Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Blue Monday
Nederlands: deprimaandag. Volgens de bedenker (de Engelse ... >>
 Vandaag 18-01-2021
20546 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 toeslagenaffaire
4 POTUS
5 Dogs of the Dow
 Thema's
 Recent verbeterd
18-01doe-het-zelf-belegger
18-01schone lei
18-01vergelijkingssite
18-01platformisering
18-01platformwerk
18-01beleggersforum
18-01sociaal handelsplatfor...
18-01Blue Monday
17-01Build Back Better
17-01business case
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Arbeidsmarkt & werkgelegenheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Arbeidsmarkt & werkgelegenheid' gerelateerde begrippen.

 1. 0-lijn
 2. actieve bevolking
 3. activiteitsgraad
 4. ADP Employment Reports
 5. ADV
 6. ADV-dagen
 7. afslanken
 8. afstand tot de arbeidsmarkt
 9. afvloeiingsregeling
 10. Akkoord van Wassenaar
 11. algemeen verbindend verklaring
 12. Algemene Bond Uitzendondernemingen
 13. Algemene Werkgevers Vereniging (Nederland)
 14. alleenverdiener
 15. ambachtseconomie
 16. anciënniteit
 17. anciënniteitsbeginsel
 18. anderhalfverdieners
 19. arbeid
 20. arbeidsbemiddelaar
 21. arbeidscontract
 22. arbeidsdeelname
 23. arbeidsduurverkorting
 24. arbeidsinkomensquote
 25. arbeidsintensief
 26. arbeidsjaar
 27. arbeidskosten
 28. arbeidskostenindex
 29. arbeidsmarkt
 30. arbeidsmarktbeleid
 31. arbeidsmarktindicator
 32. arbeidsmarkttoeslag
 33. arbeidsmigrant
 34. arbeidsmigratie
 35. arbeidsmobiliteit
 36. arbeidsomstandigheden
 37. arbeidsongeschikt
 38. arbeidsongeschiktheid
 39. arbeidsovereenkomst
 40. arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 41. arbeidsparticipatie
 42. arbeidsplaats
 43. arbeidsproductiviteit
 44. arbeidstijdverkorting
 45. arbeidsverdringing
 46. arbeidsvolume
 47. arbeidsvoorwaarden
 48. arbeidsvoorwaardenregeling
 49. armoede
 50. ATV
 51. ATV-dagen
 52. automatische prijscompensatie
 53. avr
 54. AWVN
 55. baan
 56. baangarantie
 57. Baangerelateerde Investeringskorting
 58. baanloze groei
 59. baas-koelieratio
 60. babyverlof
 61. banencijfer
 62. banenmachine
 63. banenmotor
 64. banenplan
 65. banenrapport
 66. Barbapapa-contract
 67. basisbaan
 68. basisinkomen
 69. basisjaarsalaris
 70. beëindigingsovereenkomst
 71. beloningsverschil
 72. beroepsbevolking
 73. beroepskosten
 74. beschikbaar inkomen
 75. bestaanszekerheid
 76. betaalde arbeid
 77. Beveridgecurve
 78. bezettingsgraad
 79. bijstand
 80. bijzondere beloningen
 81. Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen
 82. boventallig
 83. boventalligen
 84. brugpensioen
 85. bruto arbeidsparticipatie
 86. bruto-netto
 87. buddybaan
 88. bullshit-job
 89. CAO-akkoord
 90. CAO-conflict
 91. CAO-lonen
 92. CAO-loon
 93. CAOP
 94. carrièresprong
 95. centraal weerstandsfonds
 96. Centrum Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
 97. CEO-to-worker pay-ratio
 98. Christelijk Nationaal Vakverbond
 99. Citizen's Basic Income
 100. cloudwerker
 101. CNV
 102. collectief ontslag
 103. collectieve arbeidsovereenkomst
 104. combinatiebaan
 105. concurrentiebeding
 106. concurrentiepositie
 107. conjuncturele werkloosheid
 108. conjunctuur
 109. consulent (arbeidsmarkt)
 110. consument
 111. consumentenvertrouwen
 112. consumptie
 113. contractloon
 114. crepeerindex
 115. Current Employment Statistics
 116. cyclische werkloosheid
 117. dagloner
 118. dagloon
 119. deeltijd-WW
 120. deeltijdbaan
 121. deeltijdklem
 122. deeltijdontslag
 123. deeltijdval
 124. deeltijdwerk
 125. deeltijdwerker
 126. demografische druk
 127. dienstbetrekking
 128. dienstencheque
 129. diversiteitsquotum
 130. doorgroeival
 131. dopgeld
 132. dubbele baan
 133. dwangarbeid
 134. economische groei
 135. éénverdiener
 136. eerste industriële revolutie
 137. emolumenten
 138. employability
 139. equal pay day
 140. expatriates
 141. expats
 142. extralegale voordelen
 143. Federatie Nederlandse Vakbeweging
 144. financiële vallen
 145. flexbranche
 146. flexibele schil
 147. flexibilisering van de arbeidsmarkt
 148. flexicurity
 149. flexisme
 150. flexplek
 151. flexschil
 152. flexwerker
 153. FNV
 154. frictiewerkloosheid
 155. fringe benefit
 156. fte
 157. gage
 158. garden leave
 159. gardening leave
 160. gebruikelijk loon
 161. gebruikelijkloonregeling
 162. gele vakbond
 163. generatiepact
 164. ghosting
 165. gig economy
 166. gig worker
 167. glazen plafond
 168. gouden handdruk
 169. green card
 170. grensarbeider
 171. grenswerker
 172. groeiverslaving
 173. herintredersval
 174. herverdeling van arbeid
 175. het nieuwe werken
 176. hire and fire
 177. HNW
 178. hoofdkostwinner
 179. huishouden
 180. human cloud
 181. hybride werkende
 182. hysteresis
 183. inactieven
 184. inactiviteitsgraad
 185. industriële productie
 186. industriepolitiek
 187. informele economie
 188. inkomen
 189. intercedent
 190. inverdieneffect
 191. Jan met de pet
 192. job
 193. job opening
 194. Job Openings and Labor Turnover Survey
 195. jobhoppen
 196. jobhopper
 197. jobless claims
 198. jobless rate
 199. jobless recovery
 200. jobmarkt
 201. kantonrechtersformule
 202. kenniseconomie
 203. kennismigrant
 204. kenniswerk
 205. kenniswerker
 206. Keynesiaanse werkloosheid
 207. klapstoelfunctie
 208. kleverige vloer
 209. kluswerker
 210. kostwinner
 211. kraamverlof
 212. krappe arbeidsmarkt
 213. Labor Department
 214. labor participation
 215. lage-inkomensgrens
 216. langdurige werkloosheid
 217. leerwerktraject
 218. levenslooponzekerheid
 219. local content requirements
 220. loon
 221. loon naar werken
 222. loon-prijsspiraal
 223. loonakkoord
 224. loondienst
 225. loondrempel
 226. looneis
 227. loonfatsoen
 228. loongarantieregeling
 229. loongrens
 230. loonkloof
 231. loonkostenhandicap
 232. loonmassa
 233. loonmatiging
 234. loonoffer
 235. loonplafond
 236. loonruimte
 237. loonslaaf
 238. loonsom
 239. loonsombenadering
 240. loonspanning
 241. loonwig
 242. loonzeepbel
 243. luddite fallacy
 244. maandloon
 245. macrocijfer
 246. managementlaag
 247. marktomstandigheden
 248. massaontslag
 249. McJobs
 250. MHP
 251. microjob
 252. minimumloon
 253. misery-index
 254. moderne slavernij
 255. Monster year report
 256. moonlighting
 257. mozaïekbaan
 258. multijob
 259. national living wage
 260. natuurlijke werkloosheid
 261. niet-werkende werkzoekenden
 262. niet-beroepsbevolking
 263. nieuwe normaal
 264. non-accelerating-inflation rate of unemployment
 265. non-compete clause
 266. NOW
 267. nullijn
 268. onbetaald verlof
 269. onderkant van de arbeidsmarkt
 270. ondernemingsorganisatie
 271. ondernemingsraad
 272. ontslag
 273. ontslagbescherming
 274. ontslagpremie
 275. ontslagprocedure
 276. ontslagronde
 277. ontslagvergoeding
 278. open hiring
 279. oproepcontract
 280. optieclausule
 281. opzegtermijn
 282. organisatiegraad
 283. ouderdomsarmoede
 284. Participatiewet
 285. partnerverlof
 286. parttime
 287. parttimer
 288. passend werk
 289. paternalisme
 290. payrolling
 291. perquisites
 292. personeelskorting
 293. persoonlijk keuzebudget
 294. Phillipscurve
 295. pkb
 296. platformwerk
 297. polder
 298. poldermodel
 299. precaire klasse
 300. precariaat
 301. premieloonstelsel
 302. prestatiebeloning
 303. prestatiebonus
 304. prestatievergoeding
 305. prijscompensatie
 306. primaire arbeidsongeschiktheid
 307. primaire arbeidsvoorwaarden
 308. problematische schulden
 309. productie
 310. productiecapaciteit
 311. productiefactoren
 312. productiemiddelen
 313. protectionisme
 314. quits
 315. quits rate
 316. rank and yank-systeem
 317. recht op onbereikbaarheid
 318. recruiten
 319. recruitment
 320. reële economie
 321. reïntegratiebeleid
 322. relatiebeding
 323. rightsize
 324. robotonomie
 325. salaris
 326. schijn-zzp'er
 327. schijnconstructie
 328. schijnzelfstandige
 329. scholingsrugzak
 330. schuldinflatie
 331. secundaire arbeidsvoorwaarden
 332. seizoensarbeid
 333. seizoensinvloeden
 334. seizoenswerk
 335. seizoenswerkloosheid
 336. slapend dienstverband
 337. slashbaan
 338. slasher
 339. slavenarbeid
 340. SNA
 341. sociaal plan
 342. social dumping
 343. sociale 'race to the bottom'
 344. sociale uitkeringen
 345. sociale verzekeringswetten
 346. sociale voorzieningen
 347. sociale-zekerheidstoerisme
 348. sprokkelbaan
 349. stagflatie
 350. staking
 351. stakingskas
 352. stapelen van banen
 353. starter
 354. steunaanvragen
 355. Stichting Normering Arbeid
 356. Stichting van de Arbeid
 357. strijd om talent
 358. structurele werkloosheid
 359. structuur- en cohesiefondsen
 360. sunrise industry
 361. sunset industry
 362. sweatshop
 363. Tax Cuts and Jobs Act
 364. technische werkloosheid
 365. technologische revolutie
 366. technologische werkloosheid
 367. terugkeergarantie
 368. terugploegen
 369. the cull
 370. thuisland
 371. tijdelijk contract
 372. tijdelijk werk
 373. Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid
 374. tijdelijke werkloosheid
 375. topvrouw
 376. Topvrouw van het Jaar
 377. traktement
 378. trendvolger
 379. tussenbaan
 380. tweede industriële revolutie
 381. tweeverdieners
 382. UBI
 383. uitkeringsaanvragen
 384. uitzendbureau
 385. uitzenden
 386. uitzendkracht
 387. uitzenduren
 388. United States Department of Labor
 389. Universal Basic Income
 390. US Initial Jobless Claims
 391. uurloon
 392. UWV Spanningsindicator Arbeidsmarkt
 393. vacature
 394. vaderschapsverlof
 395. vakbeweging
 396. vakbond
 397. Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 398. vakorganisatie
 399. van-werk-naar-werk-traject
 400. variabele beloning
 401. vast contract
 402. vaste aanstelling
 403. vaste baan
 404. vaststellingsovereenkomst
 405. veelverdiener
 406. verborgen arbeidspotentiëel
 407. verborgen werkloosheid
 408. verdienstelijking
 409. Vereniging Payroll Ondernemingen
 410. verkapte werkloosheid
 411. verlonen
 412. vermogenskrimp
 413. vervroegde uittreding
 414. VNO-NCW
 415. volledige werkgelegenheid
 416. voltijdbaan
 417. voltijdequivalent
 418. VPO
 419. vrijwillige vertrekregeling
 420. VSO
 421. VVR
 422. wachtgeld
 423. Wajong
 424. war for talent
 425. weekloon
 426. weerstandskas
 427. werkende armen
 428. werkgarantie
 429. werkgelegenheid
 430. werkgelegenheidsvallen
 431. werkgever
 432. werkgeversbijdrage
 433. werkgeversheffingen
 434. werkgeverslasten
 435. werkgeversorganisatie
 436. werkgeversvereniging
 437. werkisme
 438. werklandbeginsel
 439. werkloosheid
 440. werkloosheidscijfer
 441. werkloosheidsgraad
 442. werkloosheidspercentage
 443. werkloosheidsuitkering
 444. werkloosheidsval
 445. Werkloosheidswet
 446. werkloze beroepsbevolking
 447. werknemer
 448. werknemersbijdrage
 449. werknemersvereniging
 450. werknemersverzekeringen
 451. werkonbekwaam
 452. werkplatform
 453. werkstaking
 454. werktijdverkorting
 455. werkverschaffing
 456. werkvloer
 457. werkzaamheidsgraad
 458. werkzame beroepsbevolking
 459. Wet aanpak schijnconstructies
 460. Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties
 461. wet Huis voor klokkenluiders
 462. Wet Invoering Extra Geboorteverlof
 463. Wet sociale werkvoorziening
 464. Wet van Okun
 465. Wet Verbetering Poortwachter
 466. Wet werk en bijstand
 467. WIEG
 468. woonland
 469. Working Opportunity Tax Credit
 470. working poor
 471. Working Tax Credit
 472. workism
 473. WTV
 474. zelfstandige zonder pensioen
 475. ziekteverzuim
 476. zwart werk
 477. zwartwerken
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet