dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
contant geld
Verzamelnaam voor bankbiljetten en munten (chartaal geld). ... >>
 Vandaag 01-06-2023
21604 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 onder embargo
3 letter of representation
4 kerninflatie
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
31-05contant geld
31-05krappe arbeidsmarkt
31-05marginale belastingdru...
31-05marginale druk
31-05huishoudboekje
31-05vergeldingsinflatie
31-05participatiehypotheek
31-05verdiencapaciteit
31-05verdienvermogen
31-05hoogwaardige werkgeleg...
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Geldbeheer
Hieronder een lijst van aan het thema 'geldbeheer' gerelateerde begrippen.

 1. aandeel
 2. aandelenindex
 3. actief beheer
 4. activa
 5. activistische aandeelhouder
 6. activistische belegger
 7. aflosbaarstelling
 8. aflosdatum
 9. aflossen
 10. aflossing
 11. aflossingskoers
 12. aflossingsperiode
 13. AFM
 14. alfa
 15. algemeen nut beogende instelling
 16. allocatie
 17. analist
 18. ANBI
 19. asset-allocatie
 20. asset-categorie
 21. asset-liability management
 22. asset management
 23. attributie-analyse
 24. audit
 25. audit committee
 26. audit trail
 27. Autoriteit Financiële Markten
 28. bedrijfsobligatie
 29. beheerkosten
 30. beheervergoeding
 31. beleggen
 32. belegger
 33. belegging
 34. beleggingsbeleid
 35. beleggingsfonds
 36. beleggingshorizon
 37. beleggingsmix
 38. beleggingsobject
 39. beleggingsprofiel
 40. beleggingsstijl
 41. beleggingsstrategie
 42. benchmark
 43. bèta
 44. bewaarloon
 45. bewaarneming
 46. beweeglijkheid
 47. cash pooling
 48. CBF
 49. Centraal Bureau Fondsenwerving
 50. commodities
 51. commodity
 52. compliance
 53. continuïteitsprincipe
 54. converteerbare obligatie
 55. convertible
 56. correlatie
 57. coupon
 58. credit rating agency
 59. De Nederlandsche Bank
 60. debiteurenrisico
 61. deposito
 62. depotbank
 63. derivaten
 64. diversificatie
 65. dividend
 66. DNB
 67. downgrade
 68. DSI
 69. DSI-certificaat
 70. DSI-geregistreerde
 71. DSI-register
 72. DSI-registratie
 73. duration
 74. Dutch Securities Institute
 75. duurzaam beleggen
 76. duurzaamheid
 77. duurzaamheidsverslag
 78. eigen vermogen
 79. ETF
 80. excess cash
 81. exchange traded fund
 82. fiduciair beheer
 83. financiële levenscyclus
 84. financiële markten
 85. financiële planning
 86. fractioneel bankieren
 87. full replication
 88. future
 89. geldmarkt
 90. gemengd fonds
 91. gestructureerde producten
 92. GIPS
 93. Global Investment Performance Standards
 94. groen beleggen
 95. groene economie
 96. groenfonds
 97. groenregeling
 98. hedge fund
 99. hedgefonds
 100. herbeleggingsrisico
 101. herwaarderingsreserve
 102. high-yieldobligatie
 103. hoofdsom
 104. hoofdsomgarantie
 105. illiquide
 106. illiquide markt
 107. immunisatie
 108. inflatie
 109. investment grade
 110. kapitaalmarkt
 111. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 112. koers
 113. koersrisico
 114. kredietbeoordelaar
 115. kredietbeoordeling
 116. kredietbureau
 117. kredietrisico
 118. kredietwaardigheid
 119. kredietwaardigheidsoordeel
 120. legaat
 121. liquide markt
 122. liquide middelen
 123. liquiditeit
 124. liquiditeiten
 125. liquiditeitsbehoefte
 126. mandaat
 127. Markets in Financial Instruments Directive
 128. maturiteit
 129. middelenbeheer
 130. middelenverdeling
 131. MiFID
 132. monetair beleid
 133. nominale waarde
 134. nulcoupon
 135. nulcouponlening
 136. nulcouponobligatie
 137. obligatie
 138. obligatielening
 139. operationeel beleggingsbeleid
 140. optie
 141. optiepositie
 142. overtollige liquide middelen
 143. passief beheer
 144. passief beleggen
 145. passieve belegger
 146. passiva
 147. performance
 148. perpetuele lening
 149. perpetuele obligaties
 150. portefeuille
 151. portefeuilleprofiel
 152. private equity
 153. prospectus
 154. rating
 155. rating agency
 156. reconciliatie
 157. rekening-courant
 158. rekening-courant krediet
 159. rekening-courantverhouding
 160. rekenkundig gemiddelde
 161. rendement
 162. rendement obligaties
 163. rendement op aandelen
 164. rendementseis
 165. rente- en saldocompensatie
 166. renumeratie
 167. risico
 168. risico-analyse
 169. risicobeheer
 170. risicobewaking
 171. risicomanagement
 172. risicopremie
 173. risicoprofiel (van een belegger)
 174. rollatoreconomie
 175. saldocompensatie
 176. sampling
 177. scenario
 178. scenario-analyse
 179. scenariodenken
 180. scenarioplanning
 181. Sharpe-maatstaf
 182. Sharpe-ratio
 183. small cap
 184. smallcapper
 185. smallkapper
 186. spaarrekening
 187. sparen
 188. stakeholder value
 189. stakeholder value benadering
 190. stakeholders
 191. standaardafwijking
 192. standaarddeviatie
 193. strategie
 194. strategisch beleggingsbeleid
 195. structured products
 196. tactical asset allocation
 197. tactisch beleggingsbeleid
 198. termijnaffaire
 199. termijncontract
 200. total return
 201. tracker
 202. tracking error
 203. tracking portfolio
 204. treasury
 205. treasury management
 206. valutarisico
 207. vastrentende waarden
 208. VBA
 209. Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 210. Vereniging van Beleggingsanalisten
 211. vermogen
 212. vermogensbeheer
 213. vermogensbeheerder
 214. vermogensstructuur
 215. VFI
 216. VFI Code Goed Bestuur
 217. volatiliteit
 218. volatility
 219. yield
 220. yield curve
 221. yield curve risico
 222. zero
 223. zero bond
 224. zero-coupon (obligatie)
 225. zorgplicht
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet