dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
woekerpolis
Aanduiding voor verschillende vormen van beleggingshypotheken en ... >>
 Vandaag 28-09-2023
21667 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 onder embargo
4 afnemende meeropbrengsten
5 rug
 Thema's
 Recent verbeterd
27-09woekerpolis
26-09aanmaning
25-09cashtrap
24-09federal shutdown
24-09faillissementsfraude
24-09afwentelen
22-09dynamische beprijzing
22-09Gini-coëfficiënt
22-09herbeleggingsrisico
22-09bestaanszekerheid
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biodiversiteit
 22. biogas
 23. biologische kringloop
 24. biomassa
 25. blauwe energie
 26. blended finance
 27. blue energy
 28. broeikaseffect
 29. broeikasgas
 30. brownfield
 31. bruine obligatie
 32. Brundtland rapport
 33. bruto nationaal geluk
 34. bruto nationaal product
 35. business case
 36. bvm
 37. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 38. cap and trade system
 39. Carbon Border Adjustment Mechanism
 40. carbon bubble
 41. carbon capture and storage
 42. carbon control and sequestration
 43. carbon credit
 44. carbon emissions trading
 45. carbon finance
 46. carbon pricing
 47. Carbon Pricing Leadership Coalition
 48. carbon tax
 49. carbon trading
 50. casinokapitalisme
 51. CBAM
 52. CCU
 53. chief sustainability officer
 54. circulaire economie
 55. Cleantech Index
 56. Climate Bonds Initiative
 57. climate tech
 58. Club van Rome
 59. CO2-afvang en -hergebruik
 60. CO2-afvang en -opslag
 61. CO2-belasting
 62. CO2-bubbel
 63. CO2-credit
 64. CO2-emissierechten
 65. CO2-grensheffing
 66. CO2-negatief
 67. CO2-neutraal
 68. CO2-positief
 69. CO2-taks
 70. Code Sociale Ondernemingen
 71. compressed natural gas
 72. conscious capitalism
 73. consuminderen
 74. corporate social responsibility
 75. Corporate Sustainability Reporting Directive
 76. corruptie-index
 77. CPLC
 78. cradle to cradle
 79. cryptomijn
 80. CSRD
 81. Dag van de Aarde
 82. decarbonisatie
 83. deeleconomie
 84. degrowth
 85. donkergroene fondsen
 86. donuteconomie
 87. Doughnut Economics
 88. Dow Jones Sustainability Indexes
 89. DSGC
 90. Dunkelflaute
 91. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 92. Dutch Sustainable Growth Coalition
 93. duurzaam beleggen
 94. duurzaam ondernemen
 95. duurzaamheid
 96. duurzaamheidsindex
 97. duurzaamheidsobligatie
 98. duurzaamheidsrisico
 99. duurzaamheidsverslag
 100. duurzame groei
 101. duurzame obligatie
 102. duurzame ontwikkeling
 103. duurzame productiemiddelen
 104. Earth Day
 105. Earth Overshoot Day
 106. eco-capitalism
 107. ecobelasting
 108. eco-city
 109. ecocombi
 110. ecokapitalisme
 111. ecologische voetafdruk
 112. economic, environmental, social and governance
 113. economisch beleid
 114. economisme
 115. Eerlijke Bankwijzer
 116. EKZ
 117. emissie-intensiteit
 118. emissiemarkt
 119. emissierecht
 120. emissions trading system
 121. Energieprestatiecoefficient
 122. energietransitie
 123. Energiewende
 124. Energy Charter Treaty
 125. energy service company
 126. Energy Transition Index
 127. environmental capitalism
 128. Environmental Kuznets Curve
 129. environmental, social and governance
 130. Equator Principles
 131. esco
 132. ESG
 133. ethisch beleggen
 134. ETI
 135. ETS
 136. Europees Milieuagentschap
 137. Fairmined
 138. Federaal Planbureau (België)
 139. fiscale vergroening
 140. Follow This
 141. fossiele brandstoffen
 142. fossielvrij
 143. framing
 144. Garantie van Oorsprong
 145. geduldig kapitaal
 146. gemengde financiering
 147. Genuine Progress Indicator
 148. Global Compact
 149. Global Reporting Initiative
 150. global stocktake
 151. GPX
 152. Great Reset
 153. greemium
 154. green bond
 155. Green Bond Principles
 156. green capitalism
 157. Green Climate Fund
 158. Green Deal
 159. Green Deal Industrial Plan
 160. Green Energy Day
 161. green meeting
 162. Green Power eXchange
 163. greenhouse gas
 164. Greenhouse Gas Protocol
 165. Grey Day
 166. grijze energie
 167. groen beleggen
 168. groen gas
 169. groen kapitalisme
 170. groen verslag
 171. groenbank
 172. groencertificaat
 173. groene economie
 174. groene energie
 175. groene fondsen
 176. groene inflatie
 177. groene obligatie
 178. groene taxonomie
 179. groene technologie
 180. groenfonds
 181. groenregeling
 182. GvO
 183. Habitatrichtlijn
 184. Happy Planet Index
 185. hernieuwbare energie
 186. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 187. Holland Financial Centre
 188. Hubbert curve
 189. Hubbert peak theory
 190. HUGSI
 191. Husqvarna Urban Green Space Index
 192. huureconomie
 193. impact investering
 194. Impact Weighted Accounts Initiative
 195. impactfonds
 196. impactlening
 197. IMVO
 198. IMVO convenant bancaire sector
 199. Inclusive Wealth Index
 200. Index of Sustainable Economic Welfare
 201. Inflation Reduction Act
 202. Institutional Shareholder Services
 203. integrale verslaggeving
 204. integrated reporting
 205. Intergovernmental Panel on Climate Change
 206. Internationaal Energie-Agentschap
 207. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 208. International Integrated Reporting Committee
 209. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 210. IPCC
 211. ISDE
 212. IWAI
 213. kiloWattuur
 214. klimaatakkoord
 215. Klimaatakkoord (Nederland)
 216. klimaatbestendig
 217. klimaatnegatief
 218. klimaatneutraal
 219. klimaatpauper
 220. klimaatpositief
 221. koolstofbelasting
 222. koolstofbeprijzing
 223. koolstofkringloop
 224. koolstoflekkage
 225. kringloopeconomie
 226. Ladder van Lansink
 227. landroof
 228. leveringszekerheid
 229. lineaire economie
 230. Long-Term Value Creation Global Index
 231. LTVC
 232. lzv
 233. maatschappelijk verantwoord beleggen
 234. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 235. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 236. MegaWattuur
 237. mensenrechtenbenchmark
 238. MER
 239. Methusalemlening
 240. microfinancieringsinstelling
 241. milieu
 242. milieu-effectrapportage
 243. milieubelasting
 244. milieueconomie
 245. milieuheffing
 246. milieukapitalisme
 247. milieuverslag
 248. Millenniumdoelstellingen
 249. MKBA
 250. money laundering
 251. moral hazard
 252. moreel risico
 253. MVB
 254. Nationaal Energieakkoord
 255. Nationale Omgevingsvisie
 256. natuurlijk kapitaal
 257. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 258. negative screening
 259. net zero
 260. net zero carbon footprint
 261. net-zero-economie
 262. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 263. netto nul
 264. Netwerk Vlaanderen
 265. Network for Greening the Financial System
 266. NEx
 267. niet-hernieuwbare energie
 268. Nieuwe Economie Index
 269. nieuwe normaal
 270. non-gouvernementele organisatie
 271. nul-emissie-auto
 272. nulopdemeter woning
 273. ODE
 274. onbehoorlijk bestuur
 275. ontgrijzing
 276. Opslag Duurzame Energie
 277. palradmechanisme
 278. PAS
 279. PBL
 280. peak oil
 281. peak water
 282. perfluoroctaanzuur
 283. perverse prikkels
 284. piekvraag
 285. Pigouriaanse belastingen
 286. Pigovian tax
 287. Planbureau voor de Leefomgeving
 288. Platform voor Duurzame Financiering
 289. poly- en perfluoralkylstoffen
 290. positive screening
 291. postcoderoos
 292. Power Purchase Agreement
 293. PPA
 294. PRI
 295. Principles for Responsible Investment
 296. programma aanpak stikstof
 297. prosument
 298. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 299. reclametaks
 300. rentmeester
 301. rentmeesterschap
 302. RepRisk
 303. Responsible Mining Index
 304. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 305. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 306. RMI
 307. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 308. RSPO
 309. salderingsregeling
 310. schaliegas
 311. schemerluwte
 312. SDE
 313. SDE+
 314. SDG's
 315. sectortafels
 316. SFDR
 317. sharing economy
 318. sin stock
 319. sjoemelstroom
 320. sluipverbruik
 321. smart grid
 322. Sociaal en Cultureel Planbureau
 323. sociaal ondernemen
 324. Sociaal-Economische Raad
 325. social lending
 326. Social Licence (to operate)
 327. social responsible investment
 328. social stock exchange
 329. Social Venture Network
 330. Solar Valley
 331. stakeholder value
 332. stakeholder value benadering
 333. stakeholders
 334. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 335. stikstofcrisis
 336. stikstofuitspraak
 337. Stimulering Duurzame Energieproductie
 338. stopbonus
 339. stranded assets
 340. subsidie
 341. sustainability
 342. sustainability bond
 343. sustainability report
 344. sustainability-linked bond
 345. Sustainable Cities Index
 346. sustainable city
 347. Sustainable Development Goals
 348. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 349. Sustainable Finance Lab
 350. SVN
 351. sweatshop
 352. technische kringloop
 353. teerzanden
 354. tegeltaks
 355. Tesla-taks
 356. themafonds
 357. thuiswerken
 358. transitiegrondstoffen
 359. transitiepijn
 360. transitierisico
 361. transition bond
 362. Transition Commodity Prijsindex
 363. transparantieverklaring
 364. Triple P
 365. uitstootbelasting
 366. uitstootrechten
 367. United Nations World Commission on Environment and Development
 368. US Energy Information Administration
 369. Utrecht Sustainability Institute
 370. VBDO
 371. Verenigde Naties
 372. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 373. vergroening
 374. Vogelrichtlijn
 375. waterbedeffect
 376. waterstof
 377. Waterstofcoalitie
 378. WCED
 379. welzijn
 380. Wet milieubeheer
 381. wieg tot wieg
 382. windlening
 383. Wm
 384. World Business Council for Sustainable Development
 385. Worldwatch Institute
 386. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 387. zondig aandeel
 388. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet