonstelsel
 327. prestatiebeloning
 328. prestatiebonus
 329. prestatievergoeding
 330. prijscompensatie
 331. primaire arbeidsongeschiktheid
 332. primaire arbeidsvoorwaarden
 333. problematische schulden
 334. productie
 335. productiecapaciteit
 336. productiefactoren
 337. productiemiddelen
 338. protectionisme
 339. quiet quitting
 340. quits
 341. quits rate
 342. rank and yank-systeem
 343. recht op onbereikbaarheid
 344. recruiten
 345. recruitment
 346. reële economie
 347. reïntegratiebeleid
 348. relatiebeding
 349. reorganisatie
 350. rightsize
 351. robotonomie
 352. salaris
 353. schijn-zzp'er
 354. schijnconstructie
 355. schijnzelfstandige
 356. scholingsrugzak
 357. schuldinflatie
 358. secundaire arbeidsvoorwaarden
 359. seizoensarbeid
 360. seizoensinvloeden
 361. seizoenswerk
 362. seizoenswerkloosheid
 363. slapend dienstverband
 364. slashbaan
 365. slasher
 366. slavenarbeid
 367. SNA
 368. sociaal plan
 369. sociaal rendement
 370. social dumping
 371. social return
 372. sociale 'race to the bottom'
 373. sociale uitkeringen
 374. sociale verzekeringswetten
 375. sociale voorzieningen
 376. sociale-zekerheidstoerisme
 377. sprokkelbaan
 378. stagflatie
 379. staking
 380. stakingsgolf
 381. stapelen van banen
 382. starter
 383. steunaanvragen
 384. Stichting Normering Arbeid
 385. Stichting van de Arbeid
 386. strijd om talent
 387. structurele werkloosheid
 388. structuur- en cohesiefondsen
 389. sunrise industry
 390. sunset industry
 391. sweatshop
 392. Tax Cuts and Jobs Act
 393. technische werkloosheid
 394. technologische revolutie
 395. technologische werkloosheid
 396. terugkeergarantie
 397. terugploegen
 398. the cull
 399. thuisland
 400. thuiswerkplek
 401. tijdelijk contract
 402. tijdelijk dienstverband
 403. tijdelijk werk
 404. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 405. tijdelijke werkloosheid
 406. topvrouw
 407. Topvrouw van het Jaar
 408. traktement
 409. trendvolger
 410. tussenbaan
 411. tweede industriële revolutie
 412. tweeverdieners
 413. UBI
 414. uitkeringsaanvragen
 415. uitkeringsfraude
 416. uitzendbureau
 417. uitzenden
 418. uitzendkracht
 419. uitzenduren
 420. United States Department of Labor
 421. Universal Basic Income
 422. US Initial Jobless Claims
 423. uurloon
 424. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 425. vacature
 426. vaderschapsverlof
 427. vakbeweging
 428. vakbond
 429. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 430. vakorganisatie
 431. van-werk-naar-werk-traject
 432. variabele beloning
 433. vast contract
 434. vast dienstverband
 435. vaste aanstelling
 436. vaste baan
 437. vaststellingsovereenkomst
 438. veelverdiener
 439. verborgen arbeidspotentiëel
 440. verborgen werkloosheid
 441. verdienstelijking
 442. Vereniging Payroll Ondernemingen
 443. verkapte werkloosheid
 444. verlonen
 445. vermogenskrimp
 446. vervroegde uittreding
 447. VNO-NCW
 448. volledige werkgelegenheid
 449. voltijdbaan
 450. voltijdequivalent
 451. VPO
 452. vrijwillige vertrekregeling
 453. vrijwilligerswerk
 454. VSO
 455. VVR
 456. wachtgeld
 457. Wajong
 458. war for talent
 459. weekloon
 460. weerstandskas
 461. werkende armen
 462. werkgarantie
 463. werkgelegenheid
 464. werkgelegenheidsvallen
 465. werkgever
 466. werkgeversbijdrage
 467. werkgeversheffingen
 468. werkgeverslasten
 469. werkgeversorganisatie
 470. werkgeversvereniging
 471. werkisme
 472. werklandbeginsel
 473. werkloosheid
 474. werkloosheidscijfer
 475. werkloosheidsgraad
 476. werkloosheidspercentage
 477. werkloosheidsuitkering
 478. werkloosheidsval
 479. Werkloosheidswet
 480. werkloze beroepsbevolking
 481. werknemer
 482. werknemersbijdrage
 483. werknemersvereniging
 484. werknemersverzekeringen
 485. werkonbekwaam
 486. werkplatform
 487. werkstaking
 488. werktijdverkorting
 489. werkverschaffing
 490. werkvloer
 491. werkzaamheidsgraad
 492. werkzame beroepsbevolking
 493. Wet aanpak schijnconstructies
 494. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 495. wet Huis voor klokkenluiders
 496. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 497. Wet sociale werkvoorziening
 498. Wet van Okun
 499. Wet Verbetering Poortwachter
 500. Wet werk en bijstand
 501. WIEG
 502. woonland
 503. Working Opportunity Tax Credit
 504. working poor
 505. Working Tax Credit
 506. workism
 507. WTV
 508. zelfstandige zonder pensioen
 509. ziekteverzuim
 510. zombiebaan
 511. zwart werk
 512. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet