Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
loonbeslag
Als een natuurlijk persoon een schuld heeft en niet meer in staat ... >>
 Vandaag 04-12-2020
20440 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 onder embargo
4 gebakken lucht
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
04-12voor Sinterklaas spele...
04-12flashraming
04-12vrijwillige vertrekreg...
04-12salaryman
04-12hacken
04-12moderne slavernij
04-12loon
04-12loonslaaf
04-12salaris
03-12loonbeslag
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bio-energie
 19. biobrandstoffen
 20. biologische kringloop
 21. biomassa
 22. blauwe energie
 23. blue energy
 24. broeikaseffect
 25. broeikasgas
 26. brownfield
 27. Brundtland rapport
 28. bruto nationaal geluk
 29. bruto nationaal product
 30. business case
 31. bvm
 32. cap and trade system
 33. carbon bubble
 34. carbon capture and storage
 35. carbon control and sequestration
 36. carbon emissions trading
 37. carbon pricing
 38. Carbon Pricing Leadership Coalition
 39. carbon tax
 40. carbon trading
 41. casinokapitalisme
 42. chief sustainability officer
 43. circulaire economie
 44. Cleantech Index
 45. Climate Bonds Initiative
 46. CO2-afvang en -opslag
 47. CO2-belasting
 48. CO2-bubbel
 49. CO2-emissierechten
 50. CO2-negatief
 51. CO2-neutraal
 52. CO2-positief
 53. CO2-taks
 54. Code Sociale Ondernemingen
 55. compressed natural gas
 56. conscious capitalism
 57. consuminderen
 58. corporate social responsibility
 59. corruptie-index
 60. CPLC
 61. cradle to cradle
 62. deeleconomie
 63. donuteconomie
 64. Doughnut Economics
 65. Dow Jones Sustainability Indexes
 66. DSGC
 67. Dunkelflaute
 68. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 69. Dutch Sustainable Growth Coalition
 70. duurzaam beleggen
 71. duurzaam ondernemen
 72. duurzaamheid
 73. duurzaamheidsindex
 74. duurzaamheidsobligatie
 75. duurzaamheidsverslag
 76. duurzame groei
 77. duurzame obligatie
 78. duurzame ontwikkeling
 79. duurzame productiemiddelen
 80. Earth Overshoot Day
 81. eco-capitalism
 82. ecobelasting
 83. eco-city
 84. ecocombi
 85. ecokapitalisme
 86. ecologische voetafdruk
 87. economic, environmental, social and governance
 88. economisch beleid
 89. economisme
 90. Eerlijke Bankwijzer
 91. EKZ
 92. emissie-intensiteit
 93. emissiemarkt
 94. emissierecht
 95. emissions trading system
 96. energietransitie
 97. Energiewende
 98. Energy Charter Treaty
 99. energy service company
 100. Energy Transition Index
 101. environmental capitalism
 102. Environmental Kuznets Curve
 103. environmental, social and governance
 104. Equator Principles
 105. esco
 106. ESG
 107. ethisch beleggen
 108. ETI
 109. ETS
 110. Fairmined
 111. Federaal Planbureau (België)
 112. fiscale vergroening
 113. fossiele brandstoffen
 114. framing
 115. Garantie van Oorsprong
 116. geduldig kapitaal
 117. Genuine Progress Indicator
 118. Global Compact
 119. Global Reporting Initiative
 120. global stocktake
 121. GPX
 122. green bond
 123. Green Bond Principles
 124. green capitalism
 125. Green Climate Fund
 126. Green Deal
 127. green meeting
 128. Green Power eXchange
 129. Grey Day
 130. grijze energie
 131. groen beleggen
 132. groen kapitalisme
 133. groen verslag
 134. groenbank
 135. groencertificaat
 136. groene economie
 137. groene energie
 138. groene obligatie
 139. groene taxonomie
 140. groene technologie
 141. groenfonds
 142. groenregeling
 143. GvO
 144. Habitatrichtlijn
 145. Happy Planet Index
 146. hernieuwbare energie
 147. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 148. Holland Financial Centre
 149. Hubbert curve
 150. Hubbert peak theory
 151. huureconomie
 152. impact investering
 153. Impact Weighted Accounts Initiative
 154. impactfonds
 155. impactlening
 156. IMVO
 157. IMVO convenant bancaire sector
 158. Inclusive Wealth Index
 159. Index of Sustainable Economic Welfare
 160. integrale verslaggeving
 161. integrated reporting
 162. Intergovernmental Panel on Climate Change
 163. Internationaal Energie-Agentschap
 164. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 165. International Integrated Reporting Committee
 166. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 167. IPCC
 168. ISDE
 169. IWAI
 170. kiloWattuur
 171. klimaatakkoord
 172. Klimaatakkoord (Nederland)
 173. klimaatbestendig
 174. klimaatnegatief
 175. klimaatneutraal
 176. klimaatpauper
 177. klimaatpositief
 178. koolstofbelasting
 179. koolstofbeprijzing
 180. koolstofkringloop
 181. kringloopeconomie
 182. Ladder van Lansink
 183. landroof
 184. leveringszekerheid
 185. lineaire economie
 186. Long-Term Value Creation Global Index
 187. LTVC
 188. lzv
 189. maatschappelijk verantwoord beleggen
 190. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 191. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 192. MegaWattuur
 193. mensenrechtenbenchmark
 194. MER
 195. microfinancieringsinstelling
 196. milieu
 197. milieu-effectrapportage
 198. milieubelasting
 199. milieueconomie
 200. milieuheffing
 201. milieukapitalisme
 202. milieuverslag
 203. Millenniumdoelstellingen
 204. MKBA
 205. money laundering
 206. moral hazard
 207. moreel risico
 208. MVB
 209. Nationaal Energieakkoord
 210. Nationale Omgevingsvisie
 211. natuurlijk kapitaal
 212. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 213. negative screening
 214. net zero carbon footprint
 215. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 216. Netwerk Vlaanderen
 217. Network for Greening the Financial System
 218. niet-hernieuwbare energie
 219. nieuwe normaal
 220. non-gouvernementele organisatie
 221. nul-emissie-auto
 222. nulopdemeter woning
 223. ODE
 224. onbehoorlijk bestuur
 225. ontgrijzing
 226. Opslag Duurzame Energie
 227. palradmechanisme
 228. PAS
 229. PBL
 230. peak oil
 231. peak water
 232. perfluoroctaanzuur
 233. perverse prikkels
 234. piekvraag
 235. Pigouriaanse belastingen
 236. Pigovian tax
 237. Planbureau voor de Leefomgeving
 238. Platform voor Duurzame Financiering
 239. poly- en perfluoralkylstoffen
 240. positive screening
 241. postcoderoos
 242. Power Purchase Agreement
 243. PPA
 244. PRI
 245. Principles for Responsible Investment
 246. programma aanpak stikstof
 247. prosument
 248. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 249. rentmeester
 250. rentmeesterschap
 251. Responsible Mining Index
 252. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 253. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 254. RMI
 255. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 256. RSPO
 257. schaliegas
 258. schemerluwte
 259. SDE
 260. SDE+
 261. SDG's
 262. sectortafels
 263. SFDR
 264. sharing economy
 265. sin stock
 266. sjoemelstroom
 267. sluipverbruik
 268. smart grid
 269. Sociaal en Cultureel Planbureau
 270. sociaal ondernemen
 271. Sociaal-Economische Raad
 272. social lending
 273. Social Licence (to operate)
 274. social responsible investment
 275. social stock exchange
 276. Social Venture Network
 277. Solar Valley
 278. stakeholder value
 279. stakeholder value benadering
 280. stakeholders
 281. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 282. stikstofcrisis
 283. stikstofuitspraak
 284. Stimulering Duurzame Energieproductie
 285. stranded assets
 286. subsidie
 287. sustainability
 288. sustainability bond
 289. sustainability report
 290. Sustainable Cities Index
 291. sustainable city
 292. Sustainable Development Goals
 293. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 294. Sustainable Finance Lab
 295. SVN
 296. sweatshop
 297. technische kringloop
 298. teerzanden
 299. tegeltaks
 300. Tesla-taks
 301. themafonds
 302. thuiswerken
 303. transitiepijn
 304. Triple P
 305. uitstootbelasting
 306. uitstootrechten
 307. United Nations World Commission on Environment and Development
 308. Utrecht Sustainability Institute
 309. VBDO
 310. Verenigde Naties
 311. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 312. vergroening
 313. Vogelrichtlijn
 314. WCED
 315. welzijn
 316. Wet milieubeheer
 317. wieg tot wieg
 318. windlening
 319. Wm
 320. World Business Council for Sustainable Development
 321. Worldwatch Institute
 322. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 323. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet