dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
century bond
Een obligatielening met een looptijd van honderd jaar, een ... >>
 Vandaag 06-10-2022
21420 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 Dogs of the Dow
3 kerninflatie
4 trickle-down economics
5 accruals
 Thema's
 Recent verbeterd
06-10Fitch
06-10winstrecessie
06-10bruto nationaal inkome...
06-10century bond
05-10credit default swap
04-10wanbetaling
04-10rentelokker
04-10trickle-down economics
04-10goedehuisvaderaandeel
04-10one-decision stock
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biogas
 22. biologische kringloop
 23. biomassa
 24. blauwe energie
 25. blue energy
 26. broeikaseffect
 27. broeikasgas
 28. brownfield
 29. bruine obligatie
 30. Brundtland rapport
 31. bruto nationaal geluk
 32. bruto nationaal product
 33. business case
 34. bvm
 35. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 36. cap and trade system
 37. Carbon Border Adjustment Mechanism
 38. carbon bubble
 39. carbon capture and storage
 40. carbon control and sequestration
 41. carbon credit
 42. carbon emissions trading
 43. carbon finance
 44. carbon pricing
 45. Carbon Pricing Leadership Coalition
 46. carbon tax
 47. carbon trading
 48. casinokapitalisme
 49. CBAM
 50. CCU
 51. chief sustainability officer
 52. circulaire economie
 53. Cleantech Index
 54. Climate Bonds Initiative
 55. climate tech
 56. CO2-afvang en -hergebruik
 57. CO2-afvang en -opslag
 58. CO2-belasting
 59. CO2-bubbel
 60. CO2-credit
 61. CO2-emissierechten
 62. CO2-grensheffing
 63. CO2-negatief
 64. CO2-neutraal
 65. CO2-positief
 66. CO2-taks
 67. Code Sociale Ondernemingen
 68. compressed natural gas
 69. conscious capitalism
 70. consuminderen
 71. corporate social responsibility
 72. Corporate Sustainability Reporting Directive
 73. corruptie-index
 74. CPLC
 75. cradle to cradle
 76. cryptomijn
 77. CSRD
 78. Dag van de Aarde
 79. decarbonisatie
 80. deeleconomie
 81. donuteconomie
 82. Doughnut Economics
 83. Dow Jones Sustainability Indexes
 84. DSGC
 85. Dunkelflaute
 86. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 87. Dutch Sustainable Growth Coalition
 88. duurzaam beleggen
 89. duurzaam ondernemen
 90. duurzaamheid
 91. duurzaamheidsindex
 92. duurzaamheidsobligatie
 93. duurzaamheidsrisico
 94. duurzaamheidsverslag
 95. duurzame groei
 96. duurzame obligatie
 97. duurzame ontwikkeling
 98. duurzame productiemiddelen
 99. Earth Day
 100. Earth Overshoot Day
 101. eco-capitalism
 102. ecobelasting
 103. eco-city
 104. ecocombi
 105. ecokapitalisme
 106. ecologische voetafdruk
 107. economic, environmental, social and governance
 108. economisch beleid
 109. economisme
 110. Eerlijke Bankwijzer
 111. EKZ
 112. emissie-intensiteit
 113. emissiemarkt
 114. emissierecht
 115. emissions trading system
 116. Energieprestatiecoefficient
 117. energietransitie
 118. Energiewende
 119. Energy Charter Treaty
 120. energy service company
 121. Energy Transition Index
 122. environmental capitalism
 123. Environmental Kuznets Curve
 124. environmental, social and governance
 125. Equator Principles
 126. esco
 127. ESG
 128. ethisch beleggen
 129. ETI
 130. ETS
 131. Europees Milieuagentschap
 132. Fairmined
 133. Federaal Planbureau (België)
 134. fiscale vergroening
 135. Follow This
 136. fossiele brandstoffen
 137. fossielvrij
 138. framing
 139. Garantie van Oorsprong
 140. geduldig kapitaal
 141. Genuine Progress Indicator
 142. Global Compact
 143. Global Reporting Initiative
 144. global stocktake
 145. GPX
 146. Great Reset
 147. greemium
 148. green bond
 149. Green Bond Principles
 150. green capitalism
 151. Green Climate Fund
 152. Green Deal
 153. Green Energy Day
 154. green meeting
 155. Green Power eXchange
 156. greenhouse gas
 157. Greenhouse Gas Protocol
 158. Grey Day
 159. grijze energie
 160. groen beleggen
 161. groen gas
 162. groen kapitalisme
 163. groen verslag
 164. groenbank
 165. groencertificaat
 166. groene economie
 167. groene energie
 168. groene inflatie
 169. groene obligatie
 170. groene taxonomie
 171. groene technologie
 172. groenfonds
 173. groenregeling
 174. GvO
 175. Habitatrichtlijn
 176. Happy Planet Index
 177. hernieuwbare energie
 178. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 179. Hubbert curve
 180. Hubbert peak theory
 181. HUGSI
 182. Husqvarna Urban Green Space Index
 183. huureconomie
 184. impact investering
 185. Impact Weighted Accounts Initiative
 186. impactfonds
 187. impactlening
 188. IMVO
 189. IMVO convenant bancaire sector
 190. Inclusive Wealth Index
 191. Index of Sustainable Economic Welfare
 192. Inflation Reduction Act
 193. integrale verslaggeving
 194. integrated reporting
 195. Intergovernmental Panel on Climate Change
 196. Internationaal Energie-Agentschap
 197. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 198. International Integrated Reporting Committee
 199. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 200. IPCC
 201. ISDE
 202. IWAI
 203. kiloWattuur
 204. klimaatakkoord
 205. Klimaatakkoord (Nederland)
 206. klimaatbestendig
 207. klimaatnegatief
 208. klimaatneutraal
 209. klimaatpauper
 210. klimaatpositief
 211. koolstofbelasting
 212. koolstofbeprijzing
 213. koolstofkringloop
 214. koolstoflekkage
 215. kringloopeconomie
 216. Ladder van Lansink
 217. landroof
 218. leveringszekerheid
 219. lineaire economie
 220. Long-Term Value Creation Global Index
 221. LTVC
 222. lzv
 223. maatschappelijk verantwoord beleggen
 224. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 225. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 226. MegaWattuur
 227. mensenrechtenbenchmark
 228. MER
 229. Methusalemlening
 230. microfinancieringsinstelling
 231. milieu
 232. milieu-effectrapportage
 233. milieubelasting
 234. milieueconomie
 235. milieuheffing
 236. milieukapitalisme
 237. milieuverslag
 238. Millenniumdoelstellingen
 239. MKBA
 240. money laundering
 241. moral hazard
 242. moreel risico
 243. MVB
 244. Nationaal Energieakkoord
 245. Nationale Omgevingsvisie
 246. natuurlijk kapitaal
 247. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 248. negative screening
 249. net zero
 250. net zero carbon footprint
 251. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 252. Netwerk Vlaanderen
 253. Network for Greening the Financial System
 254. NEx
 255. niet-hernieuwbare energie
 256. Nieuwe Economie Index
 257. nieuwe normaal
 258. non-gouvernementele organisatie
 259. nul-emissie-auto
 260. nulopdemeter woning
 261. ODE
 262. onbehoorlijk bestuur
 263. ontgrijzing
 264. Opslag Duurzame Energie
 265. palradmechanisme
 266. PAS
 267. PBL
 268. peak oil
 269. peak water
 270. perfluoroctaanzuur
 271. perverse prikkels
 272. piekvraag
 273. Pigouriaanse belastingen
 274. Pigovian tax
 275. Planbureau voor de Leefomgeving
 276. Platform voor Duurzame Financiering
 277. poly- en perfluoralkylstoffen
 278. positive screening
 279. postcoderoos
 280. Power Purchase Agreement
 281. PPA
 282. PRI
 283. Principles for Responsible Investment
 284. programma aanpak stikstof
 285. prosument
 286. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 287. rentmeester
 288. rentmeesterschap
 289. RepRisk
 290. Responsible Mining Index
 291. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 292. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 293. RMI
 294. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 295. RSPO
 296. salderingsregeling
 297. schaliegas
 298. schemerluwte
 299. SDE
 300. SDE+
 301. SDG's
 302. sectortafels
 303. SFDR
 304. sharing economy
 305. sin stock
 306. sjoemelstroom
 307. sluipverbruik
 308. smart grid
 309. Sociaal en Cultureel Planbureau
 310. sociaal ondernemen
 311. Sociaal-Economische Raad
 312. social lending
 313. Social Licence (to operate)
 314. social responsible investment
 315. social stock exchange
 316. Social Venture Network
 317. Solar Valley
 318. stakeholder value
 319. stakeholder value benadering
 320. stakeholders
 321. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 322. stikstofcrisis
 323. stikstofuitspraak
 324. Stimulering Duurzame Energieproductie
 325. stranded assets
 326. subsidie
 327. sustainability
 328. sustainability bond
 329. sustainability report
 330. Sustainable Cities Index
 331. sustainable city
 332. Sustainable Development Goals
 333. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 334. Sustainable Finance Lab
 335. SVN
 336. sweatshop
 337. technische kringloop
 338. teerzanden
 339. tegeltaks
 340. Tesla-taks
 341. themafonds
 342. thuiswerken
 343. transitiepijn
 344. transitierisico
 345. transition bond
 346. Triple P
 347. uitstootbelasting
 348. uitstootrechten
 349. United Nations World Commission on Environment and Development
 350. US Energy Information Administration
 351. Utrecht Sustainability Institute
 352. VBDO
 353. Verenigde Naties
 354. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 355. vergroening
 356. Vogelrichtlijn
 357. waterbedeffect
 358. waterstof
 359. Waterstofcoalitie
 360. WCED
 361. welzijn
 362. Wet milieubeheer
 363. wieg tot wieg
 364. windlening
 365. Wm
 366. World Business Council for Sustainable Development
 367. Worldwatch Institute
 368. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 369. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet