dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
ziekteverzuim
Ook: arbeidsverzuim. De tijd die werknemers als gevolg van ziekte ... >>
 Vandaag 21-07-2024
21902 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 prenuptional agreement
3 penny wise, pound foolish
4 FV
5 excasso
 Thema's
 Recent verbeterd
20-07lokale munt
20-07Trumptrade
20-07uitzendbarometer
20-07ziekteverzuim
20-07ratel-effect
20-07start-up
20-07plofkoffer
20-07win-win situatie
20-07geldkoffer
20-07conditional dealing
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Verzekeren
Hieronder een overzicht van aan het thema 'verzekeren' gerelateerde begrippen.

 1. aanhangsel
 2. aankoopverzekering
 3. aanvullende verzekering
 4. acceptatieplicht
 5. act of God bond
 6. adverse selection
 7. afkoopwaarde
 8. aflopende risicoverzekering
 9. afsluitprovisie
 10. AG-tafels
 11. agentschap
 12. Algemene Ouderdomswet
 13. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 14. all-risk verzekering
 15. Allfinanz
 16. annuïteitspolis
 17. annuleringsverzekering
 18. AOV
 19. arbeidsongeschikt
 20. arbeidsongeschiktheidsverzekering
 21. assurantie
 22. assurantiebeding
 23. assurantiebelasting
 24. Atradius
 25. autoverzekering
 26. averechtse selectie
 27. bank-owned life insurance
 28. banksparen
 29. bankverzekeraar
 30. basispolis
 31. basisverzekering
 32. begrafenisverzekering
 33. begunstigde
 34. begunstiging
 35. belastinggarantie
 36. beleggingshypotheek
 37. beleggingspolis
 38. beleggingsverzekering
 39. beleggingsverzekeringshypotheek
 40. bestuurdersaansprakelijkheid
 41. betalingsbeschermer
 42. betalingsbeschermingsverzekering
 43. BOLI
 44. bonus/malus-systeem
 45. broodfonds
 46. burgerlijke staat
 47. calamiteitendekking
 48. captive
 49. captive agent
 50. captive market
 51. carenzperiode
 52. carrying charge
 53. cascoverzekering
 54. CBV
 55. Centraal Informatie Systeem
 56. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 57. Centrum indicatiestelling Zorg
 58. CFO Forum
 59. cherry picking
 60. CIS
 61. CIZ
 62. closed book
 63. CMA Global Sovereign Debt Credit Risk Report
 64. Code Verzekeraars (Nederland)
 65. COLI
 66. collectieve sector
 67. combined ratio
 68. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (België)
 69. commodity swap
 70. compagnonsverzekering
 71. company-owned life insurance
 72. convenant
 73. conventionele verzuimverzekering
 74. Coördinatiecentra (België)
 75. cost, insurance, freight
 76. coulancebetaling
 77. credit default swap
 78. credit enhancement
 79. cross-selling
 80. crowdsurance
 81. CVS
 82. cyberpolis
 83. cyberrisicoverzekering
 84. death bond
 85. deelnemer
 86. deferred acquisition cost
 87. direct writer
 88. disaster insurance
 89. dode portefeuille
 90. dood boek
 91. eigen behoud
 92. eigen risico
 93. eindkapitaal
 94. EIOPA
 95. embedded value
 96. employee benefits
 97. Employee Retirement Income Security Act
 98. en bloc-bepaling
 99. European Banking Association
 100. European Embedded Value
 101. European Insurance and Occupational Pensions Authority
 102. Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
 103. Europese Toezichthoudende Autoriteiten
 104. ex gratia-betaling
 105. excess-of-losscontract
 106. exportkredietverzekering
 107. Federal Deposit Insurance Corporation
 108. financieel abonnement
 109. financieel onafhankelijk
 110. financiële dienstverlener
 111. financiële instelling
 112. financiële uitsluiting
 113. FIRE economy
 114. fiscaal loon
 115. fixed annuity provider
 116. fractieverzekering
 117. free rider
 118. gatverzekering
 119. gesloten portefeuille
 120. Gouden Bocht
 121. herbouwwaarde
 122. herverzekeraar
 123. herverzekering
 124. hiaatverzekering
 125. hinderpaalcriterium
 126. hoofdverzekerde
 127. House Financial Services Committee
 128. ICOLI
 129. informele economie
 130. ingekuilde waarde
 131. institutionele belegger
 132. insurance linked securities
 133. insurance-company owned life insurance
 134. iTraxx Senior Financials Index
 135. Joint Forum
 136. jonggehandicaptenkorting
 137. kansberekening
 138. kansovereenkomst
 139. kapitaalgeneratie
 140. kapitaalverzekering
 141. kapitaalverzekering eigen woning
 142. kernvermogen
 143. kinderbijslag
 144. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 145. kloonpolis
 146. koersrisicoverzekering
 147. koopsom
 148. koppelverkoop
 149. kredietbeschermer
 150. kredietbeschermingsverzekering
 151. kredietverzekering
 152. Lac DT
 153. langlevenrisico
 154. langlevenswap
 155. leefstijlverzekering
 156. lenders mortgage insurance
 157. leven
 158. levenhypotheek
 159. levensverzekering
 160. levensverzekeringsmaatschappij
 161. levensverzekeringsovereenkomst
 162. life event
 163. lijfrente
 164. lijfrenteverzekering
 165. lijfrenteverzekeringsmaatschappij
 166. Lloyd's
 167. Lloyd's City Risk Index
 168. Lloyd's of London
 169. London Metal Exchange
 170. loonheffing
 171. loss absorbing aapacity of deferred taxes
 172. loss ratio
 173. malus
 174. MCR
 175. Minimum Capital Requirement
 176. mis-selling
 177. monoline insurers
 178. moral hazard
 179. mortaliteit
 180. mutuele verzekering
 181. nabestaandenlijfrente
 182. naturapolis
 183. naturaverzekering
 184. natuurrampenverzekering
 185. NCM
 186. near banking
 187. Nederlandse Credietverzekering Maatschappij
 188. negatieve risicoselectie
 189. netto werkelijke rente
 190. niet-opbouwende polis
 191. nieuwwaarde
 192. nihilstelling
 193. no-claim korting
 194. no-claimbeschermer
 195. noodregeling
 196. obligatieverzekeraar
 197. obligatieverzekering
 198. onderlinge verzekering
 199. onderlinge waarborgmaatschappij
 200. ondersterfte
 201. onderverzekering
 202. ongevallenverzekering
 203. ontslagprocedure
 204. ontwoekeren
 205. onverplichte uitkering
 206. oorlogsmolest
 207. optieclausule
 208. optiepremie
 209. overlevingsrente
 210. overlijdensobligatie
 211. overlijdensrisicodekking
 212. overlijdensrisicoverzekering
 213. overrentedeling
 214. oversterfte
 215. oververzekering
 216. ovr
 217. packaged retail investment products
 218. Pan-Europees Pensioenproduct
 219. payout annuities
 220. Pensioen- en Verzekeringskamer
 221. pensioenclausule
 222. pensioenknip
 223. Pepp
 224. polis
 225. polisblad
 226. poliskluis
 227. pool(ing)
 228. portfolio insurance
 229. premie
 230. premiedepot
 231. premierestitutie
 232. premievrij
 233. primaire verzekeraar
 234. private mortgage insurance
 235. protective put
 236. prudentieel toezicht
 237. PVK
 238. rechtsbijstandsverzekering
 239. reisverzekering
 240. retrocessie
 241. risicoselectie
 242. risicoverzekering
 243. run-off
 244. sans prejudice
 245. schadeverzekering
 246. schenkkring
 247. schuldsaldoverzekering
 248. schuldsaldoverzekering
 249. SCR
 250. SII
 251. SKGZ
 252. sociale premies
 253. Sociale Verzekeringsbank
 254. sociale verzekeringswetten
 255. solidariteitskring
 256. solvabiliteit I-richtlijn
 257. solvabiliteit II-richtlijn
 258. Solvency Capital Requirement
 259. Solvency I
 260. Solvency II
 261. spaarhypotheek
 262. spaarplan
 263. spaarpremie
 264. standaardverzekering
 265. sterftekans
 266. sterfteresultaat
 267. sterftetafel
 268. stoploss verzuimverzekering
 269. stoplosscontract (verzekering)
 270. stoplossverzekering
 271. SVB
 272. T-rendement
 273. Tak 21
 274. Tak 23
 275. technisch resultaat
 276. terreurdekking
 277. terrorismepool
 278. TOLI
 279. tontine
 280. total loss
 281. trust owned life insurance
 282. tweedehands levensverzekering
 283. uitlooprisico
 284. uitvaartverzekering
 285. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 286. ultimate forward rate
 287. unit linked
 288. unit-linked-verzekeringsproduct
 289. universal life
 290. UWV
 291. value new business
 292. Vereniging Consument & Geldzaken
 293. vereniging van eigenaren
 294. Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 295. verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 296. verplicht actief kiezen
 297. verzekeraar
 298. verzekering
 299. verzekeringnemer
 300. verzekeringsadviseur
 301. verzekeringsbedrog
 302. verzekeringsfraude
 303. Verzekeringskamer
 304. verzekeringsmaatschappij
 305. verzekeringsverplichting
 306. verzuim-bv
 307. verzuimverzekering
 308. verzwijging
 309. viaticale regelingen
 310. volksverzekering
 311. WA
 312. WA-verzekering
 313. Wajong
 314. wajongere
 315. walvis (wet)
 316. WAO
 317. WAZ
 318. weerderivaten
 319. weerrisico
 320. Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 321. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 322. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 323. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 324. Wet financiering sociale verzekeringen
 325. Wet langdurige zorg
 326. Wet op het financieel toezicht
 327. Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 328. wet van de grote getallen
 329. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 330. Wfsv
 331. Wijzer in geldzaken
 332. wisselkoersverzekering
 333. Wlz
 334. woekerpensioen
 335. woekerpolis
 336. woonlastenbeschermer
 337. woonlastenverzekering
 338. Wtv
 339. yield management
 340. zekerheidsparadox
 341. ziektekostenverzekering
 342. ziekteverzuimverzekering
 343. Ziektewet
 344. Zorg en Welzijn
 345. zorgtoeslag
 346. zorgverzekeraar
 347. zorgverzekering
 348. Zorgverzekeringswet
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet