dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
widow-maker
Ook: widowmaker, weduwmaker in het Nederlands. Een weduwmaker is ... >>
 Vandaag 01-07-2022
21330 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 The Conference Board
4 US Leading Economic Index
5 domino-effect
 Thema's
 Recent verbeterd
01-07widow-maker
30-06faillissementsgolf
30-06bankendomino
30-06domino-effect
29-06belastingontwijking
27-06beleggingsclub
26-06buy the dips
24-06indexatie
23-06clausule
23-06opsplitsen (van bedrij...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biogas
 22. biologische kringloop
 23. biomassa
 24. blauwe energie
 25. blue energy
 26. broeikaseffect
 27. broeikasgas
 28. brownfield
 29. bruine obligatie
 30. Brundtland rapport
 31. bruto nationaal geluk
 32. bruto nationaal product
 33. business case
 34. bvm
 35. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 36. cap and trade system
 37. carbon bubble
 38. carbon capture and storage
 39. carbon control and sequestration
 40. carbon credit
 41. carbon emissions trading
 42. carbon finance
 43. carbon pricing
 44. Carbon Pricing Leadership Coalition
 45. carbon tax
 46. carbon trading
 47. casinokapitalisme
 48. CCU
 49. chief sustainability officer
 50. circulaire economie
 51. Cleantech Index
 52. Climate Bonds Initiative
 53. climate tech
 54. CO2-afvang en -hergebruik
 55. CO2-afvang en -opslag
 56. CO2-belasting
 57. CO2-bubbel
 58. CO2-credit
 59. CO2-emissierechten
 60. CO2-grensheffing
 61. CO2-negatief
 62. CO2-neutraal
 63. CO2-positief
 64. CO2-taks
 65. Code Sociale Ondernemingen
 66. compressed natural gas
 67. conscious capitalism
 68. consuminderen
 69. corporate social responsibility
 70. Corporate Sustainability Reporting Directive
 71. corruptie-index
 72. CPLC
 73. cradle to cradle
 74. cryptomijn
 75. CSRD
 76. Dag van de Aarde
 77. decarbonisatie
 78. deeleconomie
 79. donuteconomie
 80. Doughnut Economics
 81. Dow Jones Sustainability Indexes
 82. DSGC
 83. Dunkelflaute
 84. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 85. Dutch Sustainable Growth Coalition
 86. duurzaam beleggen
 87. duurzaam ondernemen
 88. duurzaamheid
 89. duurzaamheidsindex
 90. duurzaamheidsobligatie
 91. duurzaamheidsrisico
 92. duurzaamheidsverslag
 93. duurzame groei
 94. duurzame obligatie
 95. duurzame ontwikkeling
 96. duurzame productiemiddelen
 97. Earth Day
 98. Earth Overshoot Day
 99. eco-capitalism
 100. ecobelasting
 101. eco-city
 102. ecocombi
 103. ecokapitalisme
 104. ecologische voetafdruk
 105. economic, environmental, social and governance
 106. economisch beleid
 107. economisme
 108. Eerlijke Bankwijzer
 109. EKZ
 110. emissie-intensiteit
 111. emissiemarkt
 112. emissierecht
 113. emissions trading system
 114. Energieprestatiecoefficient
 115. energietransitie
 116. Energiewende
 117. Energy Charter Treaty
 118. energy service company
 119. Energy Transition Index
 120. environmental capitalism
 121. Environmental Kuznets Curve
 122. environmental, social and governance
 123. Equator Principles
 124. esco
 125. ESG
 126. ethisch beleggen
 127. ETI
 128. ETS
 129. Europees Milieuagentschap
 130. Fairmined
 131. Federaal Planbureau (België)
 132. fiscale vergroening
 133. Follow This
 134. fossiele brandstoffen
 135. fossielvrij
 136. framing
 137. Garantie van Oorsprong
 138. geduldig kapitaal
 139. Genuine Progress Indicator
 140. Global Compact
 141. Global Reporting Initiative
 142. global stocktake
 143. GPX
 144. Great Reset
 145. greemium
 146. green bond
 147. Green Bond Principles
 148. green capitalism
 149. Green Climate Fund
 150. Green Deal
 151. Green Energy Day
 152. green meeting
 153. Green Power eXchange
 154. greenhouse gas
 155. Greenhouse Gas Protocol
 156. Grey Day
 157. grijze energie
 158. groen beleggen
 159. groen gas
 160. groen kapitalisme
 161. groen verslag
 162. groenbank
 163. groencertificaat
 164. groene economie
 165. groene energie
 166. groene inflatie
 167. groene obligatie
 168. groene taxonomie
 169. groene technologie
 170. groenfonds
 171. groenregeling
 172. GvO
 173. Habitatrichtlijn
 174. Happy Planet Index
 175. hernieuwbare energie
 176. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 177. Hubbert curve
 178. Hubbert peak theory
 179. HUGSI
 180. Husqvarna Urban Green Space Index
 181. huureconomie
 182. impact investering
 183. Impact Weighted Accounts Initiative
 184. impactfonds
 185. impactlening
 186. IMVO
 187. IMVO convenant bancaire sector
 188. Inclusive Wealth Index
 189. Index of Sustainable Economic Welfare
 190. integrale verslaggeving
 191. integrated reporting
 192. Intergovernmental Panel on Climate Change
 193. Internationaal Energie-Agentschap
 194. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 195. International Integrated Reporting Committee
 196. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 197. IPCC
 198. ISDE
 199. IWAI
 200. kiloWattuur
 201. klimaatakkoord
 202. Klimaatakkoord (Nederland)
 203. klimaatbestendig
 204. klimaatnegatief
 205. klimaatneutraal
 206. klimaatpauper
 207. klimaatpositief
 208. koolstofbelasting
 209. koolstofbeprijzing
 210. koolstofkringloop
 211. koolstoflekkage
 212. kringloopeconomie
 213. Ladder van Lansink
 214. landroof
 215. leveringszekerheid
 216. lineaire economie
 217. Long-Term Value Creation Global Index
 218. LTVC
 219. lzv
 220. maatschappelijk verantwoord beleggen
 221. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 222. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 223. MegaWattuur
 224. mensenrechtenbenchmark
 225. MER
 226. Methusalemlening
 227. microfinancieringsinstelling
 228. milieu
 229. milieu-effectrapportage
 230. milieubelasting
 231. milieueconomie
 232. milieuheffing
 233. milieukapitalisme
 234. milieuverslag
 235. Millenniumdoelstellingen
 236. MKBA
 237. money laundering
 238. moral hazard
 239. moreel risico
 240. MVB
 241. Nationaal Energieakkoord
 242. Nationale Omgevingsvisie
 243. natuurlijk kapitaal
 244. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 245. negative screening
 246. net zero
 247. net zero carbon footprint
 248. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 249. Netwerk Vlaanderen
 250. Network for Greening the Financial System
 251. NEx
 252. niet-hernieuwbare energie
 253. Nieuwe Economie Index
 254. nieuwe normaal
 255. non-gouvernementele organisatie
 256. nul-emissie-auto
 257. nulopdemeter woning
 258. ODE
 259. onbehoorlijk bestuur
 260. ontgrijzing
 261. Opslag Duurzame Energie
 262. palradmechanisme
 263. PAS
 264. PBL
 265. peak oil
 266. peak water
 267. perfluoroctaanzuur
 268. perverse prikkels
 269. piekvraag
 270. Pigouriaanse belastingen
 271. Pigovian tax
 272. Planbureau voor de Leefomgeving
 273. Platform voor Duurzame Financiering
 274. poly- en perfluoralkylstoffen
 275. positive screening
 276. postcoderoos
 277. Power Purchase Agreement
 278. PPA
 279. PRI
 280. Principles for Responsible Investment
 281. programma aanpak stikstof
 282. prosument
 283. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 284. rentmeester
 285. rentmeesterschap
 286. RepRisk
 287. Responsible Mining Index
 288. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 289. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 290. RMI
 291. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 292. RSPO
 293. salderingsregeling
 294. schaliegas
 295. schemerluwte
 296. SDE
 297. SDE+
 298. SDG's
 299. sectortafels
 300. SFDR
 301. sharing economy
 302. sin stock
 303. sjoemelstroom
 304. sluipverbruik
 305. smart grid
 306. Sociaal en Cultureel Planbureau
 307. sociaal ondernemen
 308. Sociaal-Economische Raad
 309. social lending
 310. Social Licence (to operate)
 311. social responsible investment
 312. social stock exchange
 313. Social Venture Network
 314. Solar Valley
 315. stakeholder value
 316. stakeholder value benadering
 317. stakeholders
 318. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 319. stikstofcrisis
 320. stikstofuitspraak
 321. Stimulering Duurzame Energieproductie
 322. stranded assets
 323. subsidie
 324. sustainability
 325. sustainability bond
 326. sustainability report
 327. Sustainable Cities Index
 328. sustainable city
 329. Sustainable Development Goals
 330. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 331. Sustainable Finance Lab
 332. SVN
 333. sweatshop
 334. technische kringloop
 335. teerzanden
 336. tegeltaks
 337. Tesla-taks
 338. themafonds
 339. thuiswerken
 340. transitiepijn
 341. transitierisico
 342. transition bond
 343. Triple P
 344. uitstootbelasting
 345. uitstootrechten
 346. United Nations World Commission on Environment and Development
 347. US Energy Information Administration
 348. Utrecht Sustainability Institute
 349. VBDO
 350. Verenigde Naties
 351. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 352. vergroening
 353. Vogelrichtlijn
 354. waterbedeffect
 355. waterstof
 356. Waterstofcoalitie
 357. WCED
 358. welzijn
 359. Wet milieubeheer
 360. wieg tot wieg
 361. windlening
 362. Wm
 363. World Business Council for Sustainable Development
 364. Worldwatch Institute
 365. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 366. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet