dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
kringloopeconomie
Ook: circulaire economie. Een economisch systeem dat bedoeld is om ... >>
 Vandaag 02-02-2023
21526 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 renseigneren
2 Dogs of the Dow
3 hawkish
4 onder embargo
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
02-02blackout-periode
02-02net-zero-economie
02-02tipping point
02-02aasgierfonds
01-02exitstrategie
01-02natuurlijk experiment
01-02Inflation Reduction Ac...
01-02Green Deal Industrial ...
01-02systeemrisico
31-01kringloopeconomie
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3debt service coverage ra...
4onder embargo
5out-of-pocket kosten
6excasso
7arm's length-beginsel
8reconciliatie
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Pensioenen
Hieronder een overzicht van aan het thema 'pensioenen' gerelateerde begrippen.

 1. aalmoestuin
 2. aandeelhouderswaarde
 3. aandelenindex
 4. Aanpassingsmechanisme Financiële Schokken
 5. aanvullend pensioen
 6. Aaron-conditie
 7. ABTN
 8. achterbalkon
 9. actief beheer
 10. actieve deelnemer
 11. actieven
 12. activa
 13. actuarieel
 14. Actuarieel Genootschap
 15. actuarieel rendement
 16. actuariële en bedrijfstechnische nota
 17. actuariële grondslagen
 18. actuariële korting
 19. actuaris
 20. actuele dekkingsgraad
 21. Aegon Retirement Readiness Index
 22. afkoop
 23. afkopen
 24. afkopen van een pensioen
 25. aflossen
 26. aflossing
 27. aflossingskoers
 28. aflossingsperiode
 29. AFM
 30. afstempelen (van een effect)
 31. afstempelen (van pensioenen)
 32. afstempelscenario
 33. AG-tafels
 34. ageing giants
 35. Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds
 36. algemeen nut beogende instelling
 37. Algemeen Pensioenfonds
 38. Algemene nabestaandenwet
 39. Algemene Ouderdomswet
 40. Algemene Pensioen Groep
 41. alternatieve beleggingen
 42. ambitieovereenkomst
 43. ANBI
 44. ANBO
 45. AOW
 46. AOW-gat
 47. AOW-leeftijd
 48. APF
 49. arbeidsovereenkomst
 50. arbeidsvoorwaarden à la carte
 51. ARRI
 52. aspirant-deelnemer
 53. asset-allocatie
 54. asset-categorie
 55. asset-liability management
 56. asset management
 57. asset mix
 58. attributie-analyse
 59. audit
 60. audit committee
 61. audit trail
 62. Autoriteit Financiële Markten
 63. babyboom-generatie
 64. backservice
 65. backserviceverplichtingen
 66. banksparen
 67. basispensioen
 68. bedrijfsobligatie
 69. bedrijfspensioenfonds
 70. bedrijfstakpensioenfonds
 71. begunstiging
 72. behaalbaar pensioen
 73. beheerkosten
 74. beheervergoeding
 75. beklemd vermogen
 76. belangenmelding
 77. belastingaftrek
 78. beleggen
 79. belegger
 80. belegging
 81. beleggingsbeleid
 82. beleggingsfonds
 83. beleggingshorizon
 84. beleggingsinstrumenten
 85. beleggingsmix
 86. beleggingsobject
 87. beleggingsportefeuille
 88. beleggingsprofiel
 89. beleggingsresultaat
 90. beleggingsstijl
 91. beleggingsstrategie
 92. beleidsdekkingsgraad
 93. benchmark
 94. benchmarking
 95. berekeningsgrondslag
 96. beroepspensioenfonds
 97. beschikbare premieregeling
 98. beschikbarepremiestelsel
 99. bestemmingsdepot
 100. bèta
 101. bewaargeving
 102. bewaarloon
 103. bewaarneming
 104. beweeglijkheid
 105. bijsparen
 106. bijstempelen
 107. brugpensioen
 108. bruteren
 109. bruto loon
 110. buffervrijval
 111. cafetariasysteem
 112. carrièresprong
 113. casinopensioen
 114. CBF
 115. CDC
 116. Centraal Bureau Fondsenwerving
 117. closed book
 118. cohortfondsen
 119. collectief pensioen
 120. collectief vaste premieregeling
 121. collectieve beschikbare premieregeling
 122. collectieve buffer
 123. collectieve pensioenregeling
 124. Collective Defined Contribution
 125. collectiviteitskring
 126. combinatieregeling
 127. coming-servicepensioen
 128. Commissie Parameters
 129. commodities
 130. commodity
 131. contant maken
 132. contante waarde
 133. converteerbare obligatie
 134. convertible
 135. correlatie
 136. coupon
 137. couponopbrengst
 138. credit rating
 139. credit rating agency
 140. DB
 141. db-regeling
 142. DC
 143. deelnemer
 144. deelnemersbewijs
 145. deelnemersbijdrage
 146. deelnemersjaar
 147. deelnemersjaren
 148. deelnemersraad
 149. deeltijdbaan
 150. deeltijdpensioen
 151. defined contribution
 152. defiscalisering
 153. deflatie
 154. dekkingseis
 155. dekkingsgraad
 156. dekkingspercentage
 157. dekkingstekort
 158. dekkingsverplichting
 159. dekkingswaarde
 160. delay discounting
 161. demografische druk
 162. demotie
 163. derde pijler
 164. disconteringsvoet
 165. dividend
 166. DNB-dekkingsgraad
 167. doelvermogen
 168. doorsneepremie
 169. doorsneepremie-systematiek
 170. driepijlersysteem
 171. duurzaamheid
 172. duurzaamheidsindex
 173. economische dekkingsgraad
 174. eenmalige pensioenuitkering
 175. eerste pijler
 176. ego-pensioen
 177. eindloon
 178. eindloonregeling
 179. eindloonsysteem
 180. employee benefits
 181. employee stock option plan
 182. employees stock purchase plan
 183. excedentpensioen
 184. excedentregeling
 185. exitkorting
 186. factor A
 187. Federatie Financieel Planners
 188. FEFFS
 189. financial independence, retire early
 190. financieel onafhankelijk
 191. financieel planner
 192. Financieel Rijbewijs
 193. Financieel Toetsingskader
 194. financiële canon
 195. financiële geletterdheid
 196. financiële planning
 197. flexibele pensionering
 198. flexpensioen
 199. forfaitair rendement
 200. franchise
 201. FTK
 202. functioneel leeftijdsontslag
 203. Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social
 204. garantiepensioen
 205. geïndexeerd pensioen
 206. geld- en kapitaalmarkt
 207. geldmarkt
 208. gematigde eindloonregeling
 209. gemengd bestuur
 210. generatietoets
 211. Gesetz zur Zahlbarmachung von Renten aus Beschäftigungen in einem Ghetto
 212. gesloten boek
 213. gettovergoeding
 214. glijpad
 215. Global AgeWatch Index
 216. gouden handdruk
 217. gouden ketting
 218. gouden parachute
 219. grenssalaris
 220. grenswerker
 221. groen beleggen
 222. groenfonds
 223. groenregeling
 224. groensparen
 225. Grundrente
 226. H-woord
 227. harde (pensioen)rechten
 228. herbalanceren
 229. herbeleggen
 230. herbeleggingsreserve
 231. herstelplan
 232. hiaatverzekering
 233. hoog/laag pensioen
 234. hoog/laag-constructie
 235. hypotheekrenteaftrek
 236. immunisatie
 237. in bonis
 238. indexatie
 239. indexatieambitie
 240. indexatiedepot
 241. indexatiepotentieel
 242. indexbeleggen
 243. indexkoppeling
 244. indexsprong
 245. inflatie
 246. inflatiecorrectie
 247. inflatierisico
 248. invaren
 249. ISDAfix
 250. jaarruimte
 251. Japanese Government Pension Investment Fund
 252. JGPIF
 253. kapitaal
 254. kapitaaldekking
 255. kapitaaldekkingsratio
 256. kapitaaldekkingsstelsel
 257. kapitaalmarkt
 258. kapitaalovereenkomst
 259. koerswinst
 260. koopkracht
 261. koopkrachtplaatje
 262. koopkrachtrisico
 263. koopsom
 264. koopsompolis
 265. kortlevenrisico
 266. kostenspiegel
 267. kredietafslag
 268. kredietrisico-afslag
 269. kritieke dekkingsgraad
 270. kruimelpensioen
 271. langlevenrisico
 272. langlevenschok
 273. leeftijdscohort
 274. leeftijdsterugstelling
 275. levenscyclus
 276. levenscyclusbeleggen
 277. levenscyclusfonds
 278. levensloopregeling
 279. life cycle-beleggen
 280. life event
 281. lifecycle
 282. lijfrente
 283. lineaire methode (pensioenen)
 284. loon
 285. loon-prijsspiraal
 286. loonbelasting
 287. loongolf
 288. loonheffing
 289. loonindexatie
 290. loonmatiging
 291. loonoffer
 292. loonronde
 293. loonstaat
 294. lump sum
 295. magneetfonds
 296. malus
 297. marktwaarde dekkingsgraad
 298. matching portefeuille
 299. Mercurius
 300. micropensioen
 301. middelloonpensioen
 302. middelloonregeling
 303. Mijnpensioenoverzicht.nl
 304. mini-pensioen
 305. minipensioen
 306. mortaliteit
 307. multi-OPF
 308. MVEV
 309. na-indexatie
 310. nabestaandenpensioen
 311. National Wealth Fund
 312. Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen
 313. Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden
 314. Netspar
 315. netto loon
 316. netto pensioensparen
 317. Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement
 318. (n)FTK
 319. niet-actieven
 320. nieuw Financieel Toetsingskader
 321. nominaal
 322. nominaal pensioencontract
 323. nominale dekkingsgraad
 324. nominale stelsel
 325. nominale waarde
 326. NOPD
 327. nulcouponlening
 328. NWF
 329. obligatie
 330. ODV
 331. offensieve portefeuille
 332. omkeerregel
 333. omslagstelsel
 334. ondernemingspensioenfonds
 335. onderpand
 336. ondersterfte
 337. onderwaterpensioen
 338. ongemengd bestuur
 339. ontschotten
 340. opbouwbasis
 341. opbouwkeuzevoet
 342. OPF
 343. opplussen
 344. Organisme voor de Financiering van Pensioenen
 345. OSEB
 346. oudedagsparen in eigen beheer
 347. Oudedagsverplichting
 348. oudedagsvoorziening
 349. ouderdomsarmoede
 350. ouderdomspensioen
 351. overflowbepaling
 352. overlevingspensioen
 353. overrente
 354. overreserve
 355. oversterfte
 356. Pan-Europees Pensioenproduct
 357. paritair
 358. particuliere belegger
 359. partnerpensioen
 360. partnerpensioen met opgebouwde waarde
 361. PAS
 362. passief beheer
 363. passief beleggen
 364. passief portefeuillebeheer
 365. passieve belegger
 366. PEB
 367. pensioen
 368. Pensioen Aanspraken Statistiek
 369. pensioen BV
 370. pensioen in eigen beheer
 371. Pensioen- en Spaarfondsenwet
 372. Pensioen- en Verzekeringskamer
 373. pensioen3daagse
 374. pensioenaanspraak
 375. pensioenafdracht
 376. pensioenakkoord
 377. pensioenarmoede
 378. pensioenbeleggen op maat
 379. pensioenbeleggingen
 380. pensioenbewustzijn
 381. pensioenbreuk
 382. pensioenbrief
 383. pensioenclausule
 384. pensioendatum
 385. Pensioenfederatie
 386. pensioenfonds
 387. pensioengat
 388. pensioengebouw
 389. pensioengerechtigde
 390. pensioengerechtigde leeftijd
 391. pensioengevend inkomen
 392. pensioengevend salaris
 393. pensioengrondslag
 394. pensioeninleg
 395. pensioenjaar
 396. pensioenkeuring
 397. Pensioenkijker.nl
 398. pensioenkloof
 399. pensioenknip
 400. pensioenkoepel
 401. pensioenkorting
 402. pensioenleeftijd
 403. pensioenonbewust
 404. pensioenopbouw
 405. pensioenovereenkomst
 406. pensioenpijlers
 407. pensioenpijn
 408. pensioenpot
 409. pensioenpotje
 410. pensioenpremie
 411. pensioenpromotie
 412. Pensioenrapporteur
 413. pensioenreglement
 414. pensioensalaris
 415. pensioensparen
 416. pensioenstichting
 417. pensioenstoplicht
 418. pensioenthermometer
 419. pensioentoezegging
 420. pensioentrekker
 421. pensioenuitruil
 422. pensioenuitvoerder
 423. pensioenval
 424. pensioenverevening
 425. pensioenverplichting
 426. pensioenverzekering
 427. pensioenvoorziening
 428. pensioenvrijheid
 429. Pensioenwet
 430. pension freedom
 431. pension fund shortfall
 432. pension funding gap
 433. pensionado
 434. people's capitalism
 435. Pepp
 436. performance
 437. personal finance
 438. personeelsparticipatie
 439. personele unie
 440. pieb
 441. portefeuille
 442. premie-egalisatiedepot
 443. premiedekkingsgraad
 444. premiedemping
 445. premiegrondslag
 446. premieovereenkomst
 447. premiepauze
 448. premiepensioeninstelling
 449. premievrije aanspraken
 450. premievrije pensioenopbouw
 451. premievrijstelling
 452. prepensioen
 453. prior service cost
 454. professionele belegger
 455. projectierendement
 456. promotie
 457. reëel pensioencontract
 458. reële dekkingsgraad
 459. regeling voor vervroegd uittreden
 460. rekenrente
 461. rendement
 462. rente
 463. renteafdekking
 464. rentebescherming
 465. rentecurve
 466. rentestandskorting
 467. rentetermijnstructuur
 468. repartitiestelsel
 469. reserveringsruimte
 470. returnportefeuille
 471. rijping
 472. risicobasis
 473. risicobron
 474. risicobudget
 475. ruilrente
 476. rvu
 477. RVU-boete
 478. schatkistbiljet
 479. Schatkistbons (België)
 480. schatkistcertificaat
 481. schatkistpapier
 482. schatkistpromesse
 483. sectorallocatie (beleggen)
 484. Security Financial Stabilisation Fund
 485. sinking giant
 486. slapend pensioen
 487. slaper
 488. slapersrecht
 489. Sociale Verzekeringsbank
 490. solidariteitskring
 491. spaarbankboekje
 492. spaarboekje
 493. spaarloon
 494. spaarloonregeling
 495. spreiding
 496. staatslening
 497. staatsobligatie
 498. staatsschuldmeter
 499. staatsschuldquote
 500. stakingswinst
 501. sterftekans
 502. sterfterisico
 503. sterftetabel
 504. sterftetafel
 505. Stichting Corporate Governance Onderzoek voor Pensioenfondsen
 506. Stichting Pensioenkijker.nl
 507. Stichting van de Arbeid
 508. Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen
 509. stock picking
 510. swaprente
 511. T-rendement
 512. TBI
 513. TBI-dekkingsgraad
 514. technische voorzieningen
 515. The Pension Rating Agency
 516. toekomstbestendig indexeren
 517. toekomstbestendig pensioenstelsel
 518. toeslag
 519. toeslagverlening
 520. TPRA
 521. TPRA Ranking Report
 522. trekken van Drees
 523. tweede pijler
 524. U-rendement
 525. UFR
 526. uitfaseren
 527. uitkeringsovereenkomst
 528. uitkeringsregeling (pensioenen)
 529. uitruilen
 530. uitvoeringsovereenkomst
 531. Ultiem Funeste Regelgeving
 532. ultimate forward rate
 533. Unie van Beroepspensioenfondsen
 534. uniform pensioenoverzicht
 535. unisekstafel
 536. UPO
 537. valutarisico
 538. vast pensioen
 539. vastrentende waarden
 540. VDG
 541. verantwoordingsorgaan
 542. vereist eigen vermogen
 543. vereiste dekkingsgraad
 544. Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 545. vergeten pensioen
 546. vergrijzing
 547. vermogensbeheer
 548. vermogensbeheerder
 549. vermogensfonds
 550. vermogensstructuur
 551. vervroegde uittreding
 552. VEV
 553. VFI
 554. VFI Code Goed Bestuur
 555. visitatiecommissie
 556. vlakke rentecurve
 557. vlakke rentestructuur
 558. volatiliteit
 559. volatility
 560. volkskapitalisme
 561. volksverzekering
 562. voorziening pensioenverplichtingen
 563. VPL (regeling)
 564. vrije reserve
 565. vroegpensioen
 566. vut-fonds
 567. vut-regeling
 568. vutter
 569. waardeoverdracht
 570. waardevast pensioen
 571. weduwen- en wezenaandeel
 572. weduwen- en wezenpensioen
 573. weduwenpensioen
 574. welvaartsvast pensioen
 575. werkgeverspremie
 576. Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/prepensioen en introductie levensloopregeling
 577. Wet verplichte beroepspensioenregeling
 578. wezenpensioen
 579. wiebelpensioen
 580. wiskundige reserve
 581. witte vlek
 582. witte vlek pensioenen
 583. Witteveenkader
 584. woekerpensioen
 585. woekerpolis
 586. wortelformule
 587. worteltoets
 588. Wvb
 589. yield
 590. yield curve
 591. yield curve risico
 592. yield-to-maturity
 593. Z-score
 594. zachte (pensioen)rechten
 595. zelfstandige zonder pensioen
 596. zero bond
 597. zero-coupon (obligatie)
 598. zilveren economie
 599. zinkende reus
 600. ZRBG
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet