Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
fiscaal jaaroverzicht
 Vandaag 21-01-2020
19808 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7out-of-pocket kosten
8onder embargo
9excasso
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-01handelspatroon
20-01World Economic Outlook
20-01huizenprijsindex
20-01vaste lasten
20-01sale and lease back
20-01arbeidsparticipatie
20-01nutsvoorziening
20-01energiearmoede
20-01nutsbedrijf
19-01fiscaal jaaroverzicht
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B-corp
 8. B-corporation
 9. Belasting op leidingwater
 10. benefit corporation
 11. best practice
 12. best-in-class
 13. betrokken aandeelhouderschap
 14. betrokken dialoog
 15. Better Life Index
 16. big business
 17. bio-energie
 18. biobrandstoffen
 19. biologische kringloop
 20. biomassa
 21. blauwe energie
 22. blue energy
 23. broeikaseffect
 24. broeikasgas
 25. brownfield
 26. Brundtland rapport
 27. bruto nationaal geluk
 28. bruto nationaal product
 29. business case
 30. cap and trade system
 31. carbon bubble
 32. carbon capture and storage
 33. carbon control and sequestration
 34. carbon emissions trading
 35. carbon pricing
 36. Carbon Pricing Leadership Coalition
 37. carbon tax
 38. carbon trading
 39. casinokapitalisme
 40. chief sustainability officer
 41. circulaire economie
 42. Cleantech Index
 43. Climate Bonds Initiative
 44. CO2-afvang en -opslag
 45. CO2-belasting
 46. CO2-bubbel
 47. CO2-emissierechten
 48. CO2-negatief
 49. CO2-neutraal
 50. CO2-positief
 51. CO2-taks
 52. compressed natural gas
 53. consuminderen
 54. corporate social responsibility
 55. corruptie-index
 56. CPLC
 57. cradle to cradle
 58. deeleconomie
 59. donuteconomie
 60. Doughnut Economics
 61. Dow Jones Sustainability Indexes
 62. DSGC
 63. Dunkelflaute
 64. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 65. Dutch Sustainable Growth Coalition
 66. duurzaam beleggen
 67. duurzaam ondernemen
 68. duurzaamheid
 69. duurzaamheidsindex
 70. duurzaamheidsobligatie
 71. duurzaamheidsverslag
 72. duurzame groei
 73. duurzame obligatie
 74. duurzame ontwikkeling
 75. duurzame productiemiddelen
 76. Earth Overshoot Day
 77. eco-capitalism
 78. ecobelasting
 79. eco-city
 80. ecocombi
 81. ecokapitalisme
 82. ecologische voetafdruk
 83. economic, environmental, social and governance
 84. economisch beleid
 85. economisme
 86. Eerlijke Bankwijzer
 87. EKZ
 88. emissie-intensiteit
 89. emissiemarkt
 90. emissierecht
 91. emissions trading system
 92. energietransitie
 93. Energiewende
 94. Energy Charter Treaty
 95. energy service company
 96. Energy Transition Index
 97. environmental capitalism
 98. Environmental Kuznets Curve
 99. environmental, social and governance
 100. Equator Principles
 101. esco
 102. ESG
 103. ethisch beleggen
 104. ETI
 105. ETS
 106. Fairmined
 107. Federaal Planbureau (België)
 108. fiscale vergroening
 109. fossiele brandstoffen
 110. framing
 111. Garantie van Oorsprong
 112. geduldig kapitaal
 113. Genuine Progress Indicator
 114. Global Compact
 115. Global Reporting Initiative
 116. global stocktake
 117. GPX
 118. green bond
 119. Green Bond Principles
 120. green capitalism
 121. Green Climate Fund
 122. Green Deal
 123. green meeting
 124. Green Power eXchange
 125. Grey Day
 126. grijze energie
 127. groen beleggen
 128. groen kapitalisme
 129. groen verslag
 130. groenbank
 131. groencertificaat
 132. groene economie
 133. groene energie
 134. groene obligatie
 135. groene taxonomie
 136. groene technologie
 137. groenfonds
 138. groenregeling
 139. GvO
 140. Habitatrichtlijn
 141. Happy Planet Index
 142. hernieuwbare energie
 143. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 144. Holland Financial Centre
 145. Hubbert curve
 146. Hubbert peak theory
 147. huureconomie
 148. impact investering
 149. Impact Weighted Accounts Initiative
 150. impactfonds
 151. impactlening
 152. IMVO
 153. IMVO convenant bancaire sector
 154. Inclusive Wealth Index
 155. Index of Sustainable Economic Welfare
 156. integrale verslaggeving
 157. integrated reporting
 158. Intergovernmental Panel on Climate Change
 159. Internationaal Energie-Agentschap
 160. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 161. International Integrated Reporting Committee
 162. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 163. IPCC
 164. ISDE
 165. IWAI
 166. kiloWattuur
 167. klimaatakkoord
 168. Klimaatakkoord (Nederland)
 169. klimaatnegatief
 170. klimaatneutraal
 171. klimaatpauper
 172. klimaatpositief
 173. koolstofbelasting
 174. koolstofbeprijzing
 175. koolstofkringloop
 176. kringloopeconomie
 177. Ladder van Lansink
 178. landroof
 179. leveringszekerheid
 180. lineaire economie
 181. Long-Term Value Creation Global Index
 182. LTVC
 183. lzv
 184. maatschappelijk verantwoord beleggen
 185. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 186. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 187. MegaWattuur
 188. mensenrechtenbenchmark
 189. MER
 190. milieu
 191. milieu-effectrapportage
 192. milieubelasting
 193. milieueconomie
 194. milieuheffing
 195. milieukapitalisme
 196. milieuverslag
 197. Millenniumdoelstellingen
 198. MKBA
 199. money laundering
 200. moral hazard
 201. moreel risico
 202. MVB
 203. Nationaal Energieakkoord
 204. Nationale Omgevingsvisie
 205. natuurlijk kapitaal
 206. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 207. negative screening
 208. net zero carbon footprint
 209. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 210. Netwerk Vlaanderen
 211. Network for Greening the Financial System
 212. niet-hernieuwbare energie
 213. nieuwe normaal
 214. non-gouvernementele organisatie
 215. nul-emissie-auto
 216. ODE
 217. onbehoorlijk bestuur
 218. ontgrijzing
 219. Opslag Duurzame Energie
 220. palradmechanisme
 221. PAS
 222. PBL
 223. peak oil
 224. peak water
 225. perverse prikkels
 226. piekvraag
 227. Pigouriaanse belastingen
 228. Pigovian tax
 229. Planbureau voor de Leefomgeving
 230. Platform voor Duurzame Financiering
 231. poly- en perfluoralkylstoffen
 232. positive screening
 233. postcoderoos
 234. Power Purchase Agreement
 235. PPA
 236. PRI
 237. Principles for Responsible Investment
 238. programma aanpak stikstof
 239. prosument
 240. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 241. rentmeester
 242. rentmeesterschap
 243. Responsible Mining Index
 244. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 245. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 246. RMI
 247. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 248. RSPO
 249. schaliegas
 250. SDE
 251. SDE+
 252. SDG's
 253. sectortafels
 254. sharing economy
 255. sin stock
 256. sjoemelstroom
 257. smart grid
 258. Sociaal en Cultureel Planbureau
 259. sociaal ondernemen
 260. Sociaal-Economische Raad
 261. social lending
 262. Social Licence (to operate)
 263. social responsible investment
 264. social stock exchange
 265. Social Venture Network
 266. Solar Valley
 267. stakeholder value
 268. stakeholder value benadering
 269. stakeholders
 270. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 271. stikstofuitspraak
 272. Stimulering Duurzame Energieproductie
 273. stranded assets
 274. subsidie
 275. sustainability
 276. sustainability bond
 277. sustainability report
 278. Sustainable Cities Index
 279. sustainable city
 280. Sustainable Development Goals
 281. Sustainable Finance Lab
 282. SVN
 283. sweatshop
 284. technische kringloop
 285. teerzanden
 286. tegeltaks
 287. Tesla-taks
 288. themafonds
 289. Triple P
 290. uitstootbelasting
 291. uitstootrechten
 292. United Nations World Commission on Environment and Development
 293. Utrecht Sustainability Institute
 294. VBDO
 295. Verenigde Naties
 296. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 297. vergroening
 298. Vogelrichtlijn
 299. WCED
 300. welzijn
 301. Wet milieubeheer
 302. wieg tot wieg
 303. windlening
 304. Wm
 305. World Business Council for Sustainable Development
 306. Worldwatch Institute
 307. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 308. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet