Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
chip
Ook: microchip. Elektronische schakeling die als één geheel op een ... >>
 Vandaag 11-05-2021
20759 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 onder embargo
3 buy the rumor, sell the ...
4 beursgang
5 Dogs of the Dow
 Thema's
 Recent verbeterd
11-05chip
10-05verdeeld
10-05Libra
10-05Ethereum
09-05risk-on risk-off
09-05CO2-afvang en -opslag
09-05moedermaatschappij
07-05energietransitie
07-05personal consumption e...
07-05winst nemen
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2Dogs of the Dow
3ouwe jongens krentenbroo...
4debt service coverage ra...
5onder embargo
6o/g
7out-of-pocket kosten
8excasso
9arm's length-beginsel
10reconciliatie

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bio-energie
 19. biobrandstoffen
 20. biogas
 21. biologische kringloop
 22. biomassa
 23. blauwe energie
 24. blue energy
 25. broeikaseffect
 26. broeikasgas
 27. brownfield
 28. bruine obligatie
 29. Brundtland rapport
 30. bruto nationaal geluk
 31. bruto nationaal product
 32. business case
 33. bvm
 34. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 35. cap and trade system
 36. carbon bubble
 37. carbon capture and storage
 38. carbon control and sequestration
 39. carbon emissions trading
 40. carbon pricing
 41. Carbon Pricing Leadership Coalition
 42. carbon tax
 43. carbon trading
 44. casinokapitalisme
 45. chief sustainability officer
 46. circulaire economie
 47. Cleantech Index
 48. Climate Bonds Initiative
 49. CO2-afvang en -opslag
 50. CO2-belasting
 51. CO2-bubbel
 52. CO2-emissierechten
 53. CO2-negatief
 54. CO2-neutraal
 55. CO2-positief
 56. CO2-taks
 57. Code Sociale Ondernemingen
 58. compressed natural gas
 59. conscious capitalism
 60. consuminderen
 61. corporate social responsibility
 62. corruptie-index
 63. CPLC
 64. cradle to cradle
 65. cryptomijn
 66. deeleconomie
 67. donuteconomie
 68. Doughnut Economics
 69. Dow Jones Sustainability Indexes
 70. DSGC
 71. Dunkelflaute
 72. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 73. Dutch Sustainable Growth Coalition
 74. duurzaam beleggen
 75. duurzaam ondernemen
 76. duurzaamheid
 77. duurzaamheidsindex
 78. duurzaamheidsobligatie
 79. duurzaamheidsverslag
 80. duurzame groei
 81. duurzame obligatie
 82. duurzame ontwikkeling
 83. duurzame productiemiddelen
 84. Earth Overshoot Day
 85. eco-capitalism
 86. ecobelasting
 87. eco-city
 88. ecocombi
 89. ecokapitalisme
 90. ecologische voetafdruk
 91. economic, environmental, social and governance
 92. economisch beleid
 93. economisme
 94. Eerlijke Bankwijzer
 95. EKZ
 96. emissie-intensiteit
 97. emissiemarkt
 98. emissierecht
 99. emissions trading system
 100. energietransitie
 101. Energiewende
 102. Energy Charter Treaty
 103. energy service company
 104. Energy Transition Index
 105. environmental capitalism
 106. Environmental Kuznets Curve
 107. environmental, social and governance
 108. Equator Principles
 109. esco
 110. ESG
 111. ethisch beleggen
 112. ETI
 113. ETS
 114. Europees Milieuagentschap
 115. Fairmined
 116. Federaal Planbureau (België)
 117. fiscale vergroening
 118. fossiele brandstoffen
 119. fossielvrij
 120. framing
 121. Garantie van Oorsprong
 122. geduldig kapitaal
 123. Genuine Progress Indicator
 124. Global Compact
 125. Global Reporting Initiative
 126. global stocktake
 127. GPX
 128. Great Reset
 129. green bond
 130. Green Bond Principles
 131. green capitalism
 132. Green Climate Fund
 133. Green Deal
 134. Green Energy Day
 135. green meeting
 136. Green Power eXchange
 137. Grey Day
 138. grijze energie
 139. groen beleggen
 140. groen gas
 141. groen kapitalisme
 142. groen verslag
 143. groenbank
 144. groencertificaat
 145. groene economie
 146. groene energie
 147. groene obligatie
 148. groene taxonomie
 149. groene technologie
 150. groenfonds
 151. groenregeling
 152. GvO
 153. Habitatrichtlijn
 154. Happy Planet Index
 155. hernieuwbare energie
 156. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 157. Holland Financial Centre
 158. Hubbert curve
 159. Hubbert peak theory
 160. HUGSI
 161. Husqvarna Urban Green Space Index
 162. huureconomie
 163. impact investering
 164. Impact Weighted Accounts Initiative
 165. impactfonds
 166. impactlening
 167. IMVO
 168. IMVO convenant bancaire sector
 169. Inclusive Wealth Index
 170. Index of Sustainable Economic Welfare
 171. integrale verslaggeving
 172. integrated reporting
 173. Intergovernmental Panel on Climate Change
 174. Internationaal Energie-Agentschap
 175. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 176. International Integrated Reporting Committee
 177. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 178. IPCC
 179. ISDE
 180. IWAI
 181. kiloWattuur
 182. klimaatakkoord
 183. Klimaatakkoord (Nederland)
 184. klimaatbestendig
 185. klimaatnegatief
 186. klimaatneutraal
 187. klimaatpauper
 188. klimaatpositief
 189. koolstofbelasting
 190. koolstofbeprijzing
 191. koolstofkringloop
 192. kringloopeconomie
 193. Ladder van Lansink
 194. landroof
 195. leveringszekerheid
 196. lineaire economie
 197. Long-Term Value Creation Global Index
 198. LTVC
 199. lzv
 200. maatschappelijk verantwoord beleggen
 201. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 202. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 203. MegaWattuur
 204. mensenrechtenbenchmark
 205. MER
 206. Methusalemlening
 207. microfinancieringsinstelling
 208. milieu
 209. milieu-effectrapportage
 210. milieubelasting
 211. milieueconomie
 212. milieuheffing
 213. milieukapitalisme
 214. milieuverslag
 215. Millenniumdoelstellingen
 216. MKBA
 217. money laundering
 218. moral hazard
 219. moreel risico
 220. MVB
 221. Nationaal Energieakkoord
 222. Nationale Omgevingsvisie
 223. natuurlijk kapitaal
 224. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 225. negative screening
 226. net zero carbon footprint
 227. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 228. Netwerk Vlaanderen
 229. Network for Greening the Financial System
 230. niet-hernieuwbare energie
 231. nieuwe normaal
 232. non-gouvernementele organisatie
 233. nul-emissie-auto
 234. nulopdemeter woning
 235. ODE
 236. onbehoorlijk bestuur
 237. ontgrijzing
 238. Opslag Duurzame Energie
 239. palradmechanisme
 240. PAS
 241. PBL
 242. peak oil
 243. peak water
 244. perfluoroctaanzuur
 245. perverse prikkels
 246. piekvraag
 247. Pigouriaanse belastingen
 248. Pigovian tax
 249. Planbureau voor de Leefomgeving
 250. Platform voor Duurzame Financiering
 251. poly- en perfluoralkylstoffen
 252. positive screening
 253. postcoderoos
 254. Power Purchase Agreement
 255. PPA
 256. PRI
 257. Principles for Responsible Investment
 258. programma aanpak stikstof
 259. prosument
 260. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 261. rentmeester
 262. rentmeesterschap
 263. Responsible Mining Index
 264. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 265. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 266. RMI
 267. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 268. RSPO
 269. schaliegas
 270. schemerluwte
 271. SDE
 272. SDE+
 273. SDG's
 274. sectortafels
 275. SFDR
 276. sharing economy
 277. sin stock
 278. sjoemelstroom
 279. sluipverbruik
 280. smart grid
 281. Sociaal en Cultureel Planbureau
 282. sociaal ondernemen
 283. Sociaal-Economische Raad
 284. social lending
 285. Social Licence (to operate)
 286. social responsible investment
 287. social stock exchange
 288. Social Venture Network
 289. Solar Valley
 290. stakeholder value
 291. stakeholder value benadering
 292. stakeholders
 293. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 294. stikstofcrisis
 295. stikstofuitspraak
 296. Stimulering Duurzame Energieproductie
 297. stranded assets
 298. subsidie
 299. sustainability
 300. sustainability bond
 301. sustainability report
 302. Sustainable Cities Index
 303. sustainable city
 304. Sustainable Development Goals
 305. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 306. Sustainable Finance Lab
 307. SVN
 308. sweatshop
 309. technische kringloop
 310. teerzanden
 311. tegeltaks
 312. Tesla-taks
 313. themafonds
 314. thuiswerken
 315. transitiepijn
 316. Triple P
 317. uitstootbelasting
 318. uitstootrechten
 319. United Nations World Commission on Environment and Development
 320. US Energy Information Administration
 321. Utrecht Sustainability Institute
 322. VBDO
 323. Verenigde Naties
 324. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 325. vergroening
 326. Vogelrichtlijn
 327. waterstof
 328. Waterstofcoalitie
 329. WCED
 330. welzijn
 331. Wet milieubeheer
 332. wieg tot wieg
 333. windlening
 334. Wm
 335. World Business Council for Sustainable Development
 336. Worldwatch Institute
 337. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 338. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet