dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Evergrande
Voluit: Evergrande Group. Chinese vastgoedgigant, één van de ... >>
 Vandaag 25-09-2021
21015 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 middeninkomen
2 tapering
3 perfecte storm
4 dot plot
5 treasury stock
 Thema's
 Recent verbeterd
24-09Evergrande
24-09Lehman Brothers
24-09watch list
24-09beurscompetitie
24-09non-fungible token
24-09beleggingsstijl
24-09energiearmoede
24-09dot plot
24-09inkoop van eigen aande...
24-09treasury stock
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9P&L
10R-squared

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. basispensioen
 68. bedrijfsobligatie
 69. bedrijfspensioenfonds
 70. bedrijfstakpensioenfonds
 71. begunstiging
 72. behaalbaar pensioen
 73. beheerkosten
 74. beheervergoeding
 75. beklemd vermogen
 76. belangenmelding
 77. belastingaftrek
 78. beleggen
 79. belegger
 80. belegging
 81. beleggingsbeleid
 82. beleggingsfonds
 83. beleggingshorizon
 84. beleggingsinstrumenten
 85. beleggingsmix
 86. beleggingsobject
 87. beleggingsportefeuille
 88. beleggingsprofiel
 89. beleggingsresultaat
 90. beleggingsstijl
 91. beleggingsstrategie
 92. beleidsdekkingsgraad
 93. benchmark
 94. benchmarking
 95. berekeningsgrondslag
 96. beroepspensioenfonds
 97. beschikbare premieregeling
 98. beschikbarepremiestelsel
 99. bestemmingsdepot
 100. bèta
 101. bewaargeving
 102. bewaarloon
 103. bewaarneming
 104. beweeglijkheid
 105. bijsparen
 106. bijstempelen
 107. brugpensioen
 108. bruteren
 109. bruto loon
 110. buffervrijval
 111. cafetariasysteem
 112. carrièresprong
 113. casinopensioen
 114. CBF
 115. CDC
 116. Centraal Bureau Fondsenwerving
 117. closed book
 118. cohortfondsen
 119. collectief pensioen
 120. collectief vaste premieregeling
 121. collectieve beschikbare premieregeling
 122. collectieve buffer
 123. collectieve pensioenregeling
 124. Collective Defined Contribution
 125. collectiviteitskring
 126. combinatieregeling
 127. coming-servicepensioen
 128. Commissie Parameters
 129. commodities
 130. commodity
 131. contant maken
 132. contante waarde
 133. converteerbare obligatie
 134. convertible
 135. correlatie
 136. coupon
 137. couponopbrengst
 138. credit rating
 139. credit rating agency
 140. DB
 141. db-regeling
 142. DC
 143. deelnemer
 144. deelnemersbewijs
 145. deelnemersbijdrage
 146. deelnemersjaar
 147. deelnemersjaren
 148. deelnemersraad
 149. deeltijdbaan
 150. deeltijdpensioen
 151. defined contribution
 152. defiscalisering
 153. deflatie
 154. dekkingseis
 155. dekkingsgraad
 156. dekkingspercentage
 157. dekkingstekort
 158. dekkingsverplichting
 159. dekkingswaarde
 160. delay discounting
 161. demografische druk
 162. demotie
 163. derde pijler
 164. disconteringsvoet
 165. dividend
 166. DNB-dekkingsgraad
 167. doelvermogen
 168. doorsneepremie
 169. doorsneepremie-systematiek
 170. driepijlersysteem
 171. duurzaamheid
 172. duurzaamheidsindex
 173. economische dekkingsgraad
 174. eenmalige pensioenuitkering
 175. eerste pijler
 176. ego-pensioen
 177. eindloon
 178. eindloonregeling
 179. eindloonsysteem
 180. employee benefits
 181. employee stock option plan
 182. employees stock purchase plan
 183. excedentpensioen
 184. excedentregeling
 185. exitkorting
 186. factor A
 187. Federatie Financieel Planners
 188. FEFFS
 189. financial independence, retire early
 190. financieel onafhankelijk
 191. financieel planner
 192. Financieel Rijbewijs
 193. Financieel Toetsingskader
 194. financiële canon
 195. financiële geletterdheid
 196. financiële planning
 197. flexibele pensionering
 198. flexpensioen
 199. forfaitair rendement
 200. franchise
 201. FTK
 202. functioneel leeftijdsontslag
 203. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 204. garantiepensioen
 205. geïndexeerd pensioen
 206. geld- en kapitaalmarkt
 207. geldmarkt
 208. gematigde eindloonregeling
 209. gemengd bestuur
 210. generatietoets
 211. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 212. gesloten boek
 213. gettovergoeding
 214. glijpad
 215. Global AgeWatch Index
 216. gouden handdruk
 217. gouden ketting
 218. gouden parachute
 219. grenssalaris
 220. grenswerker
 221. groen beleggen
 222. groenfonds
 223. groenregeling
 224. groensparen
 225. Grundrente
 226. H-woord
 227. harde (pensioen)rechten
 228. herbalanceren
 229. herbeleggen
 230. herbeleggingsreserve
 231. herstelplan
 232. hiaatverzekering
 233. hoog/laag pensioen
 234. hoog/laag-constructie
 235. hypotheekrenteaftrek
 236. immunisatie
 237. in bonis
 238. indexatie
 239. indexatieambitie
 240. indexatiedepot
 241. indexatiepotentieel
 242. indexbeleggen
 243. indexkoppeling
 244. indexsprong
 245. inflatie
 246. inflatiecorrectie
 247. inflatierisico
 248. invaren
 249. ISDAfix
 250. jaarruimte
 251. Japanese Government Pension Investment Fund
 252. JGPIF
 253. kapitaal
 254. kapitaaldekking
 255. kapitaaldekkingsratio
 256. kapitaaldekkingsstelsel
 257. kapitaalmarkt
 258. kapitaalovereenkomst
 259. koerswinst
 260. koopkracht
 261. koopkrachtplaatje
 262. koopkrachtrisico
 263. koopsom
 264. koopsompolis
 265. kortlevenrisico
 266. kostenspiegel
 267. kredietafslag
 268. kredietrisico-afslag
 269. kritieke dekkingsgraad
 270. kruimelpensioen
 271. langlevenrisico
 272. langlevenschok
 273. leeftijdscohort
 274. leeftijdsterugstelling
 275. levenscyclus
 276. levenscyclusbeleggen
 277. levenscyclusfonds
 278. levensloopregeling
 279. life cycle-beleggen
 280. life event
 281. lifecycle
 282. lijfrente
 283. lineaire methode (pensioenen)
 284. loon
 285. loon-prijsspiraal
 286. loonbelasting
 287. loongolf
 288. loonheffing
 289. loonindexatie
 290. loonmatiging
 291. loonoffer
 292. loonronde
 293. loonstaat
 294. lump sum
 295. magneetfonds
 296. malus
 297. marktwaarde dekkingsgraad
 298. matching portefeuille
 299. Mercurius
 300. micropensioen
 301. middelloonpensioen
 302. middelloonregeling
 303. Mijnpensioenoverzicht.nl
 304. mini-pensioen
 305. minipensioen
 306. mortaliteit
 307. multi-OPF
 308. MVEV
 309. na-indexatie
 310. nabestaandenpensioen
 311. National Wealth Fund
 312. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 313. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 314. netto loon
 315. netto pensioensparen
 316. (n)FTK
 317. niet-actieven
 318. nieuw Financieel Toetsingskader
 319. nominaal
 320. nominaal pensioencontract
 321. nominale dekkingsgraad
 322. nominale stelsel
 323. nominale waarde
 324. NOPD
 325. nulcouponlening
 326. NWF
 327. obligatie
 328. ODV
 329. offensieve portefeuille
 330. omkeerregel
 331. omslagstelsel
 332. ondernemingspensioenfonds
 333. onderpand
 334. ondersterfte
 335. onderwaterpensioen
 336. ongemengd bestuur
 337. ontschotten
 338. opbouwbasis
 339. opbouwkeuzevoet
 340. OPF
 341. opplussen
 342. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 343. OSEB
 344. oudedagsparen in eigen beheer
 345. Oudedagsverplichting
 346. oudedagsvoorziening
 347. ouderdomsarmoede
 348. ouderdomspensioen
 349. overflowbepaling
 350. overlevingspensioen
 351. overrente
 352. overreserve
 353. oversterfte
 354. Pan-Europees Pensioenproduct
 355. paritair
 356. particuliere belegger
 357. partnerpensioen
 358. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 359. passief beheer
 360. passief beleggen
 361. passief portefeuillebeheer
 362. passieve belegger
 363. PEB
 364. pensioen
 365. pensioen BV
 366. pensioen in eigen beheer
 367. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 368. Pensioen- en Verzekeringskamer
 369. pensioen3daagse
 370. pensioenaanspraak
 371. pensioenafdracht
 372. pensioenakkoord
 373. pensioenarmoede
 374. pensioenbeleggen op maat
 375. pensioenbeleggingen
 376. pensioenbewustzijn
 377. pensioenbreuk
 378. pensioenbrief
 379. pensioenclausule
 380. pensioendatum
 381. Pensioenfederatie
 382. pensioenfonds
 383. pensioengat
 384. pensioengebouw
 385. pensioengerechtigde
 386. pensioengerechtigde leeftijd
 387. pensioengevend inkomen
 388. pensioengevend salaris
 389. pensioengrondslag
 390. pensioeninleg
 391. pensioenjaar
 392. pensioenkeuring
 393. Pensioenkijker.nl
 394. pensioenkloof
 395. pensioenknip
 396. pensioenkoepel
 397. pensioenkorting
 398. pensioenleeftijd
 399. pensioenonbewust
 400. pensioenopbouw
 401. pensioenovereenkomst
 402. pensioenpijlers
 403. pensioenpijn
 404. pensioenpot
 405. pensioenpotje
 406. pensioenpremie
 407. pensioenpromotie
 408. Pensioenrapporteur
 409. pensioenreglement
 410. pensioensalaris
 411. pensioensparen
 412. pensioenstichting
 413. pensioenstoplicht
 414. pensioenthermometer
 415. pensioentoezegging
 416. pensioentrekker
 417. pensioenuitruil
 418. pensioenuitvoerder
 419. pensioenval
 420. pensioenverevening
 421. pensioenverplichting
 422. pensioenverzekering
 423. pensioenvoorziening
 424. pensioenvrijheid
 425. Pensioenwet
 426. pension freedom
 427. pension fund shortfall
 428. pension funding gap
 429. pensionado
 430. people's capitalism
 431. Pepp
 432. performance
 433. personal finance
 434. personeelsparticipatie
 435. personele unie
 436. pieb
 437. portefeuille
 438. premie-egalisatiedepot
 439. premiedekkingsgraad
 440. premiedemping
 441. premiegrondslag
 442. premieovereenkomst
 443. premiepauze
 444. premiepensioeninstelling
 445. premievrije aanspraken
 446. premievrije pensioenopbouw
 447. premievrijstelling
 448. prepensioen
 449. prior service cost
 450. professionele belegger
 451. projectierendement
 452. promotie
 453. reëel pensioencontract
 454. reële dekkingsgraad
 455. regeling voor vervroegd uittreden
 456. rekenrente
 457. rendement
 458. rente
 459. renteafdekking
 460. rentebescherming
 461. rentecurve
 462. rentestandskorting
 463. rentetermijnstructuur
 464. repartitiestelsel
 465. reserveringsruimte
 466. returnportefeuille
 467. rijping
 468. risicobasis
 469. risicobron
 470. risicobudget
 471. ruilrente
 472. rvu
 473. RVU-boete
 474. schatkistbiljet
 475. Schatkistbons (België)
 476. schatkistcertificaat
 477. schatkistpapier
 478. schatkistpromesse
 479. sectorallocatie (beleggen)
 480. Security Financial Stabilisation Fund
 481. sinking giant
 482. slapend pensioen
 483. slaper
 484. slapersrecht
 485. Sociale Verzekeringsbank
 486. solidariteitskring
 487. spaarbankboekje
 488. spaarboekje
 489. spaarloon
 490. spaarloonregeling
 491. spreiding
 492. staatslening
 493. staatsobligatie
 494. staatsschuldmeter
 495. staatsschuldquote
 496. stakingswinst
 497. sterftekans
 498. sterfterisico
 499. sterftetabel
 500. sterftetafel
 501. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 502. Stichting Pensioenkijker.nl
 503. Stichting van de Arbeid
 504. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 505. stock picking
 506. swaprente
 507. T-rendement
 508. TBI
 509. TBI-dekkingsgraad
 510. technische voorzieningen
 511. The Pension Rating Agency
 512. toekomstbestendig indexeren
 513. toekomstbestendig pensioenstelsel
 514. toeslag
 515. toeslagverlening
 516. TPRA
 517. TPRA Ranking Report
 518. tweede pijler
 519. U-rendement
 520. UFR
 521. uitfaseren
 522. uitkeringsovereenkomst
 523. uitkeringsregeling (pensioenen)
 524. uitruilen
 525. uitvoeringsovereenkomst
 526. Ultiem Funeste Regelgeving
 527. ultimate forward rate
 528. Unie van Beroepspensioenfondsen
 529. uniform pensioenoverzicht
 530. unisekstafel
 531. UPO
 532. valutarisico
 533. vast pensioen
 534. vastrentende waarden
 535. VDG
 536. verantwoordingsorgaan
 537. vereist eigen vermogen
 538. vereiste dekkingsgraad
 539. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 540. Vereniging van Fondsen in Nederland
 541. vergeten pensioen
 542. vergrijzing
 543. vermogensbeheer
 544. vermogensbeheerder
 545. vermogensfonds
 546. vermogensstructuur
 547. vervroegde uittreding
 548. VEV
 549. VFI
 550. VFI Code Goed Bestuur
 551. visitatiecommissie
 552. vlakke rentecurve
 553. vlakke rentestructuur
 554. volatiliteit
 555. volatility
 556. volkskapitalisme
 557. volksverzekering
 558. voorziening pensioenverplichtingen
 559. VPL (regeling)
 560. vrije reserve
 561. vroegpensioen
 562. vut-fonds
 563. vut-regeling
 564. vutter
 565. waardeoverdracht
 566. waardevast pensioen
 567. weduwen- en wezenaandeel
 568. weduwen- en wezenpensioen
 569. weduwenpensioen
 570. welvaartsvast pensioen
 571. werkgeverspremie
 572. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 573. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 574. wezenpensioen
 575. wiebelpensioen
 576. wiskundige reserve
 577. witte vlek
 578. witte vlek pensioenen
 579. Witteveenkader
 580. woekerpensioen
 581. woekerpolis
 582. wortelformule
 583. worteltoets
 584. Wvb
 585. yield
 586. yield curve
 587. yield curve risico
 588. yield-to-maturity
 589. Z-score
 590. zachte (pensioen)rechten
 591. zelfstandige zonder pensioen
 592. zero bond
 593. zero-coupon (obligatie)
 594. zilveren economie
 595. zinkende reus
 596. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet