Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
oversterfte
Er is sprake van oversterfte als het sterf­te­cijfer in een ... >>
 Vandaag 24-10-2020
20362 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 K-vormig herstel
2 International Bank Accou...
3 ouwe jongens krentenbrood
4 rentmeesterschap
5 R-squared
 Thema's
 Recent verbeterd
23-10oversterfte
23-10contactloze kaart
23-10klusjeseconomie
23-10beoordelingseconomie
23-10pinstoring
23-10K-vormig herstel
23-10sleutelgeld
23-10laatste-ronde-effect
23-10armoede
23-10ophoesten van geld
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6o/g
7onder embargo
8out-of-pocket kosten
9excasso
10arm's length-beginsel

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. basispensioen
 68. bedrijfsobligatie
 69. bedrijfspensioenfonds
 70. bedrijfstakpensioenfonds
 71. begunstiging
 72. behaalbaar pensioen
 73. beheerkosten
 74. beheervergoeding
 75. beklemd vermogen
 76. belangenmelding
 77. belastingaftrek
 78. beleggen
 79. belegger
 80. belegging
 81. beleggingsbeleid
 82. beleggingsfonds
 83. beleggingshorizon
 84. beleggingsinstrumenten
 85. beleggingsmix
 86. beleggingsobject
 87. beleggingsportefeuille
 88. beleggingsprofiel
 89. beleggingsresultaat
 90. beleggingsstijl
 91. beleggingsstrategie
 92. beleidsdekkingsgraad
 93. benchmark
 94. benchmarking
 95. berekeningsgrondslag
 96. beroepspensioenfonds
 97. beschikbare premieregeling
 98. beschikbarepremiestelsel
 99. bestemmingsdepot
 100. bèta
 101. bewaargeving
 102. bewaarloon
 103. bewaarneming
 104. beweeglijkheid
 105. bijsparen
 106. bijstempelen
 107. brugpensioen
 108. bruteren
 109. bruto loon
 110. buffervrijval
 111. cafetariasysteem
 112. carrièresprong
 113. casinopensioen
 114. CBF
 115. CDC
 116. Centraal Bureau Fondsenwerving
 117. closed book
 118. cohortfondsen
 119. collectief pensioen
 120. collectief vaste premieregeling
 121. collectieve beschikbare premieregeling
 122. collectieve buffer
 123. collectieve pensioenregeling
 124. Collective Defined Contribution
 125. collectiviteitskring
 126. combinatieregeling
 127. coming-servicepensioen
 128. Commissie Parameters
 129. commodities
 130. commodity
 131. contant maken
 132. contante waarde
 133. converteerbare obligatie
 134. convertible
 135. correlatie
 136. coupon
 137. couponopbrengst
 138. credit rating
 139. credit rating agency
 140. DB
 141. db-regeling
 142. DC
 143. deelnemer
 144. deelnemersbewijs
 145. deelnemersbijdrage
 146. deelnemersjaar
 147. deelnemersjaren
 148. deelnemersraad
 149. deeltijdbaan
 150. deeltijdpensioen
 151. defined contribution
 152. defiscalisering
 153. deflatie
 154. dekkingseis
 155. dekkingsgraad
 156. dekkingspercentage
 157. dekkingstekort
 158. dekkingsverplichting
 159. dekkingswaarde
 160. delay discounting
 161. demografische druk
 162. demotie
 163. derde pijler
 164. disconteringsvoet
 165. dividend
 166. DNB-dekkingsgraad
 167. doelvermogen
 168. doorsneepremie
 169. doorsneepremie-systematiek
 170. driepijlersysteem
 171. duurzaamheid
 172. duurzaamheidsindex
 173. economische dekkingsgraad
 174. eenmalige pensioenuitkering
 175. eerste pijler
 176. ego-pensioen
 177. eindloon
 178. eindloonregeling
 179. eindloonsysteem
 180. employee benefits
 181. employee stock option plan
 182. employees stock purchase plan
 183. excedentpensioen
 184. excedentregeling
 185. exitkorting
 186. factor A
 187. Federatie Financieel Planners
 188. FEFFS
 189. financial independence, retire early
 190. financieel onafhankelijk
 191. financieel planner
 192. Financieel Rijbewijs
 193. Financieel Toetsingskader
 194. financiële canon
 195. financiële geletterdheid
 196. financiële planning
 197. flexibele pensionering
 198. flexpensioen
 199. forfaitair rendement
 200. franchise
 201. FTK
 202. functioneel leeftijdsontslag
 203. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 204. garantiepensioen
 205. geïndexeerd pensioen
 206. geld- en kapitaalmarkt
 207. geldmarkt
 208. gematigde eindloonregeling
 209. gemengd bestuur
 210. generatietoets
 211. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 212. gesloten boek
 213. gettovergoeding
 214. glijpad
 215. Global AgeWatch Index
 216. gouden handdruk
 217. gouden ketting
 218. gouden parachute
 219. grenssalaris
 220. grenswerker
 221. groen beleggen
 222. groenfonds
 223. groenregeling
 224. groensparen
 225. Grundrente
 226. H-woord
 227. harde (pensioen)rechten
 228. herbalanceren
 229. herbeleggen
 230. herbeleggingsreserve
 231. herstelplan
 232. hiaatverzekering
 233. hoog/laag pensioen
 234. hoog/laag-constructie
 235. hypotheekrenteaftrek
 236. immunisatie
 237. in bonis
 238. indexatie
 239. indexatieambitie
 240. indexatiedepot
 241. indexatiepotentieel
 242. indexbeleggen
 243. indexkoppeling
 244. indexsprong
 245. inflatie
 246. inflatiecorrectie
 247. inflatierisico
 248. invaren
 249. ISDAfix
 250. jaarruimte
 251. Japanese Government Pension Investment Fund
 252. JGPIF
 253. kapitaal
 254. kapitaaldekking
 255. kapitaaldekkingsratio
 256. kapitaaldekkingsstelsel
 257. kapitaalmarkt
 258. kapitaalovereenkomst
 259. koerswinst
 260. koopkracht
 261. koopkrachtplaatje
 262. koopkrachtrisico
 263. koopsom
 264. koopsompolis
 265. kortlevenrisico
 266. kostenspiegel
 267. kredietafslag
 268. kredietrisico-afslag
 269. kritieke dekkingsgraad
 270. kruimelpensioen
 271. langlevenrisico
 272. langlevenschok
 273. leeftijdscohort
 274. leeftijdsterugstelling
 275. levenscyclus
 276. levenscyclusbeleggen
 277. levenscyclusfonds
 278. levensloopregeling
 279. life cycle-beleggen
 280. life event
 281. lifecycle
 282. lijfrente
 283. lineaire methode (pensioenen)
 284. loon
 285. loon-prijsspiraal
 286. loonbelasting
 287. loongolf
 288. loonheffing
 289. loonindexatie
 290. loonmatiging
 291. loonoffer
 292. loonronde
 293. loonstaat
 294. lump sum
 295. magneetfonds
 296. malus
 297. marktwaarde dekkingsgraad
 298. matching portefeuille
 299. Mercurius
 300. micropensioen
 301. middelloonpensioen
 302. middelloonregeling
 303. Mijnpensioenoverzicht.nl
 304. mini-pensioen
 305. minipensioen
 306. mortaliteit
 307. multi-OPF
 308. MVEV
 309. na-indexatie
 310. nabestaandenpensioen
 311. National Wealth Fund
 312. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 313. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 314. netto loon
 315. netto pensioensparen
 316. (n)FTK
 317. niet-actieven
 318. nieuw Financieel Toetsingskader
 319. nominaal
 320. nominaal pensioencontract
 321. nominale dekkingsgraad
 322. nominale stelsel
 323. nominale waarde
 324. NOPD
 325. nulcouponlening
 326. NWF
 327. obligatie
 328. ODV
 329. offensieve portefeuille
 330. omkeerregel
 331. omslagstelsel
 332. ondernemingspensioenfonds
 333. onderpand
 334. ondersterfte
 335. onderwaterpensioen
 336. ongemengd bestuur
 337. ontschotten
 338. opbouwbasis
 339. opbouwkeuzevoet
 340. OPF
 341. opplussen
 342. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 343. OSEB
 344. oudedagsparen in eigen beheer
 345. Oudedagsverplichting
 346. oudedagsvoorziening
 347. ouderdomsarmoede
 348. ouderdomspensioen
 349. overflowbepaling
 350. overlevingspensioen
 351. overrente
 352. overreserve
 353. oversterfte
 354. Pan-Europees Pensioenproduct
 355. paritair
 356. particuliere belegger
 357. partnerpensioen
 358. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 359. passief beheer
 360. passief beleggen
 361. passief portefeuillebeheer
 362. passieve belegger
 363. PEB
 364. pensioen
 365. pensioen BV
 366. pensioen in eigen beheer
 367. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 368. Pensioen- en Verzekeringskamer
 369. pensioen3daagse
 370. pensioenaanspraak
 371. pensioenafdracht
 372. pensioenakkoord
 373. pensioenarmoede
 374. pensioenbeleggen op maat
 375. pensioenbeleggingen
 376. pensioenbewustzijn
 377. pensioenbreuk
 378. pensioenbrief
 379. pensioenclausule
 380. pensioendatum
 381. Pensioenfederatie
 382. pensioenfonds
 383. pensioengat
 384. pensioengebouw
 385. pensioengerechtigde
 386. pensioengerechtigde leeftijd
 387. pensioengevend inkomen
 388. pensioengevend salaris
 389. pensioengrondslag
 390. pensioeninleg
 391. pensioenjaar
 392. pensioenkeuring
 393. Pensioenkijker.nl
 394. pensioenkloof
 395. pensioenknip
 396. pensioenkoepel
 397. pensioenkorting
 398. pensioenleeftijd
 399. pensioenonbewust
 400. pensioenopbouw
 401. pensioenovereenkomst
 402. pensioenpijlers
 403. pensioenpijn
 404. pensioenpot
 405. pensioenpotje
 406. pensioenpremie
 407. pensioenpromotie
 408. Pensioenrapporteur
 409. pensioenreglement
 410. pensioensalaris
 411. pensioensparen
 412. pensioenstichting
 413. pensioenstoplicht
 414. pensioenthermometer
 415. pensioentoezegging
 416. pensioentrekker
 417. pensioenuitruil
 418. pensioenuitvoerder
 419. pensioenval
 420. pensioenverevening
 421. pensioenverplichting
 422. pensioenverzekering
 423. pensioenvoorziening
 424. pensioenvrijheid
 425. Pensioenwet
 426. pension freedom
 427. pension fund shortfall
 428. pension funding gap
 429. pensionado
 430. people's capitalism
 431. Pepp
 432. performance
 433. personal finance
 434. personeelsparticipatie
 435. personele unie
 436. pieb
 437. portefeuille
 438. premie-egalisatiedepot
 439. premiedekkingsgraad
 440. premiedemping
 441. premieovereenkomst
 442. premiepauze
 443. premiepensioeninstelling
 444. premievrije aanspraken
 445. premievrije pensioenopbouw
 446. premievrijstelling
 447. prepensioen
 448. prior service cost
 449. professionele belegger
 450. projectierendement
 451. promotie
 452. reëel pensioencontract
 453. reële dekkingsgraad
 454. regeling voor vervroegd uittreden
 455. rekenrente
 456. rendement
 457. rente
 458. renteafdekking
 459. rentebescherming
 460. rentecurve
 461. rentestandskorting
 462. rentetermijnstructuur
 463. repartitiestelsel
 464. reserveringsruimte
 465. returnportefeuille
 466. rijping
 467. risicobasis
 468. risicobron
 469. risicobudget
 470. ruilrente
 471. rvu
 472. RVU-boete
 473. schatkistbiljet
 474. Schatkistbons (België)
 475. schatkistcertificaat
 476. schatkistpapier
 477. schatkistpromesse
 478. sectorallocatie (beleggen)
 479. Security Financial Stabilisation Fund
 480. sinking giant
 481. slapend pensioen
 482. slaper
 483. slapersrecht
 484. Sociale Verzekeringsbank
 485. solidariteitskring
 486. spaarbankboekje
 487. spaarboekje
 488. spaarloon
 489. spaarloonregeling
 490. spreiding
 491. staatslening
 492. staatsobligatie
 493. staatsschuldmeter
 494. staatsschuldquote
 495. stakingswinst
 496. sterftekans
 497. sterfterisico
 498. sterftetabel
 499. sterftetafel
 500. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 501. Stichting Pensioenkijker.nl
 502. Stichting van de Arbeid
 503. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 504. stock picking
 505. swaprente
 506. T-rendement
 507. TBI
 508. TBI-dekkingsgraad
 509. technische voorzieningen
 510. The Pension Rating Agency
 511. toekomstbestendig indexeren
 512. toekomstbestendig pensioenstelsel
 513. toeslag
 514. toeslagverlening
 515. TPRA
 516. TPRA Ranking Report
 517. tweede pijler
 518. U-rendement
 519. UFR
 520. uitfaseren
 521. uitkeringsovereenkomst
 522. uitkeringsregeling (pensioenen)
 523. uitruilen
 524. uitvoeringsovereenkomst
 525. Ultiem Funeste Regelgeving
 526. ultimate forward rate
 527. Unie van Beroepspensioenfondsen
 528. uniform pensioenoverzicht
 529. unisekstafel
 530. UPO
 531. valutarisico
 532. vast pensioen
 533. vastrentende waarden
 534. VDG
 535. verantwoordingsorgaan
 536. vereist eigen vermogen
 537. vereiste dekkingsgraad
 538. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 539. Vereniging van Fondsen in Nederland
 540. vergeten pensioen
 541. vergrijzing
 542. vermogensbeheer
 543. vermogensbeheerder
 544. vermogensfonds
 545. vermogensstructuur
 546. vervroegde uittreding
 547. VEV
 548. VFI
 549. VFI Code Goed Bestuur
 550. visitatiecommissie
 551. vlakke rentecurve
 552. vlakke rentestructuur
 553. volatiliteit
 554. volatility
 555. volkskapitalisme
 556. volksverzekering
 557. voorziening pensioenverplichtingen
 558. VPL (regeling)
 559. vrije reserve
 560. vroegpensioen
 561. vut-fonds
 562. vut-regeling
 563. vutter
 564. waardeoverdracht
 565. waardevast pensioen
 566. weduwen- en wezenaandeel
 567. weduwen- en wezenpensioen
 568. weduwenpensioen
 569. welvaartsvast pensioen
 570. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 571. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 572. wezenpensioen
 573. wiebelpensioen
 574. wiskundige reserve
 575. witte vlek
 576. witte vlek pensioenen
 577. Witteveenkader
 578. woekerpensioen
 579. woekerpolis
 580. wortelformule
 581. worteltoets
 582. Wvb
 583. yield
 584. yield curve
 585. yield curve risico
 586. yield-to-maturity
 587. Z-score
 588. zachte (pensioen)rechten
 589. zelfstandige zonder pensioen
 590. zero bond
 591. zero-coupon (obligatie)
 592. zilveren economie
 593. zinkende reus
 594. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet