dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Memorial Day
Officiële Amerikaanse feestdag op de laatste maandag in mei waarop ... >>
 Vandaag 27-05-2024
21853 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 letter of representation
4 kongsi
5 peer-to-peer markt
 Thema's
 Recent verbeterd
26-05beneficiair aanvaarden
26-05nullijn
26-05armoede
26-05schijnzelfstandigheid
23-05vakantiegeld
22-05deep technology
22-05helikoptergeld
22-05peer-to-peer markt
22-05greed is good
22-05belastingdruk
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. basispensioen
 68. bedrijfsobligatie
 69. bedrijfspensioenfonds
 70. bedrijfstakpensioenfonds
 71. begunstiging
 72. behaalbaar pensioen
 73. beheerkosten
 74. beheervergoeding
 75. beklemd vermogen
 76. belangenmelding
 77. belastingaftrek
 78. beleggen
 79. belegger
 80. belegging
 81. beleggingsbeleid
 82. beleggingsfonds
 83. beleggingshorizon
 84. beleggingsinstrumenten
 85. beleggingsmix
 86. beleggingsobject
 87. beleggingsportefeuille
 88. beleggingsprofiel
 89. beleggingsresultaat
 90. beleggingsstijl
 91. beleggingsstrategie
 92. beleidsdekkingsgraad
 93. benchmark
 94. benchmarking
 95. berekeningsgrondslag
 96. beroepspensioenfonds
 97. beschikbare premieregeling
 98. beschikbarepremiestelsel
 99. bestemmingsdepot
 100. bèta
 101. bewaargeving
 102. bewaarloon
 103. bewaarneming
 104. beweeglijkheid
 105. bijsparen
 106. bijstempelen
 107. brugpensioen
 108. bruteren
 109. bruto loon
 110. buffervrijval
 111. cafetariasysteem
 112. carrièresprong
 113. casinopensioen
 114. CBF
 115. CDC
 116. Centraal Bureau Fondsenwerving
 117. closed book
 118. cohortfondsen
 119. collectief pensioen
 120. collectief vaste premieregeling
 121. collectieve beschikbare premieregeling
 122. collectieve buffer
 123. collectieve pensioenregeling
 124. Collective Defined Contribution
 125. collectiviteitskring
 126. combinatieregeling
 127. coming-servicepensioen
 128. Commissie Parameters
 129. commodities
 130. commodity
 131. contant maken
 132. contante waarde
 133. converteerbare obligatie
 134. convertible
 135. correlatie
 136. coupon
 137. couponopbrengst
 138. credit rating
 139. credit rating agency
 140. DB
 141. db-regeling
 142. DC
 143. deelnemer
 144. deelnemersbewijs
 145. deelnemersbijdrage
 146. deelnemersjaar
 147. deelnemersjaren
 148. deelnemersraad
 149. deeltijdbaan
 150. deeltijdpensioen
 151. defined contribution
 152. defiscalisering
 153. deflatie
 154. dekkingseis
 155. dekkingsgraad
 156. dekkingspercentage
 157. dekkingstekort
 158. dekkingsverplichting
 159. dekkingswaarde
 160. delay discounting
 161. demografische druk
 162. demotie
 163. derde pijler
 164. disconteringsvoet
 165. dividend
 166. DNB-dekkingsgraad
 167. doelvermogen
 168. doorsneepremie
 169. doorsneepremie-systematiek
 170. driepijlersysteem
 171. duurzaamheid
 172. duurzaamheidsindex
 173. economische dekkingsgraad
 174. eenmalige pensioenuitkering
 175. eerste pijler
 176. ego-pensioen
 177. eindloon
 178. eindloonregeling
 179. eindloonsysteem
 180. employee benefits
 181. employee stock option plan
 182. employees stock purchase plan
 183. excedentpensioen
 184. excedentregeling
 185. exitkorting
 186. factor A
 187. Federatie Financieel Planners
 188. FEFFS
 189. financial independence, retire early
 190. financieel onafhankelijk
 191. financieel planner
 192. Financieel Rijbewijs
 193. Financieel Toetsingskader
 194. financiële canon
 195. financiële geletterdheid
 196. financiële planning
 197. flexibele pensionering
 198. flexpensioen
 199. forfaitair rendement
 200. franchise
 201. FTK
 202. functioneel leeftijdsontslag
 203. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 204. garantiepensioen
 205. geïndexeerd pensioen
 206. geld- en kapitaalmarkt
 207. geldmarkt
 208. gematigde eindloonregeling
 209. gemengd bestuur
 210. generatietoets
 211. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 212. gesloten boek
 213. gettovergoeding
 214. glijpad
 215. Global AgeWatch Index
 216. gouden handdruk
 217. gouden ketting
 218. gouden parachute
 219. grenssalaris
 220. grenswerker
 221. groen beleggen
 222. groenfonds
 223. groenregeling
 224. groensparen
 225. Grundrente
 226. H-woord
 227. harde (pensioen)rechten
 228. herbalanceren
 229. herbeleggen
 230. herbeleggingsreserve
 231. herstelplan
 232. hiaatverzekering
 233. hoog/laag pensioen
 234. hoog/laag-constructie
 235. hypotheekrenteaftrek
 236. immunisatie
 237. in bonis
 238. indexatie
 239. indexatieambitie
 240. indexatiedepot
 241. indexatiepotentieel
 242. indexbeleggen
 243. indexkoppeling
 244. indexsprong
 245. inflatie
 246. inflatiecorrectie
 247. inflatierisico
 248. invaren
 249. ISDAfix
 250. jaarruimte
 251. Japanese Government Pension Investment Fund
 252. JGPIF
 253. kapitaal
 254. kapitaaldekking
 255. kapitaaldekkingsratio
 256. kapitaaldekkingsstelsel
 257. kapitaalmarkt
 258. kapitaalovereenkomst
 259. koerswinst
 260. koopkracht
 261. koopkrachtplaatje
 262. koopkrachtrisico
 263. koopsom
 264. koopsompolis
 265. kortlevenrisico
 266. kostenspiegel
 267. kredietafslag
 268. kredietrisico-afslag
 269. kritieke dekkingsgraad
 270. kruimelpensioen
 271. langlevenrisico
 272. langlevenschok
 273. leeftijdscohort
 274. leeftijdsterugstelling
 275. levenscyclus
 276. levenscyclusbeleggen
 277. levenscyclusfonds
 278. levensloopregeling
 279. life cycle-beleggen
 280. life event
 281. lifecycle
 282. lijfrente
 283. lineaire methode (pensioenen)
 284. loon
 285. loon-prijsspiraal
 286. loonbelasting
 287. loongolf
 288. loonheffing
 289. loonindexatie
 290. loonmatiging
 291. loonoffer
 292. loonronde
 293. loonstaat
 294. lump sum
 295. magneetfonds
 296. malus
 297. marktwaarde dekkingsgraad
 298. matching portefeuille
 299. Mercurius
 300. micropensioen
 301. middelloonpensioen
 302. middelloonregeling
 303. Mijnpensioenoverzicht.nl
 304. mini-pensioen
 305. minipensioen
 306. mortaliteit
 307. multi-OPF
 308. MVEV
 309. MVEV-buffer
 310. na-indexatie
 311. nabestaandenpensioen
 312. National Wealth Fund
 313. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 314. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 315. Netspar
 316. netto loon
 317. netto pensioensparen
 318. Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
 319. (n)FTK
 320. niet-actieven
 321. nieuw Financieel Toetsingskader
 322. nominaal
 323. nominaal pensioencontract
 324. nominale dekkingsgraad
 325. nominale stelsel
 326. nominale waarde
 327. NOPD
 328. nulcouponlening
 329. NWF
 330. obligatie
 331. ODV
 332. offensieve portefeuille
 333. omkeerregel
 334. omslagstelsel
 335. ondernemingspensioenfonds
 336. onderpand
 337. ondersterfte
 338. onderwaterpensioen
 339. ongemengd bestuur
 340. ontschotten
 341. opbouwbasis
 342. opbouwkeuzevoet
 343. opbouwpercentage
 344. OPF
 345. opplussen
 346. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 347. OSEB
 348. oudedagsparen in eigen beheer
 349. Oudedagsverplichting
 350. oudedagsvoorziening
 351. ouderdomsarmoede
 352. ouderdomspensioen
 353. overflowbepaling
 354. overlevingspensioen
 355. overrente
 356. overreserve
 357. oversterfte
 358. Pan-Europees Pensioenproduct
 359. paritair
 360. particuliere belegger
 361. partnerpensioen
 362. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 363. PAS
 364. passief beheer
 365. passief beleggen
 366. passief portefeuillebeheer
 367. passieve belegger
 368. PEB
 369. pensioen
 370. Pensioen Aanspraken Statistiek
 371. pensioen BV
 372. pensioen in eigen beheer
 373. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 374. Pensioen- en Verzekeringskamer
 375. pensioen3daagse
 376. pensioenaanspraak
 377. pensioenafdracht
 378. pensioenakkoord
 379. pensioenarmoede
 380. pensioenbeleggen op maat
 381. pensioenbeleggingen
 382. pensioenbewustzijn
 383. pensioenbreuk
 384. pensioenbrief
 385. pensioenclausule
 386. pensioendatum
 387. Pensioenfederatie
 388. pensioenfonds
 389. pensioengat
 390. pensioengebouw
 391. pensioengerechtigde
 392. pensioengerechtigde leeftijd
 393. pensioengevend inkomen
 394. pensioengevend salaris
 395. pensioengrondslag
 396. pensioeninleg
 397. pensioenjaar
 398. pensioenkeuring
 399. Pensioenkijker.nl
 400. pensioenkloof
 401. pensioenknip
 402. pensioenkoepel
 403. pensioenkorting
 404. pensioenleeftijd
 405. pensioenonbewust
 406. pensioenopbouw
 407. pensioenovereenkomst
 408. pensioenpijlers
 409. pensioenpijn
 410. pensioenpot
 411. pensioenpotje
 412. pensioenpremie
 413. pensioenpromotie
 414. Pensioenrapporteur
 415. pensioenreglement
 416. pensioensalaris
 417. pensioensparen
 418. pensioenstichting
 419. pensioenstoplicht
 420. pensioenthermometer
 421. pensioentoezegging
 422. pensioentrekker
 423. pensioenuitruil
 424. pensioenuitvoerder
 425. pensioenval
 426. pensioenverevening
 427. pensioenverplichting
 428. pensioenverzekering
 429. pensioenvoorziening
 430. pensioenvrijheid
 431. Pensioenwet
 432. pension freedom
 433. pension fund shortfall
 434. pension funding gap
 435. pensionado
 436. people's capitalism
 437. Pepp
 438. performance
 439. personal finance
 440. personeelsparticipatie
 441. personele unie
 442. pieb
 443. portefeuille
 444. premie-egalisatiedepot
 445. premiedekkingsgraad
 446. premiedemping
 447. premiegrondslag
 448. premieovereenkomst
 449. premiepauze
 450. premiepensioeninstelling
 451. premievrije aanspraken
 452. premievrije pensioenopbouw
 453. premievrijstelling
 454. prepensioen
 455. prior service cost
 456. professionele belegger
 457. projectierendement
 458. promotie
 459. reëel pensioencontract
 460. reële dekkingsgraad
 461. regeling voor vervroegd uittreden
 462. rekenrente
 463. rendement
 464. rente
 465. renteafdekking
 466. rentebescherming
 467. rentecurve
 468. rentestandskorting
 469. rentetermijnstructuur
 470. repartitiestelsel
 471. reserveringsruimte
 472. returnportefeuille
 473. rijping
 474. risicobasis
 475. risicobron
 476. risicobudget
 477. ruilrente
 478. rvu
 479. RVU-boete
 480. schatkistbiljet
 481. Schatkistbons (België)
 482. schatkistcertificaat
 483. schatkistpapier
 484. schatkistpromesse
 485. sectorallocatie (beleggen)
 486. Security Financial Stabilisation Fund
 487. sinking giant
 488. slapend pensioen
 489. slaper
 490. slapersrecht
 491. Sociale Verzekeringsbank
 492. solidariteitskring
 493. solidariteitsreserve
 494. spaarbankboekje
 495. spaarboekje
 496. spaarloon
 497. spaarloonregeling
 498. spreiding
 499. staatslening
 500. staatsobligatie
 501. staatsschuldmeter
 502. staatsschuldquote
 503. stakingswinst
 504. sterftekans
 505. sterfterisico
 506. sterftetabel
 507. sterftetafel
 508. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 509. Stichting Pensioenkijker.nl
 510. Stichting van de Arbeid
 511. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 512. stock picking
 513. swaprente
 514. T-rendement
 515. TBI
 516. TBI-dekkingsgraad
 517. technische voorzieningen
 518. The Pension Rating Agency
 519. toekomstbestendig indexeren
 520. toekomstbestendig pensioenstelsel
 521. toeslag
 522. toeslagverlening
 523. TPRA
 524. TPRA Ranking Report
 525. trekken van Drees
 526. tweede pijler
 527. U-rendement
 528. UFR
 529. uitfaseren
 530. uitkeringsovereenkomst
 531. uitkeringsregeling (pensioenen)
 532. uitruilen
 533. uitvoeringsovereenkomst
 534. Ultiem Funeste Regelgeving
 535. ultimate forward rate
 536. Unie van Beroepspensioenfondsen
 537. uniform pensioenoverzicht
 538. unisekstafel
 539. UPO
 540. valutarisico
 541. vast pensioen
 542. vastrentende waarden
 543. VDG
 544. verantwoordingsorgaan
 545. vereist eigen vermogen
 546. vereiste dekkingsgraad
 547. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 548. vergeten pensioen
 549. vergrijzing
 550. vermogensbeheer
 551. vermogensbeheerder
 552. vermogensfonds
 553. vermogensstructuur
 554. vervroegde uittreding
 555. VEV
 556. VFI
 557. VFI Code Goed Bestuur
 558. visitatiecommissie
 559. vlakke rentecurve
 560. vlakke rentestructuur
 561. volatiliteit
 562. volatility
 563. volkskapitalisme
 564. volksverzekering
 565. voorziening pensioenverplichtingen
 566. VPL (regeling)
 567. vrije reserve
 568. vroegpensioen
 569. vut-fonds
 570. vut-regeling
 571. vutter
 572. waardeoverdracht
 573. waardevast pensioen
 574. weduwen- en wezenaandeel
 575. weduwen- en wezenpensioen
 576. weduwenpensioen
 577. welvaartsvast pensioen
 578. werkgeverspremie
 579. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 580. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 581. wezenpensioen
 582. wiebelpensioen
 583. wiskundige reserve
 584. witte vlek
 585. witte vlek pensioenen
 586. Witteveenkader
 587. woekerpensioen
 588. woekerpolis
 589. wortelformule
 590. worteltoets
 591. Wvb
 592. yield
 593. yield curve
 594. yield curve risico
 595. yield-to-maturity
 596. Z-score
 597. zachte (pensioen)rechten
 598. zelfstandige zonder pensioen
 599. zero bond
 600. zero-coupon (obligatie)
 601. zilveren economie
 602. zinkende reus
 603. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet