dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
5G
 Vandaag 21-09-2019
19520 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9onder embargo
10Beige Book
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
20-095G
20-09Friedman, Milton
20-09Wall Street
20-09hebzucht is goed
20-09greed is good
20-09teltro
20-09TLTRO
20-09targeted long term ref...
19-09olieprijs
19-09brexit
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. bedrijfsobligatie
 68. bedrijfspensioenfonds
 69. bedrijfstakpensioenfonds
 70. begunstiging
 71. beheerkosten
 72. beheervergoeding
 73. beklemd vermogen
 74. belangenmelding
 75. belastingaftrek
 76. beleggen
 77. belegger
 78. belegging
 79. beleggingsbeleid
 80. beleggingsfonds
 81. beleggingshorizon
 82. beleggingsinstrumenten
 83. beleggingsmix
 84. beleggingsobject
 85. beleggingsportefeuille
 86. beleggingsprofiel
 87. beleggingsresultaat
 88. beleggingsstijl
 89. beleggingsstrategie
 90. beleidsdekkingsgraad
 91. benchmark
 92. benchmarking
 93. berekeningsgrondslag
 94. beroepspensioenfonds
 95. beschikbare premieregeling
 96. bestemmingsdepot
 97. bèta
 98. bewaargeving
 99. bewaarloon
 100. bewaarneming
 101. beweeglijkheid
 102. bijsparen
 103. bijstempelen
 104. brugpensioen
 105. bruteren
 106. bruto loon
 107. buffervrijval
 108. cafetariasysteem
 109. carrièresprong
 110. casinopensioen
 111. CBF
 112. CDC
 113. Centraal Bureau Fondsenwerving
 114. closed book
 115. cohortfondsen
 116. collectief pensioen
 117. collectief vaste premieregeling
 118. collectieve beschikbare premieregeling
 119. collectieve buffer
 120. collectieve pensioenregeling
 121. Collective Defined Contribution
 122. collectiviteitskring
 123. combinatieregeling
 124. coming-servicepensioen
 125. Commissie Parameters
 126. commodities
 127. commodity
 128. contant maken
 129. contante waarde
 130. converteerbare obligatie
 131. convertible
 132. correlatie
 133. coupon
 134. couponopbrengst
 135. credit rating
 136. credit rating agency
 137. DB
 138. db-regeling
 139. DC
 140. deelnemer
 141. deelnemersbewijs
 142. deelnemersbijdrage
 143. deelnemersjaar
 144. deelnemersjaren
 145. deelnemersraad
 146. deeltijdbaan
 147. deeltijdpensioen
 148. defined contribution
 149. defiscalisering
 150. deflatie
 151. dekkingseis
 152. dekkingsgraad
 153. dekkingspercentage
 154. dekkingstekort
 155. dekkingsverplichting
 156. dekkingswaarde
 157. delay discounting
 158. demotie
 159. derde pijler
 160. disconteringsvoet
 161. dividend
 162. DNB-dekkingsgraad
 163. doelvermogen
 164. doorsneepremie
 165. doorsneepremie-systematiek
 166. driepijlersysteem
 167. duurzaamheid
 168. duurzaamheidsindex
 169. economische dekkingsgraad
 170. eenmalige pensioenuitkering
 171. eerste pijler
 172. ego-pensioen
 173. eindloon
 174. eindloonregeling
 175. eindloonsysteem
 176. employee benefits
 177. employee stock option plan
 178. employees stock purchase plan
 179. excedentpensioen
 180. excedentregeling
 181. exitkorting
 182. factor A
 183. Federatie Financieel Planners
 184. FEFFS
 185. financieel onafhankelijk
 186. financieel planner
 187. Financieel Rijbewijs
 188. Financieel Toetsingskader
 189. financiële canon
 190. financiële geletterdheid
 191. financiële planning
 192. flexibele pensionering
 193. flexpensioen
 194. forfaitair rendement
 195. franchise
 196. FTK
 197. functioneel leeftijdsontslag
 198. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 199. garantiepensioen
 200. geïndexeerd pensioen
 201. geld- en kapitaalmarkt
 202. geldmarkt
 203. gematigde eindloonregeling
 204. gemengd bestuur
 205. generatietoets
 206. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 207. gesloten boek
 208. gettovergoeding
 209. glijpad
 210. Global AgeWatch Index
 211. gouden handdruk
 212. gouden ketting
 213. gouden parachute
 214. grenssalaris
 215. grenswerker
 216. groen beleggen
 217. groenfonds
 218. groenregeling
 219. groensparen
 220. H-woord
 221. harde (pensioen)rechten
 222. herbalanceren
 223. herbeleggen
 224. herbeleggingsreserve
 225. herstelplan
 226. hoog/laag pensioen
 227. hoog/laag-constructie
 228. hypotheekrenteaftrek
 229. immunisatie
 230. in bonis
 231. indexatie
 232. indexatieambitie
 233. indexatiedepot
 234. indexatiepotentieel
 235. indexbeleggen
 236. indexkoppeling
 237. indexsprong
 238. inflatie
 239. inflatiecorrectie
 240. inflatierisico
 241. invaren
 242. ISDAfix
 243. jaarruimte
 244. Japanese Government Pension Investment Fund
 245. JGPIF
 246. kapitaal
 247. kapitaaldekking
 248. kapitaaldekkingsratio
 249. kapitaaldekkingsstelsel
 250. kapitaalmarkt
 251. kapitaalovereenkomst
 252. koerswinst
 253. koopkracht
 254. koopkrachtplaatje
 255. koopkrachtrisico
 256. koopsom
 257. koopsompolis
 258. kortlevenrisico
 259. kostenspiegel
 260. kredietafslag
 261. kredietrisico-afslag
 262. kritieke dekkingsgraad
 263. kruimelpensioen
 264. langlevenrisico
 265. langlevenschok
 266. leeftijdscohort
 267. leeftijdsterugstelling
 268. levenscyclus
 269. levenscyclusbeleggen
 270. levenscyclusfonds
 271. levensloopregeling
 272. life cycle-beleggen
 273. life event
 274. lifecycle
 275. lijfrente
 276. lineaire methode (pensioenen)
 277. loon
 278. loon-prijsspiraal
 279. loonbelasting
 280. loongolf
 281. loonheffing
 282. loonindexatie
 283. loonmatiging
 284. loonoffer
 285. loonronde
 286. loonstaat
 287. lump sum
 288. malus
 289. marktwaarde dekkingsgraad
 290. matching portefeuille
 291. Mercurius
 292. micropensioen
 293. middelloonpensioen
 294. middelloonregeling
 295. Mijnpensioenoverzicht.nl
 296. mini-pensioen
 297. minipensioen
 298. mortaliteit
 299. multi-OPF
 300. MVEV
 301. na-indexatie
 302. nabestaandenpensioen
 303. National Wealth Fund
 304. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 305. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 306. netto loon
 307. netto pensioensparen
 308. (n)FTK
 309. niet-actieven
 310. nieuw Financieel Toetsingskader
 311. nominaal
 312. nominaal pensioencontract
 313. nominale dekkingsgraad
 314. nominale stelsel
 315. nominale waarde
 316. NOPD
 317. nulcouponlening
 318. NWF
 319. obligatie
 320. ODV
 321. offensieve portefeuille
 322. omkeerregel
 323. omslagstelsel
 324. ondernemingspensioenfonds
 325. onderpand
 326. onderwaterpensioen
 327. ongemengd bestuur
 328. ontschotten
 329. opbouwbasis
 330. opbouwkeuzevoet
 331. OPF
 332. opplussen
 333. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 334. OSEB
 335. oudedagsparen in eigen beheer
 336. Oudedagsverplichting
 337. oudedagsvoorziening
 338. ouderdomsarmoede
 339. ouderdomspensioen
 340. overflowbepaling
 341. overlevingspensioen
 342. overrente
 343. overreserve
 344. Pan-Europees Pensioenproduct
 345. paritair
 346. particuliere belegger
 347. partnerpensioen
 348. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 349. passief beheer
 350. passief beleggen
 351. passief portefeuillebeheer
 352. passieve belegger
 353. PEB
 354. pensioen
 355. pensioen BV
 356. pensioen in eigen beheer
 357. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 358. Pensioen- en Verzekeringskamer
 359. pensioen3daagse
 360. pensioenaanspraak
 361. pensioenakkoord
 362. pensioenarmoede
 363. pensioenbeleggingen
 364. pensioenbewustzijn
 365. pensioenbreuk
 366. pensioenbrief
 367. pensioenclausule
 368. pensioendatum
 369. Pensioenfederatie
 370. pensioenfonds
 371. pensioengat
 372. pensioengebouw
 373. pensioengerechtigde
 374. pensioengerechtigde leeftijd
 375. pensioengevend inkomen
 376. pensioengevend salaris
 377. pensioengrondslag
 378. pensioeninleg
 379. pensioenjaar
 380. pensioenkeuring
 381. Pensioenkijker.nl
 382. pensioenkloof
 383. pensioenknip
 384. pensioenkoepel
 385. pensioenkorting
 386. pensioenleeftijd
 387. pensioenonbewust
 388. pensioenopbouw
 389. pensioenovereenkomst
 390. pensioenpijlers
 391. pensioenpijn
 392. pensioenpot
 393. pensioenpotje
 394. pensioenpremie
 395. pensioenpromotie
 396. Pensioenrapporteur
 397. pensioenreglement
 398. pensioensalaris
 399. pensioensparen
 400. pensioenstichting
 401. pensioenstoplicht
 402. pensioenthermometer
 403. pensioentoezegging
 404. pensioentrekker
 405. pensioenuitruil
 406. pensioenuitvoerder
 407. pensioenval
 408. pensioenverevening
 409. pensioenverplichting
 410. pensioenverzekering
 411. pensioenvoorziening
 412. Pensioenwet
 413. pension fund shortfall
 414. pension funding gap
 415. pensionado
 416. people's capitalism
 417. Pepp
 418. performance
 419. personal finance
 420. personeelsparticipatie
 421. personele unie
 422. pieb
 423. portefeuille
 424. premie-egalisatiedepot
 425. premiedekkingsgraad
 426. premiedemping
 427. premieovereenkomst
 428. premiepauze
 429. premiepensioeninstelling
 430. premievrije aanspraken
 431. premievrije pensioenopbouw
 432. premievrijstelling
 433. prepensioen
 434. prior service cost
 435. professionele belegger
 436. promotie
 437. reëel pensioencontract
 438. reële dekkingsgraad
 439. regeling voor vervroegd uittreden
 440. rekenrente
 441. rendement
 442. rente
 443. renteafdekking
 444. rentebescherming
 445. rentecurve
 446. rentestandskorting
 447. rentetermijnstructuur
 448. repartitiestelsel
 449. returnportefeuille
 450. rijping
 451. risicobasis
 452. risicobron
 453. risicobudget
 454. ruilrente
 455. rvu
 456. RVU-boete
 457. schatkistbiljet
 458. Schatkistbons (België)
 459. schatkistcertificaat
 460. schatkistpapier
 461. schatkistpromesse
 462. sectorallocatie (beleggen)
 463. Security Financial Stabilisation Fund
 464. sinking giant
 465. slapend pensioen
 466. slaper
 467. slapersrecht
 468. Sociale Verzekeringsbank
 469. spaarbankboekje
 470. spaarboekje
 471. spaarloon
 472. spaarloonregeling
 473. spreiding
 474. staatslening
 475. staatsobligatie
 476. staatsschuldmeter
 477. staatsschuldquote
 478. stakingswinst
 479. sterftekans
 480. sterfterisico
 481. sterftetabel
 482. sterftetafel
 483. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 484. Stichting Pensioenkijker.nl
 485. Stichting van de Arbeid
 486. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 487. stock picking
 488. swaprente
 489. T-rendement
 490. TBI
 491. TBI-dekkingsgraad
 492. technische voorzieningen
 493. The Pension Rating Agency
 494. toekomstbestendig indexeren
 495. toekomstbestendig pesioenstelsel
 496. toeslag
 497. toeslagverlening
 498. TPRA
 499. TPRA Ranking Report
 500. tweede pijler
 501. U-rendement
 502. UFR
 503. uitfaseren
 504. uitkeringsovereenkomst
 505. uitkeringsregeling (pensioenen)
 506. uitruilen
 507. uitvoeringsovereenkomst
 508. Ultiem Funeste Regelgeving
 509. ultimate forward rate
 510. Unie van Beroepspensioenfondsen
 511. uniform pensioenoverzicht
 512. unisekstafel
 513. UPO
 514. valutarisico
 515. vast pensioen
 516. vastrentende waarden
 517. VDG
 518. verantwoordingsorgaan
 519. vereist eigen vermogen
 520. vereiste dekkingsgraad
 521. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 522. Vereniging van Fondsen in Nederland
 523. vergeten pensioen
 524. vergrijzing
 525. vermogensbeheer
 526. vermogensbeheerder
 527. vermogensfonds
 528. vermogensstructuur
 529. vervroegde uittreding
 530. VEV
 531. VFI
 532. VFI Code Goed Bestuur
 533. visitatiecommissie
 534. vlakke rentecurve
 535. vlakke rentestructuur
 536. volatiliteit
 537. volatility
 538. volkskapitalisme
 539. volksverzekering
 540. voorziening pensioenverplichtingen
 541. VPL (regeling)
 542. vrije reserve
 543. vroegpensioen
 544. vut-fonds
 545. vut-regeling
 546. vutter
 547. waardeoverdracht
 548. waardevast pensioen
 549. weduwen- en wezenaandeel
 550. weduwen- en wezenpensioen
 551. weduwenpensioen
 552. welvaartsvast pensioen
 553. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 554. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 555. wezenpensioen
 556. wiebelpensioen
 557. wiskundige reserve
 558. Witteveenkader
 559. woekerpensioen
 560. woekerpolis
 561. wortelformule
 562. worteltoets
 563. Wvb
 564. yield
 565. yield curve
 566. yield curve risico
 567. yield-to-maturity
 568. Z-score
 569. zachte (pensioen)rechten
 570. zelfstandige zonder pensioen
 571. zero bond
 572. zero-coupon (obligatie)
 573. zilveren economie
 574. zinkende reus
 575. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet