Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Doctor Copper
Dr. Koper: bijnaam voor het metaal koper waarvan de ... >>
 Vandaag 27-02-2021
20622 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 AFM-mannetje
2 International Bank Accou...
3 Dogs of the Dow
4 GAK
5 smurfen
 Thema's
 Recent verbeterd
26-02privacy
26-02Doctor Copper
26-02zeperd
26-02pieken
26-02wettelijke controle
26-02landroof
26-02Ultimate Beneficial Ow...
26-02profiling
26-02zwarte lijst
26-02persoonsgegevens
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6onder embargo
7o/g
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Duurzaamheid
Hieronder een overzicht van aan het thema 'Duurzaamheid' gerelateerde begrippen.

 1. 2030 Agenda
 2. 2030 Agenda for Sustainable Growth
 3. Agenda 2030
 4. Akkoord van Parijs
 5. Amsterdams Investeringsfonds
 6. Amsterdams investeringsfonds voor Klimaat, Duurzaamheid en Luchtkwaliteit
 7. B Corp
 8. B-corp
 9. B-corporation
 10. Belasting op leidingwater
 11. benefit corporation
 12. best practice
 13. best-in-class
 14. betrokken aandeelhouderschap
 15. betrokken dialoog
 16. Better Life Index
 17. big business
 18. bio-energie
 19. biobrandstoffen
 20. biogas
 21. biologische kringloop
 22. biomassa
 23. blauwe energie
 24. blue energy
 25. broeikaseffect
 26. broeikasgas
 27. brownfield
 28. bruine obligatie
 29. Brundtland rapport
 30. bruto nationaal geluk
 31. bruto nationaal product
 32. business case
 33. bvm
 34. Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
 35. cap and trade system
 36. carbon bubble
 37. carbon capture and storage
 38. carbon control and sequestration
 39. carbon emissions trading
 40. carbon pricing
 41. Carbon Pricing Leadership Coalition
 42. carbon tax
 43. carbon trading
 44. casinokapitalisme
 45. chief sustainability officer
 46. circulaire economie
 47. Cleantech Index
 48. Climate Bonds Initiative
 49. CO2-afvang en -opslag
 50. CO2-belasting
 51. CO2-bubbel
 52. CO2-emissierechten
 53. CO2-negatief
 54. CO2-neutraal
 55. CO2-positief
 56. CO2-taks
 57. Code Sociale Ondernemingen
 58. compressed natural gas
 59. conscious capitalism
 60. consuminderen
 61. corporate social responsibility
 62. corruptie-index
 63. CPLC
 64. cradle to cradle
 65. cryptomijn
 66. deeleconomie
 67. donuteconomie
 68. Doughnut Economics
 69. Dow Jones Sustainability Indexes
 70. DSGC
 71. Dunkelflaute
 72. Dutch Banking Sector Agreement on international responsible business conduct regarding human rights
 73. Dutch Sustainable Growth Coalition
 74. duurzaam beleggen
 75. duurzaam ondernemen
 76. duurzaamheid
 77. duurzaamheidsindex
 78. duurzaamheidsobligatie
 79. duurzaamheidsverslag
 80. duurzame groei
 81. duurzame obligatie
 82. duurzame ontwikkeling
 83. duurzame productiemiddelen
 84. Earth Overshoot Day
 85. eco-capitalism
 86. ecobelasting
 87. eco-city
 88. ecocombi
 89. ecokapitalisme
 90. ecologische voetafdruk
 91. economic, environmental, social and governance
 92. economisch beleid
 93. economisme
 94. Eerlijke Bankwijzer
 95. EKZ
 96. emissie-intensiteit
 97. emissiemarkt
 98. emissierecht
 99. emissions trading system
 100. energietransitie
 101. Energiewende
 102. Energy Charter Treaty
 103. energy service company
 104. Energy Transition Index
 105. environmental capitalism
 106. Environmental Kuznets Curve
 107. environmental, social and governance
 108. Equator Principles
 109. esco
 110. ESG
 111. ethisch beleggen
 112. ETI
 113. ETS
 114. Europees Milieuagentschap
 115. Fairmined
 116. Federaal Planbureau (België)
 117. fiscale vergroening
 118. fossiele brandstoffen
 119. framing
 120. Garantie van Oorsprong
 121. geduldig kapitaal
 122. Genuine Progress Indicator
 123. Global Compact
 124. Global Reporting Initiative
 125. global stocktake
 126. GPX
 127. green bond
 128. Green Bond Principles
 129. green capitalism
 130. Green Climate Fund
 131. Green Deal
 132. Green Energy Day
 133. green meeting
 134. Green Power eXchange
 135. Grey Day
 136. grijze energie
 137. groen beleggen
 138. groen gas
 139. groen kapitalisme
 140. groen verslag
 141. groenbank
 142. groencertificaat
 143. groene economie
 144. groene energie
 145. groene obligatie
 146. groene taxonomie
 147. groene technologie
 148. groenfonds
 149. groenregeling
 150. GvO
 151. Habitatrichtlijn
 152. Happy Planet Index
 153. hernieuwbare energie
 154. hightech (aandelen, fondsen, sector)
 155. Holland Financial Centre
 156. Hubbert curve
 157. Hubbert peak theory
 158. HUGSI
 159. Husqvarna Urban Green Space Index
 160. huureconomie
 161. impact investering
 162. Impact Weighted Accounts Initiative
 163. impactfonds
 164. impactlening
 165. IMVO
 166. IMVO convenant bancaire sector
 167. Inclusive Wealth Index
 168. Index of Sustainable Economic Welfare
 169. integrale verslaggeving
 170. integrated reporting
 171. Intergovernmental Panel on Climate Change
 172. Internationaal Energie-Agentschap
 173. Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 174. International Integrated Reporting Committee
 175. Investeringssubsidie Duurzame Energie
 176. IPCC
 177. ISDE
 178. IWAI
 179. kiloWattuur
 180. klimaatakkoord
 181. Klimaatakkoord (Nederland)
 182. klimaatbestendig
 183. klimaatnegatief
 184. klimaatneutraal
 185. klimaatpauper
 186. klimaatpositief
 187. koolstofbelasting
 188. koolstofbeprijzing
 189. koolstofkringloop
 190. kringloopeconomie
 191. Ladder van Lansink
 192. landroof
 193. leveringszekerheid
 194. lineaire economie
 195. Long-Term Value Creation Global Index
 196. LTVC
 197. lzv
 198. maatschappelijk verantwoord beleggen
 199. maatschappelijk verantwoord ondernemen
 200. maatschappelijke kosten-batenanalyse
 201. MegaWattuur
 202. mensenrechtenbenchmark
 203. MER
 204. microfinancieringsinstelling
 205. milieu
 206. milieu-effectrapportage
 207. milieubelasting
 208. milieueconomie
 209. milieuheffing
 210. milieukapitalisme
 211. milieuverslag
 212. Millenniumdoelstellingen
 213. MKBA
 214. money laundering
 215. moral hazard
 216. moreel risico
 217. MVB
 218. Nationaal Energieakkoord
 219. Nationale Omgevingsvisie
 220. natuurlijk kapitaal
 221. Nederlandse Financierings Maatschappij voor Ontwikkelingslanden
 222. negative screening
 223. net zero carbon footprint
 224. Netherlands Financial Sector Development Exchange
 225. Netwerk Vlaanderen
 226. Network for Greening the Financial System
 227. niet-hernieuwbare energie
 228. nieuwe normaal
 229. non-gouvernementele organisatie
 230. nul-emissie-auto
 231. nulopdemeter woning
 232. ODE
 233. onbehoorlijk bestuur
 234. ontgrijzing
 235. Opslag Duurzame Energie
 236. palradmechanisme
 237. PAS
 238. PBL
 239. peak oil
 240. peak water
 241. perfluoroctaanzuur
 242. perverse prikkels
 243. piekvraag
 244. Pigouriaanse belastingen
 245. Pigovian tax
 246. Planbureau voor de Leefomgeving
 247. Platform voor Duurzame Financiering
 248. poly- en perfluoralkylstoffen
 249. positive screening
 250. postcoderoos
 251. Power Purchase Agreement
 252. PPA
 253. PRI
 254. Principles for Responsible Investment
 255. programma aanpak stikstof
 256. prosument
 257. Raad voor de leefomgeving en infrastructuur
 258. rentmeester
 259. rentmeesterschap
 260. Responsible Mining Index
 261. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 262. Rijnlandse model (inzake aandeelhouders)
 263. RMI
 264. Roundtable on Sustainable Palm Oil
 265. RSPO
 266. schaliegas
 267. schemerluwte
 268. SDE
 269. SDE+
 270. SDG's
 271. sectortafels
 272. SFDR
 273. sharing economy
 274. sin stock
 275. sjoemelstroom
 276. sluipverbruik
 277. smart grid
 278. Sociaal en Cultureel Planbureau
 279. sociaal ondernemen
 280. Sociaal-Economische Raad
 281. social lending
 282. Social Licence (to operate)
 283. social responsible investment
 284. social stock exchange
 285. Social Venture Network
 286. Solar Valley
 287. stakeholder value
 288. stakeholder value benadering
 289. stakeholders
 290. Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen
 291. stikstofcrisis
 292. stikstofuitspraak
 293. Stimulering Duurzame Energieproductie
 294. stranded assets
 295. subsidie
 296. sustainability
 297. sustainability bond
 298. sustainability report
 299. Sustainable Cities Index
 300. sustainable city
 301. Sustainable Development Goals
 302. Sustainable Finance Disclosure Regulation
 303. Sustainable Finance Lab
 304. SVN
 305. sweatshop
 306. technische kringloop
 307. teerzanden
 308. tegeltaks
 309. Tesla-taks
 310. themafonds
 311. thuiswerken
 312. transitiepijn
 313. Triple P
 314. uitstootbelasting
 315. uitstootrechten
 316. United Nations World Commission on Environment and Development
 317. US Energy Information Administration
 318. Utrecht Sustainability Institute
 319. VBDO
 320. Verenigde Naties
 321. Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 322. vergroening
 323. Vogelrichtlijn
 324. WCED
 325. welzijn
 326. Wet milieubeheer
 327. wieg tot wieg
 328. windlening
 329. Wm
 330. World Business Council for Sustainable Development
 331. Worldwatch Institute
 332. Zeer Zorgwekkende Stoffen
 333. ZZS
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet