Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Topvrouw van het Jaar
Sinds 2005 uitgereikte prijs voor de beste topvrouw in het ... >>
 Vandaag 26-09-2020
20308 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 vrijhandelsverdrag
4 negatief eigen vermogen
5 ouwe jongens krentenbrood
 Thema's
 Recent verbeterd
25-09EBA
25-09APB
25-09algemene politieke bes...
24-09Topvrouw van het Jaar
24-09spoofing
24-09groenwassen
24-09beleggingsapp
24-09gratis geld
24-09projectierendement
24-09ketenbelasting
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bio-energie
 19. biobrandstoffen
 20. biologische kringloop
 21. biomassa
 22. blauwe energie
 23. blue energy
 24. broeikaseffect
 25. broeikasgas
 26. brownfield
 27. Brundtland rapport
 28. bruto nationaal geluk
 29. bruto nationaal product
 30. business case
 31. bvm
 32. cap and trade system
 33. carbon bubble
 34. carbon capture and storage
 35. carbon control and sequestration
 36. carbon emissions trading
 37. carbon pricing
 38. Carbon Pricing Leadership Coalition
 39. carbon tax
 40. carbon trading
 41. casinokapitalisme
 42. chief sustainability officer
 43. circulaire economie
 44. Cleantech Index
 45. Climate Bonds Initiative
 46. CO2-afvang en -opslag
 47. CO2-belasting
 48. CO2-bubbel
 49. CO2-emissierechten
 50. CO2-negatief
 51. CO2-neutraal
 52. CO2-positief
 53. CO2-taks
 54. compressed natural gas
 55. consuminderen
 56. corporate social responsibility
 57. corruptie-index
 58. CPLC
 59. cradle to cradle
 60. deeleconomie
 61. donuteconomie
 62. Doughnut Economics
 63. Dow Jones Sustainability Indexes
 64. DSGC
 65. Dunkelflaute
 66. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 67. Dutch Sustainable Growth Coalition
 68. duurzaam beleggen
 69. duurzaam ondernemen
 70. duurzaamheid
 71. duurzaamheidsindex
 72. duurzaamheidsobligatie
 73. duurzaamheidsverslag
 74. duurzame groei
 75. duurzame obligatie
 76. duurzame ontwikkeling
 77. duurzame productiemiddelen
 78. Earth Overshoot Day
 79. eco-capitalism
 80. ecobelasting
 81. eco-city
 82. ecocombi
 83. ecokapitalisme
 84. ecologische voetafdruk
 85. economic, environmental, social and governance
 86. economisch beleid
 87. economisme
 88. Eerlijke Bankwijzer
 89. EKZ
 90. emissie-intensiteit
 91. emissiemarkt
 92. emissierecht
 93. emissions trading system
 94. energietransitie
 95. Energiewende
 96. Energy Charter Treaty
 97. energy service company
 98. Energy Transition Index
 99. environmental capitalism
 100. Environmental Kuznets Curve
 101. environmental, social and governance
 102. Equator Principles
 103. esco
 104. ESG
 105. ethisch beleggen
 106. ETI
 107. ETS
 108. Fairmined
 109. Federaal Planbureau (België)
 110. fiscale vergroening
 111. fossiele brandstoffen
 112. framing
 113. Garantie van Oorsprong
 114. geduldig kapitaal
 115. Genuine Progress Indicator
 116. Global Compact
 117. Global Reporting Initiative
 118. global stocktake
 119. GPX
 120. green bond
 121. Green Bond Principles
 122. green capitalism
 123. Green Climate Fund
 124. Green Deal
 125. green meeting
 126. Green Power eXchange
 127. Grey Day
 128. grijze energie
 129. groen beleggen
 130. groen kapitalisme
 131. groen verslag
 132. groenbank
 133. groencertificaat
 134. groene economie
 135. groene energie
 136. groene obligatie
 137. groene taxonomie
 138. groene technologie
 139. groenfonds
 140. groenregeling
 141. GvO
 142. Habitatrichtlijn
 143. Happy Planet Index
 144. hernieuwbare energie
 145. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 146. Holland Financial Centre
 147. Hubbert curve
 148. Hubbert peak theory
 149. huureconomie
 150. impact investering
 151. Impact Weighted Accounts Initiative
 152. impactfonds
 153. impactlening
 154. IMVO
 155. IMVO convenant bancaire sector
 156. Inclusive Wealth Index
 157. Index of Sustainable Economic Welfare
 158. integrale verslaggeving
 159. integrated reporting
 160. Intergovernmental Panel on Climate Change
 161. Internationaal Energie-Agentschap
 162. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 163. International Integrated Reporting Committee
 164. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 165. IPCC
 166. ISDE
 167. IWAI
 168. kiloWattuur
 169. klimaatakkoord
 170. Klimaatakkoord (Nederland)
 171. klimaatbestendig
 172. klimaatnegatief
 173. klimaatneutraal
 174. klimaatpauper
 175. klimaatpositief
 176. koolstofbelasting
 177. koolstofbeprijzing
 178. koolstofkringloop
 179. kringloopeconomie
 180. Ladder van Lansink
 181. landroof
 182. leveringszekerheid
 183. lineaire economie
 184. Long-Term Value Creation Global Index
 185. LTVC
 186. lzv
 187. maatschappelijk verantwoord beleggen
 188. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 189. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 190. MegaWattuur
 191. mensenrechtenbenchmark
 192. MER
 193. microfinancieringsinstelling
 194. milieu
 195. milieu-effectrapportage
 196. milieubelasting
 197. milieueconomie
 198. milieuheffing
 199. milieukapitalisme
 200. milieuverslag
 201. Millenniumdoelstellingen
 202. MKBA
 203. money laundering
 204. moral hazard
 205. moreel risico
 206. MVB
 207. Nationaal Energieakkoord
 208. Nationale Omgevingsvisie
 209. natuurlijk kapitaal
 210. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 211. negative screening
 212. net zero carbon footprint
 213. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 214. Netwerk Vlaanderen
 215. Network for Greening the Financial System
 216. niet-hernieuwbare energie
 217. nieuwe normaal
 218. non-gouvernementele organisatie
 219. nul-emissie-auto
 220. nulopdemeter woning
 221. ODE
 222. onbehoorlijk bestuur
 223. ontgrijzing
 224. Opslag Duurzame Energie
 225. palradmechanisme
 226. PAS
 227. PBL
 228. peak oil
 229. peak water
 230. perfluoroctaanzuur
 231. perverse prikkels
 232. piekvraag
 233. Pigouriaanse belastingen
 234. Pigovian tax
 235. Planbureau voor de Leefomgeving
 236. Platform voor Duurzame Financiering
 237. poly- en perfluoralkylstoffen
 238. positive screening
 239. postcoderoos
 240. Power Purchase Agreement
 241. PPA
 242. PRI
 243. Principles for Responsible Investment
 244. programma aanpak stikstof
 245. prosument
 246. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 247. rentmeester
 248. rentmeesterschap
 249. Responsible Mining Index
 250. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 251. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 252. RMI
 253. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 254. RSPO
 255. schaliegas
 256. schemerluwte
 257. SDE
 258. SDE+
 259. SDG's
 260. sectortafels
 261. SFDR
 262. sharing economy
 263. sin stock
 264. sjoemelstroom
 265. smart grid
 266. Sociaal en Cultureel Planbureau
 267. sociaal ondernemen
 268. Sociaal-Economische Raad
 269. social lending
 270. Social Licence (to operate)
 271. social responsible investment
 272. social stock exchange
 273. Social Venture Network
 274. Solar Valley
 275. stakeholder value
 276. stakeholder value benadering
 277. stakeholders
 278. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 279. stikstofcrisis
 280. stikstofuitspraak
 281. Stimulering Duurzame Energieproductie
 282. stranded assets
 283. subsidie
 284. sustainability
 285. sustainability bond
 286. sustainability report
 287. Sustainable Cities Index
 288. sustainable city
 289. Sustainable Development Goals
 290. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 291. Sustainable Finance Lab
 292. SVN
 293. sweatshop
 294. technische kringloop
 295. teerzanden
 296. tegeltaks
 297. Tesla-taks
 298. themafonds
 299. transitiepijn
 300. Triple P
 301. uitstootbelasting
 302. uitstootrechten
 303. United Nations World Commission on Environment and Development
 304. Utrecht Sustainability Institute
 305. VBDO
 306. Verenigde Naties
 307. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 308. vergroening
 309. Vogelrichtlijn
 310. WCED
 311. welzijn
 312. Wet milieubeheer
 313. wieg tot wieg
 314. windlening
 315. Wm
 316. World Business Council for Sustainable Development
 317. Worldwatch Institute
 318. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 319. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet