dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
conference call
Algemeen: een telefonische vergadering waarbij meerdere partijen ... >>
 Vandaag 30-07-2021
20940 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 transitie-inflatie
3 onder embargo
4 Federal Reserve Board
5 tapering
 Thema's
 Recent verbeterd
29-07conference call
29-07schaduwprijs
29-07prijzengeld
29-07startgeld
29-07unicorn
29-07salary-split
29-07split payments
29-07betaling
29-07betaalbedrijf
29-07Einhorn
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5o/g
6out-of-pocket kosten
7excasso
8arm's length-beginsel
9reconciliatie
10negatief eigen vermogen

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bio-energie
 19. biobrandstoffen
 20. biogas
 21. biologische kringloop
 22. biomassa
 23. blauwe energie
 24. blue energy
 25. broeikaseffect
 26. broeikasgas
 27. brownfield
 28. bruine obligatie
 29. Brundtland rapport
 30. bruto nationaal geluk
 31. bruto nationaal product
 32. business case
 33. bvm
 34. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 35. cap and trade system
 36. carbon bubble
 37. carbon capture and storage
 38. carbon control and sequestration
 39. carbon credit
 40. carbon emissions trading
 41. carbon finance
 42. carbon pricing
 43. Carbon Pricing Leadership Coalition
 44. carbon tax
 45. carbon trading
 46. casinokapitalisme
 47. chief sustainability officer
 48. circulaire economie
 49. Cleantech Index
 50. Climate Bonds Initiative
 51. CO2-afvang en -opslag
 52. CO2-belasting
 53. CO2-bubbel
 54. CO2-credit
 55. CO2-emissierechten
 56. CO2-grensheffing
 57. CO2-negatief
 58. CO2-neutraal
 59. CO2-positief
 60. CO2-taks
 61. Code Sociale Ondernemingen
 62. compressed natural gas
 63. conscious capitalism
 64. consuminderen
 65. corporate social responsibility
 66. corruptie-index
 67. CPLC
 68. cradle to cradle
 69. cryptomijn
 70. Dag van de Aarde
 71. deeleconomie
 72. donuteconomie
 73. Doughnut Economics
 74. Dow Jones Sustainability Indexes
 75. DSGC
 76. Dunkelflaute
 77. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 78. Dutch Sustainable Growth Coalition
 79. duurzaam beleggen
 80. duurzaam ondernemen
 81. duurzaamheid
 82. duurzaamheidsindex
 83. duurzaamheidsobligatie
 84. duurzaamheidsverslag
 85. duurzame groei
 86. duurzame obligatie
 87. duurzame ontwikkeling
 88. duurzame productiemiddelen
 89. Earth Day
 90. Earth Overshoot Day
 91. eco-capitalism
 92. ecobelasting
 93. eco-city
 94. ecocombi
 95. ecokapitalisme
 96. ecologische voetafdruk
 97. economic, environmental, social and governance
 98. economisch beleid
 99. economisme
 100. Eerlijke Bankwijzer
 101. EKZ
 102. emissie-intensiteit
 103. emissiemarkt
 104. emissierecht
 105. emissions trading system
 106. energietransitie
 107. Energiewende
 108. Energy Charter Treaty
 109. energy service company
 110. Energy Transition Index
 111. environmental capitalism
 112. Environmental Kuznets Curve
 113. environmental, social and governance
 114. Equator Principles
 115. esco
 116. ESG
 117. ethisch beleggen
 118. ETI
 119. ETS
 120. Europees Milieuagentschap
 121. Fairmined
 122. Federaal Planbureau (België)
 123. fiscale vergroening
 124. Follow This
 125. fossiele brandstoffen
 126. fossielvrij
 127. framing
 128. Garantie van Oorsprong
 129. geduldig kapitaal
 130. Genuine Progress Indicator
 131. Global Compact
 132. Global Reporting Initiative
 133. global stocktake
 134. GPX
 135. Great Reset
 136. green bond
 137. Green Bond Principles
 138. green capitalism
 139. Green Climate Fund
 140. Green Deal
 141. Green Energy Day
 142. green meeting
 143. Green Power eXchange
 144. greenhouse gas
 145. Greenhouse Gas Protocol
 146. Grey Day
 147. grijze energie
 148. groen beleggen
 149. groen gas
 150. groen kapitalisme
 151. groen verslag
 152. groenbank
 153. groencertificaat
 154. groene economie
 155. groene energie
 156. groene obligatie
 157. groene taxonomie
 158. groene technologie
 159. groenfonds
 160. groenregeling
 161. GvO
 162. Habitatrichtlijn
 163. Happy Planet Index
 164. hernieuwbare energie
 165. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 166. Holland Financial Centre
 167. Hubbert curve
 168. Hubbert peak theory
 169. HUGSI
 170. Husqvarna Urban Green Space Index
 171. huureconomie
 172. impact investering
 173. Impact Weighted Accounts Initiative
 174. impactfonds
 175. impactlening
 176. IMVO
 177. IMVO convenant bancaire sector
 178. Inclusive Wealth Index
 179. Index of Sustainable Economic Welfare
 180. integrale verslaggeving
 181. integrated reporting
 182. Intergovernmental Panel on Climate Change
 183. Internationaal Energie-Agentschap
 184. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 185. International Integrated Reporting Committee
 186. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 187. IPCC
 188. ISDE
 189. IWAI
 190. kiloWattuur
 191. klimaatakkoord
 192. Klimaatakkoord (Nederland)
 193. klimaatbestendig
 194. klimaatnegatief
 195. klimaatneutraal
 196. klimaatpauper
 197. klimaatpositief
 198. koolstofbelasting
 199. koolstofbeprijzing
 200. koolstofkringloop
 201. kringloopeconomie
 202. Ladder van Lansink
 203. landroof
 204. leveringszekerheid
 205. lineaire economie
 206. Long-Term Value Creation Global Index
 207. LTVC
 208. lzv
 209. maatschappelijk verantwoord beleggen
 210. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 211. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 212. MegaWattuur
 213. mensenrechtenbenchmark
 214. MER
 215. Methusalemlening
 216. microfinancieringsinstelling
 217. milieu
 218. milieu-effectrapportage
 219. milieubelasting
 220. milieueconomie
 221. milieuheffing
 222. milieukapitalisme
 223. milieuverslag
 224. Millenniumdoelstellingen
 225. MKBA
 226. money laundering
 227. moral hazard
 228. moreel risico
 229. MVB
 230. Nationaal Energieakkoord
 231. Nationale Omgevingsvisie
 232. natuurlijk kapitaal
 233. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 234. negative screening
 235. net zero carbon footprint
 236. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 237. Netwerk Vlaanderen
 238. Network for Greening the Financial System
 239. niet-hernieuwbare energie
 240. nieuwe normaal
 241. non-gouvernementele organisatie
 242. nul-emissie-auto
 243. nulopdemeter woning
 244. ODE
 245. onbehoorlijk bestuur
 246. ontgrijzing
 247. Opslag Duurzame Energie
 248. palradmechanisme
 249. PAS
 250. PBL
 251. peak oil
 252. peak water
 253. perfluoroctaanzuur
 254. perverse prikkels
 255. piekvraag
 256. Pigouriaanse belastingen
 257. Pigovian tax
 258. Planbureau voor de Leefomgeving
 259. Platform voor Duurzame Financiering
 260. poly- en perfluoralkylstoffen
 261. positive screening
 262. postcoderoos
 263. Power Purchase Agreement
 264. PPA
 265. PRI
 266. Principles for Responsible Investment
 267. programma aanpak stikstof
 268. prosument
 269. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 270. rentmeester
 271. rentmeesterschap
 272. RepRisk
 273. Responsible Mining Index
 274. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 275. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 276. RMI
 277. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 278. RSPO
 279. schaliegas
 280. schemerluwte
 281. SDE
 282. SDE+
 283. SDG's
 284. sectortafels
 285. SFDR
 286. sharing economy
 287. sin stock
 288. sjoemelstroom
 289. sluipverbruik
 290. smart grid
 291. Sociaal en Cultureel Planbureau
 292. sociaal ondernemen
 293. Sociaal-Economische Raad
 294. social lending
 295. Social Licence (to operate)
 296. social responsible investment
 297. social stock exchange
 298. Social Venture Network
 299. Solar Valley
 300. stakeholder value
 301. stakeholder value benadering
 302. stakeholders
 303. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 304. stikstofcrisis
 305. stikstofuitspraak
 306. Stimulering Duurzame Energieproductie
 307. stranded assets
 308. subsidie
 309. sustainability
 310. sustainability bond
 311. sustainability report
 312. Sustainable Cities Index
 313. sustainable city
 314. Sustainable Development Goals
 315. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 316. Sustainable Finance Lab
 317. SVN
 318. sweatshop
 319. technische kringloop
 320. teerzanden
 321. tegeltaks
 322. Tesla-taks
 323. themafonds
 324. thuiswerken
 325. transitiepijn
 326. Triple P
 327. uitstootbelasting
 328. uitstootrechten
 329. United Nations World Commission on Environment and Development
 330. US Energy Information Administration
 331. Utrecht Sustainability Institute
 332. VBDO
 333. Verenigde Naties
 334. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 335. vergroening
 336. Vogelrichtlijn
 337. waterstof
 338. Waterstofcoalitie
 339. WCED
 340. welzijn
 341. Wet milieubeheer
 342. wieg tot wieg
 343. windlening
 344. Wm
 345. World Business Council for Sustainable Development
 346. Worldwatch Institute
 347. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 348. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet