dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
Memorial Day
Officiële Amerikaanse feestdag op de laatste maandag in mei waarop ... >>
 Vandaag 27-05-2024
21853 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 middeninkomen
3 letter of representation
4 kongsi
5 peer-to-peer markt
 Thema's
 Recent verbeterd
26-05beneficiair aanvaarden
26-05nullijn
26-05armoede
26-05schijnzelfstandigheid
23-05vakantiegeld
22-05deep technology
22-05helikoptergeld
22-05peer-to-peer markt
22-05greed is good
22-05belastingdruk
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2ouwe jongens krentenbroo...
3onder embargo
4debt service coverage ra...
5out-of-pocket kosten
6excasso
7reconciliatie
8arm's length-beginsel
9negatief eigen vermogen
10R-squared

Geldbeheer
Een overzicht van aan het thema 'geldbeheer' gerelateerde begrippen.

 1. aandeel
 2. aandelenindex
 3. actief beheer
 4. activa
 5. activistische aandeelhouder
 6. activistische belegger
 7. aflosbaarstelling
 8. aflosdatum
 9. aflossen
 10. aflossing
 11. aflossingskoers
 12. aflossingsperiode
 13. AFM
 14. alfa
 15. algemeen nut beogende instelling
 16. allocatie
 17. analist
 18. ANBI
 19. asset-allocatie
 20. asset-categorie
 21. asset-liability management
 22. asset management
 23. attributie-analyse
 24. audit
 25. audit committee
 26. audit trail
 27. Autoriteit Financiële Markten
 28. bedrijfsobligatie
 29. beheerkosten
 30. beheervergoeding
 31. beleggen
 32. belegger
 33. belegging
 34. beleggingsbeleid
 35. beleggingsfonds
 36. beleggingshorizon
 37. beleggingsmix
 38. beleggingsobject
 39. beleggingsprofiel
 40. beleggingsstijl
 41. beleggingsstrategie
 42. benchmark
 43. bèta
 44. bewaarloon
 45. bewaarneming
 46. beweeglijkheid
 47. cash pooling
 48. CBF
 49. Centraal Bureau Fondsenwerving
 50. commodities
 51. commodity
 52. compliance
 53. continuïteitsprincipe
 54. converteerbare obligatie
 55. convertible
 56. correlatie
 57. coupon
 58. credit rating agency
 59. De Nederlandsche Bank
 60. debiteurenrisico
 61. deposito
 62. depotbank
 63. derivaten
 64. diversificatie
 65. dividend
 66. DNB
 67. downgrade
 68. DSI
 69. DSI-certificaat
 70. DSI-geregistreerde
 71. DSI-register
 72. DSI-registratie
 73. duration
 74. Dutch Securities Institute
 75. duurzaam beleggen
 76. duurzaamheid
 77. duurzaamheidsverslag
 78. eigen vermogen
 79. ETF
 80. excess cash
 81. exchange traded fund
 82. fiduciair beheer
 83. financiële levenscyclus
 84. financiële markten
 85. financiële planning
 86. fractioneel bankieren
 87. full replication
 88. future
 89. geldmarkt
 90. geldmarktoverschot
 91. gemengd fonds
 92. gestructureerde producten
 93. GIPS
 94. Global Investment Performance Standards
 95. groen beleggen
 96. groene economie
 97. groenfonds
 98. groenregeling
 99. hedge fund
 100. hedgefonds
 101. herbeleggingsrisico
 102. herwaarderingsreserve
 103. high-yieldobligatie
 104. hoofdsom
 105. hoofdsomgarantie
 106. illiquide
 107. illiquide markt
 108. immunisatie
 109. inflatie
 110. investment grade
 111. kapitaalmarkt
 112. Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
 113. koers
 114. koersrisico
 115. kredietbeoordelaar
 116. kredietbeoordeling
 117. kredietbureau
 118. kredietrisico
 119. kredietwaardigheid
 120. kredietwaardigheidsoordeel
 121. legaat
 122. liquide markt
 123. liquide middelen
 124. liquiditeit
 125. liquiditeiten
 126. liquiditeitsbehoefte
 127. mandaat
 128. Markets in Financial Instruments Directive
 129. maturiteit
 130. middelenbeheer
 131. middelenverdeling
 132. MiFID
 133. monetair beleid
 134. nominale waarde
 135. nulcoupon
 136. nulcouponlening
 137. nulcouponobligatie
 138. obligatie
 139. obligatielening
 140. operationeel beleggingsbeleid
 141. optie
 142. optiepositie
 143. overtollige liquide middelen
 144. passief beheer
 145. passief beleggen
 146. passieve belegger
 147. passiva
 148. performance
 149. perpetuele lening
 150. perpetuele obligaties
 151. portefeuille
 152. portefeuilleprofiel
 153. private equity
 154. prospectus
 155. rating
 156. rating agency
 157. reconciliatie
 158. rekening-courant
 159. rekening-courant krediet
 160. rekening-courantverhouding
 161. rekenkundig gemiddelde
 162. rendement
 163. rendement obligaties
 164. rendement op aandelen
 165. rendementseis
 166. rente- en saldocompensatie
 167. renumeratie
 168. risico
 169. risico-analyse
 170. risicobeheer
 171. risicobewaking
 172. risicomanagement
 173. risicopremie
 174. risicoprofiel (van een belegger)
 175. rollatoreconomie
 176. saldocompensatie
 177. sampling
 178. scenario
 179. scenario-analyse
 180. scenariodenken
 181. scenarioplanning
 182. Sharpe-maatstaf
 183. Sharpe-ratio
 184. small cap
 185. smallcapper
 186. smallkapper
 187. spaarrekening
 188. sparen
 189. stakeholder value
 190. stakeholder value benadering
 191. stakeholders
 192. standaardafwijking
 193. standaarddeviatie
 194. strategie
 195. strategisch beleggingsbeleid
 196. structured products
 197. tactical asset allocation
 198. tactisch beleggingsbeleid
 199. termijnaffaire
 200. termijncontract
 201. total return
 202. tracker
 203. tracking error
 204. tracking portfolio
 205. treasury
 206. treasury management
 207. valutarisico
 208. vastrentende waarden
 209. VBA
 210. Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 211. Vereniging van Beleggingsanalisten
 212. vermogen
 213. vermogensbeheer
 214. vermogensbeheerder
 215. vermogensstructuur
 216. VFI
 217. VFI Code Goed Bestuur
 218. volatiliteit
 219. volatility
 220. yield
 221. yield curve
 222. yield curve risico
 223. zero
 224. zero bond
 225. zero-coupon (obligatie)
 226. zorgplicht
 
  Terug naar overzicht van thema’s
    p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet