Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
Cache
 Vandaag 15-11-2019
19705 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7excasso
8out-of-pocket kosten
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
14-11kraken
14-11kraakpand
14-11gerechtsdeurwaarder
14-11ontruiming
14-11kantongerecht
14-11kanton
14-11beslagvrije voet
14-11gebonden eigen vermoge...
14-11contactloos betalen
14-11Facebank
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. bedrijfsobligatie
 68. bedrijfspensioenfonds
 69. bedrijfstakpensioenfonds
 70. begunstiging
 71. behaalbaar pensioen
 72. beheerkosten
 73. beheervergoeding
 74. beklemd vermogen
 75. belangenmelding
 76. belastingaftrek
 77. beleggen
 78. belegger
 79. belegging
 80. beleggingsbeleid
 81. beleggingsfonds
 82. beleggingshorizon
 83. beleggingsinstrumenten
 84. beleggingsmix
 85. beleggingsobject
 86. beleggingsportefeuille
 87. beleggingsprofiel
 88. beleggingsresultaat
 89. beleggingsstijl
 90. beleggingsstrategie
 91. beleidsdekkingsgraad
 92. benchmark
 93. benchmarking
 94. berekeningsgrondslag
 95. beroepspensioenfonds
 96. beschikbare premieregeling
 97. bestemmingsdepot
 98. bèta
 99. bewaargeving
 100. bewaarloon
 101. bewaarneming
 102. beweeglijkheid
 103. bijsparen
 104. bijstempelen
 105. brugpensioen
 106. bruteren
 107. bruto loon
 108. buffervrijval
 109. cafetariasysteem
 110. carrièresprong
 111. casinopensioen
 112. CBF
 113. CDC
 114. Centraal Bureau Fondsenwerving
 115. closed book
 116. cohortfondsen
 117. collectief pensioen
 118. collectief vaste premieregeling
 119. collectieve beschikbare premieregeling
 120. collectieve buffer
 121. collectieve pensioenregeling
 122. Collective Defined Contribution
 123. collectiviteitskring
 124. combinatieregeling
 125. coming-servicepensioen
 126. Commissie Parameters
 127. commodities
 128. commodity
 129. contant maken
 130. contante waarde
 131. converteerbare obligatie
 132. convertible
 133. correlatie
 134. coupon
 135. couponopbrengst
 136. credit rating
 137. credit rating agency
 138. DB
 139. db-regeling
 140. DC
 141. deelnemer
 142. deelnemersbewijs
 143. deelnemersbijdrage
 144. deelnemersjaar
 145. deelnemersjaren
 146. deelnemersraad
 147. deeltijdbaan
 148. deeltijdpensioen
 149. defined contribution
 150. defiscalisering
 151. deflatie
 152. dekkingseis
 153. dekkingsgraad
 154. dekkingspercentage
 155. dekkingstekort
 156. dekkingsverplichting
 157. dekkingswaarde
 158. delay discounting
 159. demotie
 160. derde pijler
 161. disconteringsvoet
 162. dividend
 163. DNB-dekkingsgraad
 164. doelvermogen
 165. doorsneepremie
 166. doorsneepremie-systematiek
 167. driepijlersysteem
 168. duurzaamheid
 169. duurzaamheidsindex
 170. economische dekkingsgraad
 171. eenmalige pensioenuitkering
 172. eerste pijler
 173. ego-pensioen
 174. eindloon
 175. eindloonregeling
 176. eindloonsysteem
 177. employee benefits
 178. employee stock option plan
 179. employees stock purchase plan
 180. excedentpensioen
 181. excedentregeling
 182. exitkorting
 183. factor A
 184. Federatie Financieel Planners
 185. FEFFS
 186. financieel onafhankelijk
 187. financieel planner
 188. Financieel Rijbewijs
 189. Financieel Toetsingskader
 190. financiële canon
 191. financiële geletterdheid
 192. financiële planning
 193. flexibele pensionering
 194. flexpensioen
 195. forfaitair rendement
 196. franchise
 197. FTK
 198. functioneel leeftijdsontslag
 199. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 200. garantiepensioen
 201. geïndexeerd pensioen
 202. geld- en kapitaalmarkt
 203. geldmarkt
 204. gematigde eindloonregeling
 205. gemengd bestuur
 206. generatietoets
 207. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 208. gesloten boek
 209. gettovergoeding
 210. glijpad
 211. Global AgeWatch Index
 212. gouden handdruk
 213. gouden ketting
 214. gouden parachute
 215. grenssalaris
 216. grenswerker
 217. groen beleggen
 218. groenfonds
 219. groenregeling
 220. groensparen
 221. H-woord
 222. harde (pensioen)rechten
 223. herbalanceren
 224. herbeleggen
 225. herbeleggingsreserve
 226. herstelplan
 227. hiaatverzekering
 228. hoog/laag pensioen
 229. hoog/laag-constructie
 230. hypotheekrenteaftrek
 231. immunisatie
 232. in bonis
 233. indexatie
 234. indexatieambitie
 235. indexatiedepot
 236. indexatiepotentieel
 237. indexbeleggen
 238. indexkoppeling
 239. indexsprong
 240. inflatie
 241. inflatiecorrectie
 242. inflatierisico
 243. invaren
 244. ISDAfix
 245. jaarruimte
 246. Japanese Government Pension Investment Fund
 247. JGPIF
 248. kapitaal
 249. kapitaaldekking
 250. kapitaaldekkingsratio
 251. kapitaaldekkingsstelsel
 252. kapitaalmarkt
 253. kapitaalovereenkomst
 254. koerswinst
 255. koopkracht
 256. koopkrachtplaatje
 257. koopkrachtrisico
 258. koopsom
 259. koopsompolis
 260. kortlevenrisico
 261. kostenspiegel
 262. kredietafslag
 263. kredietrisico-afslag
 264. kritieke dekkingsgraad
 265. kruimelpensioen
 266. langlevenrisico
 267. langlevenschok
 268. leeftijdscohort
 269. leeftijdsterugstelling
 270. levenscyclus
 271. levenscyclusbeleggen
 272. levenscyclusfonds
 273. levensloopregeling
 274. life cycle-beleggen
 275. life event
 276. lifecycle
 277. lijfrente
 278. lineaire methode (pensioenen)
 279. loon
 280. loon-prijsspiraal
 281. loonbelasting
 282. loongolf
 283. loonheffing
 284. loonindexatie
 285. loonmatiging
 286. loonoffer
 287. loonronde
 288. loonstaat
 289. lump sum
 290. magneetfonds
 291. malus
 292. marktwaarde dekkingsgraad
 293. matching portefeuille
 294. Mercurius
 295. micropensioen
 296. middelloonpensioen
 297. middelloonregeling
 298. Mijnpensioenoverzicht.nl
 299. mini-pensioen
 300. minipensioen
 301. mortaliteit
 302. multi-OPF
 303. MVEV
 304. na-indexatie
 305. nabestaandenpensioen
 306. National Wealth Fund
 307. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 308. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 309. netto loon
 310. netto pensioensparen
 311. (n)FTK
 312. niet-actieven
 313. nieuw Financieel Toetsingskader
 314. nominaal
 315. nominaal pensioencontract
 316. nominale dekkingsgraad
 317. nominale stelsel
 318. nominale waarde
 319. NOPD
 320. nulcouponlening
 321. NWF
 322. obligatie
 323. ODV
 324. offensieve portefeuille
 325. omkeerregel
 326. omslagstelsel
 327. ondernemingspensioenfonds
 328. onderpand
 329. onderwaterpensioen
 330. ongemengd bestuur
 331. ontschotten
 332. opbouwbasis
 333. opbouwkeuzevoet
 334. OPF
 335. opplussen
 336. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 337. OSEB
 338. oudedagsparen in eigen beheer
 339. Oudedagsverplichting
 340. oudedagsvoorziening
 341. ouderdomsarmoede
 342. ouderdomspensioen
 343. overflowbepaling
 344. overlevingspensioen
 345. overrente
 346. overreserve
 347. Pan-Europees Pensioenproduct
 348. paritair
 349. particuliere belegger
 350. partnerpensioen
 351. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 352. passief beheer
 353. passief beleggen
 354. passief portefeuillebeheer
 355. passieve belegger
 356. PEB
 357. pensioen
 358. pensioen BV
 359. pensioen in eigen beheer
 360. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 361. Pensioen- en Verzekeringskamer
 362. pensioen3daagse
 363. pensioenaanspraak
 364. pensioenakkoord
 365. pensioenarmoede
 366. pensioenbeleggen op maat
 367. pensioenbeleggingen
 368. pensioenbewustzijn
 369. pensioenbreuk
 370. pensioenbrief
 371. pensioenclausule
 372. pensioendatum
 373. Pensioenfederatie
 374. pensioenfonds
 375. pensioengat
 376. pensioengebouw
 377. pensioengerechtigde
 378. pensioengerechtigde leeftijd
 379. pensioengevend inkomen
 380. pensioengevend salaris
 381. pensioengrondslag
 382. pensioeninleg
 383. pensioenjaar
 384. pensioenkeuring
 385. Pensioenkijker.nl
 386. pensioenkloof
 387. pensioenknip
 388. pensioenkoepel
 389. pensioenkorting
 390. pensioenleeftijd
 391. pensioenonbewust
 392. pensioenopbouw
 393. pensioenovereenkomst
 394. pensioenpijlers
 395. pensioenpijn
 396. pensioenpot
 397. pensioenpotje
 398. pensioenpremie
 399. pensioenpromotie
 400. Pensioenrapporteur
 401. pensioenreglement
 402. pensioensalaris
 403. pensioensparen
 404. pensioenstichting
 405. pensioenstoplicht
 406. pensioenthermometer
 407. pensioentoezegging
 408. pensioentrekker
 409. pensioenuitruil
 410. pensioenuitvoerder
 411. pensioenval
 412. pensioenverevening
 413. pensioenverplichting
 414. pensioenverzekering
 415. pensioenvoorziening
 416. Pensioenwet
 417. pension fund shortfall
 418. pension funding gap
 419. pensionado
 420. people's capitalism
 421. Pepp
 422. performance
 423. personal finance
 424. personeelsparticipatie
 425. personele unie
 426. pieb
 427. portefeuille
 428. premie-egalisatiedepot
 429. premiedekkingsgraad
 430. premiedemping
 431. premieovereenkomst
 432. premiepauze
 433. premiepensioeninstelling
 434. premievrije aanspraken
 435. premievrije pensioenopbouw
 436. premievrijstelling
 437. prepensioen
 438. prior service cost
 439. professionele belegger
 440. promotie
 441. reëel pensioencontract
 442. reële dekkingsgraad
 443. regeling voor vervroegd uittreden
 444. rekenrente
 445. rendement
 446. rente
 447. renteafdekking
 448. rentebescherming
 449. rentecurve
 450. rentestandskorting
 451. rentetermijnstructuur
 452. repartitiestelsel
 453. returnportefeuille
 454. rijping
 455. risicobasis
 456. risicobron
 457. risicobudget
 458. ruilrente
 459. rvu
 460. RVU-boete
 461. schatkistbiljet
 462. Schatkistbons (België)
 463. schatkistcertificaat
 464. schatkistpapier
 465. schatkistpromesse
 466. sectorallocatie (beleggen)
 467. Security Financial Stabilisation Fund
 468. sinking giant
 469. slapend pensioen
 470. slaper
 471. slapersrecht
 472. Sociale Verzekeringsbank
 473. solidariteitskring
 474. spaarbankboekje
 475. spaarboekje
 476. spaarloon
 477. spaarloonregeling
 478. spreiding
 479. staatslening
 480. staatsobligatie
 481. staatsschuldmeter
 482. staatsschuldquote
 483. stakingswinst
 484. sterftekans
 485. sterfterisico
 486. sterftetabel
 487. sterftetafel
 488. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 489. Stichting Pensioenkijker.nl
 490. Stichting van de Arbeid
 491. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 492. stock picking
 493. swaprente
 494. T-rendement
 495. TBI
 496. TBI-dekkingsgraad
 497. technische voorzieningen
 498. The Pension Rating Agency
 499. toekomstbestendig indexeren
 500. toekomstbestendig pesioenstelsel
 501. toeslag
 502. toeslagverlening
 503. TPRA
 504. TPRA Ranking Report
 505. tweede pijler
 506. U-rendement
 507. UFR
 508. uitfaseren
 509. uitkeringsovereenkomst
 510. uitkeringsregeling (pensioenen)
 511. uitruilen
 512. uitvoeringsovereenkomst
 513. Ultiem Funeste Regelgeving
 514. ultimate forward rate
 515. Unie van Beroepspensioenfondsen
 516. uniform pensioenoverzicht
 517. unisekstafel
 518. UPO
 519. valutarisico
 520. vast pensioen
 521. vastrentende waarden
 522. VDG
 523. verantwoordingsorgaan
 524. vereist eigen vermogen
 525. vereiste dekkingsgraad
 526. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 527. Vereniging van Fondsen in Nederland
 528. vergeten pensioen
 529. vergrijzing
 530. vermogensbeheer
 531. vermogensbeheerder
 532. vermogensfonds
 533. vermogensstructuur
 534. vervroegde uittreding
 535. VEV
 536. VFI
 537. VFI Code Goed Bestuur
 538. visitatiecommissie
 539. vlakke rentecurve
 540. vlakke rentestructuur
 541. volatiliteit
 542. volatility
 543. volkskapitalisme
 544. volksverzekering
 545. voorziening pensioenverplichtingen
 546. VPL (regeling)
 547. vrije reserve
 548. vroegpensioen
 549. vut-fonds
 550. vut-regeling
 551. vutter
 552. waardeoverdracht
 553. waardevast pensioen
 554. weduwen- en wezenaandeel
 555. weduwen- en wezenpensioen
 556. weduwenpensioen
 557. welvaartsvast pensioen
 558. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 559. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 560. wezenpensioen
 561. wiebelpensioen
 562. wiskundige reserve
 563. Witteveenkader
 564. woekerpensioen
 565. woekerpolis
 566. wortelformule
 567. worteltoets
 568. Wvb
 569. yield
 570. yield curve
 571. yield curve risico
 572. yield-to-maturity
 573. Z-score
 574. zachte (pensioen)rechten
 575. zelfstandige zonder pensioen
 576. zero bond
 577. zero-coupon (obligatie)
 578. zilveren economie
 579. zinkende reus
 580. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet