dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
contant geld
Verzamelnaam voor bankbiljetten en munten (chartaal geld). ... >>
 Vandaag 01-06-2023
21604 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 onder embargo
3 letter of representation
4 kerninflatie
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
31-05contant geld
31-05krappe arbeidsmarkt
31-05marginale belastingdru...
31-05marginale druk
31-05huishoudboekje
31-05vergeldingsinflatie
31-05participatiehypotheek
31-05verdiencapaciteit
31-05verdienvermogen
31-05hoogwaardige werkgeleg...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biodiversiteit
 22. biogas
 23. biologische kringloop
 24. biomassa
 25. blauwe energie
 26. blue energy
 27. broeikaseffect
 28. broeikasgas
 29. brownfield
 30. bruine obligatie
 31. Brundtland rapport
 32. bruto nationaal geluk
 33. bruto nationaal product
 34. business case
 35. bvm
 36. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 37. cap and trade system
 38. Carbon Border Adjustment Mechanism
 39. carbon bubble
 40. carbon capture and storage
 41. carbon control and sequestration
 42. carbon credit
 43. carbon emissions trading
 44. carbon finance
 45. carbon pricing
 46. Carbon Pricing Leadership Coalition
 47. carbon tax
 48. carbon trading
 49. casinokapitalisme
 50. CBAM
 51. CCU
 52. chief sustainability officer
 53. circulaire economie
 54. Cleantech Index
 55. Climate Bonds Initiative
 56. climate tech
 57. Club van Rome
 58. CO2-afvang en -hergebruik
 59. CO2-afvang en -opslag
 60. CO2-belasting
 61. CO2-bubbel
 62. CO2-credit
 63. CO2-emissierechten
 64. CO2-grensheffing
 65. CO2-negatief
 66. CO2-neutraal
 67. CO2-positief
 68. CO2-taks
 69. Code Sociale Ondernemingen
 70. compressed natural gas
 71. conscious capitalism
 72. consuminderen
 73. corporate social responsibility
 74. Corporate Sustainability Reporting Directive
 75. corruptie-index
 76. CPLC
 77. cradle to cradle
 78. cryptomijn
 79. CSRD
 80. Dag van de Aarde
 81. decarbonisatie
 82. deeleconomie
 83. degrowth
 84. donkergroene fondsen
 85. donuteconomie
 86. Doughnut Economics
 87. Dow Jones Sustainability Indexes
 88. DSGC
 89. Dunkelflaute
 90. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 91. Dutch Sustainable Growth Coalition
 92. duurzaam beleggen
 93. duurzaam ondernemen
 94. duurzaamheid
 95. duurzaamheidsindex
 96. duurzaamheidsobligatie
 97. duurzaamheidsrisico
 98. duurzaamheidsverslag
 99. duurzame groei
 100. duurzame obligatie
 101. duurzame ontwikkeling
 102. duurzame productiemiddelen
 103. Earth Day
 104. Earth Overshoot Day
 105. eco-capitalism
 106. ecobelasting
 107. eco-city
 108. ecocombi
 109. ecokapitalisme
 110. ecologische voetafdruk
 111. economic, environmental, social and governance
 112. economisch beleid
 113. economisme
 114. Eerlijke Bankwijzer
 115. EKZ
 116. emissie-intensiteit
 117. emissiemarkt
 118. emissierecht
 119. emissions trading system
 120. Energieprestatiecoefficient
 121. energietransitie
 122. Energiewende
 123. Energy Charter Treaty
 124. energy service company
 125. Energy Transition Index
 126. environmental capitalism
 127. Environmental Kuznets Curve
 128. environmental, social and governance
 129. Equator Principles
 130. esco
 131. ESG
 132. ethisch beleggen
 133. ETI
 134. ETS
 135. Europees Milieuagentschap
 136. Fairmined
 137. Federaal Planbureau (België)
 138. fiscale vergroening
 139. Follow This
 140. fossiele brandstoffen
 141. fossielvrij
 142. framing
 143. Garantie van Oorsprong
 144. geduldig kapitaal
 145. Genuine Progress Indicator
 146. Global Compact
 147. Global Reporting Initiative
 148. global stocktake
 149. GPX
 150. Great Reset
 151. greemium
 152. green bond
 153. Green Bond Principles
 154. green capitalism
 155. Green Climate Fund
 156. Green Deal
 157. Green Deal Industrial Plan
 158. Green Energy Day
 159. green meeting
 160. Green Power eXchange
 161. greenhouse gas
 162. Greenhouse Gas Protocol
 163. Grey Day
 164. grijze energie
 165. groen beleggen
 166. groen gas
 167. groen kapitalisme
 168. groen verslag
 169. groenbank
 170. groencertificaat
 171. groene economie
 172. groene energie
 173. groene fondsen
 174. groene inflatie
 175. groene obligatie
 176. groene taxonomie
 177. groene technologie
 178. groenfonds
 179. groenregeling
 180. GvO
 181. Habitatrichtlijn
 182. Happy Planet Index
 183. hernieuwbare energie
 184. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 185. Hubbert curve
 186. Hubbert peak theory
 187. HUGSI
 188. Husqvarna Urban Green Space Index
 189. huureconomie
 190. impact investering
 191. Impact Weighted Accounts Initiative
 192. impactfonds
 193. impactlening
 194. IMVO
 195. IMVO convenant bancaire sector
 196. Inclusive Wealth Index
 197. Index of Sustainable Economic Welfare
 198. Inflation Reduction Act
 199. Institutional Shareholder Services
 200. integrale verslaggeving
 201. integrated reporting
 202. Intergovernmental Panel on Climate Change
 203. Internationaal Energie-Agentschap
 204. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 205. International Integrated Reporting Committee
 206. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 207. IPCC
 208. ISDE
 209. IWAI
 210. kiloWattuur
 211. klimaatakkoord
 212. Klimaatakkoord (Nederland)
 213. klimaatbestendig
 214. klimaatnegatief
 215. klimaatneutraal
 216. klimaatpauper
 217. klimaatpositief
 218. koolstofbelasting
 219. koolstofbeprijzing
 220. koolstofkringloop
 221. koolstoflekkage
 222. kringloopeconomie
 223. Ladder van Lansink
 224. landroof
 225. leveringszekerheid
 226. lineaire economie
 227. Long-Term Value Creation Global Index
 228. LTVC
 229. lzv
 230. maatschappelijk verantwoord beleggen
 231. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 232. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 233. MegaWattuur
 234. mensenrechtenbenchmark
 235. MER
 236. Methusalemlening
 237. microfinancieringsinstelling
 238. milieu
 239. milieu-effectrapportage
 240. milieubelasting
 241. milieueconomie
 242. milieuheffing
 243. milieukapitalisme
 244. milieuverslag
 245. Millenniumdoelstellingen
 246. MKBA
 247. money laundering
 248. moral hazard
 249. moreel risico
 250. MVB
 251. Nationaal Energieakkoord
 252. Nationale Omgevingsvisie
 253. natuurlijk kapitaal
 254. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 255. negative screening
 256. net zero
 257. net zero carbon footprint
 258. net-zero-economie
 259. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 260. netto nul
 261. Netwerk Vlaanderen
 262. Network for Greening the Financial System
 263. NEx
 264. niet-hernieuwbare energie
 265. Nieuwe Economie Index
 266. nieuwe normaal
 267. non-gouvernementele organisatie
 268. nul-emissie-auto
 269. nulopdemeter woning
 270. ODE
 271. onbehoorlijk bestuur
 272. ontgrijzing
 273. Opslag Duurzame Energie
 274. palradmechanisme
 275. PAS
 276. PBL
 277. peak oil
 278. peak water
 279. perfluoroctaanzuur
 280. perverse prikkels
 281. piekvraag
 282. Pigouriaanse belastingen
 283. Pigovian tax
 284. Planbureau voor de Leefomgeving
 285. Platform voor Duurzame Financiering
 286. poly- en perfluoralkylstoffen
 287. positive screening
 288. postcoderoos
 289. Power Purchase Agreement
 290. PPA
 291. PRI
 292. Principles for Responsible Investment
 293. programma aanpak stikstof
 294. prosument
 295. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 296. reclametaks
 297. rentmeester
 298. rentmeesterschap
 299. RepRisk
 300. Responsible Mining Index
 301. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 302. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 303. RMI
 304. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 305. RSPO
 306. salderingsregeling
 307. schaliegas
 308. schemerluwte
 309. SDE
 310. SDE+
 311. SDG's
 312. sectortafels
 313. SFDR
 314. sharing economy
 315. sin stock
 316. sjoemelstroom
 317. sluipverbruik
 318. smart grid
 319. Sociaal en Cultureel Planbureau
 320. sociaal ondernemen
 321. Sociaal-Economische Raad
 322. social lending
 323. Social Licence (to operate)
 324. social responsible investment
 325. social stock exchange
 326. Social Venture Network
 327. Solar Valley
 328. stakeholder value
 329. stakeholder value benadering
 330. stakeholders
 331. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 332. stikstofcrisis
 333. stikstofuitspraak
 334. Stimulering Duurzame Energieproductie
 335. stopbonus
 336. stranded assets
 337. subsidie
 338. sustainability
 339. sustainability bond
 340. sustainability report
 341. sustainability-linked bond
 342. Sustainable Cities Index
 343. sustainable city
 344. Sustainable Development Goals
 345. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 346. Sustainable Finance Lab
 347. SVN
 348. sweatshop
 349. technische kringloop
 350. teerzanden
 351. tegeltaks
 352. Tesla-taks
 353. themafonds
 354. thuiswerken
 355. transitiegrondstoffen
 356. transitiepijn
 357. transitierisico
 358. transition bond
 359. Transition Commodity Prijsindex
 360. transparantieverklaring
 361. Triple P
 362. uitstootbelasting
 363. uitstootrechten
 364. United Nations World Commission on Environment and Development
 365. US Energy Information Administration
 366. Utrecht Sustainability Institute
 367. VBDO
 368. Verenigde Naties
 369. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 370. vergroening
 371. Vogelrichtlijn
 372. waterbedeffect
 373. waterstof
 374. Waterstofcoalitie
 375. WCED
 376. welzijn
 377. Wet milieubeheer
 378. wieg tot wieg
 379. windlening
 380. Wm
 381. World Business Council for Sustainable Development
 382. Worldwatch Institute
 383. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 384. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet