dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
contant geld
Verzamelnaam voor bankbiljetten en munten (chartaal geld). ... >>
 Vandaag 01-06-2023
21604 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 onder embargo
3 letter of representation
4 kerninflatie
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
31-05contant geld
31-05krappe arbeidsmarkt
31-05marginale belastingdru...
31-05marginale druk
31-05huishoudboekje
31-05vergeldingsinflatie
31-05participatiehypotheek
31-05verdiencapaciteit
31-05verdienvermogen
31-05hoogwaardige werkgeleg...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Verzekeren
Hieronder een overzicht van aan het thema 'verzekeren' gerelateerde begrippen.

 1. aanhangsel
 2. aanvullende verzekering
 3. acceptatieplicht
 4. act of God bond
 5. adverse selection
 6. afkoopwaarde
 7. aflopende risicoverzekering
 8. afsluitprovisie
 9. AG-tafels
 10. agentschap
 11. Algemene Ouderdomswet
 12. Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
 13. all-risk verzekering
 14. Allfinanz
 15. annuïteitspolis
 16. annuleringsverzekering
 17. AOV
 18. arbeidsongeschikt
 19. arbeidsongeschiktheidsverzekering
 20. assurantie
 21. assurantiebeding
 22. assurantiebelasting
 23. Atradius
 24. autoverzekering
 25. averechtse selectie
 26. bank-owned life insurance
 27. banksparen
 28. bankverzekeraar
 29. basispolis
 30. basisverzekering
 31. begrafenisverzekering
 32. begunstigde
 33. begunstiging
 34. belastinggarantie
 35. beleggingshypotheek
 36. beleggingspolis
 37. beleggingsverzekering
 38. beleggingsverzekeringshypotheek
 39. bestuurdersaansprakelijkheid
 40. betalingsbeschermer
 41. betalingsbeschermingsverzekering
 42. BOLI
 43. bonus/malus-systeem
 44. broodfonds
 45. burgerlijke staat
 46. calamiteitendekking
 47. captive
 48. captive agent
 49. captive market
 50. carenzperiode
 51. carrying charge
 52. cascoverzekering
 53. CBV
 54. Centraal Informatie Systeem
 55. Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit
 56. Centrum indicatiestelling Zorg
 57. CFO Forum
 58. cherry picking
 59. CIS
 60. CIZ
 61. closed book
 62. CMA Global Sovereign Debt Credit Risk Report
 63. Code Verzekeraars (Nederland)
 64. COLI
 65. collectieve sector
 66. combined ratio
 67. Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (België)
 68. commodity swap
 69. compagnonsverzekering
 70. company-owned life insurance
 71. convenant
 72. conventionele verzuimverzekering
 73. Coördinatiecentra (België)
 74. cost, insurance, freight
 75. coulancebetaling
 76. credit default swap
 77. credit enhancement
 78. cross-selling
 79. crowdsurance
 80. CVS
 81. cyberpolis
 82. cyberrisicoverzekering
 83. death bond
 84. deelnemer
 85. deferred acquisition cost
 86. direct writer
 87. disaster insurance
 88. dode portefeuille
 89. dood boek
 90. eigen behoud
 91. eigen risico
 92. eindkapitaal
 93. EIOPA
 94. embedded value
 95. employee benefits
 96. Employee Retirement Income Security Act
 97. en bloc-bepaling
 98. European Banking Association
 99. European Embedded Value
 100. European Insurance and Occupational Pensions Authority
 101. Europese Autoriteit voor Verzekeringen en Bedrijfspensioenen
 102. Europese Toezichthoudende Autoriteiten
 103. ex gratia-betaling
 104. excess-of-losscontract
 105. exportkredietverzekering
 106. Federal Deposit Insurance Corporation
 107. financieel abonnement
 108. financieel onafhankelijk
 109. financiële dienstverlener
 110. financiële instelling
 111. financiële uitsluiting
 112. FIRE economy
 113. fiscaal loon
 114. fixed annuity provider
 115. fractieverzekering
 116. free rider
 117. gatverzekering
 118. gesloten portefeuille
 119. Gouden Bocht
 120. herbouwwaarde
 121. herverzekeraar
 122. herverzekering
 123. hiaatverzekering
 124. hinderpaalcriterium
 125. hoofdverzekerde
 126. House Financial Services Committee
 127. ICOLI
 128. informele economie
 129. ingekuilde waarde
 130. institutionele belegger
 131. insurance linked securities
 132. insurance-company owned life insurance
 133. iTraxx Senior Financials Index
 134. Joint Forum
 135. jonggehandicaptenkorting
 136. kansberekening
 137. kansovereenkomst
 138. kapitaalgeneratie
 139. kapitaalverzekering
 140. kapitaalverzekering eigen woning
 141. kernvermogen
 142. kinderbijslag
 143. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 144. kloonpolis
 145. koersrisicoverzekering
 146. koopsom
 147. koppelverkoop
 148. kredietbeschermer
 149. kredietbeschermingsverzekering
 150. kredietverzekering
 151. Lac DT
 152. langlevenrisico
 153. langlevenswap
 154. leefstijlverzekering
 155. lenders mortgage insurance
 156. leven
 157. levenhypotheek
 158. levensverzekering
 159. levensverzekeringsmaatschappij
 160. levensverzekeringsovereenkomst
 161. life event
 162. lijfrente
 163. lijfrenteverzekering
 164. lijfrenteverzekeringsmaatschappij
 165. Lloyd's
 166. Lloyd's City Risk Index
 167. Lloyd's of London
 168. London Metal Exchange
 169. loonheffing
 170. loss absorbing aapacity of deferred taxes
 171. loss ratio
 172. malus
 173. MCR
 174. Minimum Capital Requirement
 175. mis-selling
 176. monoline insurers
 177. moral hazard
 178. mortaliteit
 179. mutuele verzekering
 180. nabestaandenlijfrente
 181. naturapolis
 182. naturaverzekering
 183. natuurrampenverzekering
 184. NCM
 185. near banking
 186. Nederlandse Credietverzekering Maatschappij
 187. negatieve risicoselectie
 188. netto werkelijke rente
 189. niet-opbouwende polis
 190. nieuwwaarde
 191. nihilstelling
 192. no-claim korting
 193. no-claimbeschermer
 194. noodregeling
 195. obligatieverzekeraar
 196. obligatieverzekering
 197. onderlinge verzekering
 198. onderlinge waarborgmaatschappij
 199. ondersterfte
 200. onderverzekering
 201. ongevallenverzekering
 202. ontslagprocedure
 203. ontwoekeren
 204. onverplichte uitkering
 205. oorlogsmolest
 206. optieclausule
 207. optiepremie
 208. overlevingsrente
 209. overlijdensobligatie
 210. overlijdensrisicodekking
 211. overlijdensrisicoverzekering
 212. overrentedeling
 213. oversterfte
 214. oververzekering
 215. ovr
 216. packaged retail investment products
 217. Pan-Europees Pensioenproduct
 218. payout annuities
 219. Pensioen- en Verzekeringskamer
 220. pensioenclausule
 221. pensioenknip
 222. Pepp
 223. polis
 224. polisblad
 225. poliskluis
 226. pool(ing)
 227. portfolio insurance
 228. premie
 229. premiedepot
 230. premierestitutie
 231. premievrij
 232. primaire verzekeraar
 233. private mortgage insurance
 234. protective put
 235. prudentieel toezicht
 236. PVK
 237. rechtsbijstandsverzekering
 238. reisverzekering
 239. retrocessie
 240. risicoselectie
 241. risicoverzekering
 242. run-off
 243. sans prejudice
 244. schadeverzekering
 245. schenkkring
 246. schuldsaldoverzekering
 247. schuldsaldoverzekering
 248. SCR
 249. SII
 250. SKGZ
 251. sociale premies
 252. Sociale Verzekeringsbank
 253. sociale verzekeringswetten
 254. solidariteitskring
 255. solvabiliteit I-richtlijn
 256. solvabiliteit II-richtlijn
 257. Solvency Capital Requirement
 258. Solvency I
 259. Solvency II
 260. spaarhypotheek
 261. spaarplan
 262. spaarpremie
 263. standaardverzekering
 264. sterftekans
 265. sterfteresultaat
 266. sterftetafel
 267. stoploss verzuimverzekering
 268. stoplosscontract (verzekering)
 269. stoplossverzekering
 270. SVB
 271. T-rendement
 272. Tak 21
 273. Tak 23
 274. technisch resultaat
 275. terreurdekking
 276. terrorismepool
 277. TOLI
 278. tontine
 279. total loss
 280. trust owned life insurance
 281. tweedehands levensverzekering
 282. uitlooprisico
 283. uitvaartverzekering
 284. Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
 285. ultimate forward rate
 286. unit linked
 287. unit-linked-verzekeringsproduct
 288. universal life
 289. UWV
 290. value new business
 291. Vereniging Consument & Geldzaken
 292. vereniging van eigenaren
 293. Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 294. verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 295. verplicht actief kiezen
 296. verzekeraar
 297. verzekering
 298. verzekeringnemer
 299. verzekeringsadviseur
 300. verzekeringsbedrog
 301. verzekeringsfraude
 302. Verzekeringskamer
 303. verzekeringsmaatschappij
 304. verzekeringsverplichting
 305. verzuim-bv
 306. verzuimverzekering
 307. verzwijging
 308. viaticale regelingen
 309. volksverzekering
 310. WA
 311. WA-verzekering
 312. Wajong
 313. wajongere
 314. walvis (wet)
 315. WAO
 316. WAZ
 317. weerderivaten
 318. weerrisico
 319. Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten
 320. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering
 321. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering jonggehandicapten
 322. Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen
 323. Wet financiering sociale verzekeringen
 324. Wet langdurige zorg
 325. Wet op het financieel toezicht
 326. Wet toezicht verzekeringsbedrijf
 327. wet van de grote getallen
 328. wettelijke aansprakelijkheidsverzekering
 329. Wfsv
 330. Wijzer in geldzaken
 331. wisselkoersverzekering
 332. Wlz
 333. woekerpensioen
 334. woekerpolis
 335. woonlastenbeschermer
 336. woonlastenverzekering
 337. Wtv
 338. yield management
 339. zekerheidsparadox
 340. ziektekostenverzekering
 341. ziekteverzuimverzekering
 342. Ziektewet
 343. Zorg en Welzijn
 344. zorgtoeslag
 345. zorgverzekeraar
 346. zorgverzekering
 347. Zorgverzekeringswet
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet