dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Volg ons op Twitter
rendementstoerisme
 Vandaag 18-07-2019
19326 begrippen & definities
 Meest opgevraagde begrippen
1International Bank Accou...
2AFM-mannetje
3Dogs of the Dow
4ouwe jongens krentenbroo...
5debt service coverage ra...
6excasso
7out-of-pocket kosten
8o/g
9Beige Book
10onder embargo
Meer >>
 Thema's
Meer >>
 Recent verbeterd
18-07home run
18-07homerun
18-07rendementstoerisme
18-07zoektocht naar rendeme...
18-07originate-and-hold mod...
18-07uitkeringstoerisme
18-07tanktoerisme
18-07dollartoerisme
18-07sociale-zekerheidstoer...
16-07Opslag Duurzame Energi...
Meer >>
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. AG-tafels
 33. ageing giants
 34. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 35. algemeen nut beogende instelling
 36. Algemeen Pensioenfonds
 37. Algemene nabestaandenwet
 38. Algemene Ouderdomswet
 39. Algemene Pensioen Groep
 40. alternatieve beleggingen
 41. ambitieovereenkomst
 42. ANBI
 43. ANBO
 44. AOW
 45. AOW-gat
 46. AOW-leeftijd
 47. APF
 48. arbeidsovereenkomst
 49. arbeidsvoorwaarden à la carte
 50. ARRI
 51. aspirant-deelnemer
 52. asset-allocatie
 53. asset-categorie
 54. asset-liability management
 55. asset management
 56. asset mix
 57. attributie-analyse
 58. audit
 59. audit committee
 60. audit trail
 61. Autoriteit Financiële Markten
 62. babyboom-generatie
 63. backservice
 64. backserviceverplichtingen
 65. banksparen
 66. bedrijfsobligatie
 67. bedrijfspensioenfonds
 68. bedrijfstakpensioenfonds
 69. begunstiging
 70. beheerkosten
 71. beheervergoeding
 72. beklemd vermogen
 73. belangenmelding
 74. belastingaftrek
 75. beleggen
 76. belegger
 77. belegging
 78. beleggingsbeleid
 79. beleggingsfonds
 80. beleggingshorizon
 81. beleggingsinstrumenten
 82. beleggingsmix
 83. beleggingsobject
 84. beleggingsportefeuille
 85. beleggingsprofiel
 86. beleggingsresultaat
 87. beleggingsstijl
 88. beleggingsstrategie
 89. beleidsdekkingsgraad
 90. benchmark
 91. benchmarking
 92. berekeningsgrondslag
 93. beroepspensioenfonds
 94. beschikbare premieregeling
 95. bestemmingsdepot
 96. bèta
 97. bewaargeving
 98. bewaarloon
 99. bewaarneming
 100. beweeglijkheid
 101. bijsparen
 102. bijstempelen
 103. brugpensioen
 104. bruteren
 105. bruto loon
 106. buffervrijval
 107. cafetariasysteem
 108. carrièresprong
 109. casinopensioen
 110. CBF
 111. CDC
 112. Centraal Bureau Fondsenwerving
 113. closed book
 114. cohortfondsen
 115. collectief pensioen
 116. collectief vaste premieregeling
 117. collectieve beschikbare premieregeling
 118. collectieve buffer
 119. collectieve pensioenregeling
 120. Collective Defined Contribution
 121. collectiviteitskring
 122. combinatieregeling
 123. coming-servicepensioen
 124. Commissie Parameters
 125. commodities
 126. commodity
 127. contant maken
 128. contante waarde
 129. converteerbare obligatie
 130. convertible
 131. correlatie
 132. coupon
 133. couponopbrengst
 134. credit rating
 135. credit rating agency
 136. DB
 137. db-regeling
 138. DC
 139. deelnemer
 140. deelnemersbewijs
 141. deelnemersbijdrage
 142. deelnemersjaar
 143. deelnemersjaren
 144. deelnemersraad
 145. deeltijdbaan
 146. deeltijdpensioen
 147. defined contribution
 148. defiscalisering
 149. deflatie
 150. dekkingseis
 151. dekkingsgraad
 152. dekkingspercentage
 153. dekkingstekort
 154. dekkingsverplichting
 155. dekkingswaarde
 156. delay discounting
 157. demotie
 158. derde pijler
 159. disconteringsvoet
 160. dividend
 161. DNB-dekkingsgraad
 162. doelvermogen
 163. doorsneepremie
 164. doorsneepremie-systematiek
 165. driepijlersysteem
 166. duurzaamheid
 167. duurzaamheidsindex
 168. economische dekkingsgraad
 169. eenmalige pensioenuitkering
 170. eerste pijler
 171. ego-pensioen
 172. eindloon
 173. eindloonregeling
 174. eindloonsysteem
 175. employee benefits
 176. employee stock option plan
 177. employees stock purchase plan
 178. excedentpensioen
 179. excedentregeling
 180. exitkorting
 181. factor A
 182. Federatie Financieel Planners
 183. FEFFS
 184. financieel onafhankelijk
 185. financieel planner
 186. Financieel Rijbewijs
 187. Financieel Toetsingskader
 188. financiële canon
 189. financiële geletterdheid
 190. financiële planning
 191. flexibele pensionering
 192. flexpensioen
 193. forfaitair rendement
 194. franchise
 195. FTK
 196. functioneel leeftijdsontslag
 197. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 198. garantiepensioen
 199. geïndexeerd pensioen
 200. geld- en kapitaalmarkt
 201. geldmarkt
 202. gematigde eindloonregeling
 203. gemengd bestuur
 204. generatietoets
 205. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 206. gesloten boek
 207. gettovergoeding
 208. glijpad
 209. Global AgeWatch Index
 210. gouden handdruk
 211. gouden ketting
 212. gouden parachute
 213. grenssalaris
 214. grenswerker
 215. groen beleggen
 216. groenfonds
 217. groenregeling
 218. groensparen
 219. H-woord
 220. harde (pensioen)rechten
 221. herbalanceren
 222. herbeleggen
 223. herbeleggingsreserve
 224. herstelplan
 225. hoog/laag pensioen
 226. hoog/laag-constructie
 227. hypotheekrenteaftrek
 228. immunisatie
 229. in bonis
 230. indexatie
 231. indexatieambitie
 232. indexatiedepot
 233. indexatiepotentieel
 234. indexbeleggen
 235. indexkoppeling
 236. indexsprong
 237. inflatie
 238. inflatiecorrectie
 239. inflatierisico
 240. invaren
 241. ISDAfix
 242. jaarruimte
 243. Japanese Government Pension Investment Fund
 244. JGPIF
 245. kapitaal
 246. kapitaaldekking
 247. kapitaaldekkingsratio
 248. kapitaaldekkingsstelsel
 249. kapitaalmarkt
 250. kapitaalovereenkomst
 251. koerswinst
 252. koopkracht
 253. koopkrachtplaatje
 254. koopkrachtrisico
 255. koopsom
 256. koopsompolis
 257. kortlevenrisico
 258. kostenspiegel
 259. kredietafslag
 260. kredietrisico-afslag
 261. kritieke dekkingsgraad
 262. kruimelpensioen
 263. langlevenrisico
 264. langlevenschok
 265. leeftijdscohort
 266. leeftijdsterugstelling
 267. levenscyclus
 268. levenscyclusbeleggen
 269. levenscyclusfonds
 270. levensloopregeling
 271. life cycle-beleggen
 272. life event
 273. lifecycle
 274. lijfrente
 275. lineaire methode (pensioenen)
 276. loon
 277. loon-prijsspiraal
 278. loonbelasting
 279. loongolf
 280. loonheffing
 281. loonindexatie
 282. loonmatiging
 283. loonoffer
 284. loonronde
 285. loonstaat
 286. lump sum
 287. malus
 288. marktwaarde dekkingsgraad
 289. matching portefeuille
 290. Mercurius
 291. micropensioen
 292. middelloonpensioen
 293. middelloonregeling
 294. Mijnpensioenoverzicht.nl
 295. mini-pensioen
 296. minipensioen
 297. mortaliteit
 298. multi-OPF
 299. MVEV
 300. na-indexatie
 301. nabestaandenpensioen
 302. National Wealth Fund
 303. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 304. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 305. netto loon
 306. netto pensioensparen
 307. (n)FTK
 308. niet-actieven
 309. nieuw Financieel Toetsingskader
 310. nominaal
 311. nominaal pensioencontract
 312. nominale dekkingsgraad
 313. nominale stelsel
 314. nominale waarde
 315. NOPD
 316. nulcouponlening
 317. NWF
 318. obligatie
 319. ODV
 320. offensieve portefeuille
 321. omkeerregel
 322. omslagstelsel
 323. ondernemingspensioenfonds
 324. onderpand
 325. onderwaterpensioen
 326. ongemengd bestuur
 327. ontschotten
 328. opbouwbasis
 329. opbouwkeuzevoet
 330. OPF
 331. opplussen
 332. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 333. OSEB
 334. oudedagsparen in eigen beheer
 335. Oudedagsverplichting
 336. oudedagsvoorziening
 337. ouderdomsarmoede
 338. ouderdomspensioen
 339. overflowbepaling
 340. overlevingspensioen
 341. overrente
 342. overreserve
 343. Pan-Europees Pensioenproduct
 344. paritair
 345. particuliere belegger
 346. partnerpensioen
 347. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 348. passief beheer
 349. passief beleggen
 350. passief portefeuillebeheer
 351. passieve belegger
 352. PEB
 353. pensioen
 354. pensioen BV
 355. pensioen in eigen beheer
 356. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 357. Pensioen- en Verzekeringskamer
 358. pensioen3daagse
 359. pensioenaanspraak
 360. pensioenakkoord
 361. pensioenarmoede
 362. pensioenbeleggingen
 363. pensioenbewustzijn
 364. pensioenbreuk
 365. pensioenbrief
 366. pensioenclausule
 367. pensioendatum
 368. Pensioenfederatie
 369. pensioenfonds
 370. pensioengat
 371. pensioengebouw
 372. pensioengerechtigde
 373. pensioengerechtigde leeftijd
 374. pensioengevend inkomen
 375. pensioengevend salaris
 376. pensioengrondslag
 377. pensioeninleg
 378. pensioenjaar
 379. pensioenkeuring
 380. Pensioenkijker.nl
 381. pensioenkloof
 382. pensioenknip
 383. pensioenkoepel
 384. pensioenkorting
 385. pensioenleeftijd
 386. pensioenonbewust
 387. pensioenopbouw
 388. pensioenovereenkomst
 389. pensioenpijlers
 390. pensioenpijn
 391. pensioenpot
 392. pensioenpotje
 393. pensioenpremie
 394. pensioenpromotie
 395. Pensioenrapporteur
 396. pensioenreglement
 397. pensioensalaris
 398. pensioensparen
 399. pensioenstichting
 400. pensioenstoplicht
 401. pensioenthermometer
 402. pensioentoezegging
 403. pensioentrekker
 404. pensioenuitruil
 405. pensioenuitvoerder
 406. pensioenval
 407. pensioenverevening
 408. pensioenverplichting
 409. pensioenverzekering
 410. pensioenvoorziening
 411. Pensioenwet
 412. pension fund shortfall
 413. pension funding gap
 414. pensionado
 415. people's capitalism
 416. Pepp
 417. performance
 418. personal finance
 419. personeelsparticipatie
 420. personele unie
 421. pieb
 422. portefeuille
 423. premie-egalisatiedepot
 424. premiedekkingsgraad
 425. premiedemping
 426. premieovereenkomst
 427. premiepauze
 428. premiepensioeninstelling
 429. premievrije aanspraken
 430. premievrije pensioenopbouw
 431. premievrijstelling
 432. prepensioen
 433. prior service cost
 434. professionele belegger
 435. promotie
 436. reëel pensioencontract
 437. reële dekkingsgraad
 438. regeling voor vervroegd uittreden
 439. rekenrente
 440. rendement
 441. rente
 442. rentebescherming
 443. rentecurve
 444. rentestandskorting
 445. rentetermijnstructuur
 446. repartitiestelsel
 447. returnportefeuille
 448. rijping
 449. risicobasis
 450. risicobron
 451. risicobudget
 452. ruilrente
 453. rvu
 454. RVU-boete
 455. schatkistbiljet
 456. Schatkistbons (België)
 457. schatkistcertificaat
 458. schatkistpapier
 459. schatkistpromesse
 460. sectorallocatie (beleggen)
 461. Security Financial Stabilisation Fund
 462. sinking giant
 463. slapend pensioen
 464. slaper
 465. slapersrecht
 466. Sociale Verzekeringsbank
 467. spaarbankboekje
 468. spaarboekje
 469. spaarloon
 470. spaarloonregeling
 471. spreiding
 472. staatslening
 473. staatsobligatie
 474. staatsschuldmeter
 475. staatsschuldquote
 476. stakingswinst
 477. sterftekans
 478. sterfterisico
 479. sterftetabel
 480. sterftetafel
 481. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 482. Stichting Pensioenkijker.nl
 483. Stichting van de Arbeid
 484. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 485. stock picking
 486. swaprente
 487. T-rendement
 488. TBI
 489. TBI-dekkingsgraad
 490. technische voorzieningen
 491. The Pension Rating Agency
 492. toekomstbestendig indexeren
 493. toekomstbestendig pesioenstelsel
 494. toeslag
 495. toeslagverlening
 496. TPRA
 497. TPRA Ranking Report
 498. tweede pijler
 499. U-rendement
 500. UFR
 501. uitfaseren
 502. uitkeringsovereenkomst
 503. uitkeringsregeling (pensioenen)
 504. uitruilen
 505. uitvoeringsovereenkomst
 506. Ultiem Funeste Regelgeving
 507. ultimate forward rate
 508. Unie van Beroepspensioenfondsen
 509. uniform pensioenoverzicht
 510. unisekstafel
 511. UPO
 512. valutarisico
 513. vast pensioen
 514. vastrentende waarden
 515. VDG
 516. verantwoordingsorgaan
 517. vereist eigen vermogen
 518. vereiste dekkingsgraad
 519. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 520. Vereniging van Fondsen in Nederland
 521. vergeten pensioen
 522. vergrijzing
 523. vermogensbeheer
 524. vermogensbeheerder
 525. vermogensfonds
 526. vermogensstructuur
 527. vervroegde uittreding
 528. VEV
 529. VFI
 530. VFI Code Goed Bestuur
 531. visitatiecommissie
 532. vlakke rentecurve
 533. vlakke rentestructuur
 534. volatiliteit
 535. volatility
 536. volkskapitalisme
 537. volksverzekering
 538. voorziening pensioenverplichtingen
 539. VPL (regeling)
 540. vrije reserve
 541. vroegpensioen
 542. vut-fonds
 543. vut-regeling
 544. vutter
 545. waardeoverdracht
 546. waardevast pensioen
 547. weduwen- en wezenaandeel
 548. weduwen- en wezenpensioen
 549. weduwenpensioen
 550. welvaartsvast pensioen
 551. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 552. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 553. wezenpensioen
 554. wiskundige reserve
 555. Witteveenkader
 556. woekerpensioen
 557. woekerpolis
 558. wortelformule
 559. worteltoets
 560. Wvb
 561. yield
 562. yield curve
 563. yield curve risico
 564. yield-to-maturity
 565. Z-score
 566. zachte (pensioen)rechten
 567. zelfstandige zonder pensioen
 568. zero bond
 569. zero-coupon (obligatie)
 570. zilveren economie
 571. zinkende reus
 572. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet