dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
rentestap
Een renteverhoging of renteverlaging van de beleidsrente door een ... >>
 Vandaag 03-02-2023
21526 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 renseigneren
2 kerninflatie
3 hawkish
4 onder embargo
5 vrijemarkteconomie
 Thema's
 Recent verbeterd
02-02rentestap
02-02exitstrategie
02-02Brexperiment
02-02natuurlijk experiment
02-02help-to-buy
02-02opeethypotheek
02-02omkeerhypotheek
02-02Green Deal Industrial ...
02-02tipping point
02-02blackout-periode
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bijna energie neutraal gebouw
 19. bio-energie
 20. biobrandstoffen
 21. biodiversiteit
 22. biogas
 23. biologische kringloop
 24. biomassa
 25. blauwe energie
 26. blue energy
 27. broeikaseffect
 28. broeikasgas
 29. brownfield
 30. bruine obligatie
 31. Brundtland rapport
 32. bruto nationaal geluk
 33. bruto nationaal product
 34. business case
 35. bvm
 36. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 37. cap and trade system
 38. Carbon Border Adjustment Mechanism
 39. carbon bubble
 40. carbon capture and storage
 41. carbon control and sequestration
 42. carbon credit
 43. carbon emissions trading
 44. carbon finance
 45. carbon pricing
 46. Carbon Pricing Leadership Coalition
 47. carbon tax
 48. carbon trading
 49. casinokapitalisme
 50. CBAM
 51. CCU
 52. chief sustainability officer
 53. circulaire economie
 54. Cleantech Index
 55. Climate Bonds Initiative
 56. climate tech
 57. CO2-afvang en -hergebruik
 58. CO2-afvang en -opslag
 59. CO2-belasting
 60. CO2-bubbel
 61. CO2-credit
 62. CO2-emissierechten
 63. CO2-grensheffing
 64. CO2-negatief
 65. CO2-neutraal
 66. CO2-positief
 67. CO2-taks
 68. Code Sociale Ondernemingen
 69. compressed natural gas
 70. conscious capitalism
 71. consuminderen
 72. corporate social responsibility
 73. Corporate Sustainability Reporting Directive
 74. corruptie-index
 75. CPLC
 76. cradle to cradle
 77. cryptomijn
 78. CSRD
 79. Dag van de Aarde
 80. decarbonisatie
 81. deeleconomie
 82. degrowth
 83. donkergroene fondsen
 84. donuteconomie
 85. Doughnut Economics
 86. Dow Jones Sustainability Indexes
 87. DSGC
 88. Dunkelflaute
 89. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 90. Dutch Sustainable Growth Coalition
 91. duurzaam beleggen
 92. duurzaam ondernemen
 93. duurzaamheid
 94. duurzaamheidsindex
 95. duurzaamheidsobligatie
 96. duurzaamheidsrisico
 97. duurzaamheidsverslag
 98. duurzame groei
 99. duurzame obligatie
 100. duurzame ontwikkeling
 101. duurzame productiemiddelen
 102. Earth Day
 103. Earth Overshoot Day
 104. eco-capitalism
 105. ecobelasting
 106. eco-city
 107. ecocombi
 108. ecokapitalisme
 109. ecologische voetafdruk
 110. economic, environmental, social and governance
 111. economisch beleid
 112. economisme
 113. Eerlijke Bankwijzer
 114. EKZ
 115. emissie-intensiteit
 116. emissiemarkt
 117. emissierecht
 118. emissions trading system
 119. Energieprestatiecoefficient
 120. energietransitie
 121. Energiewende
 122. Energy Charter Treaty
 123. energy service company
 124. Energy Transition Index
 125. environmental capitalism
 126. Environmental Kuznets Curve
 127. environmental, social and governance
 128. Equator Principles
 129. esco
 130. ESG
 131. ethisch beleggen
 132. ETI
 133. ETS
 134. Europees Milieuagentschap
 135. Fairmined
 136. Federaal Planbureau (België)
 137. fiscale vergroening
 138. Follow This
 139. fossiele brandstoffen
 140. fossielvrij
 141. framing
 142. Garantie van Oorsprong
 143. geduldig kapitaal
 144. Genuine Progress Indicator
 145. Global Compact
 146. Global Reporting Initiative
 147. global stocktake
 148. GPX
 149. Great Reset
 150. greemium
 151. green bond
 152. Green Bond Principles
 153. green capitalism
 154. Green Climate Fund
 155. Green Deal
 156. Green Deal Industrial Plan
 157. Green Energy Day
 158. green meeting
 159. Green Power eXchange
 160. greenhouse gas
 161. Greenhouse Gas Protocol
 162. Grey Day
 163. grijze energie
 164. groen beleggen
 165. groen gas
 166. groen kapitalisme
 167. groen verslag
 168. groenbank
 169. groencertificaat
 170. groene economie
 171. groene energie
 172. groene fondsen
 173. groene inflatie
 174. groene obligatie
 175. groene taxonomie
 176. groene technologie
 177. groenfonds
 178. groenregeling
 179. GvO
 180. Habitatrichtlijn
 181. Happy Planet Index
 182. hernieuwbare energie
 183. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 184. Hubbert curve
 185. Hubbert peak theory
 186. HUGSI
 187. Husqvarna Urban Green Space Index
 188. huureconomie
 189. impact investering
 190. Impact Weighted Accounts Initiative
 191. impactfonds
 192. impactlening
 193. IMVO
 194. IMVO convenant bancaire sector
 195. Inclusive Wealth Index
 196. Index of Sustainable Economic Welfare
 197. Inflation Reduction Act
 198. integrale verslaggeving
 199. integrated reporting
 200. Intergovernmental Panel on Climate Change
 201. Internationaal Energie-Agentschap
 202. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 203. International Integrated Reporting Committee
 204. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 205. IPCC
 206. ISDE
 207. IWAI
 208. kiloWattuur
 209. klimaatakkoord
 210. Klimaatakkoord (Nederland)
 211. klimaatbestendig
 212. klimaatnegatief
 213. klimaatneutraal
 214. klimaatpauper
 215. klimaatpositief
 216. koolstofbelasting
 217. koolstofbeprijzing
 218. koolstofkringloop
 219. koolstoflekkage
 220. kringloopeconomie
 221. Ladder van Lansink
 222. landroof
 223. leveringszekerheid
 224. lineaire economie
 225. Long-Term Value Creation Global Index
 226. LTVC
 227. lzv
 228. maatschappelijk verantwoord beleggen
 229. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 230. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 231. MegaWattuur
 232. mensenrechtenbenchmark
 233. MER
 234. Methusalemlening
 235. microfinancieringsinstelling
 236. milieu
 237. milieu-effectrapportage
 238. milieubelasting
 239. milieueconomie
 240. milieuheffing
 241. milieukapitalisme
 242. milieuverslag
 243. Millenniumdoelstellingen
 244. MKBA
 245. money laundering
 246. moral hazard
 247. moreel risico
 248. MVB
 249. Nationaal Energieakkoord
 250. Nationale Omgevingsvisie
 251. natuurlijk kapitaal
 252. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 253. negative screening
 254. net zero
 255. net zero carbon footprint
 256. net-zero-economie
 257. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 258. Netwerk Vlaanderen
 259. Network for Greening the Financial System
 260. NEx
 261. niet-hernieuwbare energie
 262. Nieuwe Economie Index
 263. nieuwe normaal
 264. non-gouvernementele organisatie
 265. nul-emissie-auto
 266. nulopdemeter woning
 267. ODE
 268. onbehoorlijk bestuur
 269. ontgrijzing
 270. Opslag Duurzame Energie
 271. palradmechanisme
 272. PAS
 273. PBL
 274. peak oil
 275. peak water
 276. perfluoroctaanzuur
 277. perverse prikkels
 278. piekvraag
 279. Pigouriaanse belastingen
 280. Pigovian tax
 281. Planbureau voor de Leefomgeving
 282. Platform voor Duurzame Financiering
 283. poly- en perfluoralkylstoffen
 284. positive screening
 285. postcoderoos
 286. Power Purchase Agreement
 287. PPA
 288. PRI
 289. Principles for Responsible Investment
 290. programma aanpak stikstof
 291. prosument
 292. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 293. rentmeester
 294. rentmeesterschap
 295. RepRisk
 296. Responsible Mining Index
 297. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 298. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 299. RMI
 300. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 301. RSPO
 302. salderingsregeling
 303. schaliegas
 304. schemerluwte
 305. SDE
 306. SDE+
 307. SDG's
 308. sectortafels
 309. SFDR
 310. sharing economy
 311. sin stock
 312. sjoemelstroom
 313. sluipverbruik
 314. smart grid
 315. Sociaal en Cultureel Planbureau
 316. sociaal ondernemen
 317. Sociaal-Economische Raad
 318. social lending
 319. Social Licence (to operate)
 320. social responsible investment
 321. social stock exchange
 322. Social Venture Network
 323. Solar Valley
 324. stakeholder value
 325. stakeholder value benadering
 326. stakeholders
 327. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 328. stikstofcrisis
 329. stikstofuitspraak
 330. Stimulering Duurzame Energieproductie
 331. stopbonus
 332. stranded assets
 333. subsidie
 334. sustainability
 335. sustainability bond
 336. sustainability report
 337. sustainability-linked bond
 338. Sustainable Cities Index
 339. sustainable city
 340. Sustainable Development Goals
 341. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 342. Sustainable Finance Lab
 343. SVN
 344. sweatshop
 345. technische kringloop
 346. teerzanden
 347. tegeltaks
 348. Tesla-taks
 349. themafonds
 350. thuiswerken
 351. transitiegrondstoffen
 352. transitiepijn
 353. transitierisico
 354. transition bond
 355. Transition Commodity Prijsindex
 356. transparantieverklaring
 357. Triple P
 358. uitstootbelasting
 359. uitstootrechten
 360. United Nations World Commission on Environment and Development
 361. US Energy Information Administration
 362. Utrecht Sustainability Institute
 363. VBDO
 364. Verenigde Naties
 365. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 366. vergroening
 367. Vogelrichtlijn
 368. waterbedeffect
 369. waterstof
 370. Waterstofcoalitie
 371. WCED
 372. welzijn
 373. Wet milieubeheer
 374. wieg tot wieg
 375. windlening
 376. Wm
 377. World Business Council for Sustainable Development
 378. Worldwatch Institute
 379. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 380. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet