dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
woekerpolis
Aanduiding voor verschillende vormen van beleggingshypotheken en ... >>
 Vandaag 28-09-2023
21667 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 afnemende meeropbrengsten
4 onder embargo
5 rug
 Thema's
 Recent verbeterd
27-09woekerpolis
26-09aanmaning
25-09cashtrap
24-09federal shutdown
24-09faillissementsfraude
24-09afwentelen
22-09dynamische beprijzing
22-09Gini-coëfficiënt
22-09herbeleggingsrisico
22-09bestaanszekerheid
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. basispensioen
 68. bedrijfsobligatie
 69. bedrijfspensioenfonds
 70. bedrijfstakpensioenfonds
 71. begunstiging
 72. behaalbaar pensioen
 73. beheerkosten
 74. beheervergoeding
 75. beklemd vermogen
 76. belangenmelding
 77. belastingaftrek
 78. beleggen
 79. belegger
 80. belegging
 81. beleggingsbeleid
 82. beleggingsfonds
 83. beleggingshorizon
 84. beleggingsinstrumenten
 85. beleggingsmix
 86. beleggingsobject
 87. beleggingsportefeuille
 88. beleggingsprofiel
 89. beleggingsresultaat
 90. beleggingsstijl
 91. beleggingsstrategie
 92. beleidsdekkingsgraad
 93. benchmark
 94. benchmarking
 95. berekeningsgrondslag
 96. beroepspensioenfonds
 97. beschikbare premieregeling
 98. beschikbarepremiestelsel
 99. bestemmingsdepot
 100. bèta
 101. bewaargeving
 102. bewaarloon
 103. bewaarneming
 104. beweeglijkheid
 105. bijsparen
 106. bijstempelen
 107. brugpensioen
 108. bruteren
 109. bruto loon
 110. buffervrijval
 111. cafetariasysteem
 112. carrièresprong
 113. casinopensioen
 114. CBF
 115. CDC
 116. Centraal Bureau Fondsenwerving
 117. closed book
 118. cohortfondsen
 119. collectief pensioen
 120. collectief vaste premieregeling
 121. collectieve beschikbare premieregeling
 122. collectieve buffer
 123. collectieve pensioenregeling
 124. Collective Defined Contribution
 125. collectiviteitskring
 126. combinatieregeling
 127. coming-servicepensioen
 128. Commissie Parameters
 129. commodities
 130. commodity
 131. contant maken
 132. contante waarde
 133. converteerbare obligatie
 134. convertible
 135. correlatie
 136. coupon
 137. couponopbrengst
 138. credit rating
 139. credit rating agency
 140. DB
 141. db-regeling
 142. DC
 143. deelnemer
 144. deelnemersbewijs
 145. deelnemersbijdrage
 146. deelnemersjaar
 147. deelnemersjaren
 148. deelnemersraad
 149. deeltijdbaan
 150. deeltijdpensioen
 151. defined contribution
 152. defiscalisering
 153. deflatie
 154. dekkingseis
 155. dekkingsgraad
 156. dekkingspercentage
 157. dekkingstekort
 158. dekkingsverplichting
 159. dekkingswaarde
 160. delay discounting
 161. demografische druk
 162. demotie
 163. derde pijler
 164. disconteringsvoet
 165. dividend
 166. DNB-dekkingsgraad
 167. doelvermogen
 168. doorsneepremie
 169. doorsneepremie-systematiek
 170. driepijlersysteem
 171. duurzaamheid
 172. duurzaamheidsindex
 173. economische dekkingsgraad
 174. eenmalige pensioenuitkering
 175. eerste pijler
 176. ego-pensioen
 177. eindloon
 178. eindloonregeling
 179. eindloonsysteem
 180. employee benefits
 181. employee stock option plan
 182. employees stock purchase plan
 183. excedentpensioen
 184. excedentregeling
 185. exitkorting
 186. factor A
 187. Federatie Financieel Planners
 188. FEFFS
 189. financial independence, retire early
 190. financieel onafhankelijk
 191. financieel planner
 192. Financieel Rijbewijs
 193. Financieel Toetsingskader
 194. financiële canon
 195. financiële geletterdheid
 196. financiële planning
 197. flexibele pensionering
 198. flexpensioen
 199. forfaitair rendement
 200. franchise
 201. FTK
 202. functioneel leeftijdsontslag
 203. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 204. garantiepensioen
 205. geïndexeerd pensioen
 206. geld- en kapitaalmarkt
 207. geldmarkt
 208. gematigde eindloonregeling
 209. gemengd bestuur
 210. generatietoets
 211. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 212. gesloten boek
 213. gettovergoeding
 214. glijpad
 215. Global AgeWatch Index
 216. gouden handdruk
 217. gouden ketting
 218. gouden parachute
 219. grenssalaris
 220. grenswerker
 221. groen beleggen
 222. groenfonds
 223. groenregeling
 224. groensparen
 225. Grundrente
 226. H-woord
 227. harde (pensioen)rechten
 228. herbalanceren
 229. herbeleggen
 230. herbeleggingsreserve
 231. herstelplan
 232. hiaatverzekering
 233. hoog/laag pensioen
 234. hoog/laag-constructie
 235. hypotheekrenteaftrek
 236. immunisatie
 237. in bonis
 238. indexatie
 239. indexatieambitie
 240. indexatiedepot
 241. indexatiepotentieel
 242. indexbeleggen
 243. indexkoppeling
 244. indexsprong
 245. inflatie
 246. inflatiecorrectie
 247. inflatierisico
 248. invaren
 249. ISDAfix
 250. jaarruimte
 251. Japanese Government Pension Investment Fund
 252. JGPIF
 253. kapitaal
 254. kapitaaldekking
 255. kapitaaldekkingsratio
 256. kapitaaldekkingsstelsel
 257. kapitaalmarkt
 258. kapitaalovereenkomst
 259. koerswinst
 260. koopkracht
 261. koopkrachtplaatje
 262. koopkrachtrisico
 263. koopsom
 264. koopsompolis
 265. kortlevenrisico
 266. kostenspiegel
 267. kredietafslag
 268. kredietrisico-afslag
 269. kritieke dekkingsgraad
 270. kruimelpensioen
 271. langlevenrisico
 272. langlevenschok
 273. leeftijdscohort
 274. leeftijdsterugstelling
 275. levenscyclus
 276. levenscyclusbeleggen
 277. levenscyclusfonds
 278. levensloopregeling
 279. life cycle-beleggen
 280. life event
 281. lifecycle
 282. lijfrente
 283. lineaire methode (pensioenen)
 284. loon
 285. loon-prijsspiraal
 286. loonbelasting
 287. loongolf
 288. loonheffing
 289. loonindexatie
 290. loonmatiging
 291. loonoffer
 292. loonronde
 293. loonstaat
 294. lump sum
 295. magneetfonds
 296. malus
 297. marktwaarde dekkingsgraad
 298. matching portefeuille
 299. Mercurius
 300. micropensioen
 301. middelloonpensioen
 302. middelloonregeling
 303. Mijnpensioenoverzicht.nl
 304. mini-pensioen
 305. minipensioen
 306. mortaliteit
 307. multi-OPF
 308. MVEV
 309. MVEV-buffer
 310. na-indexatie
 311. nabestaandenpensioen
 312. National Wealth Fund
 313. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 314. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 315. Netspar
 316. netto loon
 317. netto pensioensparen
 318. Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
 319. (n)FTK
 320. niet-actieven
 321. nieuw Financieel Toetsingskader
 322. nominaal
 323. nominaal pensioencontract
 324. nominale dekkingsgraad
 325. nominale stelsel
 326. nominale waarde
 327. NOPD
 328. nulcouponlening
 329. NWF
 330. obligatie
 331. ODV
 332. offensieve portefeuille
 333. omkeerregel
 334. omslagstelsel
 335. ondernemingspensioenfonds
 336. onderpand
 337. ondersterfte
 338. onderwaterpensioen
 339. ongemengd bestuur
 340. ontschotten
 341. opbouwbasis
 342. opbouwkeuzevoet
 343. OPF
 344. opplussen
 345. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 346. OSEB
 347. oudedagsparen in eigen beheer
 348. Oudedagsverplichting
 349. oudedagsvoorziening
 350. ouderdomsarmoede
 351. ouderdomspensioen
 352. overflowbepaling
 353. overlevingspensioen
 354. overrente
 355. overreserve
 356. oversterfte
 357. Pan-Europees Pensioenproduct
 358. paritair
 359. particuliere belegger
 360. partnerpensioen
 361. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 362. PAS
 363. passief beheer
 364. passief beleggen
 365. passief portefeuillebeheer
 366. passieve belegger
 367. PEB
 368. pensioen
 369. Pensioen Aanspraken Statistiek
 370. pensioen BV
 371. pensioen in eigen beheer
 372. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 373. Pensioen- en Verzekeringskamer
 374. pensioen3daagse
 375. pensioenaanspraak
 376. pensioenafdracht
 377. pensioenakkoord
 378. pensioenarmoede
 379. pensioenbeleggen op maat
 380. pensioenbeleggingen
 381. pensioenbewustzijn
 382. pensioenbreuk
 383. pensioenbrief
 384. pensioenclausule
 385. pensioendatum
 386. Pensioenfederatie
 387. pensioenfonds
 388. pensioengat
 389. pensioengebouw
 390. pensioengerechtigde
 391. pensioengerechtigde leeftijd
 392. pensioengevend inkomen
 393. pensioengevend salaris
 394. pensioengrondslag
 395. pensioeninleg
 396. pensioenjaar
 397. pensioenkeuring
 398. Pensioenkijker.nl
 399. pensioenkloof
 400. pensioenknip
 401. pensioenkoepel
 402. pensioenkorting
 403. pensioenleeftijd
 404. pensioenonbewust
 405. pensioenopbouw
 406. pensioenovereenkomst
 407. pensioenpijlers
 408. pensioenpijn
 409. pensioenpot
 410. pensioenpotje
 411. pensioenpremie
 412. pensioenpromotie
 413. Pensioenrapporteur
 414. pensioenreglement
 415. pensioensalaris
 416. pensioensparen
 417. pensioenstichting
 418. pensioenstoplicht
 419. pensioenthermometer
 420. pensioentoezegging
 421. pensioentrekker
 422. pensioenuitruil
 423. pensioenuitvoerder
 424. pensioenval
 425. pensioenverevening
 426. pensioenverplichting
 427. pensioenverzekering
 428. pensioenvoorziening
 429. pensioenvrijheid
 430. Pensioenwet
 431. pension freedom
 432. pension fund shortfall
 433. pension funding gap
 434. pensionado
 435. people's capitalism
 436. Pepp
 437. performance
 438. personal finance
 439. personeelsparticipatie
 440. personele unie
 441. pieb
 442. portefeuille
 443. premie-egalisatiedepot
 444. premiedekkingsgraad
 445. premiedemping
 446. premiegrondslag
 447. premieovereenkomst
 448. premiepauze
 449. premiepensioeninstelling
 450. premievrije aanspraken
 451. premievrije pensioenopbouw
 452. premievrijstelling
 453. prepensioen
 454. prior service cost
 455. professionele belegger
 456. projectierendement
 457. promotie
 458. reëel pensioencontract
 459. reële dekkingsgraad
 460. regeling voor vervroegd uittreden
 461. rekenrente
 462. rendement
 463. rente
 464. renteafdekking
 465. rentebescherming
 466. rentecurve
 467. rentestandskorting
 468. rentetermijnstructuur
 469. repartitiestelsel
 470. reserveringsruimte
 471. returnportefeuille
 472. rijping
 473. risicobasis
 474. risicobron
 475. risicobudget
 476. ruilrente
 477. rvu
 478. RVU-boete
 479. schatkistbiljet
 480. Schatkistbons (België)
 481. schatkistcertificaat
 482. schatkistpapier
 483. schatkistpromesse
 484. sectorallocatie (beleggen)
 485. Security Financial Stabilisation Fund
 486. sinking giant
 487. slapend pensioen
 488. slaper
 489. slapersrecht
 490. Sociale Verzekeringsbank
 491. solidariteitskring
 492. solidariteitsreserve
 493. spaarbankboekje
 494. spaarboekje
 495. spaarloon
 496. spaarloonregeling
 497. spreiding
 498. staatslening
 499. staatsobligatie
 500. staatsschuldmeter
 501. staatsschuldquote
 502. stakingswinst
 503. sterftekans
 504. sterfterisico
 505. sterftetabel
 506. sterftetafel
 507. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 508. Stichting Pensioenkijker.nl
 509. Stichting van de Arbeid
 510. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 511. stock picking
 512. swaprente
 513. T-rendement
 514. TBI
 515. TBI-dekkingsgraad
 516. technische voorzieningen
 517. The Pension Rating Agency
 518. toekomstbestendig indexeren
 519. toekomstbestendig pensioenstelsel
 520. toeslag
 521. toeslagverlening
 522. TPRA
 523. TPRA Ranking Report
 524. trekken van Drees
 525. tweede pijler
 526. U-rendement
 527. UFR
 528. uitfaseren
 529. uitkeringsovereenkomst
 530. uitkeringsregeling (pensioenen)
 531. uitruilen
 532. uitvoeringsovereenkomst
 533. Ultiem Funeste Regelgeving
 534. ultimate forward rate
 535. Unie van Beroepspensioenfondsen
 536. uniform pensioenoverzicht
 537. unisekstafel
 538. UPO
 539. valutarisico
 540. vast pensioen
 541. vastrentende waarden
 542. VDG
 543. verantwoordingsorgaan
 544. vereist eigen vermogen
 545. vereiste dekkingsgraad
 546. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 547. vergeten pensioen
 548. vergrijzing
 549. vermogensbeheer
 550. vermogensbeheerder
 551. vermogensfonds
 552. vermogensstructuur
 553. vervroegde uittreding
 554. VEV
 555. VFI
 556. VFI Code Goed Bestuur
 557. visitatiecommissie
 558. vlakke rentecurve
 559. vlakke rentestructuur
 560. volatiliteit
 561. volatility
 562. volkskapitalisme
 563. volksverzekering
 564. voorziening pensioenverplichtingen
 565. VPL (regeling)
 566. vrije reserve
 567. vroegpensioen
 568. vut-fonds
 569. vut-regeling
 570. vutter
 571. waardeoverdracht
 572. waardevast pensioen
 573. weduwen- en wezenaandeel
 574. weduwen- en wezenpensioen
 575. weduwenpensioen
 576. welvaartsvast pensioen
 577. werkgeverspremie
 578. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 579. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 580. wezenpensioen
 581. wiebelpensioen
 582. wiskundige reserve
 583. witte vlek
 584. witte vlek pensioenen
 585. Witteveenkader
 586. woekerpensioen
 587. woekerpolis
 588. wortelformule
 589. worteltoets
 590. Wvb
 591. yield
 592. yield curve
 593. yield curve risico
 594. yield-to-maturity
 595. Z-score
 596. zachte (pensioen)rechten
 597. zelfstandige zonder pensioen
 598. zero bond
 599. zero-coupon (obligatie)
 600. zilveren economie
 601. zinkende reus
 602. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet