dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
groeiverslaving
De doorgaans heersende gedachte dat alleen economische groei ... >>
 Vandaag 22-10-2021
21075 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 cum-cum deal
3 sociaal-kredietsysteem
4 R-squared
5 kapitaalintensief
 Thema's
 Recent verbeterd
21-10credit rating agency
21-10rating
21-10self fullfilling proph...
21-10zichzelf vervullende v...
20-10tekort-economie
20-10plakkerige inflatie
19-10energietransitie
19-10klimaatneutraal
19-10decarbonisatie
19-10transitie-obligatie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9P&L
10R-squared

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biogas
 22. biologische kringloop
 23. biomassa
 24. blauwe energie
 25. blue energy
 26. broeikaseffect
 27. broeikasgas
 28. brownfield
 29. bruine obligatie
 30. Brundtland rapport
 31. bruto nationaal geluk
 32. bruto nationaal product
 33. business case
 34. bvm
 35. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 36. cap and trade system
 37. carbon bubble
 38. carbon capture and storage
 39. carbon control and sequestration
 40. carbon credit
 41. carbon emissions trading
 42. carbon finance
 43. carbon pricing
 44. Carbon Pricing Leadership Coalition
 45. carbon tax
 46. carbon trading
 47. casinokapitalisme
 48. chief sustainability officer
 49. circulaire economie
 50. Cleantech Index
 51. Climate Bonds Initiative
 52. CO2-afvang en -opslag
 53. CO2-belasting
 54. CO2-bubbel
 55. CO2-credit
 56. CO2-emissierechten
 57. CO2-grensheffing
 58. CO2-negatief
 59. CO2-neutraal
 60. CO2-positief
 61. CO2-taks
 62. Code Sociale Ondernemingen
 63. compressed natural gas
 64. conscious capitalism
 65. consuminderen
 66. corporate social responsibility
 67. corruptie-index
 68. CPLC
 69. cradle to cradle
 70. cryptomijn
 71. Dag van de Aarde
 72. decarbonisatie
 73. deeleconomie
 74. donuteconomie
 75. Doughnut Economics
 76. Dow Jones Sustainability Indexes
 77. DSGC
 78. Dunkelflaute
 79. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 80. Dutch Sustainable Growth Coalition
 81. duurzaam beleggen
 82. duurzaam ondernemen
 83. duurzaamheid
 84. duurzaamheidsindex
 85. duurzaamheidsobligatie
 86. duurzaamheidsverslag
 87. duurzame groei
 88. duurzame obligatie
 89. duurzame ontwikkeling
 90. duurzame productiemiddelen
 91. Earth Day
 92. Earth Overshoot Day
 93. eco-capitalism
 94. ecobelasting
 95. eco-city
 96. ecocombi
 97. ecokapitalisme
 98. ecologische voetafdruk
 99. economic, environmental, social and governance
 100. economisch beleid
 101. economisme
 102. Eerlijke Bankwijzer
 103. EKZ
 104. emissie-intensiteit
 105. emissiemarkt
 106. emissierecht
 107. emissions trading system
 108. Energieprestatiecoefficient
 109. energietransitie
 110. Energiewende
 111. Energy Charter Treaty
 112. energy service company
 113. Energy Transition Index
 114. environmental capitalism
 115. Environmental Kuznets Curve
 116. environmental, social and governance
 117. Equator Principles
 118. esco
 119. ESG
 120. ethisch beleggen
 121. ETI
 122. ETS
 123. Europees Milieuagentschap
 124. Fairmined
 125. Federaal Planbureau (België)
 126. fiscale vergroening
 127. Follow This
 128. fossiele brandstoffen
 129. fossielvrij
 130. framing
 131. Garantie van Oorsprong
 132. geduldig kapitaal
 133. Genuine Progress Indicator
 134. Global Compact
 135. Global Reporting Initiative
 136. global stocktake
 137. GPX
 138. Great Reset
 139. greemium
 140. green bond
 141. Green Bond Principles
 142. green capitalism
 143. Green Climate Fund
 144. Green Deal
 145. Green Energy Day
 146. green meeting
 147. Green Power eXchange
 148. greenhouse gas
 149. Greenhouse Gas Protocol
 150. Grey Day
 151. grijze energie
 152. groen beleggen
 153. groen gas
 154. groen kapitalisme
 155. groen verslag
 156. groenbank
 157. groencertificaat
 158. groene economie
 159. groene energie
 160. groene obligatie
 161. groene taxonomie
 162. groene technologie
 163. groenfonds
 164. groenregeling
 165. GvO
 166. Habitatrichtlijn
 167. Happy Planet Index
 168. hernieuwbare energie
 169. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 170. Holland Financial Centre
 171. Hubbert curve
 172. Hubbert peak theory
 173. HUGSI
 174. Husqvarna Urban Green Space Index
 175. huureconomie
 176. impact investering
 177. Impact Weighted Accounts Initiative
 178. impactfonds
 179. impactlening
 180. IMVO
 181. IMVO convenant bancaire sector
 182. Inclusive Wealth Index
 183. Index of Sustainable Economic Welfare
 184. integrale verslaggeving
 185. integrated reporting
 186. Intergovernmental Panel on Climate Change
 187. Internationaal Energie-Agentschap
 188. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 189. International Integrated Reporting Committee
 190. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 191. IPCC
 192. ISDE
 193. IWAI
 194. kiloWattuur
 195. klimaatakkoord
 196. Klimaatakkoord (Nederland)
 197. klimaatbestendig
 198. klimaatnegatief
 199. klimaatneutraal
 200. klimaatpauper
 201. klimaatpositief
 202. koolstofbelasting
 203. koolstofbeprijzing
 204. koolstofkringloop
 205. kringloopeconomie
 206. Ladder van Lansink
 207. landroof
 208. leveringszekerheid
 209. lineaire economie
 210. Long-Term Value Creation Global Index
 211. LTVC
 212. lzv
 213. maatschappelijk verantwoord beleggen
 214. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 215. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 216. MegaWattuur
 217. mensenrechtenbenchmark
 218. MER
 219. Methusalemlening
 220. microfinancieringsinstelling
 221. milieu
 222. milieu-effectrapportage
 223. milieubelasting
 224. milieueconomie
 225. milieuheffing
 226. milieukapitalisme
 227. milieuverslag
 228. Millenniumdoelstellingen
 229. MKBA
 230. money laundering
 231. moral hazard
 232. moreel risico
 233. MVB
 234. Nationaal Energieakkoord
 235. Nationale Omgevingsvisie
 236. natuurlijk kapitaal
 237. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 238. negative screening
 239. net zero carbon footprint
 240. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 241. Netwerk Vlaanderen
 242. Network for Greening the Financial System
 243. niet-hernieuwbare energie
 244. nieuwe normaal
 245. non-gouvernementele organisatie
 246. nul-emissie-auto
 247. nulopdemeter woning
 248. ODE
 249. onbehoorlijk bestuur
 250. ontgrijzing
 251. Opslag Duurzame Energie
 252. palradmechanisme
 253. PAS
 254. PBL
 255. peak oil
 256. peak water
 257. perfluoroctaanzuur
 258. perverse prikkels
 259. piekvraag
 260. Pigouriaanse belastingen
 261. Pigovian tax
 262. Planbureau voor de Leefomgeving
 263. Platform voor Duurzame Financiering
 264. poly- en perfluoralkylstoffen
 265. positive screening
 266. postcoderoos
 267. Power Purchase Agreement
 268. PPA
 269. PRI
 270. Principles for Responsible Investment
 271. programma aanpak stikstof
 272. prosument
 273. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 274. rentmeester
 275. rentmeesterschap
 276. RepRisk
 277. Responsible Mining Index
 278. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 279. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 280. RMI
 281. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 282. RSPO
 283. schaliegas
 284. schemerluwte
 285. SDE
 286. SDE+
 287. SDG's
 288. sectortafels
 289. SFDR
 290. sharing economy
 291. sin stock
 292. sjoemelstroom
 293. sluipverbruik
 294. smart grid
 295. Sociaal en Cultureel Planbureau
 296. sociaal ondernemen
 297. Sociaal-Economische Raad
 298. social lending
 299. Social Licence (to operate)
 300. social responsible investment
 301. social stock exchange
 302. Social Venture Network
 303. Solar Valley
 304. stakeholder value
 305. stakeholder value benadering
 306. stakeholders
 307. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 308. stikstofcrisis
 309. stikstofuitspraak
 310. Stimulering Duurzame Energieproductie
 311. stranded assets
 312. subsidie
 313. sustainability
 314. sustainability bond
 315. sustainability report
 316. Sustainable Cities Index
 317. sustainable city
 318. Sustainable Development Goals
 319. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 320. Sustainable Finance Lab
 321. SVN
 322. sweatshop
 323. technische kringloop
 324. teerzanden
 325. tegeltaks
 326. Tesla-taks
 327. themafonds
 328. thuiswerken
 329. transitiepijn
 330. transition bond
 331. Triple P
 332. uitstootbelasting
 333. uitstootrechten
 334. United Nations World Commission on Environment and Development
 335. US Energy Information Administration
 336. Utrecht Sustainability Institute
 337. VBDO
 338. Verenigde Naties
 339. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 340. vergroening
 341. Vogelrichtlijn
 342. waterstof
 343. Waterstofcoalitie
 344. WCED
 345. welzijn
 346. Wet milieubeheer
 347. wieg tot wieg
 348. windlening
 349. Wm
 350. World Business Council for Sustainable Development
 351. Worldwatch Institute
 352. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 353. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet