Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
roadshow
Een reeks presentaties, een promotietour. In de financiële wereld ... >>
 Vandaag 02-06-2020
19999 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 International Bank Accou...
2 AFM-mannetje
3 Black Tuesday
4 penny wise, pound foolish
5 Dragons Den
 Thema's
 Recent verbeterd
02-06ondergronds bankieren
30-0560min-economie
30-05anderhalvemetereconomi...
29-05Economic Sentiment Ind...
29-05herstelfonds
29-05steunfonds
29-05roadshow
29-05Douwe Egbertsje
29-05M&M
28-05hypotheekrente
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. basispensioen
 68. bedrijfsobligatie
 69. bedrijfspensioenfonds
 70. bedrijfstakpensioenfonds
 71. begunstiging
 72. behaalbaar pensioen
 73. beheerkosten
 74. beheervergoeding
 75. beklemd vermogen
 76. belangenmelding
 77. belastingaftrek
 78. beleggen
 79. belegger
 80. belegging
 81. beleggingsbeleid
 82. beleggingsfonds
 83. beleggingshorizon
 84. beleggingsinstrumenten
 85. beleggingsmix
 86. beleggingsobject
 87. beleggingsportefeuille
 88. beleggingsprofiel
 89. beleggingsresultaat
 90. beleggingsstijl
 91. beleggingsstrategie
 92. beleidsdekkingsgraad
 93. benchmark
 94. benchmarking
 95. berekeningsgrondslag
 96. beroepspensioenfonds
 97. beschikbare premieregeling
 98. beschikbarepremiestelsel
 99. bestemmingsdepot
 100. bèta
 101. bewaargeving
 102. bewaarloon
 103. bewaarneming
 104. beweeglijkheid
 105. bijsparen
 106. bijstempelen
 107. brugpensioen
 108. bruteren
 109. bruto loon
 110. buffervrijval
 111. cafetariasysteem
 112. carrièresprong
 113. casinopensioen
 114. CBF
 115. CDC
 116. Centraal Bureau Fondsenwerving
 117. closed book
 118. cohortfondsen
 119. collectief pensioen
 120. collectief vaste premieregeling
 121. collectieve beschikbare premieregeling
 122. collectieve buffer
 123. collectieve pensioenregeling
 124. Collective Defined Contribution
 125. collectiviteitskring
 126. combinatieregeling
 127. coming-servicepensioen
 128. Commissie Parameters
 129. commodities
 130. commodity
 131. contant maken
 132. contante waarde
 133. converteerbare obligatie
 134. convertible
 135. correlatie
 136. coupon
 137. couponopbrengst
 138. credit rating
 139. credit rating agency
 140. DB
 141. db-regeling
 142. DC
 143. deelnemer
 144. deelnemersbewijs
 145. deelnemersbijdrage
 146. deelnemersjaar
 147. deelnemersjaren
 148. deelnemersraad
 149. deeltijdbaan
 150. deeltijdpensioen
 151. defined contribution
 152. defiscalisering
 153. deflatie
 154. dekkingseis
 155. dekkingsgraad
 156. dekkingspercentage
 157. dekkingstekort
 158. dekkingsverplichting
 159. dekkingswaarde
 160. delay discounting
 161. demografische druk
 162. demotie
 163. derde pijler
 164. disconteringsvoet
 165. dividend
 166. DNB-dekkingsgraad
 167. doelvermogen
 168. doorsneepremie
 169. doorsneepremie-systematiek
 170. driepijlersysteem
 171. duurzaamheid
 172. duurzaamheidsindex
 173. economische dekkingsgraad
 174. eenmalige pensioenuitkering
 175. eerste pijler
 176. ego-pensioen
 177. eindloon
 178. eindloonregeling
 179. eindloonsysteem
 180. employee benefits
 181. employee stock option plan
 182. employees stock purchase plan
 183. excedentpensioen
 184. excedentregeling
 185. exitkorting
 186. factor A
 187. Federatie Financieel Planners
 188. FEFFS
 189. financieel onafhankelijk
 190. financieel planner
 191. Financieel Rijbewijs
 192. Financieel Toetsingskader
 193. financiële canon
 194. financiële geletterdheid
 195. financiële planning
 196. flexibele pensionering
 197. flexpensioen
 198. forfaitair rendement
 199. franchise
 200. FTK
 201. functioneel leeftijdsontslag
 202. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 203. garantiepensioen
 204. geïndexeerd pensioen
 205. geld- en kapitaalmarkt
 206. geldmarkt
 207. gematigde eindloonregeling
 208. gemengd bestuur
 209. generatietoets
 210. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 211. gesloten boek
 212. gettovergoeding
 213. glijpad
 214. Global AgeWatch Index
 215. gouden handdruk
 216. gouden ketting
 217. gouden parachute
 218. grenssalaris
 219. grenswerker
 220. groen beleggen
 221. groenfonds
 222. groenregeling
 223. groensparen
 224. Grundrente
 225. H-woord
 226. harde (pensioen)rechten
 227. herbalanceren
 228. herbeleggen
 229. herbeleggingsreserve
 230. herstelplan
 231. hiaatverzekering
 232. hoog/laag pensioen
 233. hoog/laag-constructie
 234. hypotheekrenteaftrek
 235. immunisatie
 236. in bonis
 237. indexatie
 238. indexatieambitie
 239. indexatiedepot
 240. indexatiepotentieel
 241. indexbeleggen
 242. indexkoppeling
 243. indexsprong
 244. inflatie
 245. inflatiecorrectie
 246. inflatierisico
 247. invaren
 248. ISDAfix
 249. jaarruimte
 250. Japanese Government Pension Investment Fund
 251. JGPIF
 252. kapitaal
 253. kapitaaldekking
 254. kapitaaldekkingsratio
 255. kapitaaldekkingsstelsel
 256. kapitaalmarkt
 257. kapitaalovereenkomst
 258. koerswinst
 259. koopkracht
 260. koopkrachtplaatje
 261. koopkrachtrisico
 262. koopsom
 263. koopsompolis
 264. kortlevenrisico
 265. kostenspiegel
 266. kredietafslag
 267. kredietrisico-afslag
 268. kritieke dekkingsgraad
 269. kruimelpensioen
 270. langlevenrisico
 271. langlevenschok
 272. leeftijdscohort
 273. leeftijdsterugstelling
 274. levenscyclus
 275. levenscyclusbeleggen
 276. levenscyclusfonds
 277. levensloopregeling
 278. life cycle-beleggen
 279. life event
 280. lifecycle
 281. lijfrente
 282. lineaire methode (pensioenen)
 283. loon
 284. loon-prijsspiraal
 285. loonbelasting
 286. loongolf
 287. loonheffing
 288. loonindexatie
 289. loonmatiging
 290. loonoffer
 291. loonronde
 292. loonstaat
 293. lump sum
 294. magneetfonds
 295. malus
 296. marktwaarde dekkingsgraad
 297. matching portefeuille
 298. Mercurius
 299. micropensioen
 300. middelloonpensioen
 301. middelloonregeling
 302. Mijnpensioenoverzicht.nl
 303. mini-pensioen
 304. minipensioen
 305. mortaliteit
 306. multi-OPF
 307. MVEV
 308. na-indexatie
 309. nabestaandenpensioen
 310. National Wealth Fund
 311. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 312. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 313. netto loon
 314. netto pensioensparen
 315. (n)FTK
 316. niet-actieven
 317. nieuw Financieel Toetsingskader
 318. nominaal
 319. nominaal pensioencontract
 320. nominale dekkingsgraad
 321. nominale stelsel
 322. nominale waarde
 323. NOPD
 324. nulcouponlening
 325. NWF
 326. obligatie
 327. ODV
 328. offensieve portefeuille
 329. omkeerregel
 330. omslagstelsel
 331. ondernemingspensioenfonds
 332. onderpand
 333. onderwaterpensioen
 334. ongemengd bestuur
 335. ontschotten
 336. opbouwbasis
 337. opbouwkeuzevoet
 338. OPF
 339. opplussen
 340. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 341. OSEB
 342. oudedagsparen in eigen beheer
 343. Oudedagsverplichting
 344. oudedagsvoorziening
 345. ouderdomsarmoede
 346. ouderdomspensioen
 347. overflowbepaling
 348. overlevingspensioen
 349. overrente
 350. overreserve
 351. Pan-Europees Pensioenproduct
 352. paritair
 353. particuliere belegger
 354. partnerpensioen
 355. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 356. passief beheer
 357. passief beleggen
 358. passief portefeuillebeheer
 359. passieve belegger
 360. PEB
 361. pensioen
 362. pensioen BV
 363. pensioen in eigen beheer
 364. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 365. Pensioen- en Verzekeringskamer
 366. pensioen3daagse
 367. pensioenaanspraak
 368. pensioenafdracht
 369. pensioenakkoord
 370. pensioenarmoede
 371. pensioenbeleggen op maat
 372. pensioenbeleggingen
 373. pensioenbewustzijn
 374. pensioenbreuk
 375. pensioenbrief
 376. pensioenclausule
 377. pensioendatum
 378. Pensioenfederatie
 379. pensioenfonds
 380. pensioengat
 381. pensioengebouw
 382. pensioengerechtigde
 383. pensioengerechtigde leeftijd
 384. pensioengevend inkomen
 385. pensioengevend salaris
 386. pensioengrondslag
 387. pensioeninleg
 388. pensioenjaar
 389. pensioenkeuring
 390. Pensioenkijker.nl
 391. pensioenkloof
 392. pensioenknip
 393. pensioenkoepel
 394. pensioenkorting
 395. pensioenleeftijd
 396. pensioenonbewust
 397. pensioenopbouw
 398. pensioenovereenkomst
 399. pensioenpijlers
 400. pensioenpijn
 401. pensioenpot
 402. pensioenpotje
 403. pensioenpremie
 404. pensioenpromotie
 405. Pensioenrapporteur
 406. pensioenreglement
 407. pensioensalaris
 408. pensioensparen
 409. pensioenstichting
 410. pensioenstoplicht
 411. pensioenthermometer
 412. pensioentoezegging
 413. pensioentrekker
 414. pensioenuitruil
 415. pensioenuitvoerder
 416. pensioenval
 417. pensioenverevening
 418. pensioenverplichting
 419. pensioenverzekering
 420. pensioenvoorziening
 421. pensioenvrijheid
 422. Pensioenwet
 423. pension freedom
 424. pension fund shortfall
 425. pension funding gap
 426. pensionado
 427. people's capitalism
 428. Pepp
 429. performance
 430. personal finance
 431. personeelsparticipatie
 432. personele unie
 433. pieb
 434. portefeuille
 435. premie-egalisatiedepot
 436. premiedekkingsgraad
 437. premiedemping
 438. premieovereenkomst
 439. premiepauze
 440. premiepensioeninstelling
 441. premievrije aanspraken
 442. premievrije pensioenopbouw
 443. premievrijstelling
 444. prepensioen
 445. prior service cost
 446. professionele belegger
 447. promotie
 448. reëel pensioencontract
 449. reële dekkingsgraad
 450. regeling voor vervroegd uittreden
 451. rekenrente
 452. rendement
 453. rente
 454. renteafdekking
 455. rentebescherming
 456. rentecurve
 457. rentestandskorting
 458. rentetermijnstructuur
 459. repartitiestelsel
 460. reserveringsruimte
 461. returnportefeuille
 462. rijping
 463. risicobasis
 464. risicobron
 465. risicobudget
 466. ruilrente
 467. rvu
 468. RVU-boete
 469. schatkistbiljet
 470. Schatkistbons (België)
 471. schatkistcertificaat
 472. schatkistpapier
 473. schatkistpromesse
 474. sectorallocatie (beleggen)
 475. Security Financial Stabilisation Fund
 476. sinking giant
 477. slapend pensioen
 478. slaper
 479. slapersrecht
 480. Sociale Verzekeringsbank
 481. solidariteitskring
 482. spaarbankboekje
 483. spaarboekje
 484. spaarloon
 485. spaarloonregeling
 486. spreiding
 487. staatslening
 488. staatsobligatie
 489. staatsschuldmeter
 490. staatsschuldquote
 491. stakingswinst
 492. sterftekans
 493. sterfterisico
 494. sterftetabel
 495. sterftetafel
 496. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 497. Stichting Pensioenkijker.nl
 498. Stichting van de Arbeid
 499. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 500. stock picking
 501. swaprente
 502. T-rendement
 503. TBI-dekkingsgraad
 504. technische voorzieningen
 505. The Pension Rating Agency
 506. toekomstbestendig indexeren
 507. toekomstbestendig pesioenstelsel
 508. toeslag
 509. toeslagverlening
 510. TPRA
 511. TPRA Ranking Report
 512. tweede pijler
 513. U-rendement
 514. UFR
 515. uitfaseren
 516. uitkeringsovereenkomst
 517. uitkeringsregeling (pensioenen)
 518. uitruilen
 519. uitvoeringsovereenkomst
 520. Ultiem Funeste Regelgeving
 521. ultimate forward rate
 522. Unie van Beroepspensioenfondsen
 523. uniform pensioenoverzicht
 524. unisekstafel
 525. UPO
 526. valutarisico
 527. vast pensioen
 528. vastrentende waarden
 529. VDG
 530. verantwoordingsorgaan
 531. vereist eigen vermogen
 532. vereiste dekkingsgraad
 533. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 534. Vereniging van Fondsen in Nederland
 535. vergeten pensioen
 536. vergrijzing
 537. vermogensbeheer
 538. vermogensbeheerder
 539. vermogensfonds
 540. vermogensstructuur
 541. vervroegde uittreding
 542. VEV
 543. VFI
 544. VFI Code Goed Bestuur
 545. visitatiecommissie
 546. vlakke rentecurve
 547. vlakke rentestructuur
 548. volatiliteit
 549. volatility
 550. volkskapitalisme
 551. volksverzekering
 552. voorziening pensioenverplichtingen
 553. VPL (regeling)
 554. vrije reserve
 555. vroegpensioen
 556. vut-fonds
 557. vut-regeling
 558. vutter
 559. waardeoverdracht
 560. waardevast pensioen
 561. weduwen- en wezenaandeel
 562. weduwen- en wezenpensioen
 563. weduwenpensioen
 564. welvaartsvast pensioen
 565. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 566. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 567. wezenpensioen
 568. wiebelpensioen
 569. wiskundige reserve
 570. Witteveenkader
 571. woekerpensioen
 572. woekerpolis
 573. wortelformule
 574. worteltoets
 575. Wvb
 576. yield
 577. yield curve
 578. yield curve risico
 579. yield-to-maturity
 580. Z-score
 581. zachte (pensioen)rechten
 582. zelfstandige zonder pensioen
 583. zero bond
 584. zero-coupon (obligatie)
 585. zilveren economie
 586. zinkende reus
 587. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet