dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Adverteren | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
advanced internal ratings-based (model, aproach)
 Vandaag 25-06-2018
18646 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5excasso
6out-of-pocket kosten
7debt service coverage ra...
8inkomen
9generatie Y
10hypotheekrenteaftrek
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
24-06kenniseconomie
24-06ict
24-06digital nomad
24-06digitale nomade
23-06Eurogroep
22-06Tobin's Q
21-06Dow Jones Industrial A...
20-06neutrale rente
19-06micropensioen
19-06kruimelpensioen
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. combinatieregeling
 122. coming-servicepensioen
 123. commodities
 124. commodity
 125. contant maken
 126. contante waarde
 127. converteerbare obligatie
 128. convertible
 129. correlatie
 130. coupon
 131. couponopbrengst
 132. credit rating
 133. credit rating agency
 134. DB
 135. db-regeling
 136. DC
 137. deelnemer
 138. deelnemersbewijs
 139. deelnemersbijdrage
 140. deelnemersjaar
 141. deelnemersjaren
 142. deelnemersraad
 143. deeltijdbaan
 144. deeltijdpensioen
 145. defined contribution
 146. defiscalisering
 147. deflatie
 148. dekkingseis
 149. dekkingsgraad
 150. dekkingspercentage
 151. dekkingstekort
 152. dekkingsverplichting
 153. dekkingswaarde
 154. delay discounting
 155. demotie
 156. derde pijler
 157. disconteringsvoet
 158. dividend
 159. DNB-dekkingsgraad
 160. doelvermogen
 161. doorsneepremie
 162. doorsneepremie-systematiek
 163. driepijlersysteem
 164. duurzaamheid
 165. duurzaamheidsindex
 166. economische dekkingsgraad
 167. eenmalige pensioenuitkering
 168. eerste pijler
 169. ego-pensioen
 170. eindloon
 171. eindloonregeling
 172. eindloonsysteem
 173. employee benefits
 174. employee stock option plan
 175. employees stock purchase plan
 176. excedentpensioen
 177. excedentregeling
 178. exitkorting
 179. factor A
 180. Federatie Financieel Planners
 181. FEFFS
 182. financieel onafhankelijk
 183. financieel planner
 184. Financieel Rijbewijs
 185. Financieel Toetsingskader
 186. financiële canon
 187. financiële geletterdheid
 188. financiële planning
 189. flexibele pensionering
 190. flexpensioen
 191. forfaitair rendement
 192. franchise
 193. FTK
 194. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 195. garantiepensioen
 196. geïndexeerd pensioen
 197. geld- en kapitaalmarkt
 198. geldmarkt
 199. gematigde eindloonregeling
 200. gemengd bestuur
 201. generatietoets
 202. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 203. gesloten boek
 204. gettovergoeding
 205. Global AgeWatch Index
 206. gouden handdruk
 207. gouden ketting
 208. gouden parachute
 209. grenssalaris
 210. grenswerker
 211. groen beleggen
 212. groenfonds
 213. groenregeling
 214. groensparen
 215. H-woord
 216. harde (pensioen)rechten
 217. herbalanceren
 218. herbeleggen
 219. herbeleggingsreserve
 220. herstelplan
 221. hoog/laag pensioen
 222. hoog/laag-constructie
 223. hypotheekrenteaftrek
 224. immunisatie
 225. in bonis
 226. indexatie
 227. indexatieambitie
 228. indexatiedepot
 229. indexbeleggen
 230. indexkoppeling
 231. indexsprong
 232. inflatie
 233. inflatiecorrectie
 234. inflatierisico
 235. invaren
 236. ISDAfix
 237. jaarruimte
 238. Japanese Government Pension Investment Fund
 239. JGPIF
 240. kapitaal
 241. kapitaaldekking
 242. kapitaaldekkingsratio
 243. kapitaaldekkingsstelsel
 244. kapitaalmarkt
 245. kapitaalovereenkomst
 246. koerswinst
 247. koopkracht
 248. koopkrachtplaatje
 249. koopkrachtrisico
 250. koopsom
 251. koopsompolis
 252. kortlevenrisico
 253. kostenspiegel
 254. kredietafslag
 255. kredietrisico-afslag
 256. kruimelpensioen
 257. langlevenrisico
 258. langlevenschok
 259. leeftijdscohort
 260. leeftijdsterugstelling
 261. levenscyclus
 262. levenscyclusbeleggen
 263. levenscyclusfonds
 264. levensloopregeling
 265. life cycle-beleggen
 266. life event
 267. lifecycle
 268. lijfrente
 269. lineaire methode (pensioenen)
 270. loon
 271. loon-prijsspiraal
 272. loonbelasting
 273. loongolf
 274. loonheffing
 275. loonindexatie
 276. loonmatiging
 277. loonoffer
 278. loonronde
 279. loonstaat
 280. malus
 281. marktwaarde dekkingsgraad
 282. matching portefeuille
 283. Mercurius
 284. micropensioen
 285. middelloonpensioen
 286. middelloonregeling
 287. Mijnpensioenoverzicht.nl
 288. minipensioen
 289. mortaliteit
 290. multi-OPF
 291. MVEV
 292. na-indexatie
 293. nabestaandenpensioen
 294. National Wealth Fund
 295. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 296. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 297. netto loon
 298. netto pensioensparen
 299. (n)FTK
 300. niet-actieven
 301. nieuw Financieel Toetsingskader
 302. nominaal
 303. nominaal pensioencontract
 304. nominale dekkingsgraad
 305. nominale stelsel
 306. nominale waarde
 307. NOPD
 308. nulcouponlening
 309. NWF
 310. obligatie
 311. ODV
 312. offensieve portefeuille
 313. omkeerregel
 314. omslagstelsel
 315. ondernemingspensioenfonds
 316. onderpand
 317. onderwaterpensioen
 318. ongemengd bestuur
 319. opbouwkeuzevoet
 320. OPF
 321. opplussen
 322. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 323. OSEB
 324. oudedagsparen in eigen beheer
 325. Oudedagsverplichting
 326. oudedagsvoorziening
 327. ouderdomsarmoede
 328. ouderdomspensioen
 329. overflowbepaling
 330. overlevingspensioen
 331. overrente
 332. overreserve
 333. Pan Europees Pensioenproduct
 334. Pan-Europees Pensioenproduct
 335. paritair
 336. particuliere belegger
 337. partnerpensioen
 338. passief beheer
 339. passief beleggen
 340. passief portefeuillebeheer
 341. passieve belegger
 342. PEB
 343. pensioen
 344. pensioen BV
 345. pensioen in eigen beheer
 346. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 347. Pensioen- en Verzekeringskamer
 348. pensioen3daagse
 349. pensioenaanspraak
 350. pensioenarmoede
 351. pensioenbeleggingen
 352. pensioenbewustzijn
 353. pensioenbreuk
 354. pensioenbrief
 355. pensioenclausule
 356. pensioendatum
 357. Pensioenfederatie
 358. pensioenfonds
 359. pensioengat
 360. pensioengebouw
 361. pensioengerechtigde
 362. pensioengerechtigde leeftijd
 363. pensioengevend inkomen
 364. pensioengevend salaris
 365. pensioengrondslag
 366. pensioeninleg
 367. pensioenjaar
 368. pensioenkeuring
 369. Pensioenkijker.nl
 370. pensioenkloof
 371. pensioenknip
 372. pensioenkoepel
 373. pensioenkorting
 374. pensioenleeftijd
 375. pensioenonbewust
 376. pensioenopbouw
 377. pensioenovereenkomst
 378. pensioenpijlers
 379. pensioenpijn
 380. pensioenpot
 381. pensioenpotje
 382. pensioenpremie
 383. pensioenpromotie
 384. Pensioenrapporteur
 385. pensioenreglement
 386. pensioensalaris
 387. pensioensparen
 388. pensioenstichting
 389. pensioenstoplicht
 390. pensioenthermometer
 391. pensioentoezegging
 392. pensioentrekker
 393. pensioenuitruil
 394. pensioenuitvoerder
 395. pensioenval
 396. pensioenverevening
 397. pensioenverplichting
 398. pensioenverzekering
 399. Pensioenwet
 400. pension fund shortfall
 401. pension funding gap
 402. pensionado
 403. people's capitalism
 404. Pepp
 405. performance
 406. personal finance
 407. personeelsparticipatie
 408. personele unie
 409. pieb
 410. portefeuille
 411. premie-egalisatiedepot
 412. premiedekkingsgraad
 413. premiedemping
 414. premieovereenkomst
 415. premiepauze
 416. premiepensioeninstelling
 417. premievrije aanspraken
 418. premievrije pensioenopbouw
 419. premievrijstelling
 420. prepensioen
 421. prior service cost
 422. professionele belegger
 423. promotie
 424. reëel pensioencontract
 425. reële dekkingsgraad
 426. regeling voor vervroegd uittreden
 427. rekenrente
 428. rendement
 429. rente
 430. rentebescherming
 431. rentecurve
 432. rentestandskorting
 433. rentetermijnstructuur
 434. repartitiestelsel
 435. returnportefeuille
 436. rijping
 437. risicobron
 438. risicobudget
 439. ruilrente
 440. rvu
 441. schatkistbiljet
 442. Schatkistbons (België)
 443. schatkistcertificaat
 444. schatkistpapier
 445. schatkistpromesse
 446. sectorallocatie (beleggen)
 447. Security Financial Stabilisation Fund
 448. sinking giant
 449. slapend pensioen
 450. slaper
 451. slapersrecht
 452. Sociale Verzekeringsbank
 453. spaarbankboekje
 454. spaarboekje
 455. spaarloon
 456. spaarloonregeling
 457. spreiding
 458. staatslening
 459. staatsobligatie
 460. staatsschuldmeter
 461. staatsschuldquote
 462. stakingswinst
 463. sterftekans
 464. sterfterisico
 465. sterftetabel
 466. sterftetafel
 467. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 468. Stichting Pensioenkijker.nl
 469. Stichting van de Arbeid
 470. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 471. stock picking
 472. swaprente
 473. T-rendement
 474. TBI
 475. TBI-dekkingsgraad
 476. technische voorzieningen
 477. The Pension Rating Agency
 478. toekomstbestendig indexeren
 479. toekomstbestendig pesioenstelsel
 480. toeslag
 481. toeslagverlening
 482. TPRA
 483. TPRA Ranking Report
 484. tweede pijler
 485. U-rendement
 486. UFR
 487. uitfaseren
 488. uitkeringsovereenkomst
 489. uitkeringsregeling (pensioenen)
 490. uitruilen
 491. uitvoeringsovereenkomst
 492. Ultiem Funeste Regelgeving
 493. ultimate forward rate
 494. Unie van Beroepspensioenfondsen
 495. uniform pensioenoverzicht
 496. unisekstafel
 497. UPO
 498. valutarisico
 499. vast pensioen
 500. vastrentende waarden
 501. VDG
 502. verantwoordingsorgaan
 503. vereist eigen vermogen
 504. vereiste dekkingsgraad
 505. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 506. Vereniging van Fondsen in Nederland
 507. vergeten pensioen
 508. vergrijzing
 509. vermogensbeheer
 510. vermogensbeheerder
 511. vermogensfonds
 512. vermogensstructuur
 513. vervroegde uittreding
 514. VEV
 515. VFI
 516. VFI Code Goed Bestuur
 517. visitatiecommissie
 518. vlakke rentecurve
 519. vlakke rentestructuur
 520. volatiliteit
 521. volatility
 522. volkskapitalisme
 523. volksverzekering
 524. voorziening pensioenverplichtingen
 525. vrije reserve
 526. vroegpensioen
 527. vut-fonds
 528. vut-regeling
 529. vutter
 530. waardeoverdracht
 531. waardevast pensioen
 532. weduwen- en wezenaandeel
 533. weduwen- en wezenpensioen
 534. weduwenpensioen
 535. welvaartsvast pensioen
 536. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 537. wezenpensioen
 538. wiskundige reserve
 539. Witteveenkader
 540. woekerpensioen
 541. woekerpolis
 542. wortelformule
 543. worteltoets
 544. Wvb
 545. yield
 546. yield curve
 547. yield curve risico
 548. yield-to-maturity
 549. Z-score
 550. zachte (pensioen)rechten
 551. zelfstandige zonder pensioen
 552. zero bond
 553. zero-coupon (obligatie)
 554. zilveren economie
 555. zinkende reus
 556. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Adverteren | Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet