dfbonline
 
Home | Begrippen A-Z | Begrip van de Dag | Thema's | Contact
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z #
Trefwoord: 

Begrip van de Dag
Volg ons op Twitter
Abonneer u op de Begrip van de Dag feed (gratis)
fund flow
Letterlijk: fonds(en)stroom. Term die gebruikt wordt in de context ... >>
 Vandaag 19-01-2022
21134 begrippen & definities
 Trending begrippen
1 Dogs of the Dow
2 rentewapen (centrale ban...
3 ZEW-index
4 middeninkomen
5 reconciliatie
 Thema's
 Recent verbeterd
19-01Misery-Index
19-01motorrijtuigenbelastin...
19-01Corporate Sustainabili...
19-01fund flow
19-01fractioneel aandeel
19-01value trap
19-01activaklasse
19-01sectorrotatie
19-01portefeuillerotatie
19-01CSRD
 Suggesties
Mist u een begrip? Suggesties?
Stuur ons dan een e-mail.
 Meest opgevraagde begrippen
1Dogs of the Dow
2debt service coverage ra...
3onder embargo
4out-of-pocket kosten
5excasso
6arm's length-beginsel
7reconciliatie
8negatief eigen vermogen
9R-squared
10exploitatiekosten
Spring naar: VA-VB-VC-VD-VE-VF-VG-VI-VK-VL-VN-
VO-VP-VR-VS-VT-VU-VV-V--VV-VW-VZ-
 
 1.V4
 2.V4-landen
 3.VA backed mortgage
 4.VA loan
 5.va-banque spelen
 6.Vabef-systeem
 7.vacatiegeld
 8.vacature
 9.vaccin-nationalisme
 10.vaderschapsverlof
 11.Vadertje Staat
 12.VAEX
 13.vage logica
 14.vagebonderend kapitaal
 15.vakantiedeal
 16.vakantiegeld
 17.vakantietoeslag
 18.vakbeweging
 19.vakbond
 20.Vakcentrale Middelbaar en Hoger Personeel
 21.Vakcentrale voor Professionals
 22.vakorganisatie
 23.vallend mes
 24.valley
 25.valley of death
 26.Vallstein Benchmark
 27.VALOR
 28.Valorennummer
 29.vals geld
 30.vals signaal
 31.valse beweging
 32.valsemunterij
 33.valsheid in geschrifte
 34.valuation multiple
 35.value added
 36.value at risk
 37.value-at-risk-model
 38.value basis
 39.value broker
 40.value chain
 41.value creation
 42.value date
 43.value driver
 44.value investing
 45.value investment ratio
 46.value investor
 47.value line index
 48.value new business
 49.value share
 50.value spot
 51.value today
 52.value tomorrow
 53.value trap
 54.value weighted index
 55.valuta
 56.valuta-arbitrage
 57.valutabeheer
 58.valutabeperking
 59.valutablok
 60.valutaclausule
 61.valutacode
 62.valutacommissaris
 63.valutacrisis
 64.valutadagen
 65.valutadatum
 66.valuta-effect
 67.valuta-exposure
 68.valutafraude
 69.valuta-future
 70.valutahandel
 71.valutahypotheek
 72.valuta-interventie
 73.valutaire tegenwind
 74.valutakoers
 75.valutakoersinterventie
 76.valutakoersrisico
 77.valutamanagement
 78.valutamand
 79.valutamandje
 80.valutamanipulatie
 81.valutamanipulator
 82.valutamarkt
 83.valuta-oorlog
 84.valutaoorlog
 85.valuta-optie
 86.valutapaar
 87.valutapact
 88.valutapositie
 89.valutarekening
 90.valutareserves
 91.valutarestrictie
 92.valutarisico
 93.valutaspeculatie
 94.valutastrijd
 95.valuta-swap
 96.valutateken
 97.valutatermijncontract
 98.valutatermijnmarkt
 99.valutatoerisme
 100.valuta-unie
 101.valutaveiling
 102.valutaverlies
 103.valutawinst
 104.valutering
 105.valutering effectennota
 106.valutering vreemde valuta
 107.vampierinktvis
 108.vampire squid
 109.van de beurs halen
 110.van jou
 111.van Oss Effectengids
 112.van-werk-naar-werk-traject
 113.vanaf-prijs
 114.Vancouver Stock Exchange
 115.vangen
 116.vangnet
 117.vangnetconstructie
 118.VAR
 119.variabale rate mortgage
 120.variabele
 121.variabele beloning
 122.variabele kosten
 123.variabele prijs
 124.variabele rente
 125.variabele-rentetender (Eurosysteem)
 126.variabelrentende waarden
 127.variable leg
 128.variantie
 129.variatiemarge
 130.variation margin
 131.varkensbuiken
 132.varkenscyclus
 133.vast
 134.vast contract
 135.vast dienstverband
 136.vast pensioen
 137.vaste aanstelling
 138.vaste activa
 139.vaste baan
 140.vaste boekenprijs
 141.vaste indexatie
 142.vaste inrichting
 143.vaste kosten
 144.vaste lasten
 145.vaste poot
 146.vaste prijs
 147.vaste rente
 148.vaste schuld (van het Rijk)
 149.vaste verrekenprijs
 150.vaste wisselkoers
 151.vaste-rentetender (Eurosysteem)
 152.vasteklantboete
 153.vastetermijnkrediet
 154.vastgeniet aandeel
 155.vastgoed
 156.vastgoedbeheerorganisatie
 157.vastgoedboer
 158.vastgoedfonds
 159.vastgoedlening
 160.vasthouden
 161.vastrentend fonds
 162.vastrentende waarden
 163.vaststellingsovereenkomst
 164.VAT
 165.vat
 166.Vaticaanbank
 167.vault
 168.vault money
 169.VB
 170.VBA
 171.VBDO
 172.VBI
 173.VBIN
 174.VBO
 175.VBO Makelaar
 176.VC
 177.VC's
 178.VCG
 179.VCO
 180.VCP
 181.VCS
 182.VCU
 183.VDAX
 184.VDAX-new
 185.VDD
 186.VDG
 187.VEB
 188.VEB NCVB
 189.Veblen-goed
 190.vechtmarkt
 191.veelverdiener
 192.vega
 193.VEH
 194.vehikel
 195.veiligbankieren.nl
 196.veilige haven (beleggingsalternatief)
 197.veilige vijf
 198.veiligehavenmunt
 199.Veiligheids Checklist Uitzend- en detacheringbureaus
 200.veiligheidscode
 201.veiling
 202.veiling bij opbod en afslag
 203.veilingfonds
 204.veilingobligatie
 205.velocity
 206.velocity ratio
 207.venale waarde
 208.Venator Bond
 209.vendor
 210.vendor due diligence
 211.vendor loan
 212.vendor lock-in
 213.vendor note
 214.vennoot
 215.vennootschap
 216.vennootschap onder firma
 217.vennootschappelijk vermogen
 218.vennootschappelijke jaarrekening
 219.vennootschapsbelasting
 220.venstertarief
 221.vente marseillaise
 222.venture
 223.venture capital
 224.venture capital-maatschappij
 225.venture capitalist
 226.VEOV
 227.verantwoordelijkheidsheffing
 228.Verantwoordingsdag
 229.verantwoordingsobligatie
 230.verantwoordingsorgaan
 231.verbeterplan accountants
 232.verbeurdverklaring
 233.verbijzondering
 234.verbod tot handel
 235.verboden prijsafspraak
 236.Verbond van Verzekeraars
 237.verbonden rekeningen
 238.verborgen arbeidspotentiëel
 239.verborgen belasting
 240.verborgen economie
 241.verborgen kosten
 242.verborgen reserve
 243.verborgen schulden
 244.verborgen waarde
 245.verborgen werkloosheid
 246.verbranden
 247.verbrandingsgraad
 248.verbrekingsvergoeding
 249.verbruikleen
 250.verbruiksbelasting
 251.verbruiksgoederen
 252.verdachte transacties
 253.verdampen
 254.verdedigingsmuur
 255.verdeeld
 256.verdeelrecht
 257.verdeelsleutel
 258.verdeelsleutel (ECB)
 259.verdeeltaks
 260.verdiencapaciteit
 261.verdienmodel
 262.verdienstelijking
 263.verdisconteren
 264.verdisconteringsvoet
 265.verdoken belasting
 266.verdoken kosten
 267.verdozing
 268.Verdrag betreffende de Europese Unie
 269.Verdrag van Amsterdam
 270.Verdrag van Lissabon
 271.Verdrag van Maastricht
 272.Verdrag van Nice
 273.Verdrag van Rome
 274.verdrag voor stabiliteit, coördinatie en governance
 275.verdragshoppen
 276.verdringingseffect
 277.verdringingsmarkt
 278.verdrukte midden
 279.verdwijnlening
 280.Vereniging voor de Effectenhandel
 281.vereffenaar
 282.vereffening
 283.vereffeningsinstelling
 284.Vereinigung ohne Gewinnerzielungsabsicht
 285.vereist eigen vermogen
 286.vereiste dekkingsgraad
 287.Verenigde Betaal Instellingen Nederland
 288.Verenigde Naties
 289.Verenigde Oostindische Compagnie
 290.Verenigde Staten van Europa
 291.vereniging
 292.Vereniging Bemiddeling Onroerend goed
 293.Vereniging Consument & Geldzaken
 294.Vereniging Echt Onafhankelijke Vermogensadviseurs
 295.Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen
 296.Vereniging Eigen Huis
 297.Vereniging Fondsenwervende Instellingen
 298.Vereniging Grootgebruikers Postdiensten
 299.Vereniging Insolventierecht Advocaten
 300.Vereniging Nederlands Instituut voor Register Valuators
 301.Vereniging Payroll Ondernemingen
 302.Vereniging Samenwerkende Kredietunies
 303.Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen
 304.Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling
 305.Vereniging van Beleggingsanalisten
 306.Vereniging van Compliance Officers
 307.Vereniging van Effectenbezitters
 308.vereniging van eigenaren
 309.Vereniging van Financieringsondernemingen in Nederland
 310.Vereniging van Fondsen in Nederland
 311.Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland
 312.Vereniging van Nederlandse Gemeenten
 313.Vereniging van Registercontrollers
 314.Vereniging van Vermogensbeheerders & Adviseurs
 315.Vereniging van Vermogensbeheerders en Commissionairs
 316.Vereniging van Verzamelaars van Oude Fondsen
 317.Vereniging Vastgoed Participanten
 318.vereniging zonder winstoogmerk
 319.verevening
 320.vergadering van aandeelhouders
 321.vergeldingsheffing
 322.vergelijkende kostenmaatstaf
 323.vergelijkingssite
 324.vergeten pensioen
 325.vergrijzing
 326.vergroening
 327.vergunningplicht
 328.verhaal
 329.verhandelbaarheid
 330.verhandelbaarheidsrisico
 331.verhandelbare optie
 332.verhandelbare schuldbekentenis
 333.verhandelingsdag
 334.verhandelingsplatform
 335.verhandelingsreglement
 336.verhitte markt
 337.verhoging
 338.verhuisbelasting
 339.verhuisboete
 340.verhuiswet
 341.verhuurderheffing
 342.verhuurhypotheek
 343.verificatie
 344.verificatievergadering
 345.verjaring
 346.verjaring van een coupon
 347.verjaring van een hoofdsom
 348.verjubelen
 349.verkapt dividend
 350.verkapte werkloosheid
 351.verkeersintensiteit
 352.verkiezingsdag
 353.verklaring omtrent gedrag
 354.verklaring van de bankier
 355.verklaring van erfrecht
 356.verklaring van executele
 357.verklaring van geen bezwaar
 358.verklaring van goed gedrag
 359.verklaring van rechtsherstel
 360.verkoop buiten de winkelruimte
 361.verkoop en terughuur
 362.verkoop onder voorwaarden
 363.verkoop op afbetaling
 364.verkoopaanbeveling
 365.verkoopgolf
 366.verkoopkosten
 367.verkoopmaatschappij
 368.verkoopmakelaar
 369.verkoopmarge
 370.verkoopoptie
 371.verkooprecht
 372.verkoopwaardig
 373.verkoperskeur
 374.verkopersmarkt
 375.verkort bericht
 376.verkort boekjaar
 377.verkrappen
 378.verkrapping van de geldmarkt
 379.verkrijgingsprijs
 380.verlaging nominale waarde
 381.verlegging
 382.verleggingsregeling
 383.verlengbare obligatie
 384.verlengd boekjaar
 385.verlengingsprovisie
 386.verlies
 387.verlies nemen
 388.verlies- en winstrekening
 389.verliesaversie
 390.verliescompensatie
 391.verliescompensatievermogen uitgestelde belasting
 392.verliescompensatievermogen van technische voorzieningen en uitgestelde belastingen
 393.verliesvennootschap
 394.verliesverjonging
 395.verlieswaarschuwing
 396.verlonen
 397.verloopstaat
 398.verlopen rente
 399.vermakelijkheidsretributie
 400.vermogen
 401.vermogen in de dode hand
 402.Vermogend Nederland
 403.vermogensaanwasbelasting
 404.vermogensbeheer
 405.vermogensbeheerder
 406.vermogensbehoefte
 407.vermogensbelasting
 408.vermogensbeslag
 409.vermogensbestanddeel
 410.vermogenseffect
 411.vermogensfonds
 412.vermogensgroei
 413.vermogensinflatie
 414.vermogenskosten
 415.vermogenskostenvoet
 416.vermogenskrimp
 417.vermogensmarkt
 418.vermogensongelijkheid
 419.vermogensoverzicht
 420.vermogensrendementsheffing
 421.vermogensscheiding
 422.vermogensstructuur
 423.vermogenstitel
 424.vermogenstoets
 425.vermogensverschaffer
 426.vermogensvorm
 427.vermogenswinst
 428.vermogenswinstbelasting
 429.verpachter
 430.verpakte leningen
 431.verpande rekening
 432.verpanding
 433.verpandingsverbod
 434.verplicht actief kiezen
 435.verplicht bod
 436.verplicht converteerbare obligatielening
 437.verplicht openbaar bod
 438.verplichte kasreserve
 439.verplichte licentie
 440.verplichte roulatie
 441.verplichte vrijstellingsvermelding
 442.verplichtstelling
 443.verrassingsindex
 444.verrassingsindicator
 445.verrekenbare bronbelasting
 446.verrekenen
 447.verrekening
 448.verrekeningsbeding
 449.verrekeningscontract
 450.verrekenkamer
 451.verrekenprijs
 452.verrichtingen op effecten
 453.verrichtingentarief (financiële dienstverlening)
 454.verruimen
 455.verruiming van de geldmarkt
 456.vers geld
 457.verschenen rente
 458.verscherpte come along clausule
 459.verschijndag
 460.Verschmutzungsrecht
 461.verschroeide aarde tactiek (overnames)
 462.verslaan van de markt
 463.verslagperiode
 464.versnelde bookbuilding
 465.verspringing per punt
 466.verstaatsen
 467.versterkte aflossing
 468.verstopparadijs
 469.verstoring van de markt
 470.verticaal toezicht
 471.vertical disallowance
 472.verticale fusie
 473.verticale integratie
 474.verticale markt
 475.verticale prijsbinding
 476.verticale spread
 477.vertiteling
 478.vertragingsrente
 479.vertrekbelastingwet
 480.vertrekboete
 481.vertrekbonus
 482.vertrekoverschot
 483.vertrekpremie
 484.vertrekregeling
 485.vertrouwen
 486.vertrouwenscrisis
 487.vertrouwensgeld
 488.vertrouwensindex
 489.vertrouwensindicator
 490.Vertrouwensmonitor Banken
 491.vertrouwensorder
 492.verubericering
 493.vervaldag
 494.vervaldatum
 495.vervalsing
 496.vervangingsgoed
 497.vervangingsinvestering
 498.vervangingsratio
 499.vervangingsrisico
 500.vervangingswaarde
 501.verveelbankieren
 502.vervreemden
 503.vervreemdingsverbod
 504.vervroegd aflosbare obligatie
 505.vervroegde aflossing
 506.vervroegde uitoefening
 507.vervroegde uittreding
 508.verwachtingswaarde
 509.verwaterd aandeel
 510.verwaterde winst per aandeel
 511.verwaterde WPA
 512.verwatering
 513.verwerpen (van een erfenis)
 514.verwerven
 515.verwijlintrest
 516.verwijlrente
 517.verwijzingsregisters
 518.verwisseling
 519.verwisselingsverhouding
 520.verwisselkantoor
 521.very fine
 522.verzadigde markt
 523.verzamelbetaling
 524.verzamelbewijs
 525.verzamelcoupure
 526.verzameldepot
 527.verzamelinkomen
 528.verzamelstuk
 529.verzegeld bod
 530.verzekeraar
 531.verzekerde
 532.verzekering
 533.verzekeringnemer
 534.verzekeringsadviseur
 535.verzekeringsbedrog
 536.verzekeringsfraude
 537.Verzekeringskamer
 538.verzekeringsmaatschappij
 539.verzekeringsverplichting
 540.verzelfstandiging
 541.verzet
 542.verzilveren
 543.verzilverhypotheek
 544.verzilveringsproblematiek
 545.verzilverproduct
 546.verzonken kosten
 547.verzorgingsstaat
 548.verzuim
 549.verzuim-bv
 550.verzuimboete
 551.verzuimverzekering
 552.verzwijging
 553.vestigingsdatum
 554.vestigingsklimaat
 555.vestigingsland
 556.vestigingsoverschot
 557.vestigingsperiode
 558.vesting scheme
 559.vet op de botten
 560.Veteran's Day
 561.vetpot
 562.vettaks
 563.vette plus
 564.vette vinger
 565.VEUO
 566.VEV
 567.VF
 568.VFB
 569.VFF
 570.VFFP
 571.VFI
 572.VFI Code Goed Bestuur
 573.VFN
 574.Vgb
 575.VGP
 576.VIA
 577.viability plan
 578.viager
 579.viatical
 580.viaticale regelingen
 581.Vickrey-veiling
 582.vierde industriële revolutie
 583.vierde macht
 584.vierentwintig op zeven
 585.vierentwintig zeven
 586.vijandig bod
 587.vijandige overname
 588.vijf-dagen regel
 589.vijfde generatie draadloze netwerken
 590.villagrens
 591.villasubsidie
 592.villataks
 593.vindersloon
 594.vinex
 595.vingerafdruk
 596.vingerratio
 597.vip-pensioen
 598.VIR
 599.Virgin Islands
 600.virtual currency option
 601.virtual market
 602.virtueel geld
 603.virtuele equity-pooling
 604.virtuele roadshow
 605.virtuele tol
 606.virtuele valuta
 607.virtuele vergadering (aandeelhoudersvergadering)
 608.Visegrad groep
 609.visitatiecommissie
 610.visum
 611.vitaal belang
 612.vitaal nationaal belang
 613.vitale beroepsgroepen
 614.vitale sectoren
 615.vitaliteitsregeling
 616.VIX
 617.vk
 618.vkm
 619.Vlaams Centrum Schuldenlast
 620.Vlaamse Federatie van Beleggingsklubs en Beleggers
 621.vlaggenschip
 622.vlaggenschipfonds
 623.vlakke beurs
 624.vlakke koersen
 625.vlakke opening
 626.vlakke rentecurve
 627.vlakke rentestructuur
 628.vlaktaks
 629.VLAM21
 630.vliegbelasting
 631.vliegbeweging
 632.vliegende ganzen model
 633.vliegtaks
 634.vlinder
 635.vloeibaar aardgas
 636.vloer
 637.vloerhandel
 638.vlootfonds
 639.vlottende activa
 640.vlottende poot
 641.vlottende rente
 642.vlottende schuld (van het Rijk)
 643.vluchtclausule
 644.vluchthaven
 645.vluchtkapitaal
 646.vluchtwaarde
 647.VN
 648.VN-Beginselen voor verantwoord bankieren
 649.VNB
 650.vnb
 651.VND
 652.VNG
 653.VNO-NCW
 654.VOC
 655.voedselbon
 656.voedselinflatie
 657.VOF
 658.VOG
 659.VoG
 660.Vogelrichtlijn
 661.voice brokerage
 662.vol.
 663.volatiel
 664.volatile, uncertain, complex, and ambiguous
 665.volatiliteit
 666.volatiliteitsindex
 667.volatiliteitsrisico
 668.volatility
 669.volatility arbitrage
 670.volatility cone
 671.volatility skew
 672.volatility trade
 673.volatility-component
 674.volatility-patroon
 675.Volcker Rule
 676.Volcker Shock
 677.Volcker, Paul
 678.Volckerschok
 679.Volgende Generatie EU
 680.volgestort
 681.volgestorte aandelen
 682.volkomen concurrentie
 683.volksaandeel
 684.volkshuishouding
 685.volkskapitalisme
 686.Volkskrant Top 200
 687.volkskredietbank
 688.volkslening
 689.volksvertegenwoordiging
 690.volksverzekering
 691.volle dochter
 692.volledige mededinging
 693.volledige werkgelegenheid
 694.Vollgeld
 695.vollie
 696.volly
 697.volmacht
 698.Volmageddon
 699.volstorten
 700.voltijdbaan
 701.voltijdequivalent
 702.volume
 703.volume gewogen gemiddelde prijs
 704.volume weighted average price
 705.volume-weighted RSI
 706.volumekorting
 707.volumetender (Eurosysteem)
 708.VON
 709.voodoo economics
 710.voodoo finance
 711.voor een prikje
 712.voor een prikkie
 713.voor Sinterklaas spelen
 714.vooraf ingevulde aangifte
 715.vooraftrek
 716.voorbeeldportefeuille
 717.voorbelasting
 718.voorbelegging
 719.voorbeurs
 720.voorbeurshandel
 721.voorbeurskoers
 722.voorcalculatie
 723.voorfinanciering
 724.voorgekookte doorstart
 725.voorgesteld dividend
 726.voorheffing
 727.vooringevulde aangifte
 728.voorinschrijving
 729.voorjaarsnota
 730.voorjaarsraming
 731.voorkennis
 732.voorkeursrecht
 733.voorlopende conjunctuurindicator
 734.voorlopende indicator
 735.voorlopig prospectus
 736.voorlopige aanslag
 737.voorportaal des doods
 738.voorraad
 739.voorraadadministratie
 740.voorraadfinanciering
 741.voorraadgrootheid
 742.voorraadtermijn
 743.voorschieten
 744.voorschot
 745.voorschot op vaste termijn
 746.voorschotbank
 747.voorschotfraude
 748.voorschotrente
 749.voorspellingsmarkt
 750.voortschrijdend gemiddelde
 751.voortschrijdend rendement
 752.vooruitbetaling
 753.voorveiling
 754.voorwaardelijk converteerbare obligatie
 755.voorwaardelijk kapitaal
 756.voorwaardelijke aandelen
 757.voorwaardelijke bankgarantie
 758.voorwaardelijke opties
 759.voorwaartse integratie
 760.voorwaartse verliesverrekening
 761.voorwetenschap
 762.voorzichtigheidsbeginsel
 763.voorzichtigheidsprincipe
 764.voorziening
 765.voorziening algemene risico's
 766.voorziening pensioenverplichtingen
 767.voorzorgssparen
 768.vordering
 769.vorderingensaldo
 770.vorig
 771.vorige koers
 772.vorkschrijven
 773.Vormerkung
 774.Vorzugsaktie
 775.vostro
 776.vostrorekening
 777.voting trust
 778.voucher
 779.voucherbank
 780.Vouli
 781.VpB
 782.VPL (regeling)
 783.VPO
 784.VPP
 785.Vr Wft
 786.vraag
 787.vraagcurve
 788.vraagoverschot
 789.vraagprijs
 790.vraagschok
 791.vraagtekort
 792.vraaguitval
 793.vraagzijde van de economie
 794.vrachtbrief
 795.VRC
 796.vreemd kapitaal
 797.vreemd vermogen
 798.vreemde valuta
 799.vreemde valuta hypotheek
 800.vrekkige vier
 801.vrekkige vijf
 802.Vreneli
 803.vriendelijk
 804.vriendelijke overname
 805.vriendjeskapitalisme
 806.vriendschapsfraude
 807.vrij bankieren
 808.vrij besteedbaar inkomen
 809.vrij kapitaalverkeer
 810.vrij op naam
 811.vrij opneembare spaarrekening
 812.vrij te aanvaarden
 813.vrij te laten bedrag
 814.vrij verhandelbaar
 815.vrij verkeer van personen
 816.vrij verkeer van werknemers
 817.vrijbuitersprobleem
 818.vrije besparingen
 819.vrije eigen vermogen
 820.vrije emissie
 821.vrije geldstroom
 822.vrije hand
 823.vrije kasstroom
 824.vrije kasstroomhypothese
 825.vrije levensverzekering
 826.vrije markt
 827.Vrije Markt (Euronext Brussels)
 828.vrije mededinging
 829.vrije reserve
 830.vrije sector huurwoningen
 831.vrije spel der economische krachten
 832.vrije val
 833.vrije verkoopwaarde
 834.vrije wisselkoers
 835.vrije-handrekening
 836.vrijemarktdenker
 837.vrijemarkteconomie
 838.vrijemarktfundamentalisme
 839.vrijgestelde beleggingsinstelling
 840.vrijgezellendag
 841.vrijhandel
 842.vrijhandelsakkoord
 843.vrijhandelsgebied
 844.vrijhandelsverdrag
 845.vrijhandelszone
 846.vrijhaven
 847.vrijheidsindex
 848.vrijstelling voor regelmatig beursverkeer
 849.vrijstellingsregeling Wft
 850.vrijvallen
 851.vrijwaringsrecht
 852.vrijwillige vertrekregeling
 853.vrijwilligerswerk
 854.vroegcyclisch
 855.vroege aanvaarder
 856.vroegefasefinanciering
 857.vroegpensioen
 858.vroegsignalering van schulden
 859.vrouwendag
 860.vrouwenquotum
 861.vruchtgebruik
 862.VSE
 863.VSO
 864.VSTOXX
 865.vte
 866.vtlb
 867.VUCA
 868.vuile obligatie
 869.vuile prijs
 870.vuilnisbank
 871.vuistpand
 872.vulture capitalist
 873.vulture fund
 874.VUT
 875.vut-fonds
 876.vut-regeling
 877.vutter
 878.VV
 879.VV&A
 880.VV&C
 881.VvdE
 882.VVE
 883.vvgb
 884.VVOF
 885.V-vormige recessie
 886.VVP
 887.VVR
 888.vwap
 889.VWNW-traject
 890.vzw
 
  p ga naar bovenkant pagina


Home | Doneer | Voeg begrippenlijst toe aan eigen site | Suggesties | Licenties
Over dfbonline.nl | Voorwaarden | Privacybeleid | Colofon | Sitemap | Contact
compleet