dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Binance
Binance is een handelsplatform in cryptomunten. Werd in 2017 ... >>
 Vandaag 25-02-2024
21764 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Institut für Wirtschafts...
2 Informations- und Forsch...
3 oorlogseconomie
4 Dogs of the Dow
5 roofkapitalisten
 Thema's
 Recent verbeterd
24-02Binance
23-02De Nederlandsche Bank
21-02diasporataks
20-02huishouden
20-02Mittelstand
20-02subsidiemaximalisatie
20-02vredesdividend
20-02welvaartschauvinisme
17-02Amla
17-02Anti-Money Laundering ...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. anti-wegkijkwet
 8. B Corp
 9. B-corp
 10. B-corporation
 11. Belasting op leidingwater
 12. benefit corporation
 13. best practice
 14. best-in-class
 15. betrokken aandeelhouderschap
 16. betrokken dialoog
 17. Better Life Index
 18. big business
 19. bijna energie neutraal gebouw
 20. bio-energie
 21. biobrandstoffen
 22. biodiversiteit
 23. biogas
 24. biologische kringloop
 25. biomassa
 26. blauwe energie
 27. blended finance
 28. blue energy
 29. broeikaseffect
 30. broeikasgas
 31. brownfield
 32. bruine obligatie
 33. Brundtland rapport
 34. bruto nationaal geluk
 35. bruto nationaal product
 36. business case
 37. bvm
 38. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 39. cap and trade system
 40. Carbon Border Adjustment Mechanism
 41. carbon bubble
 42. carbon capture and storage
 43. carbon control and sequestration
 44. carbon credit
 45. carbon emissions trading
 46. carbon finance
 47. carbon pricing
 48. Carbon Pricing Leadership Coalition
 49. carbon tax
 50. carbon trading
 51. casinokapitalisme
 52. CBAM
 53. CCU
 54. chief sustainability officer
 55. circulaire economie
 56. Cleantech Index
 57. Climate Bonds Initiative
 58. climate tech
 59. Club van Rome
 60. CO2-afvang en -hergebruik
 61. CO2-afvang en -opslag
 62. CO2-belasting
 63. CO2-bubbel
 64. CO2-credit
 65. CO2-emissierechten
 66. CO2-grensheffing
 67. CO2-negatief
 68. CO2-neutraal
 69. CO2-positief
 70. CO2-taks
 71. Code Sociale Ondernemingen
 72. compressed natural gas
 73. conscious capitalism
 74. consuminderen
 75. corporate social responsibility
 76. Corporate Sustainability Reporting Directive
 77. corruptie-index
 78. CPLC
 79. cradle to cradle
 80. cryptomijn
 81. CSRD
 82. Dag van de Aarde
 83. decarbonisatie
 84. deeleconomie
 85. degrowth
 86. donkergroene fondsen
 87. donuteconomie
 88. Doughnut Economics
 89. Dow Jones Sustainability Indexes
 90. DSGC
 91. Dunkelflaute
 92. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 93. Dutch Sustainable Growth Coalition
 94. duurzaam beleggen
 95. duurzaam ondernemen
 96. duurzaamheid
 97. duurzaamheidsindex
 98. duurzaamheidsobligatie
 99. duurzaamheidsrisico
 100. duurzaamheidsverslag
 101. duurzame groei
 102. duurzame obligatie
 103. duurzame ontwikkeling
 104. duurzame productiemiddelen
 105. Earth Day
 106. Earth Overshoot Day
 107. eco-capitalism
 108. ecobelasting
 109. eco-city
 110. ecocombi
 111. ecokapitalisme
 112. ecologische voetafdruk
 113. economic, environmental, social and governance
 114. economisch beleid
 115. economisme
 116. Eerlijke Bankwijzer
 117. EKZ
 118. emissie-intensiteit
 119. emissiemarkt
 120. emissierecht
 121. emissions trading system
 122. Energieprestatiecoefficient
 123. energietransitie
 124. Energiewende
 125. Energy Charter Treaty
 126. energy service company
 127. Energy Transition Index
 128. environmental capitalism
 129. Environmental Kuznets Curve
 130. environmental, social and governance
 131. Equator Principles
 132. esco
 133. ESG
 134. ethisch beleggen
 135. ETI
 136. ETS
 137. Europees Milieuagentschap
 138. Fairmined
 139. Federaal Planbureau (België)
 140. fiscale vergroening
 141. Follow This
 142. fossiele brandstoffen
 143. fossiele subsidies
 144. fossielvrij
 145. framing
 146. Garantie van Oorsprong
 147. geduldig kapitaal
 148. gemengde financiering
 149. Genuine Progress Indicator
 150. Global Compact
 151. Global Reporting Initiative
 152. global stocktake
 153. GPX
 154. Great Reset
 155. greemium
 156. green bond
 157. Green Bond Principles
 158. green capitalism
 159. Green Climate Fund
 160. Green Deal
 161. Green Deal Industrial Plan
 162. Green Energy Day
 163. Green Friday
 164. green meeting
 165. Green Power eXchange
 166. greenhouse gas
 167. Greenhouse Gas Protocol
 168. Grey Day
 169. grijze energie
 170. groen beleggen
 171. groen gas
 172. groen kapitalisme
 173. groen verslag
 174. groenbank
 175. groencertificaat
 176. groene economie
 177. groene energie
 178. groene fondsen
 179. groene inflatie
 180. groene obligatie
 181. groene taxonomie
 182. groene technologie
 183. groenfonds
 184. groenregeling
 185. GvO
 186. Habitatrichtlijn
 187. Happy Planet Index
 188. hernieuwbare energie
 189. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 190. Holland Financial Centre
 191. Hubbert curve
 192. Hubbert peak theory
 193. HUGSI
 194. Husqvarna Urban Green Space Index
 195. huureconomie
 196. impact investering
 197. Impact Weighted Accounts Initiative
 198. impactfonds
 199. impactlening
 200. IMVO
 201. IMVO convenant bancaire sector
 202. Inclusive Wealth Index
 203. Index of Sustainable Economic Welfare
 204. Inflation Reduction Act
 205. Institutional Shareholder Services
 206. integrale verslaggeving
 207. integrated reporting
 208. Intergovernmental Panel on Climate Change
 209. Internationaal Energie-Agentschap
 210. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 211. International Integrated Reporting Committee
 212. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 213. IPCC
 214. ISDE
 215. IWAI
 216. kiloWattuur
 217. klimaatakkoord
 218. Klimaatakkoord (Nederland)
 219. klimaatbestendig
 220. klimaatnegatief
 221. klimaatneutraal
 222. klimaatpauper
 223. klimaatpositief
 224. koolstofbelasting
 225. koolstofbeprijzing
 226. koolstofkringloop
 227. koolstoflekkage
 228. kringloopeconomie
 229. Ladder van Lansink
 230. landroof
 231. leveringszekerheid
 232. lineaire economie
 233. Long-Term Value Creation Global Index
 234. LTVC
 235. lzv
 236. maatschappelijk verantwoord beleggen
 237. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 238. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 239. MegaWattuur
 240. mensenrechtenbenchmark
 241. MER
 242. Methusalemlening
 243. microfinancieringsinstelling
 244. milieu
 245. milieu-effectrapportage
 246. milieubelasting
 247. milieueconomie
 248. milieuheffing
 249. milieukapitalisme
 250. milieuverslag
 251. Millenniumdoelstellingen
 252. MKBA
 253. money laundering
 254. moral hazard
 255. moreel risico
 256. MVB
 257. Nationaal Energieakkoord
 258. Nationale Omgevingsvisie
 259. natuurlijk kapitaal
 260. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 261. negative screening
 262. net zero
 263. net zero carbon footprint
 264. net-zero-economie
 265. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 266. netto nul
 267. Netwerk Vlaanderen
 268. Network for Greening the Financial System
 269. NEx
 270. niet-hernieuwbare energie
 271. Nieuwe Economie Index
 272. nieuwe normaal
 273. non-gouvernementele organisatie
 274. nul-emissie-auto
 275. nulopdemeter woning
 276. ODE
 277. onbehoorlijk bestuur
 278. ontgrijzing
 279. Opslag Duurzame Energie
 280. palradmechanisme
 281. PAS
 282. PBL
 283. peak oil
 284. peak water
 285. perfluoroctaanzuur
 286. perverse prikkels
 287. piekvraag
 288. Pigouriaanse belastingen
 289. Pigovian tax
 290. Planbureau voor de Leefomgeving
 291. Platform voor Duurzame Financiering
 292. poly- en perfluoralkylstoffen
 293. positive screening
 294. postcoderoos
 295. Power Purchase Agreement
 296. PPA
 297. PRI
 298. Principles for Responsible Investment
 299. programma aanpak stikstof
 300. prosument
 301. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 302. reclametaks
 303. rentmeester
 304. rentmeesterschap
 305. RepRisk
 306. Responsible Mining Index
 307. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 308. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 309. RMI
 310. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 311. RSPO
 312. salderingsregeling
 313. schaliegas
 314. schemerluwte
 315. SDE
 316. SDE+
 317. SDG's
 318. sectortafels
 319. SFDR
 320. sharing economy
 321. sin stock
 322. sjoemelstroom
 323. sluipverbruik
 324. smart grid
 325. Sociaal en Cultureel Planbureau
 326. sociaal ondernemen
 327. Sociaal-Economische Raad
 328. social lending
 329. Social Licence (to operate)
 330. social responsible investment
 331. social stock exchange
 332. Social Venture Network
 333. Solar Valley
 334. stakeholder value
 335. stakeholder value benadering
 336. stakeholders
 337. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 338. stikstofcrisis
 339. stikstofuitspraak
 340. Stimulering Duurzame Energieproductie
 341. stopbonus
 342. stranded assets
 343. subsidie
 344. sustainability
 345. sustainability bond
 346. sustainability report
 347. sustainability-linked bond
 348. Sustainable Cities Index
 349. sustainable city
 350. Sustainable Development Goals
 351. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 352. Sustainable Finance Lab
 353. SVN
 354. sweatshop
 355. technische kringloop
 356. teerzanden
 357. tegeltaks
 358. Tesla-taks
 359. themafonds
 360. thuiswerken
 361. transitiegrondstoffen
 362. transitiepijn
 363. transitierisico
 364. transition bond
 365. Transition Commodity Prijsindex
 366. transparantieverklaring
 367. Triple P
 368. uitstootbelasting
 369. uitstootrechten
 370. United Nations World Commission on Environment and Development
 371. US Energy Information Administration
 372. Utrecht Sustainability Institute
 373. VBDO
 374. Verenigde Naties
 375. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 376. vergroening
 377. Vogelrichtlijn
 378. waterbedeffect
 379. waterstof
 380. Waterstofcoalitie
 381. WCED
 382. wegkijkeconomie
 383. welzijn
 384. Wet milieubeheer
 385. wieg tot wieg
 386. windlening
 387. Wm
 388. World Business Council for Sustainable Development
 389. Worldwatch Institute
 390. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 391. zondig aandeel
 392. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet