dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
flexkantoor
Een organisatiemodel waarbij de werkomgeving wordt ingedeeld aan ... >>
 Vandaag 19-07-2024
21894 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 penny wise, pound foolish
3 pro memorie
4 Green Longer Term Refina...
5 prenuptional agreement
 Thema's
 Recent verbeterd
19-07win-win situatie
19-07start-up
19-07if-and-when-issued-or-...
19-07Industry Classificatio...
19-07aanbiedingsclausule
18-07groene beleidsrente
18-07Green Longer Term Refi...
18-07informatie-asymmetrie
18-07lockstep (model)
18-07flexkantoor
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. anti-wegkijkwet
 8. B Corp
 9. B-corp
 10. B-corporation
 11. Belasting op leidingwater
 12. benefit corporation
 13. best practice
 14. best-in-class
 15. betrokken aandeelhouderschap
 16. betrokken dialoog
 17. Better Life Index
 18. big business
 19. bijna energie neutraal gebouw
 20. bio-energie
 21. biobrandstoffen
 22. biodiversiteit
 23. biogas
 24. biologische kringloop
 25. biomassa
 26. blauwe energie
 27. blended finance
 28. blue energy
 29. broeikaseffect
 30. broeikasgas
 31. brownfield
 32. bruine obligatie
 33. Brundtland rapport
 34. bruto nationaal geluk
 35. bruto nationaal product
 36. business case
 37. bvm
 38. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 39. cap and trade system
 40. Carbon Border Adjustment Mechanism
 41. carbon bubble
 42. carbon capture and storage
 43. carbon control and sequestration
 44. carbon credit
 45. carbon emissions trading
 46. carbon finance
 47. carbon pricing
 48. Carbon Pricing Leadership Coalition
 49. carbon tax
 50. carbon trading
 51. casinokapitalisme
 52. CBAM
 53. CCU
 54. chief sustainability officer
 55. circulaire economie
 56. Cleantech Index
 57. Climate Bonds Initiative
 58. climate tech
 59. Club van Rome
 60. CO2-afvang en -hergebruik
 61. CO2-afvang en -opslag
 62. CO2-belasting
 63. CO2-bubbel
 64. CO2-credit
 65. CO2-emissierechten
 66. CO2-grensheffing
 67. CO2-negatief
 68. CO2-neutraal
 69. CO2-positief
 70. CO2-taks
 71. Code Sociale Ondernemingen
 72. compressed natural gas
 73. conscious capitalism
 74. consuminderen
 75. corporate social responsibility
 76. Corporate Sustainability Reporting Directive
 77. corruptie-index
 78. CPLC
 79. cradle to cradle
 80. cryptomijn
 81. CSRD
 82. Dag van de Aarde
 83. decarbonisatie
 84. deeleconomie
 85. degrowth
 86. donkergroene fondsen
 87. donuteconomie
 88. Doughnut Economics
 89. Dow Jones Sustainability Indexes
 90. DSGC
 91. Dunkelflaute
 92. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 93. Dutch Sustainable Growth Coalition
 94. duurzaam beleggen
 95. duurzaam ondernemen
 96. duurzaamheid
 97. duurzaamheidsindex
 98. duurzaamheidsobligatie
 99. duurzaamheidsrisico
 100. duurzaamheidsverslag
 101. duurzame groei
 102. duurzame obligatie
 103. duurzame ontwikkeling
 104. duurzame productiemiddelen
 105. Earth Day
 106. Earth Overshoot Day
 107. eco-capitalism
 108. ecobelasting
 109. eco-city
 110. ecocombi
 111. ecokapitalisme
 112. ecologische voetafdruk
 113. economic, environmental, social and governance
 114. economisch beleid
 115. economisme
 116. Eerlijke Bankwijzer
 117. EKZ
 118. emissie-intensiteit
 119. emissiemarkt
 120. emissierecht
 121. emissions trading system
 122. Energieprestatiecoefficient
 123. energietransitie
 124. Energiewende
 125. Energy Charter Treaty
 126. energy service company
 127. Energy Transition Index
 128. environmental capitalism
 129. Environmental Kuznets Curve
 130. environmental, social and governance
 131. Equator Principles
 132. esco
 133. ESG
 134. ethisch beleggen
 135. ETI
 136. ETS
 137. Europees Milieuagentschap
 138. Fairmined
 139. Federaal Planbureau (België)
 140. fiscale vergroening
 141. Follow This
 142. fossiele brandstoffen
 143. fossiele subsidies
 144. fossielvrij
 145. framing
 146. Garantie van Oorsprong
 147. geduldig kapitaal
 148. gemengde financiering
 149. Genuine Progress Indicator
 150. Global Compact
 151. Global Reporting Initiative
 152. global stocktake
 153. GLTRO
 154. GPX
 155. Great Reset
 156. greemium
 157. green bond
 158. Green Bond Principles
 159. green capitalism
 160. Green Climate Fund
 161. Green Deal
 162. Green Deal Industrial Plan
 163. Green Energy Day
 164. Green Friday
 165. Green Longer Term Refinancing Operation
 166. green meeting
 167. Green Power eXchange
 168. greenhouse gas
 169. Greenhouse Gas Protocol
 170. Grey Day
 171. grijze energie
 172. groen beleggen
 173. groen gas
 174. groen kapitalisme
 175. groen verslag
 176. groenbank
 177. groencertificaat
 178. groene beleidsrente
 179. groene economie
 180. groene energie
 181. groene fondsen
 182. groene inflatie
 183. groene obligatie
 184. groene taxonomie
 185. groene technologie
 186. groenfonds
 187. groenregeling
 188. GvO
 189. Habitatrichtlijn
 190. Happy Planet Index
 191. hernieuwbare energie
 192. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 193. Holland Financial Centre
 194. Hubbert curve
 195. Hubbert peak theory
 196. HUGSI
 197. Husqvarna Urban Green Space Index
 198. huureconomie
 199. impact investering
 200. Impact Weighted Accounts Initiative
 201. impactfonds
 202. impactlening
 203. IMVO
 204. IMVO convenant bancaire sector
 205. Inclusive Wealth Index
 206. Index of Sustainable Economic Welfare
 207. Inflation Reduction Act
 208. Institutional Shareholder Services
 209. integrale verslaggeving
 210. integrated reporting
 211. Intergovernmental Panel on Climate Change
 212. Internationaal Energie-Agentschap
 213. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 214. International Integrated Reporting Committee
 215. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 216. IPCC
 217. ISDE
 218. IWAI
 219. kiloWattuur
 220. klimaatakkoord
 221. Klimaatakkoord (Nederland)
 222. klimaatbestendig
 223. klimaatnegatief
 224. klimaatneutraal
 225. klimaatpauper
 226. klimaatpositief
 227. koolstofbelasting
 228. koolstofbeprijzing
 229. koolstofkringloop
 230. koolstoflekkage
 231. kringloopeconomie
 232. Ladder van Lansink
 233. landroof
 234. leveringszekerheid
 235. lineaire economie
 236. Long-Term Value Creation Global Index
 237. LTVC
 238. lzv
 239. maatschappelijk jaarverslag
 240. maatschappelijk verantwoord beleggen
 241. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 242. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 243. MegaWattuur
 244. mensenrechtenbenchmark
 245. MER
 246. Methusalemlening
 247. microfinancieringsinstelling
 248. milieu
 249. milieu-effectrapportage
 250. milieubelasting
 251. milieueconomie
 252. milieuheffing
 253. milieukapitalisme
 254. milieuverslag
 255. Millenniumdoelstellingen
 256. MKBA
 257. money laundering
 258. moral hazard
 259. moreel risico
 260. MVB
 261. Nationaal Energieakkoord
 262. Nationale Omgevingsvisie
 263. natuurlijk kapitaal
 264. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 265. negative screening
 266. net zero
 267. net zero carbon footprint
 268. net-zero-economie
 269. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 270. netto nul
 271. Netwerk Vlaanderen
 272. Network for Greening the Financial System
 273. NEx
 274. niet-hernieuwbare energie
 275. Nieuwe Economie Index
 276. nieuwe normaal
 277. non-gouvernementele organisatie
 278. nul-emissie-auto
 279. nulopdemeter woning
 280. ODE
 281. onbehoorlijk bestuur
 282. ontgrijzing
 283. Opslag Duurzame Energie
 284. palradmechanisme
 285. PAS
 286. PBL
 287. peak oil
 288. peak water
 289. perfluoroctaanzuur
 290. perverse prikkels
 291. piekvraag
 292. Pigouriaanse belastingen
 293. Pigovian tax
 294. Planbureau voor de Leefomgeving
 295. Platform voor Duurzame Financiering
 296. poly- en perfluoralkylstoffen
 297. positive screening
 298. postcoderoos
 299. Power Purchase Agreement
 300. PPA
 301. PRI
 302. Principles for Responsible Investment
 303. programma aanpak stikstof
 304. prosument
 305. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 306. reclametaks
 307. rentmeester
 308. rentmeesterschap
 309. RepRisk
 310. Responsible Mining Index
 311. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 312. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 313. RMI
 314. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 315. RSPO
 316. salderingsregeling
 317. schaliegas
 318. schemerluwte
 319. SDE
 320. SDE+
 321. SDG's
 322. sectortafels
 323. SFDR
 324. sharing economy
 325. sin stock
 326. sjoemelstroom
 327. sluipverbruik
 328. smart grid
 329. Sociaal en Cultureel Planbureau
 330. sociaal ondernemen
 331. Sociaal-Economische Raad
 332. social lending
 333. Social Licence (to operate)
 334. social responsible investment
 335. social stock exchange
 336. Social Venture Network
 337. Solar Valley
 338. stakeholder value
 339. stakeholder value benadering
 340. stakeholders
 341. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 342. stikstofcrisis
 343. stikstofuitspraak
 344. Stimulering Duurzame Energieproductie
 345. stopbonus
 346. stranded assets
 347. subsidie
 348. sustainability
 349. sustainability bond
 350. sustainability report
 351. sustainability-linked bond
 352. Sustainable Cities Index
 353. sustainable city
 354. Sustainable Development Goals
 355. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 356. Sustainable Finance Lab
 357. SVN
 358. sweatshop
 359. technische kringloop
 360. teerzanden
 361. tegeltaks
 362. Tesla-taks
 363. themafonds
 364. thuiswerken
 365. transitiegrondstoffen
 366. transitiepijn
 367. transitierisico
 368. transition bond
 369. Transition Commodity Prijsindex
 370. transparantieverklaring
 371. Triple P
 372. uitstootbelasting
 373. uitstootrechten
 374. United Nations World Commission on Environment and Development
 375. US Energy Information Administration
 376. Utrecht Sustainability Institute
 377. VBDO
 378. Verenigde Naties
 379. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 380. vergroening
 381. Vogelrichtlijn
 382. waterbedeffect
 383. waterstof
 384. Waterstofcoalitie
 385. WCED
 386. wegkijkeconomie
 387. welzijn
 388. Wet milieubeheer
 389. wieg tot wieg
 390. windlening
 391. Wm
 392. World Business Council for Sustainable Development
 393. Worldwatch Institute
 394. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 395. zondig aandeel
 396. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet