Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Economic Sentiment Indicator
Afgekort: ESI. Ook: Economic Sentiment Index. Een maandelijks ... >>
 Vandaag 04-07-2020
20180 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 International Bank Accou...
3 middeninkomen
4 ouwe jongens krentenbrood
5 R-squared
 Thema's
 Recent verbeterd
04-07acquisitiefraude
04-07spookfactuur
04-07steward ownership
04-07Certified B Corporatio...
04-07rentmeesterschap
04-07goudhaantje
04-07dark horse
04-07operationeel resultaat
04-07beeldbankieren
04-07conference call
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bio-energie
 19. biobrandstoffen
 20. biologische kringloop
 21. biomassa
 22. blauwe energie
 23. blue energy
 24. broeikaseffect
 25. broeikasgas
 26. brownfield
 27. Brundtland rapport
 28. bruto nationaal geluk
 29. bruto nationaal product
 30. business case
 31. cap and trade system
 32. carbon bubble
 33. carbon capture and storage
 34. carbon control and sequestration
 35. carbon emissions trading
 36. carbon pricing
 37. Carbon Pricing Leadership Coalition
 38. carbon tax
 39. carbon trading
 40. casinokapitalisme
 41. chief sustainability officer
 42. circulaire economie
 43. Cleantech Index
 44. Climate Bonds Initiative
 45. CO2-afvang en -opslag
 46. CO2-belasting
 47. CO2-bubbel
 48. CO2-emissierechten
 49. CO2-negatief
 50. CO2-neutraal
 51. CO2-positief
 52. CO2-taks
 53. compressed natural gas
 54. consuminderen
 55. corporate social responsibility
 56. corruptie-index
 57. CPLC
 58. cradle to cradle
 59. deeleconomie
 60. donuteconomie
 61. Doughnut Economics
 62. Dow Jones Sustainability Indexes
 63. DSGC
 64. Dunkelflaute
 65. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 66. Dutch Sustainable Growth Coalition
 67. duurzaam beleggen
 68. duurzaam ondernemen
 69. duurzaamheid
 70. duurzaamheidsindex
 71. duurzaamheidsobligatie
 72. duurzaamheidsverslag
 73. duurzame groei
 74. duurzame obligatie
 75. duurzame ontwikkeling
 76. duurzame productiemiddelen
 77. Earth Overshoot Day
 78. eco-capitalism
 79. ecobelasting
 80. eco-city
 81. ecocombi
 82. ecokapitalisme
 83. ecologische voetafdruk
 84. economic, environmental, social and governance
 85. economisch beleid
 86. economisme
 87. Eerlijke Bankwijzer
 88. EKZ
 89. emissie-intensiteit
 90. emissiemarkt
 91. emissierecht
 92. emissions trading system
 93. energietransitie
 94. Energiewende
 95. Energy Charter Treaty
 96. energy service company
 97. Energy Transition Index
 98. environmental capitalism
 99. Environmental Kuznets Curve
 100. environmental, social and governance
 101. Equator Principles
 102. esco
 103. ESG
 104. ethisch beleggen
 105. ETI
 106. ETS
 107. Fairmined
 108. Federaal Planbureau (België)
 109. fiscale vergroening
 110. fossiele brandstoffen
 111. framing
 112. Garantie van Oorsprong
 113. geduldig kapitaal
 114. Genuine Progress Indicator
 115. Global Compact
 116. Global Reporting Initiative
 117. global stocktake
 118. GPX
 119. green bond
 120. Green Bond Principles
 121. green capitalism
 122. Green Climate Fund
 123. Green Deal
 124. green meeting
 125. Green Power eXchange
 126. Grey Day
 127. grijze energie
 128. groen beleggen
 129. groen kapitalisme
 130. groen verslag
 131. groenbank
 132. groencertificaat
 133. groene economie
 134. groene energie
 135. groene obligatie
 136. groene taxonomie
 137. groene technologie
 138. groenfonds
 139. groenregeling
 140. GvO
 141. Habitatrichtlijn
 142. Happy Planet Index
 143. hernieuwbare energie
 144. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 145. Holland Financial Centre
 146. Hubbert curve
 147. Hubbert peak theory
 148. huureconomie
 149. impact investering
 150. Impact Weighted Accounts Initiative
 151. impactfonds
 152. impactlening
 153. IMVO
 154. IMVO convenant bancaire sector
 155. Inclusive Wealth Index
 156. Index of Sustainable Economic Welfare
 157. integrale verslaggeving
 158. integrated reporting
 159. Intergovernmental Panel on Climate Change
 160. Internationaal Energie-Agentschap
 161. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 162. International Integrated Reporting Committee
 163. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 164. IPCC
 165. ISDE
 166. IWAI
 167. kiloWattuur
 168. klimaatakkoord
 169. Klimaatakkoord (Nederland)
 170. klimaatnegatief
 171. klimaatneutraal
 172. klimaatpauper
 173. klimaatpositief
 174. koolstofbelasting
 175. koolstofbeprijzing
 176. koolstofkringloop
 177. kringloopeconomie
 178. Ladder van Lansink
 179. landroof
 180. leveringszekerheid
 181. lineaire economie
 182. Long-Term Value Creation Global Index
 183. LTVC
 184. lzv
 185. maatschappelijk verantwoord beleggen
 186. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 187. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 188. MegaWattuur
 189. mensenrechtenbenchmark
 190. MER
 191. microfinancieringsinstelling
 192. milieu
 193. milieu-effectrapportage
 194. milieubelasting
 195. milieueconomie
 196. milieuheffing
 197. milieukapitalisme
 198. milieuverslag
 199. Millenniumdoelstellingen
 200. MKBA
 201. money laundering
 202. moral hazard
 203. moreel risico
 204. MVB
 205. Nationaal Energieakkoord
 206. Nationale Omgevingsvisie
 207. natuurlijk kapitaal
 208. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 209. negative screening
 210. net zero carbon footprint
 211. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 212. Netwerk Vlaanderen
 213. Network for Greening the Financial System
 214. niet-hernieuwbare energie
 215. nieuwe normaal
 216. non-gouvernementele organisatie
 217. nul-emissie-auto
 218. nulopdemeter woning
 219. ODE
 220. onbehoorlijk bestuur
 221. ontgrijzing
 222. Opslag Duurzame Energie
 223. palradmechanisme
 224. PAS
 225. PBL
 226. peak oil
 227. peak water
 228. perfluoroctaanzuur
 229. perverse prikkels
 230. piekvraag
 231. Pigouriaanse belastingen
 232. Pigovian tax
 233. Planbureau voor de Leefomgeving
 234. Platform voor Duurzame Financiering
 235. poly- en perfluoralkylstoffen
 236. positive screening
 237. postcoderoos
 238. Power Purchase Agreement
 239. PPA
 240. PRI
 241. Principles for Responsible Investment
 242. programma aanpak stikstof
 243. prosument
 244. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 245. rentmeester
 246. rentmeesterschap
 247. Responsible Mining Index
 248. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 249. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 250. RMI
 251. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 252. RSPO
 253. schaliegas
 254. schemerluwte
 255. SDE
 256. SDE+
 257. SDG's
 258. sectortafels
 259. sharing economy
 260. sin stock
 261. sjoemelstroom
 262. smart grid
 263. Sociaal en Cultureel Planbureau
 264. sociaal ondernemen
 265. Sociaal-Economische Raad
 266. social lending
 267. Social Licence (to operate)
 268. social responsible investment
 269. social stock exchange
 270. Social Venture Network
 271. Solar Valley
 272. stakeholder value
 273. stakeholder value benadering
 274. stakeholders
 275. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 276. stikstofcrisis
 277. stikstofuitspraak
 278. Stimulering Duurzame Energieproductie
 279. stranded assets
 280. subsidie
 281. sustainability
 282. sustainability bond
 283. sustainability report
 284. Sustainable Cities Index
 285. sustainable city
 286. Sustainable Development Goals
 287. Sustainable Finance Lab
 288. SVN
 289. sweatshop
 290. technische kringloop
 291. teerzanden
 292. tegeltaks
 293. Tesla-taks
 294. themafonds
 295. transitiepijn
 296. Triple P
 297. uitstootbelasting
 298. uitstootrechten
 299. United Nations World Commission on Environment and Development
 300. Utrecht Sustainability Institute
 301. VBDO
 302. Verenigde Naties
 303. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 304. vergroening
 305. Vogelrichtlijn
 306. WCED
 307. welzijn
 308. Wet milieubeheer
 309. wieg tot wieg
 310. windlening
 311. Wm
 312. World Business Council for Sustainable Development
 313. Worldwatch Institute
 314. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 315. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet