dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
diem
Facebook kondigde in december 2020 een naamsverandering voor haar ... >>
 Vandaag 27-01-2022
21151 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 recessie
3 R-woord
4 meme-aandeel
5 out-of-pocket kosten
 Thema's
 Recent verbeterd
26-01diem
26-01Global Supply Chain Pr...
26-01Corruption Perceptions...
26-01machtiging
26-01domiciliëringsmandaat
26-01automatische incasso
26-01Europese incasso
26-01domiciliëring
26-01principal transaction
25-01R-woord
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biogas
 22. biologische kringloop
 23. biomassa
 24. blauwe energie
 25. blue energy
 26. broeikaseffect
 27. broeikasgas
 28. brownfield
 29. bruine obligatie
 30. Brundtland rapport
 31. bruto nationaal geluk
 32. bruto nationaal product
 33. business case
 34. bvm
 35. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 36. cap and trade system
 37. carbon bubble
 38. carbon capture and storage
 39. carbon control and sequestration
 40. carbon credit
 41. carbon emissions trading
 42. carbon finance
 43. carbon pricing
 44. Carbon Pricing Leadership Coalition
 45. carbon tax
 46. carbon trading
 47. casinokapitalisme
 48. chief sustainability officer
 49. circulaire economie
 50. Cleantech Index
 51. Climate Bonds Initiative
 52. climate tech
 53. CO2-afvang en -opslag
 54. CO2-belasting
 55. CO2-bubbel
 56. CO2-credit
 57. CO2-emissierechten
 58. CO2-grensheffing
 59. CO2-negatief
 60. CO2-neutraal
 61. CO2-positief
 62. CO2-taks
 63. Code Sociale Ondernemingen
 64. compressed natural gas
 65. conscious capitalism
 66. consuminderen
 67. corporate social responsibility
 68. Corporate Sustainability Reporting Directive
 69. corruptie-index
 70. CPLC
 71. cradle to cradle
 72. cryptomijn
 73. CSRD
 74. Dag van de Aarde
 75. decarbonisatie
 76. deeleconomie
 77. donuteconomie
 78. Doughnut Economics
 79. Dow Jones Sustainability Indexes
 80. DSGC
 81. Dunkelflaute
 82. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 83. Dutch Sustainable Growth Coalition
 84. duurzaam beleggen
 85. duurzaam ondernemen
 86. duurzaamheid
 87. duurzaamheidsindex
 88. duurzaamheidsobligatie
 89. duurzaamheidsrisico
 90. duurzaamheidsverslag
 91. duurzame groei
 92. duurzame obligatie
 93. duurzame ontwikkeling
 94. duurzame productiemiddelen
 95. Earth Day
 96. Earth Overshoot Day
 97. eco-capitalism
 98. ecobelasting
 99. eco-city
 100. ecocombi
 101. ecokapitalisme
 102. ecologische voetafdruk
 103. economic, environmental, social and governance
 104. economisch beleid
 105. economisme
 106. Eerlijke Bankwijzer
 107. EKZ
 108. emissie-intensiteit
 109. emissiemarkt
 110. emissierecht
 111. emissions trading system
 112. Energieprestatiecoefficient
 113. energietransitie
 114. Energiewende
 115. Energy Charter Treaty
 116. energy service company
 117. Energy Transition Index
 118. environmental capitalism
 119. Environmental Kuznets Curve
 120. environmental, social and governance
 121. Equator Principles
 122. esco
 123. ESG
 124. ethisch beleggen
 125. ETI
 126. ETS
 127. Europees Milieuagentschap
 128. Fairmined
 129. Federaal Planbureau (België)
 130. fiscale vergroening
 131. Follow This
 132. fossiele brandstoffen
 133. fossielvrij
 134. framing
 135. Garantie van Oorsprong
 136. geduldig kapitaal
 137. Genuine Progress Indicator
 138. Global Compact
 139. Global Reporting Initiative
 140. global stocktake
 141. GPX
 142. Great Reset
 143. greemium
 144. green bond
 145. Green Bond Principles
 146. green capitalism
 147. Green Climate Fund
 148. Green Deal
 149. Green Energy Day
 150. green meeting
 151. Green Power eXchange
 152. greenhouse gas
 153. Greenhouse Gas Protocol
 154. Grey Day
 155. grijze energie
 156. groen beleggen
 157. groen gas
 158. groen kapitalisme
 159. groen verslag
 160. groenbank
 161. groencertificaat
 162. groene economie
 163. groene energie
 164. groene inflatie
 165. groene obligatie
 166. groene taxonomie
 167. groene technologie
 168. groenfonds
 169. groenregeling
 170. GvO
 171. Habitatrichtlijn
 172. Happy Planet Index
 173. hernieuwbare energie
 174. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 175. Holland Financial Centre
 176. Hubbert curve
 177. Hubbert peak theory
 178. HUGSI
 179. Husqvarna Urban Green Space Index
 180. huureconomie
 181. impact investering
 182. Impact Weighted Accounts Initiative
 183. impactfonds
 184. impactlening
 185. IMVO
 186. IMVO convenant bancaire sector
 187. Inclusive Wealth Index
 188. Index of Sustainable Economic Welfare
 189. integrale verslaggeving
 190. integrated reporting
 191. Intergovernmental Panel on Climate Change
 192. Internationaal Energie-Agentschap
 193. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 194. International Integrated Reporting Committee
 195. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 196. IPCC
 197. ISDE
 198. IWAI
 199. kiloWattuur
 200. klimaatakkoord
 201. Klimaatakkoord (Nederland)
 202. klimaatbestendig
 203. klimaatnegatief
 204. klimaatneutraal
 205. klimaatpauper
 206. klimaatpositief
 207. koolstofbelasting
 208. koolstofbeprijzing
 209. koolstofkringloop
 210. koolstoflekkage
 211. kringloopeconomie
 212. Ladder van Lansink
 213. landroof
 214. leveringszekerheid
 215. lineaire economie
 216. Long-Term Value Creation Global Index
 217. LTVC
 218. lzv
 219. maatschappelijk verantwoord beleggen
 220. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 221. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 222. MegaWattuur
 223. mensenrechtenbenchmark
 224. MER
 225. Methusalemlening
 226. microfinancieringsinstelling
 227. milieu
 228. milieu-effectrapportage
 229. milieubelasting
 230. milieueconomie
 231. milieuheffing
 232. milieukapitalisme
 233. milieuverslag
 234. Millenniumdoelstellingen
 235. MKBA
 236. money laundering
 237. moral hazard
 238. moreel risico
 239. MVB
 240. Nationaal Energieakkoord
 241. Nationale Omgevingsvisie
 242. natuurlijk kapitaal
 243. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 244. negative screening
 245. net zero carbon footprint
 246. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 247. Netwerk Vlaanderen
 248. Network for Greening the Financial System
 249. niet-hernieuwbare energie
 250. nieuwe normaal
 251. non-gouvernementele organisatie
 252. nul-emissie-auto
 253. nulopdemeter woning
 254. ODE
 255. onbehoorlijk bestuur
 256. ontgrijzing
 257. Opslag Duurzame Energie
 258. palradmechanisme
 259. PAS
 260. PBL
 261. peak oil
 262. peak water
 263. perfluoroctaanzuur
 264. perverse prikkels
 265. piekvraag
 266. Pigouriaanse belastingen
 267. Pigovian tax
 268. Planbureau voor de Leefomgeving
 269. Platform voor Duurzame Financiering
 270. poly- en perfluoralkylstoffen
 271. positive screening
 272. postcoderoos
 273. Power Purchase Agreement
 274. PPA
 275. PRI
 276. Principles for Responsible Investment
 277. programma aanpak stikstof
 278. prosument
 279. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 280. rentmeester
 281. rentmeesterschap
 282. RepRisk
 283. Responsible Mining Index
 284. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 285. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 286. RMI
 287. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 288. RSPO
 289. schaliegas
 290. schemerluwte
 291. SDE
 292. SDE+
 293. SDG's
 294. sectortafels
 295. SFDR
 296. sharing economy
 297. sin stock
 298. sjoemelstroom
 299. sluipverbruik
 300. smart grid
 301. Sociaal en Cultureel Planbureau
 302. sociaal ondernemen
 303. Sociaal-Economische Raad
 304. social lending
 305. Social Licence (to operate)
 306. social responsible investment
 307. social stock exchange
 308. Social Venture Network
 309. Solar Valley
 310. stakeholder value
 311. stakeholder value benadering
 312. stakeholders
 313. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 314. stikstofcrisis
 315. stikstofuitspraak
 316. Stimulering Duurzame Energieproductie
 317. stranded assets
 318. subsidie
 319. sustainability
 320. sustainability bond
 321. sustainability report
 322. Sustainable Cities Index
 323. sustainable city
 324. Sustainable Development Goals
 325. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 326. Sustainable Finance Lab
 327. SVN
 328. sweatshop
 329. technische kringloop
 330. teerzanden
 331. tegeltaks
 332. Tesla-taks
 333. themafonds
 334. thuiswerken
 335. transitiepijn
 336. transitierisico
 337. transition bond
 338. Triple P
 339. uitstootbelasting
 340. uitstootrechten
 341. United Nations World Commission on Environment and Development
 342. US Energy Information Administration
 343. Utrecht Sustainability Institute
 344. VBDO
 345. Verenigde Naties
 346. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 347. vergroening
 348. Vogelrichtlijn
 349. waterstof
 350. Waterstofcoalitie
 351. WCED
 352. welzijn
 353. Wet milieubeheer
 354. wieg tot wieg
 355. windlening
 356. Wm
 357. World Business Council for Sustainable Development
 358. Worldwatch Institute
 359. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 360. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet